Normativa urbanística Normes de de... · PDF fileNORMATIVA URBANÍSTICA...

Click here to load reader

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Normativa urbanística Normes de de... · PDF fileNORMATIVA URBANÍSTICA...

 • Normativa urbanstica

  Juliol 2010

  Normes de planejament urbanstic dels municipis sense planejament a Catalunya CAMP DE TARRAGONA

 • NORMATIVA URBANSTICA

  Normes de planejament urbanstic dels municipis sense planejament CAMP DE TARRAGONA Direcci General dUrbanisme - Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques 2

  ndex TTOL I . DISPOSICIONS DE CARCTER GENERAL ..............................................................6

  Captol Primer. Naturalesa i contingut .................................................................................................. 7

  Article 1. Objecte, definici i mbit territorial .............................................................................. 7

  Article 2. Marc legal .................................................................................................................... 7

  Article 3. Contingut i interpretaci............................................................................................... 8

  Article 4. Vigncia de les NPU-MSP........................................................................................... 9

  Captol Segon. Desenvolupament de les normes .............................................................................. 10

  Article 5. Figures de planejament urbanstic ............................................................................ 10

  Captol Tercer. Proteccions .................................................................................................................. 11

  Article 6. Patrimoni arquitectnic i cultural................................................................................ 11

  Article 7. Riscos ........................................................................................................................ 11

  Article 8. Infraestructures.......................................................................................................... 12

  TTOL II. RGIM URBANSTIC DEL SL..................................................................................... 13

  Captol Primer. Conceptes i estructura del rgim del sl.................................................................. 14

  Article 9. Situacions bsiques de sl ........................................................................................ 14

  Article 10. Classificaci i qualificaci del sl............................................................................... 14

  Article 11. Els sistemes............................................................................................................... 14

  Article 12. Les zones .................................................................................................................. 14

  Article 13. Lordenaci del subsl............................................................................................... 14

  Article 14. Tractament de lespai pblic...................................................................................... 15

  Article 15. Tractament de lespai privat ...................................................................................... 15

  Captol Segon. Sistemes urbanstics................................................................................................... 16

  Secci 1. Disposicions generals .......................................................................................16

  Article 16. Definici dels sistemes i tipus.................................................................................... 16

  Article 17. Desenvolupament dels sistemes............................................................................... 16

  Article 18. Titularitat i afectaci del sl ....................................................................................... 16

  Secci 2. Comunicacions..................................................................................................17

  Article 19. Disposicions generals................................................................................................ 17

  Article 20. Sistema viari, clau X .................................................................................................. 17

  Article 21. Sistema ferroviari, clau F........................................................................................... 17

  Article 22. Sistema aeroportuari, clau A ..................................................................................... 18

  Secci 3. Espais oberts ....................................................................................................19

  Article 23. Disposicions generals................................................................................................ 19

  Article 24. Sistema despais lliures pblics / zona verda, clau V............................................... 19

  Article 25. Sistema hidrogrfic, clau H........................................................................................ 19

  Article 26. Sistema de protecci, clau S ..................................................................................... 20

 • NORMATIVA URBANSTICA

  Normes de planejament urbanstic dels municipis sense planejament CAMP DE TARRAGONA Direcci General dUrbanisme - Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques 3

  Secci 4. Equipaments .....................................................................................................21

  Article 27. Disposicions generals................................................................................................ 21

  Article 28. Sistema dequipaments comunitaris, clau E.............................................................. 21

  Article 29. Sistema de serveis tcnics i ambientals, clau T........................................................ 22

  Secci 5. Habitatge dotacional pblic ...............................................................................24

  Article 30. Sistema dhabitatge dotacional pblic, clau D........................................................... 24

  Captol Tercer. El Sl urb (SU)............................................................................................................ 25

  Secci 1. Parmetres urbanstics .....................................................................................25

  Article 31. Regulaci de ledificaci ............................................................................................ 25

  Article 32. Tipus dordenaci de ledificaci i posici de ledificaci........................................... 25

  Article 33. Nombre de plantes .................................................................................................... 26

  Article 34. Planta soterrani.......................................................................................................... 26

  Article 35. Planta baixa dun edifici............................................................................................. 27

  Article 36. Planta pis ................................................................................................................... 28

  Article 37. Espai sota coberta..................................................................................................... 28

  Article 38. Planta coberta............................................................................................................ 28

  Article 39. Alada reguladora mxima dun edifici...................................................................... 29

  Article 40. Adaptaci topogrfica del terreny.............................................................................. 32

  Article 41. Parcella..................................................................................................................... 33

  Article 42. Fondria o profunditat edificable ............................................................................... 34

  Article 43. Ocupaci mxima de parcella .................................................................................. 34

  Article 44. Glib edificatori .......................................................................................................... 34

  Article 45. Densitat mxima dhabitatges ................................................................................... 34

  Article 46. Edificabilitat................................................................................................................ 34

  Article 47. Cossos sortints .......................................................................................................... 35

  Article 48. Elements sortints ....................................................................................................... 35

  Article 49. Reculades de ledificaci ........................................................................................... 36

  Article 50. Espai lliure dedificaci o espai no edificat ................................................................ 36

  Article 51. Construccions auxiliars.............................................................................................. 37

  Article 52. Separacions mnimes ................................................................................................ 37

  Article 53. Faanes i mitgeres .................................................................................................... 37

  Article 54. Les tanques ............................................................................................................... 37

  Article 55. Els calls o goters.....................................................