Línia Sants 207

of 24 /24
Redacció 93 519 44 10 · [email protected] · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98 barcelona La Bordeta Fins a 300 veïns celebren el Cap d’Any a Sant Medir 18 Foto: El 3 Es descobreixen restes de l’antic fortí que va evitar la invasió de Barcelona al segle XVII Els veïns entren a Can Batlló La Volta Catalunya celebra cent anys 8 18 Foto: Volta Ciclista Catalunya La guerra dels Segadors torna al Castell de Montjuïc 3 línia sants www.liniasants.cat · 5 de Gener de 2011 · Núm.207 · 15.000 exemplars Cavalcada de Reis Ses Majestats visiten aquesta tarda el Districte 7 i 21 S’inaugura el nou aparcament provisional

Embed Size (px)

description

Línia Sants 207

Transcript of Línia Sants 207

 • Redacci 93 519 44 10 [email protected] administraci 93 519 43 93 publicitat 93 519 43 85 Fax 93 519 43 98

  barcelona

  La BordetaFins a 300 venscelebren el CapdAny a Sant Medir

  18F

  oto:

  El 3

  Es descobreixen restes de lantic fort que va evitar la invasi de Barcelona al segle XVII

  Els vens entren a Can Batll La Volta Catalunyacelebra cent anys

  8

  18

  Foto: V

  olta Ciclista C

  atalun

  ya

  La guerra dels Segadors torna al Castell de Montjuc

  3

  lniasantswww.liniasants.cat 5 de Gener de 2011 Nm.207 15.000 exemplars

  Cavalcada de ReisSes Majestatsvisiten aquesta tarda el Districte

  7 i 21

  Sinaugura el nou aparcament provisional

 • lniasants Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniasants.catGener20115

 • En portada 3lniasantswww.liniasants.cat Gener20115

  El testimoni de la batalla de MontjucEs troba el fort on els catalans van plantejar la defensa dun dels episodis de la Guerradels Segadors > A partir de la primavera sexposar al pblic amb una ruta explicativa

  Foto: Arxiu

  La immillorable situaci es-tratgica de la muntanya deMontjuc la va convertir en les-pai idoni per a defensar la ciutaten temps de guerra. Fins ara esconeixia la seva funci indispen-sable per a la victria durant laGuerra dels Segadors (1640-1652) per a la qual havia estatdefinitiu un fort que les autori-tats catalanes van aixecar enprop de 30 dies. Des daquellaedificaci, les tropes coman-dades pel Diputat MilitarFrancesc Tamarit van acon-seguir la victria, obligant a lestropes de Felip IV de Castella afugir cap a Tarragona. Va sernoms un episodi de la Guerradels 30 anys ara batejada com laBatalla de Montjuc. Aquell fortque va ajudar a salvar la ciutatara sha descobert, fent ressorgirun dels primers vestigis de lagran fortificaci actual.

  EDIFICACI SENZILLAEl fort va ser una construcciimprovisada al 1640 amb motiu

  de limminent assetjament deles tropes castellanes. Dabansde lpoca, noms es conservavauna atalaia dorigen medievalque alertava de laproximacidembarcacions. El fort es vaalar en forma de quadrilter

  amb revestiment de pedra deMontjuc i fang. Noms van sernecessaris 30 dies per a acabar-lo segons expliquen lescrniques de lpoca. El dubtedels arquelegs, que actualmenttreballen en la recuperaci de

  Imatge del Castell de Montjuc

  lespai, era si encara quedarienrestes daquesta fortificaci, quesegons es preveia havia estat en-derrocada a mitjans del segleXVIII.

  CONVERSI EN CASTELL El fort va marcar el que serialinici de la construcci delCastell de Montjuc. Al 1694, lapetita fortificaci va comenar adibuixar la macroestructura quedefensaria la ciutat durantsegles. Per el desenvolupamenthistric de les guerres va con-vertir tamb Montjuc en lesce-nari dalgunes de les escenesms crues de lhistria deCatalunya: afusellaments, de-tencions, bombardejos, etc. Finsi tot, el dictador FranciscoFranco el va convertir en MuseuMilitar.

  EL FUTUR DE MONTJUCActualment el 100% del Castellpertany a lAjuntament. Al 2009

  El fort del1640 es va feren 30 dies perafrontar latacde les tropescastellanes i va marcar linici de laconstrucci del Castell

  va tancar el Museu Militar do-nant pas al projecte de recu-peraci de lespai.

  Els arquelegs treballen desde fa mesos en la rehabilitacidel Castell que es desenvolupaper etapes. Pel que fa al fortdes cobert, ja se sap que a partirde la primavera restar exposatal pblic. Mitjanant els treballsde recuperaci, tamb es voldonar un s cvic al Castell,obrint tres equipaments: el Cen-tre Internacional per la Pau, queser un espai de recerca i forma-ci; lEspai de la Memria, quefar recorreguts temtics per lahistria del Castell; i el Centredinterpretaci de la muntanyade Montjuc, que recollir lahistria de la muntanya des delvessant geolgic i biolgic.

  A banda dels treballs arqueo -lgics, es treballa parallelamenten la rehabilitaci integral delsostre del Castell, el pati darmesi la residncia doficials.

  S. ArroyoSants-Montjuc

  El fort sha trobat al voltant del pati darmes

 • l 15 de juny de 2008 una gran festa popular celebrava la recu-peraci per als usos civils, socials i culturals del Castell de Mont-

  juc. Prop de 40.000 persones ocupaven simblicament la fortifica-ci donant lentrada a trabucaires, gegants, grallers, falcons i grupsde dansa que van representar una invasi simblica. Aquest gest su-posava el punt i final a lpoca ms fosca del Castell, la que va veu-re morir a grans personalitats de la cultura i la poltica catalana, comel president Llus Companys. Ms enll daquesta poca, el Castellarrossega segles i segles dhistria entre els seus murs: els seus pri-mers anys sent la gran fortalesa des duna situaci estratgica; elsbombardejos del 1842 a crrec del General Prim; lonada de violn-cia anarquista; o la inauguraci del Museu Militar a crrec de Fran-co. La ciutadania va ser lencarregada de recuperar la seva cara mssocial i histrica i ara, poc a poc, lAjuntament els hi est tornant elfavor. El Castell est, cada vegada, ms a prop dels vens.

  4 Opini

  Ciutadans

  Safata dentradaEDITORIAL

  grup comunicaci21

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugraes(Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Daniel Gutir-rez (Lnia Badalona), Pere Gimnez (webs temtics); IvanaPadierna (webs de proximitat). Caps de redacci: Elisabeth Al-faro i Cris tian G mez. Redacci: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Nar-cs Presas i Ma riona Sanz. Fotografia: Eduardo Benito.

  Dipsit legal: B-42777-2005lniasantsRedacci: 93 519 44 [email protected]: 93 519 43 [email protected]: 93 519 43 [email protected]

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca.Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, lex Subi-rats, Eugnia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magri, David Olivares, Manel Riera i Manuel Snchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, OriolFreixes, Acant Canet, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakit.Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  www.liniasants.cat

  Lnia Sants agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Sants es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  lniasants Gener20115

  Nria Calatrava, 35 anysAdministrativa

  No vull que es prohibeixin leswebs de descrregues perqu elpreu de les pellcules i discos ori-ginals s molt alt. Si shan de pro-hibir, primer que baixin els pre-us.

  Francisco Cliz, 38 anysOperari qumic

  Sha de valorar perqu s cert queels artistes haurien de tenir unacompensaci per cada descrre-ga que es fa del seu producte. suna bona opci per a qu no hihagi perjudicats.

  Gabriel del Toro, 34 anysMuntatge

  No em sembla b que es vul guinprohibir les pgines webs dedescrregues. Sn tils, sobretot,per baixar-se pellcules i msi-ca antiga dels quals els artistesencara volen viure.

  Jorge Gallardo, 30 anysManteniment

  No veig b que el Govern vulguiprohibir les webs per descarre-gar-se cinema i msica. Sn webstils que econmicament estan alservei de tothom, no com elsDVDs i CDs.

  Jos Luis Illibarri, 41 anysTcnic

  No shan de prohibir perqu elsartistes tenen altres alternativesa banda de la venda de discos iDVDs. Crec que dels concerts i deles presentacions en treuen unabona partida.

  Shan de prohibir els webs de descrregues?

  Treballant per un Castellms proper

  E

  COMPETITIVITAT IMPOS-SIBLE

  La situaci s presenta moltnegre per les empreses.

