Normes urbanistiques

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  10

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Normes urbanistiques

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 I

  TTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................ 1CAPTOL I. OBJECTE I MBIT TERRITORIAL ........................................................................ 1

  article 1. Objecte i mbit territorial ..................................................................................................... 1article 2. Principis de lactuaci urbanstica daquest POUM ........................................................................ 1article 3. Marc legal....................................................................................................................... 1article 4. El planejament territorial ..................................................................................................... 2article 5. Compliment del POUM ........................................................................................................ 2article 6. Iniciativa i competncies ..................................................................................................... 2article 7. Vigncia i revisi del POUM .................................................................................................. 2

  CAPTOL II. CONTINGUT I SEGUIMENT DEL POUM ............................................................... 4article 8. Contingut del POUM ........................................................................................................... 4article 9. Interpretaci dels documents ................................................................................................ 5article 10. Seguiment del POUM ........................................................................................................ 5article 11. Modificaci i adaptaci ...................................................................................................... 5article 12. Actualitzaci i informaci urbanstica ...................................................................................... 6

  TTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I EXECUCI DEL POUM ..................................................... 7CAPTOL I. FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I CATLEGS ................................................ 7

  article 13. Desenvolupament del POUM en relaci a la classificaci del sl ...................................................... 7article 14. Plans de millora urbana ..................................................................................................... 7article 15. Plans parcials urbanstics.................................................................................................... 7article 16. Plans especials en qualsevol classe de sl en el desenvolupament del POUM ....................................... 8article 17. Catleg de bns a protegir del municipi .................................................................................. 8article 18. Catleg de de masies i cases rurals ....................................................................................... 8article 19. Ordenances ................................................................................................................... 8

  CAPTOL II. INSTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI URBANSTICA ........................................ 10article 20. Gesti urbanstica integrada i gesti urbanstica allada ............................................................... 10article 21. Polgons dactuaci urbanstica ............................................................................................ 10article 22. Polgons dactuaci urbanstica de dotaci .............................................................................. 10article 23. Sistemes dactuaci urbanstica ........................................................................................... 11article 24. Projectes de reparcellaci i expropiaci ................................................................................. 12article 25. Projectes d'urbanitzaci .................................................................................................... 12article 26. Caracterstiques bsiques de les obres durbanitzaci ................................................................. 12article 27. Unitats mnimes dadjudicaci dels aprofitaments ...................................................................... 16article 28. Delimitaci de projecte unitari ............................................................................................ 17article 29. Contribucions especials en lobtenci i/o execuci de sistemes ...................................................... 17article 30. Ocupaci directa per lexecuci de sistemes ............................................................................ 17article 31. Concessions administratives i gesti de les expropiacions a crrec dels concessionaris .......................... 17article 32. Convenis urbanstics ........................................................................................................ 17

  CAPTOL III. INSTRUMENTS DE POLTICA DE SL I HABITATGE ........................................... 18article 33. Patrimoni pblic de sl i habitatge ........................................................................................ 18article 34. Plans locals dhabitatge .................................................................................................... 18article 35. Indicadors socials ........................................................................................................... 18article 36. Instruments urbanstics per lobtenci de sl per habitatge de protecci pblica .................................. 19article 37. Projecte de delimitaci per a ladquisici per expropiaci del patrimoni pblic de sl ............................. 19article 38. Delimitaci drees de tempteig i retracte ............................................................................... 19article 39. Gesti de lhabitatge de protecci pblica ............................................................................... 19

  CAPTOL IV. INSTRUMENTS I MESURES AMBIENTALS .......................................................... 20article 40. Instruments normatius ambientals del POUM ........................................................................... 20article 41. Indicadors ambientals ...................................................................................................... 20

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 II

  article 42. Riscos en el planejament i en la seva execuci ......................................................................... 20article 43. Estudis ambientals en el desenvolupament del POUM ................................................................. 21article 44. Cartes, catlegs i directrius de paisatge ................................................................................. 21article 45. Estudis dimpacte i integraci paisatgstica .............................................................................. 21article 46. Plans de mobilitat urbana i estudis de mobilitat generada ............................................................ 22article 47. Ordenances ambientals i de paisatge .................................................................................... 22

  CAPTOL V. LLICNCIES URBANSTIQUES .......................................................................... 23article 48. Actes subjectes a llicncia urbanstica.................................................................................... 23article 49. Innecessarietat de la llicncia urbanstica ............................................................................... 23article 50. Llicncies en sl urb ....................................................................................................... 23article 51. Llicncies en sl urbanitzable .............................................................................................. 24article 52. Llicncies en sl no urbanitzable i en sl urbanitzable no delimitat .................................................. 24article 53. Llicncies provisionals ...................................................................................................... 25article 54. Rgim de comunicaci prvia ............................................................................................. 25article 55. Definici i classificaci de les actuacions en construccions, edificis i installacions existents ..................... 25article 56. Llicncies en construccions i usos fora dordenaci .................................................................... 27article 57. Llicncies en construccions i usos amb volum o s disconforme ..................................................... 27article 58. Edificis i installacions incloses dins duna rea de planejament o dexecuci ...................................... 27article 59. Rgim transitori ............................................................................................................. 28

  TTOL TERCER. RGIM URBANSTIC DEL SL ........................................................................ 29article 60. Instruments bsics del rgim urbanstic del sl ......................................................................... 29article 61. Classificaci del sl ......................................................................................................... 29article 62. Qualificaci del sl .......................................................................................................... 31article 63. Sectors de planejament derivat i polgons dactuaci urbanstica .................................................... 32article 64. Parmetres urbanstics dels sectors i de la qualificaci urbanstica .................................................. 33article 65. Condicions dordenaci detallada de la qualificaci urbanstica en els plnols dordenaci ....................... 34article 66. Ajust de lmits en els plnols dordenaci i les superfcies corresponents ........................................... 34

  TTOL QUART. SISTEMES URBANSTICS ............................................................................... 37CAPTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................... 37

  article 67. Definici i naturalesa dels sistemes urbanstics ......................................................................... 37article 68. Tipus de sistemes urbanstics i identificaci ............................................................................. 37article 69. Titularitat i afectaci del sl ............................................................................................... 38article 70. Desenvolupament dels sistemes urbanstics a travs de plans especials urbanstics .............................. 38article 71. Gesti i execuci dels sistemes urbanstics .............................................................................. 38article 72. Compatibilitat entre diferents sistemes i altres qualificacions amb aprofitaments en el sl, vol i subsl ....... 39article 73. Protecci dels sistemes i rgim jurdic relacionat amb les llicncies ................................................. 39

  CAPTOL II. SISTEMES PER LA MOBILITAT ......................................................................... 41article 74. Definici i tipus .............................................................................................................. 41

  SECCI 1A. SISTEMA VIARI. CODI X ....................................................................................... 41article 75. Definici, tipus i identificaci .............................................................................................. 41article 76. Titularitat ..................................................................................................................... 42article 77. Rgim general ............................................................................................................... 42article 78. Regulaci dels usos i condicions dordenaci ............................................................................ 42article 79. Aparcaments pblics i privats ............................................................................................. 43article 80. Proteccions del sistema viari .............................................................................................. 43article 81. Obertura i millores del sistema viari ...................................................................................... 44article 82. Reserva de sl per a traat dinfraestructures viries .................................................................. 45

  SECCI 2A. SISTEMA FERROVIARI. CODI F ............................................................................... 46article 83. Definici i identificaci ...................................................................................................... 46

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 III

  article 84. Titularitat ..................................................................................................................... 46article 85. Rgim general ............................................................................................................... 46article 86. Regulaci dels usos i condicions dordenaci ............................................................................ 46article 87. Proteccions del sistema ferroviari ......................................................................................... 46article 88. Tancat de les lnies frries i passos a nivell ............................................................................. 47article 89. Reserva de sl per al traat dinfraestructures ferroviries ............................................................ 47

  CAPTOL III. SISTEMES DESPAIS LLIURES ........................................................................ 48article 90. Definici i tipus .............................................................................................................. 48

