Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

26
MEMÒRIA AGENDA 21 CURS 2011/12| CENTRE D’ESTUDIS MONTSENY Pallars, 410 TEL.-93 3072857 08019 BARCELONA FAX- 93 3076503 www.cemontseny.cat [email protected] PAS A PAS CAP A UNA ESCOLA VERDA

description

3

Transcript of Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

Page 1: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA AGENDA 21 CURS 2011/12|

CENTRE D’ESTUDIS MONTSENYPallars, 410 TEL.-93 307285708019 BARCELONA FAX- 93 3076503www.cemontseny.cat [email protected]

PAS A PAS CAP A UNA ESCOLA VERDA

Page 2: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

Índex de contingutsCENTRE D’ESTUDIS MONTSENY...........................................................................1

1.Introducció....................................................................................................................32.Identificació dels projectes...........................................................................................3

2.1.Cuidem el nostre hort..............................................................................................32.2 Reduïm el consum de paper d’alumini....................................................................72.3 La contaminació acústica a l'escola. Diagnosi II..................................................72.4 Altres activitats.................................................................................................12

o Participació en el projecte Breathe:..........................................................................13o Tema del centre d’interes del Casald’estiu 2012: Reciclajoc:.................................133.Col·lectius que han participat...................................................................................13

3.1 Professorat:............................................................................................................143.2 Alumnat:................................................................................................................143.3 Personal no docent:................................................................................................15

4.Valoració del procés i dels resultats..........................................................................155. Propostes per al proper curs....................................................................................166.Valoració de l’ajut i els recursos rebuts...................................................................16ANNEXOS......................................................................................................................17

La comissió treballant..................................................................................................17Treballant en l’hort......................................................................................................17Enquesta de contaminació acústica.............................................................................18Projecte BREATHE.....................................................................................................18Un petit tastet del lipdub..............................................................................................19Casal 2012.Recicla-joc................................................................................................20

1.Introducció

El nostre centre inclou les etapes d’educació infantil, primària , secundària obligatòria i batxillerat, per tant aquesta memòria respon

2

Page 3: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

a un projecte unitari de tota l’escola on podem trobar activitats dutes a terme pels diferents col·lectius.

Pas a pas cap a una escola verda

2.Identificació dels projectes

Aquest curs 11/12 hem dut a terme diferents accions relacionades amb temes mediambientals. Hem treballat en diferents nivells, hem continuat cuidant l’hort de l’escola i fent la recollida selectiva de residus, continuem amb el projecte engegat fa tres cursos per reduir el consum de paper d’alumini a l’escola, hem continuat el projecte referit a la contaminació acústica a l'escola. D’altra banda hem dut a terme altres activitats que anaven sorgint al llarg del curs.

2.1 Projecte treballat a Educació Primària: Cuidem el nostre hort 2.2 Projecte treballat a ESO: Reduïm el consum de paper d’alumini. Continuació.Contaminació acústica a l’escola.Continuació2.5 Altres activitats

2.1.Cuidem el nostre hort

Diagnosi:

La nostra escola té, al pati, un hort escolar.

A la comissió de l’escola verda vam decidir, que fos ecològic, seguint les instruccions que el 30 de juny del 2005 la FAO va proposar, i que fossin els nens i nenes de 3r de primària els que hi treballessin, a la setmana tenen una hora complementària per realitzar l’activitat.

Vam començar el curs 08/09, ara ja portem 5 anys.

És una eina que afavoreix i contribueix a l'educació mediambiental i al desenvolupament individual i social, ja que afegeix una dimensió pràctica als aprenentatges.

Estudi :

3

Page 4: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

Ens vam proposar com a objectiu per aquest curs “ continuar mantenint i fer créixer el nostre hort”

A més altres més transversals com són:

1. Participar en activitats de grup adoptant un comportament constructiu,responsable i solidari, valorant les aportacions pròpies i alienes. Treball en equip.

2. Comprendre i valorar les repercussions de determinades accions,pròpies i dels altres, sobre l’entorn natural i social, com també mantenirun comportament adequat en la vida quotidiana i emetre judicis de valor irespecte per la conservació del medi ambient. Educació en valors sostenibles i de respecte.

3. Valorar la importància del coneixement del medi social i natural. Adquirirles tècniques bàsiques d’investigació i estudi per dur a terme de maneraautònoma nous aprenentatges Un model per aprendre a pensar en la ciència.

