MODELS ALTERNATIUS D’ACCÉS I TINENÇA DE · PDF fileestudi de formes...

Click here to load reader

 • date post

  21-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MODELS ALTERNATIUS D’ACCÉS I TINENÇA DE · PDF fileestudi de formes...

 • ESTUDI DE FORMES ALTERNATIVES DACCS I TINENA DE LHABITATGE

  1

  FINANAMENT COLLECTIUAUTOCONSTRUCCI

  COHABITATGEMASOVERIA URBANA DRET DE SUPERFCIE

  PROPIETAT COMPARTIDA PROPIETAT TEMPORAL

  CESSI DS

  MODELS ALTERNATIUS DACCS I TINENA DE LHABITATGE

 • ESTUDI DE FORMES ALTERNATIVES DACCS I TINENA DE LHABITATGE

  Autoria:Celobert SCCL

  Entitat que encarrega lestudi:Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)

  Disseny i maquetaci:No Fanlo

  Setembre de 2014

  Llicncia Creative Commons: Reconeixement: En qualsevol

  explotaci de lobra caldr reco-nixer lautoria.

  No comercial: Lexplotaci de lobra queda limitada a usos no comercials.

 • ESTUDI DE FORMES ALTERNATIVES DACCS I TINENA DE LHABITATGE

  MODELS ALTERNATIUS DACCS I TINENA

  DE LHABITATGEFINANAMENT COLLECTIU, AUTOCONSTRUCCI,

  COHABITATGE, MASOVERIA URBANA, DRET DE SUPERFCIE, PROPIETAT COMPARTIDA,

  PROPIETAT TEMPORAL, CESSI DS

 • ESTUDI DE FORMES ALTERNATIVES DACCS I TINENA DE LHABITATGE

  NDEX

  1. INTRODUCCI 6 1.1 ANTECEDENTS 1.2 QU SN ELS MECANISMES ALTERNATIUS

  DACCS I TINENA DE LHABITATGE 1.3 PER QU S IMPORTANT COM SACCEDEIX

  A UN HABITATGE? 1.4 ESTRUCTURA DE LESTUDI

  2. ESTUDIS ESTADSTICS GENERALS 10 2.1 LEMANCIPACI 2.1.1 Motius per no marxar de casa 2.2 TIPUS DE LLARS JOVES 2.3 EL RGIM DE TINENA DE LES LLARS JOVES 2.4 CONCLUSIONS

  3. ANLISI DE MODELS 17 3.1 MASOVERIA URBANA 3.1.1 Definici 3.1.2 Caracterstiques 3.1.3 Funcionament 3.1.4 Encaix jurdic amb la realitat catalana 3.1.5 Avantatges i inconvenients 3.1.6 Dificultats daplicaci 3.1.7 Incentius que pot establir lAdministraci a

  lhora daplicar el model 3.1.8 Variables en el desenvolupament del

  model i guies daplicaci 3.1.9 Experincies relacionades 3.1.10 Documents i enllaos dinters 3.2 CESSI DS (COOPERATIVES EN 25

  CESSI DS) 3.2.1 Definici

  3.2.2 Caracterstiques 3.2.3 Funcionament 3.2.4 Encaix jurdic amb la realitat catalana 3.2.5 Avantatges i inconvenients 3.2.6 Dificultats daplicaci 3.2.7 Incentius que pot establir lAdministraci

  a lhora daplicar el model 3.2.8 Variables en el desenvolupament del

  model i guies daplicaci 3.2.9 Experincies relacionades 3.2.10 Documents i enllaos dinters

  3.3 DRET DE SUPERFCIE 34 3.3.1 Definici 3.3.2 Caracterstiques 3.3.3 Funcionament 3.3.4 Encaix jurdic amb la realitat catalana 3.3.5 Avantatges i inconvenients 3.3.6 Dificultats daplicaci 3.3.7 Incentius que pot establir lAdministraci

  a lhora daplicar el model 3.3.8 Variables en el desenvolupament del model i guies daplicaci 3.3.9 Experincies relacionades 3.3.10 Documents i enllaos dinters

