Lehenaldia aditza autoguardado

download Lehenaldia aditza autoguardado

of 13

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.593
 • download

  14

Embed Size (px)

Transcript of Lehenaldia aditza autoguardado

 • 1. LEHENALDIAIZANNi----------------NintzenZu----------------ZinenHura/Bera..ZenGu----------------GinenZuek ------------ZineTEnHaiek ----------ZirenUKANNIK-------------NueNNIK_-----------------NitueNZuk------------ZenueN Zuk -----------------ZenitueNHark/Berak ZueN Hark/Berak-------ZitueNGuk-----------GenueNGuk----------------GenitueNZuek ---------ZenuteN Zuek --------------ZenituzteNHaiek -------ZuteNHaiek -------------ZituzteNADITZAK: Egin Landu kokatu lortu Ekarri Sortu Agertu -Katedrala asko egin zirenKatedral asko hirietan kokatu ziren.

2. ADITZ TRINKOAK - ORAINALDIANOR motakoakIZAN EGON JOANETORRIIBILINi Naiz Nago NoaNator NabilZu ZaraZaudeZoazZatozZabiltzaHura Da Dago DoaDator DabilGuGara GaudeGoazGatoz GabiltzaZuek Zarete ZaudeteZoazte Zatozte ZabiltzateHaiekDiraDaudeDoazDatoz Dabiltza1.- Zuek noiz_______________ oporretan (joan) 2.-Zein ordutan _______________________trena(etorri) 3.- Orain ni etxera ________________ (joan)4.- Non ____________________ nire apunteak (Egon)?5.-Nondik ____________________ zu (ibili)?6.- Ni gaur kaletik ________________(ibili)?7.- Zein bidetatik ________________(etorri) zure lagunak?8.- Ni orain oso triste _______________(Egon)9.- Gu ez _________________ados (Egon)10.- Nora _________________(joan) zuek hain berandu? 3. NOR - NORK motakoak UKAN EDUKI EKARRIERAMAN JAKINNik DutDaukat DakartDaramatDakitZukDuzuDaukazuDakarzuDaramazu DakizuHarkDuDaukaDakarDarama Daki Guk DuguDaukaguDakarguDaramagu DakiguZuekDuzue Daukazue DakarzueDaramazueDakizueHaiekDuteDaukateDakarte DaramateDakiteUKAN EDUKIEKARRIERAMAN JAKINNikDitut Dauzkat Dakartzat Daramatzat DakizkitZuk DituzuDauzkazuDakartzazuDaramatzazuDakizkizuHark DituDauzkaDakartzaDaramatzaDakizki GukDituguDauzkaguDakartzaguDaramatzaguDakizkiguZuekDituzue Dauzkazue Dakartzazue Daramatzazue DakizkizueHaiek Dituzte DauzkateDakartzateDaramatzateDakizkite 4. ADITZ TRINKOAK - LEHENALDIANOR motakoak IZANEGON JOANETORRIIBILINi NintzenNengoenNindoan NentorrenNenbilenZuZinen Zeunden ZindoazenZentozenZenbiltzanHura Zen Zegoen Zihoan ZetorrenZebilenGuGinen Geunden GindoazenGentozenGenbiltzanZuek Zineten ZeundetenZindoazten Zentozten ZenbiltzatenHaiekZirenZeuden Zihoazen Zetozen Zebiltzan1.- Zuek noiz_______________ oporretan (joan) 2.-Zein ordutan _______________________trena(etorri) 3.- ATZO ni etxera ________________ (joan)4.- Non ____________________ nire apunteak (Egon)?5.-Nondik ____________________ zu (ibili)?6.- Ni ATZO kaletik ________________(ibili)?7.- Zein bidetatik ________________(etorri) zure lagunak?8.- Ni Atzo oso triste _______________(Egon)9.- Gu ez _________________ados (Egon)10.- Nora _________________(joan) zuek hain berandu? 5. NOR - NORK motakoak UKAN EDUKIEKARRI ERAMAN JAKINNikNuenNeukan NekarrenNeraman NekienZuk Zenuen ZeneukanZenekarrenZeneraman ZenekienHark Zuen ZeukanZekarrenZeraman Zekien GukGenuenGeneukan GenekarrenGeneraman GenekienZuekZenuten Zeneukaten Zenekarten ZeneramatenZenekitenHaiekZuten Zeukaten Zekarten ZeramatenZekitenUKAN EDUKIEKARRIERAMAN JAKINNik NituenNeuzkan Nekartzan Neramatzan NekizkienZukZenituenZeneuzkan Zenekartzan Zeneramatzan ZenekizkienHarkZituenZeuzkanZekartzanZeramatzan Zekizkien Guk GenituenGeneuzkan Genekartzan Generamatzan GenekizkienZuekZenituzten Zeneuzkaten Zenekartzaten Zeneramatzaten ZenekizkitenHaiekZituzten Zeuzkaten Zekartzaten Zeramatzaten Zekizkiten 6. ADTZ LAGUNTZAILEA eta TRINKOAK (NOR)1.- Agirre jauna adiskideekin joan ../.. geltokira.2.- Okindegia geltoki ondoan __________________3.- Agirre anderea egunero Bilbora joaten da4.