Laudioko Lanbide Heziketako Udal Ikastetxearen Curriculum ... Laudio_eu.pdfآ  Lanbide Heziketa...

download Laudioko Lanbide Heziketako Udal Ikastetxearen Curriculum ... Laudio_eu.pdfآ  Lanbide Heziketa Udal

of 49

 • date post

  07-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Laudioko Lanbide Heziketako Udal Ikastetxearen Curriculum ... Laudio_eu.pdfآ  Lanbide Heziketa...

 • [Escriba texto]

  Laudioko Lanbide Heziketako Udal

  Ikastetxearen

  Curriculum Proiektua

 • Lanbide Heziketa Udal

  Ikastetxea

  Centro Municipal F.P.

  Laudio - Llodio

  AURKIBIDEA

  1. Sarrera ... 4. orria

  2. Ikastetxearen curriculum-proiektua: lege kontuak eta xedeak ... 6. orria

  3. Testuinguruaren analisia ... 10. orria

  3.1. Ikasleak ... 10. orria

  3.2. Irakasleak ... 10. orria

  4. Lanbide Heziketako hezkuntza-eskaintza ... 12. orria

  5. Lanbide Heziketako ikasketen helburuak ... 13. orria

  5.1. Hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren xedea ... 13. orria

  5.2. Printzipio eta helburu orokorrak ... 13. orria

  6. LHUIko heziketa zikloen helburu orokorrak ... 15. orria

  7. Metodologia didaktikoaren inguruko erabaki orokorrak ... 17. orria

  8. Bertaratzeari eta ikaskuntza-emaitzak ebaluatzeari buruzko

  irizpide orokorrak ... 18. orria

  8.1. Ebaluazio saioak ... 19. orria

  8.2. Ohiko ebaluazio prozesuaren nondik norakoak ... 19. orria

  8.3. Ebaluazio saioen nondik norakoak ... 20. orria

  8.4. Ezohiko ebaluazioak ... 20. orria

  8.5. Maila igarotzeko, berreskuratzeko eta titulatzeko irizpideak ... 21. orria

  8.6 Kalifikazio orokorrerako prozedura eta tresnak ... 21. orria

  8.7. Ebaluazio prozesuaren informazioa ... 22. orria

  8.8. Ebaluazio deialdiei uko egitea, ebaluazio deialdien

  kopurua eta matrikula ezeztatzea ... 23. orria

  9. Baliozkotzeak, notak lekualdatzea eta salbuesteak ... 26. orria

  9.1. Baliozkotzeak ... 26. orria

  9.2. Notak lekualdatzea ... 26. orria

  9.3. Salbuesteak ... 27. orria

  10. Proiektuaren moduluaren printzipioak eta ebaluazioak ... 28. orria

  10.1. Printzipioak ... 28. orria

  10.2. Proiektuaren modulu profesionalaren antolakuntza ... 28. orria

  10.3. Proiektuaren modulu profesionalaren ebaluazioa ... 30. orria

  11. Lantokiko Prestakuntza (LP) moduluaren prozedurak

  eta ebaluazioa ... 32. orria

  12. Zikloen curriculum proiektuak ... 35. orria

  12.1. Erdi Mailako Zikloak ... 37. orria

  12.1.1. EMHZ AdKu: Administrazio Kudeaketa ... 37. orria

  12.1.2. EMHZ_IEA: Instalazio Elektriko eta

  Automatikoak ... 38. orria

  12.1.3. EMHZ_MaLEM: Mantentze-lan

 • Lanbide Heziketa Udal

  Ikastetxea

  Centro Municipal F.P.

  Laudio - Llodio

  elektromekanikoa ... 39. orria

  12.1.4. EMHZ_Mek: Mekanizazioa ... 40. orria

  12.1.5. EMHZ_SoGal: Soldadura eta galdaragintza ... 42. orria

  12.2. Goi Mailako Zikloak ... 42. orria

  12.2.1. GMHZ_ZuLag: Zuzendaritzari Laguntza ematea ... 42 orria

  12.2.2. GMHZ_AdF: Administrazioa eta Finantzak ... 44. orria

  12.2.3. GMHZ_SEA: Sistema Elektroteknikoak

  eta Automatizatuak ... 45. orria

  12.2.4. GMHZ_TIS: Telekomunikazio

  eta Informatika Sistemak ... 47. orria

  12.2.5. GMHZ_AuRI: Automatizazio eta

  Robotika Industriala ... 48. orria

  12.2.6. GMHZ_MeIn: Mekatronika Industriala ... 48. orria

  12.2.7. GMHZ_FaMePro: Fabrikazio Mekanikoko

  Produkzioaren Programazioa ... 49. orria

 • Lanbide Heziketa Udal

  Ikastetxea

  Centro Municipal F.P.

  Laudio - Llodio

  1. SARRERA

  Lanbide Heziketa funtsezko alderdia da Hezkuntza Lege Organikoa garatzeko

  (aurrerantzean, HLO), alde batetik, daukan garrantzi akademikoarengatik eta, bestetik,

  hezkuntzaren etapa horrek gizarte osoarengan eta bereziki ekoizpen-sistemetan duen

  eraginarengatik.

  Izan ere, enplegurako behar diren gaitasun profesionalen jabekuntzaren ikuspegitik begiratu

  behar zaie lanbide ikasketei eta horien egiturari, helburuei, ebaluazio irizpideei zein edukiei.

  Laudioko LHUIn ematen diren heziketa zikloen barruko profil profesionalak funtsezko

  erreferentzia izan dira ikasleen prestakuntza definitzeko. Ekoizpenean biziko dituzten lan

  egoeretan haiengandik espero diren ekintza eta emaitzen multzo batek osatzen dituzte

  profilak; ekintza eta emaitzen multzo horri "gauzatze profesional" deritzo.

