NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1....

of 48 /48
ESKOLA PRAKTIKAK NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros 948 169 428 [email protected] HAUR HEZKUNTZAKO ETA LEHEN HEZKUNTZAKO GRADUETAKO PRAKTIKETAKO GIDA OROKORRA GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN FAKULTATEA Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Irakasle Graduak 2015 / 2016

Embed Size (px)

Transcript of NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1....

Page 1: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

ESKOLA

 PRAKTIKAK 

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA

http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros

948 169 428 

[email protected]  

  

HAUR HEZKUNTZAKO ETA LEHEN HEZKUNTZAKO GRADUETAKO 

PRAKTIKETAKO GIDA OROKORRA  

               

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN FAKULTATEA 

 

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Irakasle Graduak  

2015 / 2016 

 

 

 

Page 2: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN FAKULTATEA

ESKOLA PRAKTIKAK

HAUR HEZKUNTZAKO ETA LEHEN HEZKUNTZAKO GRADUETAKO GIDA DIDAKTIKOA

IZAERA: Kanpo praktikak

IRAKASGAIA: Praktika orotarikoak, hasierako, aipameneko eta eskolan sartzekoak, eta orotarikoak eskolan esku-hartzeko.

IKASMAILAK 2. eta 4.a

SEIHILEKOAK: 4.a, 7.a, 8.a

KREDITU KOPURUA: 6/15 eta 18 ECTS

http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros e-mailak:

[email protected]

[email protected]

Tel.: 948 169 428

Page 3: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

AURKIBIDEA

1. Irakasle Graduetako Eskola Praktikak .................................................................. 3

1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa .................................... 3

1.2. Egitura ................................................................................................................. 4

1.3. "Eskola Praktikak" (Antolaketa eta egutegia) ........................................................... 6

1.4. Eskola praktiketan parte hartzen duten organismo eta erakundeak ............................ 10

2. "Eskola praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaietarako orientazioak ................................ 12

2.1. Praktiken izaera eta antolaketa ............................................................................... 12

2.2. Helburuak ............................................................................................................. 12

2.3. Edukiak ................................................................................................................ 13

2.4. "Eskola praktikak 13" aldirako proposatzen diren gaitasun espezifikoak ..................... 14

2.5. "Eskola praktikak 1, 2 eta 3"-ekin lotutako Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza graduetako irakasgaiak .......................................................................... 14

2.6. Koordinazioa eta tutoretza ...................................................................................... 14

2.7. Ikastetxeetako irakasle tutoreek egindako lanaren aitortza ........................................ 15

2.8. Jarduera didaktikoak eta prestakuntza-jarduerak ...................................................... 15

2.9. Ebaluazioa ............................................................................................................ 16

2.10. Praktiken txostena ............................................................................................... 17

3. Eskola asegurua .................................................................................................... 22

4. Gure orrialde elektronikoa ..................................................................................... 22

I. ERANSKINA Konfidentzialtasunezko Konpromisoa ............................................ 23

II. ERANSKINA NUPeko sailen parte-hartzea ........................................................... 24

III. ERANSKINA Oinarrizko gaitasunak, orokorrak eta espezifikoak ...................... 27

IV. ERANSKINA "Eskola Praktikei" lotutako irakasgaiak ........................................ 34

V. ERANSKINA Ebaluazio orriak .............................................................................. 40

VI. ERANSKINA Praktiketako txostenaren alderdi formalak .................................... 45

Page 4: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO IRAKASLETZA GRADUETAKO "ESKOLA PRAKTIKAK 1, 2, 3" IRAKASGAIEN GIDA OROKORRA

1. Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa

Ikasketa Plan guztietan, eskolako praktikak funtsezko elementua dira irakasleen hasierako prestakuntzan. Aldi hori dela eta, ikasleek aukera izaten dute ikastetxe batean beren lanbidean aritzeko, Fakultateko eta Ikastetxeetako praktiketako irakasle-tutoreek bideratutako jardueren bidez.

Eskola praktikei esker, ikasleek lotu egiten dituzte Haur Hezkuntzako eta Lehen

Hezkuntzako Irakasle Graduetako irakasgaietan emandako eduki teoriko-praktikoak, eta, halaber, irakasle lanbidean aritzeko behar den jakintza eta trebetasunak, hau da, ikasleak lotu egiten ditu ikasketetan aztertutako egoerak eta ikastetxe batean benetan gertatzen direnak. Horrenbestez, Eskola Praktikek hausnarketa kritikoa eskatzen dute jakintzen eta trebetasunen bi mota hauei buruz, lanbidean egokitu ahal izateko. Irakaskuntza praktikak egiteko, Ikastetxeko eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko irakasle-tutoreek ezinbesteko laguntza ematen dute.

Praktika-aldia modu bat da ikasleek uler dezaten irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen

konplexutasuna eta eskolako bizimoduaren dinamika. Aldi berean, egiten dituzten hausnarketek laguntza emango diete irizpide pertsonal batzuk eratzeko, egokienak izan daitezkeen erabaki didaktikoak eta antolaketa-erabakiak hartzeari begira.

"Eskola-praktikak 1, 2 eta 3" izenekoen aldietan ikastetxean egiten dituzten

egonaldietan, irakasleen arteko lankidetzaren balioa antzemateko gauza izango dira ikasleak. Bestalde, praktikek, irakasle lanbidean sarbideratzen dutenez ikaslea, aukera ona ematen diote frogatzeko asmatu ote duen lanbide aukeran edo beste lan baterako bidea hartu behar ote duen.

Praktiketako irakaslearen jarduera profesionalari esker ikasleei, irakasleei edo

ikastetxeen barne-funtzionamenduari buruzko hainbat datu, sekretu profesionalak babestuta daudenak, ezagutuko dituzte Graduko gure ikasle askok. Ikasleek badakite legez behartuak daudela sekretu horiek isilpean gordetzera, Datuei buruzko legea betetzera eta Gida Didaktiko honen bukaeran aurkituko duten Konfidentzialtasunezko Konpromisoa sinatzera. (ikusI. ERANSKINA). Dokumentuaren kopia bat sinatuta aurkeztuko da ikastetxeko zuzendaritzan, eta beste kopia bat Fakultatean, eta, nahi izanez gero, irakasle tutoreaz baliatuko dira horretarako.

Page 5: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

1.2. Egitura

1.2.1. Irakasle Graduko Eskola Praktikak Aurten Irakasle Graduko eskola praktikak hiru alditan banatuko dira: 1. Graduko 2. ikasmailan (4. seihilekoan) egiten dira “Eskola praktikak 1”:

Hasierako orotarikoak, 6 ECTS dauzkate eta 3 asteko iraupena, Haur Hezkuntzako edo Lehen Hezkuntzako gela batean.

2. Graduko 4. ikasmailan "Eskola Praktikak 2" egingo dira 7. seihilekoan:

aipameneko eta eskolan sartzekoak, aipamen hauekin lotuta daude: Hizkuntza Modernoa, Pedagogia, Terapeutika, Gorputz Hezkuntza, Musika Hezkuntza eta Prestakuntza Osagarriko orokorrago bat. 15 ECTS dauzkate eta 2 hilabeteko iraupena.

3. Praktika horien ondoren, “Eskola Praktikak 3”: Esku-hartzeko orotarikoak, 18 ECTS dauzkate eta bi hilabete eta erdiko iraupena.

Ezagutzen ditugu nolako antolaketa-arazoak izaten dituzten ikastetxeek praktika-aldi

horiek egiteko. Gida didaktiko honetan eskerrak eman nahi dizkiegu ikastetxeei. Bereziki "Eskola Praktiketako" aldi guztietan parte hartzen dutenei. Beraz, eskerrik asko zuen lankidetzagatik eta laguntzagatik.

Page 6: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

1.2.2. Hiru praktika-aldiak Hurrengo orrialdeko grafikoan praktikek zenbat denbora irauten duten eta noiz egiten

diren agertzen da.

Eskola praktikak 1 (2. urtea)

Eskola praktikak 2 (4. urtea)

Eskola praktikak 3 (4. urtea)

Iraupena Hiru aste.

Iraupena Zortzi aste. (2 hilabete)

Iraupena Hamar aste. (2 hilabete eta erdi)

Aldia Urtarriletik otsailera

Aldia Urritik azarora edo abendura, praktikak egiten hasteko dataren arabera.

Aldia Otsailetik maiatzera

Izaera Eskolako lehen harremana: Praktika orotarikoak, hasierakoak

Izaera Aipameneko praktikak (Ingelesa, Frantsesa, Musika, Pedagogia Terapeutikoa, Gorputz Heziketa) eta Eskolan sartzekoak

Izaera Praktika orotarikoak, eskolan esku-hartzekoak

Testuingurua Ikastetxea

Testuingurua Ikasgela

Testuingurua Ikasgela

Antolamendua 3 eta 5 ikasle arteko taldean.

Antolaketa Banakoa (hilero beste ikasle batekin txandaka egiteko aukera dago)

Antolaketa Bakar lana

Koordinazioa Ikastetxea: Ikastetxeetako zuzendaritzako arduradunak edo haiek eskuordetutako tutoreak. Fakultatea: Irakasle tutorea.

Koordinazioa Ikastetxea: Irakaslea. Fakultatea: Irakasle tutorea.

Koordinazioa Ikastetxea: Irakaslea. Fakultatea: Irakasle tutorea.

Page 7: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

1.3. "Eskola Praktikak" (egutegia eta antolaketa)

1.3.1. Egutegia

Orokorrean, ikasturtearen hasierarekin, urrian, azaroan edo abenduan (praktikak hasteko dataren arabera) garatzen dira Praktikak 2: aipamenekoak eta eskolan sartzekoak. 15 kreditu dauzkate eta zortzi asteko iraupena izango dute.

Bigarren seihilekoan, urtarriletik otsailera, Praktikak 1: orotarikoak, hasierakoak

egingo dira. 6 kreditu dauzkate (hiru astez). Praktika horien ondoren, Eskola Praktikak 3: Orotarikoak eta ikasgelan esku-

hartzekoak. 18 kreditu dauzkate (hamar astez egiten dira), otsailean hasi eta maiatzera arte.

Pixkanakako Ikasketa Plan baten planteamenduari jarraitzen diote guztiek: (1) eskola

ingurunearen ezagutza orokorra, (2) laguntza-aukera espezifikoak eta, azkenik, (3) ikasgelan esku-hartze orokorrekoak.

"Eskola praktikak" beren antolaketan ikastetxeen egutegietara egokitzen ahalegindu

gara, eta eskola plangintzako lan-aldietatik kanpo egiten. Urte horietako esperientzia eta trukeari esker Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak hiru praktiketako aldi antolatu ditu bata bestearen atzetik eginkizun eta egiteko desberdin baina osagarriekin, eta abiapuntu gisa hartuta praktiketan laguntzen duten ikastetxeak ia ikastetxe berak direla hiru aldietarako, eta, beraz, praktikak ez direla egun berberetan antolatu behar.

Praktikak 1 aldiari dagokionez, zeinak urtarriletik otsailera bitartean egiten baitira,

gogorarazi behar da, ikasle batzuentzat ikastaldiaren eten batekin batera egokitzen bada ere, ez dela oporraldia berez. Unibertsitate jarduerako asteak dira (ebaluazioa, tutoretza, kalifikazioak, administrazio prozesuak...) eta horietan ez dago oporrik ikastetxeetan. Egokia da eskoletan inauteriekin edo aste zuriarekin batera izaten den etenaldi horien aurreko eskola-aldiak baliatzea.