  SECCI 1A: SISTEMA DE PARCS I JARDINS URBANS, CODI V ......................................................... 48article 91. Definici, tipus i identificaci .............................................................................................. 48article 92. Titularitat ..................................................................................................................... 48article 93. Rgim general ............................................................................................................... 48article 94. Regulaci dels usos ......................................................................................................... 49article 95. Condicions dordenaci, segons tipus .................................................................................... 49article 96. Condicions dels projectes durbanitzaci dels parcs i jardins urbans ................................................. 51

  SECCI 2A: SISTEMA DE PARCS PERIFLUVIALS. CODI P ............................................................... 51article 97. Definici i identificaci ...................................................................................................... 52article 98. Titularitat ..................................................................................................................... 52article 99. Rgim general ............................................................................................................... 52article 100. Regulaci dels usos i condicions dordenaci .......................................................................... 52article 101. Ordenaci mitjanant plans especials ................................................................................... 53

  SECCI 3A: SISTEMA HIDRULIC .......................................................................................... 53article 102. Definici i identificaci .................................................................................................... 53article 103. Titularitat ................................................................................................................... 54article 104. Rgim general ............................................................................................................. 54article 105. Regulaci dels usos ....................................................................................................... 54article 106. Condicions dordenaci ................................................................................................... 54article 107. Condicions de protecci i millora del sistema hidrulic ............................................................... 55

  CAPTOL IV. SISTEMES DEQUIPAMENTS I SERVEIS TCNICS ................................................ 57article 108. Definici i tipus ............................................................................................................ 57

  SECCI 1A. SISTEMA DEQUIPAMENTS COMUNITARIS. CODI E ....................................................... 57article 109. Definici i identificaci .................................................................................................... 57article 110. Titularitat, desenvolupament i gesti ................................................................................... 57article 111. Rgim general ............................................................................................................. 57article 112. Condicions d's ............................................................................................................ 58article 113. Condicions dordenaci i edificaci ...................................................................................... 58

  SECCI 2A. SISTEMA DHABITATGE DOTACIONAL, CODI D ............................................................ 59article 114. Definici i identificaci .................................................................................................... 59article 115. Titularitat i gesti .......................................................................................................... 59article 116. Rgim general ............................................................................................................. 59article 117. Regulaci dels usos ....................................................................................................... 59article 118. Condicions dordenaci i edificaci ...................................................................................... 60

  SECCI 3A. SISTEMA DE SERVEIS TCNICS I AMBIENTALS. CODI T ................................................. 60article 119. Definici i identificaci .................................................................................................... 60article 120. Titularitat i gesti .......................................................................................................... 60article 121. Rgim general ............................................................................................................. 60article 122. Regulaci dels usos ....................................................................................................... 60article 123. Condicions dordenaci i edificaci ...................................................................................... 61

  TTOL CINQU. SL URB .................................................................................................. 63

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 IV

  CAPTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................... 63article 124. Estructura de lordenaci i regulaci del sl urb ..................................................................... 63article 125. Desenvolupament i execuci del sl urb .............................................................................. 63

  CAPTOL II. REGULACI DE LES ZONES EN SL URB .......................................................... 65article 126. Zones i subzones en sl urb. Identificaci ............................................................................ 65

  SECCI 1A. ZONA NUCLI ANTIC, CODI 1 .................................................................................. 67article 127. Definici i subzones ....................................................................................................... 67article 128. Regulaci general de la zona 1, Nucli antic ............................................................................ 67article 129. Regulaci especfica de la subzona 1a, Nucli antic de Valls ......................................................... 68article 130. Regulaci especfica de la subzona 1b, Nucli antic de Picamoixons ................................................ 72article 131. Regulaci de la subzona 1c, Nucli antic de Fontscaldes .............................................................. 72article 132. Regulaci especfica de la subzona 1d, Nucli antic de Masmolets .................................................. 73article 133. Regulaci especfica de la subzona 1e, Ravals ........................................................................ 74

  SECCI 2A. ZONA DEDIFICACI EN ORDENACI CONTNUA, CODI 3 ............................................... 75article 134. Definici i subzones ....................................................................................................... 75article 135. Regulaci general de la zona 3, dedificaci en ordenaci contnua ................................................ 75

  SECCI 3A. ZONA DEDIFICACI EN ORDENACI OBERTA, CODI 4 .................................................. 77article 136. Definici i subzones ....................................................................................................... 77article 137. Regulaci general de la subzona 4a, dedificaci en ordenaci oberta amb volumetria definida ............... 77article 138. Regulaci general de la subzona 4b, dedificaci en ordenaci oberta amb volumetria flexible ................ 78article 139. Regulaci especfica de la subzona 4b1, intensiva .................................................................... 79article 140. Regulaci especfica de la subzona 4b2, semi-intensiva ............................................................. 79

  SECCI 4A. ZONA DEDIFICACI EN FILERA, CODI 5 ................................................................... 80article 141. Definici i regulaci general .............................................................................................. 80article 142. Regulaci general de la subzona 5a, dedificaci en filera amb volumetria definida i alineada a vial .......... 81article 143. Regulaci especfica de la subzona 5a1, Grups unitaris .............................................................. 81article 144. Regulaci especfica de la subzona 5a2, Residencial El Forns ..................................................... 82article 145. Regulaci especfica de la subzona 5a3, Nou Miramar ............................................................... 84article 146. Regulaci especfica de la subzona 5a4-hp, Terreny dels hereus ................................................... 84article 147. Regulaci especfica de la subzona 5b, dedificaci en filera amb volumetria definida i separada del vial .... 85article 148. Regulaci especfica de la subzona 5b1, Grups unitaris .............................................................. 86article 149. Regulaci especfica de la subzona 5b2, Terreny dels hereus ....................................................... 87article 150. Regulaci especfica de la subzona 5b3, carrer Ametllers ........................................................... 87article 151. Regulaci especfica de la subzona 5b4, residencial El Forns ...................................................... 88article 152. Regulaci especfica de la subzona 5b5, carrer Gerhard ............................................................. 89article 153. Parmetres especfics de la subzona 5b6, Miramar ................................................................... 89article 154. Regulaci especfica de la subzona 5b7, Nou Miramar ............................................................... 89article 155. Regulaci general de la subzona 5c, dedificaci en filera amb volumetria flexible .............................. 90article 156. Regulaci especfica de la subzona 5c1, Sant Josep Obrer .......................................................... 91article 157. Regulaci especfica de la subzona 5c2, carrers Gallofr Oller - Pau Parellada i parcellaci mallorqu ....... 92article 158. Regulaci especfica de la subzona 5c3, Residncia Alt Camp ...................................................... 93article 159. Regulaci especfica de la subzona 5c4, Santa Magdalena .......................................................... 95article 160. Regulaci especfica de la subzona 5c5, Grup la Candela............................................................ 95article 161. Regulaci especfica de la subzona 5c6, Mas Clariana ............................................................... 95article 162. Regulaci especfica de la subzona 5c7, carrer Bisbe Mra .......................................................... 96article 163. Regulaci especfica de la subzona 5c8, les Comarques ............................................................. 96article 164. Regulaci especfica de la subzona 5c9, carretera del Pla ........................................................... 97article 165. Regulaci especfica de la subzona 5c10, fileres Bon sol ............................................................ 97

  SECCI 5A. ZONA DEDIFICACI UNIFAMILIAR ALLADA, CODI 6 .................................................... 98article 166. Definici i subzones ....................................................................................................... 98article 167. Regulaci general de la zona 6, dedificaci unifamiliar allada ..................................................... 98

