Laura Expósito Martín Portafolis 2013

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Recull de tot un curs de l'assignatura d'Educació Visual i Plàstica

Transcript of Laura Expósito Martín Portafolis 2013

 • SS

  e

  e

  n

  n

  s

  s

  e

  e

  b

  b

  a

  a

  r

  r

  r

  r

  e

  e

  r

  r

  e

  e

  s

  s

  ,

  ,

  s

  s

  e

  e

  n

  n

  s

  s

  e

  e

  e

  e

  s

  s

  t

  t

  e

  e

  r

  r

  e

  e

  o

  o

  t

  t

  i

  i

  p

  p

  s

  s

  ,

  ,

  a

  a

  m

  m

  b

  b

  l

  l

  l

  l

  i

  i

  b

  b

  e

  e

  r

  r

  t

  t

  a

  a

  t

  t

  a

  a

  l

  l

  e

  e

  s

  s

  m

  m

  a

  a

  n

  n

  s

  s

  R

  R

  e

  e

  c

  c

  u

  u

  l

  l

  l

  l

  d

  d

  '

  '

  u

  u

  n

  n

  l

  l

  l

  l

  a

  a

  r

  r

  g

  g

  p

  p

  r

  r

  o

  o

  c

  c

  s

  s

  d

  d

  e

  e

  c

  c

  a

  a

  n

  n

  v

  v

  i

  i

  a

  a

  t

  t

  r

  r

  a

  a

  v

  v

  s

  s

  d

  d

  e

  e

  l

  l

  d

  d

  i

  i

  b

  b

  u

  u

  i

  i

  x

  x

 • nn dd ee xx

 • PP rr ee ss ee nn tt aa cc ii

 • II nn tt rr oo dd uu cc cc ii

 • MM

  o

  o

  s

  s

  t

  t

  r

  r

  a

  a

  d

  d

  e

  e

  d

  d

  i

  i

  b

  b

  u

  u

  i

  i

  x

  x

  o

  o

  s

  s

 • DD ii bb uu ii xx11

 • DD ii bb uu ii xx 22

 • DD ii bb uu ii xx 22 DD ii bb uu ii xx33

 • DD ii bb uu ii xx44

 • DD ii bb uu ii xx 55

 • DD ii bb uu ii xx 55 DD ii bb uu ii xx66

 • DD ii bb uu ii xx 77

 • DD ii bb uu ii xx 77 DD ii bb uu ii xx88

 • DD ii bb uu ii xx 99

 • DD ii bb uu ii xx11 00

 • DD ii bb uu ii xx 11 11

 • DD ii bb uu ii xx11 22

 • DD ii bb uu ii xx 11 33

 • DD ii bb uu ii xx11 44

 • DD ii bb uu ii xx 11 55

 • DD ii bb uu ii xx11 66

 • DD ii bb uu ii xx 11 77

 • DD ii bb uu ii xx11 88

 • DD ii bb uu ii xx 11 99

 • DD ii bb uu ii xx22 00

 • DD ii bb uu ii xx 22 11

 • DD ii bb uu ii xx22 22

 • DD ii bb uu ii xx 2233

 • DD ii bb uu ii xx22 44

 • DD ii bb uu ii xx 2255

 • DD ii bb uu ii xx22 66

 • DD ii bb uu ii xx 2277

 • DD ii bb uu ii xx22 88

 • AA ll tt rr ee ss aa cc tt ii vv ii tt aa tt ss dd ee ss ee nn vv oo ll uu pp aa dd ee ss

 • CC oo nn cc ll uu ss ii oo nn ss