Llibret 2015

31

description

DESBOCATS...amb tots vosaltres

Transcript of Llibret 2015

Page 1: Llibret 2015
Page 2: Llibret 2015

crèdits

Edita

Falla Avinguda Blasco Ibáñez

Coordinació

Amparo Nogués Pérez

Jaume Puchalt Lacal

Ivan Martínez Galdón

Artista Faller

Crearqció

Pirotècnia

Pirotècnia Turís

Músics

Xaranga de Xarangues

Disseny portada

Crearqció

Impressió

Torres Impressors Carlet

DESBOCATS… amb tots vosaltres

2015

FALLA

AVINGUDA BLASCO IBÁÑEZ

Page 3: Llibret 2015

índex

06 Salutació del president

08 Esbós de la falla

10 Desbocats… amb vosaltres

12 Què són aquestes falles?

13 Els culpables

14 Junta directiva

15 Col·laboracions

16 Comissió

17 Comissió Infantil

18 Fallen les falles?

22 #sentimentABI

26 Programa d’actes

28 Guia comercial

Page 4: Llibret 2015

DESBOCATS… amb tots vosaltres falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

6 7

salutació del

PresidentUna vegada més estem en falles, em dirigisc de nou als fallers i falleres i a tots els veïns de Carlet, com a president d’esta meravellosa comissió.

Este any no ha sigut gens fàcil, amb moltes expectatives i també amb obstacles i molts maldecaps, que, per sort, a la fi hem aconseguit véncer. Un any amb un projecte diferent, amb una nova imatge d’esta festa amb tanta tradició.

Formar part de falles I+E, falles innovadores i experimentals, ens proporciona una nova visió de l’art faller amb un monument que va més enllà dels convencionalismes estètics i que fuig dels tòpics respectant la tradició i la cultura pròpia de les falles.

Vull donar l’enhorabona a tots aquells fallers d’esta comissió que amb el seu esforç i el treball de tot l’exercici faller fan possible que tot funcione i vaja cap endavant, i com no als membres de crearqció, a tota eixa gent que ens han fet mirar des d’un altre punt de vista esta festa i ens han donat un bufit d’aire fresc.

Vull expresar el meu agrïment un any més a totes les persones i entitats que col·laboren amb nosaltres, principalment als anunciants del llibret, per ajudar a dur endavant la festa josefina en la ciutat de Carlet.

Per últim, un desig, desitge de tot cor que gaudim d’esta festa, per a nosaltres enguany serà amb la més pura essència dels inicis fusionada amb la modernitat, la innovació i l’experimentació.

Espere que tots els veïns i veïnes de Carlet gaudisquen de la festa, que disfruten d’estes falles amb alegria, convivència i amistat. Els convide en nom d’esta comissió a passar per la nostra falla per poder vore el nostre monument faller i compartir un any més l’ambient de la setmana fallera.

Un fort abraç.

JAVIER GORBA OLIVER

Page 5: Llibret 2015

DESBOCATS… amb tots vosaltres falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

8 9

Desbocats…amb tots vosaltres

Falla:

|1 <nom> Conjunt de persones que es reuneixen a un lloc anomenant casal per a

participar i organitzar les festes de Sant Josep celebrades del 15 al 19 de març

en l’entorn de la ciutat de València.

|2 <nom> Construcció monumental que materialitza l’artista faller llogat per la

comissió d’una falla i que s’exposa a l’espai públic durant les festes de Sant

Josep amb l’objectiu de fer sàtira i crítica, fins a la nit de la cremà.

|3 <acció> Procés de materialització i ideació d’una construcció exposada a l’espai

públic, a partir de la reflexió i participació de membres i col·lectius relacionats

amb la festa. Reflectix la caracterització o caricaturització d’agents vinculats

al col·lectiu o altres externs, i és una mostra d’identitat de cadascuna de les

parts participants. La seua vida útil compren el temps entre la manufactura i

preparació del material i el foc de la nit de la cremà del 19 de març. I així any

rere any.

Page 6: Llibret 2015

DESBOCATS… amb tots vosaltres falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

10 11

DESBOCATS…amb tots vosaltres

Multitud de vincles, tant personals

com professionals, ens condueixen a

endinsar-nos dins del món faller.

