Noudise 360

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  10

Embed Size (px)

description

06 Maig 2010

Transcript of Noudise 360

 • Previndre accidents de trnsit. Una investigacide la Universitat proposa un sistema intelligent de gesti deltrnsit que prev accidents. Els investigadors sn Juan JosMartnez i Arturo Sez. PG. 9

  Les dones atractives causen estrs en els homesUn estudi de la Universitat ha demostrat que els homes que pas-sen cinc minuts al costat de dones atractives poden patir un aug-ment de cortisol, lhormona relacionada amb lestrs. Lestudiaporta dades sobre diverses malalties i trastorns. PG. 9

  PERIDIC SETMANAL www.uv.es/noudise

  NMERO 3606 DE MAIG DE 2010

  La Uni de Periodistes ha atorgat aquesta set-mana a la Universitat els XXIX Premis LlibertatdExpressi. Entre els guardonats es trobava elprofessor Rom de la Calle. PG. 12

  Rom de la Calle, PremiLlibertat dExpressi

  FOTO: MIGUEL LORENZO

  Familiars en la imatge de supervivents valencians del camp de concentraci nazi de Mauthausen han parti-cipat en unes jornades commemoratives del seixanta-cinc aniversari de lalliberament del camp. Les jorna-des, que shan celebrat al Frum de Debats, han servit per a reivindicar la memria histrica del genocidicom a millor antdot contra la repetici de la barbrie. PGS. 6/7

  Mauthausen en la memria

  Una exposici commemora a ledifici de laNau els vint anys dAssaig, el grup de teatrede la Universitat de Valncia. PG. 3

  Vint anys del grup de teatre de la Universitat

 • CURSOS

  cites6 BEQUES PER A PRCTIQUES ALCONSELL VALENCI DE LESPORT

  Convoca: Consell Valenci delEsport. Generalitat Valenciana.Objecte: Sis beques per a la realitza-ci de prctiques professionals alConsell Valenci de lEsport: quatrebeques per al perfil 1, una beca peral perfil 2 i una altra per al perfil 3.Sollicitants: Llicenciats en Cinciesde lActivitat Fsica i lEsport (perfil1), Dret (perfil 2), Traducci iInterpretaci o Filologia (amb nivellsuperior de la JQCV, perfil 3).Nacionalitat de qualsevol pas mem-bre de la UE amb residncia enqualsevol municipi de la ComunitatValenciana.Dotaci: 1.150 euros bruts men-suals.Termini: 11 de maig.Duraci: Dotze mesos, amb possibi-litat de prrroga per altres dotze. Informaci: DOCV del 26 dabril.

  40 BEQUES PER A TREBALLS DINVESTIGACI

  Convoca: Fundaci Alfonso MartnezEscudero.Objecte: Quaranta beques per a rea-litzar treballs dinvestigaci a uni-versitats o centres dinvestigaci alestranger en temes que estiguencompresos en alguna de lessegents rees: Agricultura iRamaderia, Cincies del Mar,Cincies de la Salut, Conservaci dela Natura i Tecnologia dels Aliments. Sollicitants: Posseir el ttol de doc-tor o despecialitat en Medicina(MIR), Biologia (BIR), Farmcia(FIR), Psicologia (PIR), Qumica(QUIR) o Radiofsica Hospitalria,estar adms en una universitat ocentre dinvestigaci a lestranger itindre un bon coneixement de li-dioma del pas receptor.Dotaci: 2.000 euros per a trasllats,entre 1.900 i 2.650 euros mensuals iassegurana.Duraci: Mnima de 12 mesos imxima de 24.Termini: 14 de maig.Informaci: fundame.org.

  BEQUES DELOITTE 2010

  Convoca: Fundaci Empresa Pblica(SEPI).

  Objecte: Perode de formaci prc-tica als centres o oficines deDeloitte a Espanya.Sollicitants: Nacionals de qualsevolpas membre de la Uni Europea, enpossessi dalgun dels segentsttols: ES de Telecomunicacions,Industrial, Informtica, altres engi-nyeries, Economia, ADE, ETM,Cincies Actuarials i Financeres,Fsica, Matemtiques, Informtica,Cincies i Tcniques Estadstiques,Dret, Psicologia, Psicopedagogia,Sociologia, Cincies Ambientals, ETde Telecomunicacions i enInformtica.Dotaci: Entre 600 i 900 eurosmensuals segons centre de destina-ci i assegurana.Duraci: Mnima de cinc mesos imxima dun any.Termini: 31 de desembre.Infformaci: funep.es.