Arrazoi horiengatik eta beste batzuengatik, eta Irakasletzako Ikasketa Planen

antolaketan praktiken aukera onak eta ikastetxeen eta irakasleen konpromiso maila bermatuak izango dituzten praktika-aldi batzuk bateragarri egingo dituen egutegi bat ezartzeagatik, 2014-15 ikasturtean, eta hurrengo ikasturteetan, “Eskola Praktikak 1” urtarriletik otsailera (4. seihilekoa) egingo dira, “Eskola Praktikak 2” urria, azaroa eta abendu bitartean (7. seihilekoan) eta “Eskola Praktikak 3” martxotik maiatzera (8. seihilekoan).

Tenporalizazio horrek bateragarritasuna bermatzen du, halaber, urteko matrikula bat

izanez gero 4. ikasmailan praktikak hartuko dituen eta mugikortasunerako aukerak emango dituen egutegi batekin.

Page 8: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

1.3.2. 2015-16 ikasturteko egungo egutegia

Eskola Praktikak 1. (2. urtea)

Eskola Praktikak 2. (4. urtea)

Eskola Praktikak 3. (4. urtea)

Iraupena: Hiru aste. Aldia: 2016ko urtarrilaren 19an hasiko dira eta urte bereko otsailaren 5ean bukatuko dira.

Iraupena: zortzi aste. Aldia: 2015eko urriaren 8an hasiko dira eta abenduaren 4an bukatuko dira.

Iraupena: Hamar aste. Aldia: 2016ko otsailaren 15ean hasiko dira eta urte bereko maiatzaren 6an bukatuko dira.

1.3.3. Egutegi honen antolaketan jarraitzen diren urratsak Praktikak hasi baino lehen, Fakultateak Iruñeko, Iruñerriko eta herrietako ikastetxeei

ikasleak hartzeko eskatuko die, beren aukeren arabera eta ikasleei tutoretza emateko dauzkaten irakasleen arabera.

1. Eskabideak jasotzeko lehen aldi bat irekitzen da lanean dabiltzan edo inguruabar

bereziren bat daukaten ikasleek beren kasua azal dezaten. 2. Ikasleei aukera hauetako bat hautatzeko modua ematen zaie:

a. GAZTELANIAZ - Herrietan b. GAZTELANIAZ - Iruñean eta Iruñerrian c. EUSKARAZ - Herrietan d. EUSKARAZ - Iruñean eta Iruñerrian

3. Iruñetik eta Iruñerritik kanpoko herrietan egiteko aukera hautatu duten ikasleek

praktikak zein herri zehatzetan egiteko prest dauden azalduko dute. Erregistratzen diren aukerak herrietako eskoletara helarazten dira.

4. Aurreko puntuak ebatzi eta gero, ikastetxeek eskaintzen duten lekuen zerrenda

itxi egiten da. 5. Iruñetik eta Iruñerritik kanpoko herrietako ikastetxeetan eskaintzen diren

ikaspostuak esleituko dira, ikastetxeek dituzten baliabideen eta haietara joateko prest dauden ikasleen arabera.

6. Lanean dabiltzan edo inguruabar bereziren bat daukaten ikasleek aurkeztutako

eskabideak ebazten dira. 7. Ausazko prozedura baten bidez, (Estatuko Aldizkari Ofizialean urte bakoitzean

argitaratzen den hizkitik hasita) Iruñeko eta Iruñerriko ikastetxeak esleitzen zaizkie ikasleei, eta horren emaitza argitaratzen da.

Page 9: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

8. Eskabideak aurkezteko bigarren epe bat irekiko da, esleipenean doikuntzak

arrazoitzeko eta eskatzeko. 9. Esleipenean doikuntzak eskatu dituzten ikasleek aurkeztutako eskabideak

ebazten dira. 10. Fakultateak behin betiko eskaintza diseinatu eta ikastetxeak irizpide hauei

jarraikiz esleitu ondoren: proportzionaltasuna (ikus II. ERANSKINA), antolaketa-egokitasuna eta fidelizazioa “Eskola Praktikak 1, 2, 3” irakasteko ardura daukaten unibertsitateko Sailei, hauek ikasleak eta ikastetxeak esleitzen dizkie beren sailetako tutoreei.

11. Ikasleen praktika aldiak hasi aurreko astean ikasle bakoitza harremanean jartzen

da bere Unibertsitateko tutorearekin.

12. Praktika aldiak hasi aurreko astean Unibertsitateko tutoreak harremanean jartzen dira ikastetxeetako zuzendariekin, beren burua aurkezteko eta ikastetxe horietako tutoreen izenak jakiteko.

13. Praktiketako lehen astean, Fakultateko tutoreek eta ikastetxeko tutoreek bilera presentzial bat egiten dute praktiketako ikasleen irakaskuntza-mandatua adosteko.

1.3.4. Antolaketa

Eskola Praktiken antolaketari dagokionez, praktikek dituzten 1, 2 eta 3 formatuetan,

protokolo honi jarraitzen zaio:

1.3.4.1. Ikaspostuak esleitzea

1. Fakultateak ikastetxe bat esleituko dio ausaz ikasle bakoitzari (Estatuko Aldizkari Ofizialean urte bakoitzean argitaratzen den hizkitik hasita).

2. Fakultateak sail bakoitzari esleituko dizkio dagozkion ikastetxeak, aitorturik

dauzkaten partaidetza ehunekoaren arabera. 3. Fakultateak ikasle bakoitzari ikastetxe bat esleituko dio; eta jakintza guneak

hartzen dituzten sailek, beren aldetik, Unibertsitateko tutorea esleituko diote. 4. Fakultateak ez die esleitzen irakaskuntza tutoreei; sailak dira irakaskuntza esleitu

behar diotenak irakasle bakoitzari, egokitu zaion ikastetxean.

Page 10: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

1.3.4.2. Praktiken enkargua Hezkuntza eta Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko tutoreek aurkezten dituzten

praktiken proposamena edo enkargua ikastetxeetako ordezkariekin eztabaidatu eta adostu beharko da: zuzendariarekin, ikasketa buruarekin, irakasle tutorearekin edo zuzendaritzak eskuordetutako pertsonekin), halako eran non haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako gelan egiten diren lanak aldez aurretik adostu eta ikastetxeen oniritzia izango baitute. Unibertsitatea ez da ikastetxeen jardun esparruan sartuko bere eskola jarduerak proposatuz, aurretiaz ikastetxeekin proiektuak eztabaidatu eta adostu gabe.

1.3.4.3. Antolatzeko ahalegina

Garrantzizkoa da kontuan hartzea karreran 3 praktika aldi egiten direla, eta denera

horiek 39 ECTS balio dutela. Honek esan nahi du denek ahalegin handia egin behar dutela: ikastetxeek, irakasleek eta ikasleek. Ulertu behar dugu Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakasleentzat, ikastetxean Irakasletzako ikasleak hartzea konpromiso bat dela, lan handia (arreta, gainean egotea) eskatzen diena eta, gainera, ikasturte honetara arte, ia aitortu ez zaiena.

Urte batzuk barru, uste izatekoa da Irakasletzako ikasleek irakaskuntzan jardungo

dutela sare publikoko edo hitzartutako Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan. Ikasleek ez dute pentsatu behar, ordea, nahi duten ikastetxera joango direla, nahi duten kideekin, nahi duten ikasleekin, eta abarrekin, baizik eta bakoitzak lortzen duen ikastetxera. Irakaskuntzan praktikak direnez, Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateari dagokio eskola praktiken plangintza eta antolaketa egitea, eta horretarako berdintasun printzipioa izango du gidari. Gauzak aldatu egiten dira, agerikoak diren arrazoiengatik, herrietako ikastetxeetan egiten diren eskola praktikak direnean.

Ez da pentsatu behar ikastetxeak, irakasleak eta haurrak izango direla Fakultatearen,

irakasleen eta ikasleen beharrei egokituko zaizkienak. Praktiken antolaketan, eskolen egutegiak, ordutegiak eta harrera baldintzak errespetatu behar ditugu.

“Eskola Praktikak 1” praktikak Eskolan hastera bideratuak daude eta H.H.ko eta

L.H.ko Irakasletzako ikasleek, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakasle izateko prestatzen ari direnek, profesional moduan izango duten lehen kontaktua neurtzeko antolatzen dira.

“Eskola Praktikak 2” praktiken bidez Irakasletzako ikasleek lehen hastapenak izaten

dituzte eginkizun espezifikoagoekin lotutako ezaugarrietan irakaskuntza hauetan: Hizkuntza Modernoan, laguntza Pedagogia Terapeutikoan, Gorputz Hezkuntzan, Musika Hezkuntzan eta Prestakuntza Osagarriko beste maila batzuetan.

“Eskola Praktikak 3” praktikak, bestalde, irakasle-lanbidearen eginkizun

profesionalekin lotzen dira. Eginkizun horiek ikastetxeetako irakasle tutoreen lanari laguntzeko ikasgelako esku-hartze orokorraren mailei buruzkoak dira.

Kasu batzuetan eta besteetan, garrantzitsua da Irakasletzako ikasleek berrikus eta

berrirakur ditzaten praktiketako informazioak (gure Fakultatearen web-orrialdean daude: http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros.

Page 11: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

10 

1.4. Eskola praktiketan parte hartzen duten organismo eta erakundeak

Praktiken antolaketa konplexua da eta zaindu egin behar dira Nafarroako Unibertsitate Publikoan indarrean dauden kalitate eskakizunak. Horregatik, Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak ezarri du organo kolegiatu eta lagun bakarreko hauek sortuko direla, eta jarraian azaltzen diren eskumenak izango dituztela:

a) Praktiketako irakasle arduraduna. Kargua Hezkuntzako dekanordeetako bati egokitzen zaio. Eginkizun hauek ditu:

• Hezkuntza eta Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko Praktiken Batzordeko buru izatea.

• Eskola praktiken urteko plana bete dadin begiratzea. • Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuarekin harremanetan egotea,

eskola praktikekin lotutako gaietarako. • Ikastetxeetako zuzendariekin harremana edukitzea eskola praktikekin lotutako

gaiak ebazteko. • Ikasleen ikaspostuen banaketa ikastetxeka nola egin den gainbegiratzea. • Eskola praktiketako ikaspostuen esleipena ikastetxeei nola egin zaien ikuskatzea. • Praktikak egitean ikasleek azaltzen dituzten kasu berezi guztiak ebaztea.

b) Praktiketako irakasle arduraduna ikastetxean. Kargu hori betetzen du zuzendariak

edo hark eskuordetzen duenak (ikasketa burua, ikastetxeko praktiken koordinatzailea, Lehen Hezkuntzako edo Haur Hezkuntzako koordinatzailea, etab.). Eginkizun hauek ditu:

• Ikastetxean praktikak bete daitezen zaintzea. • Praktiketako dekanorde arduradunarekin harremana edukitzea eskola praktikekin

lotutako gaiak ebazteko. • Praktikak egitean eskola barneko antolamenduari buruz ikasleek azaltzen dituzten

kasu arrunt guztiak ebaztea.

c) Fakultateko irakasle tutorea. Eginkizun hauek izango ditu:

• Praktika zentro moduan parte hartzen duen ikastetxearekin bilerak egitea, bai garatuko diren jarduerak adosteko, bai praktiken azken emaitza balioesteko.