- Euskal Herrian kotxeak arin _________________5.- Agirre anderea azokara joan ___________________6.- Umeak hondarretan jolasten ari ____________________7.- Julen eskolara oinez joaten ___________________-8.- Gu hemen giro ona ______________________9.- Orain eguraldia ederra _________________________10.- Agirre jauna atzo geltokira bakarrik joan ___________________-11.- Ni atzo etxean egon____________________ egun osoan12.- Zuek atzo kalera joan ___________13.- Zu atzo etxean egon ______________________14. Agirre jauna egunero joaten da geltokira____________________-15.- Txakurra mahai azpian ____________________16.- Bihar batzarrean jende asko egongo _________________17.- Gernikan _____________ Gernikako arbola.18.- Gaur goizean liburua mahai gainean _____________________. Non dago orain?ERANTZUN GALDERA HAUEI:1.- Joaten da. Noiz?2.- Joango da. Noiz?3.- Joan zen . Noiz?4.- egon da . N0iz?5.- egongo da. Noiz?7.- Doa. Noiz? 7. 8.- Dago. Noiz?EGIN ALDAKETAK1.- Zuek orain trenez zatozte.Eta atzo?Eta iaz?Eta lehen? Eta bihar2.- Ni egunero ibiltzen naiz bizikletan.Eta oraintxe bertan? Atzo?Eta lehen? Egunero?Eta iaz? Eta biharEgin ahalik eta esaldi gehien elementu hauek erabiliz:NiGau goizean EtxeanZuBihar IBILIHaiek Egunero MenditikZuekLehenGuOraintxeKaletik JOANMikelAulkianBide honetatik EGONMerkatuanKaleraJatetxera ETORRIZinemara 8. ZER EGIN ZENUEN ATZO?1.- Ni atzo ohetik altxatu nintzen, ni gero bainatu nintzen, ondoren sikatu nintzen eta gero jantzinintzen.2.-Zu _________________________________________________________________3.- Hura ______________________________________________________________4.- Gu atzo________________________________________________________5.- Zuek atzo_______________________________________________________6.- Haiek atzo ________________________________________________________ 9. Zer afaldu zenuen atzo?1.-Azoeta ________________________Atzo almejak eta patata frijituak bazkaldu nituen.2.- ATZOeta etabazkaldu nituen.3.- Nik ATZO, eta4.- ATZOeta bat afaldu nuen. _____________________________________________________________________5.- ATZO ZUK,etabat ...._______________________________________________________________________ 10. JANTZIESNATUJAIKIGOSALDUGARBITU JOANATERABAZKALDU EDAN ETORRIAFALDUMARRAZTUADITZAK//ekintzakBARRE EGINLO EGIN BAINATU NEGAR EGIN 11. (orraztu) (entzun) (lisatu) (agurtu)(irakurri)(piztu) (eskua eman) (esnatu) (gosaldu) (itzali)(eman ) (sartu ) ( usaindu) (irten) (euria egin)(etorri ) (idatzi )(musu eman)(min hartu) (hegan egin )(abestu)( afaldu )(gorde) (eseki) (txalo egin) 12. Bainatu(ikusi)(astindu) Irten atea jo Edan BazkalduDutxatu Eseri/ JarriBarre eginIbili EtorriGarbitu Garbitu Hitz eginIRAKURRI JANTZIKORRIKA EGIN JAIKI JOANLANDATU LO EGIN MARRAZTU txiza egin LAN EGIN 13. 1.-Ni gaur gozean( )_______ __________; eta zuek _________ ____________, eta haiekatzo__________ ___________.2,. Zuek lehen ()_______ ________ etxetik . Eta Mikel ? ___________________eta zure gurasoak_______________________________?3.- Haiek atzo zapia (__________ __________ leihotik. Eta guk _____________________; eta zuk ________ ___________.4.- Gu orain menditik ( ) ___________________. Eta hura ___________________eta gure lagunak_______________, eta ni__________________.5.- Gu orain liburu bat () ______________ ari gara, eta zuek _________ ___________________, eta haiek ___________ _________ _________.6.- Ni orain aulki gainean () __________ ___________ ; eta haiek _________ ________,eta Zu __________ _________ eta Miren __________ ____________.7.- Nik lehen eskutitz bat ( ) __________ ___________ eta guk ____________________ ; eta Haiek ___________ ___________.8.- Zure lagunak Bilbotik lehen () ___________ _____________; eta Zu __________-___________, eta Mikel ________________________.