Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

16
Standstill Foto Arxiu E l Consell dels Joves de Gandia celebra el seu 25 aniversari dins de les activitats culturals emmarcades en el V centenari del naixement de Sant Francesc de Borja, “com a entitat que aglutina el moviment associa- tiu juvenil de Gandia i interlocutor vàlid en representació dels i les jóvens gandianes, el Consell de Joves es consolida també com a espai jove, cultural i alternatiu per a tots els jóvens de la comarca”. Per a commemorar el naixement del sant i la fundació del Consell, els responsables d’aquest últim han dissenyat una programació d’activitats que inclouen exposici- ons, concerts, tallers, concentracions i altres. El passat 27 de novembre es va realitzar la presen- tació del festival Borgia Pop a València a la sala La 3, amb les actuacions de We Are Standard i Scorsesses. Ja a desembre, el dia 3 s‘inaugura l’exposició fotogràfica “Dona B” al Claustre de la Biblioteca Municipal de Gandia. Al dia següent pel matí tindrà lloc la concentració Scooter Run- ner, al Passeig de les Germanies de Gandia (junt al pont de la Fira), amb portes obertes del Casal Jove i l’Exposició 25 anys del Consell dels Joves de Gandia. Per la nit, a La Fàbrica, tindran lloc les actuacions de la mítica banda neoyorkina The Toasters i del grup d’Algemesí Stereozone, guanyadrs del certamen Suburbe 2010. El dia 10 per la vesprada es realitzarà al saló d’actes de la Biblioteca Municipal de Gandia el Taller de la Mú- sica, una trobada que comptarà amb ponències i debats sobre l’actualitat de la música: incidència directa sobre el fenomen Spotify, i reptes socials, com Facebook o Myspace, amb un ampli repàs de l’actividad musical valenciana; artistes disco- gràfiques, promotores, sales, etc... Participaran a aquest debat el periodista Jesús Ordovás (Radio 3), José Bonet (locutor i roductor de Jazz), Enrique Medina (Vinilo Valencia), Manolo Tarancón (mú- sic), José Gimeno (gerent de Play Producciones) i Carlos Perez De Ziriza (periodista d’El Pais). Per la nit a Fata Morgana, hi haurà una sessió dj a carreg de Jesús Ordovás. I finalment, el dia 11 de desembre serà l’actuació a de nou a La Fabrica de Standstill i la sessió de Miqui Puig dj. AQUEST MES... We Are Not Brothers. Pasión electrónica. El dúo de Alcoi publica su primer disco autoeditado, “Autodestrucció”, que contiene influencias de Kraftwerk a Front 242 y otras referencias menos conocidas. P4. SUMARI Amanida Peiot: vida i surrealisme. Un any després de la publicació d’“Amanida Peiot #1” (LaCasaCalba), els de Tavernes de la Valldigna continuen el seu viatge musical entre la quotidianitat i el surrealisme. P5. A desembre es celebra el festival Borgia Pop que torna amb una nova edició, noves dates i nou format. Es tracta d’un cicle d’actuacions i activitats culturals. emmarcades enguany dins de la celebració del V centenari del naixement de Francesc de Borja, que culminaran aquest mes amb els concerts de The Toasters, Stereozone i Standstill. Amanida Peiot Foto Arxiu We Are Not Brothers Foto Arxiu MUSICAL, GRATUÏTA I INDEPENDENT VALENCIANA Edició Comunitat NOTÍCIES: PÀGINA 2: , POSTGRAU A LA UV, CICLO POP, CD HIP HOP CASTELLÓ PÀGINA 3: SO DE SONS, D. MONTERREY, MELODÍAS ANIMADAS ENTREVISTES: PÀGINA 4: WE ARE NOT BROTHERS PÀGINA 5: AMANIDA PEIOT PÀGINA 6: PAUPA MAN PÀGINES 9-14: GUIA PÀGINA 15-16: CONCERTS PÀGINA 11: RACONS PÀGINES 12-16: AGENDA Borgia-Pop Art i So 2010 Desembre de 2010 nº179 / www.mondosonoro.com

description

Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

Transcript of Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

Page 1: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

Stan

dstil

l Fot

o Ar

xiu

El Consell dels Joves de Gandia celebra el seu 25 aniversari dins de les activitats culturals emmarcades en el V centenari

del naixement de Sant Francesc de Borja, “com a entitat que aglutina el moviment associa-tiu juvenil de Gandia i interlocutor vàlid en representació dels i les jóvens gandianes, el Consell de Joves es consolida també com a espai jove, cultural i alternatiu per a tots els jóvens de la comarca”. Per a commemorar el naixement del sant i la fundació del Consell, els responsables d’aquest últim han dissenyat una

programació d’activitats que inclouen exposici-ons, concerts, tallers, concentracions i altres. El passat 27 de novembre es va realitzar la presen-tació del festival Borgia Pop a València a la sala La 3, amb les actuacions de We Are Standard i Scorsesses. Ja a desembre, el dia 3 s‘inaugura l’exposició fotogràfica “Dona B” al Claustre de la Biblioteca Municipal de Gandia. Al dia següent pel matí tindrà lloc la concentració Scooter Run-ner, al Passeig de les Germanies de Gandia (junt al pont de la Fira), amb portes obertes del Casal Jove i l’Exposició 25 anys del Consell dels Joves

de Gandia. Per la nit, a La Fàbrica, tindran lloc les actuacions de la mítica banda neoyorkina The Toasters i del grup d’Algemesí Stereozone, guanyadrs del certamen Suburbe 2010. El dia 10 per la vesprada es realitzarà al saló d’actes de la Biblioteca Municipal de Gandia el Taller de la Mú-sica, una trobada que comptarà amb ponències i debats sobre l’actualitat de la música: incidència directa sobre el fenomen Spotify, i reptes socials, com Facebook o Myspace, amb un ampli repàs de l’actividad musical valenciana; artistes disco-gràfiques, promotores, sales, etc... Participaran a aquest debat el periodista Jesús Ordovás (Radio 3), José Bonet (locutor i roductor de Jazz), Enrique Medina (Vinilo Valencia), Manolo Tarancón (mú-sic), José Gimeno (gerent de Play Producciones) i Carlos Perez De Ziriza (periodista d’El Pais). Per la nit a Fata Morgana, hi haurà una sessió dj a carreg de Jesús Ordovás. I finalment, el dia 11 de desembre serà l’actuació a de nou a La Fabrica de Standstill i la sessió de Miqui Puig dj. ■

aquest Mes...

We Are Not Brothers. Pasión electrónica.El dúo de Alcoi publica su primer disco autoeditado, “Autodestrucció”, que contiene influencias de Kraftwerk a Front 242 y otras referencias menos conocidas. P4.

suMaRI

Amanida Peiot: vida i surrealisme. Un any després de la publicació d’“Amanida Peiot #1” (LaCasaCalba), els de Tavernes de la Valldigna continuen el seu viatge musical entre la quotidianitat i el surrealisme. P5.A desembre es celebra el festival Borgia Pop que torna amb una nova

edició, noves dates i nou format. Es tracta d’un cicle d’actuacions i activitats culturals. emmarcades enguany dins de la celebració del V centenari del naixement de Francesc de Borja, que culminaran aquest mes amb els concerts de The Toasters, Stereozone i Standstill.

Aman

ida

Peio

t Fot

o Ar

xiu

We

Are

Not B

roth

ers

Foto

Arx

iu

MusICaL, GRatuÏta I INDePeNDeNt

VALENCIANAEdició Comunitat

NotíCiEs: PàGINa 2: , POstGRau a La uV, CICLO POP, CD HIP HOP CasteLLÓPàGINa 3: sO De sONs, D. MONteRRey, MeLODÍas aNIMaDasENtrEvistEs: PàGINa 4: we aRe NOt bROtHeRsPàGINa 5: aMaNIDa PeIOtPàGINa 6: PauPa MaN

PàGINes 9-14: guia PàGINa 15-16: CoNCErtsPàGINa 11: raCoNsPàGINes 12-16: agENda

Borgia-Pop Art i So 2010

Desembre de 2010 nº179 / www.mondosonoro.com

Page 2: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

Josh

Rou

se F

oto

Arxi

u

La Universitat de Valencia en colaboración con lel ADEIT Fundació Universitat Empresa ha sumado a su oferta de cursos y postgra-

dos el de Gestión Empresarial de la Música, un proyecto formativo único, orientado a titulados universitarios y profesionales interesados en adquirir o mejorar sus conocimientos para desar-rollar su carrera profesional en la Industria de la Música (discográficas, editoriales, management,

producción de giras, conciertos, festivales...). El curso cuenta con un equipo docente especializa-do, formado por profesorado de la Universitat de València y más de 30 profesionales de la Industria de la Música, y está dirigido por Vicente Martínez de SFE Songsforever y José M. Nácher, Profesor titular Universitat de València, Socio Nasel Comu-nicación. En el postgrado los alumnos aplicarán los conocimientos adquiridos en un entorno real,

Learning by Doing a través de la experiencia Living Laboratory, con la cesión de artistas y profesio-nales por parte de las empresas colaboradoras, Warner Music Spain y Subterfuge Records. Los Case Studies serán impartidos por artistas nacio-nales e internacionales como Olvido Gara -Alaska, José María Sanz - Loquillo, Juan Manuel Latorre - Vetusta Morla, Josh Rouse (EE.UU), Pau Donés - Jarabedepalo y Perico Sambeat. Acompañados de reputados periodistas y críticos musicales va-lencianos como Eduardo Guillot, Juan Vitoria, Dani Grau y Rafa Cervera. El curso, que se iniciará en febrero y finalizará en junio de 2011, tendrá una duración de 250 h. equivalentes a 25 créditos y el precio de la matrícula será de 2000 euros. Para obtener más información podéis enviar un men-saje a [email protected] o visitar la página del ADEIT: www.adeit.uv.es/postgrado. ■

La Universitat de Valencia oferta el Postgrado de Gestión Empresarial de la Música. En su primera edición contará con las ponencias de Alsaka, Loquillo o Josh Rouse entre otros, junto a las de profesores de la univeridad y más de una treintena de profesionales de la industria musical.

Se edita un CD recopilatorio de hip hop y reggae de Castellón

Se ha editado el primer recopilatorio con artistas de hip hop originarios de la provincia de Castellón. Un CD que reúne una heterogénea colección de canciones inéditas de promesas en efervescencia y clásicos veteranos de la escena. Coincidiendo con que Primera Plana Fanzine, cumple su primer año de trayectoria, celebra este sonado aniversario con la edición de este recopilatorio que está concebido bajo la idea de juntar lo más destacado y variado, tanto del hip hop como del reggae en un mismo trabajo, en el que participan con temas exclusivos para la ocasión varios artistas como L’Armada, Ses, MC Alberto, Paupa Man, Hipno, Blüe, y Neft. ■

Ciclo Pop en San Vicent del Raspeig con Dinero, La Bien Querida y Zahara

El Ciclo Pop vuelve a San Vicente del Raspeig después del parón veraniego. El evento promovido por el Instituto Valenciano de la Juventud y otros organismos oficiales en esta ocasión contará con la presencia sobre el escenario de varias bandas estatales de presti-gio dignas para celebrar el reencuentro. Para abrir el ciclo se contará con las actuaciones de La Bien Querida, una de las revelaciones de 2009 que durante el 2010 ha consolida-do y mejorado su sonido en directo, continuará con su gira “Romancero”. La bilbaína compartirá escenario con Zahara, que sigue su trayectoria ascendente y el reconoci-miento popular. Les acompañarán los alicantinos Dinero los cuales este año parecen haber dado con la fórmula para llenar allá donde van. Y por último The Brandy Hips, una nueva formación con un sonido indie que promete. La fecha para esta nueva cita es el 18 de diciembre, en el Parque Juan XXIII de San Vicente del Raspeig, Alicante. A las 20h. ■

Gestión Empresarial de la Música en la UV

La Bien Querida Foto Arxiu

Algunas de las bandas incluidas en el CD Foto Enyor

NOTíCIES /2/ Desembre 2010 · MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana

❚ Love of Lesbian y la productora Tranquilo Música, tras agotar las entradas para su con-cierto del 27 de noviembre, han confirmado una nueva fecha de la banda para aquellos que se quedaron con las ganas de verlos en directo. Será el próximo 15 de enero en la Sala Mirror y las entradas ya están a la venta en los puntos habituales.

