LEHEN HEZKUNTZA - Larramendi Ikastola .da, non format-en elementu garrantzitsuenak garatzen diren....

download LEHEN HEZKUNTZA - Larramendi Ikastola .da, non format-en elementu garrantzitsuenak garatzen diren. Era berean, abestiarekin ahozko lana bukatzen denean, bere testuak, inguru esanguratsu

of 36

 • date post

  01-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  267
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of LEHEN HEZKUNTZA - Larramendi Ikastola .da, non format-en elementu garrantzitsuenak garatzen diren....

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  LEHEN HEZKUNTZA

  PROGRAMAZIO OROKORRA

  4. MAILA

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  EUSKARA

  GRAMATIKA

  1. Hitzen ordena perpausean, erantzunetan eta izenetan.

  2. Izen bereziak zenbakarriak, zenbakaitzak, neurgarriak eta neurgaitzak.

  3. Izenordainak: pertsonalak eta zehaztugabeak.

  4. Izenondoak. Izenlagunak.

  5. Deklinabidea eta aditza.

  6. Aditzaren informazioa.

  7. Ahalera. Ezintasuna.

  8. Aditzondoak. Adizlagunak.

  9. Denbora: Noiz? Noiztik? Noiz arte? Noizko?

  10. Pisua. Edukiera.

  11. Perpausak: Bakunak

  Adierazpenekoak

  Agintezkoak

  Galderazkoak

  Harridurazkoak

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  HIZKUNTZA IDATZIA

  1. Azalpen testuak.

  2. Gutunak: Formalak. Iritzizkoak.

  3. Sukaldaritza errezetak.

  4. Galdera sortak.

  5. Albisteak.

  6. Jarraibide testua.

  7. Ipuina. Pertsonaiak.

  8. Elkarrizketa.

  9. Gertakarien edota ibilbide baten azalpena.

  AHOZKO ADIERAZMENA

  Ikasle bakoitzak aukeratutako gai bati buruzko ahozko azalpena.

  ORTOGRAFIA

  1. In eta il-en ahoskera.

  2. tt eta dd.

  3. Eten-puntuak.

  4. Jatorri-atzizkien idazkera.

  5. Diptongoa eta hitzen banaketa.

  6. H letra.

  7. a itsatsia hitz elkartuetan.

  8. Koma. Puntua eta koma.

  9. Marra elkarrizketetan.

  10. Marratxoa hitz elkartuetan.

  11. Hitzen ahoskera.

  12. Galdera eta harridura markak.

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  LITERATURA

  1. Olerkia.

  2. Bertsoak.

  3. Koplak.

  4. Esaera zaharrak eta esamoldeak.

  LEXIKOA

  - Gai bakoitzari dagozkion hitz berrien esanahia.

  - Sinonimoak / Antonimoak.

  - Hitz eratorriak / Elkartuak.

  - Hitz polisemikoak / homonimoak / paronimoak.

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  LENGUA CASTELLANA

  GRAMTICA

  1. La comunicacin.

  2. Oraciones y palabras.

  3. La lengua.

  4. Sonidos y letras.

  5. La silaba.

  6. Clases de silabas.

  7. Los sustantivos. Su gnero y nmero.

  8. El articulo.

  9. El adjetivo. Su gnero y su nmero.

  10. Los pronombres personales.

  11. El verbo.

  ORTOGRAFA

  1. Escribir: una noticia

  Una postal

  Una biografa

  Una narracin con dialogo

  Un diario

  Poesas

  Un cuento

  2. Realizar una peticin.

  3. Describir un objeto / una escena.

  4. Dar instrucciones.

  5. Hacer un programa.

  6. Explicar un recorrido.

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  EXPRESIN ORAL

  - Exposicin de temas optativos.

  - Aumentativos / Diminutivos.

  - Palabras colectivas.

  - Gentilicios.

  LXICO

  - Significado de palabras nuevas relacionadas con cada tema.

  - Sinnimos / Antnimos.

  - Formacin de palabras con prefijos y con sufijos.

