NewTURE Booklet

36
NewTURE #0 Estiu 2010 Barcelona

description

NewTURE és una agència d’arquitectura especialitzada en sostenibilitzar el sector terciari (ecoresorts, centres comercials low carbon, oficines zero VOC ) i residencial (rehabilitació funcional, eficiència energètica).

Transcript of NewTURE Booklet

Page 1: NewTURE Booklet

NewTURE #0 Estiu 2010Barcelona

Page 2: NewTURE Booklet
Page 3: NewTURE Booklet

NewTURE

NatureArchitectureFuture...

Page 4: NewTURE Booklet

NewTURE és una agència d’arquitectura especialitzada en sostenibilitzar el sector terciari (ecoresorts, centres comercials low carbon 1, oficines zero VOC2) i residencial (rehabilitació funcional, eficiència energètica).

1. Fa referència a l’emissió mínima del gas d’efecte hivernacle diòxid de carboni.2. Emissió zero de compostos orgànics volàtils continguts en l’edificació.

Page 5: NewTURE Booklet

Operant des de Barcelona en un mercat global, l’empresa proveeix serveis d’arquitectura amb la tecnologia més avançada i des d’una perspectiva cap a l’autosuficiència; oferim valor als nostres clients així com una arquitectura humana capaç d’adaptar-se al canvi i respondre a les necessitats de les persones.El nostre públic objectiu estar format per persones sensibilitzades amb la qualitat de vida, el medi ambient i el cost econòmic de producció i manteniment associats a qualsevol transformació de la matèria.

Page 6: NewTURE Booklet

El nostre objectiu és contribuir a crear un entorn de creixement veritablement sostenible, on les persones retrobin l’equilibri amb la natura, aprofitant el progrés tecnològic, imposant el sentit comú i evitant que els excessos que s’han produït amb anterioritat trobin continuïtat en el present.

Per això considerem que l’essència de la nostra feina és la retroalimentació entre la teoria i la pràctica.

Page 7: NewTURE Booklet

Una de les eines clau per aconseguir-ho és el nostre programa d’actuació G.I.A. (Green Industrial Architecture), que modifica el model arquitectònic actuant de manera ecològica sobre la indústria del sector i activant l’anomenada “tercera revolució industrial”.

Green

Industrial

Architecture

Autosuficiència Escollir el material més adequat

Optimització Millorar la ràtio cost/producte

Emoció Projectar una arquitectura del segle XXI

Page 8: NewTURE Booklet

En 10 anys la construcció serà sostenible o no serà.Per què hem de construir de manera sostenible?Per parlar de construcció sostenible caldria partir d’una planificació urbanística sostenible que defineixi el marc dins del qual un promotor amb sensibilitat i un arquitecte amb criteri puguin redactar un projecte i posar en marxa la seva construcció amb ecomaterials, amb la menor energia possible per al seu funcionament, que sigui recuperable en la seva totalitat i que sigui reciclable.

“Hacia a una arquitectura sostenible” Ignasi Pérez Arnal, 2005

Page 9: NewTURE Booklet

Les tres preguntes que sempre cal fer-se:

1. Buckminister Fuller, 1968.2. Comissió d’Energia de la Comunitat Europea.3. Del llibre Cradle to cradle, de William McDonough.

Quant pesa el seu edifici? 1

Quina despesa té el seu edifici? 2

Es pot construir un edifici amb residu zero? 3

Totes aquestes preguntes encara avui són difícils de respondre, mentre que el sector automobilístic, l’any 2006, havia de demostrar que el 85% dels materials d’un cotxe han o poden ser reciclats.

“Hacia a una arquitectura sostenible” Ignasi Pérez Arnal, 2005

Page 10: NewTURE Booklet
Page 11: NewTURE Booklet

NewTURE sostenibilitza l’arquitectura i la vida i l’activitat que s’hi desenvo-luparà.Però, com?

Page 12: NewTURE Booklet

Baix impacte ambiental per un edifici d’alta activitat comercial

Centre comercialLés (Lleida), 2002

Page 13: NewTURE Booklet

Construir amb productes ecològics

Page 14: NewTURE Booklet

Transforma una línia d’investigació en una superfície d’investigació

FFWD Arquitectures GenètiquesExposicióBarcelona, 2004

Page 15: NewTURE Booklet

Produït i tallat amb CNC (fressadora de control numèric), en diferents mides i formes per encaixar totes les peces, i reciclat d’una forma classificada

Utilitzarmaterialsreciclables

Page 16: NewTURE Booklet

Pell metàl·lica micro-perforada que permet la recomposició visual des de l’interior de les aules cap al parc, redueix la incidència solar un 70% i actua de cambra ventilada

Intereix estructural constant. Fixar només una dimensió permet rigor constructiu i econòmic