• Aldian behin bilerak egitea praktika-ikasleekin, praktiken jarraipena egiteko eta

balioespena egiteko.

d) Ikastetxeetako irakasle tutorea. Eginkizun hauek izango ditu:

• Fakultateko tutoreekin bilerak egitea, bai garatuko diren jarduerak adosteko, bai praktiken azken emaitza balioesteko.

• Praktiketako ikasleen jarraipena egitea ikasgelan, Fakultateko tutoreari haien

errendimenduaren berri emateko eta ebaluazioa egiteko.

Page 12: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

11 

e) Zuzendaritza eta Jarraipen Batzordea

Irakasle Graduko eskola-praktikak baldintza onenetan egiteko, hitzarmen bat sinatu zuten Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak. Hitzarmen horretan ezartzen da eskola praktiken Zuzendaritza eta Jarraipen Batzordea sortuko dela. Eskola praktiken Zuzendaritza eta Jarraipen Batzordea osatzen dute Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko hiru ordezkarik, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren beste hiruk. Hauek ditu eginkizunak:

• Praktiketarako ikastetxeak aukeratzeko irizpide orokorrak prestatzea. • Praktikak egiteko bideratzen diren bitartekoen eta baliabideen plangintza eta

erabilera sustatzea. • Eskola praktikei buruz edozein alderdik ekartzen dituen gai guztiak ebaztea. • Irakasle Graduko arau indardunek ematen dioten beste edozein eginkizun.

Page 13: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

12 

2. "Eskola praktikak 1, 2 eta 3" irakasgairako orientazioak (Hasierako orotarikoak; aipamenekoak eta eskolan sartzekoak; eskolan esku-hartzeko orotarikoak) 2.1. Praktiken ezaugarriak

"Eskola praktikak 1, 2 eta 3" presentzialak dira nahitaez. Ikastetxera ez joatea justifikatu egin behar da beti. Ikasleek nahitaez bete behar dituzte ikastetxeko gainerako irakasleen ordutegiak eta ikastetxeko arauak, bai eta haien barne arautegiak. 2.2. Helburuak

Helburu espezifikoak "Eskola Praktikak 1" izenekoen helburu operatibo espezifikoa da karrerako lehen bi

urteetan emandako irakasgaien arlo pedagogiko, psikologiko eta sozialetan hartutako ezagutzak sendotzea, partez edo osorik, edo bere garrantziagatik sakontasun handiagoarekin lantzea merezi duen alderdi zehatzen bat nabarmenduz.

"Eskola Praktikak 2" izenekoen helburua da Haur Hezkuntzako eta Lehen

Hezkuntzako Graduetako hirugarren eta laugarren ikasmailetan Aipameneko irakasgaietan (Hizkuntza Modernoa, Pedagogia Terapeutikoa, Gorputz Hezkuntza, Musika Hezkuntza eta Prestakuntza Osagarriko mailak) hartutako ezagutzak sendotzea, indarra duen araudiarekin bat datozen irizpideetatik eskola laguntzako figura horien egitekoei dagokienez, bai eta ikastetxeetako plan indardunen arabera eskolan sartzeko jarreretatik ere.

"Eskola Praktikak 3" izenekoen helburua da ikasketetako lau urteetan Haur

Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Graduko titulazioetako irakasgaietan hartutako ezagutzak sendotzea. Ikasgeletan maila orokorreko esku-hartzeko praktikak egingo dira, edo, duten garrantziagatik, sakontasun handiagoarekin landu daitezkeen alderdi zehatzak nabarmendu.

"Praktikak 1, 2 eta 3” izenekoen aldi bakoitzerako helburu nagusi berezi hori

betetzeko, proiektu espezifiko batzuetan edo besteetan lan egiteko Unibertsitatean sortzen den edozein proposamen, edo mugikortasun praktikei dagokiena bada, Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatetik ikastetxeekin berretsi eta adostu behar da, hezkuntza praktikak egiteko tokiak baitira. Beraz, oso garrantzitsua da NUPeko irakasle tutoreek sakon ezagutzea ikastetxe bateko edo besteko errealitatea. Ikastetxeko arduradunekin aurretiaz bilera pertsonal eta presentzial bat egitea nahitaezkoa da, praktikak hasi baino lehen edo praktikak hasi eta lehenengo astean.

Helburu orokorrak Praktiketako aldi bakoitzerako azaltzen diren helburu espezifikoez gainera, Irakasle

Praktiketako helburu orokor komun guztiei emango zaie arreta. Puntu hauetan zehazten dira:

1. Eskola erakundearekin mailaz maila eta modu sistematikoan harremanean jartzea, bere funtzionamendura eta bertako hezkuntza praktikara hurbiltzeko. Horrek ekartzen du hauek ezagutu behar direla eta haiekin ohitu: eskolako ingurune

Page 14: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

13 

soziala, ikastetxea antolamendua den aldetik, eskolako komunitatea, hezkuntza maila eta zikloak, ikasgela hezkuntza praktiken ingurune soziala den aldetik eta ikasleen ezaugarriak.

2. “Ezagupen teorikoak” hezkuntza praktikan proiektatzeko beharraz jabetzea.

Etorkizuneko irakasle gisa estilo pertsonal bat taxutuko duten jarrerak garatuz egiaztatuko dute ikasleek irakasle lanbidearekiko interesa.

3. Irakasleen lanbide-jardueraren esparruak desberdintzea: hezkuntza, antolaketa eta

kudeaketa esparrua: plangintza orokorra hainbat maila eta proiektutan, programazioa hainbat maila eta proiektutan, proposamenak ezartzea programen eta erabilgarri dauden baliabideen arabera, esku-hartze eta ebaluazio prozesuak bere testuinguruan eta jardunaren zirkunstantzietan.

4. Eskola praktiketan egindako behaketak eta bizitako esperientziak irizpide zientifiko

eta profesionalez aztertzea, zirkunstantzia batzuetan eta besteetan egon daitezkeen eskolako egoera askotarikoetan aplikatu den eta aplikagarria den hausnartzeko eta kritikatzeko gaitasuna erabiliz horretarako, eta jarduera proiektu batzuen eta besteen arabera.

5. Ikastetxeko eta ikasgelako bizitzan parte hartzea, eta tutoreek kasu bakoitzean

ezarritako rolak betetzea (eta Eskola praktiken formatuaren arabera: 1, 2 edo 3). Lanbidearen garapen autonomoaren eta beharrezko ikuskatzearen arteko oreka gorde behar dute praktiketak ikaskuntzaren betekizuna delako.

6. Proposamenak egiteko gai izatea (jardueren plangintza, proposamenen eta

materialen diseinua, baliabideak hartzea...) praktiketako ikasleen ekarpen aktibo gisa.

2.3. Edukiak

1. Ikastetxearen testuinguru soziologiko, fisiko, kultural eta linguistikoa. Zerbitzuak,

kultura eta kirol jarduerak, sartzen diren gizarte-taldeak. Ikastetxea, hezkuntza komunitatea eta bere antolaketa: oinarrizko datuak (ikastetxea, ikasleak, irakasleak, espazioak eta instalazioak, baliabideak, ikastetxearen historia, erakunde harremanak, eskaintzen dituen zerbitzuak...); pedagogiari buruzko ideiak eta erakundearen agiriak; kudeaketaren eta koordinazioaren antolaketa eta funtzionamendua; irakaskuntza, programazioa, ebaluazioa, orientazioa, lan-koordinazioa, denborak, asmoak, beharrak, zailtasunak, laguntzak... hauek denak Eskola Praktikak 1 irakasgaiarekin lotutako alderdiak dira, beste batzuk salbuetsi gabe.

2. Ikaslearen banakako eta taldeko garapena eskolaren testuinguruan: irakaskuntza

eta ikaskuntza prozesuak, ikasleen bilakaeraren profilak, planteamendu psikologiko eta didaktikoak, urteko programazio orokorra, hezkuntza proiektua, curriculumaren proiektua, ekintzarako metodologia, interakzio-mailak, gelaren gizarte-giroa, aniztasun egoeretako erronkak eta ebidentziak, normalizazioa eta inklusioa, aipamen baten edo beste baten alderdi espezifikoak... hauek denak Eskola Praktikak 2 irakasgaiarekin lotutako alderdiak dira, baina baita Eskola Praktikak 3 irakasgaiarekin ere.

Page 15: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

14 

3. Ikasketak eta eskolako bizitza: ikastetxean garatzen diren hezkuntza-proiektuak eta esperientziak; ikasleen, irakasleen, familien eta gizarte eragileen harremanak eta parte-hartzea; hezkuntza egoerak eta ikasketa inplizitoak eta esplizitoak; ikaslearen prestakuntza integrala lortzeko esku-hartze proposamenak; bizikidetza planak, tutoretza planak, aniztasunari jaramon egiteko plana, PROA... hauek denak Eskola Praktikak 3 irakasgaiarekin lotutako alderdiak dira, baina baita Eskola Praktikak 2 irakasgaiarekin eta are Eskola Praktikak 1 irakasgaiarekin ere.

2.4. "Eskola praktikak" aldirako proposatzen diren gaitasun espezifikoak

Gida Didaktiko honen bukaeran daude ikusgai bai ANECAk eta bai ECI aginduek Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako graduetako "Eskola Praktikak" irakasgaietarako eskatzen dituzten gaitasun guztiak. III. ERANSKINEAN jasotzen dira “Eskola praktikak” aldirako proposatzen diren gaitasunak eta letra lodiz idatzita daude hobeki ikusteko zerrenda orokorraren barruan. Hauek dira:

Haur Hezkuntzako gaitasun espezifikoak: 1. GE, 2. GE, 3. GE, 4. GE, 5. GE, 9. GE, 11. GE

Lehen Hezkuntzako gaitasun espezifikoak: 1. GE, 2. GE, 5. GE, 6. GE, 8. GE, 9.

GE, 10. GE, 14. GE. 2.5. "Eskola praktikak 1, 2 eta 3"-ekin lotutako Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza graduetako irakasgaiak

Agiri honen bukaeran IV. ERANSKINA dago ikusgai, eta han biltzen dira "Eskola Praktikak 1, 2, 3" direlakoekin lotutako Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako graduetako irakasgai guztiak. 2.6. Koordinazioa eta tutoretza

Eskola praktikak 1, 2 eta 3 izenekoen garapenaren koordinazioaz arduratzen diren bi figura daude:

1. Unibertsitatearen aldetik fakultateko irakasle tutorea, zeinak eginkizun hauek baititu:

• Eskola Praktikak izenekoen edukiak diseinatzea eta diseinu hori ikastetxeei

proposatzea, beraiekin adosteko edo aldatzeko. • Ikastetxeekin adostutako praktika jardueren eta lanen berri ematea ikasleei. • Eskola praktikak izenekoen jarraipena egitea ikastetxeko ikasleekin eta irakasle

tutoreekin bilerak eginez. • Praktiketako ikasleak ebaluatu eta haiei aholkuak ematea.

