Material osagarria BIGARREN HEZKUNTZA · 2017. 6. 20. · modu egokian darabilten jarduerak eta era...

of 8/8
Material osagarria BIGARREN HEZKUNTZA Ura: Nola kontsumitu eta aurreztu
 • date post

  22-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Material osagarria BIGARREN HEZKUNTZA · 2017. 6. 20. · modu egokian darabilten jarduerak eta era...

 • Material osagarria

  BIGARREN HEZKUNTZA

  Ura: Nola kontsumitu

  eta aurreztu

 • 2

  TAILERRAREN HELBURUA

  TAILERRAREN EDUKIAK

  Uraren zikloa. Ziklo naturala eta gizakiaren eraginez egindako aldaketak. Ur edanga-

  rriaren sortzea eta arazketa.

  Uraren erabilerak. Zenbat ur gastatzen dugu?

  Uraren ordainagiria

  Kontsumoa murrizteko modu desberdinak

  JARDUERA OSAGARRIAK

  AURRETIKO JARDUERAK

  1. Ura etxean

  2. Uraren erabilerak

  GEROKO JARDUERAK

  1. Uraren energia

  2. Erabilerak eta gehiegizko erabilerak.

  Uraren erabilpen arduratsua egiteko beharrezkoak diren gaitasunak bereganatzea.

 • 3

  OINARRIZKO KONPETENTZIEKIKO LOTURA

  Z

  ien

  tzia

  tekn

  olo

  gia

  eta

  osasu

  n

  Ku

  ltu

  rarako

  gait

  asu

  na

  Ikaste

  n

  ikaste

  ko

  gait

  asu

  -

  na

  Mate

  ma-

  tikarako

  gait

  asu

  na

  Kom

  un

  ikazio

  -

  rako

  gait

  asu

  na

  Gait

  asu

  n

  dig

  itala

  eta

  In

  form

  azio

  -

  aren

  trata

  erakoa

  Giz

  arte

  ra-

  ko e

  ta h

  i-

  rit

  arta

  su

  n

  erako

  gait

  asu

  na

  Ku

  ltu

  ra h

  u-

  man

  isti

  ko

  eta

  arti

  sti

  ko

  ra-

  ko

  gait

  asu

  na

  Norb

  eraren

  au

  ton

  om

  ia-

  rako e

  ta

  ekim

  en

  era-

  ko

  gait

  asu

  na

  Ura

  etx

  ean

  U

  rare

  n e

  rabil

  era

  k

  Ura

  ren

  en

  erg

  ia

  Era

  bil

  era

  k e

  ta

  geh

  iegiz

  ko

  era

  bil

  era

  k

 • 4

  AURRETIKO JARDUERAK

 • 5

  Gaia erdiratzeko eta beraien arreta erakartzeko has gaitezke zenbait galdera botatzen.

  Badakizu zenbat ur dagoen planetan? Eta zenbat den edangarria?

  Zein desberdintasun dago ur edangarri eta edangarria ez denaren artean?

  Ura beti berdina al da? Guk edaten dugun ura eta dinosauroek bainua hartzen

  zutenekoa berdina al da?

  Ba al dakizu zure etxean erabiltzen den urarengatik ordaintzen duzuen?

  Gutxi gorabehera zenbat ur gastatzen duzu egunean?

  1. URA ETXEAN

  Ikasleek beren etxeko ur-fakturaren kopia bat lortu beharko dute. Tal-

  detan banatuta, fakturan azaltzen diren kontzeptuak aztertuko dituzte,

  eta zalantzarik agertzen bada, konpainiaren arretarako telefono-

  zenbakira deitu beharko dute informazioa lortzeko.

  Ondoren, interesgarria izan daiteke familien gastuen artean dauden

  aldeak konparatzea eta aztertzea, eta kausa posibleak bilatzea.

  Azkenik, ur-gastu osoa kalkulatuko dute, eta geroago tailerrean komentatuko dute.

  2. URAREN ERABILERAK

  “Uraren erabilerak” gaiarekin argazki rallya eta lehiaketa bat antolatuko

  dugu.

  Ikasleak taldeka banatuko dira eta talde bakoitzak argazki kamara bat (erabili eta botatzekoa izan daiteke) izango du. Beraien auzo edo udale-

  rrian uraren erabilerarekin zerikusia duten jarduera guztien argazkiak egin beharko dituzte (iturriak, igerilekuak, garbitze lanak,...).

  Helburua uraren erabileraz jabetzea da, sarritan gehiegizkoa. Elektrizitate gaiarekin gauza

  bera egin daiteke, edo bestela, bi gaiak batera plantea daitezke.

 • 6

  GEROKO JARDUERAK

 • 7

  1. URAREN ENERGIA (Fitxa 1)

  Historian zehar, gizakiak modu askotara erabili du ur-energia. Adibidez, aspaldiko errote-tan. Ur korronteak errotaren hegalak bultzatzen zituen, errotak harri handiak mugitzen

  zituen eta harri horiek aleak ehotzen zituzten.

  Gaur egun, ur-energia modu askotara erabiltzen dugu. Adibidez, elektrizitatea sortzeko.

  Ikasleek zentral hidroelektrikoen funtzionamendua aztertu

  beharko dute, eta beren udalerritik gertuen dagoena ko-

  katu beharko dute eta, ahal bada, hura bisitatu.

  Ahal bada oso interesgarria izango litzateke zentral hidroe-

  lektriko bat bisitatzea.

  Ikerketarekin hasteko ikasleek fitxa 1ean agertzen den esperimentua egin dezakete.

  2. ERABILERAK ETA GEHIEGIZKO ERABILERAK

  Uraren erabilerei buruz egindako argazkiekin horma-irudi bat egingo dute, bertan ura

  modu egokian darabilten jarduerak eta era desegokian erabiltzen dituztenak

  azpimarratuko dituzte.

  Horma-irudia osatzeko antzeman dituzten arazoei alternatibak edo konponbideak aurkitu

  beharko dizkiete, salatze hutsak ez baitu balio, modu eraginkorrean hartu behar da parte

  eta baliozko irtenbideak bilatu behar dira.

  URA BIZITZA DA

  ERRESPETATU

 • 8

  Ficha 1: URAREN ENERGIA

  Egin ezazu hurrengo esperimentua:

  GARAPENA:

  1. Kortxoaren bi aldetan, erdian, jarri iltze bat.

  2. Pita-hari zati bat lotu iltze bakoitzari.

  3. Lehenengo iltzeen ondoan jarri beste bat.

  4. Kokatu, kontu handiz,koilaratxoak edo xaflak kortxoan.

  5. Pita-hari biak lotu erregelara. Luzaera berdina izan behar dira.

  6. Atxiki erregela txorrotari.

  7. Ireki iturria: txorrotaren azpian, kortxoa beraren ardatzean jiratuko

  Erortzen den uraren indarrak kortxoaren igoera eragiten du. Yo-yo balitz bezala,

  kortxoaren errotazioak, pita-haria iltzeen inguruan kiribilarazten dio. Haria biribi-

  latzen denean multzoa igotzen da. Ura mozten denean, igogailua jaisten da, pisua

  dela eta.

  MATERIALAK:

  Kortxo 1

  4 iltze

  Pita-hari 2 zati

  Plastikozko 5 koilaratxo edo plastikozko

  edota metalezko 5 xafla

  Erregela bat edo antzeko zerbait

  Txorrota 1