❚ Los valencianos Índigo, que se formaron en 2003, han decidido disolver la formación tal y como ha anunciado Vanesa Prado, integrante del mismo, mediante un comunicado vía correo electrónico: “Índigo empezó un día de invierno de 2003 (...). Ahora, en otoño de 2010, Índigo se echa a dormir el sueño vivido para quizá algún día volver a despertarse, pero eso ya es, o se-ría, otra historia.” El comunicado termina con el anuncio de la creación de una nueva banda, La Gran Alianza.

❚ discos amsterdam, la tienda de discos ubicada en el Centro Comercial Nuevo Centro de Valencia y regentada por Juan Vitoria, ha conseguido convencer a parte de la gerencia del centro para organizar una serie de concier-tos de rock hasta el 30 de diciembre. El escena-rio se montará frente a la tienda y delante de Zara y dará cabida a grupos de rock indepen-diente que podrán vender sus discos durante el concierto, siendo la recaudación íntegra para ellos. Consulta las fechas y bandas en: www.arrakis.es/~jvitoria/Amsterdam/. ❚ Ártica, la agencia de management de Po-Lock, ha llegado a un acuerdo con The Win-dish Agency (Justice, Animal Collective, Hot Chip, The XX…) para la contratación de sus conciertos en EEUU y Canadá. Tras la reciente publicación allí de su álbum de debut “getting down from the trees”, Polock cruzará el charco el próximo mes de marzo para actuar en el festival South By Southwest 2011, donde darán varios conciertos. A esto le seguirá su primera gira americana de la cual se ofrecerán detalles próximamente.

❚ La Habitación roja ha aplazado hasta finales de enero su fecha de presentación de “Universal” en Valencia. Así lo ha comunicado Mushrroom Pillow, su discográfica, a través de un comunicado. La fecha pasa del 16 de di-ciembre al próximo 29 de enero y el lugar, sin cambios, será la Sala Mirror de la capital.

❚ El Circuito Estatal de Músicas Populares, “gPs / girando Por saLas” del Ministerio de Cultura, se presentó en Valencia el 30 de noviembre con el concierto de Albert Sanz Trio con Jeff Ballard y Massa Kamaguchi presentan-do a St Fusion en la Sala El Loco. A partir de este mes, la iniciativa GPS, creada para incentivar la gira de artistas y grupos emergentes en salas de programación estable de toda España, co-menzará con los conciertos de los 50 grupos seleccionados. Las fechas en: www.girando-porsalas.com.

❚ fe de erratas. Corregimos la información publicada el mes pasado en nuestra sección de Espai Recomanat: Miguel Matallín (Polar) no for-ma parte de la tienda Stringsfield. ■

bReus

Lülla Foto Arxiu

Page 3: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana · Desembre 2010 /�/ NOTíCIES

Per una banda continuen els concerts a la Sala Matisse de València, que acollirà l’agrupació de folk Aljub el 2 de desembre i els cantautors

Hugo Mas i Mi Sostingut dues setmanes després, el 16 de desembre. La vesprada del 11 de desembre a la comarca del Camp de Túria es gaudirà de nou de la investigació sonora d’Aljub, que actuarà en la seu de Consolat de Mar al poble de Benaguasil. Posteriorment es durà a terme al mateix lloc un sopar de pa i porta a preus populars. En acabar l’acte, el COM, organitzador del circuit, convidarà als assistents a l’Homenatge a Ovidi Montllor que es celebrarà al Teatre de la Unió Musical de Llíria. Diversos cantautors i agrupacions de cultura popular s’uneixen a figures com Al Tall, Miquel Gil, Naia o Andreu Valor per reivindicar el record de l’estimat cantant, en un acte organitzat per l’Assemblea de Joves del Camp de Túria. El mateix dissabte 11 actuaran a la Plaça Matzem de Muro el cantautor Hugo Mas i el grup de pop-rock Pinka. Finalment, els concerts previstos per a aquest mes conclouran la nit del 17 de desembre a la Sala Stereo d’Alacant amb

els grups Pinka i Desgavell, els quals s’uneixen en un dels directes més contundents del circuit. Tots els concerts esmentats seran gratuïts, com la resta del circuit. El II Circuit de Música en Valencià So de sons és una iniciativa del Col·lectiu Ovidi Montllor (COM), amb col·laboració d’Escola Valenciana, que pretén conjugar les sales privades amb diverses entitats del territori per tal de reivindicar la promoció de la música en valencià. Sota una mateixa marca s’ha organitzat un cicle de concerts de diversos estils i gammes, que van des de la cançó d’autor al pop-rock, passant pel ska o el folk. Com ací informàrem, el circuit va donar el tret de sortida a la Llotja de Música Urbana de Vila-Real i, fins gener, passarà per diverses sales d’Alcoi, València, Alacant, Benaguasil, Muro i Xàbia. L’objectiu general és crear un Circuit de Música en valencià, i els objectius específics són, entre altres, difondre i aconseguir visi-bilitat mediàtica de la música autòctona, dinamitzar el sector de la indústria musical valenciana i crear siner-gies entre els artistes i els programadors culturals de sales privades i institucions. ■

Arta

ica

Foto

s Ar

xiu

El próximo sábado 18 de febrero, en la sala Wah-Wah de Valencia, la tienda de discos Discos Monterrey celebra su tercer aniversaro con una fiesta por todo lo alto que contará con las actuaciones en directo de Midnight Shots, Los Scooters y el DJ Rene Pinball. Midnight Shots presentarán su primer EP editado por Discos Jaguar, un EP que supone la segunda referencia del nuevo sello valenciano creado por Juan Diego Sanchis (festival Surforama) y Victor Romero (Discos Monterey). Después del LP editado a la banda instro Los Pataconas, Discos Jaguar vuelve a la carga con esta nueva refencia en formato EP. Midnights Shots es una banda valenciana de R&B y R&R que toma como referencia la musica negra de los cincuenta bien mezclada con bandas de mitades de los 60 británicas, es decir, desde Little Walter y Fats Domino a los Animals o sus adorados The Spencer Davis Group. En diciembre presentan su primer trabajo en plástico titulado “4 shots of R&B”, en la fiesta del tercer aniver-sario de esta tienda que comienza a ser una referencia en la ciudad. ■

Discos Monterrey cumple � años

El II So de sons a la recta finalVila-real, Alacant, Alcoi, Muro i finalment València han gaudit ja de les propostes oferides pel II Circuit de Música en Valencià So de sons. Un ventall d’estils i gèneres (cançó d’autor, folk, pop, rock i ska) que al mes de desembre es multiplica per encarar la seua recta final.

La productora valenciana, Play Producciones, ha organizado el ciclo “Melodías Ani-madas”, música e imágenes en directo, que consiste en actuaciones de bandas va-lencianas que incorporan de manera regular imágenes o performances en su directo. Así, desde el 18 de noviembre en que se inició con el rock folk de Ratolines hasta el 16 de diciembre, el Centro de Cultura Contemporánea Octubre de Valencia se conver-tirá en escenario del homenaje al cine de ciencia ficción de los Dex 6272 (2 de diciem-bre), el brillo electrónico y bailable de Shining Crane (9 de diciembre), y el funk atmos-férico y orgánico de Laboratorio Funk (16 de diciembre). ■

Música e imágenes en directo en el ciclo “Melodías Animadas”

Midnight Shots Foto Arxiu

Shining Crane Foto Arxiu

Page 4: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

Desde Alcoy, Demian y Francho em-pezaron a crear melodías con sus ordenadores en 2006, recolectando

influencias musicales de todo tipo sin dedicar demasiadas horas a los ensayos previos. “An-tes de editar nuestro disco en diciembre de 2009, llevábamos desde verano de 2006 cuando creamos la banda, haciendo directos sin haber hecho un gran trabajo de estudio. Somos ávidos devoradores de música desde que tenemos uso de razón. Desde italo-disco hasta hardcore punk, pasando por dubstep o el grindco-re. Aunque escuchando nuestro trabajo, se puede escuchar el espíritu de Suicide, Kraftwerk, Neu!, Atari Teenage Riot o Joy Division”. El álbum “Autodestrucció” con-

tiene temas potentes, sonidos de música in-dustrial, EBM a la antigua usanza y pasajes más ambientales, casi cinematográficos, sin poner de relieve esas similitudes. Ha sido autoedita-do por ellos mismos, ya que no creen mucho en las grandes compañías, y que realmente están en este mundillo por afición. “Es un LP con todas las de la ley, que tiene una duración de casi 60 minutos, repartidos en siete tracks y un videoclip. “Autodes-trucció” ha visto la luz gracias a un premio que ganamos al “mejor cartel ilustrativo” y al dinero que recibimos de la Diputació d´Alacant. Nosotros hacemos lo que nos sale del alma, sin buscar referencias. Por eso cada tema del disco es tan diferente de los otros. Además, no haríamos una

música tan oscura y poco convencional si pretendiésemos vivir de ello, sin contar con que vivimos en un país en que el ar-tista está infravalorado y en el que es utó-pico llegar a vivir del arte. Al menos del no convencional”. Algunas voces de la pren-sa musical se han referido a su estilo como heredero de la música electrónica de los 80 situada en el contexto actual, junto con otros

nombres recientes de mayor calado. “Eso lo dejamos para los demás. Si hacemos caso de las opiniones externas, nos han dicho desde que somos los Vitalic valencianos hasta que somos mierda pura en el mal sentido de la palabra. Aunque gente que vivió los 80 (nosotros no, porque somos relativamente jóvenes) nos relaciona siempre con la electrónica centroeuropea de la época (ya sabes, EBM con Front

242, Nitzer Ebb y similares). No estamos cien por cien de acuerdo pero ahí lo dejamos”. Tras varios conciertos en salas y discotecas desde principios de año que les han aportado más confianza, han debutado de manera casi oficial este pasado verano, desde entonces se les ha prestado mayor atención. ”Creo que lo hicimos en el pasado Foc & Sound, pero bueno, si no fue así, creo que

este pequeño festival nos va a abrir algu-na que otra puerta, puesto que las críti-cas fueron excepcionales e hicimos con-tactos muy interesantes”. Buena prueba de ello es la inclusión de We Are Not Brothers en el cartel del EVM, Festival Itinerante de Música Electrónica que se celebró el 26 de noviembre en Valencia con Front 242 e Interfront como cabezas de cartel. Un sueño hecho realidad para el dúo. ■ Carlos Ciurana

Como bien dicen, no son hermanos, pero la pasión por la música electrónica les ha unido en este proyecto en el que comenzaron hace unos años. En este primer trabajo que han publicado desde la autoedición, “Autodestrucció”, se pueden rastrear influencias de grandes bandas de la electrónica, desde Kraftwerk a Front 242 pasando por otras referencias menos obvias.