Page 16: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

15 

2. Eskola eta ikastetxeen aldetik, Haur Hezkuntzako edo Lehen Hezkuntzako ikastetxeko irakasle tutorea, zeinak eginkizun hauek baititu:

• Eskola Praktiketako edukiak adostea Fakultateko tutoreekin. • Ikasleak orientatzea, emandako lana bete dezaten. • Ikasleei irakaskuntzan hasteko orientabideak ematea. • Praktiketan ari diren ikasleei laguntzea gertatzen diren arazo pedagogikoak

interpretatzen eta ebazten. • Txostena egitea ikasleen praktiken garapena balioesteko.

2.7. Ikastetxeetako irakasle tutoreek egindako lanaren aitortza

2013ko maiatzaren 31ko 287/2013 Ebazpenak (unibertsitateko ikasleen prestakuntza praktikoan parte hartzen duten ikastetxe eta irakasleei aitorpena. 2013ko ekainaren 7ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala) hau ezartzen du:

“Ikasturte bakoitzean praktiken tutore edo tutore-koordinatzaile aritzen diren irakasleek

bi aitorpen edukiko dituzte: Tutoretza urte bakoitza merezimendu gisa aitortzen da. Dagokion ziurtagiria emango du

Hezkuntza Departamentuak edo praktiketako ardura daukan unibertsitateak. Ikasturte bakoitzeko tutoretza-lana prestakuntza-ordutzat hartuko da, praktiken

iraupena kontuan hartuta, gehienez ere 35 ordu arte. Hezkuntza Departamentuak prestakuntza hau egiaztatzen duen ziurtagiria emango du praktikak antolatu dituen unibertsitateak emandako informazioa kontuan hartuta.

Bestalde, praktikak egiteko ikasleak hartzen dituen ikastetxeak "Prestakuntza-ikastetxe"

gisa aitortuak izango dira. Inguruabar hori balioetsiko da Hezkuntza Departamentuak ikastetxeentzat ezarritako deialdietan, betiere aipatu deialdietan jasotzen bada eta haietan ezarritako moduan.

2.8. Jarduera didaktikoak eta prestakuntza-jarduerak

Praktiketako ikasleek, ikastetxeak egoki jotzen badu, Praktiketako egonaldia egiten duten bitartean laguntzeko hainbat jarduera egin ahalko dituzte, honako hauek esaterako:

• Ikastetxearen plangintza eta antolaketa lanetan laguntzea. • Irakaskuntzaren prestakuntzan laguntzea, programazioak eta berariazko jarduerak

prestatzea... • Hainbat material didaktiko egokitzen eta prestatzen laguntzea. • Ikasteko zailtasunak dituzten ikasleei laguntzea.

Page 17: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

16 

• Tutoretza, gainbegiratze eta ebaluazio jardueretan laguntzea. • Eskola orduetatik kanpoko jardueretan, irteeretan, parte hartzea. • Gurasoen Elkarteekin edo ikastetxeak harremanak dauzkan beste edozein

erakunderekin lankidetzan aritzea. • Patioan laguntzea, eginkizun hauetan: gatazkei aurre egitea eta konpontzea, jolas

kooperatiboak proposatzea, harremanak eta patioan gertatzen dena aztertzea (generoaren ikuspegitik espazioa orekaz bana dadin begiratzea, aniztasuna txertatzea, hizkuntza-eredua daukan ikastetxean hizkuntzaren erabilera begiratzea...)

• Ikastetxean egiten den ikerketa, jarduera edo proiektuetan laguntzea.

Baita beste hauek ere:

• Batik bat curriculumaren arloko jarduerak garatzea, adibidez, era askotako lan

saioetan parte hartzea, era berean, era askotako lan taldeetako lanei erantzuteko ardura hartzea, mota askotako eskola proiektuetan laguntzea, askotariko programazioak eta jarduerak prestatzeko ardura hartzea eta horiek gauzatzea, iturriak hautatzea eta rolak jokatzea.

2.9. Ebaluazioa

"Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" izenekoak egiten diren aldian gertatzen den prozesu jarraitua da ebaluazioa. Horretarako fakultateko irakasle tutoreak jardun hauek eramango ditu aurrera:

2.9.1. Aurkezpena

• Zozketa egin ondoren, bilera bat egingo da ikasleak eta dagokien Unibertsitateko irakasle/tutoreak elkar ezagutzeko. Bilera hori praktikak hasi aurretik egin behar da.

• Ikastetxearekin harremanean jartzeko bilera, aldez aurretik ikastetxeko zuzendariarekin hitzordua hartuta. Fakultateko irakasle tutoreak harremanean jarri behar du ikastetxe bakoitzarekin, dagokion tutorearen arabera. Harreman hori ere praktikak hasi aurretik egin behar da.

2.9.2. Praktiken tutorizazio prozesuaren jarraipena

• Ikasleen taldeekin: gutxienez presentziazko tutoretza saio bat, nahitaezkoa, hiru

astean behin praktika-aldian, ikasleek jakinaraz dezaten nola ari diren bizitzen praktika prozesua (beharrak, arazoak, etab.) eta praktiken amaierako lanaren prestakuntza antolatu ahal izateko.

Page 18: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

17 

• Ikastetxeekin: telefono-harremana edukiko dugu, posta elektronikoaren bidezko trukea eta, oso garrantzitsua, topaketa presentzialak, bai Unibertsitateko irakasleak eskatuta, bai ikastetxeak berak eskatuta. Guztiarekin ere, Iruñetik eta Iruñerritik kanpoko ikastetxeek kontuan hartu beharko dute Unibertsitatearentzat zaila dela bere tutoreak Nafarroako herri guztietara bidaltzea. Ulerkorrak izan daitezen eskatu nahi diegu, ezin daitekeelako bermatu NUPeko tutore bat egongo dela ikastetxe horietan guztietan; alabaina, egongo da telefonoaren bidezko eta posta elektronikoaren bidezko harreman etengabea. Halaber, ikastetxeetako tutoreek unibertsitatera etortzeko aukera dute beharrezkoak diren bilera presentzialak egiteko.

2.9.3. Azken balioespena eta kalifikazioa:

• Ikastetxeekin: ebaluazioko bilera presentziala tutoreekin, talde edo ikasle

bakoitzaren behin betiko kalifikazioa proposatzeko eta Gida Didaktiko honen bukaeran azaltzen diren Ebaluazio orriak betetzeko (ikus V. ERANSKINA). Ebaluazioa egiteko, praktika-aldian landu eta lortu diren gaitasunak kontuan hartuko dira.

• Ikasle taldeekin: nahi izanez gero, ikaslearen txostena defendatzeko eta ikaslearen lana autoebaluatzeko saio bat egin daiteke.

2.9.4. Ebaluazioan kontuan har daitezkeen alderdiak

• Fakultateko eta praktiketako ikastetxeko irakasle tutoreek aurreikusi dituzten

prestaketa eta jarraipen saioetan parte hartzea.

• Ikastetxeen txostena, orientabide moduan, irizpide hauetan oinarritua: 1. Lana betetzeari dagokionez: garaiz iristea eta bertaratzea 2. Ikastetxean txertatzea 3. Jardueretan erakutsitako interesa 4. Prestasuna eta laguntza 5. Teoria/praktika arteko lotura 6. Ekimena 7. Lanbiderako motibazioa 8. Gogoetarako jarrera eta jarrera praktikoa 9. Konfidentzialtasunezko Konpromisoa betetzea 10. Beste batzuk

V. ERANSKIN honetan berean, gainera, Autoebaluazio-orria dago, ikasleei balioko diena

beren aprobetxamenduari buruzko hausnarketa egiteko eta, “Eskola Praktikak 1” praktiken kasuan, baita beren kideen aprobetxamenduari buruz ere. 2.10. Praktiken txostena

Ikasleak bere esperientzia praktikoetan izan duen prozesua jaso behar du Praktikei buruzko txostenak. Praktika aldian egindako behaketaren eta azterketaren ondorioa izango da, eta ikasleak egin duen ahaleginaren erakusgarri argia, etorkizuneko

Page 19: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

18 

irakaslea den aldetik eduki duen bilakaera pertsonal, ebidentzien kontraste eta gogoeta kritiko eta eraikitzailearen berri emanez, bai aipameneko alderdi orokorrei baita alderdi espezifikoei dagokienez, "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" direnaren arabera. Praktiken txostenean, ikasleak behatu eta aztertu beharko ditu ikastetxeko alderdi guztiak, baita dauden jarduteko mailak ere.

Edonola ere, praktiken txosten batean, bidezkoa dena da iritziak eta balioespenak

bereiztea, eta usteak argumentatzea begirunezko ikuspegi eraikitzaile batetik. Praktiken txostena bi tutoreek ezagutuko dute. Txostenean egindako garapenei buruz

egin den behaketa eta azterketa, bizi izandako esperientzia, asmoen eta ekintzen arteko aldea, gogoeten kalitatea, zorroztasun zientifikoa, adierazpeneko kalitatea eta lan-materialen aurkezpena balioetsiko dira.

Edonola ere, Praktiken txostenean beti aintzat hartuko dira jardueren behaketa,

egindako esku-hartzeak, zer plangintza eta ekintzatan parte hartu ahal izan den, espektatiben eta errealitatearen arteko aldea. Balioetsiko da egin den hausnarketaren kalitatea.

2.10.1. Praktiken txostenaren ezaugarriak

Praktiketako txostenak 25 orrialde edukiko ditu "Eskola Praktikak 1" praktiken

kasuan, eta gehienez ere 35 "Eskola Praktikak 2 eta 3" praktiken kasuan. Banaketa honako hau izan daiteke:

• 10 orrialde, gehienez ere, sarrerarako.

o Ikastetxea, ikastetxearen, ikasmailaren eta ikasgelaren historiaren eta ezaugarri orokorren deskripzioa (4 orrialde, gehienez ere).

o Irakasgaiaren edukien garapena (6 orrialde, gehienez ere). Edukiak Gida Didaktiko honen 2.3 puntuan zerrendaturik daude. Eskola Praktikak 1 praktiken kasuan parte hau batera egingo da eta dokumentu bereizi batean emango da tutoreak egoki dela uste badu. Eskola Praktikak 2 eta 3 praktiken kasuan parte hau banaka egingo da eta Praktiken Txostenean emango da.

• 10 orrialde, gehienez ere, Eskola Praktikak 1 praktiketan, eta 18 orrialde,

gehienez ere, Eskola Praktikak 2 eta 3 praktiketan, banakako partea eta esperientzia didaktikoaren txostena azaltzeko. Atal honetan azalduko da kasu bakoitzean ikastetxeko tutorearekin adostutako jarduera, eta puntu hauek aipatuko dira:

o Praktika aldian garatutako jardueren behaketa. o Prestakuntzako irakasle gisa egindako esku-hartzeen aipamena. o Aniztasunari arreta ematea.

"Eskola Praktikak 1" praktiken kasuan parte hau erabil daiteke, baita ere, parte komunean adierazi denari buruzko ñabardurak azaltzeko.

Page 20: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

19 

"Eskola Praktikak 2" praktiken kasuan aipamenarekin lotutako esku-hartzeak azalduko dira. "Eskola Praktikak 3" praktiken kasuan garrantzi berezia emango zaio ikaslearen parte hartzeari irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuan (egindako unitate didaktikoen diseinua, garapena eta ebaluazioa).