  Desprs dabocar milers demilions dels nostres impostos ala banca privada per eixugar lesseves prdues per mala gesti idesprs de retallar sous i presta-cions de tota mena a empleats ifuncionaris com a mesuranecessria per superar una crisifinancera que aquests no hancreat, el govern espanyol anun-cia una pujada salvatge del 10%al subministrament elctric persegons ens diuen eixugar lesprdues que tenen les compa-nyies elctriques. Empreses quesemblen no cobrir el cost deproducci amb lo que ara enscobren pel consum.

  Quina discriminaci saques ta? Jo tamb tinc una pe-tita empresa que no ha partici-pat en la formaci de la presentcrisi i igual que les companyieselctriques o els bancs tampoccobreixo les despeses de pro-ducci amb les meves vendes,per a mi cap govern em faruna llei a mida ni em facilitarels diners que em calguin pereixugar les prdues amb crrecals meus clients de forma oblig-atria, com el govern espanyolfa amb les elctriques.

  Doncs molt b, si vosts screuen obligats a afavorirdescaradament a unes empresesen detriment daltres i dels seuspropis clients, enll vosts perdesprs no ens vinguin dem-anant ni solidaritat, ni esforoscollectius ni mandanges perlestil ni molt menys competiti -vitat. Perqu la competitivitat,

  DES DE LESQUIZOFRNIA

  Voldria referir-me a la meva experincia personal amb lesquizo-frnia:

  Vaig ser educat en una famlia catlica practicant. Durant lameva vida mha mogut i mha fet tirar endavant lesperana delexistncia dun lloc on es deixi de patir. Vaig tenir el primer brotde la malaltia els psiquiatres lhan batejat com autoreferencialjust abans dincorporar-me al servei militar. Tot i aix, vaig estarquinze mesos vivint a una caserna de lexrcit de terra espanyol.

  He parlat amb altres persones amb esquizofrnia que han tin-gut episodis similars al que jo vaig tenir: han tingut una pujada enqu shan cregut que eren els escollits per alguna divinitat per dua terme alguna acci heroica, i, tot seguit, han tingut una baixadaen qu shan cregut que no podrien dur-la a terme, perqu erenmassa dbils, i shan sentit totalment desamparats, i han buscatrefugi en la seva famlia, i en la gent que estimaven.

  Jo no he perdut mai lesperana, i he trobat en lescriptura unmitj per expressar-me. Lassociaci Ressorgir, de Barcelona,mha facilitat les eines per poder seguir escrivint, i, a tots els meuscompanys de lassociaci, tamb els ha facilitat mitjans per poderexpressar-se duna manera socialment acceptada.

  Xavier MartBarcelona

  amb mesures de privilegi comaquestes, a la petita empresa enss tallada de socarrel des delpropi govern que ens la demana.I aix, senyors meus, s jugaramb el pa de la taula de moltespersones.

  Medir Alfonso i RosBarcelona

  ls vens i venes de la Bordeta ja poden entrar a Can Batll. Demoment, de tota la transformaci que ha de viure en els pro-

  pers anys el recinte industrial, noms sha inaugurat laparcamentprovisional, per ja s un primer pas. Un pas endavant que es va po-der retratar esplndidament fa una setmana quan lalcalde Jordi He-reu, la regidora Imma Moraleda i els mxims representants venalsdel barri obrien la porta del complexe i hi entraven junts i illusio-nats, tal com exclamava el propi alcalde Hereu. Feia temps que esnecessitava un gest daquesta mena. La importncia daquest nou apar-cament s inqestionable. Per ms enll de ls que sen far da-quest espai, la foto que queda s la dels vens entrant a un recinte queels hi ha estat vetat durant molts anys. Per fi, la Bordeta comena aveure com aquells murs impenetrables sobren. A poc a poc, i tantsols, una escletxa. Per sobren. La regidora Imma Moraleda va avan-ar que durant aquest 2011 siniciarien les tasques a dins del recin-te, comenant pels habitatges. Tant de bo les seves previsions es com-pleixin, i el gegant Can Batll es vagi dilunt i integrant al barri, ofe-rint espai per a equipaments. s una obra que tardar anys en aca-bar-se, per feia anys que estava totalment aturada i semblava queno es mouria mai. Per fi, per, el projecte es mou.

  El recinte de Can Batllsobre, per fi, a la Bordeta

  E

 • 55Opini

  Lagull

  La lupa

  Jordi SugraesDirector Lnia Sants

  La Foto

  Semfors

  El mirador

  Carrer Rector Triad (Hostafrancs)

  lniasantsGener20115

  Qui no vol caldo, dues tassesFer una recopilaci dels esdevenimentsms importants del passat 2010 no s gensfcil. Ens podrem preguntar: importantsper a qui? Des de quin punt de vista? Perqu s clar, haurem de fixar un criteri: es-deveniments positius, negatius, cient-fics, culturals, socials, econmics, de totamena?

  Sens dubte un dels ms impactants i quegarieb va inaugurar lany va ser el terra-trmol que el 12 de gener va provocar cen-tenars de milers de morts a Hait i que vacollapsar el pas.

  Va ser impactant laccident davi on vamorir gran part de la cpula dirigent de Po-lnia, i la pujada de partits ultradretans agran part de pasos europeus, inclosa casanostra, en les eleccions a la Generalitat.Tamb hem tingut fets positius en la mi-llora de les relacions bilaterals dEEUU iRssia desprs de signar un acord de re-ducci darmaments ofensius. I, com no,el terratrmol meditic de Wikileaks po-sant en evidncia les mentides de la pol-tica dels EEUU i molts pasos, entre ells Es-panya.

  A Catalunya va ser important que el Par-lament vots una Iniciativa LegislativaPopular per labolici de les curses de

  braus, i que el deu de juliol ms dun mi-li de persones, sota el lema Som una Na-ci, nosaltres decidim, es manifestessina Barcelona demanant el dret a decidir.Tamb va ser valuosa per als nacionalis-tes la victria de la selecci espanyola defutbol per diferents motius, uns perqu ha-via guanyat Espanya, els altres perqu ha-via guanyat Catalunya ja que era evidentque el joc de la selecci era el del Bara.

  Trista notcia la violncia de gnere que,en comptes de remetre, augmenta.

  Per sens dubte lesdeveniment ms im-portant i de ms transcendncia a nivell in-

  ternacional i particular s la crisi finance-ra. Una crisi que ha posat en evidncia quimana veritablement: els mercats financers.Un poder davant el qual sagenollen els go-verns siguin del signe que siguin. Retalla-des de sou, desaparici de lajuda extraor-dinria per latur de 426 euros, jubilaci als65, 67...? I sempre, a darrera de tot, la porcom instrument del trgala. Doncs aix:si no vols caldo, dues tasses.

  Me nadono que en aquest perode da-ny estic una mica pessimista, per aix pro-meto que per lany vinent demanar unamica ms doptimisme, i tu?

  Pedra centenria. Aquesta setmana es coneixia que el mo-nument dedicat al collectiu LGBT (Lesbianes, Gais, Bise-xuals i Transexuals) que lAjuntament planejar en algun lloc dela ciutat estar fet de la pedra rosa de la muntanya de Montjuc,un material que sha usat durant anys i panys tenint en compte queel fort descobert al Castell de Montjuc estava fet del mateix ma-terial, ja a lany 1640.

  Prohibici dun acte amb trabucaires. La comandn-cia de la Gurdia Civil de la ciutat de Barcelona ha prohib-it a l'Ajuntament de Castellar del Riu, al Bergued, que doni labenvinguda al patge reial (el dia de Sant Esteve) i als Reis d'Ori-ent (el dia de Reis) amb una actuaci de la Colla de Trabucairescreada recentment.

  Drogues amagades a les llaminadures. La policia haintervingut gaireb 5 quilos de cocana que amagava un ciu-tad colombi a l'interior de llaminadures, torrons, confits i altresdolos per evitar els controls de seguretat a l'aeroport de Barajas.

  Un xip a la m per deixar de fer servir claus. Fartd'haver de portar un munt de claus a la butxaca i usar-lesper a tot, Joe Woollen, un ciutad dAustrlia de 28 anys ha de-cidit implantar-se a la seva m dreta un xip d'identificaci per ra-diofreqncia per posar fi al problema. Segons recull el diari TheSydney Morning Herald, el xip no requereix bateries, pot durarmolts anys i es comunica amb un receptor connectat a les portes.