Prompte, la mirada de Crearqció

es focalitza en les falles com a

monuments que envaeixen per una

setmana i inadvertidament els carrers,

i al mirar, veu reflectida la confluència

de molts dels seus coneixements.

Però no és la insuficiència de temps el

que justifica que els fallers no fagen

seu l’objecte situat al cantó del seu

casal. És la seua aparició espontània,

aliena a ells, fora de tot el moviment

faller el que desvincula l’objecte de la

seua gent.

Per açò, no creiem que la innovació a

nivell estètic siga la solució al caràcter

passiu, estàtic, i sense identitat del

monument.

Busquem dinamitzar-lo i introduir-lo

dins de tot l’any faller, contaminant

una mica cada un dels seus actes i

celebracions.

Projectar una falla no és per a nosaltres

cap fi, sols un procés col·lectiu i

participatiu al llarg d’un any on les

accions de les mans imaginatives

dels fallers més menuts i dels més

grans queden enllaçades junt amb les

nostres a la seua falla.

la Falla

Formalització

Una falla que es planteja la situació actual de la festa a Carlet, l’analitza i la retrata. I és gràcies a aquest procés d’anàlisi quan s’evidencien els problemes i sorgeixen les crítiques al sistema existent. La festa explicada pels fallers, la festa feta monument.

Aquesta falla naix del seu poble, com les falles de Carlet naixen i creixen gràcies als carletins que les formen. Per aquesta raó en tot el plànol inferior representem el poble, la gent que promou el monument faller, els ciutadans que envolten la festa i la mantenen any rere any.

Els infants, part important de tots els pobles, tenen també veu en aquesta base. Un espai reservat per a ells en el qual convertits en protagonistes materialitzen els seus somnis, donant forma a la falla infantil.

D’aquesta base construïda amb la intensa participació dels fallers sorgeixen les 7 falles que fan possible la festa fallera a Carlet. Representades per 7 cavalls que cavalquen i que dibuixen el camí que la festa segueix. Són cavalls independents, però entre els quals es generen vincles, inèrcies, afinitats...

És per tant la seua posició davant la festa la que ens preocupa, i mitjançant la qual els situem i els fem dialogar entre ells.

Crearqció

Page 7: Llibret 2015

DESBOCATS… amb tots vosaltres falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

12 13

Les falles són festa, música, pólvora, vestits i monyos, cercaviles, amistats, sopars, concursos i rituals, però, sobretot, són falla. La falla és una obra que pot anar des d’un conjunt de trastos a un monument elaborat amb cura i dedicació i que representa un esforç col·lectiu, un espai de trobada de la societat que la fa possible.

Quan començàrem a treballar en el projecte de la Falla de l’Avinguda Blasco Ibáñez l’equip de Crearqció i el Grup Sociograma compartírem la diagnosi que el vincle entre els fallers i la falla com a monument havia anat perdent força als darrers anys, i volíem treballar per recuperar-lo. Era hora d’aproximar el casal a la falla i, al mateix temps, la falla al casal. Creiem que havia de ser el monument dels fallers i no sols de l’artista faller –o artistes en aquest cas.

La proposta que s’havia presentat a la comissió ja plantejava alguns elements de disseny i material essencials sobre els quals s’havia d’iniciar un procés de diàleg i propostes entre els fallers per tal de completar la seua ideació i materialització.

Dissenyàrem un projecte de treball per anar obtenint informació de com podria ser la falla i quina seria la millor manera d’involucrar tots els fallers possibles en eixe procés. El nostre objectiu era doble: fer una falla i fer-la amb la participació dels fallers.

La primera sessió de treball es va centrar en una dinàmica per parlar de com eren les relacions internes a la falla, com participava la gent, amb quines altres falles es relacionava la Falla Blasco Ibáñez i com era eixa relació. També parlàrem de les relacions amb altres festes del poble, amb l’Ajuntament, la xaranga, el pirotècnic o els veïns.

Aprofitàrem les conclusions per llançar la pregunta més complicada a la sessió següent: “com representem aquestes relacions al monument?” Aquell dia ens dedicàrem a treballar en grups i fer preguntes als fallers de com els agradaria que fora la falla. A aquella trobada varen eixir idees molt creatives que ens permeteren concretar l’esbós de la falla. El repte era el de tractar de generar sinèrgies, integrar totes les idees sense perdre de vista les limitacions materials i tècniques que s’haurien d’afrontar al taller amb l’ajuda dels fallers.

