Manifesto Pola Paz

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Manifesto Pola Paz

  • Traballo realizadopara a Bibliosoosa Biblioteca doCEIP Antonio Pedrosa Latasde Celeiro-Viveirocon motivo da celebracin doDA DA PAZ. Xaneiro 2010