Mem oria 10.03.04

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  531
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Mem oria 10.03.04

 • 1. ANDER ROGRIGUEZ KORTA NAROA OLEAGA BARANDIKA

2. ZENTROAREN KOKAPEN ESTRATEGIA ETA FUNTZIONAMENDUA ZENTROA AUZOA G aur egun, gizarteko patologiak tratatzeaz arduratzen diren ekipamentuak isolatzeko, ezkutatzeko eta azken finean guetto bihurtzeko joera nabarmena dagoen gizartean bizi gara (ingurura begi-HIRIA ratu besterik ez da egin behar jarrera orokorra zein den antzemateko: beharrezkoak dira antzeko zentroak, bai, baina norberaren auzoetan ez bada hobe). Hortaz mendietan, hiruguneetatik urrun kokatuak izan dira gisa honetako ekipamentuak, bertako gaixoen patologiak kutsakorrak bailiran, eta ondorioz, hauek isolatzeak ekarri ditzakeen terapia kalteez gain, kokapen estrategiko egoki batek po- tentziatu ahal dituen onurak aprobetxatu gabe. Gure proiektuan, zentroak, patologia fisiko/sensorialak, sozialak eta psikologikoak tratatuko dituen zentroak, gaixoari gizartean integratzeko eta gizarteko legeen menpe modu autonomoan bizi ahal izateko terapia eskeiniko dio. Donostiaren satelitea den Billabona hirian kokatzen da zentroa (2. mailako hiri satelitean); billabonan bertan aldiz, hirigunetik hurbil geratzen da (isolatu gabe) baina neurri batean ere bananduta. Gure zentroa esanahi puruenean SACEM lantegia zenaren barnean garatuko dela esatea afirmazio guztiz okerra da. Ezinezkoa da gizartera saltoa fase bakar batean ematea, ondorioz, terapiak, patologia maila ezberdinak garatzeko GIZARTEA terapia azpimaila ezberdinak eskeintzen ditu : ZENTROA+AUZOA+HIRIA+GIZARTEA. 3. HIRI MAILAKO AKTIBAZIO/ERREGENERAZIOA K onparatzen baditugu aktuazio eremua (Sacem eraikina+inguruak) eta Billabonako hiria, ohartuko gara, aktuazioak berak hiriari azalera landu mailan ia %35 bat gehiago eskeintzen diola. Hortaz guztiz Berdeguneak, kokapenaren arabera ere, (kasu honetan puntu guztiz zentrala), hiritar guztiak maila berdinean erabiltzaile bihurtzen ditu, hauen arteko loturak eraginez, (adibidez harreman intergenera- beharrezkoa ikusten dugu aktuazioa bera hirian gaur egun dagoenaren osagarria izatea (konplemen-zionalak osatuz, adinaren araberakoak). Are gehiago, horrelako guneen agertzeak isolatze domes- tarioak), edo bertze hitzetan, orain arte dagoenak eskeintzen duena eta aktuazioak eman dezakeena tikoa guttiagotzen du.ela demostratua dago, (interesgarria izan daitekeena ciudad dormitorio-n batzea emaitza indartsuago bat jaso nahiean. Hortarako Billabonan eta batez ere ibai inguruan bihurtzeko joera daukan Billabona hirian). Hiri berdegune sozial-ak aktibitate mailan eskeiniko dituen kokatzen diren aktibazio puntuak aztertu dira bai kokaleku, distantzia eta oinezko ibilbide denborarenerabilerak hurrengoak izanen dire: terapia, zerbitzuak eta lana. Terapia mailan meditazio guneak eta arabera. Hona hemen proiektuak proposatzen dituen erabilera nagusi eta baita aktuazio puntualak ere:sozialki berdeguneak suposatzen duena edukiko ditugu. Zerbitzu mailan aldiz jatetxea, logela ko- munitarioak eta zerbitzu higienikoak. Eta lanari dagokionez, gune honetan sortzen diren lanpostuak, 0-EREMUA: Industriarako eremua. Industria garbiak deitzen direnak