MapAction · 2016. 7. 4. · Tooz IQ-D109 Kalar IQ-D028 et IQ-D 04 Rutba IQ-D007 Ka'im IQ-D005...

of 1 /1
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ! \ Iran Jordan Kuwait Syria Sanhurfa Ar Raqqah Mardin Al-Hasakah Dayr az Zawr Hakkari Ar'ar Kuwait Hawalli Al-Ahmadi Ilam Khorramabad Ahvaz Al-Jahrah Hamadan Tabriz Orumiyeh Zanjan Sanandaj Kermanshah Shikhan IQ-D088 Tilkaif IQ-D091 Hamdaniya IQ-D085 Mosul IQ-D087 Telafar IQ-D090 Sumel IQ-D050 Dahuk IQ- D049 Akre IQ-D083 Erbil IQ-D064 Ba'aj IQ-D084 Sinjar IQ-D089 Hatra IQ-D086 Zakho IQ-D051 Shirqat IQ-D106 Baiji IQ-D101 Haditha IQ-D003 Khanaqin IQ-D060 Kifri IQ-D061 Baladrooz IQ-D057 Muqdadiya IQ-D062 Khalis IQ-D059 Tooz IQ-D109 Kalar IQ-D028 Heet IQ-D004 Rutba IQ-D007 Ka'im IQ-D005 Ramadi IQ-D006 Falluja IQ-D002 Ain Al-Tamur IQ-D070 Kerbala IQ-D072 Najaf IQ-D100 Tikrit IQ-D108 Badra IQ-D093 Kut IQ-D095 Na'maniya IQ-D096 Mahawil IQ-D036 Ali Al- Gharbi IQ-D077 Amara IQ-D078 Rifa'i IQ-D054 Hai IQ- D094 Afaq IQ-D020 Diwaniya IQ-D021 Hashimiya IQ-D034 Kufa IQ-D098 Manathera IQ-D099 Hilla IQ-D035 Shamiya IQ-D023 Hamza IQ-D022 Salman IQ-D018 Hindiya IQ-D071 Rumaitha IQ-D017 Mejar Al-Kabi IQ-D081 Maimouna IQ-D080 Kahla IQ-D079 Qal'at Saleh IQ-D082 Midaina IQ- D012 Qurna IQ-D013 Samawa IQ-D019 Khidhir IQ-D016 Nassriya IQ-D053 Suq Al- Shoyokh IQ-D056 Chibayish IQ-D052 Zubair IQ-D015 Shatt Al-Arab IQ-D014 Basrah IQ-D010 Abu Al- Khaseeb IQ-D009 Fao IQ-D011 Shatra IQ-D055 Hawiga IQ-D075 Daquq IQ-D074 Makhmur IQ-D066 Chamchamal IQ-D024 Mergasur IQ-D067 Amedi IQ-D048 Soran IQ-D069 Choman IQ-D063 Pshdar IQ-D030 Rania IQ-D031 Shaqlawa IQ-D068 Koisnjaq IQ-D065 Dokan IQ-D026 Sulaymaniya IQ-D033 Sharbazher IQ-D032 Halabja IQ-D027 Penjwin IQ-D029 Darbandihkan IQ-D025 Fares IQ-D104 Ana IQ-D001 Ru'ua IQ-D008 Daur IQ-D103 Balad IQ-D102 Thethar IQ-D107 Kirkuk IQ-D076 Dabes IQ-D073 Azezia IQ-D092 Samarra IQ-D105 0 50 100 150 200 km ! \ Iran Saudi Arabia Turkey Syria Jordan Kuwait Note on administrative geography data: The pcodes shown on this map use the Common Operational Dataset (COD) for July 2014. This uses the '109 districts' admin file and the revised pcoding system where IQ-Gxx are governorate codes and IQ-Dxxx are districts. Contacts: The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations [email protected] [email protected] Creation date: Glide number: Sources: 20 July 2014 OT-2014-000074-IRQ Common Operational Datasets (CODs) www.humanitarianresponse.info/operations/iraq www.mapaction.org o o o o o ! \ Baladrooz IQ-D057 Muqdadiya IQ-D062 Khalis IQ-D059 Ba'quba IQ-D058 Tarmia IQ-D045 Falluja IQ-D002 Kerbala IQ-D072 Mahawil IQ-D036 Mahmoudiya IQ-D043 Mada'in IQ-D042 Musayab IQ-D037 Abu Ghraib IQ-D038 Kadhimia IQ-D040 Adhamia IQ-D039 Thawra2 IQ-D047 Thawra1 IQ-D046 Karkh IQ-D041 Fares IQ-D104 Azezia IQ-D092 Suwaira IQ-D097 Resafa IQ-D044 Turkey Saudi Arabia

Embed Size (px)

Transcript of MapAction · 2016. 7. 4. · Tooz IQ-D109 Kalar IQ-D028 et IQ-D 04 Rutba IQ-D007 Ka'im IQ-D005...

