NAHIKO! LH-KO 5-6 MAILA - San Nikolas Ikastola · NAHIKO! 2015-2017 NAHIKO! 2015-2017 127 TALDE:-LH...

of 19 /19
NAHIKO! LH-KO 5-6 MAILA: Berdintasunerako, Errespeturako eta Biolentzia-Ezarako Hezkidetza Programa NAHIKO! 5-6 DE PRIMARIA: Programa Coeducativo para la Igualdad, el Respeto y la No-Violencia

Embed Size (px)

Transcript of NAHIKO! LH-KO 5-6 MAILA - San Nikolas Ikastola · NAHIKO! 2015-2017 NAHIKO! 2015-2017 127 TALDE:-LH...

 • NAHIKO! LH-KO 5-6 MAILA: Berdintasunerako, Errespeturako eta

  Biolentzia-Ezarako Hezkidetza Programa

  NAHIKO! 5-6 DE PRIMARIA: Programa Coeducativo para la Igualdad,

  el Respeto y la No-Violencia

 • NAHIKO! 2015-2017NAHIKO! 2015-2017

  127 TALDE:

  - LH 1-2ko 21 ikastetxe, 40 talde

  - LH 3-4ko 22 ikastetxe, 43 talde

  - LH 5-6ko 23 ikastetxe, 44 talde

  32 IKASTETXE

  32 CENTROS

  127 GRUPOS:

  - 21 centros, 40 grupos de 1er ciclo

  - 22 centros, 43 grupos de 2º ciclo

  - 23 centros, 44 grupos de 3er ciclo

  2.569 IKASLE

  - LH 1-2ko 783 ikasle

  - LH 3-4ko 862 ikasle

  - LH 5-6ko 924 ikasle

  2.569 ALUMNAS Y ALUMNOS

  - 783 alumnas y alumnos de primer ciclo

  - 862 alumnas y alumnos de segundo ciclo

  - 924 alumnas y alumnos de tercer ciclo

  - ARABA: 1

  - BIZKAIA: 23

  - GIPUZKOA: 8

 • ESKOLAKCENTROS

  ARABA:

  CEIP ETXAURREN IKASTOLA HLHI. Zuhatza-Aiara

  GIPUZKOA:

  CEIP J.A.MUÑAGORRI HLHI. Berastegi

  CEIP ALBIZTURKO ESKOLA HLHI. Albiztur

  CEIP SAN MARTÍN AGIRRE HERRI ESKOLA HLHI. Bergara

  FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCO COLL – LA ANUNCIATA IKASTETXEA. Donostia

  ZURRIOLA IKASTOLA. Donostia

  ANASSORRAIN IKASTOLA. Donostia

  CEIP GAINZURI HLHI. Urretxu

  CEIP ERREKALDE HLHI. Oñati

 • ESKOLAKCENTROS

  CEIP NTRA SRA DEL PILAR HLHI. Barakaldo

  RESURRECCIÓN MARÍA AZKUE IKASTOLA. Lekeitio

  CEIP VALLE DE OROZKO HLHI. Orozko

  NTRA SRA DEL CARMEN IKASTETXEA. Portugalete

  SAN VIATOR IKASTETXEA. Sopuerta

  ZUBI ZAHARA IKASTOLA. Balmaseda

  CPI SOLOARTE IPI. Basauri

  CEIP LEARRETA MARKINA HLHI. Mallabia

  CEIP SAN BARTOLOMÉ HLHI. Leioa

  CEIP BERRIATUA HLHI. Berriatua

  CEIP MUGIKA-SOLOKOETXE HLHI. Bilbo

  MARISTAS ZALLA IKASTETXEA. Zalla

  BIZKAIA:

  CEIP MUSKIZKO IKASTOLA HLHI. Muskiz

  AVELLANEDA IKASTETXEA. Sodupe

  BV MARÍA IRLANDESAS. Leioa

  SAGRADO CORAZÓN - NEVERS. Durango

  CEIP FELIZ SERRANO HLHI. Bilbo

  SANTA MARÍA IKASTETXEA. Portugalete

  CEIP GEROA IKASTOLA HLHI. Getxo

  CEIP LARRAÑAZUBI HLHI. Getxo

  NTRA SRA DE LAS MERCEDES IKAST. Leioa

  SAN JOSÉ DE CALASANZ IKAST. Santurce

  SAN NIKOLAS IKASTOLA. Algorta-Getxo

 • NAHIKO!NAHIKO!

  RETOS: Nuevos modelos de convivencia:

  - Corresponsabilidad.

  - Relaciones interpersonales.

  - Nuevas masculinidades.

  OBJETIVOS: Mejorar el clima de relación y convivencia y prevenir la violencia contra las mujeres desde la educación.

  - Profesorado: recursos para educar para la igualdad y los derechos humanos.

