Materias textiles

of 31 /31
MATERIAIS MATERIAIS TÉXTILES TÉXTILES M.C.

Transcript of Materias textiles

Page 1: Materias textiles

MATERIAISMATERIAIS

TÉXTILESTÉXTILES

M.C.

Page 2: Materias textiles

ÍNDICE

Definición de material téxtil

Clasificación segundo a orixeo orixe naturalo orixe artificialo orixe sintético

Usos dos materiais textiles

Vantaxes e desvantaxes

Reciclaxe e eliminación dos materias

Conclusións

DEFINICIÓN DE MATERIAL TÉXTIL

1

Page 3: Materias textiles

No ámbito da industria téxtil chámase fibra ou fibra téxtil ao conxunto de filamentos ou fíos susceptibles de ser usados para formar fios ou teas ben sea, mediante fiado, tecido ou mediante outros procesos físicos ou químicos. Así, a fibra é a estructura básica dos materias. Considerase fibra textil calquer material cuia lonxitude sea moi superior ó seu diámetro e que poda ser fiado

FIBRAS DE ORIXE NATURAL

1. Orixe vexetal

2. Orixe animal

FIBRAS DE ORIXE VEXETAL

CLASIFICACION:

1. PROCEDENTE DE FRUTOS E SEMENTES - Algodón, coco e kapok.

2. PROCEDENTES DO TALO - Lino, xute e ramio.

3. PROCEDENTES DAS FOLLAS -Esparto, formio, miguano e sisal.

ALGODÓN

2

Page 4: Materias textiles

Son cápsulas onde están as sementes protexidas por unha masa de fibras. Utilízanse para fabricar fíos téxtiles e como materia prima de fibras artificiales.

O COCO

Da cáscara do coco óbtense fibras largas para os cepillos e as fibras finas e rizadas, utilízanse para a cordoería e material de recheo para almofadóns, sofás.

3

Page 5: Materias textiles

A KAPOK

Protexe as súas sementes cunha masa de fibras celulosas. Úsanse para chalecos salvavidas porque é unha fibra lixeira, flotante e resistente a auga.

LINO

Obtense do talo do lino, utilízase para texidos de luxo: mantelería, sabas e vestidos.

4

Page 6: Materias textiles

XUTE

Obtense da corteza do xute, extraese a fibra feble e brillante. Utilízase para sacos, cordel.

5

Page 7: Materias textiles

RAMIO

Provén do talo do Ramio, prodúcese fibra fina e feble que é utilizada para papel e máis para a industria papeleira (encadernación, lienzos…)

6

Page 8: Materias textiles

ESPARTO

As follas do Esparto son duras e utilízanse para fabricar alpargatas e artículos de decoración e artesanía.

7

Page 9: Materias textiles

O FORMIO

Utilízase para a cordelería e aparellos de pesca.

MIGUANO

Pódese fiar, mezclando con outras fibras. Utilízase como recheo pola súa capacidade de esponxarse.

8

Page 10: Materias textiles

SISAL

Das súas follas obtense fibras fortes, flexibles e resistentes á auga salgada. Utilízanse na cordelería.

9

Page 11: Materias textiles

DE ORIXEN ANIMAL

As fibras de orixe animal son as que o ser humano utilizou dende tempos prehistóricos: pelos de diversas especies, secrecións doutras e coiros.

A LÁ

Pelo que recubre o corpo das ovellas. É a principal fibra téxtil natural, as dúas características máis importantes da lá é a súa elasticidade e a súa capacidade de absorber a humedade.

10

Page 12: Materias textiles

O CACHEMIR E MOHAIR

Proceden do pelo de dous tipos de cabras: O cachemir da Cabra de Cachemire (procedente doTíbet) e o mohair da Cabra de Angora ( procedente de Turquía)Son suaves, sedosas e cálidas.

PELO DE CAMÉLIDOS

Proceden de alpacas, llamas, vicuña e camellos. Son de pelo fino e lixeiro pero teñen unhas excelentes propiedades térmicas.