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  GIZA ETA NATUR ZIENTZIAK

  1. Maite ditut, maite, gure bazterrak!

  a. Eskualdea kokatzen eta bertan orientatzen

  b. Eskualdeko herriak

  c. Eskualdeko klima eta paisaia

  2. Ameriketara joan nintzen

  a. Amerikaren kokalekua

  b. Amerindiarrak

  c. Kolonizazioa

  d. Amerika garaikidea

  3. Mugi gorputza eta izan ontsa!

  a. Lokomozio aparatua

  i. Hezurdura

  ii. Giharrak

  b. Ariketa fisikoa eta osasuna

  4. Mila gau eta bat gehiago

  a. Arabiar penintsularen kokalekua

  b. Arabiarren bizimodua erdi aroan

  c. Islamaren sorrera eta zabalkundea

  d. Musulmanak Iberiar Penintsulan

  e. Musulmanak Euskal Herrian

  f. Musulmanak gaur egun

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  5. URA, bizitzaren iturri!

  a. Bizitzaren sorrera

  b. Uraren propietateak

  c. Ura, fantasia-iturri

  d. Uraren erabilerak

  e. Uraren erabilera okerra eta kutsadura

  6. Izan zirelako gara, garelako izango dira.

  a. Bizidunen ugalketa

  b. Landareen ugalketa

  c. Animalien ugalketa

  d. Gizakiaren sexualitate eta ugalketa

  7. Zer berri? Zaharrak berri!

  a. Munduan zehar

  b. Giza gorputza

  c. Natura

  d. Artea eta gizartea

  e. Oporrei begira

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  MATEMATIKA

  ZENBAKUNTZA

  1.- Milakoen klasea.

  2.- Zenbakiak irakurri, idatzi eta adierazi. Zenbakiak ordenatu eta deskonposatu. Zifren kokapen

  balioa.

  3.- Batuketak eta kenketak buruz kalkulatu. Batuketa edo kenketa egin baino lehen eragiketa

  horren emaitzaren hurbilketa.

  4.- Biderketa eta zatiketa eragiketen esanahia beren testuinguruan kokatu. Zeroen legea.

  5.- Zatiketa baten emaitzara hurbiltzea: marratxoen metodoa.

  6.- Zenbaki hamartarrak eta erromatarrak.

  7.- Biderkaketa eta zatiketa elkarri kontrajarritako eragiketak.

  8.- Lau eragiketen arteko konbinaketaz problemak ebatzi. Ebazteko estrategiak eta prozesua.

  MAGNITUDEAK

  1.- Luzeerak eta distantziak estimatzeko teknikak landu.

  2.- Denboraren tabulazioa: egutegia, datak, erlojuak

  3.- Pisuera eta edukiera neurriak.

  GEOMETRIA

  1.- Puntuen, lerro zuzenen eta distantzien arteko erlazioak.

  2.- Paraleloak eta perpendikularrak marraztu.

  3.- Bertikal eta horizontal kontzeptuak: oinarri eta altuera kontzeptuak.

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  4.- Erdibitzaile eta erdikari kontzeptuak eta berauen marrazketa.

  5.- Angeluak sailkatu, konparatu eta ordenatu. Graduatzaileak.

  6.- Irudi eta angelu ganbilak eta ahurrak bereizi. Irizpideak.

  7.- Triangeluak sailkatu.

  8.- Zirkunferentziaren kontzeptuaz jabetu eta marraztu. Ezaugarriak. Graduaren kontzeptua.

  Angeluen neurketa. Zirkulu mailakatua. Dagozkien neurriak ezagututa hirukiak egin.

  9.- Laukiak: sailkapena eta marrazketa.