  - Alumnado: recursos para analizar y construir relaciones desde la igualdad.

  - Familias: recursos para la reflexión y diálogo.

  ERRONKAK: Bizikidetzako eredu berriak:

  - Erantzukidetasuna.

  - Pertsonen arteko harremanak.

  - Maskulinotasun berriak.

  HELBURUAK: Heziketatik bizikidetza eta harreman giroa hobetzea eta emakumeen aurkako indarkeria prebenitzea.

  - Irakasleak: giza eskubideetarako eta berdintasunerako hezitzeko baliabideak.

  - Ikasleak: berdintasunetik harremanak aztertzeko eta eraikitzeko baliabideak.

  - Familiak: hausnarketarako eta elkarrizketarako baliabideak.

 • HEZKIDETZA: BERDINTASUNERAKO HEZIKETACOEDUCACIÓN: EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD

  IGUALDAD PARA:- Una educación integral de

  chicas y chicos para la autonomía personal, los buenos tratos interpersonales y la ciudadanía plena.

  - Crecer, sentir, actuar, aprender, decidir y convivir con respeto y sin violencia.

  - Vivir y convivir, en lo público y en lo privado, de acuerdo a los Derechos Humanos.

  - Superar discrepancias y conflictos de forma no-violenta.

  - Prevenir la violencia contra las mujeres.

  BERDINTASUNA:- Neskek eta mutilek norbere

  autonomia, pertsonen arteko tratu onak eta erabateko hiritartasuna lortzeko heziketa eduki dezaten.

  - Errespetuz eta indarkeriarik gabe hazi, sentitu, ekin, ikasi, erabaki eta elkar bizi daitezen.

  - Nahiz arlo pribatuan nahiz publikoan Giza Eskubideak errespetatuz bizi eta elkar bizi daitezen.

  - Arazoak eta auziak biolentzia-eza erabiliz konpondu ditzaten.

  - Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentziorako.

 • NAHIKO! METODOLOGIAMETODOLOGÍA NAHIKO!

  - Adecuación evolutiva.

  - Formato atractivo y lúdico.

  - Acercamiento al alumnado y a su realidad.

  - Conexión con la vida cotidiana.

  - Centralidad de las relaciones y habilidades sociales.

  - Implicación de las familias.

  - Eboluzio-egokitzapena.

  - Formatu eraginkorra eta ludikoa.

  - Ikasleekiko eta bere errealitatearekiko hurbiltasuna.

  - Eguneroko bizitzarekin lotura.

  - Harremanen eta gizarte trebetasunen nagusitasuna.

  - Familien inplikazioa.

 • PLANTEAMENDU NAGUSIAPLANTEAMIENTO PRINCIPAL

  Ni eta nire familia.

  Yo y mi familia.

  Norbere bizitza proiektuan, berdintasunean eta giza eskubideetan oinarritutako bikote eta familia harremanak.

  Relaciones de pareja y familia basadas en el proyecto de vida propio, la igualdad y los derechos humanos.

  NAHIKO! 5-6

  1. Nor naiz ni?1. ¿Quién soy yo?

  2. Bizitza proiektua2. Proyecto de vida

  3. Hitzarmena3. Compromiso

  4. Besteekin bizi naiz4. Vivo con otras personas

  5. Giza eskubideak5. Derechos humanos

  6. Berdintasunez familian6. Familia en igualdad

 • BI IKASTURTE: 2015-16 (5. MAILA) ETA 2016-17 (6. MAILA)DOS CURSOS: 2015-16 (5º PRIMARIA) Y 2016-17 (6º PRIMARIA)

  1. Unitate DidaktikoaNOR NAIZ NI?

  2. Unitate DidaktikoaBIZITZA PROIEKTUA

  3. Unitate DidaktikoaHITZARMENA

  LH-5. MAILAHiru Unitate Didaktiko

  4. Unitate DidaktikoaEZ NAIZ BAKARRIK BIZI

  5. Unitate DidaktikoaGIZA ESKUBIDEEN

  PROIEKTUA

  6. UnItate DidaktikoaKIDETASUNEZ BIZI

  ETXEAN

  LH-6. MAILAHiru Unitate Didaktiko

 • LH-KO 5. MAILA 5º DE PRIMARIA

  5. MAILA

  Hiru Unitate Didaktiko

  2. Unitate DidaktikoaBIZITZA PROIEKTUAUN PROYECTO DE VIDA

  Bizitzaren loteriajolasa

  Juego “La lotería de la vida”

  Bizitzaren jolasa“El juego de la vida”

  Nor da nor? jolasaJuego “¿Quién es quién?”