  Enrique Collado, president dAmalgama

  INICI DANY SENSE FUMSc exfumador, s. Des de fa un any. Hoafirmo sense vergonya, ni penediment,ni vanitat. s, simplement, un fet. Comque tinc el cabell negre, o que calo unnmero 41. Ho dic perqu, amb les dar-reres lleis del tabac, em dna la sensacique sha volgut demonitzar al fumador.Jo ja no fumo, per durant els darrersanys havia notat la mirada vigilant i acu-sadora de desconeguts quan encenia unacigarreta en qualsevol bar. Aquesta sen-saci la continuen patint els meus amicsfumadors.

  Crec que, en aquest tema, sestan tras-passant les fronteres de la bona convivn-cia i leducaci, legislant el comportamenthum fins a lmits insospitats. s veritatque els fumadors contaminen amb elfum, per considero que tenen el mateixdret que jo a seure en qualsevol bar aprendre un caf. s de lgica que no es potfumar a un hospital, per s absurd queel fumador hagi de creuar el carrer per-qu no es pot fumar a lentrada dun cen-tre mdic. S que, en aquesta qesti, hiha moltes opinions contraposades i, en al-guns casos, aquestes opinions sn inamo-vibles.

  Per si sutilitza el sentit com i la ra-cionalitat, moltes daquestes normes noserien necessries. Per s igual de certque, en moltssimes ocasions, hom dub-ta de que encara la gent utilitzi el sentitcom. Si no s aix, es fa difcil denten-dre que el mateix govern que fa uns anysva obligar als restaurants i bars majors de100 metres quadrats a habilitar una zonaespecfica per a fumadors, ara prohibei-xi fumar a qualsevol establiment, tinguio no aquest espai reservat. Ara qui elscompensar la despesa que va suposarinstallar les mampares i les sortides defum? Ning. s indiferent ser fumador ono per adonar-se que aquestes coses noes fan. No hi haur cap compensacieconmica per aquells que van seguir lallei. Aix s donar exemple.

  La inauguraci de laparcament provisio-nal de Can Batll s tot un smbol que mar-ca linici de la recuperaci daquest anticrecintre industrial per part dels vens dela Bordeta. Es comena a complir una ve-lla reivindicaci venal.

  Can BatllEl recinte comena a obrir-se als vens

  Activitats de NadalImplicaci de les entitats del Districte

  Volta Ciclista a CatalunyaLa competici arriba als cent anys dhistria

  El teixit associatiu de Sants-Montjucsha implicat de ple en la celebraci del Na-dal. Diferents campanyes de recollida dejoguines, cavalcades de reis o el festival in-fantil Pau sense treva en sn una bonamostra.

  El 6 de gener la Volta Ciclista a Catalunyaarriba als cent anys dhistria. Aquestacompetici, que des de lany 1922 comptaamb membres de la Uni Esportiva Santsentre els seus organitzadors, sha conver-tit en un referent del ciclisme catal.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniasants www.liniasants.catGener20115

 • 7

  Santslniasants Gener

  20115

  Els Reis Mags ja sn aqu

  Infografia: Aida Fonseca

  Sants s on ms baixen els preus dels pisosEl Districte de Sants-Montjuc s la zona de Barcelona on ms ha disminut el preu delspisos en el darrer any. Lltim informe realitzat pel portal Idealista.com mostra que elspreus shan redut un 7,2% respecte lany passat. Aquesta s la tendncia general a tota

  la ciutat, malgrat que els preus han aconseguit pujar en dos districtes, les Corts i Grcia.

  Es recullen 700 vots anticipatsal partit Catalunya-HonduresJ. S. > La plataforma Sants-Montjuc Decideix, que treballaper la consulta sobiranista del 10dabril, va iniciar el 28 de desem-bre la recollida de vot anticipat.Aprofitant el partit entre Catalun-ya i Hondures, els voluntaris dela plataforma van traslladar lestaules informatives a lEstadiOlmpic, on van informar de laconsulta.

  Grcies a lajuda de voluntarisdaltres districtes, es van podermuntar fins a 9 taules, que van

  recollir ms de 700 vots. La pla-taforma considera que la res-posta del pblic va ser moltbona i destaquen tamb linte-rs del pblic hondureny.

  La plataforma continuar re-captant vots anticipats aquestcap de setmana. El dissabte esta-r tot el dia a la plaa de Sants ial Mercat de la Marina. Per altrabanda, diumenge al mat estaral Parc de les Tres Xemeneies(Poble Sec) i al parc Sara Bern-hardt (Gran Via, 188).

  Es van instal lar 9 taules informatives a lEstadi Olmpic

  J. SugraesSants

  Els infants sn, sense cap menade dubte, els que ms gaudeixende les festes de Nadal. Al Distric-te de Sants-Montjuc se sumendiverses activitats infantils quefan ms fcil la vida als pares. ElSal de la Infncia, el Pau senseTreva, les diferents representa-cions dels Pastorets... Avui per latarda, per, queda el plat fort deles festes nadalenques. Es tractade la Cavalcada dels Reis Mags,larribada de Ses Majestats dO-rient i les seves carrosses, plenesde regals la majria, per daltresomplertes fins a dalt de carb. suna cita que, any rere any, fa lesdelcies dels ms petits de lacasa.

  Aquesta tarda, a partir de les16.30 h, hi ha la possibilitat das-sistir a la Cavalcada de la ciutat,que recorre els carrers del centrede Barcelona. Per tamb hi ha lapossibilitat de quedar-se als car -rers de Sants, i gaudir del pas delsReis Mags dOrient pel Districte.s la Cavalcada de Reis a Sants-Les Corts, una vetllada compar-tida entre els dos districtes queorganitza lAssociaci de Comer-ciants i Vens del carrer Vallespir.La cavalcada trascorre per diver-sos carrers de Sants i de les Cortsi es tracta dun itinerari fora llargper tal dacostar-se al major nom-bre de vens. Cada any, la Caval-cada de Sants-Les Corts ompleels carrers de vens que volengaudir de la festa.

  La trobada es dur a terme ales cinc de la tarda a la plaa Co-mas, on es troba la seu del Dis-tricte de les Corts. All Ses Majes-

  tats dOrient seran rebudes perles autoritats poltiques dambdsdistrictes. Ser a les 17.45 hores,quan el seguici dels Reis Magssortir de la seu del Districte deles Corts per recrrer els ca-rrers.

  Litinerari comenar a la pla-a Comas, on la rua agafar elcar rer Joan Gell en direcci aSants fins a la travessera de lesCorts. A travessera, els Reis gira-ran a lesquerra cap al carrer

  Foto: Sants-Montjuc Decideix

  Vallespir, que baixaran fins arri-bar a la mateixa Estaci de Sants.All enfilaran el passeig de SantAntoni fins a Galileu, que torna-ran a pujar en direcci a lesCorts. La rua girar pel carrerCan Bruixa per tal denllaaramb Joan Gell, que tornaran abaixar fins als Jardins de CanMantega. Ser a la plaa CanMantega on la Cavalcada delsReis culminar el seu trajectepels carrers del Districte.

  La Cavalcada dels Reis a Sants-Les Corts recorreravui a partir de les 17.45 hores els carrers del barri

  Sincorporaran cendrers a les23.000 papereres de la ciutatJ. S. > Lany 2011 ha portat asota del bra la nova llei del tabac,molt ms restrictiva que lanteriornormativa i que comporta la pro-hibici de fumar a qualsevol es-pai pblic tancat i importants res-triccions en alguns espais oberts,com lentrada dhospitals, desco-les o a parcs infantils.

  Parallelament a la nova llei,lAjuntament de Barcelona hacomenat la incorporaci de cen-drers a les papereres de la ciutat.La intenci del consistori s queen els propers mesos totes les pa-pereres barcelonines tinguin un

  cendrer incorporat. Actualment,la ciutat compta amb ms de23.000 papereres.

  A ms, a partir del 7 de gener,la vintena deducadors ambien-tals, que consciencien als jovesque surten de nit perqu rebaixinel volum de les seves converses irespectin el descans dels vens,repartir gratutament cendrersde butxaca. En total es donaranfins a 15.000 cendrers porttils.

  Aquestes mesures volen mini-mitzar els residus provocats perles cigarretes i, de pas, facilitar elcompliment de la llei.

 • 8 Santslniasants Gener20115 www.liniasants.cat

  La Volta Ciclista a Catalunya fa 100 anysLa prova, organitzada per membres de la UE Sants, s la tercera ms antiga del mn

  Jordi SugraesSants

  El 6 de gener de 1911 sortien dela plaa de Sarri 34 esforatsciclistes cam cap a Tarragona.Es tractava de la primera etapade la primera Volta a Cata-lunya. Dijous far cent anys.