proposatzen dira, lanak eta zentrotik pasatutako eta jada gizarteratu den jendearentzako erreserbatuak egonen dira. Hiriko etxebizitzak batak bertzearen alboan elkarbizi dezaten. (soinu eta kontaminazio aldetiko baldintzen jende ezberdina erlazionatuko den eremuan lan egiteak, hirian integratzea ahalbidetuko die eta. Hona arabera aukeratuko dira erabilera industrialak). Hirian bertan lan nkleo bat egoteak Billabona ciudad lanpostuen sailkapena: dormitorio huts bilakatzea ekidin nahi du.1-lorategigintza lana.2-garbiketa lana. 1-AUZO TERAPEUTIKOA: Zentroko lehenengo fasea gainditu eta gero bigarren gizarteratze fasea3-Jatetxean sukaldari eta zerbitzari lanak. emanen den eramua da hau. Beraz, zentroaren parte da eta bertako jendea biziko da hemen, nahiz 4-aterpetxeko harrera + garbiketa lanak. eta auzoa, hiri mailako auzo bat gehiago ere baden. Hau da, Billabonako edozein hiritarrek dauka 5-eremuaren segurtasuna bermatzea. auzoan ibiltzeko eta aktibitatek gauzatzeko aukera: antzokia eremu honetan kokatzen da, baina baita (Santiago bidearen gaiari kritika: pentsatzen dugu gaur egun gehiegikeriaz erabiltzen dela Santiago zentroak eskeintzen duen eta hiriak erabili dezakeen soinu naturalentzako eremua ere bai adibidez.bidearen kontua, badirudi eta orain leku guztietatik igarotzen dela. Leku bakoitzean honentzako eki- pamentuak eta monumentuak eraikitzea lekuz kanpokoa iruditzen zaigu eta hortaz proiktuak erabilera 2-AROMATERAPIA: Zentroak hiriari eskeintzen dion gune berria, zentroaren ekialdeko eremuan. hauek berrinterpretatu eta modu orokorrago batean planteatuko ditu).3-ETXEBIZITZEN ERAIKITZEA: Zentroaren ekialdean, ibaiaren bertze aldean, etxebizitzak eraikitzea5-KIROLDEGIKO BERDEGUNEA: Jada ibai ertzean kokatzen den eremua da, kiroldegiaren beharrei eta ibai ertzaren tratatzea proposatzen dira. Bertan etxebizitzak eraikiz, ibaiaren alde hortako Billa- erantzuten diena. bonari bukaera bat ematen zaio. Etxebizitza hauetan %40-a alokairuzkoak planteatzen dira, zentrutik 6-PASEALEKUA: Hau ere lehendik eraikitakoa da, hiriaren ipar aldetik kiroldegi alderako luzeeran igaro diren eta Billabonan bizitzen geratu nahi duten gaixo izandakoentzako (3. fasea litzateke,sortzen den ibai ertzeko pasealekua. hiriratzea, jada zentroaren kontrolik gabe, baina honen hurbiltasunean) eta bertze %60 etxebizitza librea bezala aurreikusten dira.7-ERREFERENTZIA BISUALAK ETA ORIENTATIBOAK: aipatutako guneak, bai lehendik zeudenak bai proiektuak planteatzen dituenak elkarlanean sartzea da helburu eta hortarako hiri mailako eskeman 4-HIRI BERDEGUNE SOZIALA+(LAN EREMUA): Zentroaren iparraldeko gunea, ia eraiki gabea etaazaltzen den moduan bisualki eremu batek hurrengoarekin harremana bilatzen du. Hortaz gain, 3 paisai aldetiko tratamentu batekin proposatzen du gure proiektuak. Orube hau hiriaren erdigunepuntu estrategikotan (zubien kokatze puntuentan) altuerako eraikin erreferentzialak proiektatuko dira, puntuan kokatzen da, gaur egun, eta zentraltasun hori areagotuko da Billabonak hazteko trenbidearen hiri mailako aktuazio osoaren erreferentzia orientatibo moduan. bertze aldera salto egiten duen momentuan. Ondorioz, etorkizunerako espazio hau eraiki gabe er- 1. ALTUERAKO ERAIKINA: etxebizitza eraikina, aktuazioaren kostuei aurre egiteko sostengu eko- reserbatuko da: Eremu honek hiri mailako berdegune sozial moduan aunitz eskeini dezake, horrelako nomikoa. espazio zabalik ez daukan hiri batean. Hiri berdeguneak onura psikologikoak aportatzen dizkio hiritar-2. ALTUERAKO ERAIKINA: Sacem sarrera markatuko duen bulego/administrazio eraikina. rari, urtaroen aldaketak eta denboraren pasatzea transmitituz.3. ALTUERAKO ERAIKINA: Telefonikako dorrea industria gunean. 