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  INGELESA

  2. ZIKLOKO HELBURUAK

  AHOZKO ULERMENA

  1. Ipuina orokorrean ulertu.

  2. Gelan erabilitako hizkuntza ulertzeko gai izan.

  3. Ahozko testu ezagunen ulermen zehatza izan.

  AHOZKO ADIERAZMENA

  4. Ipuinaren hizkuntza erabiltzeko gai izan.

  5. Ikusizko laguntza erabiliz, ipuina kontatzeko gai izan.

  6. Ipuinean erabilitako hizkuntza beste egoera desberdinetan erabiltzeko gai izan.

  7. Ekintza desberdinak burutzeko beharrezkoa den hizkuntza sortzeko gai izan.

  8. Gelako elkarrizketatan norberari buruzko informazioa emateko gai izan.

  9. Ahozko ekintzetan aktiboki parte hartu.

  IDATZIZKO ULERMENA

  10. Testu ezagunetan erabilitako idatzizko kodea ezagutzeko gai izan.

  11. Ipuin liburuen ulermen orokorra erakutsi.

  12. Testu berrien ulermen orokorra erakutsi.

  13. Testu ezagunen ulermen zehatza erakutsi ( aukeratu, ordenatu istorioa).

  14. Testu berrien ulermen zehatza erakutsi ( aginduak, buruketak askatu).

  15. Hizkuntza berrian irakurketa eta idazketan zaletasuna erakutsi.

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  IDATZIZKO ADIERAZMENA

  16. Ipuin eta testu ezagunetatik elkarrizketak eta narraketak errepikatzeko gai izan.

  17. Eredu bat jarraituz idatzizko testu errazak sortu.

  18. Idatzizko testu berriak sortzeko gau izan.

  JARRERAK

  19. Gelan jarrera egokia azaldu.

  20. Taldeko lanetan parte hartu.

  21. Irakaslearekin ingelesez komunikatzen saiatu.

  22. Bere kideekin ingelesez mintzatzen saiatu.

  23. Gelako ekintzetan parte hartu.

  24. Lanak era egokian bukatu.

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  STORY PROJECTS

  Story project 8 10 urteko ikasleei zuzendutako metodologia da. Aurreko zikloetan

  HOCUS AND LOTUS- ekin landutakoaren jarraipen bat izango da.

  Story project bakoitza beharrezkoa den hizkuntzaren gutxienezko ezagupen bat

  duten ikasleei zuzenduta dagoen lan unitate bat da. Ikasleek ulermen maila nahiko bat

  dute eta, apurka apurka, errepikamen eta oroimen prozedurak bereganatzen ari

  direlarik, era berean beraien hizkuntza zabaltzen eta produzitzen hasten dira.

  Bi izango dira gure helburuak ziklo honetan: batetik, dramatizazioen bidez

  bereganatutako hizkuntza, komunikazio egoeratara zabaltzea eta, bestetik, hizkuntza

  idatziaren garapena funtzionala eta ulerkorra.

  THE FORMAT

  Unitate didaktiko bakoitzaren gunea FORMAT edo istorio dramatizatua deritzoguna

  da. Istorioa, trebetasun desberdinen garapenerako zuzendutako ekintza desberdinen

  abiapuntua izango da. Ekintza hauek, adin honetako haurren interes guneak betetzen

  dituzte: ikastola, hobbiak, familia, natura, irudimena, e.a.

  Format hauek egitura zabal bat dute eta, honi esker, ikasleek era desberdinetan erabil

  ditzakete, aukera desberdinak hautatuz edota amaiera desberdinak asmatuz.

  Hauek dira format garatzen diren ekintza desberdinak:

  DRAMA

  Ekintza nagusiena istorioaren taldeko dramatizazioa da. Dena dela, dramatizazioa

  istorioaren elkarrizketa zatiak atera eta role plays, sketches, e.a. erabiliz, beste inguru

  batzuetara zabaltzeko erabiltzen da. Baita, betiko antzerki emanaldien erara erabilia da,

  non ikasle bakoitzak pertsonaia bat interpretatzen duen.

 • LARRAMENDI IKASTOLA

  STORYBOOK

  Istorioa, bere narrazio bertsioan storybook-en bidez aurkezten da. Bakoitzak 15 irudi

  ditu eta beraietan pasarte aipagarrienak agertzen dira. Storybook-ek ere beste bi helburu

  betetzen ditu: batetik, ahozko ulermena eta adierazmena lantzea; bestetik, irakurketa eta

  idazketa lantzeko daukagun tresnarik garrantzitsuena da.

  SONGS

  Ikasleek i