Llengua catalana i literatura - Preparats, Llestos, ... Pe d’acc a a nieia Llengua catalana i...

download Llengua catalana i literatura - Preparats, Llestos, ... Pe d’acc a a nieia Llengua catalana i literatura

of 12

 • date post

  30-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Llengua catalana i literatura - Preparats, Llestos, ... Pe d’acc a a nieia Llengua catalana i...

 • Proves d’accés a la universitat

  Llengua catalana i literatura Sèrie 1

  Opció d’examen (Marqueu l’opció triada)

  OPCIÓ A OPCIÓ B

  Qualificació

  1. Comprensió lectora

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

  2. Expressió escrita

  2.1 2.2

  3. Reflexió lingüística

  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

  Suma de notes parcials

  Descompte per faltes

  Total

  Qualificació final

  Convocatòria 2018

  Ubicació del tribunal ..................................................................................

  Número del tribunal ....................................................................................

  Etiqueta de l’alumne/a

  Etiqueta de qualificació Etiqueta del corrector/a

 • 2 3

  La prova consta de tres parts: 1) comprensió lectora, 2) expressió escrita i 3) reflexió lingüística. Heu de triar UNA de les dues opcions (A o B) i fer-ne les parts 1 i 2. A més, heu de fer la part 3, que és comuna a totes dues opcions.

  OPCIÓ A

  Llegiu aquest text i responeu a les qüestions que us plantegem tot seguit.

  La senyora va anar a obrir i diu que, així que baixava els graons de marbre de l’entrada principal, ja es va esverar i el cor se li va fer petit, perquè a través del vidre glaçat de les bombolletes, va veure un grup de moltes persones i ombres de pals amunt que eren canons d’escopeta.

  Va obrir i van entrar cinc milicians i un senyor i una senyora […] que eren propietaris d’una casa de pisos al carrer de Provença. Es veu que el senyor del guardapols feia anys que havia fet una hipoteca damunt d’aquesta casa i com que aquell senyor i aquella senyora no li pagaven els interessos, se’ls havia quedat la casa i ja era d’ell. I el senyor i la senyora volien que la casa tornés a ser d’ells i tots es van ficar al saló […], i el senyor va pujar i de seguida un dels milicians, molt ben plantat i molt prim, el va fer seure davant de la taula i li va apuntar el canó d’una parabèŀlum darrera de l’orella i li va dir que firmés un paper dient que tornava la casa a aquells senyors que eren els propietaris. Que, ell, els l’havia robada. I que si no li podien pagar els interessos de la hipoteca era perquè els cobrava el dotze per cent i que si no podia cobrar fes el favor d’esperar-se. I el milicià deia, faci el paper de seguida dient que torna la casa a aquests senyors, que és tot el que tenen.

  I el senyor […] estava quiet com una rata, amb el canó a l’orella que no li deixava moure el cap, sense dir res i el milicià ja es cansava de no sentir-lo enraonar, i al cap d’una estona el senyor va començar a dir a poc a poc i baixet que aquells senyors no tenien raó, que ell havia fet les coses per la llei, i els senyors van dir al milicià, no el deixi parlar perquè si parla el convencerà. És capaç de convèncer Déu Nostre Senyor.

  I […] el milicià li va clavar un cop de canó i li va dir, ¡escrigui! I el senyor es va tornar a fer estàtua. I de tan cansats tots, ningú no deia res; i el senyor, quan els va tenir ben ensopits, es va posar a parlar i els va convèncer, però se’l van endur al comitè. I a les deu de la nit va tornar. Va dir que tots els revolucionaris li havien dit que tenia raó ell, però que, abans de dir-li que tenia raó, l’havien passejat molta estona amb l’auto i que darrera del cotxe hi duien garrafes plenes d’esperit de vi per cremar-lo en despoblat. I va dir que havia fet tan bé la comèdia que els del comitè havien clavat un escàndol als senyors que no tenien casa perquè els havien fet perdre el temps i ells no tenien temps per perdre. […] I l’endemà, altra vegada sarau. La senyora ja m’esperava al peu dels graons sota del llessamí cremat de calor; i em va dir, ahir a les dotze de la nit ens pensàvem que no en sortiríem.

  Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant. 16a ed. Barcelona: Club Editor, 1979, p. 143-145. [1a ed., 1962]

  1. Comprensió lectora [4 punts en total]

  1.1. Després de llegir atentament el text anterior, indiqueu si les afirmacions següents són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no contestades, no hi haurà cap descompte.]

  Vertader Fals a) El senyor del guardapols s’havia quedat el pis del senyor i de la

  senyora del carrer de Provença. b) El senyor del guardapols no cobrava interessos al senyor i a la

  senyora. c) L’estratègia que feu servir primer el senyor del guardapols va

  ser estar callat. d) El senyor del guardapols no va aconseguir convèncer els mili-

  cians. e) Els milicians volien afusellar el senyor del guardapols.