 • o

  o

  o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  o o

  o

  o

  oo

  o

  o

  o

  oo

  o

  !\

  Dahuk

  Erbil

  Bàaq ubahRamad i

  Kerbala

  NajafAmarah

  Samaw ah

  Basrah

  Hilla

  Mosul

  Diw aniya

  Sulaymaniyah

  Samarra

  Kut

  Nassriyah

  Kirkuk

  Baghd ad

  Iran

  Jordan

  KuwaitSaudiArabia

  Syria

  TurkeyAdiyaman

  Sanhurfa

  Ar Raqqah

  Bitlis

  SiirtDiyarbakir

  Mardin

  Al-Hasakah

  Dayr azZawr

  Hakkari

  Ha'il

  Ar'ar

  Sakakah

  KuwaitHawalliAl-Ahmadi

  Ilam Khorramabad

  Ahvaz

  Al-Jahrah

  Hamadan

  Tabriz

  Orumiyeh

  Zanjan

  Sanandaj

  Kermanshah

  AnbarاالنبارIQ-G01BabylonبابلIQ-G06

  Baghd adبغدادIQ-G07

  BasrahالبصرةIQ-G02

  DahukدھوكIQ-G08

  DiyalaدیالىIQ-G10

  ErbilاربیلIQ-G11

  KerbalaكربالءIQ-G12

  MissanمیسانIQ-G14

  MuthannaالمثنىIQ-G03

  Najafجف IQ-G17الن

  Ninew aنینوىIQ-G15

  Qad issiyaالقادسیةIQ-G04

  Salah al-Dinصالح الدینIQ-G18

  SulaymaniyahالسلیمانیةIQ-G05KirkukكركوكIQ-G13

  Thi-Qarذي قارIQ-G09

  WassitواسطIQ-G16

  ShikhanIQ-D088TilkaifIQ-D091HamdaniyaIQ-D085

  MosulIQ-D087

  TelafarIQ-D090

  SumelIQ-D050DahukIQ-D049 AkreIQ-D083

  ErbilIQ-D064

  Ba'ajIQ-D084

  SinjarIQ-D089

  HatraIQ-D086

  ZakhoIQ-D051

  ShirqatIQ-D106

  BaijiIQ-D101

  HadithaIQ-D003 KhanaqinIQ-D060

  KifriIQ-D061

  BaladroozIQ-D057

  MuqdadiyaIQ-D062

  KhalisIQ-D059

  ToozIQ-D109

  KalarIQ-D028

  HeetIQ-D004

  RutbaIQ-D007

  Ka'imIQ-D005

  RamadiIQ-D006FallujaIQ-D002

  Ain Al-TamurIQ-D070 KerbalaIQ-D072

  NajafIQ-D100

  TikritIQ-D108

  BadraIQ-D093

  KutIQ-D095Na'maniyaIQ-D096

  MahawilIQ-D036Ali Al-GharbiIQ-D077

  AmaraIQ-D078

  Rifa'iIQ-D054

  HaiIQ-D094

  AfaqIQ-D020

  DiwaniyaIQ-D021

  HashimiyaIQ-D034KufaIQ-D098

  ManatheraIQ-D099

  HillaIQ-D035

  ShamiyaIQ-D023HamzaIQ-D022

  SalmanIQ-D018

  HindiyaIQ-D071

  RumaithaIQ-D017 MejarAl-KabiIQ-D081

  MaimounaIQ-D080

  KahlaIQ-D079Qal'atSalehIQ-D082

  MidainaIQ-D012QurnaIQ-D013

  SamawaIQ-D019 KhidhirIQ-D016 NassriyaIQ-D053 Suq Al-ShoyokhIQ-D056 ChibayishIQ-D052

  ZubairIQ-D015

  ShattAl-ArabIQ-D014BasrahIQ-D010Abu Al-KhaseebIQ-D009

  FaoIQ-D011

  ShatraIQ-D055

  HawigaIQ-D075DaquqIQ-D074

  MakhmurIQ-D066

  ChamchamalIQ-D024

  MergasurIQ-D067AmediIQ-D048

  SoranIQ-D069ChomanIQ-D063

  PshdarIQ-D030RaniaIQ-D031

  ShaqlawaIQ-D068

  KoisnjaqIQ-D065DokanIQ-D026

  SulaymaniyaIQ-D033

  SharbazherIQ-D032

  HalabjaIQ-D027

  PenjwinIQ-D029

  DarbandihkanIQ-D025

  FaresIQ-D104

  AnaIQ-D001

  Ru'uaIQ-D008

  DaurIQ-D103

  BaladIQ-D102ThetharIQ-D107

  KirkukIQ-D076DabesIQ-D073

  AzeziaIQ-D092

  SamarraIQ-D105

  Iraq Reference Map

  0 50 100 150 200 km

  MA023

  !\Iran

  Saudi Arabia

  Turkey

  Syria

  JordanKuwait

  Baghd ad

  Note on administrative geography data:The pcodes shown on this map use the Common OperationalDataset (COD) for July 2014. This uses the '109 districts' adminfile and the revised pcoding system where IQ-Gxx are governoratecodes and IQ-Dxxx are districts.

  Contacts:

  The boundaries and names shown and the designations used on this mapdo not imply official endorsement or acceptance by the United [email protected][email protected] date:Glide number: Sources:20 July 2014OT-2014-000074-IRQ Common Operational Datasets (CODs)www.humanitarianresponse.info/operations/iraqwww.mapaction.org

  o

  o

  oo

  o

  !\

  Bàaq ubah

  Baghd ad

  AnbarاالنبارIQ-G01

  BabylonبابلIQ-G06

  Baghd adبغدادIQ-G07

  DiyalaدیالىIQ-G10

  KerbalaكربالءIQ-G12

  Salah al-Dinصالح الدینIQ-G18

  WassitواسطIQ-G16

  BaladroozIQ-D057

  MuqdadiyaIQ-D062

  KhalisIQ-D059

  Ba'qubaIQ-D058

  TarmiaIQ-D045

  FallujaIQ-D002

  KerbalaIQ-D072

  MahawilIQ-D036

  MahmoudiyaIQ-D043

  Mada'inIQ-D042

  MusayabIQ-D037

  Abu GhraibIQ-D038

  KadhimiaIQ-D040 AdhamiaIQ-D039Thawra2IQ-D047

  Thawra1IQ-D046

  KarkhIQ-D041

  FaresIQ-D104

  AzeziaIQ-D092

  SuwairaIQ-D097

  ResafaIQ-D044

  Turkey

  Saudi Arabia