4. HIRI MAILAKO AKTIBAZIO PLANA 5. HIRI AKTIBAZIO PLANGINTZA 6. FUNTZIONAMENDUAREN METODOLOGIAINDIBIDUOA GIZARTEA ZENTROAAUZOAHIRI SIMULAZIOAHIRIA+ + KOMUNITATE 1 KOMUNITATE 2 KOMUNITATE 3FISIKO SOZIALAKFISIKO PSIKOLOGIKOAK PSIKOLOGIKOAK BIZITZA ETXEBIZITZAKHEZKUNTZA (gaixo gizarteratu+hiritar arruntak)HEZKUNTZAHEZKUNTZALAN EREMUA SOZIAL KOMUNITARIOA KULTURAL KOMUNITARIOAHIRI BERDEGUNE SOZIALA(LAN EREMUAK) 7. AUZO TERAPEUTIKOA ETA BERE BIZTANLEAK FISIKOSENSORIALA PSIKOLOGIKOgorrakTRATATUKO DIREN itsuakARAZOAKEMOZIONALAelbarrituak apatiadesoreka SOZIALAinmigrazioadrogakindarkeria NATURA NATURAG aixoak, hasierako patologia maila okerrena gainditzen duenean (bai jada terapia fase bat gauzatu duelako edo bertzerik gabe bere patologiak hain egoera larria exijitzen ez duelako), auzo terapeu-NATURANATURA tikoan jarraituko du bere tratamentua. Zentroko eraikinean bizi denak kontrol maila haundia edukikoinformatu du, ezpaitu bizitzeko autonomia gaitasun nahikorik. Auzoan bizi dena aldiz bertze maila bateanTERAPIAORIENTAZIOA egonen da, eta bizitzeko autonomia edukitzen ikasiko du bertan. Auzoa, hiri simulazio bat denkomunikatumomentutik, berau izanen da patologia pairatzen duenarentzako terapia eremu (eremu hau, oraindik ere zentroko langileen kontrolpean egonen da, baina lehenengo terapia fasean baino askeago izanenNATURAda gaixoa). Auzoan, bizi ahal izateko eguneroko lan arruntak egin beharko ditu patologiadunak, eta lan munduan murgiltzeko hezkuntza ere jasoko du. Honetaz gain, partzialki edo planaren zehaztapenak IKERKUNTZA inbestigatu exijitzen duen mailan, zentroan terapia klaseak jasotzeko aukera ere aurreikusten da. Hiru izanen diraNATURAauzo terapeutikoan biziko diren pertsona motak, eta printzipioz, auzoa terapia baten eremu denez, bertan biziko diren sujetuen artean ez da familia egituraketarik emanen: 1-patologia sozialdunakGAIA NATURA 2-patologia fisiko/sensorialdunakNola eragin dezakete bai espazio eraikiak baita espazio naturalak ere patologia hauen terapian?INTERAKZIOAPERTSONA _____________________ESPAZIOA 3-patologia psikologikodunak 8. ZENTROAREN KONPETENTZIA EREMUAK 9. AUZO TERAPEUTIKOAREN EZAUGARRIAK Proiektuaren helburua edo arazoa, hasierako berdina mantentzen da orain ere bigarren fase honeta- rako: zer eta nola aportatu dezake espazioak terapiaren onurarako?1-ESKALA: Aipatu bezala, auzoa hiri simulazio bat bezala eraikiko da, zeinetan maila haundi batean gaixoak etorkizunean gizartean topatuko dituen arazo berdinei aurre egin beharko dien. Hiri simu- lazio hortan atentzio berezia jarriko da eskalaren tratamentuan. Eskala humanoa edo auto batentzako eraikitze eskala guztiz ezberdinak dira adibidez. Auzo honetako biztanleek, beraien gaitasunak direla eta, orokorrean ez dute autorik erabiliko, beraz