En les últimes setmanes del procés, el taller ha anat omplint-se d’estructures de fusta, de representacions individuals i grupals dels fallers i dels colors, producte de la participació de la seua pròpia falla.

Les falles són festa, música i pólvora, però també imaginació i treball col·lectiu, una oportunitat de representar al monument allò que som i allò que fem. Per a nosaltres, ha estat un privilegi poder participar en aquest procés de creació conjunta, desitjant que les Falles continuen sent per a tots un lloc de reunió i un punt de trobada.

crearqció

Origen

CREació: investigar, analitzar, aprendre

ARQuitectura: construir, materialitzar, transformar

acCIÓ: compartir, ensenyar, participar

Ideari

Treballem en equip perquè volem trobar un resultat conjunt, crear una identitat col·lectiva en la qual els projectes s’alimenten dels somnis en plural. Treballem per què construir siga un verb inclusiu.

Volem crear espais on compartir inquietuds individuals i col·lectives, llocs on els horitzons els dibuixe la imaginació i on aprendre forme part de la nostra manera de pensar.

Fem projectes on ens impliquem i volem implicar, on fiquem tota la nostra energia i explorem les màximes possibilitats, fem una aposta per les relacions humanes i els espais quotidians.

els Culpables

grup sociograma

Grup Sociograma som un col·lectiu de professionals de la Sociologia i la Ciència Política que pretén aproximar-se a l’estudi de la realitat social des d’un punt de vista integrador i crític. El seu principal objectiu és oferir assessorament en el camp de la política així com en altres àmbits de la vida social, a partir de la recerca i el desenvolupament d’eines i tècniques quantitatives (estadístiques, enquestes) i qualitatives (entrevistes, grups de discussió).

Creiem fermament en la participació social, tant de col·lectius com d’individus, com a forma de comprendre i donar resposta als reptes quotidians de la vida en societat. Per açò, les dinàmiques participatives ocupen un lloc essencial en la nostra filosofia i metodologia de treball.

“Perquè la societat siga capaç d’adquirir consciència de si i mantenir, en el grau d’intensitat necessari, el sentiment que té de si mateixa, cal que es reunisca i es concentre”

(Durkheim. 1982).

què són aquestes falles?

Sociograma

Page 8: Llibret 2015

DESBOCATS… amb tots vosaltres falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

14 15

Junta Directiva 2014-2015 PRESIDENT:

Javier Gorba i Oliver

VICEPRESIDENTA Festejos i Joventut:

Ana Mª Vanaclocha i García

VICEPRESIDENT Casal i Pirotècnia:

Sergio Chenoll i Ortuño

VICEPRESIDENT Monument Faller i Activitats diverses:

Jaume Puchalt i Lacal

VICEPRESIDENT Secretaria, Tresoreria i Protocol:

Ivan Martínez i Galdón

SECRETÀRIA:

Amparo Navasquillo i Gámiz

TRESORER:

Jose Luis Nogués i Delpozo

DELEGATS DE LOTERIES:

Lourdes Espí i García

Magda Pérez i Primo

Mada Arrue i Palau

DELEGATS DE FESTEJOS:

Jose Vte. Dolzà i Martínez

Jorge Sentamans i Sáez

DELEGATS D’INFANTILS:

Vanessa Gorba i Vanaclocha

Rosa Hernandorena i Ribes

ACTIVITATS DIVERSES i ARXIVER:

Brígida Puchalt i Vendrell

DELEGADES DE CASAL:

Mª Angeles Gallego i García

Rosa Galdón i Escoms

Magda Nogués i Pérez

Vicent Chenoll i Ortuño

DELEGATS DE JLF:

Amparo Nogúes i Pérez

Alberto Segura i Pérez

col·laboracions

Noelia Pla Rascón

Alberto Hervás i Hervás

Augusto Llácer Monzó

Rafa Rivera Herráez

Page 9: Llibret 2015

DESBOCATS… amb tots vosaltres falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

