Mesopotamia ii

of 15 /15
MESOPOTÀMIA • RELIGIÓ •CULTURA I CIÈNCIA •ART

Transcript of Mesopotamia ii

MESOPOTÀMIA• RELIGIÓ•CULTURA I CIÈNCIA•ART

5. RELIGIÓMESOPOTAMIA

Creèncias

Politeistes

Divisió en Món Natural i Món Sobrenatural ( món dels humans i món dels déus)

Màgia, bruixeria i endevinació

Creien en molts déus

Imaginaven els déus amb personalitat humana amb defectes i virtuts.

6. CULTURA Y CIÈNCIAMESOPOTAMIA

Dibuixos amb formes geomètriques sobre argila assecada al sol

Escriptura cuneïforme

Recopilació del coneixement sobre tabletes de fangBiblioteques

Importància de l’epopeia (poema heroic llarg)

El poema de Gilgamesh

Literatura

Sistema matemàtic de pesos i mesuresCiència

Importància de la primera recopilació de lleis

El còdig d’Hammurabi

Esteles de lleis

Listat de països, muntanyes,… recopilació geogràfica

El poema de Gilgamesh Tableta de matemàtiques

Naixement de l’escriptura

ESCRIPTURA CUNEÏFORME1. Els primers documents escrits (4000-3000

aC)= Escriptura ideogràfica (representen les idees de les coses no els sons). Va anar evolucionant cap a representació dels sons.

2. Desenvolupada pels Sumeris.

3. Escrivien sobre rajoles d’argila cuites al forn en les quals feien incisions amb un punxó.

4. Textos trobats són breus de caràcter comercial o legislatiu.

Sistema cuneïforme

Estela d’HammurabiEstela d’Hammurabi:

- Recull el codi d’Hammurabi. - Primera recopilació de lleis de la Història.- Columna de basalt. - Se representa al rei davant la divinitat en actitud de respecte i adoració.

- el déu Shamash va dictar les lleis directament al rei. Lleis sagrades. . - 282 lleis i decrets

Estela d’HammurabiEstela d’Hammurabi

7. ARTMESOPOTAMIA

ARQUITECTURA

Característiqus

Ús de maons cuits (fang assecat al sol)

Arcs de mig punt (arc semicircular que es recolza en dos suports) i la volta per a cobrir.

Construccions recobertes amb marbre, maons vidriats o d’alabastre a l’exterior i pintures i relleus a l’interior

Principals tipologies

PalausSobre terrasses

Alguns patis

TempleNombroses dependències

L’element més destacable és el ziggurat

torre escalonada amb pisos ( normalment 7), als quals s’accedeix per una rampa y cada un d’ells estava pintat d’un dels colors de l’arc de San Martí. Està coronat per una capella reial i un observatori. A la part inferior es trobaven les habitacions i magatzems dels sacerdots i sacerdotisses. La planta sempre estava orientada cap als punts cardinals.         

palau-ciutat: magatzems, quàdrigues, vivendes dels serfs, patis i dependències reials. Es trobaven envoltats d’un mur. A les portes es colocaven les figures de brous alats com protecció i decoració.

Porta d’IstharPorta d’Isthar

Ziggurat del rei Ur-Urnammu

Porta d’Isthar, rajola vidriada

Representacions del rei Gudea de Lagash. -Sentat o de peu. -Mans juntes, actitud orant. -Turbant, capa sumèria. -Pedra dura > diorita.

MESOPOTAMIA

ESCULTURA

Braus o genis alats: -Cap humà amb barba reial i tiara amb doble de banyes.- Cos de brau o lleó, amb ales. -Cinc potes ( de front sembla immòbil i de perfil estar en moviment

Escultures de petit tamany o en relleu.

Característiqus El cos humà es realitzava a partir d’una forma geomètrica senzilla: con, cilindre.

Personatges amb faldilla fins els turmells. Narius de forma piramidal, boques rectilínies i els cabells simètrics.

Principals representacions

MESOPOTAMIA

CERÀMICAAtuells

Segells cilíndrics

Tabletes i esteles

Obres commemoratives de caràcter únic per a exaltar les victòries dels reis i la intervenció dels déus en las batalles.

Peces de fang cuit on es grabava una signatura.El cilindre es feia rodar por argila tova deixant impresa la signatura. A més a més portaven imatges religioses, animals…

Diferents formes i mesures segons l’ús