  Molt han canviat les cosesdes daquell dia. La primera edi-ci noms tenia tres etapes: Bar-celona-Tarragona, Tarragona-Lleida i Lleida-Barcelona. El ve-ldrom de Sants, que va acollirlarribada de lltima etapa, vaveure com Sebasti Masdeu esconvertia en el primer guanya-

  Foto: Volta

  Fa cent anys que se celebra la Volta a Catalunya

  dor de la Volta. Masdeu haviaguanyat tamb la primera etapa.

  Aquelles primeres edicionsvan estar organitzades pel ClubDeportivo Barcelona i van viuretemps convulsos, amb la pri-mera Guerra Mundial, que vaaturar la prova fins a lany 1920.Al 1922, amb la fundaci de laUni Esportiva de Sants, que deseguida sen va fer crrec, laVolta es va convertir en unaprova clssica i totalment esta-ble, exceptuant els anys 1937 i1938 per la Guerra Civil.

  Desprs de 100 anys de la pri-mera edici, la Volta sha esta-blert com la tercera prova ciclis-

  Redacci > El Collectiu dArtis-tes de Sants celebra aquest matlarribada dels Reis Mags ambuna mostra dart al passatgeFructus de Gelabert. Lactivitatdel Collectiu no ha parat perNadal i continua pletrica aquestgener, com ho demostra la sevaagenda. El dijous 13, a les 19.30h, organitzen la tertlia On co-mena i acaba lart. I el dilluns17, a les 19.30 h es fa un recitalpotic. Els actes es fan a Cotxeres.

  Una mostra dartal carrer per rebreels Reis Mags

  Redacci > La uni de les foto-grafies dAriadna Trias, de les pa-raules de Mrius Serra i del pro-jecte educatiu dintegraci ambpersones discapacitades de lEsco-la de Msica Ressons i la seva di-rectora Queralt Prats han fet pos-sible lexposici Els sons visibles.Sn 28 imatges acompanyadesdun text, que transmeten les emo-cions de laprenentatge musicalque experimenten els alumnes deRessons. La mostra es pot gaudira Cotxeres fins al 15 de gener.

  Lemoci alaprendre msica,en una exposici

  ta internacional per etapes msantiga del mn, tant en nombredanys transcorreguts com enedicions celebrades. Noms ssuperada per les dues voltes ci-clistes ms importants del plane-ta: el Tour de Frana i el GirodItlia.

  Al seu llistat de ciclistes ins-crits, es poden llegir noms tanilustres com Miguel Indurain,Eddy Merckx o Lus Ocaa, en-tre daltres. Hi ha dos noms,per, que ressalten sobre tots elsaltres. Es tracta de Mari Caar-do, guanyador de set edicions, iMiquel Poblet, guanyador de 33etapes de la Volta.

 • 99Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniasantswww.liniasants.cat Gener20115

 • 10 Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] www.liniasants.catGener

  20115

 • 1111Creu Coberta butllet 166 Gener20115 lniasantswww.liniasants.cat

  centes persones, la majoriaamb atxes enceses van re-crrer tot el carrer fins arri-bar all on els esperaven elsReis, dalt de tres carruatgesque havien cedit els amos deCal Ros de Mayol, del carrerSagunt, i que anaven tambcarregats de patge.

  La carretera era plena de ca-nalla i de vens que espera-ven els Reis. En arribar alalada dOlzinelles, agafarenun cavall i pujaren fins les-glsia on els reb MossnBalt i totes les autoritats ci-vils del poble. El rector els vadonar a besar la figura delnen Jess, i desprs de la ce-rimnia, van tornar enrerefins lHostal del Rei, a tocarde Carreras Candi, on acabla comitiva.

  El dia de Reis s el dia msesperat pels nens darreu. Jades de temps que es perdenen la infinitat dels anys, elspetits nens i nenes del poblede Sants esperaven, desprsdel dia de Nadal, larribadadels mags que venien dO-rient i els duien llaminadures.El dia 5 de gener, els nens iels seus pares, anaven cap aCollserola a rebre Ses Majes-tats, tal com explica JoanAmades al Costumari,

  La mainada dels pobles delPla de Barcelona, molt espe-cialment la de Sants, LesCorts, Sarri, Sant Gervasi iGrcia, al capvespre anava arebre els Reis a lermita deBetlem del peu de Collcerola,entre lactual Avinguda delTibidabo i la Bonanova. Hi

  espectacle que molta gent dela rodalia anava a contem-plar.

  Aquella mateixa nit, caliaanar a dormir dhora, no foscas que els Reis veiessin queencara eren desperts i no hientressin.Al dia segent, en llevar-se,la canalla baixava a la llar defoc o al costat de la porta, enles cases ms modestes, perveure qu els havien portatels Reis. En aquells temps, deles primeries del segle XIXque explicava Jacint Laporta,els regals eren ben diferentsals davui. De joguines, benpoques. La majoria de regalseren llaminadures, i si espodia, algun joc de fusta, unabaldufa o uns llapis per dibui-xar. Sin, tamb valien unes

  noves sabates o calons.

  Un cop les associacions deSants i Hostafrancs van tenirprou autonomia, i els venstemps lliure per dedicar-hi,van comenar a sorgir inicia-tives com les cavalcades deReis.

  Lany 1912 el Centre Catlicva organitzar una cavalcadade Reis a les 10 de la nit, aju-dats del Centre Carl deSants, que ocupava lespai onactualment hi ha lescola delsMaristes. Els joves del CentreCatlic van aprofitar els ves-tits de pastorets que teniende les funcions que acabavende fer per simular una corruade pastors que van sortirdesprs duna traca en direc-ci a Collblanc. Gaireb dues-

  anaven amb atxes de ventfetes amb bocins de cordesvelles i dolentes, ben enqui-tranades perqu cremessinfora. Duien trompetes dellauna per a cridar els gransmonarques. Els donaven unamedalla dels Reis, que espenjaven al coll creguts queaix els portarien ms coses.Tamb els repartien ametllesque els tiraven a grapats ique ells, per arreplegar-les,es barallaven a laranya esti-racabells. Quan se nanavenformaven llargues proces-sons i corrues amb les atxesenceses per a il luminar elsReis perqu no erressin elcam i perqu no passessinde llarg sense adonar-se dela casa de cadascun. La bai-xada de la mainada amb lesatxes enceses constitua un

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  La Diada de Reis a Sants i Hostafrancs fa cent-cinquanta anys

  Extret del llibre Del Nadal dantuvi dAlbert Torras. Editat per lAssociaci de Comerciants Creu Coberta

  Els Reis van arribar fa uns dies alcarrer Creu Coberta. No un, comestem acostumats quan es divi-deixen per poder arribar a totsels racons del planeta. Si no elstres. I aix ha estat possible enprimer lloc perqu els Reis, comsabeu, sn mags. Per en segonlloc per lesfor que ha fet lAs-sociaci de Comerciants CreuCoberta per poder fer que elstres siguin aquests dies al nostrecarrer.Per aix, Creu Coberta els haproporcionat uns vestits nous ien propietat de lassociaci, quepermeten que els Reis vinguincada any. Tamb sha muntatuna carpa on els Reis podenatendre els milers de nens inenes que han passat aquestsdies per Creu Coberta per lliurar-los la carta on hi han escrit totsels seus desitjos. Al costat da-questa carpa, Melcior, Gaspar iBaltasar han tingut una altracarpa on guardar els regals perals nens i nenes, aix com lescartes que els han entregat. Durant els dies que els Reis hanestat a la Creu Coberta, tambhan visitat els comerciants i han

  Arriben els Reis a Creu Cobertafet diverses passejades pel car-rer, per copsar lesperit nada-lenc.Baltasar ha destacat que CreuCoberta s un dels carrers msimportants de la ciutat i que peraix no hi ha any que passi enque deixin de visitar el nostrecarrer: Creu Coberta s el nos-tre centre de distribuci a Barce-lona, aqu aquests dies fem vidai aprofitem per passejar, gaudirdel Nadal i fer les darreres ad-quisicions per la canalla. El Rei Melcior, que s el ms gra-nadet, sempre aprofita per fer-se revisions de salut, auditives,es compra unes ulleres noves ivisita els comeros de salut iherbes remeieres. En canvi, elRei Gaspar s un fan de la roba iels complements. Noms calveure qu ben vestit que va en-guany, ja que tot ho ha adquirital nostre carrer: Creu Cobertas el meu carrer preferit. Tot elque tinc s daqu, i aprofitoaquests dies per carregar-me decoses. En canvi en Baltasar pre-fereix entretenir-se en perfume-ries i complements de la llar:Tot el que hi tinc a casa s com-

  prat a Creu Coberta. Roba per lallar, cortines, el mobiliari Nomagrada anar a aquells llocsplens de gent on fas cues i cuesper comprar sofs a granel. Pre-fereixo venir a Creu Coberta.No s destranyar, doncs, quequan arriba aquesta data tan as-senyalada, els Reis trin la CreuCoberta per instal lar-shi, tre-ballar i fer-ne el seu quarter cen-tral aquests dies. Tamb ensdemanen que fem arribar alsnens i nenes un missatge:aquesta nit de Reis no cal quedeixin gaire patates i pastana-gues pels camells, perqu comque shi estan tants dies a CreuCoberta els han deixat amb lesfamlies respectives al Parc Zoo-lgic. Prefereixen que els deixinuns polvorons i una copeta decava.

