La prehist²ria. adaptaci³ sis¨

download La prehist²ria. adaptaci³ sis¨

of 18

 • date post

  10-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.859
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of La prehist²ria. adaptaci³ sis¨

 • LA PREHISTRIA

  Traducci al catal: Pilar Vilanova

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 2

  Els historiadors han dividit el temps en diferents poques per

  poder estudiar-lo millor.

  La Prehistria s ledat ms antiga. Comena fa uns 5 milions danys.

  Per estudiar la prehistria no tenim cap document escrit.

  Per estudiar la historia s que tenim documents escrits.

  Estudiem la prehistria a travs de:

  Fssils humans

  Restes arqueolgiques: Utensilis, armes, pintures, etc.

  La espcie humana va tenir el seu origen a lfrica fa uns 5-6

  milions danys.

  LHomo Sapiens (nosaltres) habitem la Terra des de fa 150.000 anys.

  La Prehistria es divideix en tres perodes:

  Paleoltic

  Neoltic

  Edat dels metalls

  PREHISTRIA (des de fa 5m danys fins 3.000

  EDAT ANTIGA (des de 3.000 a.C fins al segle V d.C)

  EDAT MITJANA (des del segle V fins al 1453)

  EDAT MODERNA

  (des del segle XV fins a la

  EDAT CONTEMPORNIA (des del segle

  XVIII

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 3

  Paleoltic (fa quasi un mili danys)

  Lhome vivia del que caava, recollectava i pescava.

  Eren nmades, s a dir, es veien obligats a traslladar-se en el

  moment en que la caa, la pesca o els fruts escassejaven en una

  determinada zona.

  Vivien en coves i cabanyes.

  Utilitzaven el foc per cuinar els seus aliments y per escalfar-se els

  dies de fred.

  Utilitzaven pells danimals per vestir-se

  Polien y tallaven pedres, fustes y ossos per confeccionar les seves

  eines.

  Sorganitzaven en clans, que

  eren petits grups familiars.

  La poblaci era escassa

  perqu la vida de les

  persones era molt curta.

  Molts nens morien al nixer

  y els adults vivien pocs anys.

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 4

  Neoltic (fa uns 7.000 anys)

  Apareixen lagricultura i la ramaderia.

  Lhome aprn a produir el seu propi aliment.

  Aprenen a criar i a domesticar animals i a conrear la terra.

  Lagricultura fa que lhome es torni sedentari (no es desplaa

  contnuament)

  Es construeixen els primers poblats.

  La poblaci augmenta.

  Sorganitzen en tribus, grups ms nombrosos que els clans i on cada

  membre sespecialitza en una feina concreta.

  Neixen la terrisseria i lelaboraci de teixits.

  Inventen la roda, larada i el telar.

  Aprenen a fer servir veles per navegar aprofitant la fora del vent.

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 5

  Roda neoltica

  Terrisseria

  Arada de m

  Telar neoltic

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 6

  Edat dels metalls (Fa 6.000 anys)

  Utilitzen metalls per fabricar armes, eines i adorns.

  Fan servir els segents metalls:

  Primer el Coure

  Desprs el Bronze (mescla de coure y zinc)

  Finalment el Ferro

  Els poblats creixen i es converteixen en petites ciutats, que

  estaven envoltades de muralles per facilitar la seva defensa.

  Els habitants daquestes ciutats sorganitzen sota lautoritat dun

  cap.

 • La pintura rupestre

  Alguns homes prehistrics pintaven animals i escenes de caa en

  les parets de les coves.

  La pintura solia estar feta amb sang danimals, femtes, terra de

  diferents colors, carb, plantes matxucades, resines darbres i

  greix animal.

  Sembla ser que aquestes pintures tenien una intenci mgica.

  Pensaven que aix caarien ms.

  A Espanya, les ms famoses sn les pintures de les Coves

  dAltamira (Cantbria).

  Aquestes pintures es van fer entre el Paleoltic i el Neoltic.

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 9

  Construcciones megaltiques

  Megaltic significa gran i de pedra

  Apareixen a finals del Neoltic y durant la Edat dels Metalls.

  Tipus de meglits

  Menhir: Enormes pedres clavades en forma vertical al terra. Dolmen: Tombes collectives formades per diverses pedres

  verticals, amb una o ms grans lloses horitzontals a sobre, cobertes posteriorment amb terra.

