L'alimentació dels nostres fills 2

of 36 /36
Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes 1

Embed Size (px)

Transcript of L'alimentació dels nostres fills 2

 1. 1. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes 1
 2. 2. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomesndex Objectiu general Objectius especfics Planificaci - 5 sessions de dues hores Avaluaci Conclusions
 3. 3. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomesObjectius Objectiu general: conixer lalimentaci equilibrada a ledat escolar
 4. 4. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomesObjectius especfics:
 5. 5. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes 1- Conixer laclassificacidels aliments:
 6. 6. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes 2- Conixer lapirmidealimentria
 7. 7. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes 3- Identificarlesrecomanacionsnutricionals
 8. 8. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes 4- Elaborarels diferentspatsal llargdel dia
 9. 9. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes 5- Conixerles allrgiesi lesintolerncies alimentriesms comunes
 10. 10. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Planificaci i metodologia
 11. 11. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Durada: 10 hores 5 sessions de 2 horescada sessi, dirigidesa mares i pares Classes magistrals Casos prctics,exercicis i tallers Treball individual i enpetits grups
 12. 12. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomesI- Primera sessi
 13. 13. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Objectiu: 1- Conixer els participants 2- Identificar els seus hbits alimentaris
 14. 14. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Metodologia: 1- Primera hora: Presentaci del docent i del curs Presentaci individual dels participants Enquesta alimentria
 15. 15. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Segona hora: Brainstorming dels hbits alimentaris Debat dels hbits alimentaris
 16. 16. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Material: Aula adaptada per a 10 persones amb projector i ordinador PPT de presentaci del curs Enquestes
 17. 17. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomesII- Segona sessi
 18. 18. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Objectiu: Classificar els aliments
 19. 19. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Metodologia: Primera hora: classe magistral de la classificaci dels aliments mitjanant un PPT Segona hora: Exercici, per parelles, de classificaci dels aliments segons el grup al qual pertanyen
 20. 20. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Material: Projector i ordinador PPT i exercicis
 21. 21. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes III Tercera sessi
 22. 22. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Objectiu:- Conixer la pirmidealimentria.- Identificar lesrecomanacionsnutricionals
 23. 23. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Metodologia: Primera hora: Classe magistral de lapirmide alimentria i deles recomanacionsnutricionals mitjanant unPPT Segona hora: Cas prctic per identificar icorregir, per parelles, lesrecomanacionsnutricionals i exposici decada cas a la resta delgrup
 24. 24. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Material: Projector i ordinador PPT i casos prctics
 25. 25. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomesIV- Quarta sessi
 26. 26. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Objectiu: Elaborar els diferents pats al llarg del dia
 27. 27. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Metodologia: 30 minuts: classe magistral. PPT de la correcta distribuci dels aliments de cada pat 45 minuts: elaborar una dieta setmanal qualitativa en petits grups 45 minuts: exposici al grup de lesdietes elaborades
 28. 28. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Material: Projector i ordinador PPT
 29. 29. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomesV- Cinquena sessi
 30. 30. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Objectiu: Identificar les allrgies i les intolerncies alimentries ms comunes
 31. 31. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Metodologia: 1- 45 minuts Classe magistral (PPT)de les principals allrgies i intolerncies alimentries
 32. 32. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes 2- 45 minuts: Respondre la mateixa enquesta de la primera sessi. comparar-la
 33. 33. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes 3- 30 minuts: Conclusions i reflexi personal de qu semporten del curs
 34. 34. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Material: Projector i ordinador PPT
 35. 35. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes
 36. 36. Mster Universitari de Formaci del Professorat dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat, Formaci Professional i Ensenyament dIdiomes Fi presentaci Mster professorat Curs 2012- 2013