oinezko ibilbideak gailenduko dira, nahiz eta bai komertzio eta ekipamenduetarako materialak sartzeko edo eta bisitan autoz etorriko direnentzako auto ibilbideak ere egonen diren. Garraiobide publikoa eta bereziki autobusa izanen da bertako bizila- gunek erabili ahalko duten medioa.2-DENTSITATEA/OKUPAZIOA: Psikologia Ambiental liburua eta Cesar San Juan Inguru psikologiako irakaslearekin edukitako elkarrizketen ondoriozkoa da hurrengo afirmazioa: dentsitate haundiko gune urbanoak ez du terapian laguntzen. Are gehiago, kaltegarria suertatu daiteke. Hau dela eta, argi eta garbi dentsitate baju eta okupazio altu baten aldeko apustua egiten da.3-KONPARTITU/EZ KONPARTITU: Patologiaren arabera beharrezkoagoa izan daiteke indibidualismoa edo bizitza komunitarioa eramatea. Oro har patologia soziala pairatzen dutenentzat bizitza komu- , nitario bat egokia da eta lagungarria, eta aldiz patologia psikologikoa dutenentzako garrantzitsua da beraien espazio pribatu/babestu eta indibiduala edukitzea. Plangintzak, honi erantzunez hiru gune nagusi proposatzen ditu:1-GUNE FISIKO/SENSORIAL+SOZIALA: Zentro eraikinetik hurbilen dagoen eremua. Gune honetan bizitza komunitario bat eramango da, eta kaleetan aktibitate mailarik haundiena. 2-GUNE FISIKO/SENSORIAL PSIKOLOGIKOA: Zentro eraikinetik aldenduz hurrengo eremua. Aur- rekoan baino indibidualtasun maila haundiagoa egonen da. 3-GUNE PSIKOLOGIKOA: Zentro eraikinetik urrunen dagoen eremua. Hemen indibidualtasun mailarik radikalena emango da eta kaleak aktibitatez lasaienak izanen dira (gune hau plangintzari amaiera ematen dion soinu naturalen gunearen alboan dago).3 guneak modu orokorrean banatu dira, baina azkenean pertsona bakoitza non biziko den bere pla- naren zehaztapenak argituko du, indibiduo bakoitzak, terapia konkretua edukiko baitu. 10. 4-MULTZOKATU/DISPERTSATU: Zentroak berak, eta baita auzoak ere, patologia ezberdinetako jendea multzokatzen du, beraien arazoari irtenbide bat emateko terapia eskeiniz. Hiriak, jende mota ezberdinen multzokatzeak dira orokorrean, nahiz eta gero honen barne, pertsona talde ezberdinen arteko dispertsioa ematen ahal den. Auzoa beraz (hitzak ia jada onartutzat ematen du hala ere) multzokatze bat da, hiri simulazioa izatea bilatzen den momentutik. Auzoaren barne aldiz, erabilera ezberdinak dispertsatzen dira: egoitza, lana, komertzioak, erabilera publikoak... hortan ere hiri simu- lazioa bilatuz. 5-INTEGRATU/SEGREGATU: Integratzeak, aktibitate eta pertsona mota ezberdinak elkarrekin funtzi- onatu dezaketela erran nahi du. Segregatzeak aldiz funtzio edo pertsona mota ezberdinak banantzen direla. Plangintzak, konpartitze mailaren (bizitzeko modu ezberdinak) araberako gune ezberdinak planteatzen ditu, patologia bakoitzaren beharrak direla eta. Hala ere, sujetu guztiak, horren gainetik, komunitate oso baten partaide dira, lanak, espazio publikoak eta zentroarekin eduki dezaketen har- remanak lotzen baititu. Erran daiteke gune monofuntzionalak ekiditen ditugula. 