Manual profesorado

Click here to load reader

 • date post

  13-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  311
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Manual profesorado

 • 1. espazoAbalarGua para o profesorado 1 1

2. Que o Proxecto Abalar?O Proxecto Abalar, un compromiso da Consellera de Cultura, Educacin eOrdenacin Universitaria coa cidadana galega, no mbito da integracin das TIC naprctica educativa, cuxo obxectivo principal o de transformar os centros educativostradicionais en centros educativos dixitais para: Acadar a plena alfabetizacin das TIC entre os profesores/as e alumnos/as galegos. Modernizar o sistema educativo galego. Mellorar a calidade da ensinanza en Galicia. Reducir o fracaso escolar.O Proxecto Abalar, ademais de garantir a dotacin e o mantemento da infraestruturaTIC en todos os centros educativos coa entrega de ultraporttiles aos alumnos/as e adotacin de aulas dixitais por medio do porttil para o profesor/a, o encerado dixitalinteractivo e o proxector, os armarios de carga dos ultraporttiles e as redes Wifi,tamn se encargar de fomentar a cultura dixital por medio da formacin aosdocentes e s familias, dotar ao profesorado e ao resto da comunidade educativa decontidos e recursos educativos dixitais e facer que o proxecto tea presenza na Webpor medio do espazoAbalar.O espazoAbalar, ser o referente dos servizos educativos en Galicia para toda acomunidade. Trtase dunha moderna plataforma de ltima xeracin desenvolvidapola Consellera e a Secretara Xeral de Modernizacin e Innovacin Tecnolxica coafinalidade de: Achegar a educacin aos cidadns, incrementando a eficacia dos servizos que se lle proporcionan. Desenvolver as TIC no mbito educativo, fomentando a participacin e motivacin do alumnado e loitando contra o fracaso escolar. 2 2 3. O espazoAbalarO novo portal do Proxecto Abalar, modificou a sa imaxe e conta cunha granvariedade de contidos que estn dispoibles para toda a comunidadeeducativa, polo que calquera usuario poder acceder e consultar a informacine funcionalidades que a se recollan. Ao largo desta gua, mostraranse asdiferentes funcionalidades e servizos destinados ao profesoradoO novo portal do ProxectoAbalar, permite: Modificar o idioma do portal Realizar consultas e suxestins Acceder informacinorientada aos usuarios, e aosservizos: espazo Familias,Profesorado e Centros Seguir o proxecto nas redessociais : Facebook, Twitter Ler as ltimasnoticiasrelacionadas coProxectoAbalar Consultar os diferentes Blogs Visualizar os recursos misdestacados: vdeos, audios, etc Consultar toda a informacinrelevante do Proxecto Abalar Acceder ao Repositorio decontidos educativos dixitais Visualizar os videos de Abalaren Youtube Compartir experiencias TIC naaula con outros usuarios33 4. Contidos para o ProfesoradoNa pxina principal do portal, existe unha seccin de Contidos orientados naque se recolle informacin de interese para os usuarios de cada apartado.Para acceder informacin para os profesores, seleccione na pantalla de inicioo apartado de Contidos orientados - Centros e ProfesoradoSeleccione aopcin Centros eProfesoradoDentro do apartado centros e profesorado, pode encontrar s seguintesopcins e funcionalidades:ContidosAqu encontrarBlogstodos os contidos e Seleccin de Blogsnoticias relativas aoespazoAbalar de diferentesdirixidos aostemticasprofesores/as:Publicacins,experiencias, guas, Atendmolo/aequipamento, Dende aqu poderrecursos.. enviar a sa pregunta ou Aula Virtual Aberta comentario sobre Aula con todos os materiais formativos do espazoAbalar Proxecto Abalar Repositorio de contidos dixitaisCalendario Posibilita o acceso plataforma de xestin,Permite ver os difusin e emprego dos recursos educativoseventos fixados en dixitaiscada mes Abalar en Facebook Acceso ao apartado de Abalar na rede social Enquisas de Facebook Preguntas s que Informacin sobre o Proxecto Abalar poder contestar Acceso a toda a informacin sobre o Proxectosobre o Proxecto AbalarAbalar44 5. Acceso espazo ProfesoradoAdemais do acceso ao apartado contidos orientados a centros e profesoradoantes explicado, os profesores/as tamn podern acceder ao servizo espazoProfesorado. Para isto, ser necesario que se autentiquen e desta maneiraentrarn no seu propio perfil e podern consultar toda a informacin arecollida.Para acceder a este espazo, seleccione na pantalla de inicio o apartado deAcceso aos servizos.Seleccione a opcinAcceso aos servizos55 6. Acceso espazo ProfesoradoO seguinte paso para acceder ao espazo Profesorado, autenticarse pormedio do DNIe, do certificado dixital FNMT ou do usuario e contrasinal da saconta de correo @edu.xunta.es.Elixa un dos tres accesos posibles:a. DNIeb. Certificado dixital FNMTc. Usuario e contrasinal da sa conta de correo @edu.xunta.esUsuario: PONTE OTERO, MARA Usuario: PONTE OTERO, MARA Seleccionar Fillo/aUsuario/a: Sen identificar Entrar a b c66 7. Acceso espazo ProfesoradoPara acceder ao espazo Profesorado por medio do DNI electrnico necesariodispoer dun ordenador con lector de tarxetas.1 Usuario: PONTE Usuario/a: sen identificarOTERO, MARAIntroduza o DNI electrnico no lector de tarxetaa2Seleccione a