We

Are

Not B

roth

ers

Fot

o Ar

xiu

HeRMaNOs eLÉCtRICOsWE ARE NOT BROTHERS

“Nos han dicho desde que somos los vitalic valencianos hasta que somos mierda pura en

el mal sentido de la palabra.”

ENTREVISTES /4/ Desembre 2010 · MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana

información local en tiempo real...

Page 5: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

1UN EMBUTIDO: Morcillo. Hace poco lo estuve viendo en Castellón.

En serio, hay uno del que he oído hablar y que no he probado hasta la fecha: el botillo, de El Bierzo y comarcas limítrofes. Estoy dispuesto.

2UN MONUMENTO: cuando voy andando por la ciudad, me gusta mu-

cho encontrarme con las torres de Quart y las de Serranos. Así que no me voy más lejos.

3UN MUSEO: no me decanto... Voy a decir uno en el que no he estado

nunca a ver si el destino me lleva allí: el museo del demonio en Kaunas (Lituania).

4UN DEPORTE: desde siempre me ha gustado mucho el boxeo, como

espectador. Y su historia. Soy asiduo de las veladas de boxeo que se hacen en Valencia, sobre todo en Sedaví. Practicar, practico la natación.

5UN ESCRITOR: Ramón Gómez de la Serna. Hace poco me he autorega-

lado su “Automoribundia”, que hace tiem-po que le iba detrás y se me resistía.

6UNA PELÍCULA: ahora mismo pienso en dos: “Sunset boulevard”

(“El crepúsculo de los Dioses”) de Billy Wilder y “Raging bull” (“Toro Salvaje”) de Martin Scorsese.

7PRIMER DISCO QUE ESCUCHÉ: seguro que fue alguno de los singles

discos-sorpresa de Fundador que mi ma-dre canjeaba por tapones de coñac. Había nivel. Mis preferidos: Los Mustang, Los Ángeles, Los Pekenikes, Nino Bravo... So-naban en un tocadiscos monoaural, ena-no, de maletita, regalo de la publicación Reader’s Digest a mis padres.

8PRIMERA CASSETE QUE ESCU-CHÉ: digo yo que sería alguno de mi

padre, de Pérez Prado, Machín, Gardel...Luego mi hermano y yo grabábamos mu-chas cintas vírgenes, de discos prestados o canciones de la radio. Una cassete que compró mi hermano y recuerdo especial-

mente por el impacto que me causó: “In the City” de The Jam.

9EL PRIMER DISCO QUE ME COMPRÉ: No estoy seguro. Diría

que yo, por mí mismo y con mi dinero, fue “Outlandos d’amour”, el primero de The Police. Lo compré en discos Oldies de Valencia. Sería 1980. Pero dudo entre éste y “Live Cream”, de The Cream, que me lo debí de comprar días antes o después.

10EL ÚLTIMO DISCO QUE ME GUSTA: Te digo los dos últimos

que me he comprado: “La cuenta atrás”, de Micky y “Los peces de colores” de Nue-va Vulcano. Están muy bien los dos. ■

10 ReCOMaNats PeR...

MANOLO BERTRÁNDOCTOR DIVAGO

Man

olo

Bret

rán

Foto

Arx

iu

Aman

ida

Peio

t Fot

o Ll

uis

Llap

isse

ra

eCLeCtIsMe GaLàCtICAMANIDA PEIOT

Un nom tan suggeridor com Amanida Peiot l’usava abans que ells una dona: “És el nom artístic d’una mestra

mexicana d’origen català, filla d’exiliats de la II Guerra Civil, que feia performan-ces poètiques pel desert de Chihuahua. Ens va agradar molt el nom perquè s’acoblava molt bé a allò que preteníem fer: un barrejat de diversos ingredients frescos com una bona amanida, a la recer-ca d’espais on desenvolupar-nos artística-ment i créixer”. Aquest esperit els ha permés traure al carrer un disc que crida l’atenció no-més de veure’l, amb una espècie d’astronauta llaurador en la portada: “El dissenyador, Daniel Olmo, va captar molt prompte la idea que volíem transmetre i ho va plas-

mar en aquest agronauta que xucla una carabassa enmig d’un camp, erm o en guaret, qui sap!”. Musicalment estos set mú-sics es mostren oberts a tots els estils, des de la psicodèlia anglosaxona fins al bolero: “Les influències són quasi infinites, hi ha tanta bona música arreu del món...! I també la música autòctona; darrerament estem molt fascinats per la música de banda i el folk més contemporani de Miquel Gil, per exemple. I és que som eclèctics per defi-nició”. Un eclectisme que rep el mestratge de Pep Laguarda, Remigi o Bustamante: “El rock mediterrani és una influència bàsica per a nosaltres, on el llenguatge planer del carrer es barreja amb música pop i cer-tes dosis de folk. A més hi ha també un

intent de normalització de la música feta en valencià, aspecte que nosaltres també reivindiquem”. Tampoc renuncien a l’esperit més juganer de Sisa, Pau Riba o els mallorquins Antònia Font: “en certa mesura ens sentim també emparentats amb tots aquests artistes; tenen aquest to galàctic, també surrealista, desinhibit, i divertit”. I això es fa sentir des que sona “Els terrats de la prima-vera”, cançó que obri el disc: “Som un grup

vitalista! Supose que perquè som així en la vida quotidiana. No ens agraden les ac-tituds musicals fatalistes. Sota la perspec-tiva del positivisme es poden fer moltes coses”. Les lletres les signen Burgos i Escrivà, excepte una adaptació de Miquel Martí i Pol en “Boja com jo” i “El sacrifici de Piper Laurie”: “és una tonada que popularitzà a finals dels seixanta un conjunt del nostre poble, Ta-vernes de la Valldigna, que es deia “El trio del Bombón Helado”, format per tres bes-sons que tenien també la cafeteria d’un

dels cines més famosos de la contornà; sembla que la lletra està inspirada en El buscavidas”. Un referent més oníric té “Viatge a l’estat il·luminat”: “Uf, és un terme bastant ambigu: tal volta siga un estat físic, geo-gràfic, imaginari, o tal volta siga un estat emocional, espiritual, real... no ho sé ben bé.” La producció del disc és responsabilitat de Raül Vercher: “ell és el principal valedor de tot açò, productor del disc, col·laborador,

i amic nostre de tota la vida. A banda hem comptat amb col·laboradors com Remigi Palmero o la violinista Laura Navarro”. A València faran la presentació oficial del disc el 17 de desembre, però les actuacions no cessen ací: “després continuarem fent concerts amb una formació de trio/quartet acústic multinstrumentista: veu, guitarra, guita-rró, acordió, melòdica, bombo, contrabaix, saxòfon, congues, ampolla d’anís, jogui-nes, efectes sonors i accions teatrals” ■ Maria Peris

Un any després que “Amanida Peiot #1” (LaCasaCalba) haja eixit al carrer, els de Tavernes de la Valldigna no deixen d’actuar. Vitalistes d’esperit i musicalment eclèctics, en el seu debut ofereixen un viatge incessant entre la quotidianitat i el surrealisme més oníric, fins que ambdós es barregen en un tot amanit amb un raig d’humor i faena ben feta.

“som un grup vitalista! supose que perquè som així en la vida quotidiana”

MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana · Desembre 2010 /�/ ENTREVISTES

Page 6: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

ENTREVISTES /�/ Desembre 2010 · MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana

Paup

a M

an F

oto

Arxi

u

eMPIeZa La PaRtIDaPAUPA MAN

eL tripartit

“the photo album”Death cab for cutieBarsuk, 2001

Este es un disco que llegó y se quedó, siempre lo tengo cerca. Es posible que no sea el mejor de ellos pero fue el que me los descubrió y el que marca su estilo propio. Esas melodías que parecen frenarse en el tiempo con esos ritmos que van como a doble velocidad. Grandes canciones que parecen sencillas pero de un gran trabajo compositivo. Una referencia. ■

d’allà

“Los peces de colores”Nueva VulcanoBCore, 2009

No son solo canciones, son como bofetadas directas que no quieres esquivar. Creo que en este disco alcanzan un nivel muy alto. Combinan los espacios con momentos llenos de intensidad, dejando respirar los temas cuando lo necesitan. Esa manera de ir los tres sin fisuras, como batería me parece increíble y divertidísimo. Yo quiero tocar así... ■

d’aquí

“Heavenly Creatures”Emma get wildMalatesta Records, 2009

Son amigos, son de aquí y hacen unas canciones preciosas. Este es el disco que más he escuchado de ellos. La mezcla de las guitarras de Salva y la voz de Isa me parecen geniales. Y ahora tienen una banda genial. Los he visto crecer y eso me enorgullece como fan. Tienen un gran gusto para crear cancio-nes y espero seguir compartiendo escenarios con ellos. ■

de més aquí

Empezó como guitarrista y voz en la ban-da ska - reggae Contratempo, con la que lleva tres discos editados. Paralelamente

a este proyecto empezó a compaginar su ca-rrera en solitario con Bambiriling Sound. Junto a Merciful creó La Plana Tropikal Productions, una productora desde la que se han editado ya tres referencias, un riddim pack, “Dancing Mood Riddim”, el debut de Natty B “Vivir para cantarlo”, y el último disco de Paupa Man “6DOBLE”, con doce temas que inclu-yen las colaboraciones vocales en dos de sus cortes, de Supa Bassie y Señor Wilson. Paupa es cantante y productor, un músico inquieto de Castellón loco por los ritmos jamaicanos. “El alias viene de mi nombre real ‘Pau’, y de una sesión navideña como Dj en la

actué como ‘Paupa Noel’. Desde finales de los 90, empecé vinculado a los sonidos oldies jamaiquinos, ska, rocksteady, rotos reggae... Y siempre formando parte de alguna banda, como guitarrista, cantan-te, o ambas cosas, estas bandas fueron Barreja, BRJ después, y Contratempo, con quienes sigo en la actualidad. Después llegó un momento en que necesitaba otras cosas que con una banda son difíci-les de hacer por definición, me interesaba el sonido digital, el dancehall, y hacer producciones propias de una manera más rápida y más a mi manera, y así surgió Paupa Man, paralelamente a la formación de Bambiriling, otra manera de hacer música.” Sus influencias primordialmente se

encuentran en la isla de Jamaica, empezó es-cuchando música de los 60’s y 70’s, después el sonido digital, y el dancehall... “sin olvidarme de Inglaterra y su sonido de estudio, de la 2tone y la música de América Latina. Es-cucho de todo o casi, en mi coche encuen-tras reggae, cumbia, son, hip hop, dub,… de todo cojo ideas para producir o cantar. Si tengo que catalogar mi música lo ha-

ría como ‘reggae’, creo que en esa gran etiqueta cabe toda la música que hago.” El panorama del reggae en Castellón lo ve bastante fuerte, sobretodo a nivel de bandas. “Están Contratempo, Bandits, Peanuts... existe una distribuidora desde hace ocho años, Jamaican Memories, que también funciona como soundsystem, Bambiriling con dos selectores, Jamal y Merciful, y 2 cantantes, Natty B y yo mismo, y La Plana Tropikal con estudio propio. La par-te negativa es que se echa de menos la falta de espacios, salas, garitos,... donde

expresarnos musicalmente. En el estado español lo veo en auge, sobretodo se nota más en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, cada vez parece que la gente se interesa más por el reggae.” En cuanto le pregunto el vínculo que existe entre el reggae y el hip hop, él lo tiene muy claro. “Desde mi humilde opinión, empezaron juntos, luego hubo un período en el que se separaron

bastante, quizá no tanto musicalmente como culturalmente, y en los últimos años hay un acercamiento evidente, para mí muy positivo entre los dos ambientes.” Actualmente trabaja preparando un nuevo disco en solitario, está embarcado en otras producciones de ‘riddim pack’ de varios cantan-tes con la Plana Tropikal, y elaborando el nuevo disco de Contratempo, así que habrá que estar atentos al sonido de alarma que nos indique la alerta de que el techo está ardiendo, hasta entonces, tal y como nos dice Paupa al despe-dirse: “One love” ■ Alberto Ramos Lizana

En el popular juego de mesa del dominó, el jugador que realiza la salida de la primera ronda es quién posee la ficha del “6 doble”. Así lleva por nombre lo nuevo del castellonense Paupa Man, un trabajo que recoge ritmos roots, rub-a-dub, digital e incluso dancehall, con una lírica donde predomina el buen humor, el optimismo y las buenas vibraciones del reggae.