 • 2 3

  1.2. Trobeu en el text els cinc mots o expressions que poden funcionar com a sinònims dels mots següents. [0,5 punts]

  a) Avorrits: b) Esglaiar, sobresaltar: c) Gresca, trifulga: d) Parlar: e) Alcohol:

  1.3. Escriviu el referent dels pronoms següents, marcats en negreta en el text. [0,5 punts] a) «al cap d’una estona el senyor va començar a dir a poc a poc i baixet que aquells

  senyors no tenien raó, que ell havia fet les coses per la llei, i els senyors van dir al milicià, no el deixi parlar perquè si parla el convencerà. És capaç de convèn- cer Déu Nostre Senyor»:

  b) « I el milicià deia, faci el paper de seguida dient que torna la casa a aquests senyors, que és tot el que tenen»:

  1.4. Comenteu, en tres línies com a màxim, el significat d’aquesta expressió: «És capaç de convèncer Déu Nostre Senyor». [0,5 punts]

  1.5. Resoleu les qüestions següents, relatives a les lectures obligatòries d’aquest curs. 1.5.1. En un màxim de cinquanta mots, expliqueu quines diferències de caràcter

  hi ha entre els dos marits de la Natàlia, en Quimet i l’Antoni, a l’obra La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. [1 punt]

 • 4 5

  1.5.2. Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a l’obra La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no contestades, no hi haurà cap descompte.]

  Vertader Fals a) En Quimet no vol que la Natàlia deixi la pastisseria on

  treballa. b) La Rita és la germana gran de l’Antoni. c) Durant la guerra, la Natàlia i els seus fills passen molta

  fam. d) La Rita s’assemblava a en Quimet. e) El fill de la Natàlia, l’Antoni, no vol ser adroguer.

  1.5.3. Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a l’obra Terra baixa, d’Àngel Guimerà, són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada resposta errònia es descompta- ran 0,1 punts; per les qüestions no contestades, no hi haurà cap descompte.]

  Vertader Fals a) En Sebastià simbolitza tots els sentiments negatius de la

  Terra Baixa. b) La Marta no va conèixer la seva mare. c) Els pagesos s’adonen de l’error que han comès al final

  de l’obra. d) La Nuri no s’estima ni la Marta ni en Manelic. e) En Sebastià no té problemes econòmics.

  2. Expressió escrita [3 punts en total]

  2.1. Reescriviu el fragment següent del text canviant els temps verbals en passat per formes de present. La redacció resultant ha de ser coherent i cohesionada i ha de contenir tota la informació inclosa en el fragment. [1 punt]

  «I el senyor i la senyora volien que la casa tornés a ser d’ells i tots es van ficar al saló […], i el senyor va pujar i de seguida un dels milicians, molt ben plantat i molt prim, el va fer seure davant de la taula i li va apuntar el canó d’una parabèŀlum darrera de l’orella i li va dir que firmés un paper dient que tornava la casa a aquells senyors que eren els propietaris.»

 • 4 5

  2.2. En el text s’explica que es pot aconseguir convèncer algú, encara que no es tin- gui raó, si es fa servir una estratègia determinada i si es té una certa capacitat de persuasió. Escriviu un text formal i ben estructurat, de cent vint-i-cinc a cent cinquanta paraules, en què expliqueu una situació, real o fictícia, protagonitzada per vosaltres mateixos, en la qual hàgiu hagut de convèncer algú de fer una cosa que no desitjava. [2 punts]

 • 6 7

  OPCIÓ B

  Llegiu aquest text i responeu a les qüestions que us plantegem tot seguit.

  No cal esperar la revolució robòtica. Ja és aquí, i fa anys. Les fàbriques substitueixen obrers per robots automatitzats. Robots de peluix que poden interpretar sentiments cuiden avis japonesos solitaris i els fan companyia. Informàtics estatunidencs executen terroristes afganesos mitjançant drons, a milers de qui- lòmetres de distància. Una banda robòtica toca cançons d’AC/DC.

  Com afectarà la robòtica la desigualtat social i econòmica? Pot servir per reduir els espais a la demo- cràcia?

  Automatització, algoritmes, inteŀligència artificial, robots. El dataisme —el poder de les dades— ja ha arribat. Són conceptes diferents que formen part d’una mateixa revolució tecnològica, coneguda popu- larment com la «revolució dels robots». Ara mateix, la gran massa d’aquest canvi es troba a la indústria. La majoria de robots no tenen forma humanoide: els sectors més robotitzats a escala mundial són la indústria de l’automòbil, la de l’electrònica i la del metall. El 2015 es van vendre 254.000 robots, la major part en aquests sectors. Però això és només el petit inici d’una transformació més gran. Per entendre cap a on aniran aquests canvis, no ens hem de fixar en les