opcin do DNI electrnico3Introduza o seu PIN e pulse Aceptar77 8. Acceso espazo ProfesoradoSe desexa acceder ao espazo Profesorado por medio do certificado dixitalFNMT siga os seguintes pasos.1Seleccione a opcin do certificado dixital Usuario: Usuario/a: sen identificar PONTE OTERO,FNMT MARA2 bSeleccione o certificado no despregable3Pulse o botn AceptarPara obter o certificado se se trata dunha persoa fsica, imprescindible contar cunordenador que tea acceso a Internet, acceder pxina www.ceres.fnmt.es. e:I. Solicitar o certificado.II.Acreditar a identidade mediante personacin fsica nunha oficina de rexistro.III. Descargar o certificado dende Internet no seu ordenador.88 9. Acceso espazo ProfesoradoNo caso de que prefira acceder por medio do usuario e contrasinal do correoda Consellera debe seguir os seguintes pasos:1Seleccione a opcin do usuario eUsuario: PONTE Usuario/a: sen identificarOTERO, MARAcontrasinal2Introduza os seu usuario e contrasinalc3Pulse o botn Entrar99 10. O espazo ProfesoradoActualmente, o acceso ao espazo Profesorado, est dispoible para todos osdocentes que sexan titores/as ou profesores/as dalgn grupo que impartaensinanzas en centros pblicos e privados de educacin infantil, primaria,secundario, bacharelato, ciclos formativos e PCPI. Os docentes que non sexantitores/as ou profesores/as dun dos centros mencionados anteriormente,podern acceder aplicacin de datos persoais e ligazns. Cando intentenacceder ao resto de funcionalidades, amosarase a seguinte pantalla: Usuario: PONTE OTERO, MARA Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo ProfesoradoSair Daniel Ortega ListaUnha vez autenticado no espazo Profesorado o primeiro que deber facerser seleccionar con que grupo (dos que profesor/a ou titor/a) desexaacceder s funcionalidades.Usuario: PONTE OTERO, Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL MARA Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELespazo ProfesoradoSair Daniel Ortega ListaPermite seleccionar osgrupos dos que titor/aPermite seleccionar osgrupos dos que profesor/a1010 11. O espazo ProfesoradoUnha vez autenticado no espazo Profesorado e seleccionado o grupo co quedesexa traballar, poder realizar unha variedade de accins que se explican acontinuacin: Nome do usuario que accedeu aoPermite o peche da sesin espazoAbalarna que est rexistrado Usuario: PONTE OTERO, MARA Usuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo ProfesoradoSair Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELDaniel OrtegaListaPremendo no botn Cambiar, Permite o acceso xestin de subscricins, incidenciasPosibilita oo usuario pode seleccionar na aula, avisos a grupos de alumnos/as, avisos eacceso outro dos grupos dos que notificacins ou citas de titora.aplicacin de profesor/a ou titor/a. Esta No caso de que estea utilizando a aplicacin comodatos persoais eligazn estar dispoible en titor/a dun grupo ter habilitadas todas ass ligazns todas as pantallas sempre e funcionalidades. Se pola contra, seleccionou un grupocando o docente sexa titor/a do que profesor/a (e non titor/a), non tere/ou profesor/a de mis dun habilitadas as funcionalidades de citas de titoragrupo1111 12. O espazo ProfesoradoDende o espazo Profesorado ten acceso aplicacin de datos persoais, ondepode consultar e actualizar os seus datos relativos a enderezos, telfonos,datos econmicos, etc. 1 Se desexa consultar ouPara acceder aos seus datos preciso premer no botn modificar os datos persoais,Entrar e introducir posteriormente o nome de usuario/a e o seleccione a opcin Aplicacincontrasinal da sa conta de correo da Consellera de de datos persoais Cultura, Educacin e Ordenacin Universitaria Usuario: PONTE OTERO, MARAUsuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo ProfesoradoSair Daniel Ortega Lista 2 Unha vez identificado coa sa conta, acceda opcin Datos Persoais, para consultar ou modificar* o enderezo, a conta de correo, o telfono, etc. Para que se rexistren os cambios preciso marcar o botn Gravar. * Para modificar o nome, apelidos e DNI ter que dirixirse ao servizo de persoal correspondente. 12 12 13. O espazo Profesorado Neste apartado, cada profesor/a poder xestionar as sas ligazns, consultando aquelas ligazns xerais creadas pola Consellera e creando e consultando as ligazns persoais creadas por un mesmo.Para acceder ao apartadoEsta seccin amosa a informacin de todas as Tamn ten dispoible ende Ligazns prema neste ligazns, detallando o ttulo e a descricin.todo momento a opcin debotn. Para ver a listaxe Pero tamn poder ordenar as ligaznsEliminar aquelas ligaznsde ligazns dispoibles persoais como mellor lle pareza e accederpersoais que non consideremarque na frechadirectamente a elas pulsando o botn Ir anecesariasUsuario: PONTE OTERO, MARA Usuario: ORTEGA LISTA, DANIELUsuario: ORTEGA LISTA, DANIEL espazo ProfesoradoSairDaniel OrtegaListaespazoProfesoradoPara crear unha nova ligazn:Seleccionando o botn Ver detalle, amosarselle toda1. Prema no botn Crear ligazna informacin introducida na creacin da ligazn.2. Cubra os datos que se lle solicitan: escriba oTamn pode realizar modificacins das ligazns en ttulo da ligazn que quere crear, u