“se echa de menos la falta de espacios, salas y garitos donde expresarnos musicalmente”

RAFA FERREIROSENIOR I EL COR BRUTAL

Rafa

Fer

reiro

Fot

o Ar

xiu

Page 7: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

\

LAMAMA CHUCHY C/ Virgen del Losa, 17. Pto. de Sagunto. VLC. Tapas, música, cerveza, blues, café, jamón, cultura, agenda. Lunes cerrado.

ALCATRAZ ROCK BAR C/ Castán Tobeñas, 57 (junto antigua cárcel modelo). VLC Todos los días a las 19.30 h. el mejor ambiente de rock.

BAR CARAJILLO Plaza Xúquer 11. VLC. Café, bar y música. buen ambiente, terraza.

PASION X EL RUIDO Abierto de lunes a sábados, de 19:00h a 3:30h Todos los viernes a las 23:00h Circuito Café Teatro. Más info. en:

PUB BIG-BEN Pl. Honduras, 36. VLC. Todos los días desde las 16h. Terraza. Emisión de fútbol. Tel. 609207381

LA CAVA DEL NEGRET C/ Calatra-va, 15 (Plza. El Negrito). VLC. Obert tots els dies desde les 12h. vins, cocktels, cerveses d’importació i jazz.

EL TORNILLO C/ Campoamor, 42. VLC. Indie, rock, pop, 60’s, soul. Djs de jueves a sábados. Miércoles cenas y cocktail. Desde 21 h. Tel. 639 40 31 48

BIGORNIA C/ Museo, 10. Internet gratuito. Expos mensuales. Martes a sábado de 18 a 3.30h. bigornianews@telefónica.net. Tel. 629 289 638

CASTELLÓ, 7 • SEDAVÍ (VLC)

Ja potsanunciar-te

A TOT COLOR

publicitat 636 955 837

FRIENDS Plza Xúquer, 14. Terraza, buena música, fútbol y happy hour. Your meeting point!.

CAFE MERCEDES JAZZ. C/ Sueca, 27. Russafa. 46006 Valencia. Copas y jazz en directo en Valencia. Reservas Tel. 96 341 83 78. E: [email protected].

\X-TATTOO C/quart 48. Tatuajes y Piercings para mentes [email protected] Tel. 96 391 40 65

UNDERGROUND Pl./ Doctor Lan-dete, 5 bajo. 46006 Valencia. T: 963 25 15 98. Exposiciones, conciertos, actividades culturales.

PERRUQUERIA TALL I TALL. C/ Vivons, 19 bajo. Russafa. 46006 Valencia. T: 963 25 15 98.348 39 65

L’ECO DE RUSSAFA. C/ Donoso Cortés, 12. Russafa. T: 963 7369 310. W: www.ecorussafa.com.

STROMBOLI. C/ Los Centelles, 5 bajo. 46006 Valencia. T: 963 25 15 98. Exposiciones, conciertos, actividades culturales.

PERRUQUERIA JOAN SANTA-MARIA. C/ Literato Azorín, 17 baix. Russafa. 46006 València. T: 963801443. W: www.joansantamariaperruquer.com. Dilluns, dimarts i divendres de 10 a19h. Dimecres i dijous de 14h. a 22h. Dissabtes de 9.30h. a 14h.

UBIK CAFÉ. C/ Literato Azorín, 13. Barrio de Russafa. Valencia. Librería-cafeteria. Libros, exposiciones y actuaciones. Telf: 963 741 255. [email protected].

COSECHA ROJA. C/ Sevilla, 20. Ba-rrio de Russafa. Valencia. Librería-ca-feteria. Especializado en novela negra, realiza clubs de lectura y conciertos de jazz. Telf: 696 935 443.

SLAUGHTERHOUSE. C/ Dènia, 22. Barrio de Russafa. Valencia. Librería-cafeteria. info@slaughterhouse. Telf: 96 328 77 55. Presentaciones, exposiciones, teatro, títeres.

LIBRERíA RUZAFA. C/ Sevilla, 19. Barrio de Russafa. Valencia. Librería. Especializada en libros y artículos de coleccionismo. [email protected]. Telf: 96 334 48 64.

ANÚNCIATE DESDE 9 € AL MES. [email protected]. Mondo-Sonoro en tu tienda Tel. 636 955 837.

DISCOS MONTEREY. C/ Ripalda, 3 Barrio del Carmen. Reediciones de R&B, R&R, Beat, Garage, Sicodelia, Folk, Prog, Hard rock, Punk...venta on-line y en tien-da.963917929. www.montereydiscos.es

DISCOS OLDIES NUestra Señora de Gracia, 3. Todo tipo de música y coleccionismo fonogràfico. Tel. 96 351 89 97.

DISCOS AMSTERDAM Nuevo Centro. Pop, rock, vanguardias... Conseguimos cualquier disco. www.discosamsterdam.tk Tel. 96 348 39 65

ANÚNCIATE DESDE 9 € AL MES. [email protected]. Mondo-Sonoro en tu tienda Tel. 636 955 837.

ANÚNCIATE DESDE 9 € AL MES. [email protected]. Mondo-Sonoro en tu tienda Tel. 636 955 837.

DISCOCENTRORuzafa, 41 VALENCIA

Tel. 963 746 122

Ja potsanunciar-te

A TOT COLOR

publicitat 636 955 837

ANÚNCIATE DESDE 9 € AL MES. [email protected]. Mondo-Sonoro en tu tienda Tel. 636 955 837.

baRs MusICaLs esPeCIaLItZaDes

LLIbReRIes

bOtIGues De DIsCOs

CAFÉ DE FLANDES. “Vivir a base de gin tónic”. Cervezas de importación. Abierto a partir de las 16 h. Lunes ce-rrado. C/ Poeta Guimerá, 2 Castellón. Telf. 964 255 755

Ripalda, 3 Barri del Carme 46003 [email protected]

963 917 929

y reparte

¡EN TU TIENDA!

ANÚNCIATE DESDE 9e/MES

PubLICIDaD 96 322 00 26

PubLICIDaD 96 322 00 26

PubLICIDaD 96 322 00 26

Fes-te aquÍ aMb eL teu

MONDOSONORO

guia d’anunciantsi distribuïdors

Poblacions amb distribució: València - Burjassot - Picanya - Picassent - Torrent - Paiporta - Silla - Mislata - Alcàsser - Sedaví - Meliana - Xirivella - Elx - Alacant - Castelló info: 636 955 837-8

Page 8: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

¿Qué es lo que os da más palo a la hora de iniciar una gira? No da palo nada, es divertido, por eso lo hacemos

¿Qué música escucháis en la furgoneta? Pues esta gira de todo porque me voy a comprar el cable para poner el ipod en la furgoneta. Cass Mccombs, Little Joy, Smog, Jonathan Richman, Silver Jews, Arthur & You, Beachwood Sparks, Mula-tu, Sr.Chinarro, Yo La Tengo, Ween....Y muchísimos más, hay tiempo de sobra.

¿Ganáis pasta con las giras? De momento no perdemos.

¿Qué recuerdo guardáis de vuestra última visita a Va-lencia? Bueno, no sabemos muy bien si les gustamos o nos odiaron porque estaban todos muy serios, pero a nosotros nos gustó tocar alli.

¿Soléis salir de fiesta después de acabar el concierto? Cuando estamos de gira no, por respeto al sitio en el que tocamos el dia siguiente

¿Cuánto tiempo tiene que chillar la gente para que salgáis a hacer un bis? Bastante poco.

¿Soléis ver a los otros grupos que actúan con voso-tros? Si, si hay tiempo

¿Qué es lo más ridículo que os ha pasado sobre el escenario? No sabria decirte, está el listón tan alto fuera del escenario que no creo que lo logremos superar dentro, pero hacerse un esguince tras saltar al público desde una tarima de 10 cm, no está mal. ■

Bigott actúan el jueves 16 en Wah-Wah.

Bigott

ON tHe road

Bigott Foto Arxiu

LA CAVERNA C/Cuenca, 70 VLC Pop,rock,soul...djs, conciertos... De martes a viernes a las 19’30h. y sábados de 22’30 hasta... 670 670 408.

VELVET C/ Campoamor, 58 Valencia. Jueves, Viernes y Sábados a partir de las 24h. Rock, Pop, Americana, Soul...

LALOLA Puerto de Sagunto. Sabados sessions djs Pop Rock & Soul hasta el amanecer. Los viernes buenísimos conciertos gratis. Te sorprenderás.

MATISSE C/ Campoamor 60. Pop, Rock, Jazz, Country. Conciertos. Café-Teatro. Tertulias literarias. Exposiciones. Martes a domingo. Telf.: 96 372 53 32

DURANGO. C/ Llanteneres, 35. Pol. Ind. La Closa. Metro 3 Meliana. VLC. Conciertos jueves, viernes y sábados. Sesiones de rock tras las actuaciones.

RADIO CITY C/ Santa Teresa, 19. El Carmen. Valencia. Abierto siempre desde las 19,30 h. Consultar agenda. Telf.: 670 670 408. 96 391 41 51.

CAMELOT Santa Pola, Alicante. Reino del pop independiente. Los mejores conciertos/sesiones hasta altas horas. www. clubcamelot.com

DEEJING CLUB C/ Yecla 39 VLC. Jam Session (Mi), rock (J), djs poprock, electropop, indie (V y S). Deportes live en tardes.

WAH WAH C/Campoamor, 52. Valencia. Live Club and Indie Music. Pop, rock, nuevos, clásicos. Pista de baile en toda la sala.

BLACK NOTE C/ Polo y Peyrolón, 15. 46021 VLC. Jazz, fussion, blues, soul, ska, pop... Abierto de lunes a sá-bado. Telf.: 670 670 408. 96 39336 63

MURRAYCLUB Blasco Ibañez 111, VLC. Sesiones freestyle (miér),noches de rock (jue), weekend party (electrónica pop-rock), conciertos, djs invitados en la Room2.