Solució : Ens vam plantejar treballar en varis projectes

Projecte 1: DIETARI1. Fer un seguiment escrit (dietari) de les feines quotidianes a l’hort.Cada nen i nena ha anat fent unes fitxes on descriu quina és la feina concreta que hem realitzat, ordenades per data.

Projecte 2: OBSERVACIÓ DE L’HORT A LES DIFERENTS ESTACIONSARBRES I PLANTES

1. Fer el seguiment del creixement de les plantes que hem sembrat.Hem confeccionat una fitxa on apuntem diferents aspectes a destacar, com el nom, la mida, els colors, i el creixement de la planta. Enguany també hem fet els seguiment dels arbres 2. Es relaciona amb les diferents estacions de l’any per observar els canvis

4

Page 5: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

Projecte 3: ANIMALS DE L’HORT1. Triar un tema relacionat amb els animals de l’hort per petits grups2. Fer-se preguntes sobre què és el que volem saber d’aquest animal3. Contestar prèviament que sabem nosaltres.4. Trobar informació a diferents llocs per contestar allò que volem saber5. Exposar als companys el que hem après.Els nens han triat el tema que més els interessava, han buscat informació, principalment a internet, i han fet una exposició a la classe.

Projecte 4: PLANTES AROMÀTIQUES L'objectiu principal d’aquest projecte és iniciar al coneixement sensitiu de les plantes aromàtiques del nostre entorn que s’utilitzen en perfumeria

5

Page 6: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

Valoració :

S’han fet diferents visites a horts i masies del voltant per part de diferents cursos de l’escolaTots els alumnes de primària han passar per l'hort per tal d'observar i treballar algun aspecte del seu temari.Hem recollit i menjat pastanagues, raves, maduixes, síndria, faves, cebes, tomàquets patates, apis, escaroles i calçotsEncara tenim plantes, pendent de recollir, carbassons, cogombres , síndria, meló, tomàquets i pebrots

Hem fet créixer el nostre hort.

2.2 Reduïm el consum de paper d’alumini .

Des de fa tres cursos a l'escola estem treballant per reduir el paper d’alumini que utilitzem per embolicar l’esmorzar. (veure memòries cursos anteriors)Al llarg del curs hem anat observant que ha tornat a augmentar la utilització del paper d’alumini per embolicar l’esmorzar sobretot per part dels alumnes de secundària.

6

Page 7: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

A partir d’aquesta observació, cap a mitjans del tercer trimestre, hem decidim tornar a fer una campanya recordatòria per rependre l’hàbit de no utilitzar el paper d’alumini.Els encarregats de fer-la han estat els alumnes de segon d’ESO en una hora setmanal de projectes:

Han elaborat enquestes per veure com està la situació real a lescola, cartells recordatoris de l’estudi que ja havíem fet.

Cartes per penjar a la plataforma digital de l’escola dirigides als pares

Contes per explicar a parvulari Un joc per sensibilitzar als més petits Un lipdub sobre el tema

Com aquest treball s’ha acabat a final de curs, en la reunió de la comissió d’escola verda hem valorat que serà més eficient si ho deixem preparat i ho posem en marxa a començament del proper curs.

2.3 La contaminació acústica a l'escola. Diagnosi II

A la última reunió de la comissió del curs anterior vam valorar els resultats de la medició de la contaminació acústica i vam concloure que els resultats no eren prou fiables (veure memòria del curs 2010/2011).

En la primera reunió d’aquest curs vam continuar parlant del tema i vam decidir fer una enquesta per tal de recollir les percepcions que els alumnes i professors tenen sobre el nivell de soroll que hi ha a l’escola.D’aquesta manera podríem veure d’una forma qualitativa en quins espais o moments ens molesta més el soroll i així després podríem passar a fer medicions més concretes.

Vam elaborar una enquesta que podeu veure en el següent enllaç:

https://docs.google.com/a/cemontseny.cat/spreadsheet/viewform?formkey=dENUUXBUTlg4SUEybW95MTdIcjdoYkE6MQ

Va ser contestada de forma individual pels alumnes de ESO, Batxillerat i cicle superior de primaria ide forma col.lectiva pel cicle inicial i mitjà de primària i vam obtenir els següents resultats:

7

Page 8: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

8

Page 9: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

9

Page 10: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

10

Page 11: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

A la última reunió de la comissió vam analitzar-los i vam veure, que en general no hi ha una preocupació pel soroll que es genera a l’escola, la major part d’alumnes no creuen que sigui molest. Ens va sorpendre ja que a la comissió li havia semblat que era un tema més problemàtic. El que més molesta és quan s’arrosseguen les cadires i hi ha força suggeriments en aquest sentit de posar taps de goma a les potes de les cadires.S’ha comentat amb direcció i diuen que durant aquest estiu intentaran posar-les.La major part de queixes eren per unes obres que hi ha al carrer, però ja estan a punt de finalitzar, per tant aquest tema estarà aviat resolt.