16 17

ComissióMª CARMEN CIFRES i ARBONA ALFREDO PUIG i BAIXAULI Mª BRIGIDA PUCHALT i VENDRELLBRÍGIDA HERVÁS i PUCHALTEVA HERVÁS i PUCHALTJAUME PUCHALT i LACALMARÍA PÉREZ i ESPÍANTONIO PÉREZ i ALFONSOLOURDES ESPÍ i GARCIAMIGUEL MARTÍNEZ i GRAUROSA GALDÓN i ESCOMSIVAN MARTÍNEZ i GALDÓNJORGE MARTÍNEZ i GALDÓNMAGDA PÉREZ i PRIMOMAGDA NOGUÉS i PÉREZAMPARO NOGUÉS i PÉREZJOSE LUIS NOGUÉS i DELPOZOHECTOR SÁNZ i GONZALOJACQUELÍN RAMOS i CASEROJACQUELÍN ALMENAR i RAMOSALBERTO SEGURA i PÉREZVANESA GORBA i VANACLOCHAOCTAVIO GORBA i MENDOZAMª ÁNGELES LLUCH i MARTÍNEZMª ÁNGELES NOGUÉS i LLUCHVICENTE NOGUÉS i DELPOZOVICENTE VERCHER i CABANESMª CARMEN CASP i LUCIOCARMEN LIZANA i CASPJOSÉ LIZANA i URBANOPAQUI FORÉS i ROIGSILVIA VENDRELL i FORES EDUARDO VENDRELL i MASDOMINGO CERDÁ i GARCERÁNMª ÁNGELES GALLEGO i GARCÍAPEPE MARTÍNEZ i QUILESCARLOS MARTÍNEZ i GALLEGOJOSE MARTÍNEZ i GALLEGOROSA MARIA VALERO i APARISISUSANA MORENO i VALEROCELIA BISBAL i ALMENARROSA Mª MORENO i VALEROMARTÍN MORENO i FUSTERMARTÍN MORENO i VALEROXIMO NAVARRO i PEIRÓJOSÉ VTE. DOLZÁ i MARTÍNEZSERGIO CHENOLL i ORTUÑO