THE FACTORY (ALCOY, ALICANTE) C/ SALVADOR ALLENDE, 4HORARIO: 00H-06 H. ENTRADA GRATUITA. Música indie sonidos contemporáneos

CIJ PICANYA Pl.Espanya, 8. Tallers, cinema, teatre, exposicions, concer-ts, concurs, feste. www.ajuntament.picanya.org. Tel. 961594460

CASA JOVE Regidoria de joventut de Meliana. Hotel d’associacions. C/ la Font 9. Info juvenil, Internet. p 961 480 377. [email protected]

CONSELL DE JOVES DE GANDIA Gaudeix de interesants cursos al Casal jove Gandia, informa`t a: www.cjg.es

CENTRE D’INFO JOVE PICAS-SENT Clara Campoamor s/n. Inter-net, publicacions, info jove, tallers guitarra, capoeira... picassentjove.net Tel. 961235859

TALLER DE MÚSICA JOVE DE SILLA Al Casal Jove. C/ Juan Ramón Jiménez, 1. Silla. Aula de música. Tallers. Organitza: Ajuntament i KR. Tel. 96 120 00 29

CCCE L’ESCORXADOR Curtidors, 23. 03203 Elx. Tel. 966 658 230. Fax 966 658 231. [email protected]

GATO NEGRO Espacio cultural. C/ Sevilla, 7. Barrio Russafa. Abierto todos los días a partir de las 18h.

ESPAI D’ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ. C/ Prim, s/n. Castelló. T: 964 723 540. F: 964 260 771. eacceaccc.es. www.eacc.es.

FUNDACIÓ MUNICIPAL DE CULTURA I JOVENTUT. Manises. C/ Major, 91. T: 96 153 43 10.F: 96 153 12 51. Cursos i activitat per a joves. Fira del llibre, exposicions, concerts.

CIJ MISLATA Centre Jove del Mercat. C/ Major, 36. T: 963 990 340. [email protected]. Cursos i activitat per a joves. Tallers, cursos tallers, café-teatre i més.

LA LLOTJA (Sala cultural)(Altabix). Plaza de la Llotja, Elche, 03202

CIJ MISLATA Centre Jove Túria. C/ Túria, 13. T: 963 837 141. [email protected]. Cursos i activitat per a joves. Tallers, cursos tallers, café-teatre i més.

ANÚNCIATE DESDE 9 € AL MES. [email protected]. MondoSonoro en tu tienda Tel. 636 955 837.

RUZAFA YOUTH HOSTEL. C/ Padre Pereda, 5. Russafa. 46006 Valen-cia. Tel. 963 289 460. For the perfect stay in Valencia on a quiet area.

SPORTING CLUB RUSSAFA. C/ Sevilla, 5 bajo. Russfa. 46006 Valencia. T: 963 25 15 98. Exposiciones, concier-tos, actividades culturales.

ELECTR-O-PURA. C/ Pintor Salvador Abril, 20. Russafa. De 19h. a 4h. Buena música y buen ambiente. De Yo La Tengo a Polar, pasando por Patti Smith, The Feelies, Richard Hawley, The Jesus and Mary Chain...

ESCOLA DE MÚSICA METRÒ-NOM Clàssica-moderna-totes les edats. Estudi d’enregistrament, disco-gràfica, lloguer de so i produccions. C/ Trinitat, 5 CASTELLÓ. Telf: 964 236571

ROCK ROOM Locales de ensayo. Desde 95€/mes por grupo. AA, videovigilancia 24H, estudio de graba-ción. Metro línea 3, Meliana. Tel.652 43 53 13 (Christian) www.rockroom.es

estuDIs I esCOLes

DIsCOteques - CLubs

CeNtRes CuLtuRaLs

PubLICIDaD 96 322 00 26

GUIA /�/ Desembre 2010 · MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana

Page 9: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

L’Escorxador

LOCaL rEComaNat

L´Escorxador, Centre de Cultura Contemporània d´Elx, es un espacio público de creación y difusión cultural con una oferta multidisciplinar que nació con la idea de

crear un puente entre la cultura emergente y la tradicional. Está orientado a un público joven, amplio y heterogéneo, apostando por estilos y formatos minoritarios, L’Escorxador ha llevado a la práctica un concepto de la cultura amplio, diverso y contemporáneo. L´Institut Municipal de Cultura del Ajuntament d´Elx se encarga de la gestión de este centro cuyo proyecto inicial fue impulsado por la concejala de Cultura Àn-gels Candela, el gestor cultural Francisco Sarabia y cuya labor continuó y desarrolla Alicia García. L`Escorxador está ubicado en el antiguo matadero de Elche (en la calle Curtidors, a unos 5 minutos del centro) y fue inaugurado el 7 de noviembre de 2008, desde entonces alrededor de 22.000 personas han par-ticipado en las 219 actividades programadas, hasta la fecha:

exposiciones (Antonio Agulló, Rosh, Incubus, Micòl…), espec-táculos de danza (Back de Otra Danza, Societat Doctor Alonso, La Baraka….); conciertos de artistas españoles (La Familia del Àrbol, El Ederrra...) e internacionales (Micah P. Hinson, Scott Mathew, Matt Elliot, Elvis Perkins...); talleres de formación (de interpretación, de diseño on line, danza…); coproducciones locales de teatro; programación de ciclos (MIMAA, la Muestra Internacional de Música y Audiovisuales Avanzados); orga-nización de festivales (Festival de poesía Nosomostanraros, Diversa, festival de cultura LGTBI). L’Escorxador ha establecido sinergias para el intercambio cultural con centros homólogos de otras comunidades como el centro Parraga de Murcia o el El Mercat de Les Flors de Barcelona y ha contribuido a la producción artística de artistas locales y asociaciones. Con tan sólo dos años de trayectoria, L’Escorxador es en la actualidad un referente cultural en la Comunidad Valenciana. ■

Una de las recientes exposiciones de l’EscorxadorFoto Arxiu

comercialesBuscamos

para Valencia

interesados contactad 636 955 838

[email protected]

KASMONT'S C/ Molinell, 16 VLC. gui-tarras. Fabricación, venta y reparación de guitarras eléctricas e instrumentos cuerda. Tel. 96 361 45 31

BOSCO C/Cadiz, 8. VLC. Gran variedad en instrumentos musicales. Tel. 96 341 44 22.

VALENCIA MUSICAL Instrumentos y equipos de sonido. Venta. C/ Ángel Guimerá, 11 VLC p 963843623.www.valenciamusical.com

STRINGSFIELD. Ingeniero José Sire-ra, 30. VLC. Accesorios para Instru-mentos: cuerdas, púas, correas, afi-nadores, baquetas, pedales, cables...Tel. 963788937. [email protected] www.stringsfield.com

TEX-MEX GUITARS . C/ Sueca, 13. Russafa. 46006 Valencia. Vendemos guitarras vintage para todos los públicos. Llámanos o escríbenos si necesitas información. T: 96 342 23 81. E: [email protected].

ELECTROTECH. Alquileres, sonori-zaciones, producción, eventos, ilu-minación. P.A Meyer Sound, mesas digitales y Yamaha.. Nos adapta-mos a tu presupuesto. www.elec-trotech.es.

bOtIGues De ROba

INstRuMeNts

HVC Music Import. C/ Sueca,10. Russafa. 46006 Valencia, España. Tel. 96 342 23 81. Importador y dis-tribuidor de instrumentos musicales y sonido profesional. Importador exclusivo para España de engl, EBS, Leduc y Neusser.

PubLICIDaD 96 322 00 26

y reparte

¡EN TU TIENDA!

ANÚNCIATE DESDE 9e/MES

y reparte

¡EN TU TIENDA!

ANÚNCIATE DESDE 9e/MES

Ja potsanunciar-te

A TOT COLOR

publicitat 636 955 837

MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana · Desembre 2010 /9/ GUIA

Page 10: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

CONCERTS /10/ Desembre 2010 · MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana

sala Mirror (VLC) Fecha 12-11-2010 Estilo Rock&Roll público llenopromotor tranquilo Música

IMeLDa May + Cat CLub

La Sala Mirror de Valencia se encontraba abarrotada y radiante para recibir a la que por méritos propios ya no es una promesa sino una gran diva del rock&roll. Sus últi-mos trabajos en estudio así lo confirman, al igual que las referencias críticas de sus conciertos. Sólo nos faltaba a algunos verificar este último punto. Las previas del evento corrieron a cargo de Cat Club, grupo valenciano rockabilly con muy buenas maneras y cada vez más asentados como uno de los grupos nacionales más atrayentes en su estilo. Con Imelda y los miembros de su corte llegó el delirio. La protagonista de la velada dio un auténtico re-cital de elegancia y distinción, simpatía y talante, carisma y técnica vocal, arropándose con detalles sobresalientes por los avezados cuatro miembros de su banda. Ese supuesto caos de su último álbum “Mayhem” fue la base

del repertorio, donde más que desorden o anarquía relacionado con ese caos, lo que hubo fue un revival de los tiempos en que el rock&roll fue un detonante revolu-cionario social. El tema que da título al álbum, la versión del “Tainted love” de Gloria Jones y muy especialmente el tema “Psycho” fueron las más vitoreadas. Además, en esa amalgama de alto nivel de rock&roll clásico, rockabilly, blues, jazz y swing se repasaron también bastantes éxitos de su anterior “Love Tattoo”. Esta gata que maulla como pocas privilegiadas y que tiene influencias clásicas tales como Billy Holiday, Wanda Jackson, Brian Setzer, etc., no ha inventado nada pero ha abierto una brecha impensa-ble hace unos años, y es que la nueva reina del rockabilly tiene cautivados incluso a los que no son unos puristas de ese género. n Juanjo Mestre

Imel

da M

ay F

oto

Carm

en M

onte

agud

o

sala Centro de Cultura Contemporánea Octubre (VLC) Fecha 18-11-2010 Estilo Rock público lleno promotor Play Producciones

RatOLINes

Tras haber ganado el concurso de maquetas del Proyecto Demo del pasado 2009, organizado por el Festival Internacional de Benicassim, y con su primer Lp a punto de ver la luz, la banda Ratolines, formación musical oriunda de Alcàsser, ofrecía un directo dentro del ciclo Melodías Animadas, organizado por Play Producciones, dentro de un ciclo de conciertos en los que la música y las proyecciones visuales se entrelazan para dar forma a un original formato de directo, y en el que se encuentran también las ban-das Naima, Dex 6272, Shining Crane y Laboratorio Funk. En esta actuación, Ratolines hicieron gala de su afamada aunque aun corta trayectoria musical con una ejecución instrumental admirable y con un sonido excelente, todo ello acompañado como de-cimos de inquietantes proyecciones visuales creando así una atmósfera impactante y con gran efectismo. En su estilo mezclando aires claramente americanos de corte sureño con tintes de folk y bandas sonoras, Ratolines fueron desarrollando su reperto-rio casi a oscuras, con la única luz que ofrecían las imágenes en la pantalla que estaba situada tras ellos, directo en el que se entremezclaban los momentos de medios tiem-pos con otros de mayor intensidad, creando así una expectación entre el público digna de admiración. n Vanessa Prado

