L'Alternativa Benedito: Barça endins. El Barça que volem

download L'Alternativa Benedito: Barça endins. El Barça que volem

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of L'Alternativa Benedito: Barça endins. El Barça que volem

  • 1.

2. 1) El govern del Club 2) Socis i nous barcelonistes 3) Administraci i gesti interna 3. 4. El govern del Club: el President Qu far el president? Liderar el club Representar els socis Cohesionar i unir la Junta Directiva La meva Presidncia ser de lideratge moral, un lideratge moral que representar els valors del club, recollir el sentiment majoritari collectiu de la instituci i personalitzar el llegat de valors compartits. Foro de la Nueva Economa, 20 de maig de 2010 5. El govern del Club: la Junta Directiva La Junta Directiva sorganitza en 3 rees de treball: Els directius pertanyeran a una daquestes rees, excepte el president i el vice-president que participaran de totes elles. 1. econmico-patrimonial 2.social-institucional 3.mrqueting 6. El govern del Club: la Junta Directiva La Junta no tindr una comissi esportiva especfica. 7. El govern del Club: els Estatuts Un equip jurdic redactar una proposta de canvi dels Estatuts del Club per aprofundir en la dimensi del Bara com aespai de convivncia . La reforma del 2003 va ser clarament insuficient participaci transparncia democrcia 8. 9. Cada soci s co-propietari del club EL SOCI: VALOR RENOVAT I MS RELLEVNCIA 10. Crearem i potenciarem una figura nova dintegraci en el Club: lassociat.EL SOCI I ELS NOUS BARCELONISTES: LASSOCIAT Lassociat no ser tan sols un simpatitzant, perqu obtindr unes contraprestacions de carcter econmic i daltra naturalesa. 11. EL SOCI I ELS NOUS BARCELONISTES: EL BARCELONISTA Crearem i potenciarem una manera ms lleugera de formar part del Club que sorientar a la captaci de simpatitzants que resideixen en pasos estrangers:e l barcelonista. Hi ha milions de seguidors arreu del mn que voldrien tenir un comproms major amb el Bara 12. EL SOCI I ELS NOUS BARCELONISTES: VALOR RENOVAT Negociarem acords amb les empreses titulars dels drets audiovisuals del futbol que permetin que tots els socis no abonats puguin accedir sense cost a les retransmissions dels partits del Bara. Actualment milers de socis del Bara contracten la televisi de pagament sense gaudir de cap avantatge 13. EL SOCI I ELS NOUS BARCELONISTES: VALOR RENOVAT I RESULTATS I ncrementar els ingressos a partir de laugment de cotitzants i les possibilitats que sobriran en el terreny del mrqueting. 14. 15. L'ADMINISTRACI DEL CLUB: SOLVNCIA I RESPONSABILITAT El nostre plantejament ELS VALORS DE LA NOSTRA ADMINISTRACI Estabilitat, solvncia, professionalitat i neutralitat,prudncia, respecte i un determinat grau dausteritat . 16. L'ADMINISTRACI DEL CLUB: SOLVNCIA I RESPONSABILITAT El nostre plantejament Cal tenir unaactitud exemplar i exemplaritzant Celebremels triomfs esportius,per creiem queNO convaliden la mala gesti del Club. Gestionarem el Club amb el mateix xit que els seus equips... 17. L'ADMINISTRACI DEL CLUB: SOLVNCIA I RESPONSABILITAT Tenim present el futur El Bara ha de mirar endavant: assegurar-se el futur amb un creixement sensat i sostenible.Una gesti responsable que garanteixi els xits esportius dara, per tamb els dels prxims anys. 18. L'ADMINISTRACI DEL CLUB: SOLVNCIA I RESPONSABILITAT Estabilitzaci i professionalitzaci: mesures - Estatut de ladministraci permanent: obligacions i nivells professionals.- Sistemes de selecci de personal: per la qualificaci ms adequada. - Lmits al nombre de crrecs de confiana de la Junta Directiva. - Transparncia en els processos de contractaci externa 19.