BELÉN SÁEZ i ESPARZASIÓN PUCHE i HERVÁS

STELLA MARIS MARTÍNEZ i NOGUÉSAMPARO NAVASQUILLO i GÁMIZ

JORDI VERCHER i CABANES MADA ARRUE i PALAU

JUAN CARMONA i SORIANOANA VANACLOCHA i GARCIA

BEATRIZ VANACLOCHA i GARCIAANA MOLINA i VILLA

JAVIER GORBA i OLIVER

ÁLVARO GORBA i OLIVERINMA ALAMINOS i SÁNCHEZ

LARA CAMPOS i CERVERÓPACO NAVASQUILLO i GÁMIZ

CRISTINA AGÜIR i RESAANA Mª AGÜIR i RESA

JAUME RIBES i GARCÍAMARIA FERRER ZURIAGA

JOAQUÍN MARTÍNEZ i MARÍNROSA HERNANDORENA RIBES

RAQUEL MARTÍNEZ i RAMOSVICENTE CHENOLL i ORTUÑOCLARA BORRÁS i CHALMETA

MARISA PÉREZ i HERVÁSIVAN NAVALÓN i GONZÁLEZSALVADOR PÉREZ i HERVÁSMARIA USÓ i VANACLOCHA

CRISTINA USÓ i VANACLOCHAMARTA ROSES i CASTAÑERBERNARDO TAPIA i FABRA

ROSI RUIZ i VELASCOMIREIA QUILES i FUSTER

CATERINA QUILES i FUSTERVIRGINIA BERNAL i CARRETERO

LUIS NAVASQUILLO i DALMAUNURIA ORTS i TORMOSHILARIO HERVÁS i AÑÓ

HELENA CASP i MASCARELLMARIA AÑÓ i GAMBÍN

Mª PILAR RAMOS i CASEROJUAN LUIS MARTÍNEZ i GRAU

MARTA CÁRCEL i ORTIZMAR GARCÍA i MARTÍNEZ

JORGE SENTAMANS i SÁEZBERNARDO GIRONA i MARTÍNEZ

Comissió infantilMAGDA SANZ i NOGUÉSMARINA SANZ i NOGUESLUCIA DOLZÁ i MORENOERIC DOLZÁ i MORENOLAURA NAVARRO i MORENOÀLEX GORBA i MOLINAGUILLEM GORBA i MOLINAJAUME RIBES i AGÜIRBERNAT NAVASQUILLO i CAMPOSCARLA ZARAGOZÁ i VENDRELLEMMA CHENOLL i RUIZDAVID CHENOLL i RUIZPAULA VERCHER i NOGUÉSMARC VERCHER i NOGUÉSANDREA VERCHER i NAVASQUILLOJORDI VERCHER i NAVASQUILLOCARLA PUCHALT i ALAMINOSFRAN PUCHALT i ALAMINOSSARA MORENO i BISBALNOA CHENOLL i MARTÍNEZJOEL LUJÁN i MARTÍNEZLUCIA SEGURA i ALMENARÀLEX SEGURA i ALMENARCLAUDIA HERVÁS i ORTSLUCIA LAPUENTE i HERVÁS

Page 10: Llibret 2015

DESBOCATS… amb tots vosaltres falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

18 19

Resulten preocupants els escenaris unidireccionals. El públic acudeix, mira, es concentra en l’escenari, no perquè és interessant sinó perquè les seues butaques estan dirigides així. És el que té l’espai dirigit, no dóna opcions, solament cap una possibilitat. El protagonista parla, el públic escolta. És una relació pobra, exclusiva, sense alternatives.

Crec que hem de fugir d’aquestes situacions pre-establides, que no deixen cabuda a la sorpresa, a l’altra possibilitat. Fins i tot diria que són excessivament còmodes. Ho diu la llei, sempre s’ha fet així, com Déu mana, són les frases que envolten allò pre-establit. Que avorrit, sempre obeint. Com aquell xiquet que li diu a un altre, jo tinc ganes de créixer per a no haver d’obeir.

En la universitat passa el mateix. Aules unidireccionals, papers pre-establits, es dóna per descomptat que l’aprenentatge és obeir. Si pensem en un sinònim de “xiquet bo” de seguida apareix “xiquet obedient”. I açò té una mica de fracàs. No hi ha lloc per a la rebel·lia que es converteix en sinònim de maldat. Aqueixa és la societat que estem creant.

Ací és on naix la importància de participar. La participació com a element transversal que ens dóna la vida. Formar part, sentir-

Fallen les falles?

se part, ser part. Ací recuperem el sentit de la nostra vida. No obeïm, experimentem, i ho fem amb més gent. És quan s’obrin les portes i finestres. Per molt que li repetisques a un xiquet que ha de fer alguna cosa, no ho aprèn. Aprendre no és repetir. Aprendre és experimentar.

Què tindrà a veure tot açò amb la xarrada d’avui? “Unes falles que fallen” és una frase provocadora. Fallen les falles? Per què anaven a fallar? Doncs sí, fallen perquè han perdut el seu caràcter de festa participativa de tots. Perquè s’han convertit en unidireccionals. Perquè uns construeixen i uns altres miren, limitats espectadors que fan els comentaris de sempre “Què bonic, sembla de debò!”.

I a més són monuments instal·lats en l’espai públic, (en les places, en les quatre cantonades) que és l’espai de tots. Si és una peça col·lectiva i està en un lloc públic, les opcions estan servides. Tot és possible.

Què vol dir tot açò? Que podem transformar les falles en una festa. Si volem. Que el projecte no és d’una falla, sinó d’una festa. S’imaginen? “Projecte d’un moment màgic”. Com es faria aquest projecte? Participant, formant part, explicant el fet col·lectiu. Gaudint des del principi. També amb el procés. També amb les aportacions. També en els debats.

És quan apareixen les resistències a participar. Participar? Amb el treball que tinc. Per a participar estic jo! Però, si jo no sé fer res. I afirmacions d’aqueix estil com a coartada, la negació. Però res d’açò és veritat. Les activitats col·lectives formen part de la vida i transformen les situacions. Encara que vulguem esquivar-les.

Creiem en la democràcia, se’ns omple la boca

d’elogis cap a les eleccions, és una festa. Però si ens tria l’atzar per a ser president d’una mesa electoral, ens apressem a cercar un amic que ens faça un certificat mèdic per fugir.

