Lídia Vives

download Lídia Vives

of 3

Embed Size (px)

Transcript of Lídia Vives

  1. 1. Exercici 1 TEMA 1 Tort Llorens, Gemma Laboratori dAplicacions Grfiques GRUP B3 BELLES ARTS UNIVERSITAT DE BARCELONA
  2. 2. Ldia Vives
  3. 3. Dades de lartista Ldia Vives s una artista lleidatana de vint-i-quatre anys. Treballa de forma autnoma en el mn de la fotografia. Tamb s professora de fotografia i retoc fotogrfic. La seva obra est composta per foto- grafies on descontextualitza el subjecte fotografiat del seu entorn quotidi per tal de crear un mn onric amb efectes pictrics. Per una banda, experimenta a travs dels autoretrats. Per laltra banda, pre- senta algunes fotografies com si fos- sin un fotograma, amb la intenci que lespectador simagini la resta de la histria. Caracterstiques de lobjecte dinvestigaci Diferncies i similituds entre programes La fotografia seleccionada s un autore- trat on apareix lartista a partir de mig cos cap amunt, mirant directament a la cmera i amb la m dreta recolzada sobre el pit. A lespatlla esquerra duu un camale. El retoc fotogrfic s evident. La inten- ci de lartista s aconseguir un efecte pictric. Sha modificat el contrast, el color (en el degradat del fons, el cabell, els ulls, els llavis, la pell, la roba i el cama- le), i shan afegit elements com ara les taques o pigues a la pell, algunes ombres i el mateix camale. El programa utilitzat segurament ha es- tat Photoshop. Diferncies La majoria del retoc fotogrfic ha es- tat realitzat amb Photoshop, ja que cont les eines adequades per fer aquest tipus de modificacions (tamp de clonar, parxe, retallar, pinzell...). No es podria retocar de la mateixa ma- nera amb un altre programa que no fos especialitzat en retoc fotogrfic (bitmap). (com per exemple, lIllustrator) Similituds Per laltra banda, si el camale no s un retall duna altra fotografia, podria haver estat creat vectorialment a travs dIllustrator, i desprs retocat amb Pho- toshop per tal daconseguir una apa- rena real.