• 5 orrialde, gehienez ere, Eskola Praktikak 1 praktiketan, eta 7 orrialde, gehienez

ere, Eskola Praktikak 2 eta 3 praktiketan, banakako gogoetarako, praktikek hasierako prestakuntzari zer ekarri dioten hausnartzeko, praktikak hasi baino lehenagoko itxaropenak eta errealitatean aurkitutakoari buruz hausnarketa egiteko. Hausnarketa honen kalitatea balioetsiko da.

Praktiketako txostenaren alderdi formalak luze eta zabal azaltzen dira Gida Didaktiko

honen VI. ERANSKINEAN . 2.10.2. Praktiken balioespena eta kalifikazioa

Eskola praktikak gainditzeko, beharrezkoa izango da ikastetxearen aldeko txostena

eta oroitidazkia gainditua izatea. Edonola ere, azken ebaluazioak kontuan hartuko ditu ikaslearen autoebaluazioa, ikastetxeetako tutoreek egindako ebaluazioa eta derrigorrezko mintegietara joan izana.

Azken kalifikazioa ez gainditua izango da bi irakasle-tutoreek (ikastetxekoak eta

unibertsitatekoak) modu negatiboan balioesten badute praktika-aldia. Kasu honetan, ikasleak "Eskola Praktikak" izenekoak osorik egin beharko ditu berriz. Halaber, azken kalifikazioa ez gainditua izango da ikasleak egin beharreko praktiketako txostena gainditzen ez badu.

Txosten hori ezarritako epean aurkezten, egiten edo defendatzen ez bada, ez

gainditua kalifikazioa izango du. Edonola ere, fakultateko irakasle tutoreei dagokie, azken buruan, "Eskola Praktikak 1,

2 eta 3" izenekoen behin betiko kalifikazioa ezartzea, betiere kontuan hartuz ikastetxeko balioespena azken kalifikazioaren % 60 izango dela, eta gainerako % 40 haien irizpidearen araberakoa.

2.10.3. Ebaluazioaren jarraipena Ikastetxeek jarraibide hauek eman dizkigute ebaluazio jarraitu zuzena egin ahal

izateko: 1.- NUPeko irakasle tutoreek lehen bilera bat egitea ikastetxeko tutorearekin eta/edo

Zuzendaritzarekin eta zehaztasunez definitzea praktiketako zereginak, garapena eta ebaluazioa.

2.- Ikastetxean garatu beharreko zenbait zeregin: - Haren antolaketa eta egitura ezagutzea. - Joatea, ohiko bileretako bakoitzetik gutxienez batera: KPB, UAE, klaustroak...

Page 21: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

20 

- Oinarrizko dokumentuak ezagutzea: PEC, arautegia/k, Proiektuak... - Ikasgelako programazioak ezagutzea eta erabiltzea. - Programatzea eta ematea hainbat arlotako eskola-saio kopuru jakin bat ekarpen

pertsonalak eginez (metodologia, materialak, ebaluazioa...). - Aktiboki parte hartzea ikastetxeko jarduera osagarrietan: jaialdiak, inauteriak... 3.- Ikaslearen ekarpenak ikastetxerako: dokumentuak, ikasketak, metodologia, curriculumeko materialak... 4.- Ebaluazio bateratua egiteko unean, presentziala izan behar denez, NUPeko tutorea joan beharko litzateke ikastetxera, alderantziz izan beharrean. Ikastetxeko tutoreak aukeran dauka betetzea Gida Didaktiko honetan atxikitzen den ebaluazio orria, edo ikastetxeko eta fakultateko bi tutoreen artean adostutako beste ebaluazio orri bat, garatutako lanekin lotutako praktiken hasieran adostutako itemak azaltzen dituena. Ikastetxearen, ikasleen eta lanaren aurrean erakutsitako jarrera; prestasuna, ekimena eta ebazteko gaitasuna eta abar ere ebaluatu beharreko alderdiak dira.

Page 22: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

21 

2.10.3. Praktiken Txostena emateko azken eguna

Oro har, praktikak bukatzen direnetik, 15 egun (bi aste) ematen dira txostena emateko. Txostena emango zaio Fakultateko tutorea den irakasleari, bai berari, eskura, bai hark

esaten duen lekuan utzita (postontzi pertsonala, bere saileko edo fakultateko idazkaritza, etab.), eta irakasle tutorearen ardura da hautatutako lekura joatea txostena jasotzera.

2015-16 ikasturte honetan, txostenak emateko azken egunak dira: "Eskola Praktikak 1": 2016ko otsailaren 19a. "Eskola Praktikak 2": 2015eko abenduaren 18a. "Eskola Praktikak 3": 2016ko maiatzaren 20a.

Page 23: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

22 

3. Eskola asegurua

Eskola aseguruaren helburua da ikaslea aurkako inguruabarretatik, ustegabekoetatik edo espero izatekoetatik, babestea. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Hezkuntza eta Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko 28 urtetik beherako praktiketako ikasle guztiei ematen zaie babes hau. Guztiarekin, ikasleak adin hori betetzen duen ikasturtean ere, ikasturte osoan izango du Eskola Aseguruaren babesa.

Beraz, 28 urtetik gorako ikasleek horren berri eman behar diete nahitaez beren irakasle tutoreei, Hezkuntza eta Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko Idazkaritzari jakinaraz diezaioten eta beharrezkoak diren neurriak har daitezen.

Alderdi hauei eta beste batzuei buruzko informazio gehiago nahi baduzue, kontsulta ezazue gure web-orrialdean jarri dugun liburuxkan:

http://www.unavarra.es/digitalAssets/101/101244_100000seguro_escolar.pdf

Alabaina, aseguru honen irismenari buruzko informazio gehiago behar izanez gero,

harremanetan jarri Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin (INSS), doako telefono honetara deituz: 901 16 65 65.

4. Gure orrialde elektronikoa

http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros

GURE POSTA ELEKTRONIKOAK

[email protected]@unavarra.es

GURE TELEFONOA

948 169 428

Page 24: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

23 

ESKOLA

 PRAKTIKAK 

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA 

http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros

948 169 428 

[email protected] 

 

KONFIDENTZIALTASUNEZKO ETA 

PROFESIONALTASUNEZKO KONPROMISOA 

 

  I.  Eranskina 

 

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Irakasle Graduak 

HEZKUNTZA ETA GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN FAKULTATEA 

 

Page 25: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

24 

I. ERANSKINA

KONFIDENTZIALTASUNEZKO KONPROMISOA Ikaslea:…………………………………………………………............................................ NAN zk.:…………………………………..Bizilekua:…………........................................... ……………………………………………………………….…………………………............ Herria edo hiria:................................................................. P.K.:………………………... Probintzia:.................................................Telefono zenbakia: ..………………………... ADIERAZTEN DU: Nafarroako Unibertsitate Publikoan HAUR HEZKUNTZAKO / LEHEN HEZKUNTZAKO (borobil batez aukeratu egokia dena) Irakasle Graduan matrikulatuta dagoela. Halaber, “ESKOLA PRAKTIKAK 1 / 2 / 3” (borobil batez aukeratu egokia dena) irakasgaian matrikulatua dagoela eta bere praktikak ................................................(e)ko (adierazi herria edo hiria) ................................................................................IKASTETXEAN egingo dituela. Era berean, KONPROMISOA HARTZEN DU: Bai Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak, bai bere praktiketako ikastetxeak ematen dizkion egitekoak betetzera. Ikastetxeak ikasle eta irakasleentzat ezartzen duen ordutegia betetzera. Praktikak egitean ezagutzen dituen datu guztiak lanbide-sekretupean gordetzera. Ez argitaratzera Praktiken Amaierako Lanean, ezta beste inon ere, Datuak Babesteko Legea (15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa) hautsiko duen zeinahi argazki material, material idatzi edo bestelako materialik. Konpromiso honen kopia bat behar bezala sinatuta eta data jarrita Praktiketako Zentroaren Zuzendaritzari eta Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateari aurkeztera, bere irakasle-tutoreen bidez.

………....(e)n, 201 (e)ko ..........……..aren ............................(e)(a)n.

Ikaslearen izenpea

......................n, 201 (e)ko .........……..aren .............. (e)an.

Page 26: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

25 

ESKOLA

 PRAKTIKAK 

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA 

http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros

948 169 428 

[email protected]

UNIBERTSITATEKO SAILEN PARTE‐HARTZEA 

         

II. Eranskina

 

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Irakasle Graduak 

 HEZKUNTZA ETA GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

 

Page 27: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

26 

II. ERANSKINA

SAILEN PARTE-HARTZEA

ESKOLA PRAKTIKAK 2

FILOLOGIA ETA HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA SAILA

INGELES AIPAMENA %100 FRANTSES AIPAMENA %100

OROTARIKO FORMAKUNTZA OSAGARRIA %50

PSIKOLOGIA ETA PEDAGOGIA SAILA

MUSIKA AIPAMENA %100 PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA %100

(PSIKOLOGIA %50) (PEDAGOGIA %50)

OROTARIKO FORMAKUNTZA OSAGARRIA %50 (PLASTIKA %30)

(PEDAGOGIA %20)

OSASUN ZIENTZIETAKO SAILA

GORPUTZ HEZKIKETA AIPAMENA %100

Page 28: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

27 

ESKOLA

 PRAKTIKAK 

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA 

http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros

948 169 428 

[email protected]

GAITASUNAK          

III. Eranskina

 

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Irakasle Graduak 

 HEZKUNTZA ETA GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

 

Page 29: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

28 

III. ERANSKINA Praktiketako txostenaren alderdi formalak

GAITASUNAK

1. OINARRIZKO GAITASUNAK

Oinarrizko gaitasunak (ANECAk ematen dituenak, eta Eskola Praktiken aldi guztien ondoren, 1.a, 2.a eta 3.a, lortu behar direnak)

HAUR HEZKUNTZA

OG1

Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testu-liburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketa-alorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

OG2 Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

OG3 Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

OG4 Ikasleek, bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

OG5 Ikasleek geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketarako abileziak garatu izatea.

LEHEN HEZKUNTZA

OG1

Ikasleek bigarren hezkuntza orokorreko oinarritik abiatzen den ikasketa-arlo batean ezagutzak dituztela eta ulertzen dituztela frogatu izatea, eta nahiz eta testu-liburu aurreratuetan laguntza bilatu, beren ikasketa-alorreko abangoardiatik datozen ezagutzak dauzkatela adierazten duten zenbait alderdi kontrolatzeko mailan daudela frogatzea.

OG2 Ikasleek beren ezagutzak beren lanetan edo bokazioetan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta beren ikasketa arloaren barruan arrazoiak prestatzearen eta defendatzearen bidez, eta problemen ebazpenaren bidez demostratzen diren gaitasunak edukitzea.

OG3 Ikasleek (normalean beren ikasketen arloko) datu aipagarriak bildu eta interpretatzeko gaitasuna izatea, arlo sozial, zientifiko edo etikoari buruzko gai aipagarrien gaineko gogoeta hartuko duten iritziak emateko.

OG4 Ikasleek, bai jende espezializatuari eta bai espezializatu gabeari, informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak jakinarazteko gauza izatea.