 • Creu Coberta butllet 16612 lniasants Gener20115 www.liniasants.cat

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

 • 13Creu Coberta butllet 166 Gener20115 lniasantswww.liniasants.cat

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

 • Creu Coberta butllet 16614 lniasants Gener20115 www.liniasants.cat

  ASSOCIACI DE COMERCIANTS CREU COBERTA

  L'escola de mgia del carrer 26 degener s botiga, escola i teatre. Tot enun. En parlem amb l'Esther

  Com se us va acudir la idea d'aque-sta escola?Ve de famlia. Vam pensar en una es-

  cola on els mags aprenen arts es-cniques, muntatge de so, teatre iball. Aix no es feia fins ara, somla primera escola que ho fa.

  Tamb heu obert un teatre justdarrera.S, t espai per vuitanta personesde pblic, s on els mags podentreballar en escenari, tamb espoden fer espectacles d'aniversari,

  Escuela de Magia.netc/Vint-i-sis de Gener, 77Parlem amb Esther:

  en comunions, festes, etc.

  Com estan anant aquestesprimeres setmanes?Molt b, ja tenim una quinzenad'alumnes, distributs en diversoscursos. Fem tallers de diversos niv-ells, i a ms tenim botiga de pro-ductes de mgia per si els magsvolen adquirir aqu mateix el seumaterial.

  No. En tenim una altra a la SagradaFamlia. De moment aqu ens ha anatmolt b, perqu tamb s campanya deNadal.

  I quin tipus de productes teniu?Collarets, anells, arracades, i tambbosses i mocadors.

  A quin tipus de senyora agraden lesjoies de cristall de Murano?

  A totes. Es un producte de moltaqualitat i a un bon preu, colorista,atractiu i modern.

  Un nou concepte de botiga que ellsanomenen biblioteca de vins, per a totsels pblics i gustos.

  Sou ben nous vosaltres oi?Del 30 de novembre.

  Llavors us ha tocat de ple laCampanya de NadalS, ha estat fantstica. S'ha venutmolt, perqu la beguda s prpiatamb d'aquesta poca.

  Quina s la vostra filosofia?Una botiga de productes de moltbona qualitat, a un bon preu, mar-ques poc conegudes. Treballem

  La Viblioc/Moianes, 77Parlem amb Ana:

  amb caves i bodegues petites deforma directa, sense intermediaris.I a ms sn distribudors d'algunsproductes de queviures.

  I no es poden tastar?Doncs si. A partir d'ara farem de-gustacions temtiques. Ens podencontactar a travs el nostre web:www.laviblio.com

  El vidre de Murano s tradicional,per molt modern. Ho hem descoberta la botiga RGR.murano

  Amb el cristall de Murano es pot ferde totSi, i sobretot joies com les que tenimaqu.

  Aquesta s la primera botiga queteniu?

  RGB Murano

  c/Creu Coberta, 72

  Parlem amb Ramona

  Moians 48. L'Anna ens atn.

  Quina s la vostra especialitat?La bijuteria i els complements, peramb la caracterstica que estan elabo-rats tots a m.

  Podrem dir que sn dissenys nics?Si, ho sn. Aix la gent ho valoramolt.

  La botiga de complements Uni_k vaobrir el passat 6 d'abril al carrer

  UNI_K Bijuteria i Complements

  c/ Moianes, 48

  Parlem amb Anna:

  Com ha anat els primers mesos?Els primers van anar bastant b,per desprs de l'estiu ha estat bas-tant fluix.

  I la campanya nadalenca i deReis?Normal. Durant festes sempre escompra ms que la resta de l'any iaix ens ajuda

  Noves botigues associadesa Creu Coberta

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 1515lniasantswww.liniasants.catGener

  20115

 • 16

  Hostafrancslniasants Gener20115

  ROGER - PORTBOU. PISO AMPLIO DE 4DORMITORIOS (3 DOBLES), 1 BAO, BAL-CN, ALTO, CON ASCENSOR, EXTERIORA CALLE Y A PATIO DE MANZANA. COR-RECTO PARA ENTRAR A VIVIR. 259.000

  BADAL - CANALEJAS. PISO DE 3 HABITA-CIONES, CON BAO Y ASEO, COCINA OFFICE, CALEFACCIN, PARKET, TO TAL -MEN TE REFORMADO EN FINCA DE OBRAVISTA REHABILITADA CON ASCENSOR.PARKING OPCIONAL. 249.000

  FONERIA - PG. ZONA FRANCA. PISO DE3 HABITACIONES, REFORMADO, BAL-CN, ALTO, ASCENSOR. 249.000

  BLAI - MARGARIT. PISO DE 4 HABITA-CIONES, COMEDOR, COCINA CON DES -PENSA (IDEAL PARA HACER OFFICE), 1BAO, GALERA Y 2 BALCONES. EXTE-RIOR A C/ Y A P/M. CORRECTO, GRAN -DES ESPACIOS, IDEAL PARARE DIS TRI BUIR. TRASTERO PARA BICI-CLETAS EN FINCA. 237.000

  Els carters reials visiten el barriAvui durant tot el dia, els carters reials sinstallen a Hostafrancs. Concre-tament se situaran a la crulla de la carretera de Creu Coberta amb el car-

  rer Cap de Guaita. All recolliran les missives pel mat, d11.30 fins a les13.30 h, i per la tarda des de les 17.30 fins a les 20.30 h del vespre.

  Foto: Arxiu

  Diferents campanyes de recollida dejoguines es disseminen pel Districte

  Diverses entitats del Districteshan implicat en diferents cam-panyes que tenen per objectiuque cap nen es quedi sense jogui-nes aquesta diada de Reis, unacelebraci que arriba en un anyon moltes famlies han patitgrans dificultats econmiquesderivades de la crisi.

  JOGUINES NOVESEls infants que podran benefi-ciar-se de les joguines que es re-captin oscillen entre els 0 i els 16anys, aix que tota mena de jogui-nes poden trobar el seu receptorideal. Els organitzadors recorden

  A Hostafrancs shan habilitat 4 punts on es podran lliurar les joguinesfins al dia de Reis > Es recomana que tinguin un vessant educatiu

  C. GmezHostafrancs

  que les joguines han de ser novesi preferiblement han de tenir al-gun vessant educatiu.

  Al barri dHostafrancs shanhabilitat un total de quatre puntson es podran lliurar les joguines;aquests estan situats a la CarpaReial de Creu Coberta, a la seu delAssociaci de Vens dHosta-francs (carrer Callao, 9), a la seude la FAECH (carrer Sant Roc,28) i a la Penya Blanc-i-BlavaSants-Hostafrancs (restarurantCova dOr, carrer Bjar, 66). A laresta de barris del Districte shanhabilitat una dotzena de puntsms que estaran situats a la pa-rrquia de Sant Medir, el CentreCatlic de Sants, el Poliesportiude la Bordeta, el Mercat de Sants,el centre cvic de les Cotxeres, elCasal Elkano i a la comissaria deMossos dEsquadra de la Marina

  entre daltres emplaaments.

  LA MARATONAUna altra iniciativa daquestamena que ja porta 16 anys de tra-jectria s la Maratona, una cam-panya de recollida de joguines

  C.G. > La quinzena edici delfestival Pau sense treva va arren-car dilluns amb una srie dacti-vitats dirigides a nens de fins a 12anys que es realitzen a diferentsespais com el Casinet dHosta-francs o les Cotxeres de Sants.Aquesta cita, que sallargar finsa la fi de les vacances nadalen-ques, s el marc escollit per dife-rents entitats del Districte per or-ganitzar activitats de caire infan-til com tallers de circ, futbolinshumans o una xocolatada.