  BEQUES FULBRIGHT

  Convoca: Comissi Fulbright.Objecte: Dues beques per a conixerel sistema educatiu dels Estats Unitsformant part dun grup de treballjuntament amb estudiants dAlema-nya, Frana i Regne Unit.Sollicitants: Estudiants de carreresuniversitries en el camp de ledu-caci, amb bon expedient acadmic,que compten amb el suport delsseus professors, capaos de comuni-car-se en angls i que no hagen cur-sat cap tipus destudis als EUA.Dotaci: Despeses de viatge, curs,allotjament, manutenci, dietes idespeses de butxaca.Duraci: Cinc setmanes, del 25 dejuliol al 28 dagost.Termini: 26 de maig.Informaci: fulbright.es.

  20 BEQUES PER A CURSAR UN MBA A XINA

  Convoca: la Caixa.Objecte: Cinc beques per a cursarun master of businnes administra-tion (MBA) a la Xinese EuropeInternational Businnes School(CEIBS), a Xangai, curs 2011-2012.Sollicitants: Nacionalitat espanyola,titulats superiors universitaris,alumnes que acrediten ttols propisduniversitats el pla destudis de lesquals no siga inferior a quatre anys,

  amb experincia laboral mnima dedos anys. Cal acreditar coneixe-ments dangls amb algun dels cer-tificats recollits en la convocatria.Dotaci: Matrcula, 919 euros men-suals, 1.500 euros per a despesesinstallaci, viatges, assegurana.Termini: 31 dagost.Informaci: laCaixa.es/ObraSocial.

  2 BEQUES PER A UNPGP A LNDIA

  Convoca: la Caixa.Objecte: Cursar un Post GraduateProgramme in Management (PGP) ala Indian Scholl of Businnes (ISB), aHyderabad.Sollicitants: Nacionalitat espanyola,titulats superiors universitaris,alumnes que acrediten ttols propisduniversitats el pla destudis de lesquals no siga inferior a quatre anys,amb experincia laboral mnima dedos anys. Cal acreditar puntuacimnima de 600 en el test GMAT iconeixements dangls amb algundels certificats recollits en la convo-catria.Dotaci: Matrcula, 910 euros men-suals, 1.500 euros dinstallaci,viatges, cost visat.Duraci: Dotze mesos.Termini: 31 dagost.Informaci: laCaixa.es/ObraSocial.

  PRCTIQUES A LA FUNDACI EMPRESA PBLICA (SEPI)

  Convoca: SEPI.Objecte: Formaci prctica en algundels centres situats, preferentment,a les comunitats de Madrid iAndalusia (Sevilla o Cadis).Sollicitants: Estudiants pendentsdaprovar un mxim de tres assigna-tures i el projecte, i llicenciats en lessegents titulacions: EnginyerAeronutic, dOrganitzaciIndustrial, de Telecomunicaci, enElectrnica o en Automtica iElectrnica Industrial, enInformtica, Industrial, EnginyerTcnic Aeronutic o E.T. Industrial.Es requereix alt nivell dangls.Dotaci: 1.000 euros mensuals,assegurana daccidents i das-sistncia sanitria.Duraci: Mxima de dotze mesos.Termini: 15 de desembre.Informaci: funep.es.

  CREACI DE PGINES WEB AMBSHAREPOINT DESIGNER

  1 crdit.Organitza: Servei dExtensiUniversitria.Dates i horari: 5, 7 i 8 de juliol. De15:30 a 19 hores.Lloc: Facultat de Matemtiques.Preu: 23 euros.Informaci i preinscripci: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb/cursosExternos.

  TRASTORNS DE LA FUNCI MUSICAL: AMUSIES

  3 crdits.Organitza: Servei dExtensiUniversitria.Dates i horari: 7, 8, 14, 15, 21 i 22 demaig, de 16 a 21 hores o de 9 a 14hores (alternativament).Preu: 69 euros.Lloc: Blasco Ibez 28.Informaci i reserva de places:https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb/cursosExternos.