OG5 Ikasleek geroko ikasketak autonomia maila handiarekin hasteko beharrezkoak diren ikasketarako abileziak garatu izatea.

Page 30: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

29 

2. GAITASUN OROKORRAK

Gaitasun orokorrak (ECI aginduak emanak, eta Eskola Praktiken aldi guztien ondoren, -1.a, 2.a eta 3.a-, lortu behar direnak)

HAUR HEZKUNTZA

GO1 Haur Hezkuntzako helburuak, curriculum edukiak eta ebaluazio-irizpideak ezagutzea.

GO2 Lehen haurtzaroan ikaskuntzak sustatzea eta ahalbidetzea, alderdi kognitibo, emozional, psikomotor eta nahimenezkoen ikuspegi globalizatzaile eta integratzaile batetik.

GO3 Diseinatzea eta erregulatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua.

GO4 Ikasgelan eta hortik kanpora bizikidetza sustatzea, eta gatazkak modu baketsuan konpontzeari ekitea. Ikasketa eta bizikidetza testuinguruak sistematikoki behatzen jakitea, eta haiei buruz gogoeta egiten jakitea.

GO5 Taldean hausnartzea arauak onartzeari buruz eta besteenganako errespetuari buruz. Sustatzea ikasle bakoitzaren autonomia eta singulartasuna, lehen haurtzaroan emozioak, sentimenduak eta balioak hezteko faktoreak diren aldetik.

GO6

Hizkuntzaren bilakaera lehen haurtzaroan ezagutzea, egon daitezkeen disfuntzioak ezagutzea eta haren bilakaera egokia zaintzea. Eraginkortasunez aztertzea hizkuntzen ikasketa-egoerak testuinguru kulturaniztun eta eleaniztunetan. Ahoz eta idatziz azalpenak ematea eta adierazpen teknika desberdinen erabilera menderatzea.

GO7 Informazio eta komunikazioaren teknologiek hezkuntzan duten inplikazioa ezagutzea, eta bereziki telebistak lehen haurtzaroan duena.

GO8

Haurren dietetikaren eta higienearen hastapenak ezagutzea. Laguntza goiztiarraren hastapenak eta lehen haurtzaroko prozesu psikologikoak, ikaskuntza prozesuak eta nortasunaren eraikuntzari buruzkoak ulertzen laguntzen duten oinarri eta garapenak ezagutzea.

GO9 Haur hezkuntzako ikastetxeen antolaketa eta bere funtzionamenduaren barruan sartzen diren jarduerak ezagutzea. Irakaslana hobetu eta bizi osoan zehar gertatzen diren aldaketa zientifiko, pedagogiko eta sozialetara egokitu behar dela onartzea.

GO10 Gurasoen orientatzaile gisa aritzea 0-6 urte bitarteko epeko familia hezkuntzari buruzko gaietan, eta ikasle bakoitzaren familiarekin nola familia guztiekin harremanak garatzeko gizarte-trebetasunak edukitzea.

GO11 Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, irakaskuntza berritu eta hobetzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiborako, eta ikasleen artean sustatzea.

GO12

Gaurko gizartean hezkuntzaren funtzioa, aukerak eta mugak zeintzuk diren ulertzea, eta haur hezkuntzako ikastetxeak eta beren profesionalak ukitzen dituzten oinarrizko gaitasunak zeintzuk diren ulertzea. Ikastetxeetan aplikagarriak diren kalitatea hobetzeko ereduak ezagutzea.

Page 31: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

30 

LEHEN HEZKUNTZA

GO1 Lehen Hezkuntzako curriculum-arloak, beren diziplinen arteko harremanak eta ebaluazio irizpideak ezagutzea, baita dagozkien irakaskuntza eta ikasketa prozeduren inguruko ezagutza didaktikoen multzoa ere.

GO2 Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak diseinatzea, planifikatzea eta ebaluatzea, banaka zein beste irakasle batzuekin eta ikastetxeko profesionalekin lankidetzan.

GO3 Eraginkortasunez aztertzea hizkuntzen ikasketa-egoerak testuinguru kulturaniztun eta eleaniztunetan. Eskola curriculumeko zientzia eta kultura eremuetako testuen irakurketa eta iruzkin kritikoa sustatzea.

GO4 Ikasteko espazioak dibertsitatearen testuinguruetan diseinatzea eta erregulatzea, arretaz hartuz, genero berdintasuna, ekitatea eta herritarren prestakuntzako balioen funtsa diren giza eskubideentzako errespetua eta sustapena.

GO5 Ikasgelan eta hortik kanpoan bizikidetza sustatzea, diziplina arazoak konpontzea eta gatazkak era baketsuan konpontzen laguntzea. Ikasle bakoitzaren ahalegina, konstantetasuna eta diziplina sustatzea eta balioestea.

GO6

Lehen hezkuntzako ikastetxeen antolaketa eta bere funtzionamenduaren barruan sartzen diren jarduera desberdinak ezagutzea. Ikasleekin eta beren familiekin tutoretza lanak eta orientazio lanak egitea, ikasleek dituzten hezkuntza-behar bereziak kontuan hartuz. Irakaslana hobetu eta bizi osoan zehar gertatzen diren aldaketa zientifiko, pedagogiko eta sozialetara egokitu behar dela onartzea.

GO7 Hezkuntza komunitateko eta inguruneko hainbat sektorerekin lankidetzan jardutea. Irakaskuntzaren eginkizun hezitzailea norbereganatzea, eta hiritartasun aktibo baterako heziketa demokratikoa sustatzea.

GO8 Harreman kritikoa eta autonomoa edukitzea, jakintzei, balioei eta gizarte erakunde publiko eta pribatuei buruz.

GO9 Etorkizun jasangarria izateko norbanakoen eta gizartearen erantzukizuna balioestea.

GO10 Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, irakaskuntza berritu eta hobetzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiboa ikasleen artean sustatzeko.

GO11 Informazioaren eta Komunikazioaren teknologiak ezagutzea eta ikasgelan aplikatzea. Ikasketetan, herritar prestakuntzan eta kultura aberastasunean laguntzen duen ikus-entzunezko informazioa aukeratzea.

GO12

Gaurko gizartean hezkuntzaren funtzioa, aukerak eta mugak zeintzuk diren ulertzea, eta haur hezkuntzako ikastetxeak eta beren profesionalak ukitzen dituzten oinarrizko gaitasunak zeintzuk diren ulertzea. Ikastetxeetan aplikagarriak diren kalitatea hobetzeko ereduak ezagutzea.

Page 32: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

31 

3. ZEHARKAKO GAITASUNAK

Zeharkako gaitasunak (NUPeko gradu guztietan komunak, eta Eskola Praktiken aldi guztien ondoren, -1.a, 2.a eta 3.a-, lortu behar direnak)

HAUR HEZKUNTZA

ZG1 Ingelesez, frantsesez, alemanez edo italieraz Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluazioa"ren B1 mailako gaitasun linguistikoa erakustea.

ZG2 Gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluazioa"ren C1 mailako gaitasun linguistikoa erakustea.

LEHEN HEZKUNTZA

ZG1 Ingelesez, frantsesez, alemanez edo italieraz Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluazioa"ren B1 mailako gaitasun linguistikoa erakustea.

ZG2 Gaztelaniaz, edo, hala badagokio, euskaraz Europako Kontseiluaren "Hizkuntzen Erreferentziako Europako Esparru Komuna: ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluazioa"ren C1 mailako gaitasun linguistikoa erakustea.

Page 33: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

32 

4. GAITASUN ESPEZIFIKOAK

Gaitasunak: Espezifikoak (tituluari dagozkionak, eta Eskola Praktiken aldi guztien ondoren, -1.a, 2.a eta 3.a-, lortu behar direnak)

HAUR HEZKUNTZA

GE1 Haur Hezkuntzaren helburuak, curriculum-edukiak, antolaketa, metodologia eta ebaluazio-irizpideak ezagutzea.

GE2 Lehen haurtzaroko ikasketak dimentsio kognitibo, emozional, psikomotore eta bolitiboak batzen dituen ikuspegi globalizatzaile eta integratzaile batetik sustatzea.

GE3 Diseinatzea ikasteko espazioak dibertsitatearen, kulturaniztasunaren eta eleaniztasunaren testuinguruetan, arretaz hartuz ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea eta giza eskubideentzako errespetua.

GE4 Ikaskuntzako eta eskola bizikidetzako testuinguruei buruz gogoeta egitea. Behaketa sistematikoa egiten jakitea, ongi egindako lana baliozkotzea, arauak onartzea eta besteak errespetatzea.

GE5 Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, berrikuntza sustatzeko. Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiboa ikasleen artean sustatzeko, eta kalitatea kudeatzeko ereduak ezagutzea.

GE6 Haurtzaroaren aldian hizkuntzak duen bilakaera ezagutzea eta egon daitezkeen disfuntzioak identifikatzea. Hizkuntzaren garapena sustatuko duten teknikak hartzea, ahoz eta idatziz azalpenak ematea eta adierazpen teknika desberdinak menderatzea.

GE7 Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek hezkuntzan duten inplikazioa ezagutzea.

GE8 Arreta goiztiarraren funtsak, oinarrizko prozesu psikologikoen funtzionamendua, ikasketaren gakoak eta nortasunaren eraikuntza ezagutzea, eta higienearen eta dietetikaren funtsak haurtzaroan ezartzea.

GE9 Haur hezkuntzako ikastetxeen antolaketa ezagutzea, eta bere funtzionamendua, hezkuntza komunitatearen eta gizarte inguruaren sektore batzuen laguntzarekin.

GE10 Lankidetza, bizikidetza, motibazioa eta ikasteko nahia sustatzea, ikastetxeko proiektuetan aktiboki parte hartzea eta familiekiko harremanak zaintzea.

GE11 Harreman kritikoa eta autonomoa edukitzea, hezkuntzan inplikatutako jakintzei, balioei eta erakundeei buruz.

GE12 Era aktiboan antolatzea Lehen Hezkuntzakoak diren edukien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak, gaitasunak garatzeko ikuspegi batetik.

Page 34: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

33 

LEHEN HEZKUNTZA

GE1 Lehen Hezkuntzaren helburuak, curriculum-edukiak, arloen esanahia eta antolaketa, metodologia eta ebaluazio-irizpideak ezagutzea.

GE2 Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak diseinatzea, planifikatzea eta ebaluatzea, kontuan hartuz diziplina arteko eta diziplinako irizpideak, baita beste hainbat irizpide profesional ere.

GE3 Zientzia eta kultura eremuetako testuen irakurketa eta iruzkin kritikoa sustatzea. Ahoz eta idatziz azalpenak zuzen ematea, eta hizkuntzak dibertsitatearen testuinguruetan ikasteko teknikak menderatzea.

GE4 Ikasteko espazioak dibertsitatearen, kulturaniztasunaren eta testuinguruetan eta testuinguru eleanitzetan diseinatzea eta erregulatzea. Ikasle bakoitzaren hezkuntza beharrak, genero berdintasuna, ekitatea, begirunea eta giza eskubideak aintzat hartzea.

GE5 Eskola ikasketa eta bizikidetza testuinguruetan, arauen onarpenean, jarraikitasunean, norberaren diziplinan eta besteekiko begirunean sakontzea.