  Hitzez hitz jolasaJuego “Palabra a palabra”

  Etiketen jolasa“El juego de las etiquetas”

  1. Unitate DidaktikoaNOR NAIZ NI?¿QUIÉN SOY YO?

  Bizitzaren lau Hankak jolasa

  Juego “Los cuatro pilares de la vida”

  Beti aurrera disko-forumaDisco-fórum

  “Piensa en positivo”

  3. Unitate DidaktikoaKONPROMISOA

  COMPROMISO

 • HIRUHILERO UNITATE BATUNA UNIDAD DIDÁCTICA CADA TRIMESTRE

  1. FORMACIÓN DEL PROFESORADO:

  - Jornada.

  - Seminario trimestral.

  - Guía didáctica de cada unidad.

  2. SESIONES SEMANALES CON EL ALUMNADO:

  - Juegos y cuentos: experimentar, analizar, debatir.

  - Cuaderno del alumnado: resumir, reflexionar, interiorizar.

  3. TRABAJO CON LAS FAMILIAS:

  - Sesión de información y sensibilización.

  - Cuaderno familiar: reflexión y sensibilización.

  1. IRAKASLEEN FORMAKUNTZA:

  - Jardunaldia.

  - Hiruhileko mintegia.

  - Unitate bakoitzaren gida didaktikoa.

  2. ASTEKO SAIOAK IKASLEEKIN:

  - Jolasak eta ipuinak: esperimentatu, aztertu, eztabaidatu.

  - Ikasleen koadernoa: laburtu, hausnartu, barneratu.

  3. FAMILIEKIN LANA:

  - Informazio eta sentsibilizazio saioa.

  - Familiaren koadernoa: hausnarketa eta sentsibilizazioa.

 • IRAKASLEEN FORMAZIOAFORMACIÓN DEL PROFESORADO

  - Tema central de la unidad.

  - Objetivos y contenidos.

  - Materiales: descripción, objetivos, actividades y reglas de juego.

  - Unitateko gai nagusia.

  - Helburuak eta edukiak.

  - Materialak: deskribapena, helburuak, ekintzak eta jolas arauak.

 • JOLASAKJUEGOS

  JUGAR, VIVENCIAR, ANALIZAR, REFLEXIONAR:

  Materiales para trabajo en grupo: juego y cuento.

  Experimentar y revivir situaciones, sensaciones, vivencias, relaciones...

  Preguntar, buscar, debatir, comprender, sugerir, cambiar...

  JOLASTU, BIZIARAZI, AZTERTU, HAUSNARTU:

  Lan-talderako materialak: jolasa eta ipuina.

  Egoerak, sentsazioak, bizipenak, harremanak... biziarazi eta gogoratu.Galdetu, bilatu, eztabaidatu, ulertu, iradoki, aldatu...

 • IKASLEEN KOADERNOACUADERNO DEL ALUMNADO

  INTERIORIZAR, RESUMIR:- Resumir y fijar

  aprendizajes.

  - Igualdad chicas y chicos + tema del trimestre.

  BARNERATU, LABURTU:- Laburtu eta ikasketak

  finkatu.

  - Nesken eta mutilen arteko berdintasuna + hiruhileko gaia.

 • FAMILIEN KOADERNOACUADERNO DE LAS FAMILIAS

  DIFUNDIR, SENSIBILIZAR, REFLEXIONAR:

  - Compartir, preguntar, dialogar… en familia.

  - Resumir y fijar aprendizajes clave.

  - Coordinación y colaboración centro-familias.

  ZABALDU, SENTSIBILIZATU, HAUSNARTU:

  - Familian partekatu, galdetu, elkarrizketan aritu...

  - Laburtu eta ikasketa gakoak finkatu.

  - Koordinazioa eta elkarlana eskola-familiak.

 • HEZIKETARAKO TRESNAUNA HERRAMIENTA PARA EDUCAR

  ES UNA OPORTUNIDAD DE ENCUENTRO:

  - Una oportunidad para conversar y reflexionar en familia.

  - Una oportunidad para conocerse mutuamente y reforzar las relaciones familiares.

  - Una oportunidad para compartir experiencias, sentimientos, valores, decisiones... VIDA.

  NO SON “DEBERES”:- No son ejercicios de respuesta

  única. No hay una única forma de hacerlos.

  - No es necesario rellenar todo el cuaderno para devolverlo al centro. El objetivo es usarlo en familia, con apoyo y seguimiento del centro.

  TOPAGUNEA DA:- Hitz egiteko eta hausnartzeko

  aukera.

  - Elkar ezagutzeko eta harremanak sendotzeko aukera.

  - Esperientziak, sentimenduak, balioak, erabakiak… BIZITZA partekatzeko aukera.

  EZ DA “EGINBEHARRA”:- Ez dira erantzun bakarra duten

  ariketak. Ez dute egiteko modu bakarra.

  - Ez da beharrezkoa dena idaztea, dena erantzutea eskolara bidaltzeko. Helburua, familian erabiltzea da, eskolaren laguntza eta jarraipenarekin.

 • Eskerrik asko!