  ECONOMIES DE PASOS EMERGENTS, REPTES DE POLTICA ECONMICA, CRISIS FINANCERES I PROGRAMES DEL FONS MONETARI INTERNACIONAL

  2 crdits.Organitzen: Patronat Sud-Nord iCtedra Unesco dEstudis sobre elDesenvolupament.Dates: Del 10 al 20 de maig dedilluns a dijous per les vesprades.Lloc: Campus dels Tarongers.Preu: 48,10 euros per a membres dela UV, 60,12 euros per a la resta.Informaci:http://www.fguv.org/cursos-cooperacion.

  DINMIQUES SOCIOCULTURALS ENEL TURISME. CAMINS CAP A UN DESENVOLUPAMENT HUM SOSTENIBLE EN EL TURISME

  1 crdit.Organitzen: Patronat Sud-Nord iCtedra Unesco dEstudis sobre elDesenvolupament.Dates: Del 24 al 27 de maig.Lloc: Campus dels Tarongers.Preu: 24,05 euros per a membres dela UV, 30,06 euros per a la resta.Informaci: http://www.fguv.org/cursos-cooperacion.

  MIGRACI, GNERE I DESIGUALTAT SOCIAL.QU GUANYEN I QU PERDENLES DONES MIGRANTS?

  1 crdit.Organitzen: Patronat Sud-Nord iCtedra Unesco dEstudis sobre elDesenvolupament.Dates: Del 7 al 9 de juny, dilluns idimarts de 16 a 19:30 hores.Dimecres de 16 a 19 hores.Lloc: Sala de Juntes de la Facultat deCincies Socials. Av/Tarongers s/n.Preu: 24,05 euros per a membres dela UV, 30,06 euros per a la resta.Informaci:http://www.fguv.org/cursos-cooperacion.

  ASPECTES COMPTABLES I FINANCERS DE LA VALORACI DEMPRESES

  3 crdits.Organitza: Servei dExtensiUniversitria.Dates: 21, 24, 25, 26, 28 i 31 de maig,de 16 a 21 hores.Lloc: Facultat dEconomia.

  Departament de Comptabilitat.Preu: 69 euros.Informaci:https://webges.uv.es/uvCursosWeb/cursosExternos.

  CINEMA I IMMIGRACI

  2 crdits.Organitza: Servei dExtensiUniversitria.Dates: Del 5 al 9 de juliol, de 10 a 14hores.Preu: 46 euros.Lloc: Aula 207 Sud. Campus delsTarongers.Informaci:https://webges.uv.es/uvCursosWeb/cursosExternos.

  POWERPOINT DIRIGIT A LES ANIMACIONS I LA WEB

  1 crdit.Organitza: Servei dExtensiUniversitria.Dates: 5, 6 i 8 de juliol, de 15:30 a 19hores.Lloc: Aula 3 de la Facultat deMatemtiques. Campus deBurjassot.Preu: 69 euros.Informaci:https://webges.uv.es/uvCursosWeb/cursosExternos.

  UDIO DIGITAL PRCTIC

  1 crdit.Organitza: Servei dExtensiUniversitria.Dates i horari: Del 12 al 15 de juliol.De 15:30 a 19 hores. Lloc: Aula 3 de la Facultat deMatemtiques. Campus deBurjassot.Preu: 23 euros.Informaci i preinscripci: https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb/cursosExternos.

  S DOCENT I CREATIU DEL MAC: NIVELL BSIC

  2 crdits.Organitza: Servei dExtensiUniversitria.Dates i horari: 11, 13, 18, 20, 25 i 27de maig. De 16 a 19:20 hores. Lloc: Aula Mac de la Facultat deQumica. Campus de Burjassot-Paterna.Preu: 46 euros.Informaci i reserva de places:https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb/cursosExternos.

  SERVEIS WEB 2.0: BLOGS AMB WORDPRESS

  1 crdit.Organitza: Servei dExtensiUniversitria.Dates: 12, 14 i 15 de juliol, de 15:30 a19 hores.Lloc: Aula 2 dInformticaMatemtiques, segon pis.Preu: 23 euros.Informaci:https://webgesy.uv.es/uvCursosWeb/cursosExternos.

  ANLISI DE DADES UTILITZ