NORMATIVA TÈCNICA GIMNÀSTICA RÍTMICA INDIVIDUAL i extra. · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  29-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NORMATIVA TÈCNICA GIMNÀSTICA RÍTMICA INDIVIDUAL i extra. · PDF file...

 • NORMATIVA TÈCNICA GIMNÀSTICA RÍTMICA

  INDIVIDUAL i CONJUNTS

  J o c s E s p o r t i u s E s c o l a r s d e C a t a l u n y a

  c u r s 2 0 1 0 - 2 0 1 1

  J o c s E s p o r t i u s E s c o l a r s d e C a t a l u n y a

  c u r s 2 0 1 0 - 2 0 1 1

  J o c s E s p o r t i u s E s c o l a r s d e C a t a l u n y a

  c u r s 2 0 1 0 - 2 0 1 1

  J o c s E s p o r t i u s E s c o l a r s d e C a t a l u n y a

  c u r s 2 0 1 0 - 2 0 1 1

  J o c s E s p o r t i u s E s c o l a r s d e C a t a l u n y a

  c u r s 2 0 1 3 - 2 0 1 4

 • ÍNDEX

  CIRCULAR INFORMATIVA.........................................................................PÀG. 2

  APARELLS GIMNÀSTICA RÍTMICA NIVELL B................................................. PÀG. 3

  QUADRE RESUM GIMNÀSTICA RÍTMICA INDIVIDUAL.................................... PÀG. 4

  FITXA DIFICULTAT INDIVIDUAL................................................................ PÀG. 7

  QUADRE RESUM GIMNÀSTICA RÍTMICA CONJUNTS.................................... PÀG. 8

  FITXA DIFICULTAT CONJUNTS................................................................ PÀG. 12

 • Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

  Circular informativa Gimnàstica Rítmica - número 01 / 2013-2014

  ACLARIMENTS

   Els símbols dels GTF que apareixen a la mateixa casella (codi FIG) es consideren

  diferents (ex. rodament del cercle pel cos, rodament del cercle pel terra).  Valor passos rítmics  0.30 (codi FIG).  L’EDR no es considerarà com GTF ni com GNF.  El símbol de maneig es podrà repetir a la fitxa, sempre i quan els elements que

  representi la gimnasta siguin diferents entre si.

  (ex. Maneig: gimnasta realitza una gran circunducció Maneig: gimnasta realitza una transmissió)

  Es podrà bonificar una vegada cadascun d’aquests elements, en cap cas es podran declarar a la fitxa dos manejos i que els dos corresponguin, per exemple, a dues grans circunduccions.

   Els conjunts podran utilitzar música amb veu, sempre i quan la lletra no sigui en castellà o català, i es respectin les melodies. S’ha de tenir en compte que la música és valorada per la jutge d’execució junt amb la seva relació amb l’exercici.

  Sortida núm.: 013 Data: 14/01/14

 • Mans Lliures Mans Lliures

  Mans Lliures Mans Lliures

  Mans Lliures

  Mans Lliures

  Mans Lliures

  Mans Lliures

  Mans Lliures

  Mans Lliures

  B

 • Gimnàstica Rítmica Individual – Curs 2013/2014 Data de publicació: 18 de novembre de 2013

  Aclariments jornada informativa: 14 de gener de 2014

  Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

  NIVELL A PREBENJAMÍ (mans lliures) BENJAMÍ

  (mans lliures) ALEVÍ

  (cèrcol) INFANTIL (maces)

  CADET i JUVENIL (cinta)

  Durada exercici 1’15” – 1’30”

  Exigències tècniques

  6 DIFICULTATS AÏLLADES (2 de cada G.C.O)

  Valor dificultats: 0.10-0.20-0.30 CODI FIG 2013 + ESPECÍFIQUES JEEC (0.05)

  Mínim 1 sèrie

  MÍNIM 1/MÀXIM 2 (segons CODI FIG 2013) (També seran vàlids d’una rotació)

  Mestria: M=0.10 / M=0.20 Es pot realitzar Mestria, per valor de 0.10 i 0.20 sense que sigui no-ordinària.

  Com a màxim es podrà declarar a la fitxa una M=0.10 de cada grup fonamental i no fonamental de l’aparell. (criteris codi FIG)

  Com a màxim es podran declarar a la fitxa dues M=0.20 de grups fonamentals, que NO siguin no-ordinàries. (HAN DE TENIR BASES DIFERENTS)

  Es poden utilitzar a més dels criteris inclosos al CODI FIG 2013, només per M=0.20, els següents (valor 0.10):

  (el canvi de nivell és de gimnasta)

  TOTAL 2,70 PUNTS 4,50 PUNTS

  Dificultats prohibides

  MIXTES i MÚLTIPLES EQUILIBRI: Sobre un genoll COSACO: GIR: Cosaco amb flexió

  Es poden utilitzar dificultats específiques (0.05) no declarades en fitxa, com a element d’enllaç.