GE6 Lehen hezkuntzako ikastetxeen antolaketa ezagutzea, baita bere funtzionamendua ere, hezkuntza komunitatearen eta gizarte inguruaren sektore batzuen laguntzarekin.

GE7 Lankidetza, motibazioa eta ikasteko grina sustatzea, eta ikastetxeko proiektuetan aktiboki parte hartzea.

GE8 Harreman kritikoa eta autonomoa edukitzea, hezkuntzan inplikatutako jakintzei, balioei eta erakundeei buruz.

GE9 Azturak eta trebetasunak eskuratzea ikasketa autonomo eta kooperatiborako, ikasleek aktiboki parte har dezaten beren garapen sozial eta pertsonalean.

GE10 Ikasgelako praktikei buruz gogoeta egitea, irakaskuntza berritu eta hobetzeko, eta oinarrizko psikologia prozesuen funtzionamenduan, eredu pedagogikoetan eta aldiaren diziplina irizpideetan ezartzea.

GE11 Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek hezkuntzan duten inplikazioa ezagutzea.

GE12 Era aktiboan antolatzea Lehen Hezkuntzakoak diren edukien irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak, gaitasunak garatzeko ikuspegi batetik. Kalitatea hobetzeko ereduak ezagutzea.

GE13 Ikasleekin eta beren familiekin tutoretza, orientazio eta gatazkak konpontzeko funtzioak betetzea. Ongi egindako lana baliozkotzen jakitea.

GE14 Aldaketa politiko, sozial eta pedagogikoen testuinguruan ezartzea irakaskuntza-ekintza, hezkuntza demokratikoa eta etorkizun iraunkorraren aldeko hiritar aktiboen garapena sustatzea.

Page 35: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

34 

ESKOLA

 PRAKTIKAK  NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA 

http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros

948 169 428 

[email protected] 

       

PRAKTIKETAN PARTE HARTZEN DUTEN IRAKASGAIAK 

        

  

IV. Eranskina Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Irakasle 

Graduak 

 HEZKUNTZA ETA GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

 

Page 36: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

35 

IV. ERANSKINA. Praktiketako txostenaren alderdi formalak "ESKOLA PRAKTIKAK 1, 2 ETA 3" DIRELAKOEI LOTURIKOAK 1. "Eskola Praktikak 1" "Eskola praktikak 1"-ekin lotutako Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza graduetako irakasgaien zerrenda

Lehen

Hezkuntzako irakasgaiaren

kodea

Haur Hezkuntzako irakasgaiaren

kodea

Irakasgaiaren izena

301208 Irakasle lanbidea 301302 Haur eskolaren antolaketa 302724 301724 Behar psikologikoak eskolan

302103 301103 Oinarri psikologikoak: gizabanakoa eta gizarte ingurunea

301301 Gizartea, familia, eskola inklusiboa

301302 Haur eskolaren antolaketa 302208 Irakasle lanbidea

302302 Hezkuntza prozesuak eta testuinguruak

302301 Gizartea, familia, eskola inklusiboa

302301 301301 Gizartea, familia, eskola inklusiboa

302208 Irakasle lanbidea

302302 Hezkuntza prozesuak eta testuinguruak

302301 Gizartea, familia, eskola inklusiboa

301619 Eskolan esku-hartzeko teknika psikologikoak

302103 301103 Oinarri psikologikoak: gizabanakoa eta gizarte ingurunea

302405 Eskola praktikak II

302405 Eskola praktikak II

Page 37: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

36 

2. "Eskola Praktikak 2"

"Eskola Praktikak 2" bi talde nagusitan banatuak daude, eta talde bakoitza sei irakasgaitan banatzen da:

Gradua Haur Hezkuntzako Irakasletzan

o 301740 EP 2: Prestakuntza orotarikoa o 301741 EP 2: Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa o 301742 EP 2: Atzerriko Hizkuntza: Frantsesa o 301743 EP 2: Musika o 301744 EP 2: Gorputz Heziketa o 301745 EP 2: Pedagogia Terapeutikoa

Lehen Hezkuntzako Irakasle Gradua

o 302740 EP 2: Prestakuntza osagarria o 302741 EP 2: Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa o 302740 EP 2: Atzerriko Hizkuntza: Frantsesa o 302743 EP 2: Musika o 302744 EP 2: Gorputz Heziketa o 302745 EP 2: Pedagogia Terapeutikoa

"Eskola Praktikak 2" izenekoak lehengo eskola praktika hauek elkartzearen emaitza

dira: "Eskola Praktikak III" (orotarikoak, aste batekoak, ikastetxean), "Eskola Praktikak IV" (orotarikoak, eta hauek ere aste batekoak) eta "Eskola Praktikak V" (aipamenekoak, hilabete batekoak). Beraz, "Eskola Praktikak 2" berriek aipameneko parte bat daukate (hilabete bat) eta orotariko parte bat daukate (gainerako hilabetea).

Hala, Eskola Praktikak 2 berriak egiteko, "aipameneko" aurreko Eskola Praktikak V

(hauei lotuak: Pedagogia Terapeutikoa, Ingelesa, Frantsesa, Gorputz Hezkuntza, Musika Hezkuntza eta Orotariko Prestakuntza) eta Eskola Praktikak III eta IV elkartu dira. Azken bi horiek orotarikoak dira eta lehen astebetez egiten ziren aldi bakoitzean.

Praktika hauen ezaugarri berriak direla-eta, ikastetxeetara joaten diren ikasleek ez dute

nahitaez aipameneko lanak egiten egon beharko Eskola Praktikak 2 (V, IV, III) izenekoen aldi osoan, halako eran non praktiketako bi ikaslek beren aldia txandakatzeko aukera izango baitute. Hilabete bat aipameneko tutore batekin lan egingo dute eta beste hilabete bat orotariko tutore batekin, eta batzuek besteen tokia hartuko dute.

Aipamen zehatz bati lotutako praktikak egin nahi dituzten ikasleen kopuruarekin

alderatuta, litekeena da praktika hauetan txikiagoa izatea espezialisten kopurua. Kasu horretan, irakasle espezialistak bi ikasle hartzen ditu, baina ez aldi berean, ikasle batekin arituko da hilabete batean, eta beste ikaslearekin bigarrenean. Neurri hau bereziki beharrezkoa da aipameneko praktiketan, ikastetxe sareko espezialista kopurua txikia baita.

Page 38: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

37 

1. Musika Hezkuntzako aipamena Gorputz Hezkuntzako praktikak prestatzeko, Nafarroako Gobernuaren web-orrialde

hauek kontsultatzea aholkatzen dizuegu: http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57790/lenguaje.pdf/3e014459-

cc87-4288-9b30-de142bec756a http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57790/educ.artixtica.pdf/ed9747dc-

3e90-421c-8a55-bb7eb58cf8e3 2. Gorputz Hezkuntzako aipamena Gorputz Hezkuntzako praktikak prestatzeko, Nafarroako Gobernuaren web-orrialde

hauek kontsultatzea aholkatzen dizuegu: http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57790/autoconocimiento.pdf/3f6f88

b5-8118-4c1c-9cb8-015458ba4737 http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57790/ed.fisica.pdf/b40adfb2-c30d-

496b-ba39-7676ec2e0552 3. Ingelesa / Frantsesa aipamena Atzerriko Hizkuntza:Ingelesa aipameneko praktikak prestatzeko: Nafarroako

Gobernuaren web-orriralde hau kontsultatzea aholkatzen dizuegu: http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57790/ingles.pdf/2fffa7da-4e60-

4f8d-9537-fa1363ee067f Halaber, hona hemen aipameneko praktika hauei eragiten dieten Foru Aginduak: 139/2009 Foru Agindua. (Programa eleaniztunetan Irakaskuntzak ingelesez emateko

beharrezkoak direni hizkuntza betekizunak). 2009/8/19ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. 110/2011 Foru Agindua (Ingelesez ikasteko programen oinarrizko alderdiak).

2011/8/16ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Bestalde, guztiz garrantzitsua da atzerriko bigarren hizkuntza batek ikaskuntza, eta

esparru horretan garatzen dira praktikak Atzerriko Hizkuntza: Frantsesa. Praktika horiek egiteko Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan bigarren hizkuntza irakasteko ematen diren curriculumaren jarraibideei lotuko zaie.

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/segundo-ciclo-de-educacion-infantil-y-

primaria/contenidos-y-areas-de-conocimiento-de-primaria 4. Aipamena pedagogia terapeutikoan Pedagogia Terapeutikoko aipameneko Eskola Praktikak 2 izenekoei dagokienez,

Urteko Programazio Orokorraren barruan egingo dira, goian aipatutako 342/2013

Page 39: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

38 

Ebazpenaren 3. puntuari, Aniztasunari arreta ematea izenekoari, lotuak (cf. 2013/NAO/Aldizkariak eta Aniztasunari arreta emateko plana).

Ebazpen honetan ezarritakoari jarraikiz: "Ikasle guztiek arreta egokia jaso behar dute. Horretarako, ikastetxeek beharrei egokien

erantzuten dieten arretarako neurriak antolatuko dituzte, araudi indardunean xedatutakoaren arabera. Behar horien artean ikastearen nahasmendutik eta arreta faltagatiko nahasmendutik (hiperaktibitatearekin) eratorriak daude, bai eta gaitasun intelektual handietatik eratorritakoak ere.

Hezkuntza arretarako neurri bat da curriculumaren egokitzapenak eta ikastetxean

sartzekoak diseinatzea, oinarrizko gaitasunak garatu eta lortzen laguntzeko bereziki. Horri dagokionez, erantzukizuna irakasle guztiena da, dagokion zikloko koordinatzaileen laguntzarekin eta hezkuntza orientazioaren arduradunen aholkularitzarekin.

Ikasleengan detektatzen diren behar guztiei erantzuteko, behar diren proba

egokitzapenak, metodologia aldaketak eta abarrak garatuko dira." Gure ikasleek, etorkizuneko irakasle-tutore gisa, Pedagogia Terapeutikoko

espezialistaren laguntza duten arlo desberdinetako irakasleen ikuspegitik egingo dituzte eskola-praktikak:

"Berariazko egiturei atxikitako ikasleen curriculum egokitzapenak Pedagogia

Terapeutikoko irakasleek egin behar dituzte. Gainerako curriculum egokitzapenak egiteko ardura arloko irakasleek izango dute.

Nolanahi ere, egokitzapen horien jarraipena egitea ikaslearen tutoreari dagokio.

Horretarako, Hezkuntza sostengurako unitatea koordinatzen duen orientatzailearen aholkularitza izango du."