11

Page 13: Materias textiles

COIRO E PEL

Provén do bovino, porcino, equino, reptiles, caprinos, etc.Non son fibras como tal, senon que é a pel dun animal curtido.Teñen varios usos: - Vestimenta: calzado, complementos e roupa de abrigo - Construción: tendas e canoas - Militar: escudos e armaduras lixeiras - Ferramentas: arneses dos cabalos - Encadernación: tapas dos libros

A SEDA

É o último filamento continuo producido por a larva do gusano de seda. Pode medir entre 500 e 1500 m de lonxitude. É resistente e elástico

12

Page 14: Materias textiles

FIBRAS DE ORIXE MINERAL

A FIBO AMIANTO

É un mineral con estructura fibrosa, pero está en desuso ya que presenta serios riscos para a saúde.É excelente pola súa propiedade de aillamento, e resistencia a calor.Úsase nalgúns materiais de construcción (recubrimento de teas) e produtos de frición (embrague de automóviles, frenos)

13

Page 15: Materias textiles

LÁ DE VIDRO

Consíguese unindo varios materiais e despois con fusión dunha forma parecida , obtense o vidro.

FIBRAS DE ORIXE ARTIFICIAL

14

Page 16: Materias textiles

A materia prima é un compoñente natural pero o filamento é artificial.

CLASIFICACION:

1. Fibras artificiais minerais

2. Fibras artificiais proteicas

- animais

- vexetais

3. Fibras artificiais celulósicas: Os raións

FIBRAS ARTIFICIAIS MINERAIS

15

Page 17: Materias textiles

Algúns metais como o ouro e a prata son fácilmente maleables e poden convertirse en fíos moi finos. Por exemplo úsanse en bordados, traxes de toreiros…

FIBRAS ARTIFICIAIS PROTEICAS

Son as obtidas a partir de proteínas , animais ou vexetais.

Por exemplo:

- O lanital obtense a partir da caseína do leite disolta en sosa caústica.

- A Vicaria obtense ao disolver o millo en sosa caústica.

FIBRAS ARTIFICIAIS CELULÓSICAS

16

Page 18: Materias textiles

Os mais usados son os raións. Úsanse en SUBSTITUCION da seda.

As fibras de raión elabóranse coa celulosa extraída da pulpa da madeira. Primeiro disólvese a celulosa con productos químicos. Despois este líquido bombease a través dos buratos e somérxense noutras disolucións químicas, onde se solidifican en finas febras.

FIBRAS SINTÉTICAS

17

Page 19: Materias textiles

Se obteñen a partir de productos fabricados polo ser humano, son enteramente químicas. As primeras fibras sintéticas se clasificábanse pola forma de obtención:

- Por policondensación: poliamida como n, Perlon, Enkalon, PET como Mylar, Melinex y poliéster como Tenylorgal, Terlenka, Terylene, Trevira, Dacron.

- Por polimerización: fibras acrílicas como Acrylan, Orlon, Leacril, Crilenka; fibras polivinílicas como o Rhovyl, Thermovyl, Courlene; fibras olefínicas , o do polietileno, como Saran, o do polipropileno; fibras de poliuretano, como o elastano o Lycra.

As modernas fibras sintéticas pertencen a diversos grupos:

- Aramidas: As aramidas pertencen a unha familia de nylons, incluyendo o Nomex e o Kevlar. O Kevlar se utiliza para facer obxectos tales como chalecos a proba de balas e neumáticos de bicicleta resistente ás pinchaduras. Creo que si fora necesario, có Kevlar ata se podrían facer neumáticos de bicicleta a proba de balas.

- Microfibras: O texido de microfibra, é un desenrolo de alta tecnoloxía, con propiedades excepcionais que satisface na súa utilización as expectativas mais exixentes, en diferente sectores, proporcionándo gran confort e protección.

USOS DOS MATERIAIS

1. Textiles conveccionais:

- teas para indumentaria - teas para decoracion

18

Page 20: Materias textiles

- teas industriais

2. Textiles high- tech: - textiles técnicos - textiles intelixentes

1. TEXTILES CONVECCIONAIS:

PARA INDUMENTARIA

- Son os máis utilizados para a roupa e o calzado.- Engloba todos os tipos de tecidos.

PARA DECORACIÓN

-Aquí incluímos as teas para tapicerías, alfombras, cortinas, sabas, manteis…

19

Page 21: Materias textiles

-Os máis utilizados son o pertal ( algodón + poloiester), a pana, o algodón., o piqué, a organza,a loneta, a gasa…

TEAS INDUSTRIAIS

-Neste grupo de teas a estética é relativa, o fundamental é que cumpran as súas funcións.-Úsanse en forros, illantes, recheos, industria de automóbil, en filtros de aire, carpas..-Adoitan ser teas sen tecer.