CEIP Artur MartorellEscola públicaBadalona (Barcelona), 2007

Page 17: NewTURE Booklet

Tractar la natura com a part de l’edifici

Materials naturals per a l’interior, pensats per a l’aprenentatge dels nens

Page 18: NewTURE Booklet

Centre de Salut Sant GregoriCentre d’Assistència Primària Girona, 2009

Dos volums independents per a dos usuaris diferents per optimitzar la gestió energètica

Panells solars amb sistema drying-back sense glicols

Page 19: NewTURE Booklet

Estalviar energia, temps i costosSistema d’elements orgànics d’ombrejat produïts amb tecnologia CAD-CAM

Jardí estructurat amb residus sobrants de la fabricació de les lamel·les de façana

Page 20: NewTURE Booklet

Ús de l’aigua condensada del sistema d’aire condicionat com a aigües grises

Centre comercialLés (Lleida), 2002

Page 21: NewTURE Booklet

Integrar energies renovables amb instal·lacions eficients

Màquines i dispositius s’integren a l’edifici per facilitar el seu manteniment i maximitzar la seva eficiència

Page 22: NewTURE Booklet

Stop & Go HotelsMòduls desplaçables d’alta eficiència energètica per a hotels corporatius2010

Mòduls lleugers, combinats amb un sistema de construcció en sec

Page 23: NewTURE Booklet

Pensar en l’eficiència dels processos i la recuperabilitat de la matèria

Page 24: NewTURE Booklet

EcoProductos para la Arquitectura y el DiseñoIgnasi Pérez Arnal/ AxE-Arquitectura y Entorno (eds.)Barcelona, 2008

Page 25: NewTURE Booklet

Investigar per millorar els nostres espais

Investiguem (teoria),formem (workshops) i informem (conferències i pràctica acadèmica)

Page 26: NewTURE Booklet

EUROPAN 8. Building with natureHabitatge col·lectiuChiampo (Itàlia), 2006

Habitatges situats en una cantera de marbre en desús, construïdes amb la mateixa pedra abandonada del lloc

Page 27: NewTURE Booklet

Creant identitat per a la comunitat

Page 28: NewTURE Booklet

Disseny bioclimàtic:mínim moviment de terres,ús de materials locals,ús de la màxima ventilaciói il·luminació naturals

EcoresortHotel Berguedà (Barcelona), 2010

Projecte d’hotel com a experiència de contacte amb un parc natural d’alta muntanya que recupera l’àrea ocupada per unes pistes d’esquí abandonades

Page 29: NewTURE Booklet

Donar resposta al context

Diferents tipus d’habitacions:d’experiència, de grups, captores de genius loci, recorreguts emocionals, nomadic stays...

Page 30: NewTURE Booklet

Marc BinefaArquitecteProfessor de Projectes ESARQ Conceptual design Direcció d’obres

Montserrat FusanoArquitectaQualitat urbana i identitat comunitàriaPaisatge funcional

Ignasi Pérez ArnalArquitecte MArch, MBACap d’Estudis d’Enginyeria d’Edificació ELISAVASostenibilitatInvestigació

Jordi SubirasArquitecteBusiness developerGestió creativa

NewTURE aporta una sòlida trajectòria en sostenibilitat, arquitectura i investigació gestionades de forma creativa i eficient

Combinar múltiples backgrounds

Page 31: NewTURE Booklet

JS MF IPAMB

Page 32: NewTURE Booklet

Clouding.Una àmplia agenda de col·laboradors

Page 33: NewTURE Booklet

BOMA - Josep Ramón SoléDisseny resistent eficient i càlcul d’estructures recuperables

A+J INGENIERIA - Juan HernándezEnginyeria bioclimàtica avançada i energies renovables

VINCLAMENT - Xavier BadiaControl de costos, amidament i pressupost

ARQUITECTURA AGRONOMIA - Teresa Galí-IzardPaissatgisme

JOLSA - Josep Mº GirbauGeotècnia

MEDIO DESIGN - Juan Pablo QuinteroDisseny paramètric i producció digital

ADS Development - François GuisanLimitació de la demanda energètica

LAVOLA - Xavier BustamenteCertificació energètica i ambiental (LEED)

GiGa - Pere FullanaAnàlisi del cicle de vida

Daniel CalatayudPetjada ecològica (CO2)

ASEPMA - Jochen ScheererAigua i gestió d’efluents

ZICLA - Veronica KuchinowDeconstrucció i revaloració de residus

DEXMA - Javier CasesMonitorització energètica

Page 34: NewTURE Booklet

Ara, et toca a tu...

Tots els drets reservats. © NewTURE, Barcelona, 2010.Textos: NewTURE. Disseny i edició: DOIT. Imatges: NewTURE, excepte Roland Halbe (CEIP Artur Martorell i Centre de Salut Sant Gregori), Oriol Samper (FFWD Arquitectures Genètiques)Impressió: The Private Space.

Page 35: NewTURE Booklet
Page 36: NewTURE Booklet

NewTURE is a new Culture of relation with the Nature through the Architecture