Meteorologia webquest

36
XVII Jornades de Meteorologia Eduard Fontseré. (ACAM) 26 de novembre de 2011 Núria Alart

description

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM)

Transcript of Meteorologia webquest

Page 1: Meteorologia webquest

XVII Jornades de Meteorologia Eduard Fontseré. (ACA M)26 de novembre de 2011 Núria Alart

Page 2: Meteorologia webquest

Sabeu que podem aprendre de diferents maneres?

L’observació d’altres personesEls nostres sentits

La conversa i el diàleg Símbols gràfics, sonors,…

L’exploració de les nostres mans

Diferents estils d’aprenentatge

Ritme Input/outpot

Persistència/esforç

AgrupamentConeixements

previs

Autonomia

Page 3: Meteorologia webquest

Grups de discussió

Demostrant

Audiovisual

Llegint

Escoltant

95 % Ensenyant i avaluant mútuament

90 % Ensenyant mútuament

75 % Fent

50 %

30 %

20 %

10 %

5 %

“Escolto i oblido,veig i crec, faig i comprenc” (Confuci)

Núria Alart www.xtec.cat/~nalart

(National Training Labs., Bethel, MaineEdgar Dale)

Com aprenem?

Page 4: Meteorologia webquest

Com aprenem?

Experimentant

Recollint informació d’altres fonts

Reflexionant sobre els propis sentits

Relacionant: comparant i contrastant

Memoritzant significativament

Demostrant tot allò que s’ha après de diferents maneres

Autoavaluacions

APRENEM FENT

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 5: Meteorologia webquest
Page 6: Meteorologia webquest

“Hem de passar d’un model d’educació industrial , lineal, conformista,agrupant persones … a un model orgànic on crear condicions per a fer

créixer les potencialitats humanes ” Ken Robinson, 2010

Page 7: Meteorologia webquest

La creativitat és la generació de noves idees, o bé noves associacion s entre idees i conceptes coneguts, que produeixen sol ucions originals

Amb la imaginació comencem a crear, a jugar, a compartir la nostra creació i

veure que opinen els demés i per últim reflexionar sobre ella .

Page 8: Meteorologia webquest

Si mirem a l’alumnat i el veiem capaç...

el farem més capaç

Page 9: Meteorologia webquest

Està demostrat que el professorat que troba punts forts en el seu alumnat i els mostra fa que el rendiment d’aquest augmenti.

Cal detectar punts forts, habilitats personals i mo strar-les.

“Efecte Pigmalió”

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 10: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Concepte: intermedi , obert , intensiu i flexible

Funcionament:Nivells oberts Atenció personalitzadaInteracció i cooperacióLlengua catalanaTreball per projectesIntel·ligències múltiplesWebQuestPortafoli

Alumnat nouvingut

Page 11: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

“La capacitat que tenen els alumnes de posar en pràctica d’una manera integrada coneixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre

problemes diversos de la vida real”. Generalitat de Catalunya 2004

Bàsiques =per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida diària

Competència = aplicació de coneixements , habilitats i actit uds

Page 12: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Una proposta didàctica, anomenada:

... de recerca guiada d’informació

Page 13: Meteorologia webquest

Tecnificació de les aulesDotació aules d’acollida

Pla 1x 1

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 14: Meteorologia webquest
Page 15: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Té en compte el treball de les competències bàsiques

Page 16: Meteorologia webquest

C. social i ciutadana : Interacció amb els demés, normes de convivència, consciència de diversitat,…

C. Coneixement i la interaccióamb el món físic: interacciómanipulativa i sensorial amb els elements del món físic

C. comunicativa, ling. audiovisual: conversar i escoltar. Expressar-se per escrit, i diferents llenguatges audiovisuals

C. Aprendre a aprendre: Consciència i control de les pròpies capacitats i coneixements. Autoavaluació.

C. matemàtica: Comprendre, utilitzar i relacionar els números. Resoldre problemes

C. Artística i cultural: observació i expressiócreativa

C.Tractament de la informació i c. digital: gestionar la informació, ús de les TIC

C. Autonomia i iniciativa personal: aplicació de valors i actituds personals. Projectes individuals o col·lectius

Page 17: Meteorologia webquest

Integrar la creació dins d’Internet

“ La millor manera de generar un estudiant creatiu és donar-li la oportunitat de crear coses noves on les

noves tecnologies han de ser utilitzades”

Page 18: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

... recursos principalment a Internet...

Page 19: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

IntroduccióTema i element motivador

Definició en un context

TascaTreball final

Continguts i format

ProcésOrganització del treball

Activitats a realitzar

RecursosAdreces web de suport

AvaluacióDel procés del producte final

Guia didàcticaNivell, objectius, continguts...

Conclusions i crèditsPer ampliar i referenciar

Page 20: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Contempla el treball cooperatiu i per rols

Page 21: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Prioritza la construcció col·lectiva del coneixement ...

Objectius d’alt nivell cognitiu: sintetitzar, anali tzar, crear...

Page 22: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

...sense oblidar la responsabilitat individual... Amb diferents rols...

Page 23: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

...amb la finalitat de exposar, publicar d’alguna ma nera els resultats...

Page 24: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

...i conté una avaluació autèntica...

A través de RÚBRIQUES, tant del procés com del resultat final

Page 25: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 26: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Creus que ha de ser fàcil preveure el temps que farà demà? I d’aquí una setmana? Des de quan creus que els éssers humans es van interessar pel temps atmosfèric?...

Page 27: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 28: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 29: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 30: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 31: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 32: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 33: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 34: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

Page 35: Meteorologia webquest

Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http ://www.xtec.cat /~nalart /moltesmescoses /meteorolegs /index.htm

Page 36: Meteorologia webquest

Núria Alart. Premi Eduard Fontseré 2009 (ACAM) WQ: “ Fem de meteoròlegs ”http://www.xtec.cat/~nalart/moltesmescoses/meteorol egs/index.htm

MOLTES GRÀCIES!

Professora de SecundàriaProfessora Associada Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (MIDE)Formadora del Departament d’EducacióFormadora de l’ICE de la Universitat de Barcelona i de l’ICE de la UABMembre de la Comunitat Catalana de WebQuestMembre del Projecte Espurn@