Minimanual gmail

of 8 /8
MINIMANUAL GMAIL Alumne: Joan Tordera Asignatura: Informatica F2 Profesora: Monica Bretó

Embed Size (px)

Transcript of Minimanual gmail

Page 1: Minimanual gmail

MINIMANUAL GMAIL

Alumne: Joan TorderaAsignatura: Informatica F2Profesora: Monica Bretó

Page 2: Minimanual gmail

-Interfície principal

La part més basica de la interficíe del Gmail és la següent:

-El primer boto gran que diu “redacta” serveix per enviar missatges -Aquesta part és on podem consultar la nostra safata d’entrada( hon podem veure els correu que arriben)-Sota la safata d’entrada podem veure 3 subtítols: destacats, importants i enviats.Podem classificar els correus com a destacats o importants fen click a un boto en forma de estrella que esta al costat esquerra del correu en qüestió.

D’aquesta manera donem “prestigi” a els correu cosa que fa que siguin més fàcils de trobar. L’apartat d’enviats és on es poden veure els correu els quals nosaltres sóm l’autor.-Despès tenim els esborranys i més abaix hi han els cercles que podrem tenir gracies a la xarxa social “Google+”.-Llavors hi han les nostres etiquetes que s’explicaran més endavant.-Per acabar surt la nostre foto de perfil i nom( els quals podem afegir/cambia fen un click) La lupa serveix per buscar gen i afegir-les als contactes

1

Page 3: Minimanual gmail

-Configuració

-Configuració general:

Per accedir-hi només tens que fer click al boto que te un engranatje dibuixat.

En aquesta imatge es pot fer el següent:

-Primer pots ficar la compatibilitat d’edició al teu gust i fica l’idioma que tu prefereixes. També pots ficar de quin païs ets i personalitzar el tamany de la página.També hi ha l’opció de preguntar si vols veure un imatge que algu envía ho no veure-la. Pots cambia la resposta predeterminada a individual ho per grup per si el correu es destinat a més d’una persona.Per últim pots cambiar l’estil de la lletra i la visualització de conversa(Estableix si s'han d'agrupar els correus electrònics sobre el mateix tema)

2

Page 4: Minimanual gmail

En aquesta podem fer el següent:

-En aquests parametres podem posar a la gent que ens pot enviar correus atraves de G+,tenim l'opció d’amagar el boto ho no “d’enviar i arxiva” i veures quines estrelles i icones podem ficar en els correus per destacar-los. També pots permiti que Gmail mostri notificacions emergents a

l'escriptori quan rebeu missatges de correu electrònic nous i activar o no les tecles de dreçera.

Aquesta és la última imatge i podem fer el següent:

3

Page 5: Minimanual gmail

-Tenim l’opció de ficar si volem que els botons siguin icones o text, fican-se una imatge de perfil i fer-la visible per tothom o no i posar una signatura o no perque surti cada vegada que enviem un correu.

-Gestió d’etiquetes

Aqui basicament podem escollir si amaga ho mostrar las llistes d’etiquetes i al final de la segona imatge podem veure un boto que fica “crea una etiqueta nova” aixó serveix per crear una etiqueta.

4

Page 6: Minimanual gmail

-Perfil

En el perfil basicament podem canvian-se la foto de perfil amb un simple click a la foto petita de la banda esquerra i canvian-se el nom de la mateixa manera de la foto.

-Gestio de tasques:

5

Page 7: Minimanual gmail

Aqui podem veure que si apretem el boto “Gmail” sortiran varies opcions, si escollim “tasques” s’ens obrira la pantalla de abaix a la dreta hon podrem crear i veures les tasques.

6