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 V

  article 168. Regulaci general de la subzona 6a, d'edificaci unifamiliar allada tradicional ................................... 99article 169. Regulaci especfica de la subzona 6a1, Santa Magdalena .......................................................... 99article 170. Regulaci especfica de la subzona 6a2, Sant Josep Obrer ........................................................ 100article 171. Regulaci especfica de la subzona 6a3, grup Moncunill ........................................................... 101article 172. Regulaci especfica de la subzona 6a4, grup Homs ............................................................... 102article 173. Regulaci general de la subzona 6b, d'edificaci unifamiliar allada en parcella petita ....................... 103article 174. Regulaci especfica de la subzona 6b1 .............................................................................. 103article 175. Regulaci especfica de la subzona 6b2 .............................................................................. 103article 176. Regulaci especfica de la subzona 6b3 .............................................................................. 104article 177. Regulaci general de la subzona 6c, d'edificaci unifamiliar allada en parcella mitjana ..................... 104article 178. Regulaci especfica de la subzona 6c1, Ciutat jard Bon sol ...................................................... 105article 179. Regulaci especfica de la subzona 6c2, Sant Josep Obrer ........................................................ 105article 180. Regulaci especfica de la subzona 6c3, Santa Gemma ............................................................ 106article 181. Regulaci especfica de la subzona 6c4, barri Arce Ochoterena .................................................. 107article 182. Regulaci general de la subzona 6d, d'edificaci unifamiliar allada en parcella gran ........................ 107article 183. Regulaci especfica de la subzona 6d1, ciutat jard Plana d'en Berga ........................................... 108article 184. Regulaci especfica de la subzona 6d2, ciutat jard Sol i vent .................................................... 108article 185. Regulaci general de la subzona 6e, d'edificaci unifamiliar allada en parcella singular ..................... 108

  SECCI 6A. ZONA D'ACTIVITATS INDUSTRIALS, CODI 7 ............................................................. 110article 186. Definici i subzones ..................................................................................................... 110article 187. Regulaci general de la zona 7, dactivitats industrials ............................................................. 110article 188. Regulaci general de la subzona 7a, Indstria urbana ............................................................. 111article 189. Regulaci general de la subzona 7b, Indstria agrupada .......................................................... 112article 190. Regulaci especfica de la subzona 7b1a, Indstria agrupada en parcella petita Palau de Reig S3 ......... 112article 191. Regulaci especfica de la subzona 7b1b, Indstria agrupada en parcella petita Islasol ..................... 113article 192. Regulaci especfica de la subzona 7b2a, Indstria agrupada en parcella gran Palau de Reig S1 i S2 ..... 113article 193. Regulaci especfica de la subzona 7b2b, Indstria agrupada en parcella gran Palau de Reig de Dalt .... 113article 194. Regulaci general de la subzona 7c, Indstria allada .............................................................. 114article 195. Regulaci especfica de la subzona 7c1a, Indstria allada en parcella petita Polgon industrial ............ 114article 196. Regulaci especfica de la subzona 7c1b, Indstria allada en parcella petita Palau de Reig S1, S2 i de Dalt ........................................................................................................................................... 115article 197. Regulaci especfica de la subzona 7c2a, Indstria allada en parcella mitjana Polgon industrial .......... 115article 198. Regulaci especfica de la subzona 7c2b, Indstria allada en parcella mitjana Islasol ....................... 116article 199. Regulaci especfica de la subzona 7c2c, Indstria allada en parcella mitjana Palau de Reig S3........... 116article 200. Regulaci especfica de la subzona 7c2d, Indstria allada en parcella mitjana Palau de Reig S1 .......... 117article 201. Regulaci especfica de la subzona 7c3a, Indstria allada en parcella gran Polgon industrial .............. 118article 202. Regulaci especfica de la subzona 7c3b, Indstria allada en parcella gran Palau de Reig S1 i Palau de Reig de Dalt .................................................................................................................................. 119

  SECCI 7A. ZONA DE SERVEIS PRIVATS, CODI 8 ...................................................................... 120article 203. Definici i subzones ..................................................................................................... 120article 204. Regulaci general de la subzona 8a, de serveis privats amb volumetria definida .............................. 120article 205. Parmetres especfics de la subzona 8a1, aparcaments ........................................................... 121article 206. Parmetres especfics de la subzona 8a2, naus patrimonials ...................................................... 121article 207. Parmetres especfics de la subzona 8a3, Mercat central .......................................................... 121article 208. Regulaci general de la subzona 8b, de serveis privats amb volumetria flexible ............................... 122article 209. Parmetres especfics de la subzona 8b1, Installacions esportives Plana d'en Berga ......................... 122article 210. Parmetres especfics de la subzona 8b2, Hostal Masia Vallense ................................................. 123article 211. Parmetres especfics de la subzona 8b3, carrer Eladi Homs ..................................................... 123article 212. Parmetres especfics de la subzona 8b4, Islasl ................................................................... 124article 213. Parmetres especfics de la subzona 8b5, Restaurant Fontscaldes ............................................... 124article 214. Regulaci especfica de la subzona 8b6, carrer Francesc Gum Farran .......................................... 124

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 VI

  CAPTOL III. POLGONS DACTUACI URBANSTICA ......................................................... 126article 215. Tipus, objecte i naturalesa dels diferents polgons d'actuaci urbanstica ....................................... 126article 216. Polgons d'actuaci urbanstica d'aquest POUM ..................................................................... 127article 217. Parmetres i condicions dels polgons d'actuaci urbanstica...................................................... 127article 218. Procediment i execuci dels polgons d'actuaci urbanstica ...................................................... 128

  CAPTOL IV. PLANS DE MILLORA URBANA ........................................................................ 129article 219. Tipus, objecte i naturalesa dels diferents plans de millora urbana ............................................... 129article 220. Plans de millora urbana d'aquest POUM .............................................................................. 130article 221. Parmetres i condicionants dels plans de millora urbana .......................................................... 130article 222. Desenvolupament i execuci dels plans de millora urbana ........................................................ 131

  TTOL SIS. SL URBANITZABLE ....................................................................................... 133CAPTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................. 133

  article 223. Ordenaci del sl urbanitzable ......................................................................................... 133CAPTOL II. SL URBANITZABLE DELIMITAT .................................................................... 134

  article 224. Regulaci del sl urbanitzable delimitat .............................................................................. 134article 225. Sectors de sl urbanitzable delimitat ................................................................................. 134article 226. Parmetres i condicions dels plans parcials de sl urbanitzable delimitat ....................................... 134article 227. Desenvolupament i execuci del Pla en sl urbanitzable delimitat ............................................... 135

  CAPTOL III. SL URBANITZABLE NO DELIMITAT ............................................................. 136article 228. Regulaci del sl urbanitzable no delimitat .......................................................................... 136article 229. mbits de sl urbanitzable no delimitat .............................................................................. 136article 230. Determinacions generals per a la tramitaci dels plans parcials urbanstics de delimitaci ................... 136article 231. Determinacions particulars per al desenvolupament de l'mbit de SUBnd Porta de Nulles ................... 138article 232. Determinacions particulars per al desenvolupament de l'mbit de SUBnd Porta d'Alcover ................... 138article 233. Determinacions particulars per al desenvolupament de l'mbit de SUBnd Porta de Picamoixons ............ 139article 234. Determinacions particulars per al desenvolupament de l'mbit de SUBnd Porta del Pla de Santa Maria .... 140

  TTOL SET. SL NO URBANITZABLE ................................................................................. 141CAPTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................. 141

  article 235. Definici i objectius ...................................................................................................... 141article 236. Els espais oberts del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona .............................................. 142article 237. Delimitaci i regulaci del sl no urbanitzable ....................................................................... 143article 238. Determinacions del planejament territorial .......................................................................... 144

  CAPTOL II. CONDICIONS GENERALS DE PROTECCI AMBIENTAL ....................................... 145article 239. Condicions generals ..................................................................................................... 145article 240. Protecci de les aiges ................................................................................................. 145article 241. Normes urbanstiques relatives als residus ........................................................................... 146article 242. Protecci de la biodiversitat ............................................................................................ 148article 243. Condicions d'implantaci de les noves infraestructures tcniques i ambientals ................................. 148article 244. Normes territorials sobre la protecci del paisatge ................................................................. 150article 245. Protecci dels sls i el relleu ........................................................................................... 151article 246. Altres condicions relatives a la protecci del medi fsic ............................................................. 152