2. TÉXTILES HIGH-TECH

Son teas de alta tecnoloxía.

20

Page 22: Materias textiles

TÉXTILES TÉCNICOS

- Teñen propiedades moi específicas- Úsanse en: puentes, aviaductos de transporte, vestimenta

protectora de incendios, materiai cirurxico…- Soen ser materiais téxtiles sintéticos.

TÉXTILES INTELIXENTES

- Son os téxtiles capaces de alterar a súa natureza en función de diferentes estímulos externos modificando algunha das súas propiedades.

- É unha tecnoloxía que esta empezando a desenrolarse.- Hainos de moitos tipos por exemplo as medias hidratantes,

sabas anti estrés, prendas que mudan de cor coa luz do sol, tecidos que repelen a suciedade, calzados que no deixan entrar a auga, a roupa dos bebés mudan de cor cando teñen febre…

VANTAXES E DESVANTAXES

NATURAIS

21

Page 23: Materias textiles

VANTAXES:

- Teñen tacto suave- Absorben a humedade.- Son tecidos cálidos no inverno e frescos no verán.- Lávanse con facilidade e admiten moitos lavados- No producen alerxias.

DESVANTAXES:

- Arrúganse moi rápido.- Coa exposición á luz prolongada perden resistencia e amarillean.- Encollen nos primeiros lavados- Son tecidos máis caros ca outros.

VANTAXES E DESVANTAXES

ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS

VANTAXES:

- Gran duración e resistencia a axentes externos.- Fácil mantemento (non necesita moito planchado, non se ensucia

moito)

DESVANTAXES:

- Pouca absorcion da humidade polo que son moi quentes en verán e frías no inverno.

- Poden producir alerxias nas peles sensibles.

RECICLAXE E ELIMINACIÓN

DE MATERIAIS TÉXTILES

22

Page 24: Materias textiles

- Na industria téxtil os residuos aprovéitanse bastante :

1. Os desperdicios das fibras textiles máis longas empálmanse e vólvense a bobinar.

2. Os desperdicios dos materiais acabados pódense triturar e obter unha borra a partir da que se pode volver a obter fío , ou ben poden ser utilizados para fabricar distintos productos de menor calidade ou coma material de recheo para a industria do automóbil.

RECICLAXE E ELIMINACIÓN

DE MATERIAIS TÉXTILES

A nivel doméstico a roupa e os coiros son reciclados mediante a recollida selectiva en contedores específicos e sepáranse por calidades (lá , algodón , fibras sintéticas ….) ben reutilízanse para roupa de segunda man ou se desguazan para súa comercialización como trapos industriais previo lavado e desinfección.

As non comercializables pasan a un tratamento térmico:

- Pirólisis: Sobre todo os téxtiles naturais para obter carbón activo.

- Planta de combustión: Redúcese o volume e obtense enerxía.

CONCLUSIÓNS

Existen gran variedade de materiais téxtiles. As fibras evolucionaron moito dende os seus orixes,aínda que ao principio os máis utilizados eran as fibras naturais. Hoxe en día debido a gran demanda que existe, búscanse materiais

23

Page 25: Materias textiles

máis fáciles de fabricar e máis baratos; como é o caso dos materias sintéticos.

Os textiles están en constante evolución posto que se buscan prendas cada vez máis específicas,como no caso dos textiles high tech.

Por outra banda como a moda fainos ter o armario cheo de roupa, cada vez esgótanse máis os recursos naturais ( algodón ,lá, petróleo para as fibras sintéticas…..).

Outro problema é a xestión dos residuos polo que se debe reciclar o máis posible.

Páxinas visitadas

www.tecnicaindustrial.es/tiadmin/números/28/36/a36.pdf www.redtextilargentina.com.ar/indexphp/telas/t-diseño/126-

diseño-de telas www.cervantesvirtual.com/descomposición-térmica-d-

residuos-textiles www.xuletas.es/ficha/materiales-textiles/ http://indumentariaymoda.com/2008/09/12/fibras-textiles-

naturales-artificiales-y-sinteticas/ http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_natural

24