Lideratge 360º

66
Lideratge 360º 5 octubre 2012 Xavi Roca xaviroca.com

description

 

Transcript of Lideratge 360º

Page 1: Lideratge 360º

Lideratge 360º 5 octubre 2012 Xavi Roca

xaviroca.com

Page 2: Lideratge 360º

Lideratge

Líder

Seguidors Valors

Missió

Evidències

Reflexions finals

¿neix o es o es fa?

Liderar Vs Dirigir

Influència Motivació

Intel·ligència Emocional Emocions

xaviroca.com

Page 3: Lideratge 360º

El lideratge és un tema molt

complex

xaviroca.com

Page 4: Lideratge 360º

El lideratge és un tema molt complex

Símptoma

xaviroca.com

Page 5: Lideratge 360º

Historicisme

xaviroca.com

Page 6: Lideratge 360º

Historicisme

xaviroca.com

Page 7: Lideratge 360º

Multidimensional

xaviroca.com

Page 8: Lideratge 360º

Multidimensional

xaviroca.com

Page 9: Lideratge 360º

Elusiu

xaviroca.com

Page 10: Lideratge 360º

Elusiu

xaviroca.com

Page 11: Lideratge 360º

Relació interpersonal

xaviroca.com

Page 12: Lideratge 360º

Relació interpersonal

xaviroca.com

Page 13: Lideratge 360º

El concepte de

lideratge

xaviroca.com

Page 14: Lideratge 360º

“Lideratge és el procés d’influir sobre altres persones per aconseguir la seva comprensió i consens sobre les acciones i mesures necessàries en una situació determinada i el procés de facilitar els esforços individuals i col·lectius per aconseguir objectius comuns”

Gary Yukl (2006)

Lideratge 360º El concepte de lideratge

xaviroca.com

Page 15: Lideratge 360º

Influència és el poder o autoritat d’una persona que amb la seva intervenció pot obtenir una avantatja, favor o benefici.

Lideratge 360º El concepte de lideratge

xaviroca.com

Page 16: Lideratge 360º

La influència es basa en:

Mecanismes de pressió

Raó

Emocions i sentiments

Lideratge 360º El concepte de lideratge

xaviroca.com

Page 17: Lideratge 360º

Els components

de lideratge

xaviroca.com

Page 18: Lideratge 360º

Líder

Seguidors

Missió

Valors

Lideratge 360º Els components de lideratge

xaviroca.com

Page 19: Lideratge 360º

Líder:

Competències del líder

Capacitat d’influència

Visió

Capacitat de motivar els seguidors

Autoconfiança

No va lligat al càrrec que ostenta

Lideratge 360º Els components de lideratge

xaviroca.com

Page 20: Lideratge 360º

Seguidors:

Els grans oblidats

Sense seguidors no hi ha lideratge

El lideratge no és un servei, no és quelcom que el líder

fa als seus seguidors, sinó que ho fa amb ells

Óptica marketing

Lideratge 360º Els components de lideratge

xaviroca.com

Page 21: Lideratge 360º

Autenticitat

Sentit

Il·lusió i passió

Sentit de grup

Lideratge 360º Els components de lideratge

“Why should anyone be led by you?”

Seguidors:

Rob Goffee i Gareth Jones xaviroca.com

Page 22: Lideratge 360º

“Leaders don't create followers, they create more leaders”

Lideratge 360º Els components de lideratge

Tom Peters

Seguidors:

xaviroca.com

Page 23: Lideratge 360º

Missió:

El propòsit, la finalitat, els objectius

Les grans causes requereixen dels grans líders

Els grans líders generen grans causes

Lideratge 360º Els components de lideratge

xaviroca.com

Page 24: Lideratge 360º

Valors:

Lideratge 360º Els components de lideratge

xaviroca.com

Page 25: Lideratge 360º

Evidències de

lideratge

xaviroca.com

Segons Dr. Carlos Losada

Page 26: Lideratge 360º

El lideratge no requereix de

trets personals imprescindibles

Lideratge 360º Evidències sobre lideratge

xaviroca.com

Page 27: Lideratge 360º

Les competències personals

són centrals en l’exercici del lideratge

Lideratge 360º Evidències sobre lideratge

xaviroca.com

Page 28: Lideratge 360º

El lideratge més eficient és el que

s’orienta a la tasca i a la persona

Lideratge 360º Evidències sobre lideratge

xaviroca.com

Page 29: Lideratge 360º

El desenvolupament del lideratge

està influenciat pels seguidors

Lideratge 360º Evidències sobre lideratge

xaviroca.com

Page 30: Lideratge 360º

El lideratge és transferible

d’una situació a una altra

Lideratge 360º Evidències sobre lideratge

xaviroca.com

Page 31: Lideratge 360º

El coneixement de les activitats

a realitzar és un factor clau

Lideratge 360º Evidències sobre lideratge

xaviroca.com

Page 32: Lideratge 360º

El desenvolupament del lideratge varia

notablement d’una situació a una altra

Lideratge 360º Evidències sobre lideratge

xaviroca.com

Page 33: Lideratge 360º

El líder neix o es fa?

xaviroca.com

Page 34: Lideratge 360º

“Leadership cannot really be taught. It can only be learned.”

Lideratge 360º El líder neix o es fa?