Creiem en la justícia i critiquem les sentències d’un o de l’altra, però si ens criden per què formem part d’un jurat popular, llavors diem bobades en el càsting perquè creien que estem bojos. Què us passa? En què creiem? Cerquem coartades per a evitar el compromís social. Sí, que hi haja meses electorals, que hi haja jurat popular, però que siga un altre.

“Jo no entenc d’estètica ni de res d’això” és una altra frase preferida de la meua col·lecció. Però anem als grans magatzems i comprem una brusa i uns pantalons “que combinen”. No he vist a ningú que isca d’una tenda amb uns pantalons verds i el seu suèter a pigues. Per què? Perquè sí entenem. I junts, entenem més. És el que té el sentit comú, per açò hi ha jurats populars, perquè la societat confia en la gent.

Llavors… Què podem fer? Podem fer propostes col·lectives, susceptibles de compartir entre tots. Que no sabem exactament el final o el principi però en les quals tots aprenem, descobrim, aportem. Aquestes que transformen la realitat.

És quan les paraules recuperen el sentit. Falla, festa, cercavila, revetla, diversió, tenen una altra cara. No hi ha tanques, no hi ha fronteres ni guàrdies de seguretat. No hi ha taquilles. I l’espai públic s’enriqueix perquè es troba a gust, habitat per la festa.

Ens preocupem pel públic, açò que ara està en les últimes, perquè ens envaeix una cultura diferent. Hem substituït el “avui per tu, demà per mi”, base de la societat del

benestar, pel “salve’s qui puga”, base del capitalisme. I açò no és recomanable.

Sembla millor tenir un col·legi privat, una assegurança privada, un jardí privat, perquè és segur, solament depén de nosaltres. Convé recordar l’origen de la paraula idiota. Ve del grec i es refereix aquells que no es preocupen dels assumptes públics, sinó dels seus interessos privats i el pitjor càstig era l’exili, privar-lo de participar en allò públic. Cada cert temps feien una votació i escrivien en un tros de ceràmica el nom del ciutadà que pitjor els queia. El més votat era bandejat, condemnat a l’ostracisme, a l’aïllament, per la seua incapacitat de compartir, de participar.

No siguem idiotes, preocupem-nos del de tots com si fóra això, de tots. I fem unes falles-festes de tots. Construïdes per tots, compartides. No unidireccionals, com les velles aules.

16/10/2014 Dijous a Carlet.

Page 11: Llibret 2015

DESBOCATS… amb tots vosaltres falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

20 21

Quan els xiquets van al col·legi, de xicotets, se senten en taules redones o hexagonals, mirant-se els uns als altres, fent coses junts, compartint els llapis de colors o les tisores de retallar. El mestre o mestra no està en el centre, passeja al voltant, recomana, ajuda, col·labora. Així aprenen, ficats de ple en el col·lectiu. En quin moment es passa al pupitre estàtic, a la pissarra, a la joiosa presentació en una pantalla? Quan vam perdre la vista a l’altre? Se’ns va escapar el públic per les escletxes, per les costures, sense assabentar-nos, i substituïm “coneixements” per “competències”. Mal camí.

En les falles hem de tornar a la taula redona, a la mescla d’idees, a compartir. Amb freqüència, l’experimental és tornar a l’origen. Com pot una falla no experimentar? És la negació de la falla.

Com l’espai públic. Com pot l’espai públic no ser acollidor? L’espai públic està esperant que arribe el festiu, la pluja, la música, el foc. Està esperant l’experiment per a explicar tot el seu potencial. I les falles són un diàleg amb l’espai públic, una conversa. Jo et done el lloc, tu em dónes l’escala, jo pose l’espai i tu ho fas més públic. Jo et done la possibilitat i tu em sorprens. D’açò es tracta, tornar a

l’origen per a transformar.

L’espai públic és acollidor, és veritat, però, sobretot és públic. El més democràtic dels espais. Açò no podem oblidar-ho. Què seria d’una falla en l’espai privat? Invisibilitat, el no-res. I el propi espai perdria valors si la falla fugira a altres escenaris.

Quin és el nostre paper, com a artistes, com a espectadors, com a comissions, com a fallers, com a jurats, i qui sap si com a autoritat? Obrir els ulls, molt, i tots els sentits. Entendre la falla com a festa i la festa com a falla. Experimentar. Que el moment siga de tots.