Doble y explosiva actuación la que desplegaron The Be-llrays y Jesse Malin, en una sala abarrotada de público. Para comenzar, Jesse Malin presentó su nuevo disco “Love It To Life”, sin darnos tregua decidió pisar a fondo el acelerador desde el primer minuto con “Burning The Bowery”, sucediéndose los temas en la mejor tradición del rock americano. Incluso su “Wendy” se pudo escuchar de forma acelerada, con una breve parada en la versión de “Bastards Of Young” de The Replacements, más pausada, para quedar sin resuello al final del show. The Bellrays hicieron su aparición con un público que se agolpaba sobre el escenario, donde el cuarteto con la impresionante voz de Lisa Kekaula y Bob Vennum a la guitarra arrasaron a su paso, con nueva sección rítmica respecto a su anterior visita. La combinación efectiva de rock y soul dio los frutos esperados, con los temas de su último álbum “The Black Lightning” encadenados uno tras otro sin dar respiro como “Sun Comes Down” o “Everybody Get Up”, con el “hura-cán” Kekaula sudando por los poros de su piel y los riffs asesinos de Vennum destrozando tímpanos. Final tremen-do con “Revolution Get Down” y Lisa cantando entre el público. n Carlos Ciurana

sala wah wah (VLC)Fecha 11-11-2010 Estilo Rock público llenopromotor tranquilo Música

tHe beLLRays

La noche no pudo contar con mejor preámbulo que el con-cierto de Tuppergüare. La banda local hizo gala de una apa-bullante química entre sus miembros invocando con su rock galáctico, el espíritu de los AC/DC más salvajes, de Siniestro Total y hasta de Chimo Bayo. Tras su divertida actuación, el foco de atención pasó a ser el autoproclamado “colmo de los combos”: Mamá Ladilla, uno de los grupos con más personalidad del rock en castellano de las últimas décadas. Después de un comienzo algo frío con “Himno” y “Surfin’ Papa” el set-list de los madrileños fue subiendo de intensidad a medida que se iban repasando clásicos de su repertorio como “Sancho Panza del rock” “¿En qué puedo ayudar?” o “Aparta Papá”. Con el público totalmente entregado a sus ritmos imposibles y a su genial verborrea, la banda demostró su perfecto engranaje pese al cambio de bajista en cortes de su reciente trabajo, Jamón Beibe, como “Los Charlies”, “Ma-jaderos” o “Absolutamente nada”, los cuales se integraron a la perfección con un amplio repaso a su discografía en el que destacaron “Flípalo” y “Devórate otra hez” entre otros. Un espectáculo estimulante y, como siempre, inclasificable que Mamá Ladilla dedicaron literalmente a “Luís García Berlanga, el del cine...” n Jose Martín

sala Durango (Meliana, VLC) Fecha 13-11-2010 Estilo Punk-Rock público lleno

MaMá LaDILLa

Los alrededores de La3, antigua The Mill, estaban a rebosar dos horas antes del concierto. Tras cenar en un local próximo que tardaban una hora y cuarto en servirte debido a la ham-brienta multitud que allí se congregó, se podía comprobar al acceder al interior de la sala, un lleno absoluto. Syla apareció en escena presentando su primer disco en solitario, dejando claro que la dama de Alicante estaba en la casa con energía. Con su rap positivo y construc-tivo, más noventera que nunca, argumentó con su lírica quién representa. Acompañada por sus compañeros en Demasiado De, el increíble Bha rimando verdades con su enfermedad llamada fiesta, sobre ritmos de DJ Force mostrando que el hip hop ama al r&b. Los de Ali-cante en el escenario hacen lo que les apasiona, y ofrecieron un concierto que les quedó bordado. De repente la música se volvió cine, SFDK siguen con la fuerza que les caracteriza, esto va en serio, y así lo hicieron Zatu y Acción Sánchez acompañados por Legendario y sus armas favoritas en el escenario. Los sevillanos nos presentaron a conciencia su último álbum “Siempre fuertes 2”, haciendo gala de ser los ganadores en Los Premios de la Música 2010 en la categoría de mejor álbum de hip hop y estar nominados para los MTV E.M.A. a mejor grupo español. Madurez y veteranía en un directo vital, activo, y muy dinámico. n Alberto Ramos

sala La3 (VLC) Fecha 23-10-2010 Estilo hip hop público lleno

sFDK+syLa

Con el cartel de “entradas agotadas” en el Loco, asistimos a una noche especial por el regreso de The Zombies, la banda británica que en los 60 deslumbró con sus composicio-nes de pop barroco y lisérgico. Un amplio espectro de edades se dio cita entre el público, expectantes por contemplar a uno de los grupos míticos de la Historia de la Música; aunque ya se aprecia el paso del tiempo en sus rostros, siguen manteniendo una jovialidad de la que hicieron gala en el concierto, noventa minutos de éxitos de su corta carrera. Aparecieron en escena Rod Argent al piano y Colin Blunstone como vocalista, interpretando “Let It Go”, nueva composición de un próximo álbum, además de la emocionante “The Way I Feel Inside”. Con el grupo al completo, Colin fue presentando los temas, ayudado por Rod, destacando que todas las composiciones de esa noche tenían una conexión con la banda y así llegaron momentos únicos como el “Time Of The Season” con el solo de Rod al Hammond, y la corea-da “Tell Her No”. Tras un par de temas de la discografía de Rod y Colin en solitario, finalizaron con “She´s Not There” y “Summertime” que redondearon la actuación. n Carlos Ciurana

sala Loco Club (VLC) Fecha 06-112010 Estilo Pop - rock público sold-out

tHe ZOMbIes

Rato

lines

Fot

o Va

ness

a Pr

ado

11113

11111

11113

1111111113

11114

Page 11: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

Ja potsanunciar-te

A TOT COLORpublicitat

636 955 837 / [email protected]

RACONS /11/ Desembre 2010 · MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana

dEmotEst

¿Qué grupo, disco o razón os motivó para formar vuestra banda? Un concierto de Rubies y The Whitest Boy Alive en Berlin, hace ya más de dos años. Eso, hablar de música durante una década y The Smiths.¿Cómo definiríais vuestra música? Como pop. Aunque tenemos canciones bosanova, disco o punk. Hacemos simplemente lo que nos llena en cada mo-mento con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. No seguimos un esquema para componer.¿Estáis en el mundo de la música por hobby o para vivir de ello? Por afición, sin duda. De hecho, “el mundo de la música”, en general, nos parece un hervidero de arrogancia y envidias que nos repele bastante. Nosotros hacemos canciones para noso-tros, por diversión. Las compartimos, y con eso he-mos conocido a un par de personas formidables, a las que respetamos mucho, y también a mucho engreído soplagaitas. Estamos por la música no por el mundo.¿Os importa lo que diga de vosotros la prensa musical? Quizá por espacio, quizá porque no hay nada que decir, todo han sido apuntes y noticias y nada de crítica. Toda crítica es bienvenida.¿Qué es lo más divertido que os ha pasado con el grupo desde el día en que lo formasteis? Tal vez la fiesta que hicimos tras componer y grabar

“Lately”, nuestra primera demo. Vinieron nuestros amigos a casa, abrimos una botella de champagne y vimos “El guateque”.¿Os soléis presentar a concursos? ¿Sirven para algo? Nos hemos presentado a dos. Sirven para to-car y que te oiga gente. También sirven para conocer otros músicos. Y si tocas en La Caverna y se pasa Javi Gafotas ya es lo máximo.¿Sois un grupo de directo o todo lo contrario, lo vuestro es el estudio y la producción? Nos gusta hacer canciones y nos gusta tocarlas en un es-cenario, pero pasamos más horas con el Garageband que ensayando, para ser sinceros. Somos un grupo de cantar flojito para que luego nuestros amigos se quejen de que no entienden las letras, eso es lo que somos.¿Cuándo tenéis pensado debutar de manera oficial? ¿Por qué sello os gustaría fichar? No tenemos pensado nada. Uno quiere vivir en Argentina y el otro quiere tener hijos. Pero si antes de ese futuro consiguiésemos publicar algo con clase, elegiríamos a Hall Of Fame Records.¿A qué grupos os gustaría telonear? A Pipas, sobre todo. A El Hombre Burbuja, si vuelven. Y a los Smiths, también si vuelven. Y a The Whitest Boy Alive, aunque nos daría un ataque al corazón ■

My

Mot

her i

s Bi

gger

Than

Oth

ers

Foto

Arx

iu

staFFCoordinador Edició Valencia: Raül SerradorCap de redacció i administració: Susana MonteagudoPublicitat Valencia: Raül Serrador, Gemma Pinilla Publicitat Alacant: Jesús GuerreroPublicitat Castelló: Alberto LapazMondo Sonoro Comunitat ValencianaAptat. de Correus 4012 • 4�00� ValènciaEmail: [email protected]ó: Susana MonteagudoTextos: Carlos Ciurana, Vanessa Prado, Alberto Lapaz, Alberto Ramos, Maria Peris, José Martín, Alberto Ramos, Vicente Fabuel.Fotografia: Vanessa Prado, Carmen Monteagudo, KaikoDistribució: AvantXpress.

my mother is Bigger than othersProcedencia: ValenciaTítulo de la maqueta: “Demos” Estilo: PopContacto: www.myspace.com/mymotherisbiggerthanothersIntegrantes: Carles Palanca y Pau Sempere.

disCosdoctor divago“La belleza muda de los secretos del mar”(xxxxx)

Con un título tan insinuante podría evocar profundidades complejas. Sin embargo todo gira en una aparente sencillez de melodías con ángulos y rin-cones camuflados para cautivar al oyente. Es un trabajo que se

complementa con los dos anteriores, imponiéndose nue-vamente ese sello tan característico que dignifica todavía más su trayectoria. Pop-rock artesanal, de ese que ya nos queda poco y que sabe a mucho ■ Juanjo Mestre

apolo“Secreto a voces”(IFX)

El componente de 24 Kilates, nos trae su primer trabajo en solitario. Colaboran DJ Rosvil, Jackobo Hernández, Nast, DJ Kanzer, Bless o el neoyorkino de renombre Afu-Ra, entre otros. Doce cortes donde reflexiona so-

bre la unidad en el hip hop, del respeto, sus vivencias, contra el sistema y las injusticias de la industria discográfica. Rimas pulidas, trabajadas, brillantes como el oro, que nos advierten de que esto, es tan solo un aperitivo. ■ Alberto Ramos

Lola Bou“La Ment en Blau”(Lemon Songs / Autoeditado)

Actriz, bailarina y cantante. Lola Bou publica su tercer disco en un cuidado formato de diario manuscrito con el que intenta a base de dibujos y notas involu-crarte en su música. Sin duda lo logra; con una instrumentación

sencilla donde adquiere protagonismo el piano y la privile-giada voz de Lola, deudora de Carole King, Joni Mitchell o Nina Simone, es capaz de crear melodías seductoras como “La ment en blau” o “Desencant” ■ Alberto Lapaz

Quinta planta“Laderas”(Autoeditado)

Aunque poco conocidos toda-vía, los castellonenses publican ya su 4º álbum, “Laderas”. Un disco muy bien trabajado del primer al último tema, con letras cuidadas y una evidente que-rencia por los sonidos bluseros

y del rock’70. Temas como “Amantes en paro” o “Me que-do solo” han sido los “culpables” de que se adjudicaran el concurso “Rock in Rio 2010”. ■ alberto Lapaz

tOP10Redacció C. Valenciana

12

3

4

5

6

7

8

9

10

La Pulqueria “Fast Cuisine” (Maldito Records)

Uzzhuaïa “13 veces por minuto” (Maldito)

Limbotheque “Mon Diable” (Milenia/Diptuaciño de València)

Betunitzer “Quien nace para morir...” (Milenia/Diptuaciño de València)

La Gossa Sorda “Lúltim Heretge” (Maldito Records)

VV.AA “La Gira 10” (Escola Valenciana)

Comalcool “¿Para qué correr?” (Autoeditado)

Òscar Briz “L’estiu” (LaCsaaCalba)

Doctor Divago “La belleza muda de los...” (La Productiva)

Twelve Dolls “Graso” (Coffy)

Page 12: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

◗ Dimarts 14dos animales. Black Note. 23:30 h. Entrada gratuita.