  Foto: El3.org

  que organitza lemissora de rdioOna Sants-Montjuc, amb lacollaboraci de lAteneu Popularde Sants. La Maratona tindrpunts de recollida als estudisdOna Sants, a la seu del Medite-rrani o al Mercat de Sant Antoni.

  El Nadal, unapoca de Pausense treva

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 17lniasantswww.liniasants.catGener

  20115

 • 18

  La Bordetalniasants Gener20115

  Can Batll obre les seves portes

  Foto: El 3

  Els Pastorets, diumenge a Sant MedirUna de les obres teatrals catalanes ms destacades sn Els Pastorets, escrita

  per Josep Maria Folch i Torres, que sn una cita obligada durant aquestes fes-tes nadalenques. El Quadre Escnic Sant Medir la representar el diumenge, 9

  de gener, a partir de les sis de la tarda al Teatre de Sant Medir (Constituci, 17).

  Focs artificials per a lany 2011

  Jordi SugraesLa Bordeta

  Can Batll ja no s un recinte in-dustrial tancat, on noms hi en-tren els treballadors dels tallersque encara resten operatius. Jano. Des del passat 29 de desem-bre, el recinte de Can Batll s unespai obert als vens del barri, jaque shi va inaugurar un pr-quing provisional amb 138 placesdrea verda.

  Lobertura de Can Batll alsvens la va escenificar el propi al-calde de la ciutat, Jordi Hereu, dela m dels principals represen-tants venals del barri: JosepMaria Domingo, del Centre So-cial de Sants, i Enric Jara, de laComissi de Vens de la Bordeta.Acompanyats de la regidora delDistricte, Imma Moraleda, i de lapresidenta del Secretariat dEn-titats de Sants, Hostafrancs i laBordeta, Llusa Erill, van fer elgest simblic dobrir les portestancades i donar el primer pas adins de Can Batll.

  Lhabilitaci daquest pr-quing, que t entrada i sortida pelcarrer Constituci, constitueixla primera obra feta dins del re-cinte i precedeix el que ser lagran transformaci de Can Bat-ll. Lalcalde Hereu ho explicavadaquesta manera: Avui femaquest primer, per gran pas, ientrem junts i illusionats, perquveiem que aix es pot comenara transformar.

  AMB PREFERNCIAEl nou aparcament provisionalhabilitat al recinte de Can Batllcompta amb 138 places, toteselles drea verda. Les places se-ran preferents per als vens de laBordeta, per no exclusives. Elsno residents podran ocupar-les,

  aix s pagant el cost de lrea bla-va. El prquing, amb entradapel carrer Constituci, ha supo-sat una inversi de 180.000 eu-ros i la seva construcci ha duratdos mesos.

  La regidora del Districte deSants-Montjuc, Imma Moraleda,ha explicat que laparcament es-tar vigilat pel personal de Bar-celona Serveis Municipals (B:SM)i que estar ms illuminat delhabitual, ja que es tracta dun es-pai molt gran. Tamb va avanarque els agents de la Gurdia Ur-bana inclouirien el nou aparca-ment dins de les seves rondes.

  El nou prquing, amb una su-perfcie total de 3.780 metresquadrats, suposa la primera zonaoberta al venat de tot el recinteindustrial de Can Batll, quecompta amb un total de ms de14 hectrees.

  Foto: El 3

  AQUEST ANY, ELS PISOSLa transformaci de Can Batllha tardat en comenar, per sem-bla que ja noms s qesti detemps per a que lantic recinte in-dustrial es converteixi en el granespai dequipaments del barri,en paraules de lalcalde, Jordi He-reu. La Bordeta s un barri detradici treballadora que sempreha tingut la gran esperana de po-der eixamplar-se, respirar millor,i generar tots els equipamentsque necessita en aquest immensrecinte industrial, destacava.

  En el futur, Can Batll acolli-r ms de 20 equipaments, entreels que hi destaquen una escola,un institut, un casal, un complexesportiu, una residncia per agent gran, el Museu de lUrbanis-me i, si el nou govern de la Gene-ralitat no canvia dopini, la seuduna conselleria, entre daltres.

  Imatge del nou aparcament provisional de Can Batll

  Sinaugura un aparcament provisional de 138 places dins del recinte >Moraleda avana que enguany es comenaran a construir els habitatges

  De moment, per, les priori-tats del consistori sn els habitat-ges i lambulatori. El CAP sprioritari, ja que es necessitaamb urgncia i perqu la sevaconstrucci suposa el trasllatdels equips de futbol del camp deMagria al carrer Energia. Pelque fa a lhabitatge, la regidoraImma Moraleda va avanar quedurant aquest 2011 es comena-rien a construir els pisos. En to-tal, seran 1.656 habitatges, delsquals 471 seran protegits.

  Redacci > Fins a 300 personeses van aplegar el dia 31 a la nit ala placeta de Sant Medir peracomiadar lany 2010 i donar labenvinguda al nou any 2011. Enla tradicional vetllada organitza-da per Sants 3 Rdio es va repar-tir coca i beguda a tothom que esva acostar per celebrar el CapdAny amb el venat. Desprs deles dotze campanades, els focs ar-tificials i una traca van ser el tretde sortida del nou any.

  Fins a 300 vensen el Cap dAny de Sants 3 Rdio

  Redacci > Com s tradici enaquestes dates, se succeeixen elsconcerts de Nadal. La parrquiade Sant Medir va poder gaudirdiumenge del Concert dAny Nouofert per lOrfe de Sants i lOr-questra Barcelona Filarmonia.El proper dissabte, 8 de gener, hiha una altra oportunitat de gau-dir de lOrfe de Sants, amb elConcert de Nadal que oferir a les20.45 h, tamb a Sant Medir.Lentrada s gratuta.

  LOrfe torna acantar dissabte a la parrquia

  Les places drea verda snpreferents perals vens, perno exclusives

 • Poble Seclniasants

  19

  Gener

  20115

  El Parallel veur desfilar laflor i nata del cinema catal

  Foto: Arxiu

  El Patge Gregori anuncia larribada dels ReisAquest dimarts el barri va rebre la visita del Patge Reial Gregori, lencarregat danunciarla prxima arribada dels Reis Mags dOrient al Poble Sec, que ser aquesta tarda a partirde les 18.30 h. Aquesta s lhora triada per linici de la cavalcada, que arrencar del parc

  de les Tres Xemeneies i avanar fins a la plaa de Santa Madrona.

  El Poble Sec millora la qualitatde les connexions elctriques

  C.G. > Abans de finalitzar lany,la companyia elctrica Endesa vafinalitzar els treballs de reformatecnolgica i acstica de la subes-taci de Mata, situada al barri delPoble Sec. Aquesta millora ha depermetre incrementar la qualitatdel servei i evitar els talls desubministrament elctric als msde 70.000 usuaris de Sants-Montjuc, Ciutat Vella, lEixam-ple i Sant Mart que reben laseva energia elctrica daquestasubestaci.

  Endesa ha aportat ntegra-ment els ms de 100.000 eurosque ha requerit aquesta actuaci,que principalment shan destinata renovar tecnolgicament el pa-nell de protecci dun transfor-mador que incrementar la segu-retat i fiabilitat de tot lequip. Peraltra banda, tamb sha introduten aquesta subestaci una sriede millores ambientals que per-metran optimitzar lallamentacstic del centre per mitj du-na pantalla de protecci.

  Cristian GmezEixample Esquerra

  La revitalitzaci cultural del Pa-rallel continua a velocitat decreuer i lemblemtica avingudasembla que est renovant pro-gressivament el seu magnetismevers el mn artstic. Bona mostradaix es podr copsar el proper17 de gener, quan un dels ltimsteatres en establir-se a lavingu-da, lArteria Parallel, acollir latercera edici dels Premis Gaud,la gala anual del cinema catal.

  PA NEGRE, LA FAVORITAEn la present edici dels PremisGaud, un total de 31 produccionspodran optar a alguna estatuetaen una de les 22 categories a con-curs. La clara favorita per erigir-se en la triomfadora de la gala sla pellcula dAgust Villaronga,Pa Negre, que t un total de 15

  nominacions, entre elles les demajor rellevncia com la de mi-llor pellcula en catal, millor di-recci, millor gui o millor actor(Francesc Colomer) i actriu (NoraNavas). Les principals competi-dores de Pa Negre seran He-rois, de Pau Freixa, amb deu no-minacions, Buried (Enterrat) deRodrigo Corts, que en t nou iLos ojos de Julia, de GuillemMorales, amb sis.