Una falla és una bomba. Té tot un ritu darrere amb el culte al foc, té història i té arrelament popular. Té guió, volum, dibuix, color, literatura; té humor, crítica, sàtira. Té composició, té fil conductor, té música, és efímera perquè crema amb la primavera, i està en el carrer. Resulta difícil trobar una peça més completa en la història de la cultura occidental.

No la banalitzem. No l’empresonem. Fem que vole, que cresca, que il·lusione.

Cregem en ella.

La falla Avinguda Blasco Ibáñez vol aprofitar aquest espai per fer un homenatge.

Volem recordar els que ja no estan, a ells com a persones i al que signifiquen per a nosaltres. Agrair-los el treball que van realitzar per tots nosaltres, i per la gran família que és i ha sigut aquesta falla. També per recordar-nos d’on venim i qui som.

Fer memòria està bé. Ser conscients i conseqüents també. I els nostres sentiments com a grup estan ahí. Per tant, i no volem posar-nos tristos, és moment d’alegria i mirar endavant, i aquesta és l’actitud que ara volem compartir.

DESBOCATS...amb tots vosaltres és un projecte fet durant l’exercici faller de 2015 per tots i cadascun dels fallers que l’han volgut fer seu. S’ha construït de la mà d’aquestos fallers i s’ha constituït de segur, com un fet important dins de la petita història de la nostra falla. La falla ha arribat fins a ací, i açò no és sols mèrit dels que ara estan. Així, i perque no estàn tots els que són, fem aquest petit homenatge.

Res més. Moltes gràcies a ells, Virgilio i Toni.

ENDAVANT, amb tots vosaltres.

Homenatge

Rafa Rivera

Page 12: Llibret 2015

#fallesdefusta

#diumengesdefalla

#21Fpresentació#eiximaescena

#desbocaet

#somFBI

#germanor

@crearqció

#postureofaller

@ajuntamentcarlet

#caloretfaller

@falles_ie

#conversesfalleres

#fempoble@innovafalles

#sinèctica #sentimentABI#sentimentABI#sentimentABI#sentimentABI

Page 13: Llibret 2015
Page 14: Llibret 2015

DESBOCATS… amb tots vosaltres falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

26 27

FEBRER27. Divendres

22h. Albades per obsequiar les falleres

majors de 2015 a càrrec de JLF.

28. Dissabte

10h. Esmorzar al casal.

19h. La CRIDA a càrrec de les falleres

majors i JLF. Des de la seu de Junta

Local fins l’ajuntament on les Falleres

Majors 2015 donaran l’inici de la festa

fallera.

MARÇ1. Diumenge

I TROBADA GALOTXA CIUTA DE CARLET

09:30h. Esmorzar al carrer del casal de

la falla ABI

11h. Presentació oficial del Club de

Pilota de Carlet.

12h. Partides de Galotxa juvenils a

càrrec de l’Escola de Pilota de Carlet.

12h. Unflables per als més menuts en

el casal Falla El Vidre.

13h. Partides de Galotxa amateurs a

càrrec del Club de Pilota de Carlet.

15:30h. Paella en el casal Falla El

Vidre.

6. Divendres

20h. Concurs del ninot indultat falles

2015 a la sala Giner.

7. Dissabte

8h. Muntatge de la carpa.

9:30h. ESMOZAR al casal per agafar

Programa d’actes

forces i poder continuar muntant la

carpa.

14h. DINAR al casal.

17h. Cavalcada del ninot, des de

l’avinguda Blasco Ibañez.

22h. Sopar d’entrepà al casal.

8. Diumenge

11:30h. TALLER INFANTIL a la nostra

AVINGUDA DE BLASCO IBÁÑEZ.

14h. Per finalitzar la festa infantil

GRAN GLOBOTADA.

14.30h. DINAR al casal.

13. Divendres

10h. Esmorzar faller.

14h. Dinar al casal.

17h. Cercavila des del taller de

Crearqció a l’Avinguda amb la falla

desbocada.

20h. Plantà.

22h. Sopar d’entrepà al casal.

14. Dissabte

10h. Esmorzar faller.

11:30h. MCDONALD’S visita el nostre

casal i ens porta moltes sorpreses i

tallers perquè els més menuts disfruten

com mai.