◗ Dimecres 15eclectic sessions – djchris. Room 1. Murray Club.Metralleta Kelly. Black Note. 23:30 h. Entrada gratuita.

◗ Dijous 16 murrayrocknight - djmurray. Room 1. Murray Club.freak storm. El Tornillo. Entrada gratuita.BIgott. Sala Wah-Wah. 21:30 h. 10 euros.Hugo Mas + Mi Sostingut. Sala Matisse. 22:30 h.Howlin’ rain. Sala El Loco.sexo & rock & roll + dj Quique Lledó. Black Note. Entrada gratuita.La galería Piccadilly: Presentación finalistas del concurso imagen gráfica Piccadilly: slash pd & friends. Picadilly.

◗ Divendres 17mustache me(indie-electrónica). Deejing.Weekend Party - djfede&djmurray. Room 1. Murray Club.mustache me(indie-electrónica). Jager Room. Murray Club.termofrigidus. Sala XY. Aldaia. (València). 23.00 h.beat valencia Party. Kraken. 23:30 h. Entrada gratuitavladimir dynamo. Velvet.over the range (Presentación ep) + corsarios rock band. Sala Pa’berse Matao.tom courtenay. El Tornillo. Entrada gratuita.motociclon. Sala Japan. Castellón. 22:30h.3ª Semifinal Concurso De Maquetas Vinilo Valencia 2.0Modelo de Respuesta Polar + Radar. Sala Wah Wah. 22:30 h. Entrada 5 euros.amanida Peiot. Col·legi Major Lluis Vives. 20 h.the excitements. Black Note. 23:30 h. Entrada 10 euros con consumición.gypsy casino + bandas invitadas. durango club. 23 h. entrada 6 euros.d’callaos. Sala El Loco. 22:30 h. Entrada 10 €.biLbadino (La3/razzmatazz) + obtuso (La3) (La1) + sm (soulrack, mikel_e) cray1 LabWorks/ tenax recordings (P1) + WaaargH! by tHe garage mUsic (L2). La3. Gratis con flyer hasta 02:30h. 12€ con flyer y 14€ sin, precios con consumición.La galería Piccadilly: guirigay: con maricón dj y su comando g. Picadilly.

◗ Dissabte 18ciclo Pop: La bien Querida + dinero + Zahara + brandy Hips. Parque Juan XXIII. San Vicente del Raspaig. Alicante. 20 h. kike vilar(indie-electropop). Deejing.Weekend Party - djfede&djmurray. Room 1. Murray Club.

españoles 00-01 h). Velvet.kucho dj. Kraken. 23:30 h. Entrada gratuita.noctem + nadian. Pa’berse Matao.soledad velez + gilberdiscos dj. La Caverna. 23 H. Entrada 5 euros con cerveza.not dj’s. el tornillo. entrada gratuita.Los top son + dj Quique Lledó. Black Note. 23:30 h. Entrada 10 euros con consumición.cat club + gatos locos. Durango Club. 23 h. Entrada 12 euros.tHe Zombie kids (La1) + iban mendoza (ibiza global) (P1) + video club: slash (Piccadilly) (La2). La3. Gratis con flyer hasta 02:30h. 12€

con flyer y 14€ sin, precios con consumición.La movida madrileña!: guirigay: con maricón dj y su comando g. Picadilly.

◗ Dissabte 11new faker dj(indie-rock&roll). Deejing.Weekend Party - djfede&djmurray. Room 1. Murray Club.new faker dj(indie-rock&roll). Jager Room. Murray Club.emergenza festival. sala el Loco.andreu valor + al tall, miquel gil, naia.... Teatre de la Unió Musical. Llíria. 22.30 h.Aljub. Consolat de Mar. Benaguasil. 19 h.Hugo Mas + PInka. Centre Cultural. Muro. 22 h.tórtel dj. Velvet.graham foster trio + vandals. Sala Japan. Castellón. 22:30h. 8 euros.miss shapes. El Tornillo. Entrada gratuita.venus diablo + jade. Sala Pa’berse Matao.Wau Y Los Arrrghs!!! + The Masonics. Sala Wah Wah. 22:30 h. Entrada 10 euros.sefronia + natalie badabing dj. La Caverna. 23 H. Entrada 5 euros con cerveza.borgia Pop: standstill + miqui Puig dj. Gandia. 00 h. Entrada 5 euros.X-mas metal fest.: zarpa + calibre zro + wurdalak + prometheus. Durango Club. 23 h. Entrada 8/10 euros.Undercover kostrok: dr.cartagena (nasty mondays/bcn) + HeLL racer live! + LUrbe (kostrok) + Hosen (kostrok) (La1) + alejandro sanchez (P1) + video club: groovekey & friends (guateque freak) (La2). La3. Gratis con flyer hasta 02:30h. 12€ con flyer y 14€ sin, precios con consumición.La movida madrileña!: alternand + slash pd. Picadilly.

◗ Diumenge 12micah P. Hinson. Sala Wah-Wah. 21:30 h. 15/18 euros.child’s right ong featuring kuami mensah. Black Note. 23:30 h. Entrada 10 euros con consumición.

◗ Dilluns 13tonky jam session. Black Note. 23:30 h. Entrada 5 euros con consumición.

direcciones

47 Club Social. C/ Quart 47. VLC • Barraca. Les Palmeres. Sueca. VLC. • BassLab (Sala Zenith) Avd Blasco Ibáñez, 111. VLC. • Black Note. C/ Polo y Peirolón, 1�. VLC. • Buena Vista Social Club. Camí d’En Corts, �4 Bajo (Jto. Ciudad Artes y Ciencias) VLC. • Club Camelot. Sta Pola, ALC. • Deejing Club. C/ Yecla, �9. VLC. • Deluxe Pop Club. C/ Poeta Mas y Ros, 42. VLC. • Dub Club. C/Jesús, 91. VLC. • Durango. C/ Llanteneres, ��. Poligono la Closa. Meliana, VLC. • El Asesino. Pza del Cedro, 1. VLC. • El Loco. C/ Erudito Orellana, 12. VLC. 22,�0h. • El Tornillo. C/ Campoamor, 42. VLC. • El Varadero. Avd de la Paz, 27. Gandía, VLC. • Espacio Camon. Avda Ramón y Cajal,�. ALC. • Excuse Me? @ Sala Sider C/ Tomassos, 12. VLC. • Four Seasons Club. C/ Casteldefells, 14. CS. • Japan Rock Club. C/ Miralcamp nº �1 nave �, Villareal, CS. • Jimmy Glass Jazz Pub. C/ baja, 2�, Barrio del Carmen, VLC. • Karisma. Sta Pola, ALC. • La Caverna. C/ Cuenca, 70. VLC. • La Edad de Oro C/ San Jacinto, �. VLC. • La Gramola. C/ Valencia, 21. Orihuela, ALC. • Lalola. Puerto de sagunto. • La Nave. C/ Maestrat, �4. Polígono La Cova, Manises. VLC • Látex. (Detrás) Avd. Constitución, 29. VLC. • Les Coves. Bocairent. VLC. • Lluís Vives (Colegio Mayor) Avd. Blasco Ibáñez, 2�. VLC. • Magazine Club. C/ Pérez Escrich, 19. VLC. • Matisse. C/ Campoamor, �0. VLC. • Mercado de Fuencarral. Avd Tirso de Molina, 1�. VLC. • Mirror. C/ San Vicente, 200. VLC. • Murray Club. Blasco Ibáñez, 111. VLC. • Octubre CCC. Sant Ferran, 12. VLC. • Pa Berse Matao. C/ Castelló, 7. Sedaví. VLC. • Pasión Por El Ruido. Avda. Constitución, �1�. Bajo. VLC. • Pop Art. Avda. Blasco Ibañez, 9�. Massanassa. VLC. • Pub D’Leyend, C/ 9 de Marzo. CS. • Rock Sala. C/ Ramón y Cajal 1�. Quart de Poblet. VLC. • Sala Melatocas (Sweet Soul). C/ José Maestro Serrano, �. VLC. • Sala Stereo. C/ Pintor Velázquez, �. ALC. • Sala Salatal. Polígono La Rosaleda, nave 1�. Villareal, CS. • Swan Club. C/ Juan Giner, 1�. Benimaclet. VLC. • Teatro El Músical. Pl. Del Rosario, �. El Cabanyal. VLC. • The Music Box. C/ Pintor Zariñena, 1�. VLC. • Tinglado 2. Puerto de Valencia, VLC. • Wah-Wah. C/ Campoamor, �2. VLC. • Woody. Avda./ Menéndez y Pelayo, 2�. VLC.

◗ Dimecres 1teenage fanclub. sala el Loco.

◗ Dijous 2caravana de solteros: slash pd & Piñuel. Picadilly. Pretty Becky + Joe Alvinn. Sala Wah Wah. 21:30 h. Entrada 5 euros.isobel campbell & mark Lanegan. Sala Mirror. murrayrocknight - djmurray. Room 1. Murray Club.Aljub. Sala Matisse. 22:30h.Pijamas dj’s. El Tornillo. Entrada gratuita.Polar. Centre L’Escorxador. Elx, Alicante. 21.30 h. Entrada 5 euros.sexo & rock & roll + dj Quique Lledó. Black Note. 23:30 h. Entrada gratuita.

◗ Divendres 3sunt dj(indie-soul-rock). Deejing.Weekend Party - djfede&djmurray. Room 1. Murray Club.red Haired(alternativa-rock). Concierto. Murray Club.sunt dj(indie-soul-rock). Jager Room. Murray Club. 2ª Semifinal Concurso De Maquetas Vinilo Valencia 2.0Chesterton + The Por Ella Runners. Sala Wah Wah. 22:30 h. Entrada 5 euros.josh rouse. Sala El Loco.chocolate sexy dj’s. Kraken. 23:30 H. Entrada gratuita.tom courtenay. Velvet.dragonfly + tracy roxxx. Sala Pa’berse Matao. marble sheep (tokio) + drive by shooting (alemania). Sala Japan. Castellón. 22:30h.Luar dj. el tornillo. entrada gratuita.Xavo gimenez. La Caverna. 23 H. Entrada 5 euros con cerveza.nasty boogie + dj Quique Lledó. Black Note. 23:30 h. Entrada gratuita.the rebels + bandas invitadas. durango club. 23 h. entrada 6 euros.jonston. Deluxe Pop Club. 23 h. Entrada 5€. Pin & Pon djs + tormix dj (La1) + dany márquez (P1) + nitoniko + kaspar & Hauser (La2). La3. Gratis con flyer hasta 02:30h. 12€ con flyer y 14€ sin, precios con consumición.