  Lan teknikoen alorrean erdietsi beharreko gauzatzeek eta lorpenek aurpegi biko

  nolakotasun bat dute eta horixe da, hain zuzen ere, horien funtsezko balioa: antzeko

  ekoizpen helburuak dituen edozein sektoretan diharduten ekoizpen-organizazio guztietan

  aplikagarri izateaz gain, aldi berean, gaitasun esanguratsu eta garrantzitsuak eratortzen dira

  eta, halaber, gaitasun horietatik ikasleen prestakuntza programak ere eratortzen dira1.

  Gauzatze profesionalak gaitasun-unitateetan multzokatzen dira eta horietako bakoitzak

  bere balioa eta esanahia du enpleguan, hau da, euren zentzua dute organizazio gehienetan,

  funtsezko rol osatzen dute lanean. Gaitasun-unitate bakoitzean, domeinu profesional bat

  dago edo, bestela esanda, gauzatze profesionalen aplikazio esparru bat. Domeinu

  profesional horrek zehazten ditu ekoizpen sisteman identifikatu diren eta beharrezkoak

  diren ekipamenduak, materialak, informazioa, prozesuak etab.

  Heziketa zikloen irakaskuntza modulu profesionaletan antolatzen da, zeintzuen helburua

  den ikasleei ematea kasuan kasuko tituluaren ezaugarri berezigarria den gaitasun

  profesionala. Modulu gehienak gaitasun-unitate bati lotuak daude (espezifikoenak); beste

  batzuk gaitasun bati baino gehiagori lotuta egoten dira. Azken horietatik, azpimarratzekoak

  dira Lan Prestakuntza eta Orientazio modulua (LPO), hori baita heziketa zikloetan ematen

  diren gaitasun profesionaletako bakar batekin ere harremanik ez duen bakarra eta Enpresa

  eta Enpresa Ekimena (EEE), nahiz Ingelesa.

  Modulu profesionalak dira titulazioa lortzeko egiaztatu eta ziurtatu behar diren

  prestakuntza profesionaleko unitate koherenteak; bestela esanda, prestakuntza orokorreko

  ikasgaien edo ikasketa eremuen pare ipin genitzake.

 • Lanbide Heziketa Udal

  Ikastetxea

  Centro Municipal F.P.

  Laudio - Llodio

  Moduluak osatzen dituzten curriculum-elementuak dira azkeneko gaitasun gisa adierazten

  diren helburuak, ebaluazio irizpideak eta edukiak. Eskatzen den oinarrizko gaitasun

  profesionala zehazteaz gain, ikasleen eta ekoizpen-inguruneen ezaugarrietara moldagarri

  izateko formulatu dira osagai horiek guztiak.

  Prestakuntza moduluetan antolatzeko arrazoia da ikasleak ekoizpen sistemaren kualifikazio

  eskakizunetara egokitzea eta, gainera, transzendentalak diren beste bi helburu lortzeko

  aukera ematen du antolakuntza mota horrek: lehenik eta behin, lana berarekiko nahiz lan-

  trebakuntzarekiko harremanak eta baliozkotzeak ezartzea eta, bigarrenik, kualifikazio

  profesionalean aurrera egiteko aukera emango duen modulu-eskaintza osatzea.

 • Lanbide Heziketa Udal

  Ikastetxea

  Centro Municipal F.P.

  Laudio - Llodio

  2. IKASTETXEAREN CURRICULUM PROIEKTUA: LEGE KONTUAK ETA

  XEDEAK

  Ikastetxeko heziketa-proiektua (aurrerantzean IHP) eta ikastetxeko curriculum proiektua

  (aurrerantzean ICP) elkarrekin estuki lotuta dauden bi proiektu dira eta ikastetxeen

  pedagogia autonomiaren erakusgarri dira: hezkuntza-komunitateak bere egin duen

  hezkuntza aukeraren aldeko apustua (IHP) eta horrek irakaskuntzan duen isla (ICP).

  Euskal Eskola Publikoaren Legea 1

  IHPren edukien, banaketaren eta sekuentziazioaren arabera definitzen da ICP, baita

  metodologia alderdien, espazioaren eta denboraren antolaketaren, materialen eta abarren

  arabera ere. Testuinguru horretan, jarraian azalduko diren zehaztapenak jaso dira.

  ICParen oinarrizko funtzioa hezkuntza-instituzio jakin baterako esparru orokorra zehaztea

  da. IHPren zati da ICP eta zer, nola eta noiz ikasi eta ebaluatu jakiteko hartzen diren

  erabakien multzoak osatzen du.

  Euskal Eskola Publikoaren Legean arautu ziren proiektu horietan jaso beharreko alderdiak

  nahiz proiektuak prestatzeko eta onartzeko ardura eta eskumena duten organoak.

 • Lanbide Heziketa Udal

  Ikastetxea

  Centro Municipal F.P.

  Laudio - Llodio

  Euskal Eskola Publikoaren Legea 2

  Beharrezkoa da ikastetxe guztiek bi antolakuntza-tresna horiek izatea, betiere, argi izanda

  hobegarriak direla eta aldizka berrikusi behar direla. Ikastetxe bakoitzak bere baliabide,

  behar eta lehentasunen arabera zehaztu behar du ikasturte bakoitzean zer alderdi lehenetsi

  eta landuko duen eta zer nolako sakontasunaz helduko dion bakoitzari.

  Ikastetxe bakoitzari