  CAPTOL III. REGULACI DELS ELEMENTS PROPIS DEL TERRITORI ..................................... 154article 247. Xarxa hidrogrfica ....................................................................................................... 154article 248. Xarxa viria rural ........................................................................................................ 154article 249. Estructura de la propietat del sl. Finques mnimes ................................................................ 155article 250. Elements dinters histric, tradicional o paisatgstic ............................................................... 156article 251. Catleg de masies i cases rurals ....................................................................................... 156article 252. Inventaris d'altres edificacions en sl no urbanitzable ............................................................. 156

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 VII

  article 253. Els venats de Valls ...................................................................................................... 157CAPTOL IV. QUALIFICACI URBANSTICA ...................................................................... 158

  article 254. Qualificaci urbanstica del sl no urbanitzable ..................................................................... 158article 255. Components de qualificaci del sl no urbanitzable ................................................................ 159article 256. Pressi dels usos existents sobre el sl no urbanitzable ........................................................... 161article 257. Plana agrcola, codi 20 .................................................................................................. 162article 258. Plana agrcola de valor, codi 24a ...................................................................................... 163article 259. Plana agrcola d'inters estratgic, codi 24b ......................................................................... 164article 260. Serra de Miramar, codi 25a ............................................................................................ 164article 261. Terrasses del Francol, codi 25b ....................................................................................... 165article 262. Activitats autoritzades, codi 26 ........................................................................................ 166

  CAPTOL V. REGULACI DELS USOS ADMESOS .................................................................. 167article 263. Disposicions generals ................................................................................................... 167article 264. Usos admesos en el sl no urbanitzable.............................................................................. 167

  CAPTOL VI. REGULACI DE LES EDIFICACIONS I INSTALLACIONS .................................... 170article 265. Edificacions prpies de les activitats agrries, forestals i ramaderes ............................................. 170article 266. Noves edificacions o ampliacions dexistents destinades a habitatge rural ...................................... 170article 267. Condicions generals de construcci, ampliaci o reforma de magatzems ....................................... 171article 268. Regulaci de les construccions ramaderes ........................................................................... 172article 269. Actuacions especfiques dinters pblic .............................................................................. 173article 270. Rgim dels usos en les edificacions existents ....................................................................... 174

  CAPTOL VII. PLANS ESPECIALS URBANSTICS EN SL NO URBANITZABLE ........................... 175article 271. Tipus de plans especials en sl no urbanitzable ..................................................................... 175article 272. Classificaci i definici dels sectors de desenvolupament en el SNU ............................................. 175article 273. Pla especial urbanstic dels torrents de Valls ......................................................................... 175article 274. Pla especial urbanstic de reordenaci del clavegueram dels torrents de Valls ................................. 177

  TTOL VUIT. PATRIMONI HISTRIC, ARQUITECTNIC I NATURAL ........................................ 181article 275. Catleg de bns a protegir del municipi .............................................................................. 181

  TTOL NOV. PARMETRES URBANSTICS .......................................................................... 183CAPTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ............................................................................. 183

  article G1. Estructura dels parmetres urbanstics ................................................................................ 183article G2. Relaci entre els parmetres dordenaci, el tipus dedificaci i la zona urbanstica ............................ 184article G3. Jerarquia dels parmetres urbanstics ................................................................................. 185article G4. Parmetres bsics del POUM ............................................................................................ 185article G5. Parmetres de lordenaci urbanstica detallada i volumtrica ..................................................... 185article G6. Tipus de regulaci volumtrica en el planejament urbanstic ....................................................... 186article G7. Parmetres propis dun edifici .......................................................................................... 187article G8. Criteris ambientals i decoeficincia en els edificis ................................................................... 187

  CAPTOL II. PARMETRES URBANSTICS DORDENACI .................................................... 188SECCI PRIMERA. PARMETRES REFERITS ALS SECTORS I POLGONS ............................................ 188

  article P1. Superfcie del sector i del polgon ....................................................................................... 188article P2. Superfcie computable del sector i del polgon. ....................................................................... 188article P3. ndex dedificabilitat bruta del sector i del polgon ................................................................... 188article P4. Sostre edificable mxim del sector i del polgon ...................................................................... 188article P5. Percentatges de sl mnim de sistemes en sectors i polgons ...................................................... 188article P6. Densitat mxima dhabitatges bruta .................................................................................... 189

  SECCI SEGONA. PARMETRES REFERITS A LA PARCELLA ......................................................... 189SUBSECCI1A: PARMETRES PROPIS DE LA PARCELLA ............................................................. 189

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 VIII

  article P7. Parcella i illa .............................................................................................................. 189article P8. Forma duna parcella urbana: front, fons, fondria i laterals duna parcella .................................... 189article P9. Parcella mnima .......................................................................................................... 190article P10. Terreny i pendent de la parcella ...................................................................................... 190article P11. Solar ....................................................................................................................... 191

  SUBSECCI 2A: PARMETRES COMUNS DEDIFICACI EN RELACI A LA PARCELLA ........................... 191article P12. ndex dedificabilitat net de parcella ................................................................................. 191article P13. Sostre edificable mxim de parcella ................................................................................. 191article P14. Nombre mxim dhabitatges per parcella ........................................................................... 192article P15. Ocupaci mxima de la parcella ...................................................................................... 193

  SUBSECCI 3A: PARMETRES ESPECFICS PER LEDIFICACI SITUADA EN RELACI A LA PARCELLA. ..... 193article P16. Espai lliure de la parcella .............................................................................................. 193article P17. Separacions mnimes i fixes als lmits de la parcella i entre edificacions ........................................ 194article P18. Modificacions de la topografia del terreny ........................................................................... 194article P19. Tanques a espai pblic i entre vens .................................................................................. 195

  SECCI TERCERA. PARMETRES REFERITS AL CARRER .............................................................. 196SUBSECCI1: PARMETRES PROPIS DEL CARRER ................................................................... 196

  article P20. Alineaci del vial ......................................................................................................... 196article P21. Amplada del vial o carrer ............................................................................................... 196article P22. Rasants del vial i de lalineaci del vial ............................................................................... 196

  SUBSECCI 2. PARMETRES DEDIFICACI SITUADA EN RELACI AMB EL CARRER ........................... 196article P23. Alineaci de ledificaci respecte del carrer .......................................................................... 196article P24. Front principal i front secundari ....................................................................................... 197article P25. Fondria edificable ...................................................................................................... 197article P26. Paret mitgera ............................................................................................................ 198article P27. Pati dilla .................................................................................................................. 198article P28. Pati davanter i pati posterior de la parcella ......................................................................... 199article P29. Edificacions en els patis dilla i tanques .............................................................................. 199

  SECCI QUARTA. PARMETRES REFERITS A LEDIFICI ............................................................... 200article P30. Edificaci principal, edificaci auxiliar i installacions ............................................................... 200article P31. Sostre dun edifici ........................................................................................................ 200article P32. Envolvent mxima dun edifici i volum dun edifici .................................................................. 200article P33. Faanes dun edifici ..................................................................................................... 201article P34. Nombre mxim de plantes ............................................................................................. 201article P35. Alria reguladora mxima dun edifici (h) i el seu punt daplicaci (p) ......................................... 201article P36. Planta baixa .............................................................................................................. 205article P37. Planta soterrani .......................................................................................................... 209article P38. Planta altell ............................................................................................................... 209article P39. Planta pis i planta tic .................................................................................................. 209article P40. Planta sotacoberta ....................................................................................................... 210article P41. Coberta ................................................................................................................... 210article P42. Alada lliure i construda duna planta ................................................................................ 210article P43. Cossos sortints ........................................................................................................... 210article P44. Espais oberts dun edifici ............................................................................................... 211article P45. Elements tcnics i compositius dun edifici ........................................................................... 212article P46. Patis de llum ............................................................................................................. 213article P47. Patis de ventilaci ....................................................................................................... 213

  CAPTOL III. PARMETRES URBANSTICS DS ................................................................ 214article U1. Classificaci dels usos .................................................................................................... 214