Page 40: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

39 

3. "Eskola Praktikak 3" "Eskola praktikak 3"-ekin lotutako Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza graduetako irakasgaien zerrenda

Lehen Hezkuntzako irakasgaiaren

kodea

Haur Hezkuntzako irakasgaiaren

kodea

Irakasgaiaren izena

301402 HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA

302401 HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA I

302501 HIZKUNTZAREN DIDAKTIKA I

301504 HAUR LITERATURAREN DIDAKTIKA

302602 HAUR ETA GAZTE LITERATURAREN DIDAKTIKA

301605 PLASTIKAREN DIDAKTIKA

302403 NATUR ZIENTZIEN DIDAKTIKA

301503 302603 MATEMATIKAREN DIDAKTIKA

301501 NATURA INGURUNEAREN DIDAKTIKA

301502 GIZARTE INGURUNEAREN DIDAKTIKA

302402 HEZKUNTZA ARTISTIKOA I

302504 HEZKUNTZA ARTISTIKOA II

301707 INGURUNE NATURALAREN ETA SOZIALAREN IKERKETA

301409 HIZKUNTZA ETA ESKOLA

301602 INGURUNEA IKERTZEKO MATEMATIKA ETA PROIEKTU INTEGRATUAK

301411 MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA

302404 MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA I

302503 MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA II

302601 NATURA INGURUNEARI BURUZKO PROIEKTU DIDAKTIKOAK

302606 GIZARTE INGURUNEARI BURUZKO PROIEKTU DIDAKTIKOAK

Page 41: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

40 

ESKOLA

 PRAKTIKAK 

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA 

http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros

948 169 428 

[email protected] 

   

EBALUAZIO ORRIAK 

   

V. Eranskina 

 

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Irakasle Graduak 

 HEZKUNTZA ETA GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

 

Page 42: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

41 

V. ERANSKINA: Praktiketako txostenaren alderdi formalak EBALUAZIO ORRIAK IKASLEAREN EBALUAZIOA

PRAKTIKETAKO IKASTETXEAREN IZENA

Ikastetxeko tutorea:

Ikaslearen izen-deiturak

Gutxiegi  M. txikikoa  Tartekoa M. handikoa 

Bikaina 

         

Alderdi orokorrak          

Puntualtasunez betetzen du egutegia eta eskola-ordutegia.

        

Lankidetzarako eta esleitzen zaion lanerako jarrera azaltzen du.

       

 

Ahozko eta idatzizko adierazpen maila ona dauka.

        

         

Profesionaltasuna          

Ikaskuntzako eta irakaskuntzako gaiekiko interesa dauka.

        

Ikastetxearen antolakuntzarekin interesa azaltzen du.

        

Ikastetxearekin zerikusia daukaten gaiekin interesa azaltzen du.

       

 

Eman zaizkion lanak behar bezala egiten ditu.

        

Irakasleek emandako argibideak jarraitzen ditu.

        

Zehatz azaltzen du zer lan egin behar dituen, eta okerren bat baldin badago, konpontzen

       

 

Page 43: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

42 

saiatzen da. Bere jardunetan autoanalisirako eta autokritikarako gaitasuna erakusten du.

       

 

         

Konfidentzialtasuna          Konfidentzialtasun konpromiso bat sinatu eta bete du.

        

         

Gaitasun espezifikoen tratamendua

        

Eskolako bizikidetzari buruz gogoeta egiten du.

        

Badaki behaketa sistematikoa erabiltzen.

        

Eskola ikasketa eta bizikidetza testuinguruetan, arauen onarpenean, jarraikitasunean, norberaren diziplinan eta besteekiko begirunean sakontzen du.

       

 

Praktikei buruz gogoeta egiten du.

        

Irakaskuntzaren berrikuntzari eta hobekuntzari buruz gogoeta egiten du.

       

 

Eskola antolamendua eta funtzionamendua ezagutzen ditu.

        

Eskola komunitatea ezagutzen du, eta, beharrezkoa denean, laguntzen du.

       

 

Hezkuntzaren esparruko ezagutza, balio eta erakundeei buruz gogoeta egiten du.

       

 

Irakasle tutoreen irizpide profesionalak kontuan hartzen ditu.

       

 

 Zenbakizko ebaluazioa (0-10): EZ GAI GAI      

 Ikaslearen ebaluazioari buruzko oharrak

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Ikastetxeko tutorearen izenpea)

......................n, 201 (e)ko .........……..aren .............. (e)an.

Page 44: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

43 

UNIBERTSITATEKO TUTOREAREN EBALUAZIOA

PRAKTIKETAKO IKASTETXEAREN IZENA

Fakultateko tutorearen izena:

EZ Gutxiegi

BAI M.

txikikoa

BAI Tartekoa

BAI M.

handikoa

BAI Bikaina

Bilera presentzialak egin zituen Harremana izan zuen beste bitarteko batzuen bidez (telefonoa, posta elektronikoa...)

Behar bezala adostu zuen egin beharreko lana

Fakultateko tutoreak egindako lanari buruz dugun asebetetze maila hau da:

Fakultateko tutorearen izena:

EZ Gutxiegi

BAI M.

txikikoa

BAI Tartekoa

BAI M.

handikoa

BAI Bikaina

Bilera presentzialak egin zituen Harremana izan zuen beste bitarteko batzuen bidez (telefonoa, posta elektronikoa...)

Behar bezala adostu zuen egin beharreko lana

Fakultateko tutoreak egindako lanari buruz dugun asebetetze maila hau da:

OHARRAK:

Tutorearen edo ikastetxeko zuzendariaren izenpea ......................n, 201 (e)ko .........……..aren .............. (e)an.

IKASLEEN AUTOEBALUAZIOA ETA KOEBALUAZIOA

Praktiketako Ikastetxea: _______________________Herria: __________

Page 45: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

44 

Ikaslea: ______________________ Titulazioa:_____________________ Nire burua honela balioesten dut honako alderdi hauetan:

M. txikikoa Tartekoa M. handikoa

Sinatu dut eta bete dut konfidentzialtasun/profesionaltasun konpromisoa

Bete dut ikastetxera joateko betebeharra Puntualtasuna asistentzian Elkarreragina ikasleekin eta irakasleekin (lankidetza, arreta, errespetua ...).

Argitasuna adierazpenean (ahozkoa eta idatzizkoa -txostena-)

Interesa eta inplikazioa Datu bilketa eta ikerketa Datuei buruzko analisia eta elkarrizketa kritikoa

Originaltasuna ekarpenetan, ekimenetan, hobetzeko proposamenetan

Hausnarketen eta proposamenen lotura karrerako irakasgaiekin

Taldeko lana (ekarpenak, ardurak hartzea eta betetzea, laguntza,...)

Parte-hartzearen kalitatea prestakuntza arloko eta zeharkako jardueran

Autoanalisirako gaitasuna

Uste dut nire kalifikazioa honako hau dela:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zioak

Taldeko praktikei dagokienez, nire lankideei ematen diedan kalifikazioa honako hau da: Izena eta deiturak Kalifikazioa Oharrak

Ikaslearen izenpea

......................n, 201 (e)ko .........……..aren .............. (e)an.

Page 46: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

45 

ESKOLA

 PRAKTIKAK 

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA 

http://www.unavarra.es/fac-humanasysociales/practicas/maestros

948 169 428 

[email protected] 

  

 

TXOSTENA  

ALDERDI FORMALAK 

  

  

VI. Eranskina 

 

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Irakasle Graduak 

 HEZKUNTZA ETA GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN 

FAKULTATEA 

 

Page 47: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

46 

VI. ERANSKINA Praktiketako txostenaren alderdi formalak PRAKTIKETAKO TXOSTENAREN ALDERDI FORMALAK

Azala i. Ikaslearen datu pertsonalak ii. Zein gradutakoa den iii. "Eskola Praktikak 2" praktiken kasuan: Aipamena iv. Ikastetxearen izena v. Ikastetxeko tutorearen izena vi. Fakultateko tutorearen izena vii. Ikasturtea: 2013/14 viii. FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES /

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN FAKULTATEA ix. Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Aurkibidea Txostenean idatziriko testua

i. Letra mota: Arial ii. Tamaina: izenburuak 14; textua 12. iii. Lerroartekoa: arrunta.

Bibliografia Eranskinak

Tutoreak egoki ikusten badu, eranskin gisa sartuko dira honako hauek: Ikastetxearen dokumentuak, ikasleen ekoizpenak, argazkiak, eta oro har ezinbestekotzat jotzen diren eta Datuei buruzko Legea eta gure ikasle guztiek sinatu behar duten Konfidentzialtasunezko Konpromisoan ezarritakoa urratzen ez dituzten elementu guztiak.

Praktiken Txostenaren edukiei buruz xehetasun gehiago jasotzeko, ikusi 2.3. puntuan jasotakoa. Edukiak eta 2.8.6. puntuan. Praktiken Txostena, "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" praktikei dagozkien zehaztapenak jasotzen dituena.

Page 48: NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA PRAKTIKAK...2015/10/13  · Irakasle Graduko Eskola Praktikak 1.1. Aurretiko gogoetak eta Konfidentzialtasunezko Konpromisoa Ikasketa Plan guztietan,

Irakasletza graduetako "Eskola Praktikak 1, 2 eta 3" irakasgaiaren gida

47 

EPILOGOA

Nafarroako ikastetxeetako zuzendari, tutore eta praktiketako koordinatzaile agurgarriak

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Eskola Praktikak hiru alditan garatzen dira, baina osotasun baten atalak dira. Filosofia horri helduz, Gida Didaktiko bakar batean jaso dira beharrezkoak diren jarraibide guztiak, eta praktikei buruzko ikuspen bateratuagoa emateko balioko duelakoan gaude.

Hezkuntza eta Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatearen eta ikastetxeen arteko harremana sendotzen jarraitzea da gure nahia, hainbat akats gainditu nahi ditugu, eta Unibertsitateko

irakasle-tutoreen, ikastetxeetako Zuzendaritzen eta praktiketako ikasleen tutoretza egingo duten irakasleen arteko koordinazioa zaindu nahi dugu. Era berean, asmoa da Unibertsitateak

ikastegientzat erabilgarriak diren prestakuntza eta berrikuntza ematea. Hori da gure nahia eta hori da gure eguneroko ahalegina.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Hezkuntza eta Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko

irakasle tutore agurgarriak

Eskertu nahi dizuegu zuen lana, ikastetxeetara joanez, gure ikasleen gaineko tutoretza eginez eta zuen betebeharra bokazioz betez egiten duzuena, irakasletzako praktikei ematen zaien aitortza txikia izan arren. Egiten den ahalegina oso handia da, eta norberarentzako saria ere oso handia den arren, sari administratiboa, damurik, oso txikia da. Hori dela-eta, are eta gehiago eskertzen

dizuegu zuen ahalegina.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Hezkuntza eta Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko ikasle agurgarriak

Zuen bizitzen aldi bat hastera doa, zeinean baieztatuko baituzue irakasletza aukeratzean asmatu duzuen edo ez. Irakaslearen lanak bokazioa eskatzen du, eta erantzukizun handiko karrera da, pertsonekin lan egin beharko duzuelako, eta pertsona haiengandik ikasi eta haiei irakatsi. Balia itzazue praktikak hasiera-hasieratik, eta bizi ezazue esperientzia profesionaltasunez. Ziur gaude

praktiketatik itzultzen zaretenean, zuen karreraren hautua sendotuta ikusiko duzuela.

Gida Didaktiko hau lagungarri suertatuko zitzaizuelakoan, bai ikastetxeei, baita irakasleei eta ikasleei ere, eta eskerrak emanez Benjamín Zufiaurre doktore eta Pedagogiako katedradunari,

zuek guztiok agurtzen zaituztet, zuen lankidetza, laguntza eta ahalegina bihotzez eskertuz. Eskerrik asko.

Iruñean, 2015eko urriaren 7an

Juan Karlos LOPEZ-MUGARTZA IRIARTE dk.

Irakasletzako dekanordea Praktiketako dekanorde arduraduna