◗ Dissabte 4djmurray(indie-rock-electropop). Deejing.Weekend Party - djfede&djmurray. Room 1. Murray Club.kathleen Hanna(indie-pop). Jager Room. Murray Club.josh rouse. Sala El Loco.non essential + in mute. Sala Pa’berse Matao. Blue Dots. Sala Wah Wah. 23 h. Entrada libre.La berenjena cósmica. Velvet.jochen. El Tornillo. Entrada gratuita.Helio. La Caverna. 23 H. Entrada 4 euros.borgia Pop: stereozone + toasters. Gandia. 00 h. Entrada 5 euros.bily the figueras. Durango Club. 23 h.

Entrada 8 euros.bufftetlibre djs (bcn) + fono (La1) + Pit & shirt (c-brain + Pau perez) (P1). La3. Gratis con flyer hasta 02:30h. 12€ con flyer y 14€ sin, precios con consumición.caravana de solteros: rey Lagarto & slash pd. Picadilly.

◗ Diumenge 5caravana de solteros: el aaaaansia dj set + slash pd. Picadilly. Ricki Superstar(Rock&Roll-Garage). Deejing.Slippy DJ. Velvet.

◗ Dilluns 6Tonky Jam Session. Black Note. 23:30 h. Entrada 5 euros con consumición.

◗ Dimarts 7La movida madrileña!: Xharles boina & slash pd. Picadilly. tom courtenay(indie-rock). Deejing.toxicosmos. Velvet.swing Party (david cc & alex bop street dj’s). Kraken. 23:30 h. Entrada gratuita.Girando por salas: Tulsa. Sala Wah Wah. 23 h. Entrada 5 euros.Louie the thunder. El Tornillo. Entrada gratuita.dos animales. Black Note. 23:30 h. Entrada gratuita.festival hip-hop: big x + el puto oscuro + jerga lirica + ereta pro. Durango Club. 23 h. Entrada gratuita.

◗ Dimecres 8eclectic sessions – djchris. Room 1. Murray Club.sona La dipu. Black Note. 23:30 h. Entrada gratuita. beat (cs) meets gling-gló (vnrs) con marc barceLó + bUL & abeL tHe retor (La1) + “Primer concUrso de dj’s La3”. ronda 01 (P1). La3. Gratis con flyer hasta 02:30h. 12€ con flyer y 14€ sin, precios con consumición.

◗ Dijous 9 murrayrocknight - djmurray. room 1. Murray Club.emergenza festival. Sala El Loco.audio-Xray. El Tornillo. Entrada gratuita.Hendrik röver (Los deltonos). Black Note. 23:30 h. Entrada 8 euros con consumición.La movida madrileña!: gala miss y mister Piccadilly con kaspar & Houser. Picadilly.

◗ Divendres 10jochen(indie-pop-electrónica). deejing.Weekend Party - djfede&djmurray. Room 1. Murray Club.maronda (Pop-indie). Concierto. Murray Club.after show “maronda Live”-marc(Habitación roja). Jager Room. Murray Club.Sidecar + Rubick. Sala Wah Wah. 22 h. Entrada 10/15 euros.emergenza festival. Sala El Loco.juan vitoria (sesión especial grupos

DICIEMBRE 2010J2. JoChEnv3. RonCoS4.LoREnzoJ9. SERgIo tERCIov10.DJ MaRatonS11.EuRotRaSh gIRL DJSJ16 tuRRon y fEnoCav17. JoChEnS18. KaIKoJ23. LoREnzov24. noChEBuEnaS25. DJ SoRpRESaJ30 gILBERDISCoSv31. noChEvIEJa

XÚQuER 14

máximo no canta&algo a medias(pop rock). Concierto. Murray Club.kike vilar(indie-electropop). Jager Room. Murray Club.Tercer Aniversario Discos Monterey: Midnight Shots + Los Scooters. Sala Wah Wah. 22:30 h. Entrada 8 euros.mafarka + the rock fucktory. Sala El Loco.Pinka + Desgavell. Sala Stereo. Alacant. 23 h.La berenjena cósmica. Velvet.the sweet metal band. Sala Pa’berse Matao.obtuso dj. El Tornillo. Entrada gratuita.canal blues + dr. octopus. La Caverna. 23 H. Entrada 5 euros con cerveza.sexo & rock & roll + dj Quique Lledó. Black Note. Entrada gratuita. soul atac + the sanford alligator band. Durango Club. 23 h. 9 euros.aLeX metric (marine Parade/Uk) + eLYeLLa & dani Less (indePendance club madrid) (La1) + alberto sola (ibiza

global radio, valencia) (P1) + Xharles boina & groovekey (guateque show) (La2). La3. Gratis con flyer hasta 02:30h. 12€ con flyer y 14€ sin, precios con consumición.La galería Piccadilly: kaspar & Houser vs cat’n croker. Picadilly.

◗ Diumenge 19aisha bordas & Patraix blues band. Black Note. 20 h. 8 euros con consumición.

◗ Dilluns 20the Polaroids - visions of japan (Homenaje a mick carn aid). Black Note. 23:30 h. 5 euros con consumición.

◗ Dimarts 21dos animales. Black Note. 23:30 h.

◗ Dimecres 22eclectic sessions – djchris. Room 1. Murray Club.

AGENDA Desembre 2010C.VALENCIANA

Envia’ns les dates dels teus concerts abans del dia 20 de cada mes / MondoSonoro no es fa responsable dels possibles canvis de programació E-mail: [email protected]

» Consulta aquesta agenda durant tot el mes en www.mondosonoro.com

Page 13: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana · Desembre 2010 /1�/ AGENDA

Page 14: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

drink&drive(dirty roots). Jager Room. Murray Club.despeinados. Sala El Loco.Le Lizard. Velvet.Navidad. Sala Wah Wah. 24 h. E. libre.devòlver en acústico. Kraken. 20 h. Entrada gratuitathe Lebowski bros dj’s. Kraken. 23:30 h. Entrada gratuita.the backseats monty (sweet Little sister),neus ferri (juicio de dios / kustom rock band),david (supermosca), Pere(supermosca), joan (toxia), juanki (ex transfer). Sala Pa’berse Matao.suzie blank. El Tornillo. especial navidad rocksteadybeatz (superfreestyle) (La1) + miss Yuls & groovekey (P1). La3. Gratis con flyer hasta 02:30h. 12€ con flyer y 14€ sin, precios con consumición.navidades en el trópico: slash pd & Ley dj. Picadilly.

◗ Dilluns 27tonky jam session. Black Note. 23:30 h. Entrada 5 euros con consumición.

◗ Dimarts 28avenida. Sala El Loco.dos animales. Black Note. 23:30 h. Entrada gratuita.

◗ Dimecres 29eclectic sessions – djchris. Room 1. Murray Club.massa feeling. Sala El Loco.metralleta kelly. Black Note. 23:30 h. Entrada gratuita.

◗ Dijous 30 scorsese + Pelícano. Sala El Loco. 22:30 h. Entrada 5 €.el año del tigre: Hang the djs team & slash pd. Picadilly.Murrayrocknight - Djmurray. Room 1. Murray Club.marc (La Habitación roja) dj. El Tornillo. Entrada gratuita.sexo & rock & roll + dj Quique Lledó. Black Note. 23:30 h. Entrada gratuita.

metralleta kelly. Black Note. 23:30 h. Entrada gratuita.

◗ Dijous 23 toxicosmos(pop-indie). Deejing.murrayrocknight - djmurray. Room 1. Murray Club.“concierto de navidad”. Murray Club.viva tirado. Sala El Loco.Po-Per (Pimpernel / munich). El Tornillo. Entrada gratuita.sexo & rock & roll + dj Quique Lledó. 23:30 h. Black Note. Entrada gratuita.alex ferreira. Sala Matisse. 22:30 h. Entrada 8 €.navidades en el trópico: cinnamon. Picadilly.

◗ Divendres 24deLUXe christmas night con superstar deejay. Deluxe Pop Club.madraasso ( razzmatazz ) + fono (La1) + La Lupa records (P1) + video club. Puntito YeYe! (L2). La3. Gratis con flyer hasta 02:30h. 12€ con flyer y 14€ sin, precios con consumición.Nochebuena Atómica. Sala Wah Wah. 01 h. Entrada libre.navidades en el trópico: vicente marqués (aka rockfish) & friends. Picadilly.nocHebUena by djs residentes(courtenay&murray). Deejing.Weekend Party - djfede&djmurray. Room 1. Murray Club.nochebuena by “djthousand&djmurray”. Murray Club.cosmic cHristmas PartY con toXicosmos dj. El Tornillo. Entrada gratuita.nochebuena con L’enfant terrible. Velvet.nocHebUena con Hangthedjteam. La Caverna. 00:30 H. Entrada libre.noche güena no más. Black Note. 00:30 h. Entrada gratuita.

◗ Dissabte 25djmurray(indie-rock-electropop). Deejing.Weekend Party - djfede&djmurray. Room 1. Murray Club.

◗ Divendres 31nochevieja “djthousand&djmurray” presentan “indiespensable 2010” + jager room “We are the robots”. Murray Club.tom courtenay&djmurray “end of 2010”. Deejing.Weekend Party - djfede&djmurray. Room 1. Murray Club.fiesta nochevieja. Sala El Loco. Entrada gratuita.nochevieja con tooxicosmos. Velvet.fiesta de nocHevieja con angeL PoP (12 y medio / murcia). El Tornillo. Entrada gratuita.Nochevieja. Sala Wah Wah. 01 h. Entrada libre.nocHebUena con dr. octopus. La Caverna. 01:30 H. Entrada libre.noche vieja. Black Note. 00:30 h. Entrada 10 euros con copa. nocHevieja deLUXe con superstar deejay. Deluxe Pop Club. La3 team djs. obtuso + fono + Xharles boina + isis (La1) + Pablo cebrian + Live act sorpresa (P1) + sUPer gUateQUe! casper & Houser + Puntito Yeye! (La2). La3. Entrada descuento after party + copa + cotillón macarra + cd promo la3: 22€ anticipada 25€ puerta. Aforo limitado.el año del tigre: devorame again! con el aaaansia, slash & friends.Picadilly.

◗ Dissabte 1one tWo one. ellen allien - thomas muller Live + the Hacker + maetrik aka maceo Plex dj + affkt + andrew grant + attemporal (salva cotanda & david sens) + Pablo cebrian + Pandemonium Live. Performances y animation groovelives. gay club & terraza Lounge. sala Panorama / La3 showcase: Polock djs & fono + Xharles boina + adrian Lurbe (kostrok). Sala Spook Pinedo Valencia. Precio. 20€ anticipada / 25€ puerta. Servicio bus.el año del tigre: rebajas!!!! si en nochevieja no has pillao, ven a por tu complemento! Picadilly.

AGENDA /14/ Desembre 2010 · MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana

Page 15: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

MondoSonoro Edició Comunitat Valenciana · Desembre 2010 /1�/ AGENDA

Page 16: Mondosonoro Comunitat Valenciana Desembre 2010

(entrevista /1�/ Novembre 2010 · MondoSonoro Edició Comunitat Valencia)