  3.4 COPROPIETAT: PROPIETAT COMPARTIDA I PROPIETAT TEMPORAL 41

  3.4.1 Definici 3.4.2 Caracterstiques 3.4.3 Funcionament 3.4.4 Encaix jurdic amb la realitat catalana 3.4.5 Avantatges i inconvenients

  ALTERNATIVES DACCS I TINENA DE LHABITATGE

 • ESTUDI DE FORMES ALTERNATIVES DACCS I TINENA DE LHABITATGE

  3.4.6 Dificultats daplicaci 3.4.7 Incentius que pot establir lAdministraci

  a lhora daplicar el model 3.4.8 Variables en el desenvolupament del model

  i guies daplicaci 3.4.9 Experincies relacionades 3.4.10 Documents i enllaos dinters 4. VARIABLES COMUNES A TOTS ELS MODELS 49 4.1 COMPARTIR ESPAIS (PER EXEMPLE

  COHABITATGE) 4.1.1 Definici 4.1.2 Caracterstiques 4.1.3 Encaix jurdic a la realitat catalana 4.1.4 Avantatges i inconvenients 4.1.5 Rgims de tinena on saplica cada variant 4.1.6 Experincies relacionades 4.1.7 Documents i guies dajuda a lhora

  daplicar del model 4.2 AUTOCONSTRUCCI 52 4.2.1 Definici 4.2.2 Les variants i les seves caracterstiques 4.2.3 Encaix jurdic en la realitat catalana 4.2.4 Rgims de tinena on aplicar

  lautoconstrucci 4.2.5 Experincies relacionades 4.2.6 Documents i guies dajuda a lhora

  daplicar el model 4.3 FINANAMENT (O ASSUMPCI DE COSTOS) 55 4.3.1 Definici 4.3.2 Les variants i les seves caracterstiques 4.3.3 Encaix jurdic en la realitat catalana

  4.3.4 Rgims de tinena on aplicar els diferents sistemes de finanament

  4.3.5 Experincies relacionades 4.3.6 Documents i guies dajuda a lhora

  daplicar el model

  5. BIBLIOGRAFIA 60

  6. EPLEG 62 6.1 I TU QU HI POTS FER? 6.2 LADMINISTRACI QU HI POT FER? 62 6.2.1 Suport i assessorament 6.2.2 Mesures fiscals 6.2.3 Actuacions directes

  ALTERNATIVES DACCS I TINENA DE LHABITATGE

 • ESTUDI DE FORMES ALTERNATIVES DACCS I TINENA DE LHABITATGE

  6

  1. INTRODUCCI

  Aquest estudi vol facilitar el coneixement i laplicaci de formes alternatives daccs i tinena de lhabitatge a la poblaci jove. I alhora vol contribuir a desenvolupar un dels objectius estratgics del Pla nacional de joventut de Catalunya 2020: impulsar noves formes i models residencials en les poltiques dhabitatge per tal de superar la dualitat lloguer propietat entre la gent jove. Aquest objectiu estratgic est vinculat a una srie dobjectius operatius: Promoure iniciatives que plantegin noves modalitats

  daccs i ds dels habitatges (lloguer amb opci de compra, copropietat, adquisici de dret de superfcie, etc.).

  Incrementar el suport a les persones promotores dhabitatge i a les iniciatives que plantegin noves modalitats daccs i tinena, basades en la sostenibilitat, com les cooperatives dhabitatge i la cessi ds.

  Promoure els allotjaments collectius amb carcter transitori per a persones joves estudiants i treballadores.

  Donar a conixer entre les persones joves els nous models ds i tinena dhabitatge emergents com a estratgies dallotjament ms sostenibles (Wohnprojekte, entre daltres).