  Cromlech: Menhirs en cercle.

  Dolmen

  Menhir

  Cromlech

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 10

  A les Illes Baleares hi ha monuments

  prehistrics de lpoca Neoltica

  Talaiots

  Navetes

  Taules

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 11

  Completa:

  La Prehistria s ledat ms _________________.

  Comena fa _____________________________.

  Per estudiar la Prehistria no tenim cap document

  ________________________________.

  Estudiem la prehistria a travs de:

  ____________________________________________________

  ____________________________________________________

  La espcie humana va tenir el seu origen a l _____________ fa

  uns 5 milions danys.

  LHomo Sapiens (nosaltres) habitem la Terra des de fa

  ________________________ anys.

  La Prehistria es divideix en tres perodes:

  _____________________________

  ______________________________

  ______________________________

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 12

  Paleoltic (fa quasi un mili danys)

  Lhome vivia de ___________________________________.

  Eren ______________, s a dir, es veien obligats a traslladar-se

  en el moment en qu la caa, la pesca o els fruts escassejaven en

  una determinada zona.

  Vivien en __________ i ________________.

  Utilitzaven el ____________ per cuinar els seus aliments i per

  escalfar-se els dies freds.

  Feien servir _____________________________ per vestir-se.

  Pulien i tallaven ___________, _______________ i ________

  per fabricar les seves eines.

  Sorganitzaven en __________, que eren petits grups familiars.

  La poblaci era _______________ perqu la vida de les persones

  era molt curta. Molts nens morien en nixer i els adults vivien pocs

  anys.

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 13

  Neoltic (fa uns 7.000 anys)

  Apareix la ___________________i ____________________.

  Lhome aprn a produir el seu propi _____________.

  Aprn a criar i domesticar __________ i a conrear la

  ____________.

  Lagricultura fa que lhome es torni ____________________ (no

  es desplaa contnuament).

  Es construeixen els primers ______________.

  La poblaci _____________. Sorganitzen en _____________,

  que eren grups ms nombrosos que els clans i on cada membre

  sespecialitzava en una feina.

  Apareix la __________________ i lelaboraci de

  _____________.

  Inventen la __________la___________ y el ____________

  Fan servir la ___________________ per navegar.

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 14

  Edat dels Metalls (Fa 6.000 anys)

  Utilitzen ___________________ per fabricar armes, eines i

  adorns.

  Utilitzen els segents metalls:

  Primer _____________

  Desprs _____________

  Finalment _____________

  Els poblats creixen i es converteixen en petites

  ________________, que estaven envoltades de

  _________________ per facilitar la seva defensa.

  Els habitants daquestes ciutats sorganitzen sota lautoritat dun

  ___________.

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 15

  Pinta

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 16

  Resumen tema la prehistria La Prehistria s ledat ms antiga..

  Lespcie humana va tenir el seu origen a lfrica fa uns 5-6 milions

  danys.

  La Prehistria es divideix en tres perodes:

  Paleoltic

  Neoltic

  Edat dels metalls

  Paleoltic

  Lhome era caador, pescador i recollector.

  Eren nmades.

  Vivien en coves i cabanyes.

  Utilitzaven el foc per cuinar i escalfar-se.

  Feien servir pells danimals per vestir-se.

  Utilitzaven eines de pedra, fusta i ossos.

  Sorganitzaven en clans.

  Eren molt pocs.

  Neoltic

  Apareix lagricultura i la ramaderia.

  Lhome es converteix en sedentari.

  Es construeixen els primers poblats.

  La poblaci augmenta.

  Sorganitzen en tribus.

  Apareix la terrisseria i els teixits.

  Inventen la roda, larada i el telar.

  Utlitzen la vela per navegar.

 • Material elaborat per Eduardo CONNOLLY: http://pedagogoterapeuta.blogspot.com/ 17

  Edat dels metalls

  Utilitzen metalls per fabricar armes, eines i adorns.

  Fan servir els segents metalls:

  Coure

  Bronze

  Ferro

  Els poblats es converteixen en petits ciutats dirigides per un cap.

  La pintura rupestre

  Alguns homes prehistrics pintaven animals i escenes de caa a

  les parets de les coves.

  Construccions megaltiques

  Megaltica