  SECCI PRIMERA. ELS USOS SEGONS LA FUNCI URBANSTICA ................................................... 214

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 IX

  article U2. Usos generals i usos especfics ......................................................................................... 214article U3. Residencial ................................................................................................................. 214article U4. Terciari i serveis........................................................................................................... 215article U5. Industrial, magatzem i logstica ......................................................................................... 216article U6. Agrari i recursos naturals ................................................................................................ 217article U7. Dotacions pbliques ...................................................................................................... 218article U8. Serveis tcnics i ambientals ............................................................................................. 218article U9. Mobilitat .................................................................................................................... 218article U10. Lleure i ambiental ....................................................................................................... 219

  SECCI SEGONA. ELS USOS SEGONS EL DOMINI ...................................................................... 219article U11. Classificaci dusos segons el domini ................................................................................. 219article U12. Usos pblics .............................................................................................................. 219article U13. Usos privats .............................................................................................................. 219

  SECCI TERCERA. PERMISSIBILITAT I LIMITACIONS GENERALS DELS USOS .................................... 220article U14. Classificaci dusos segons la permissibilitat ......................................................................... 220article U15. Desenvolupament de la regulaci dels usos ......................................................................... 220article U16. Usos provisionals ........................................................................................................ 220

  SECCI QUARTA. REGULACI ESPECFICA DELS USOS I ACTIVITATS ............................................. 220article U17. Classificaci dusos segons la seva activitat ......................................................................... 220article U18. Situacions relatives ...................................................................................................... 221

  SECCI CINQUENA. ELS USOS I LES ACTIVITATS AMBIENTALS ..................................................... 221article U19. Nivell dincidncia dels usos sobre lentorn i el medi ambient ..................................................... 221

  SECCI SISENA. REGULACI PARTICULAR DE LS DAPARCAMENT ............................................... 224article U20. Reserva despais pblics per aparcaments ........................................................................... 224article U21. Condicions generals sobre la reserva daparcaments en les edificacions ........................................ 224article U22. Previsi mnima de places daparcament obligatries .............................................................. 224article U23. Causes dexempci de les previsions daparcament ................................................................ 225

  DISPOSICIONS TRANSITRIES ......................................................................................... 227DISPOSICI TRANSITRIA PRIMERA .................................................................................... 227DISPOSICI TRANSITRIA SEGONA ..................................................................................... 227DISPOSICI TRANSITRIA TERCERA .................................................................................... 228DISPOSICI TRANSITRIA QUARTA ..................................................................................... 229DISPOSICI TRANSITRIA CINQUENA .................................................................................. 230DISPOSICI TRANSITRIA SISENA ...................................................................................... 230DISPOSICI TRANSITRIA SETENA ...................................................................................... 231DISPOSICI TRANSITRIA VUITENA .................................................................................... 231

  DISPOSICIONS ADDICIONALS .......................................................................................... 232DISPOSICI ADDICIONAL NICA ......................................................................................... 232

  DISPOSICIONS FINALS .................................................................................................... 233DISPOSICI FINAL PRIMERA .............................................................................................. 233DISPOSICI FINAL SEGONA ............................................................................................... 233CRDITS ..................................................................................................................... 235EQUIP REDACTOR ........................................................................................................ 235

 • NORMES URBANSTIQUES NDEX

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 X

 • TTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS CAPTOL I. OBJECTE I MBIT TERRITORIAL

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 1

  TTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

  CAPTOL I. OBJECTE I MBIT TERRITORIAL

  article 1. Objecte i mbit territorial

  1. Aquestes Normes urbanstiques, juntament amb la resta de documents exigits per la Llei durbanisme de Catalunya i el seu Reglament, constitueixen el Pla dordenaci urbanstica municipal de Valls, el qual t per objecte la regulaci urbanstica de tots els sls compresos dins el seu terme municipal, de conformitat amb all que disposa la legislaci urbanstica vigent.

  2. Aquest Pla dordenaci urbanstica municipal (dara endavant Pla o POUM) revisa l'expedient del Pla general d'ordenaci urbanstica de Valls aprovat definitivament per acord de la Comissi dUrbanisme de Tarragona en la sessi del 22 doctubre de 1986 publicat en el DOGC nm. 953 del 17 de febrer de 1988.

  article 2. Principis de lactuaci urbanstica daquest POUM

  Les determinacions establertes pel POUM de Valls es fonamenten en els principis generals de lactuaci urbanstica recollits en el captol II del ttol preliminar de la Llei durbanisme de Catalunya.

  article 3. Marc legal

  1. El present POUM sha redactat dacord amb la legislaci urbanstica vigent i la legislaci sectorial vigent aplicable.

  2. La referncia a la legislaci urbanstica vigent feta en aquest article i en els preceptes successius sentn que remet a lordenament urbanstic vigent a Catalunya, consistent en les lleis aprovades pel seu Parlament i en els reglaments i disposicions que les desenvolupen, aix com la legislaci estatal del sl i valoracions en all que no modifiqui ni vulneri la legislaci en matria dordenaci del territori, urbanisme i medi ambient que sn competncia exclusiva de la Generalitat de Catalunya.

  La utilitzaci de determinades abreviacions en les presents Normes urbanstiques sentendran referides a les disposicions normatives segents:

  Legislaci urbanstica estatal:

  LS: Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de suelo, amb les modificacions introdudes per la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacin, regeneracin y renovacin urbanas.

  Legislaci urbanstica de la Generalitat de Catalunya:

  TRLU: Decret legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme, amb les modificacions introdudes per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificaci del text refs de la Llei durbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 dagost.

  RPLU: Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual saprova el Reglament sobre protecci de la legalitat urbanstica.

  RLU: Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual saprova el Reglament parcial de la Llei durbanisme (en totes aquelles disposicions no incloses en la Disposici derogatria nica del RPLU).

 • TTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS CAPTOL I. OBJECTE I MBIT TERRITORIAL

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 2

  3. La referncia a la legislaci sectorial vigent que es faci en les presents Normes sentendr que es remet a lordenament jurdic vigent a Catalunya en la matria que es tracti i en cada moment. En aquest cas, les referncies a cadascuna de les disposicions sectorials es realitzar amb la denominaci complerta.

  4. El Pla s pblic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen carcter prioritari sobre qualsevol disposici municipal amb un objectiu semblant i la seva interpretaci no podr contradir, en cap cas, les instruccions que es derivin de la legislaci urbanstica.

  article 4. El planejament territorial

  Les determinacions del present Pla sestableixen en coherncia amb el Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995 i amb el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 12 de gener de 2010, tal i com es recull en el punt 0.4 de la Memria de la ordenaci del present POUM.

  article 5. Compliment del POUM

  Ladministraci, els organismes pblics i els particulars estan obligats a complir les determinacions i disposicions del POUM i, en concret, daquestes Normes urbanstiques, dels annexes normatius i dels plnols dordenaci. Qualsevol actuaci o intervenci sobre el territori, tingui carcter definitiu o provisional, sigui diniciativa pblica o privada, haur dajustar-shi segons el que preveu larticle 106 del TRLU.

  article 6. Iniciativa i competncies

  1. La iniciativa del POUM i de les seves modificacions corresponen a l'ajuntament de Valls. Les determinacions dels plans directors urbanstics i dels plans especials urbanstics autnoms diniciativa i competncia de la Generalitat poden modificar determinacions del POUM i obligar la seva adaptaci.

  2. El desenvolupament i gesti daquest POUM tamb correspon a l'ajuntament de Valls en la seva qualitat dadministraci actuant. Poden ser tamb administraci actuant els consorcis urbanstics i les societats de capital ntegrament pblic, quan aix ho prevegin els seus estatuts. Hi intervindran, tamb, les diferents administracions pbliques en el marc de les respectives competncies especfiques.

  3. Aix mateix, els particulars podran proposar i redactar plans i projectes urbanstics en el marc de les seves competncies i en la forma i procediment previstos en la legislaci urbanstica vigent.

  4. L'ajuntament de Valls, en exercici de les seves competncies, procurar la major intervenci i collaboraci dels ciutadans en el desenvolupament de lacci urbanstica.

  article 7. Vigncia i revisi del POUM

  1. Aquest POUM entrar en vigor lendem de la publicaci de lacord de la seva aprovaci definitiva i daquestes Normes urbanstiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i mantindr la seva vigncia indefinidament o fins que es produeixi la seva revisi.

