Màrqueting web 2.0

Click here to load reader

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  574
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Màrqueting web 2.0

 • 1. ESTRATGIESDEMRQUETING2.0 COMIDENTIFICAR QUSRELLEVANTPELSCLIENTSVapor Llonch. Mar 2011.
 • 2. Mrque?ngstotallqueunaempresapotferpergenerarunaopinienelseumercat(consumidorsnals);ambunavisiderendibilitatacurtiallargtermini.Extractedewikipdia.org
 • 3. Unaorganitzaciquevolaconseguirqueelsconsumidors?nguinunavisiiopiniposi?vesdellaidelsseusproductes,hadesaberges?onar: elpropiproducte, elseupreu, lespromocionsidescomptes, lasevarelaciambelsclients, elscanalsdevendamsadients, larelaciambelsprovedorsiambelsseuspropisempleats, lacrea?vitatdelapublicitat, elsmitjansisuportsmsans, lapresnciaenelsmitjansdecomunicaci(relacionspbliques),Totaixsfermrqueng.
 • 4. serviciosde Producto Pblico Precio atencin obje0vo Posicionamiento alclienteEntorno Marca. Competencia Productos prensa Complementarios radio cineTendencias BeneciobsicoInnovacin crea0vidad notasde Comunicacin. prensa Comunicacinconproveedores TV Relacionespblicas. Comunicacininterna. exterior Publicidad descuentos promociones Internet Equipodeventas vendedores Canalesdeventa
 • 5. AlbertEinstein:Ingenutatibogeriasseguirfentelmateixdesempreiesperarresultatsdiferentsdelsaconseguitsnsara.
 • 6. NOU PUNT DE PARTIDA A INTERNET.UN CANVI DE PARADIGMA
 • 7. LaTecnologiastecnologianomssihasnascutabansdaquestatecnologia.Peralagentjove,el2.0.snormal. La gent jove amb coneixement 2.0.,t30anys. El Social Media ha vingut a quedarse, ... millor ser que lentenguem,aprenguembcomfunciona...
 • 8. LES BASES DEL DILEG 2.0.
 • 9. ELMANIFESTCLUETRAIN:elnaldelempresatradicional. 10. Nohihasecrets.Elmercatenxarxasapmsquelesempresessobreelsseuspropisproductes. 14. Lescorporacionsnoparlenenlamateixaveuqueaquestesconversesinterconnectades.Peralaseva "audinciaobjec?u",lescompanyiessonenbuides,opaques,literalmentinhumanes. 15. Ennomsunspocsanys,lactual"veu"homogenetzadadelmndelsnegociselsodemissions corpora?vesifulletsocialssemblartanestudiadaiar?cialcomelllenguatgedelacortfrancesaal segle18. 19. Lescompanyiesqueassumeixenqueelsmercatsenlniasnigualsalsmercatsqueveuenelsseusanuncis pertelevisi,senganyenasimateixos. 22. Lamajoriadelsplansdemrque?ngesbasenenlaporaqueelmercatpuguiassabentarsedelque realmentpassadinsdelacompanyia. 23. JahovadirElvisPresley:"Nopodemseguirjuntssisospitemmtuament."
 • 10. ELMANIFESTCLUETRAIN:elnaldelempresatradicional. 56. Elllenguatgeinatipompsqueu?litzesalapremsa,enlestevesconfernciesqutaveureamb nosaltres? 57. Potserimpressionsalsteusinversors.Potserimpressionsalaborsadevalors.Noensimpressionesa nosaltres. 62. Sinocausesgranimpressiennosaltres,elsteusinversorssor?ranperdent. 63. Aquestnoumercatenssemblamoltmillor.Defet,nosaltreshoestemcreant. 64. Estsconvidat,perselnostremn.Treutelessabatesideixalsalcostatdelaporta.Sivolscomerciaramb nosaltres,baixadelteucamell! 65. Somimmunesalapublicitat.Oblidaten. 70. Sivoleuqueusdirigimlaparaula,diguesnosalgunacosa.Quesiguialgunacosainteressantpervariar. 71. Tambtenimalgunesideesperatu:noveseinesquenecessitem,algunmillorservei.Cosesperlesquals estemdisposatsapagar.Tensunminut?
 • 11. SOBRELARELLEVNCIA
 • 12. Onslagent? Publish MMD Share Social Discuss Games Social Media Social Virtual Network worlds Micro Lifecast Blogging Lifestream
 • 13. 1 2 Creador Conversador Ets creador en les xarxes socials si Pertanys a aquest grup si actualitzes el teu publiques con?ngut en un blog, tens les estat en algunes xarxes socials amb teves prpies pgines web, puges vdeos freqncia mnima duna vegada a la quetumateixhascreat,pugesmsicai/o setmana, tens retroalimentaci amb altres udio que tu vas crear, escrius ar?cles o persones que par?cipen en elles, i mantens histriesqueespubliquenalaweb. elcontacte. Cr0c/Comentarista Col.leccionista Si qualiques i escrius les teves ressenyes Ets un col.leccionista si fas s de sobre productes o serveis, escrius subscripcions de RSS, votes per llocs comentaris a les publicacions o posts en en lnia, agregues e?quetes a llocs blogs, si contribueixes en frums sobre webofotograesiagreguesllocsala diversos temes i contribueixes a una Wiki tevacarpetadefavorits. (pginaeditadaperml?plesvoluntaris).3 4
 • 14. 5 6 Espectador Subscriptor Ets espectador quan et limites a llegir Pertanys a aquest ?pus dusuari si mantens blogs, escoltes podcasts, veus vdeos un perl a una o diverses xarxes socials i daltresusuaris,llegeixesfrums,llegeixes visites aquests llocs amb alguna regularitat ressenyes i qualicacions de productes i sense tenir interacci constant amb altres serveis per part daltres usuaris. Ets par?cipants. consumidordecon?nguts. Inac0u Ets considerat un par?cipant inac?u quan tot i tenir algun compte en alguna xarxa social, no actualitzes el teu estat ni visites mai aquests llocs per llegir el con?ngut generat per altres persones, mai consumeixesinformacienblogsofrums, noveusvideosniescoltespodcasts.7
 • 15. QuvoldirserrellevantalesXarxesSocials".Larellevnciacomportadespertarlintersiac?varlapar?cipaciposi?vadelsusuaris. La rellevncia consisteix a iden?car qu necessita un usuari per iniciar undilegambunaltreusuari,ambunblogger,ambunamarca,ambunexpert,... La rellevncia busca descobrir qu podem oferir a un internauta que li facisen?rsevalorat,respectat,...il.lusionatamblanostraaportaci.Larellevnciaesmanifestaenlapar0cipaciac0vaqueanimaa altresainteractuar.
 • 16. Comiden0carqusrellevantperaunusuari?.Lainformacisobreelshbits,gustos,iprefernciesdelsinternautesfacilitaenormementeldesenvolupamentcrea?uperoferirpropostesrellevantsperalsinternautes. Qu s rellevant dependr bviament del pblic objec0u amb el qual interactuem, delperldelaplataformaquees0guiu0litzant,idelseunivelldepar0cipaci(delanecessitatdedisposardecon?nguts