A partir d’aquesta situació la comissió ha decidit donar el tema per tancat.

2.4 Altres activitats

Altres activitats que hem dut a terme al llarg del curs de forma puntual han estat:

o Creació de la comissió d’escola verda i reunions periòdiques

o S’ha tingut cura de l’hort i de la zona enjardinada de l’escola.

o S’han col·locat rètols de classificació de plantes de l'hort.o S’ha construït un espantaocells per l’hort.

11

Page 12: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

o S’ha iniciat la construcció d’un hivernacle per l’hort (alumnes de tecnologia 1r ESO)

o Recollida, plantada i cura posterior de les plantes de viver ofertes per l’A21.

o Reorganitzar els contenidors de recollida selectiva de les càpsules de cafè en la màquina de cafè del menjador del professorat.

o Revisar els contenidors per paper: per a reutilitzar i per a reciclar en les diferents aules.

o S’ha programat i realitzat la visita del PVME. Hi ha participat tota l’escola.

o Recollida selectiva de paper, plàstics, piles, cartutxos de tinta i material d’escriptura gastat en tot l’àmbit escolar.

o S’ha utilitzat la mascota de l’escola verda Esvem (Escola Verda Montseny) en els espais destinats a recollida selectiva.

o Seguiment i actualització del plafó informatiu de notícies relatives a temes mediambientals en el vestíbul de l’escola

o La diada de Sant Jordi es van fer unes paradetes d’intercanvi de llibres usat entre els alumnes de l’escola.

o Utilització de retoladors recarregables per a les pissares blanques

o Participació en el projecte Breathe: El Centre CREAL (centre recerca en epidemiologia ambiental) ha invitat a l’ escola en la participació en el projecte mediambiental BREATHE. (BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine particles in scHool childrEn) dirigit pel Dr Jordi Sunyer, codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i director del Programa de Recerca en Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM.

Aquest projecte té per objectiu estudiar l’impacte de les partícules fines de la contaminació atmosfèrica en el desenvolupament neurològic d’uns 4.000 nens de 40 escoles.

Han  participaran, durant el curs actual i els alumnes de 2n 3r i 4t de primària . Tal com estava programat s' han fet tots el passos previstos en el projecte BREATH  La participació de les famílies amb l' alumnat corresponent  ha estat i és molt alta.S'han fet dues sessions de proves amb ordinadors per mesurar l`àrea neuropsicològica de l' alumnat voluntari i s' han fet mesures de la contaminació atmosfèrica  en diferents àmbits de l' escola ,tant interior com exterior .Aquest projecte continuarà  el proper curs escolar.

12

Page 13: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

o Tema del centre d’interès del Casal d’estiu 2012: Recicla-jocLes activitats dels tallers del casal seran principalment de construcció de jocs amb material reciclat.

3.Col·lectius que han participat

En el desenvolupament d’aquests projectes i activitats han participat els diferents col·lectius de l’escola:- Professorat- alumnat- famílies- personal no docent,

el grau de participació ha estat diferent segons les activitats realitzades.

3.1 Professorat: Alguns professors han format part de la comissió

(reunions sobre: diagnòstic del/s problema/es, presa de decisions, activitats, avaluació... )

Els tutors han informat sobre les diferents activitats que es fan a l’escola sobre el tema i han organitzant espais i temps per realitzar-les.

Els tutors han informat sobre la recollida selectiva de paper, plàstic, piles, cartutxos de tinta d’impressora, material d’escriptura usat...

El professorat ha fet recollida selectiva de paper, plàstic cartutxos de tinta d’impressora, material d’escriptura usat i càpsules de cafè i ha habilitat un espai a les diferents sales i aules per recollir paper per tal de poder-lo reutilitzar.

El professorat ha vetllat per una correcta recollida de residus i per la reutilització del paper.