14h. HAPPY MEAL!! Ronald ens porta

el dinar.

17h. LA CARPA SONA MINI, els peques

se’n van de marxa.

22h. NIT DE L’AMIC, sopar d’entrepà al

casal, pots portar-te a tots els amics

que vulgues, com més siguem molt

més sonarà la carpa.

00:30h. LA CARPA SONA la festa

més sonà de totes les falles, no t’ho

pots perdre, t’esperem.

15. Diumenge

12h. CASTELL UNFLABLE.

14h. DINAR al casal.

17:30h. TALLER per als xiquets.

22h. SOPAR d’entrepà al casal.

23h. BINGO amb sorpreses per als

més afortunats.

23:30h. RESSACÓ EN L’ABI després de

la nit d’ahir hui estem de ressaca. NIT

DEL PIJAMA es premiarà aquell que

porte el pijama més original.

16. Dilluns

10h. Esmorzar faller. Xocolate i Bunyols

Visita del comité d’experts de FALLES

I+E

14h. Dinar al casal. Fesols

17h. Cercavila i visita de cortesia a les

falles de carlet.

22h. Sopar d’entrepà al casal.

23:30h. BINGO amb sorpreses per als

més afortunats.

00h. PLAY-BACKS DELS 80’s.

01:30h. LA MOGUDA ABI amb les

millors cançons dels 80. Hi haurà regal

per a la millor disfressa.

17. Dimarts

10h. Esmorzar faller.

14h. Dinar al casal. Olla.

17h. Cercavila i visita de cortesia a les

falles de carlet.

22h. SOPAR d’entrepà al casal.

00.30h. Discomòbil de tocats i barrets.

Si t’ho curres pots aconseguir ser

premiat.

18. Dimecres

12h. Esmorzar/dinar al casal. Sardinada.

17:30h. Concentració al casal per a la

tradicional Ofrena de flors a la Mare de

Déu dels Desemparats.

18:30h. Eixida de la nostra comissió a

l’Ofrena de flors a la Mare del Déu dels

Desemparats.

NIT DE FOC a càrrec de la JLF.

22h. Sopar d’entrepà al casal.

00.30h. Discomòbil Desbocats

03h.Tradicional torrada de careta.

19. Dijous

11:30h. CERCAVILA per a arreplegar el

màxim representant de la comissió, el

NOSTRE PRESIDENT.

12:30h. MISSA en HONOR A SANT

JOSEP. En l’església de l’Assumpció.

A l’eixida de missa cercavila pels

carrers de la ciutat.

MASCLETADA a càrrec de la JLF.

15h. MONUMENTALS PAELLES al casal.

18:30h. CARPA BOJA.

22h. SOPAR d’entrepà al casal.

23:30h. CREMA DE LA FALLA INFANTIL.

00h. A partir d’esta hora i segons

horari JLF. CREMA FALLA

03h. TORRADA AMB LES CENDRES DE

LA FALLA DESBOCADA.

2.0

Page 15: Llibret 2015

falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

29

DESBOCATS… amb tots vosaltres

28

L’A

JUN

TAMENT  A

MB  LES   F

ALL

ES

EN FALLES VIU LA TEUA CIUTAT

Page 16: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

30 31

Page 17: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

32 33

Page 18: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

34 35

Page 19: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

36 37

Page 20: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

38 39

Page 21: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

40 41

Page 22: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

42 43

Page 23: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

44 45

Page 24: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

46 47

Page 25: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

48 49

Page 26: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

50 51

Page 27: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

52 53

Page 28: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

54 55

Page 29: Llibret 2015

Guia Comercial falla_Avinguda_Blaco_Ibañez

56 57

Page 30: Llibret 2015

Guia Comercial

58

Les Falles I+E naixen en les Falles de 2013 per donar visibilitat a eixes falles que volen innovar en estètica, en propostes, en materials… La nostra comissió forma part d’aquest grup de falles sense agrupar, i que alguns consideren experimentals i/o innovadores.

Les propostes d’aquest grup (taules redones, comité d’experts, publicacions anuals…) no serien possibles sense els nostres col·laboradors; sense eixes persones que creuen en nosaltres, en la nostra finalitat i en les nostres propostes:

Page 31: Llibret 2015