Logo Maquina del ocio | Retícula

1
Logo: Maquina del Ocio Escala: 1 x 1 Logo: Maquina del Ocio Escala: 1.3 x 1.3 Logo: Maquina del Ocio Escala: 2.2 x 2.2 C M Y CM MY CY CMY K Reticula_MO.pdf 1 4/22/15 5:53 AM

description

Logo Maquina del ocio | Retícula

Transcript of Logo Maquina del ocio | Retícula

Page 1: Logo Maquina del ocio | Retícula

Logo: Maquina del OcioEscala: 1 x 1

Logo: Maquina del OcioEscala: 1.3 x 1.3

Logo: Maquina del OcioEscala: 2.2 x 2.2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Reticula_MO.pdf 1 4/22/15 5:53 AM