Hi ha dues professores (ESO i EP) que disposa d’una hora setmanal per coordinar els temes relatius a l’A21 i també hi ha dedicació de la sots direcció pedagògica

El professorat ha utilitzat retoladors recarregables per les pissares blanques

S’ha elaborat una enquesta sobre contaminació acústica per tots els alumnes i professors de l’escola.

13

Page 14: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

3.2 Alumnat: Alguns alumes han format part de la comissió

(reunions sobre: diagnòstic del/s problema/es, presa de decisions, activitats, avaluació... )

L’ alumnat de 3r, 4r d'ESO i BAT són els encarregats de fer la recollida dels diferents contenidors de paper i plàstic de l’escola.

Els alumnes de 3r d’ EP són els encarregats de tenir cura de l’hort.

Els alumnes de 2n ESO han estat els encarregats de fer la campanya recordatòria sobre els embolcalls reutilitzables de l’esmorzar.

Alumnes de 1r d’ESO han iniciat la construcció d’un hivernacle

3.3 Personal no docent:

3.3.1 Personal de cuina i monitors de menjador

El servei de cuina fa la recollida selectiva de plàstic, paper i oli.

3.3.2 Personal de secretaria i consergeria

El personal de secretaria i consergeria de l’escola fa recollida selectiva de paper, plàstic, tinta , piles i material d’escriptura gastat.

S’utilitzen cartutxos de tòner que es tornen a omplir a granel.

Aquest curs ja no s’han imprès els correus electrònics adreçats al personal sinó que s’han reenviat.

S’ha reduït la mida de les fotocòpies per tal de gastar menys paper.

S’ha reduït el nombre de circulars que s’envien a les famílies pròpies de secretaria (rebuts...) i només penjar-les a la pàgina web de l’escola.

Han començat a enviar-se a les famílies informacions per correu electrònic per tal de reduir la despesa de paper

Casal d’estiu . Activitats de construcció de jocs amb material reciclat.

4.Valoració del procés i dels resultats

14

Page 15: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

A la darrera reunió hem valorat la feina feta durant aquest curs:

S’han analitzat els resultats de l’enquesta sobre contaminació acústica i veient que no és un tema que preocupi a la majoria d’alumnes i professors s’ha decidit no treballar-lo el proper curs.

Respecte a l’hort continuem pensant que cal que s’impliquin més cursos, visites, planter, cura ... però no acabem de tirar endavant ja que costa incloure’l en les programacions d’aula.

Posarem en pràctica tot allò que s’ha preparat com a recordatori de la “Campanya contra l’alumini” ja que aquest curs no s’ha pogut pressentar.

En l’anàlisi del treball sobre contaminació acústica hem copsat la necessitat de que allò que treballem surti de les preocupacions reals dels alumnes i professors de tota l’escola.Des de la comissió hem decidit que farem una consulta als professors i alumnes sobre quins temes els hi agradaria que es tractessin el proper curs.Es preguntarà a les reunions de professors i als alumnes en les tutories corresponents.La comissió farà un buidatge del que surti i s’estudiarà la viabilitat dels temes proposats.

5. Propostes per al proper curs.

En la última reunió de la comissió hem pensat propostes per treballar durant el proper curs 12/13.

Continuar la campanya per la reducció de paper d’alumini amb el que han preparat els alumnes de 2n ESO i reunions de pares, recomanacions en les tutories, ….

Ampliar a més col·lectius el treball de l’hort Demanar una visita del PVME Continuar el projecte BREATHE Millorar la comunicació dels projectes que es treballen en el

marc de l’escola verda

6.Valoració de l’ajut i els recursos rebuts

15

Page 16: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

Des del l’Agenda 21 escolar hem tingut un suport molt profitós en tots els temes que els hem plantejat.

Els recursos que hem utilitzat han estat:

Compost i plantes pel nostre hort i jardí Visita PVME Consultes via telèfon o email sobre diferents temes

ANNEXOS

La comissió treballant

Treballant en l’hort

Enquesta de contaminació acústica

16

Page 17: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

Projecte BREATHE

Un petit tastet del lipdub

17

Page 18: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

18

Page 19: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

Casal 2012.Recicla-joc

CASAL 2012. CENTRE D'INTERÈS.RECICLA-JOC.

