La prehistòria jonathan nerea i tomeu

download La prehistòria jonathan nerea i tomeu

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of La prehistòria jonathan nerea i tomeu

1. prehistria 2. Paleoltic El El Paleoltic 3. Eren nmades i vivien en coves i cabanyes 4. Els homes i les donesvivien fins els 20 anys ihy morien per malalties senzillesi rompudes d'osos. I r 5. Feien pintures rupestres en covesutilitzant Carb,sang d'animali minerals 6. Neoltic 7. Varen descobrir la ramaderia i l'agricultura . 8. Vivien en poblats petits situats devora dels rius , Animals i camps . 9. Utilizaven pedres polides per fer eines. 10. Els artesans del neoltic varen descobrir elsTeixits i la cermica . 11. Edat dels Metalls 12. Varen descobrir els metalls 13. Les primeres ciutats eren petites es situaven devora dels metalls. 14. Varen descobrir nous oficis: guerrers,ferrers icomerciants . 15. Varen descobrir la roda,la vela i l'arada. 16. Fi de lapresentaci L'ha feten Jonathan,na Nerea i en Tomeu.