  Malgrat que totes les travessessituen el film de Villaronga comel clar favorit en la tercera edicidels Gaud, a hores dara, lnicaestatueta que ja t propietari sel Gaud dHonor, que enguanyanir a parar a mans de lactorbadalon Jordi Dauder.

  BONA COLLITASembla que lany cinematogrfica Catalunya ha estat especial-ment frtil i algunes de les pro-

  duccions amb segell catal jahan recollit premis en festivals decinema com el que es realitza aSant Sebasti, (Pa Negre) i dal-tres tenen clares possibilitatsdestar nominada a la cerimniadels scars (Buried).

  Redacci > La biblioteca Fran-cesc Boix acollir el proper 18 degener la presentaci de Vesti-gios de raza, la darrera novellade lescriptor del Poble Sec, PedroSoler. La cita ser a partir de lesset de la tarda a la sala dactes dela biblioteca i lentrada ser gra-tuta. Vestigios de raza s un re-lat de gnere fantstic en que lanatura es revela contra lhome, iper mitj dels seus millors aliats,els animals i les plantes, intenta-r eliminar la seva estirp.

  Redacci > El proper dilluns dia10 de gener, el prestigis metge icatedrtic de medicina per Har-vard, Valent Fuster, impartiruna conferncia sobre Salut Car-diovascular i mental: repte del se-gle XXI. Lacte, que es realitzara les 19 h al paraninf de ledificihistric de la Universitat de Bar-celona, servir per recaptar fonsque es destinaran a lentitat soli-dria amb seu al Poble Sec, BonaVoluntat en Acci. Lentrada tin-dr un cost de 25 euros.

  Colloqui solidarien favor de BonaVoluntat en Acci

  Lescriptor PedroSoler presenta elseu ltim llibre

  Imatge del film Pa Negre

  Ser el 17 de gener a la 3a edici dels Premis Gaud

  Imatge de la subestaci elctrica de Mata

  La clara favorita pererigir-se en latriomfadora dela gala s PaNegre, dAgustVillaronga, quet un total de15 nominacions

  Foto: Endesa

 • Font de la Guatlla MontjucGener

  20115lniasants

  20

  La Copa del Mn de futbol faparada al Museu Olmpic

  Foto: Arxiu

  La Cavalcada finalitzar el seuperiple a la Muntanya MgicaMontjuc > Quan ja sentra a larecta final de les festes nadalen-ques, aquests dies proliferen lescavalcades de Reis a la majoria debarris de la ciutat. Totes aques-tes petites rues tenen el seu puntde partida en la Cavalcada deReis de Barcelona, una desfiladaque t el seu punt dinici al Mollde la Fusta on ses majestats seranrebudes per lAlcalde de Barcelo-na, Jordi Hereu pels volts de lescinc de la tarda. Un cop han des-envarcat, els Reis Mags i el seuseguici iniciaran un itinerari urbque finalitzar a Montjuc.

  Cristian GmezMontjuc

  Des que el passat 11 de juliol elblaugrana Andrs Iniesta va mar-car el gol que donava la Copa delMn de Futbol a la selecci espa -nyola, moltes localitats de lestatvan iniciar les gestions pertinentsper poder acollir durant uns diesel trofeu de cinc quilos dor mas-ss que sentrega al guanyador.

  ATURADA A BARCELONADesprs duns mesos en qu eltrofeu sha passejat per diferentspunts de la geografia espanyola,el proper dia 12 arriba a Barcelo-na. La copa sinstallar al MuseuOlmpic i de lEsport Joan Anto-ni Samaranch fins al dia 15 i allla podr visitar de manera gratu-ta tothom que ho dessitgi entreles deu del mat i les sis de la tar-da. Larribada de la Copa a Bar-

  celona ha estat possible grcies ales gestions de realitzades a tre-vs de la Fundaci BarcelonaOlmpica, que va comenar amoure els fils a petici del grupmunicipal del Partit Popular aBarcelona. El PP sha congratu-lat que la Copa finalment arribi a

  la ciutat comtal, per tamb hareclamat que aquesta sexhibeixien un emplaament ms cntriccom lAjuntament.

  La Copa del Mn fou dissenya-da lany 1974 i simbolitza dues fi-gures humanes que sotenen elplaneta Terra.

  Font de la Guatlla > Desprsduna petita aturada durant lesvacances nadalenques, el centrecvic Font de la Guatlla reprnaquests dies la seva activitat. Laprimera cita del 2011 est progra-mada pel diumenge 23 a partir deles 11.30 h del mat, quan sinau-gurar una exposici pictricaamb diferents quadres pintatspels alumnes del centre. Mitjahora ms tard es clour la jorna-da amb un concert en directe delduet Tabatha i Esther.

  El centre cvicFont de la Guatllareprn lactivitat

  La selecci espanyola va proclamar-se campiona del mn aquest estiu

  El trofeu guanyat per la selecci espanyola de futboldurant lestiu sexposar entre els dies 12 i 15 de gener

  77 anys sense Francesc MaciEl passat 25 de desembre es va commemorar el 77aniversari de la mort de lantic president de la Gene-

  ralitat, Francesc Maci. Lacte es va realitzar al ce-mentiri de Montjuc, on reposa el cadver de Maci.

  MAJOR AUSTERITATNi tan sols la cavalcada sha po-gut escapar enguany de patir al-guna retallada en el seu pressu-post, que segons fonts municipalsronda el 15%. Malgrat les mesu-res dausteritat es calcula queprop de 1.200 persones pren-dran part en aquesta rua, quecomptar amb ballarins, msics,acrbates i altres artistes que re-partiran diversi i unes 18 tonesde llaminadures. Les previsionsde lAjuntament xifren en mig mi-li el nombre de ciutadans quesortiran a rebre els Reis Mags.

  El Festival de la Infncia omplede nens la Fira de MontjucMontjuc > La 48a edici delFestival de la Infncia tanca avuiles seves portes desprs de deudies plens dactivitats per alsms menuts de la casa. Tot i queencara no es coneixen les dadesdassistncia oficials, la presi-denta del Festival, Judit Masc,es va mostrar confiada en apro-ximar-se als 180.000 visitantsque van acostar-se al recinte firalen ledici passada.

  81 ESTANDSEnguany el Festival de la Infn-cia ha comptat amb la presncia

  de 81 estands farcits de propos-tes ldiques, culturals, solid-ries i esportives, en una ofertaque pretn combinar diversi itransmisi de valors. Com a no-vetat, aquesta edici ha comptatamb una passarella de moda in-fantil, la Custo Growing, per onvan desfilar menuts models ves-tint la roba del dissenyador cata-l Custo Dalmau. Tampoc vanfaltar a la cita el tradicional ka-raoke, els tallers de xapes, unagimcana sobre els drets i deuresdels infants o un arbre per dipo-sitar els desigs de cara al 2011.

  Montjuc > El prper dia 15 el Pa-lau Sant Jordi acollir la provainau gural dels Mundials de Surfde Neu de La Molina que duraranfins al 22 de gener. Aquesta pro-va inaugural, la Big Air, consisteixen una competici dsnow boardon els participants hauran de de-mostrar les seves habilitats da-munt la taula. Per locasi, alSant Jordi shan installat una s-rie de rampes, una delles de 31metres dalada, per on els esquia-dors faran els seus millors trucs.

  El Mundial deSurf de Neu secita al Sant Jordi

  Els nens sn els protagonistes

  Ses Majestats dOrient no faltaran a la seva cita anual

  Foto: Arxiu

 • 21

  La Marina Zona FrancaGener

  20115lniasants

  Infografia: Aida Fonseca

  El recorregut de la cavalcada

  Els vens de la Marina reben avui als Reis Mags dOrient

  Un any ms els vens de la Mari-na faran la seva propia festa derecepci a Ses Majestats els ReisMags dOrient. Com ja sha fet al-tres anys, els carrers del barriacolliran una cavalcada especiala lalada daltres cerimnies queque se celebraran, a la mateixahora, arreu de la ciutat.

  La cavalcada de Reis de laMarina tindr lloc avui a partir deles 18 i fins a les 21 h. Ses Majes-tats arribaran a la plaa de lesMatemtiques on sespera quecomencin a recrrer el barri propde les 18.15 h. Passaran pels car-rers Mare de Du de Port, AltsForns i passeig de la Zona Fran-ca fins arribar a la plaa de la Ma-rina. Ser all on les autoritats del

  La cavalcada sortir a les 18 hores de la plaa de lesMatemtiques i acabar als jardins de la Marina

  Sara ArroyoLa Marina

  Objectiu 2011: polgon ms verdEl Consorci de la Zona Franca sha plantejat per a finals dany

  aconseguir un polgon ms verd, fent un programa de gestiambiental de residus que els permeti reduir consum i energia.