EL CENTRE D'INTERÈS DEL CASAL D'ESTIU 2012 ÉS EL RECICLA-JOC. A PARTIR DE MATERIAL DE REBUIG QUOTIDIÀ CONSTRUÏREM JOCS I JOGUINES NOVES.ESTRUCTURAREM AQUESTS JOCS SEGONS DIFERENTS TIPUS I MANERES DE JUGAR.

1a SETMANA: TAULA. 2a SETMANA: CARRER. 3a SETMANA: ESTRATÈGIA. 4a SETMANA: HABILITAT. 5a SETMANA: TRADICIONAL. A MÉS CADA SETMANA CONSTRUÏREM UN JOC EN FORMAT GRAN.

EL FIL CONDUCTOR QUE ENS ANIRÀ PORTAN CAP A AQUEST MÓN DE LA NOSTRA "FÀBRICA DE JOGUINES", NO SERÀ UN ALTRE QUE EL SENYOR RECICLATGE UN PERSONATGE QUE ENS ACOMPANYARÀ AL LLARG DE TOT AL CASAL CONSTRUÏT AMB MATERIAL DE REBUIG I QUE CADA DILLUNS ENS ANIRÀ DEIXANT PISTES DE CAP A ON ENS HEM DE "MOURE".

19

Page 20: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

1a SETMANA:HOLA, SÓC EL CAPITÀ DEIXALLES. SI HEU ESCOLTAT BÉ LA CANÇÓ JA SABEU UNA MIQUETA QUI SÓC.A PARTIR D'AVUI COMENÇAREM L'AVENTURA DEL RECICLATGE!!!ESTEU PREPARATS?CADA SETMANA US DEIXARÉ UNS PETITS ENIGMES QUE US AJUDARAN A CONSTRUÏR EL JOC O LA JOGUINA.ESPERO QUE US HO PASEU MOLT BÉ!ATENCIÓ RECICLAIRES AQUÍ VA EL PREIMER ENIGMA:

"AMB DIARI, CARTRÓ I ENGINYLA MEMÒRIA FAREU SERVIR".

2a SETMANA:"SI A L'ESTIU VOLS JUGAR...LA RAQUETA NO T'HAS D'OBLIDAR".

3a SETMANA:"COM A CASA HE ARRIBAT,10 HE DE CONTAR.PERÒ SI UN N'HE MENJAT,20 HAURÉ DE SUMAR.COM ANEU D'HABILITAT?"

4a SETMANA:"TINC CAPSES SENSE MÚSICA

20

Page 21: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

MEMÒRIA A21 CE MONTSENY CURS1112

I FITXES PERDUDES.XAPES VESTIDES DE FUTBOLISTESI CAP PILOTA NI CAMP.QUIN EMBOLIC!"

5a SETMANA:"UNA AMPOLLA AMB MOLTES POTESI CARTES SALTADORESTOTALMENT DESCONEGUDES.QUI ÉS QUI?"

* CADA SETMANA (DILLUNS) SONARÀ LA CANÇÓ DEL "CAPITÀ DEIXALLES".UN HEROI D'AQUESTA MENA,CAPITÀ DEIXALLES S'ANOMENA!AMB REBUIG FA LES JOGUINES, JOCS DE TAULA I ANDRÒMINES.

REUTILITZA, RECICLA, REDUEIXCAPITÀ DEIXALLES NO MENTEIX!AQUESTES SÓN LES TRES "ERRES"T'AJUDARAN A CUIDAR LA TERRA.

UN HEROI D'AQUESTA MENA,CAPITÀ DEIXALLES S'ANOMENA!AMB CARTRÓ XAPES, I AMPOLLESJUGARÀS A TOTES HORES!

SOM ELS RECICLAIRES,TU EN POTS SER UN,PER SALVAR EL PLANETAFEM UN FRONT COMÚ.

NO PODEM PERMETRE EL QUE JA TENIMAL CAPITÀ DEIXALLESHEM D'OBEIR.

21

Page 22: Memriaa211112 120617140549-phpapp02-120622125551-phpapp01-120626140541-phpapp01

Bitlles

Necessitarem:Ampolles de plàstic de 1,5l. Per cada joc 10 ampolles.Sorra o aigua per omplir l'ampolla per que no caigui amb un cop de vent.La construcció es tan senzilla com omplir les ampolles i tapar-les bé. Suggeriments per a la decoració: Adhesius i enganxines.Cinta adhesiva de colors.Precaucions:.A l'hora de col·locar les bitlles ho podem fer malament. Potser unes marques al terra ens ajudaran després de cada llençament.