11. ESPAZIOEN HIERARKIA HUTSAREN MAKETA ardatz nagusiak1go mailako PUBLIKOAaparkalekuak 2. mailako PUBLIKOAaparkalekuak+natura 6-ESPAZIOEN HIERARKIA: Plangintzak espazioen hierarkia bat proposatzen du. Indibiduo bakoitzak, semiPUBLIKOA modu kolektiboagoan edo indibidualagoan, bere espazio pribatua edukiko du. Hurrengo mailan etxebizitzaren azalera erdi-publikoa egonen da, eta honen gainetik etxebizitza komunitate bakoitzeko kale sistema. Bertze maila altuago batean aldiz, auzoaren kale egituratzaileak eta auzo osoarentzako espazio publikoak. PUBLIKOA EZ dena 1go mailako PUBLIKOA 12. AUZO MAILAKO PLANGINTZA KOMUNITATEETAKO BAT PROGRAMAGune sozial komunitarioan 3 tipologia ezberdin . bizitza modu indibidualagoa (patologiaren araberako sailkapena) _GUNE SOZIAL KOMUNITARIOA Espazioen hierarkia _1go mailako publikoaetxebizitzak _2.mailako publikoakomertzioak_semipublikoalanerako eremuak _publikoa ez dena: etxebizitzaterapia erabilerak_GUNE KULTURAL KOMUNITARIOA bizitza modu komunitarioa idibidualenaantzokiafrontoia GUNE SOZIAL KOMUNITARIOAliburutegia_ZENTROKO LANGILEEN EREMUAetxebizitzakzerbitzuakkomunitatea GUNE KULTURAL KOMUNITARIOA1go mailako PUBLIKOALANGILEEN EREMUA 2.mailako PUBLIKOA 13. semiPUBLIKOAt1 t2 t3 PUBLIKOA ez dena TIPOLOGIAKBizitza komunitarioaBizitza komunitarioa Bizitza komunitarioa Bizitza indibidualagoa Bizitza indibidualena 14. 7-INTERAKZIOA ETA KALEKO AKTIBITATEAK: Bizitza motaz aparte (indibidualagoa ala kolektiboagoa, pertsona bakoitzari ezarritako terapiak definituko duena), espazio publikoan bizitza eta interakzioa bideratuko da, batez ere erabilera publiko bereziko guneetan, zeinetan interakzio hori zentroaren parte ez diren pertsonekin ere eman ahalko den. Bertzetik, bizi gune bakoitza interakzio maila edo aktibi- tate maila ezberdina jasateko diseinatuko da. Lehenengo gunean kaleko aktibitate maila haundiagoa bultzatuko da etxebizitza bakoitzari kanpoan azalera erdi publiko bat asignatuz, eta horrela bertako bizila- gunek kalean igaroko duten denbora haundituz. Azken finean, interakzioa jendeak kalean pasatzen duen denboraren araberako da, eta ibilbide ezberdinen gurutzaketa nodoetan eman daiteke gehien. INDIBIDUOEN ARTEKO INTERAKZIOA GERTATZEKO PROBABILITATE GUNEAK 15. 8-NATURA ELEMENTU TERAPEUTIKO BEZALA: Naturak, bisualki aportatu ahal duen plazerraz gain, lortu nahi den atmosferaren arabera aukera ezberdinak eman ditzake, eta proiektu honetan auzoko bizitza kalitatea bermatzeko modu hauetan erabiliko da:_fotosintesiaren bidez airearen kalitatea hobetzeko. _hauts partikulak finkatzeko. _pabimentuaren arabera eguzki erradiazioak jasotzeko. _tenperatura eta hezetasunak orekatzeko, mikroklimak sortuz.T10CT25CC T10C T25C T25C T12C T22CNEGUAT22C UDA T22C CT12C UA NEGUAUDAUDA_filtro akustikoa sortzeko.ORRI ERORKORREKO ZUHAIXKA20-40db 30-50db ORRI ERORKORREKO ZUHAITZA40-60db 50-70db KO ZUHAIXKA ORRI ERORKORREKO ZUHAIXKA 20-40db 30-50db 20-40db30-50dbKONIFERA PIRAMIDALAK 60-70db 70-80db KO ZUHAITZAORRI ERORKORREKO ZUHAITZA40-60db 50-70db 40-60db50-70dbDALAK60-70dbKONIFERA PIRAMIDALAK 70-80db 60-70db 70-80db+2 TRENBIDEA ERREPIDEA +0 NATURA ETXEBIZITZAK+1 +2 TRENBIDEA ERREPIDEA +0ETXEBIZITZAK +0 +1 APARKALEKUA 16. 