Harold S. Geneen xaviroca.com

Page 35: Lideratge 360º

“Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort, which is the price which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile.”

Lideratge 360º El líder neix o es fa?

Vince Lombardi xaviroca.com

Page 36: Lideratge 360º

Liderar vs. Dirigir

xaviroca.com

Page 37: Lideratge 360º

Dirigir

Objectius

Tasques

Recursos

Liderar

Visió

Il·lusió, motivació...

Aspectes intangibles

Lideratge 360º Liderar vs. Dirigir

xaviroca.com

Page 38: Lideratge 360º

Es pot dirigir sense liderar?

Es pot liderar sense dirigir?

Lideratge 360º Liderar vs. Dirigir

xaviroca.com

Page 39: Lideratge 360º

“Management is doing things right; leadership is doing the right things”

Lideratge 360º Liderar vs. Dirigir

Peter F. Drucker xaviroca.com

Page 40: Lideratge 360º

Motivació

xaviroca.com

Page 41: Lideratge 360º

El concepte de motivació

Variable intangible

Té aspectes biològics i culturals

Procés dinàmic

Lideratge 360º Motivació

xaviroca.com

Page 42: Lideratge 360º

“People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing - that's why we recommend it daily.”

Lideratge 360º Motivació

Zig Ziglar xaviroca.com

Page 43: Lideratge 360º

Motius bàsics

Gana

Set

Son

Autodefensa

Defensa del grup

Sexe

Motius socials

Assoliment

Poder

Conducta d’ajuda

Afiliació

Lideratge 360º Motivació

xaviroca.com

Page 44: Lideratge 360º

Motius i contramotius

Afiliació vs. Autonomia

Poder vs. Cooperació

Hedonisme vs. Assoliment

Seguretat vs. Exploració

Conservació vs. Contribució

Segons Beatriz Valderrama

Lideratge 360º Motivació

xaviroca.com

Page 45: Lideratge 360º

El cafè per a tots no funciona

Lideratge 360º Motivació

xaviroca.com

Page 46: Lideratge 360º

Algunes recomanacions generals:

Delegar i empowerment

Major llibertat

Confiança

Compartir informació

Dedicar temps a les persones

Empatia i assertivitat

Justícia i equitat

Fomentar l’equip vs l’individu

Lideratge 360º Motivació

xaviroca.com

Page 47: Lideratge 360º

Emocions

xaviroca.com

Page 48: Lideratge 360º

Complexes estats psicològics i fisiològics

Ens solen beneficiar, però de vegades ens

perjudiquen

La seva principal funció és contribuir a l’adaptació

Funcions intrapersonals i interpersonals

Lideratge 360º Emocions

xaviroca.com

Page 49: Lideratge 360º

Processos multidimensionals:

–Neurofisiològic – bioquímic

–Motor o conductual expressiu

–Cognitiu o experiencial – subjectiu

Lideratge 360º Emocions

xaviroca.com

Page 50: Lideratge 360º

Emocions bàsiques

Por

Tristesa

Ira

Fàstic

Alegria

Emocions socials

Culpa

Vergonya

Orgull

Hubris

Enveja

Gelosia

Lideratge 360º Emocions

xaviroca.com

Page 51: Lideratge 360º

El líder emocionalment

intel·ligent

Page 52: Lideratge 360º

Evolució Històrica

Lideratge 360º El líder emocionalment intel·ligent

xaviroca.com

Page 53: Lideratge 360º

Lideratge 360º El líder emocionalment intel·ligent

Evolució Històrica

xaviroca.com

Page 54: Lideratge 360º

El concepte d’Intel·ligència Emocional

Intel·ligència Intrapersonal

Autoconsciència

Control emocional

Motivació

Lideratge 360º El líder emocionalment intel·ligent

Intel·ligència Interpersonal

Empatia

Habilitats socials

xaviroca.com

Page 55: Lideratge 360º

Recomanacions finals

xaviroca.com

Page 56: Lideratge 360º

Ecosistema

Lideratge 360º Recomanacions finals

xaviroca.com

Page 57: Lideratge 360º

Equip

Lideratge 360º Recomanacions finals

xaviroca.com

Page 58: Lideratge 360º

Menys e-mail i més Conversa

Lideratge 360º Recomanacions finals

xaviroca.com

Page 59: Lideratge 360º

Menys fer i

més Pensar

Lideratge 360º Recomanacions finals

xaviroca.com

Page 60: Lideratge 360º

20/80

Lideratge 360º Recomanacions finals

xaviroca.com

Page 61: Lideratge 360º

Formeu-vos

Lideratge 360º Recomanacions finals

xaviroca.com

Page 62: Lideratge 360º

Doneu exemple

Lideratge 360º Recomanacions finals

xaviroca.com

Page 63: Lideratge 360º

Lidereu-vos

Lideratge 360º Recomanacions finals

xaviroca.com

Page 64: Lideratge 360º

“No pain, no leadership”

xaviroca.com

Xavi Roca

Page 65: Lideratge 360º

Moltes gràcies!

Page 66: Lideratge 360º

Moltes gràcies!

E-mail: [email protected]

Web: www.xaviroca.com

Linkedin: http://es.linkedin.com/in/xaviroca1

Twiter: @xaviroca1