 • Gimnàstica Rítmica Individual – Curs 2013/2014 Data de publicació: 18 de novembre de 2013

  Aclariments jornada informativa: 14 de gener de 2014

  Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

  NIVELL B PREBENJAMÍ (mans lliures) BENJAMÍ

  (mans lliures) ALEVÍ

  (mans lliures) INFANTIL

  (mans lliures) CADET i JUVENIL

  (mans lliures)

  Durada exercici 1’15” – 1’30”

  Exigències tècniques

  6 DIFICULTATS AÏLLADES (2 de cada G.C.O)

  Valor dificultats: 0.10 CODI FIG 2013 + ESPECÍFIQUES JEEC (0.05)

  Mínim 1 sèrie

  TOTAL 1,20 PUNTS

  Dificultats prohibides

  MIXTES i MÚLTIPLES EQUILIBRI: Sobre un genoll Sobre abdomen COSACO: GIR: Cosaco amb flexió Fouetté

 • Gimnàstica Rítmica Individual – Curs 2013/2014 Data de publicació: 18 de novembre de 2013

  Aclariments jornada informativa: 14 de gener de 2014

  Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

  DIFICULTATS ESPECÍFIQUES JEEC

  SALTS

  Salt passé Salt gallop

  ROTACIONS

  Deboulé o pas chainé de 360º Gir en coupé de 360º (obert o tancat) Gir amb obertura de la cama a 45º

  de 360º (totes les posicions) Tour plongé amb ajuda

  d’una mà a terra

  EQUILIBRIS

  Extensió de tronc des de genolls amb cames juntes com a mínim a 90º Equilibri en cupé obert o tancat

  Equilibri amb obertura de la cama a 45º (totes les posicions)

  Tots els equilibris són en relevé

 • DORSAL:

  JUTGE Dificultat (D) JUTGE nº LLOC: DATA:

  ENTITAT: CATEGORIA GIMNASTA:

  JUTGE JUTGE JUTGE

  Valor Valor Valor

  Valor Valor Valor

  Valor Valor Valor

  Valor Valor Valor

  Valor Valor Valor

  Valor Valor Valor

  Valor Valor Valor

  Valor Valor Valor

  Valor Valor Valor

  Valor Valor Valor

  Valor Valor Valor

  TOTAL

  Càlcul incorrecte del: • Més de 6 Dificultats declarades • Valor total de totes les Dificultats

  • Valor de cada component de la Dificultat

  • Mínim 1 • Mínim 1 - Màxim 2

  • Per absència de predomini dels Grups Fonamentals (menys del 50%)

  Firma entrenador/a……………………….. Firma Jutge………………………

  JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA INDIVIDUAL

  M.LL.

  Dificultat Dificultat Dificultat

  Ús de música amb veu i paraules

  D, , , M NOTA FINAL JUTGE

  Penalització

  • Dificultat que excedeixi el valor pemès o prohibida

  • Menys de 2 Dificultats de cada G.C

 • Gimnàstica Rítmica Conjunts – Curs 2013/2014 Data de publicació: 18 de novembre de 2013

  Aclariments jornada informativa: 14 de gener de 2014

  Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

  NIVELL A PREBENJAMÍ (5-6 mans lliures) BENJAMÍ

  (5-6 mans lliures)

  ALEVÍ (2-3 mans lliures +

  3 cèrcols)

  INFANTIL (10 maces)

  CADET i JUVENIL (2 cintes + 3

  cèrcols)

  Durada exercici 1’15” – 1’30” 1’30 – 1’45’’ 1’45’’ – 2’00’’ 2’15’’ – 2’30’’ 2’15’’ – 2’30’’

  6 DIFICULTATS AÏLLADES (2 de cada G.C) 3 DIFICULTATS AÏLLADES (1 de cada G.C)

  3 INTERCANVIS (valor màxim: 0.50) (Aleví 4 metres)

  4 COL·LABORACIONS MÍNIM (valor màxim: 0.40) 6 COL·LABORACIONS MÍNIM (valor màxim: 0.40)

  Exigències tècniques

  Valor dificultats: 0.10-0.20-0.30 CODI FIG 2013 + ESPECÍFIQUES ESCOLARS (0.05)

  Mínim 1 sèrie

  Màxim 1 EDR (no és obligatori, límit 1)

  NOTA MÀXIMA 4,20 PUNTS 5,70 PUNTS

  Dificultats prohibides

  MIXTES i MÚLTIPLES EQUILIBRI: Sobre un genoll COSACO: GIR: Cosaco amb flexió

  Es poden utilitzar dificultats específiques (0.05) no declarades en fitxa, com a element d’enllaç.

 • Gimnàstica Rítmica Conjunts – Curs 2013/2014 Data de publicació: 18 de novembre de 2013

  Aclariments jornada informativa: 14 de gener de 2014

  Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

  NIVELL B PREBENJAMÍ (5-6 mans lliures) BENJAMÍ

  (5-6 mans lliures) ALEVÍ

  (5-6 mans lliures) INFANTIL

  (5 mans lliures) CADET i JUVENIL (5 mans lliures)

  Durada exercici 1’15” – 1’30” 1’30 – 1’45’’ 1’45’’ – 2’00’’ 2’00’’ – 2’15’’ 2’25’’ – 2’30’