  Incorporar la flexibilitat fsica en el disseny arquitectnic dels habitatges perqu sadaptin a les necessitats canviants dels processos dallotjament juvenil.

  Donar suport a nous models residencials que afavoreixin lemancipaci i laccs a lhabitatge de les persones joves amb discapacitat i malaltia mental.

  En la mateixa lnia, a la XXXV Assemblea general ordinria del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, celebrada el 2 de mar de 2013, sexigia incorporar i fomentar formes innovadores daccs i tinena de lhabitatge, que en garantissin un s no especulatiu.

  Aix queden definides les dues lnies dactuaci bsiques per fer possible la implantaci daquests models alternatius. Duna banda, el seu impuls, que ha de portar, des del punt de vista de les poltiques pbliques, a posar a labast de les persones joves aquests nous models; per de laltra, donar-los a conixer per fer aflorar la demanda que vulgui incorporar aquests models com a estratgia daccs a lhabitatge tant individual com collectiva.

  Lestudi sha enfocat a laccs i tinena de lhabitatge, ja que, com veurem, la dificultat demancipaci juvenil s un tema que est lluny de resoldres. No obstant aix, aquests models sn aplicables a laccs a qualsevol tipus dimmoble: edifici, habitatge, local, oficina, etc. i poden facilitar laccs de les entitats juvenils a espais necessaris per al seu propi funcionament.

  Les alternatives descrites en aquest estudi acosten laccs a lhabitatge a la seva concepci com a b ds i no dinversi; i alhora, aporten valors com la coresponsabilitat, lajuda mtua, la producci collectiva, lafavoriment de nous models de convivncia, lestabilitat, etc., a un cost daccs inferior a la compra en el mercat lliure.

  Confiem que aquest estudi sigui una contribuci til per al conjunt de joves catalans, tant per a les persones usuries com per a les que ocupen crrecs tcnics o de responsabilitat dins lAdministraci, com a eina que faciliti i estimuli noves formes daccedir a lhabitatge. La voluntat de la ciutadania i la voluntat poltica sn una condici sine qua non per tal que aquests nous models daccs a lhabitatge puguin ser una opci real i generalitzable al nostre pas.

  1.1 ANTECEDENTS

  Aquest estudi arrenca de la preocupaci per part del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) arran de la dificultat demancipaci de les persones joves. Desprs de set anys de millora de la taxa demancipaci juvenil (entre 16 i 29 anys), que va passar del 18,5% lany 2000 al

  1 XXXV Assemblea General Ordinria del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, celebrada el 2 de mar de 2013.

 • ESTUDI DE FORMES ALTERNATIVES DACCS I TINENA DE LHABITATGE

  7

  32,9% lany 2007, sinici un fort procs de retrocs que ha situat la taxa lany 2013 a xifres de lany 2003, amb una taxa del 25,5%.

  Aquesta forta davallada s una mostra de lexpulsi quasi sistemtica del mercat de lhabitatge de les persones joves. Aix doncs, aquesta situaci dimpossibilitat daccs al mercat tradicional de lhabitatge ha portat el CNJC a plantejar la necessitat dincorporar i fomentar formes innovadores daccs i tinena de lhabitatge, que en garanteixin un s no especulatiu i facilitin laccessibilitat i lestabilitat a lhabitatge de la poblaci jove.

  Amb lobjectiu dincrementar el coneixement amb relaci a les percepcions i propostes de les entitats juvenils i de la gent jove en general, el CNJC va elaborar un petit qestionari en qu es posava un mfasi especial a formes alternatives a les hegemniques i a experincies dxit conegudes al llarg del territori catal.

  Daquest qestionari, sen van extreure una srie de conclusions. Amb relaci als problemes detectats es poden establir quatre grans eixos, un dels quals s la manca dalternatives als models hegemnics daccs i tinena dhabitatge. Dins daquest eix sesgrimeixen els argum