2min 40seg1min 50seg1min 20seg1min 20seg 5min 28seg 3min 38seg7min 40seg-2 9min 45segDISTANTZIA DENBORA-2IKUSMEN ERRADIOAK-2SOINU ZARATAK 17. GIZA AKTIBITATEAREN KONTROLA PROIEKTUAN Espazio publikoan gauzatzen ditugun aktibitateak 3 talde nagusitan banatu ditzakegu:Printzipioz, aktibitatea eta interakzioa gertatzeko, sujetuak kalean ahalik eta denbora gehien igarotea bilatu behar da, horrela estatistikoki aukera gehiago egonen baita bertze sujetuekin interakzioan 1-BEHARREZKO AKTIBITATEAK: ingurutik independente dira, eta sujetua hauek gauzatzera behartua sartzeko. Hortarako, ibilbide mota ezberdinak aztertu dira eta gurutzatze nodoak sortzen diren dago, bai bizitzeko beharrezkoak direlako edota kontratu baten menpe dagoelako. Auzoan bizi puntuetan kokatu dira erabilera publiko garrantzitsuenak. Abiadura murrizten bada, sujetuak espazioan direnen artean: erosketak egitea, lan terapiara joatea, zentroan jaso beharreko klaseak jasotzea... pasako duen denbora haundituko da, aktibitatea bideratuz. Autoa etxetik 100-200m-ra aparkatzeak 2-HAUTAZKO AKTIBITATEAK: parte hartzen da nahi bat baldin badago, eta eguraldi eta lekuak adibidez, bizilagunen artean topaketak gertatzea ahalbidetuko du. Etxebizitzen parean patioak bideratzen badute: buelta bat eman, eguzkia hartu, soinu naturalen gunen hausnartu kokatzeak, aktibitate maila haunditu dezake, bizilagun bakoitzak kanpoan pasatzen duen denbora 3-AKTIBITATE SOZIALAK: aktibitate hauek dira espazio publikoan bertze pertsonen presentziaren haundiagoa baita. menpe daudenak: agurrak, haur jokoak, elkarrizketak, bertze pertsonak ikusi eta entzun aktibitate (Aipatzeagatik, interesgarria da ohartzea gaur egun internetak eta mugikorrak adibidez nola ahalbi- mota hauek bertze bien erresultante edo ondoriozkoak dira.detu duten interakzioa modu eta leku hagitz desberdinetan gauzatzea, aukera berriak eskeiniz).Bertzetik, pertsonen arteko harremanak intentsitate maila ezberdina daukate, pertsona hoien artean dagoen harremanaren arabera; hona sailkapen bat:GIZA ZENTZUMENEN DIMENTSIOAKIntentsitate altua-ikusmena: kaletik doan pertsona batek behe oinekoa ikusten du, eta bista zuzenekoa izan ohi da. Oi- Lagun miak nezko abiadura 5km/orduko da. 60m-ra pertsonak ikusi daitezke, baldin eta hortarako espazio baldin Lagunak badago Ezagunak-usaimena: perfume bat 2-3m-ra usaitu daiteke, distantzia hauek pasata, soilik usai fuerteak jaso ditza- Kasualitatezko kontaktuak kegu. Kontaktu pasiboak (ikusi/entzun)-entzumena: elkarrizketa bat gehienez 7m-ra jarraitu daiteke, baina konferentzia bat 35m-ra entzun Intentsitate bajuadaiteke.Distantzia intimoa: 0.45m (sentimentu bereziak) Distantzia pertsonala: 0,45-1,30m (lagun min eta familia) Distantzia soziala: 1.30-3.75m (lagunak, bizilagunak, lankideak) Distantzia publikoa: +3.75 (egoera publikoak) Faktore aunitzek eragin dezakete espazio publikoan aktibitatea bideratzeko orduan: kale eta jende kopuruaren arteko proportzioak, eraikinek eskeini ditzaketen aktibitate motak, ibilgaiuen kopuruak eta kalearen kalitateak adibidez. Orokorrean, hiri hagitz haundi batean, non distantziak eta eraikinak haundiak diren (hau da, giza eskalatik haragokoak), eraikin baxuko eta distantzia tarte ttikiak dituen hiri batean baino aktibitate eta jende guttiago ibiliko da kalean.patioak kokatzeak, aktibitate maila haunditu dezake, bizilagun bakoitzak kanpoan pasatzen duen denbora haundiagoa baita. 18. LANEKO MAKETA_HASIERAKO DENTSITATEAREN INGURUKO KONTZEPTUAK 19. LANEKO MAKETA_ERAIKIN ERREFERENTZIALAK 20. AUZOA+HIRIA