  2. Podr portar-se a terme la revisi global del POUM quan es produeixi algun dels supsits segents:

  a) Quan es justifiqui lexistncia de disfuncions entre les previsions daquest Pla i les necessitats reals de sl per crear habitatges, per establir activitats econmiques, o b la necessitat dinfraestructures dinters general.

 • TTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS CAPTOL I. OBJECTE I MBIT TERRITORIAL

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 3

  b) Quan, per lelecci dun model territorial diferent o per circumstncies de tipus econmic o demogrfic, es plantegin nous criteris respecte a lestructura general del territori o al model d'ordenaci o de classificaci del sl preestablerts.

  c) D'acord amb l'article 95.5 del TRLU, constitueix revisi del planejament general lalteraci del planejament general vigent que consisteix en la modificaci de la classificaci del sl no urbanitzable i que comporta, per si mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anys anteriors, un increment superior al 20% de la suma de la superfcie del sl classificat pel planejament general com a sl urb i del classificat com a sl urbanitzable que ja disposi de les obres durbanitzaci executades.

  3. Quan es produeixi el supsit previst a lapartat 2.a daquest mateix article, i sempre i quan es justifiqui degudament, el conseller o consellera competent en matria durbanisme, previ informe de la Comissi dUrbanisme de Catalunya, podr ordenar la revisi del POUM, prvia audincia a l'ajuntament de Valls, o acordar-la a instncia daquest.

 • TTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS CAPTOL II. CONTINGUT I SEGUIMENT DEL POUM

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 4

  CAPTOL II. CONTINGUT I SEGUIMENT DEL POUM

  article 8. Contingut del POUM

  1. El POUM de Valls est integrat pels documents segents:

  a) Memria del Pla dordenaci urbanstica municipal.

  I. Memria de la informaci.

  II. Memria de l'ordenaci.

  III. Agenda i avaluaci econmica i financera.

  IV. Informe de sostenibilitat econmica.

  b) Memria social.

  c) Normes urbanstiques Annexes:

  - Normes urbanstiques.

  - Annexes:

  I. Fitxes normatives dels plans parcials urbanstics.

  II. Fitxes normatives dels plans de millora urbana.

  III. Fitxes normatives dels polgons dactuaci urbanstica.

  IV. Regulaci grfica de les subzones.

  V. Normativa ambiental general.

  d) Informe de sostenibilitat ambiental.

  e) Estudi davaluaci de la mobilitat generada.

  f) Catleg de bns a protegir del municipi de Valls.

  g) Catleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls.

  h) Atles de la informaci urbanstica de Valls.

  i) Plnols dordenaci urbanstica:

  1. Classificaci del sl (1 plnol 1:15.000).

  2. Estructura general del territori (1 plnol 1:15.000).

  3. Regulaci i ordenaci del sl no urbanitzable.

  3a. Compliment de les determinacions del Pla territorial parcial (1 plnol 1:15.000).

  3b. Qualificaci del sl no urbanitzable (4 plnols 1:7.500).

  3c. Components de qualificaci del sl no urbanitzable (4 plnols 1:7.500).

  4. Qualificaci i gesti del sl (17 plnols 1:2.000).

  5. Ordenaci detallada del sl urb (19 plnols 1:1.000).

  6. Identificaci dels sectors i mbits del POUM (1 plnol 1:15.000).

  7. Protecci dels sistemes (4 plnols 1:7.500).

  8. Xarxes generals de serveis (4 plnols 1:15.000)

  9. Reordenaci del clavegueram dels Torrents de Valls (1 plnol 1:4.000).

 • TTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS CAPTOL II. CONTINGUT I SEGUIMENT DEL POUM

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 5

  2. El POUM de Valls tamb incorpora els documents complementaris segents:

  - Inventari daltres construccions en sl no urbanitzable (18 volums).

  - Inventari - reconeixement dels venats de Valls.

  article 9. Interpretaci dels documents

  1. Les presents Normes urbanstiques (dara endavant "Normes" o NNUU), juntament amb els annexes normatius i els plnols dordenaci, constitueixen un cos normatiu especfic en matria urbanstica del municipi de Valls i prevalen sobre els restants documents del Pla. En all no previst per aquestes Normes sestar a la legislaci urbanstica i dordenaci del territori aplicable en cada cas.

  2. Quan hi hagi contradiccions grfiques entre plnols de diferent escala sestar al que indiquin els plnols descala ms gran (el divisor de lescala ms petit), s a dir, en els que la definici sigui ms acurada. Si es produeixen contradiccions entre la regulaci de les previsions del POUM en els diferents documents es considerar vlida la determinaci que impliqui espais pblics o dinters pblic ms amplis i una menor densitat dhabitatges o un ndex daprofitament menor.

  3. Els preceptes de les diferents ordenances urbanstiques del municipi de Valls, pel seu grau despecificaci i/o regulaci detallada, es consideren un cos autnom del POUM que contempla els preceptes bsics daquestes Normes urbanstiques. La modificaci dels preceptes daquestes ordenances seguiran el procediment previst en la legislaci local vigent.

  4. Les indicacions del Pla que puguin referir-se a espais situats fora del terme municipal shauran dentendre solament com propositives i mancades de valor normatiu.

  5. La Memria de la informaci, l'Atles de la informaci urbanstica i els Documents complementaris tenen carcter informatiu i justificatiu.

  article 10. Seguiment del POUM

  1. L'ajuntament de Valls ha de mantenir els serveis dinformaci i destudis necessaris per fer el seguiment de les actuacions previstes pel POUM i detectar les possibles desviacions provocades per laparici de circumstncies o dades noves.

  2. En compliment del que determina larticle 59.4 del TRLU, lagenda de les actuacions a desenvolupar del POUM i, en el seu cas, el programa dactuaci urbanstica municipal del POUM, haur de ser actualitzada cada sis anys per acord de l'ajuntament de Valls desprs dun termini dun mes dinformaci pblica. Aquest acord sha de publicar en el butllet oficial corresponent i sha de comunicar a la comissi territorial durbanisme competent.

  article 11. Modificaci i adaptaci

  1. Qualsevol alteraci de les determinacions del Pla que no es correspongui amb cap dels supsits previstos en larticle 7 daquestes Normes, tindr la consideraci de modificaci, fins i tot en el cas que lalteraci comporti variacions allades en la classificaci o qualificaci del sl.

  2. La modificaci haur de raonar i justificar la coherncia de la proposta amb les previsions del POUM, la incidncia de la nova ordenaci en les previsions del Pla vigent i la viabilitat dacceptar la proposta sense procedir a la seva revisi. Aix mateix, shaur de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa i loportunitat i la convenincia de la modificaci proposada en relaci amb els interessos pblics i privats concurrents.

  3. La modificaci de qualsevol dels elements daquest Pla es subjectar a les mateixes normes aplicables per a

 • TTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS CAPTOL II. CONTINGUT I SEGUIMENT DEL POUM

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 6

  la seva formaci.

  4. En el cas que la modificaci proposada comporti un increment del sostre edificable, de la densitat de ls residencial o de la intensitat de ls industrial, o la transformaci dusos, sestar al procediment previst en larticle 99 del TRLU. Aquestes modificacions hauran dincrementar proporcionalment les reserves per a espais lliures i per a equipaments, dacord amb les previsions de l'article 100 del TRLU.

  5. En cas de que la modificaci proposada comporti una diferent zonificaci o s urbanstic dels espais lliures, les zones verdes, o els equipaments esportius previstos pel Pla com a sistemes generals o locals, sestar al procediment previst en larticle 98 del TRLU. Aquestes modificacions han de justificar en la memria pertinent, i mitjanant la documentaci grfica que sigui necessria, que no es perjudiquen els aspectes qualitatius ni quantitatius dels espais afectats.

