LA PREHISTÒRIA

of 11 /11
LA PREHISTÒRIA lliurex GRANERO PERIS LUCÍ A

Embed Size (px)

description

LA PREHISTÒRIA. lliurex. GRANERO. LUCÍA. PERIS. EL PALEOLÍTIC. EL NEOLÍTIC. L´EDAT DELS METALLS. Aquest periode comença al 3.500 a.C. fins l’any 5.000 a.C. Cap a final de la Prehistòria l’èsser humà va començar a utilitzar material nou per fabricar objectes: el metall. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of LA PREHISTÒRIA

Page 1: LA PREHISTÒRIA

LA PREHISTÒRIA

lliurex

GRANERO PERISLUCÍA

Page 2: LA PREHISTÒRIA
Page 3: LA PREHISTÒRIA

EL PALEOLÍTIC

El paleolític, és una etapa de la prehistòria caracteritzada per l'ús d'utensilis de pedra tallada, encara que també s'usaven altres matèries primeres orgàniques per a construir diversos utensilis: os, asta, fusta, cuir, fibres vegetals, etc. És el període més llarg de la història que s'estén des de fa 2,5 milions d'anys fins a fa uns 9.000 aC.

L'economia era caçadora-recol·lectora molt senzilla, amb ella aconseguien menjar, llenya i materials per a les seves eines, roba o cabanyes. La caça era escassament important al principi del Paleolític, predominant la recol·lecció i la carronya. A mesura que l'ésser humà progressa física i culturalment la caça va guanyant importància.Els humans caçadors són els neandertals.

Page 4: LA PREHISTÒRIA

Després de llargues èpoques de clima molt fred vingueren temporades de clima càlid que comportaren un augment del cabal dels rius, creació de terrasses fluvials, augment del nivell de l'aigua del mar, etc. Al final de la darrera glaciació, i en el canvi cap al clima que hi ha actualment, es produeix un fet revolucionari que es deu al repte que l'espècie humana té al davant: o inventa noves formes de vida que no siguin només destructives i depredadores.

EL NEOLÍTIC

Page 5: LA PREHISTÒRIA

Revolució Neolític

Naiximent de l´agricultura Naiximent de la ganaderia

S´adonen que de les semilles dels arbres creixen nous arbres.

Tornen a cultivar

Primers cultius

Blat, arròs i dacsa

Fa 13 mil anys

Aumenta la temperatura

Els animals emigren a llocs mes fresquets

Els homes els tanquen i retenen

Primers animals domestics

Ovella,buey,caball i gos

SEDENTARISME

Page 6: LA PREHISTÒRIA

L´EDAT DELS METALLS

Aquest periode comença al 3.500 a.C. fins l’any 5.000 a.C.Cap a final de la Prehistòria l’èsser humà va començar a utilitzar material nou per fabricar objectes: el metall.Els materials que feien servir eren: el coure després el bronze i més endavant el ferro que era el més abundant a la natura i el més resistent.Fabricaven eines (falçs, aixades...), armes (espases, llances...) i ornaments (fíbules, agulles...). Les utilitzaven generalmentcaçar i fer armes.

Page 7: LA PREHISTÒRIA

Fonien els metalls a uns recipients , després els ficaven a uns motllos per donar-li la forma que volien.Els invents més importants van ser: la roda, que va fer possible la construcció dels carros tirats per animals i la vela, que va facilitar el transport de mercaderies.L’augment de la producció agrària i el sorgiment de l’artesania.L’intercanvi de productes, és a dir, el comerç.

Page 8: LA PREHISTÒRIA
Page 9: LA PREHISTÒRIA

El primer metall que es va fer servir (al Pròxim Orient, a Egipte i a la Mediterrània Oriental) va ser el coure, i després el bronze, que és un aliatge de coure i estany. En un principi només es van fabricar amb els metalls objectes d’adornament. Més tard es van fabricar instruments i eines, i, finalment, armes.

El coure va ser el primer metall amb el qual es va treballar. Es picava en fred per donar-li forma, però aviat va començar a modelar-se després d’esclafar-lo. A Europa, la presència del coure està lligada a l’anomenada cultura del vas campaniforme, caracteritzada per la seva ceràmica en forma de campana.

Page 10: LA PREHISTÒRIA

F I

Page 11: LA PREHISTÒRIA

LA PREHISTÒRIA