  Volen difondre bones prctiques ambientals.

  Zona Franca > Els treballadorsde Comesa han arribat a un acordamb la direcci de lempresa pertancar la planta industrial de laZona Franca. Lacord estableix unpla de prejubilacions per als ope-raris dentre 52 i 57 anys; i laco-miadament per als ms jovesamb una paga de 45 dies per anytreballat.

  Comesa acordaamb els operaristancar la planta

  La Marina > La bibliotecaFrancesc Candel acollir el pro-per 13 de gener una xerrada so-bre La tinna de la Mare de Dude Port a Can Tunis, a crrec deRamon Angls i Oriol Granados.Amds sn membres illustresdel Centre dEstudis de Montju-c i ja han participat conjunta-ment en altres esdevenimentshistoriogrfics del Districte.

  Recuperant lahistria de laMare de Du

  Districte rebran als tres Reis i elslliuraran la clau mgica que per-met obrir els immobles de laciutat. La cerimnia es preveuque acabi prop de les 21h, quanels Reis Mags comenaran el seu

  treball arreu del barri. Tot plegatest organitzat per la Uni dEn-titats de la Marina, que aplegaquaranta associacions dels barrisde la Marina de Port i de la Ma-rina del Prat Vermell.

  Zona Franca > A finals de de-sembre es va posar en marxa elnou corredor ferroviari de mer-caderies que enllaa amb Frana.Aquest fet suposa una fita hist-rica en la xarxa ferroviria espa-nyola, que ara obre una novaetapa en la connexi amb Euro-pa. Amb la lnia, Renfe augmen-ta la seva oferta de crrega.

  Es posa en marxaun nou corredor de mercaderies

  La Marina > Fins al 29 de ge-ner la Biblioteca Francesc Candelacollir lexposici El barri deSant Cristfol, habitatges de laSeat, un reps grfic que pretnexplicar la histria sobre els bar-ris de la Marina. Durant el tempsque estigui exposat sorganitzaranxerrades i debats per a conixerles vivncies de la gent respectea aquests espais.

  Exposici sobreel barri de Sant Cristfol

 • 22

  Gener

  20115LAgendaTELFONS DINTERS

  Propera edici

  Dijous20 de Gener

  lniasants

  EMERGNCIES 112BOMBERS 080 CAP Bordeta-Magria 93 431 65 70, Corral, s/n Carreras i Candi 93 431 0039, Carreras i Candi, 99-101 Consell de Cent 93 423 59 35, Consell deCent, 26 Doctor Carles Ribas 93 223 28 88, Foc, s/n Poble Sec-LesHortes 93 324 91 00, Nou de la Rambla, 177 Numncia 93 322 70 61,Numncia, 23 Sants 93 491 51 97, Passatge Vapor Vell, 44-46URGNCIES SANITRIES 061MOSSOS DESQUADRA 088 Ulldecona, 35 bisGURDIA URBANA 092 Gurdia Urbana, 2POLICIA NACIONAL 091 TELFON DINFORMACI 010OFICINA DATENCI AL CIUTAD (OAC) Creu Coberta, 104 Foneria, 19TELFON DEL CIVISME 900 226 226SNDICA DE GREUGES DE BARCELONA93 413 29 00 Ronda Sant Pau, 43-45, 3rCENTRES CVICS I CULTURALS Centre cvic Casa del Rellotge 93 432 24 89, Pg. Zona Franca, 116, int Centre cvic La Cadena 93 331 34 98, Mare de Du de Port, 397 CasinetdHostafrancs 93 423 04 40, Rector Triad, 53 Cotxeres de Sants 93 29187 01, Sants, 79-83 Centre Pepita Casanellas 93 256 37 30, Foneria, 19 Equipament cultural Antiga Estaci de Magria 93 432 48 01, Gran Viade les Corts Catalanes, 247 Punt jove de Sants-Casa del Mig 93 291 4262, Muntadas, 5-35 Espai musical La Bscula 93 422 43 00, Foc, 132 Centre cvic El Sortidor 93 443 43 11, Plaa del Sortidor, 12 C. cvic Fontde la Guatlla 93 424 85 06, Rab Rubn, 22BIBLIOTEQUES Biblioteca Artur Martorell 93 402 36 44, Pl. Espanya, 5 Biblioteca delInstitut Botnic 93 325 80 50, Av. Montanyans, 25 Biblioteca de lInsti-tut del Teatre 93 227 39 00, Pl. Margarida Xirgu, 1 Biblioteca FundaciJoan Mir 93 443 94 70, Av. Miramar, 1 Biblioteca Francesc Candel 93332 53 75, Amnistia Internacional, 10 Biblioteca Francesc Boix 93 443 0105, Blai, 34 Biblioteca Vapor Vell 93 409 72 31, Ptge.Vapor Vell, 1

  SANTS5 de generCavalcada de Reis de Sants. Ales 18h. Recorregut: plaa Co-mas, carrer Joan Gell, traves-sera de les Corts, carrer Valles-pir, passeig Sant Antoni, carrerGalileu, avinguda Madrid i CanMantega. Organitzat per lAsso-ciaci Cultural Vallespir. Activitat: Pau sense treva. Finsa les 13.30h a Cotxeres de Sants. Taller de rdio: a les Cotxeresde Sants (d11 a 13.30 h; i de 17a 20 h).

  8 de generConcert de Nadal de lOrfe deSants. a Les 20.45h, a la parr-quia de Sant Medir. Entradalliure.

  9 de generEls pastorets al Centre Catlicde Sants. A les 17.30 h, al cen-tre catlic.

  13 de generTertlia Batibull: On comenai acaba lart, a crrec delCollectiu dartistes de Sants. Ales 19.30, a les Cotxeres deSants.

  19 de generXerrada: No estamos locos, co-rremos porque queremos, acrrec de latleta Jos Luis Oli-v. A les 19.30h, a les Cotxeresde Sants. Organitza: UE Sants

  HOSTAFRANCS5 de generCarpa Reial amb els 3 Reigs

  dOrient. A les 18h, a la canto-nada Cap de Guaita. Organitzatper lAssociaci de Comerciantsde Creu Coberta.

  9 de generExposici del Grup Juvenil delCollectiu dartistes de Sants. AlCasinet dHostafrancs (RectorTriad, 53).

  Fins al 30 de generExposici: Retrats, a crrecdAlbert Tort. Al CasinetdHostafrancs.

  LA BORDETA9 de generEls Pastorets a Sant Medir. A les18 h, al Teatre de Sant Medir (c/Constituci, 17). A crrec delQuadre Escnic de Sant Medir.

  Fins al 10 de generExposici: Reacciona! Anem amitges. Al Centre EsportiuMuncipal de la Bordeta (plaade la Farga).

  POBLE SEC10 de generInauguraci del nou club delectura al Poble Sec. A les 19 h,a la biblioteca Francesc Boix.

  MONTJUCFins al 5 de gener de 2011Mostra de pessebres artesa-nals elaborats pels alumnes deltaller dartesania teraputica.Organitzat per la Fundaci AS-PASIM. A lEspai Agust Massa-na (Poble Espanyol)

  9 de generEspectacle: Somriures i m-gia, a crrec del Mag Lari. A les12.30h al Poble Espanyol. Nadal als museus: Taller fami-liar de trucs de mgia. Al PobleEspanyol, de 10.30 a 12 h.

  LA MARINA5 de generCavalcada de Reis de la Marina.Recorregut: plaa de les Mate-mtiques, Mare de Du delPort, Alts Forns, passeig de laZona Franca i plaa de la Mari-na. A les 18 h. Organitzat per laUni dEntitats de la Marina.

  13 de generConferncia: La tinena de laMare de Du de Port a Can Tu-nis. Una esglsia entre revolu-cions (1909-1936). A crrec deRamon Angls i Oriol Grana-dos. A les 19h, a la bibliotecaFrancesc Candel.

  21 de generEspectacle: El cap als nvols. Acrrec de la companyia Play-groung. A les 20 h, a la Sala Pe-pita Casanelles.

  Fins al 29 de generExposici: El barri de SantCristfol, habitatges de la Seat,memria grfica. A la bibliote-ca Francesc Candel.

  ZONA FRANCA23 de generPassejada. A les 11 h a la crulladel passeig de la Zona Francaamb el carrer de la Foneria.

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] 2323Gener20115 lniasantswww.liniasants.cat

 • Per a publicitat - 93 519 43 85 - [email protected] lniasants Gener20115 www.liniasants.cat