  No sentendr com a modificaci regulada a larticle 98 del TRLU la concreci de la localitzaci dels espais lliures, zones verdes, o equipaments esportius que es situn en un lloc diferent de lassenyalat en la documentaci grfica indicativa del Pla, sempre i quan es respectin les dimensions i qualitat especificades en la fitxa normativa corresponent.

  6. La previsi mitjanant planejament derivat de majors superfcies de sl destinades a sistemes respecte als estndards o percentatges mnims fixats per aquest POUM no requerir la seva modificaci.

  article 12. Actualitzaci i informaci urbanstica

  1. Peridicament es dur a terme un procs dactualitzaci del Pla incorporant aquell planejament que es consideri executiu i vigent en cada moment. Els documents resultants del procs dactualitzaci tindran nicament carcter informatiu.

  2. Per tal de dotar la documentaci actualitzada de carcter normatiu es podr tramitar un text refs del POUM que incorpori totes les modificacions del Pla, el planejament de desenvolupament i els instruments dexecuci aprovats des de la darrera aprovaci del Pla.

 • TTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I EXECUCI DEL POUM CAPTOL I. FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I CATLEGS

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 7

  TTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I EXECUCI DEL POUM

  CAPTOL I. FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I CATLEGS

  article 13. Desenvolupament del POUM en relaci a la classificaci del sl

  1. Amb lobjecte de desenvolupar i completar lordenaci establerta per les determinacions daquest POUM es redactaran els instruments urbanstics segents: plans de millora urbana; plans parcials urbanstics; plans especials urbanstics; catlegs; ordenances; i projectes d'urbanitzaci, dacord amb el que preveuen els articles 65 a 72 del TRLU i en els termes previstos en aquestes Normes urbanstiques.

  2. Llevat dels supsits en qu sestableixi com a preceptiva la redacci daquests instruments urbanstics, les determinacions del POUM seran daplicaci directa i immediata.

  3. La formulaci i tramitaci dels instruments de planejament urbanstic sajustar a les determinacions establertes en els articles 73 a 102 del TRLU.

  article 14. Plans de millora urbana

  1. Aquest POUM cont la delimitaci de diferents sectors a desenvolupar mitjanant plans de millora urbana (d'ara endavant "PMU"), els quals vnen grafiats en els plnols dordenaci i regulats detalladament en les fitxes normatives corresponents. La relaci, tipus, objecte i naturalesa dels diferents plans de millora urbana delimitats pel POUM es detalla en l'article 219 daquestes Normes urbanstiques.

  2. A ms dels plans de millora urbana definits i previstos per aquest POUM, podran formular-se i aprovar-se altres PMU per a qualsevol de les diferents finalitats previstes en els articles 70.4 del TRLU i 90.5 del RLU, els quals requeriran la prvia o simultnia modificaci daquest POUM, excepci feta dels supsits en els quals no salterin els usos principals, ni els aprofitaments i les crregues urbanstiques, ni lestructura fonamental del Pla.

  3. Els mbits de plans de millora urbana poden ser objecte de desenvolupament per subsectors, sempre que es compleixin les condicions establertes a larticle 93 del TRLU.

  4. Els plans de millora urbana es redactaran dacord amb les determinacions i continguts establerts en larticle 91 del RLU i altres normes concordants.

  article 15. Plans parcials urbanstics

  1. Aquest POUM cont la delimitaci de diferents mbits a desenvolupar mitjanant plans parcials urbanstics (d'ara endavant "PPU"), els quals vnen grafiats en els plnols dordenaci i regulats detalladament en les fitxes normatives corresponents. La relaci, tipus, objecte i naturalesa dels diferents plans parcials urbanstics delimitats pel POUM es detalla en larticle daquestes Normes urbanstiques.

  2. Els plans parcials urbanstics que es refereixin a mbits no delimitats prviament com a sectors pel planejament urbanstic general han de contenir, d'acord amb l'article 66.2 del TRLU, una justificaci especfica de l'adequaci de la promoci, i s'han de promoure i tramitar amb la denominaci de plans parcials urbanstics de delimitaci. Altrament, aquests plans parcials shauran dajustar al que sestableix al captol III del ttol sis daquest POUM sobre el sl urbanitzable no delimitat.

  3. Els plans parcials urbanstics es redactaran dacord amb les determinacions i continguts establerts en els

 • TTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I EXECUCI DEL POUM CAPTOL I. FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I CATLEGS

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 8

  articles 65 i 66 del TRLU i 84 a 89 del RLU i altres normes concordants.

  article 16. Plans especials en qualsevol classe de sl en el desenvolupament del POUM

  1. Aquest POUM cont la delimitaci de diferents mbits a desenvolupar mitjanant plans especials urbanstics (d'ara endavant "PEU"), els quals vnen grafiats en els plnols dordenaci i regulats detalladament en els articles corresponents. La relaci, tipus, objecte i naturalesa dels diferents especials urbanstics delimitats pel POUM es detalla en larticle 272 daquestes Normes urbanstiques.

  2. A ms dels plans especials urbanstics definits i previstos per aquest POUM, podran aprovar-se plans especials urbanstics per a qualsevol de les diferents finalitats previstes en els articles 67 del TRLU i 92 i 93 del RLU, sempre que no modifiquin lestructura fonamental daquest Pla i que no contradiguin les seves Normes bsiques.

  3. Tal i com sestableix a larticle 68 del TRLU, es podran aprovar plans especials urbanstics autnoms per a implantar en el territori infraestructures no previstes en el planejament territorial o urbanstic relatives als sistemes urbanstics de comunicacions o equipament comunitari.

  4. Tal i com sestableix a larticle 92.2 de RLU, els plans especials urbanstics no previstos pel pla dordenaci urbanstica municipal han de justificar la necessitat de llur formulaci i llur compatibilitat amb el planejament urbanstic general. A aquests efectes, es consideren compatibles amb el planejament urbanstic general, i no requereixen la seva modificaci prvia, els plans especials urbanstics que estableix l'apartat 4 de l'article 68 del TRLU.

  5. Els plans especials urbanstics es redactaran dacord amb les determinacions i continguts establerts als articles 93 i 94 del RLU i altres normes concordants.

  article 17. Catleg de bns a protegir del municipi

  1. Aquest POUM incorpora el Catleg de bns a protegir del municipi de Valls, en el qual shi relacionen aquells elements que, ms enll del possible valor arquitectnic concret i individual, tenen un inters rellevant com a conjunts volumtrics o teixits urbans que permeten entendre i llegir, de forma ms complerta, el conjunt format per la vila de Valls, els nuclis de Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets i el territori que els envolta.

  2. Lobjecte i el contingut del Catleg de bns a protegir del municipi de Valls es detalla en larticle 275 daquestes Normes urbanstiques.

  article 18. Catleg de de masies i cases rurals

  1. D'acord amb l'article 50.2 del TRLU, aquest POUM incorpora el Catleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls en el qual s'hi relacionen les construccions situades en sl no urbanitzable susceptibles de reconstrucci o de rehabilitaci i es justifica les raons que en determinen la preservaci o la recuperaci, dacord amb el que estableix larticle 47.3 del TRLU.

  2. Lobjecte i el contingut del Catleg de masies i cases rurals del terme municipal de Valls es detalla en larticle 251 daquestes Normes urbanstiques.

  article 19. Ordenances

  L'ajuntament de Valls, d'acord amb l'article 71.2 i amb la legislaci de rgim local, pot aprovar ordenances

 • TTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I EXECUCI DEL POUM CAPTOL I. FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I CATLEGS

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 9

  d'urbanitzaci i d'edificaci i daltres que consideri necessries per regular aspectes que no sn objecte de les Normes urbanstiques d'aquest Pla d'ordenaci urbanstica municipal, sense contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.

 • TTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I EXECUCI DEL POUM CAPTOL II. INSTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI URBANSTICA

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 10

  CAPTOL II. INSTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI URBANSTICA

  article 20. Gesti urbanstica integrada i gesti urbanstica allada

  1. Lexecuci del planejament es realitza b mitjanant la gesti urbanstica integrada (per sectors de planejament urbanstic o polgons dactuaci complets, amb la finalitat de repartir equitativament les crregues i beneficis derivats de lordenaci i per a executar o completar les obres i els serveis urbanstics necessaris) o b mitjanant la gesti urbanstica allada (consistent en actuacions puntuals o allades, especialment en sl urb, en aquells supsits en qu no calgui o no sigui possible la delimitaci dun polgon per al repartiment equitatiu de les crregues i dels beneficis derivats de lordenaci urbanstica).

  2. Ledificaci dels solars resultants de les actuacions dexecuci, tant integrades com allades, tamb s part de la gesti urbanstica i constitueix la fase de culminaci del procs, sens perjudici dels deures establerts a larticle 42 del TRLU.

  article 21. Polgons dactuaci urbanstica

  1. Aquest POUM cont la delimitaci de diferents polgons dactuaci urbanstica (d'ara endavant ("PAU"), els quals vnen grafiats en els plnols dordenaci i regulats detalladament en les fitxes normatives corresponents. La relaci, tipus, objecte i naturalesa dels diferents polgons dactuaci urbanstica delimitats pel POUM es detalla en l'article 215 daquestes Normes urbanstiques.

  2. Es podr modificar l'mbit dels polgons dactuaci delimitats per aquest Pla o pel planejament urbanstic derivat amb lobjecte de facilitar la seva gesti o efectuar una millor equidistribuci de beneficis i crregues, dacord amb el procediment establert als articles 118 i 119 del TRLU.

  3. En sl urb, la delimitaci de nous polgons dactuaci sefectuar a travs de la modificaci daquest Pla o, en el seu cas, pel programa dactuaci urbanstica municipal. No obstant, la delimitaci de polgons dactuaci urbanstica que sigui necessria per a la cessi de terrenys per a carrers i vies es podr efectuar dacord amb el que disposa larticle 119 del TRLU.

  4. Cada polgon dactuaci haur de definir i concretar les obres durbanitzaci i les rasants mitjanant un projecte durbanitzaci que ha de comprendre la totalitat de les obres i que sha de tramitar prvia o simultniament amb el projecte de reparcellaci o amb el de taxaci conjunta.

  article 22. Polgons dactuaci urbanstica de dotaci

  1. Aquest POUM estableix la potencial delimitaci de polgons dactuaci urbanstica de dotaci vinculats a actuacions de transformaci urbanstica de dotaci sobre sls que, en origen, tenen la condici de sl urb consolidat i que tenen per objecte augmentar ledificabilitat o la densitat de determinades parcelles, sense comportar una reordenaci general de lmbit.

  2. Respecte les exigncies legals de reserva despais lliures i equipaments que sestableixen en la disposici addicional segona del TRLU, seximeixen aquests sectors de tal obligaci ja que en el marc general del POUM es justifica el compliment de lestndard despais lliures pblics fixat a larticle 58 del TRLU.

  3. Respecte les exigncies legals de reserva de sl per habitatge de protecci pblica que sestableixen en la disposici addicional segona del TRLU, sestar al segent:

  - En els casos en els que lincrement sigui de la densitat dhabitatges sense augment de ledificabilitat residencial, aquests polgons no es tenen en compte en el clcul del sostre residencial de nova implantaci, ja que no hi ha increment de sostre respecte el sostre existent o actualment establert en el planejament.

 • TTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I EXECUCI DEL POUM CAPTOL II. INSTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI URBANSTICA

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 11

  - En els casos en els que sestableixi un increment de sostre residencial, aquest increment de sostre es computar com a sostre de nova implantaci residencial per seximeixen aquests polgons de tal obligaci, ja que en el dimensionat total de reserves de sl per a habitatges de protecci oficial del POUM, en coherncia amb el que estableix la Memria social del mateix, que justifica el compliment de les reserves mnimes establertes en la legislaci vigent en el conjunt del POUM.

  4. Els polgons dactuaci urbanstica de dotaci delimitats no es consideren mbits de gesti conjunta en tant que no sestableix la necessitat de cessi de les reserves de sl per a espais lliures i equipaments.

  5. El compliment del deure de cessi del percentatge daprofitament urbanstic que estableixi el marc legal vigent que comporti lactuaci es substituir pel seu equivalent dinerari i sefectuar, sense necessitat daplicar cap sistema ni modalitat dactuaci, en el moment datorgament de la llicncia dobra nova o de rehabilitaci que habiliti la major edificabilitat i/o densitat atribuda per lordenaci, i com a condici prvia a la concessi de la llicncia.

  article 23. Sistemes dactuaci urbanstica

  1. Lexecuci de la gesti del planejament es realitzar mitjanant qualsevol dels sistemes dactuaci previstos a larticle 121 del TRLU, que sn el de reparcellaci i el dexpropiaci. El sistema de reparcellaci es pot dur a terme a travs de les modalitats de compensaci bsica, de compensaci per concertaci, de cooperaci i per sectors d'urbanitzaci prioritria. El sistema dexpropiaci pot portar-se a terme dacord amb el que preveu larticle 155 del TRLU, mitjanant la gesti indiferenciada, o b per mitj duna entitat de dret pblic o una societat privada de capital ntegre de l'ajuntament de Valls.

  2. En aquells casos en qu aquest Pla no ho prevegi, ladministraci, en ocasi de laprovaci del planejament derivat o, si escau, del polgon, determinar el sistema dactuaci i la modalitat aplicables, segons les necessitats, mitjans econmico-financers amb qu compti, la collaboraci de la iniciativa privada i altres circumstncies que concorrin, seguint el procediment establert a larticle 119 del TRLU.

  3. Els polgons dactuaci diniciativa particular han de preveure el sistema de reparcellaci en les modalitats de compensaci bsica o b de compensaci per concertaci.

  4. En les modalitats dels sistema dactuaci per reparcellaci, si sincompleix lobligaci d'urbanitzar, o b la dedificar, en el cas que el planejament urbanstic la determini, ladministraci, un cop declarat lincompliment, pot expropiar els terrenys de qu es tracti, i poden sser beneficiaris de lexpropiaci ladministraci actuant, si no t competncia expropiatries, la persona concessionria de la gesti urbanstica integrada o la junta de compensaci corresponent.

  5. En les modalitats del sistema dactuaci per reparcellaci els propietaris tenen lobligaci de pagar les despeses d'urbanitzaci, obligaci que es pot complir mitjanant la cessi de terrenys edificables, situats dins o fora del polgon dactuaci urbanstica, excepte en el supsit a qu es refereix larticle 147.2 del TRLU.

  6. En el sistema de reparcellaci, el projecte de reparcellaci pot determinar, com a alternativa a lexpropiaci de les finques dels propietaris no adherits a la junta de compensaci, el pagament de les despeses d'urbanitzaci mitjanant solars situats dins el polgon dactuaci, respectant el principi de no-discriminaci. En les modalitats de compensaci bsica i de compensaci per concertaci el projecte ha de contenir la proposta dadjudicaci de les finques que en resultin a la junta de compensaci o b, si n's part integrant, a lempresa urbanitzadora; en la modalitat de cooperaci la proposta dadjudicaci s a favor de ladministraci actuant o b, si sescau, dels concessionaris de la gesti urbanstica integrada.

  7. En qualsevol cas, el sistema escollit haur de garantir lexecuci de les obres d'urbanitzaci en els terminis assenyalats en el pla detapes corresponent o, en el seu cas, en el programa dactuaci urbanstica municipal, la cessi i execuci dels vials i espais lliures d's pblic i la cessi dels sls per a dotacions pbliques que determini aquest Pla o planejament derivat.

 • TTOL SEGON. DESENVOLUPAMENT I EXECUCI DEL POUM CAPTOL II. INSTRUMENTS DE GESTI I EXECUCI URBANSTICA

  PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE VALLS. DOCUMENT PER A LA SEGONA APROVACI INICIAL. JUNY 2014 12

  article 24. Projectes de reparcellaci i expropiaci

  1. Els projectes de reparcellaci es redactaran dacord amb les determinacions i continguts establerts en larticle 126 del TRLU i article 130 del RLU.

  2. Els projectes d