La Pissarra Digital

of 37 /37
IV Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula La Pissarra Digital CFPA Rafael Farré Manel Izquierdo

Embed Size (px)

description

Ús didàctic de la Pissarra Digital CFPA Rafael Farré Manel Izquierdo

Transcript of La Pissarra Digital

 • 1. CFPA Rafael Farr Manel Izquierdo IV Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula La Pissarra Digital

2.

  • Pissarra Digital : Sistema tecnolgic, generalment integrat per un ordinador i un videoprojector, que permet projectar continguts digitals en un format idoni per a la visualitzaci en grup. Es pot interactuar sobre les imatges projectades mitjanant els perifrics de l'ordinador: ratol, teclat.....

3.

  • Pissarra Digital Interactiva : Sistema tecnolgic, generalment integrat per un ordinador, un videoprojector i un dispositiu de control de punter, que permet projectar en una superfcie interactiva continguts digitals en un format idoni per a la visualitzaci en grup. Es pot interactuar directament sobre la superfcie de projecci

4. IV Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula Implantaci de la Pissarra Digital 5.

 • Indueix o ha de portar a una progressiva innovaci de les prctiques docents.
 • Facilita una millora dels aprenentatges dels estudiants.

6.

 • Poden ajudar a reduir el fracs escolar.
 • Ajuden a renovar els processos d'ensenyament - aprenentatge.

7.

 • Ajuden a renovar les metodologies docents.
 • Incrementen les motivacions dels estudiants.

8.

 • Faciliten la consecuci d'aprenentatges ms significatius.
 • Facilita, al estudiants, el seguiment de les explicacions.

9.

  • Paper ms actiu per part dels estudiants.
  • Font inesgotable de materials multimdia

10.

 • Facilita la integraci de les TIC, a les activitats de l'aula.
 • Aprenentatge continu per part del professorat i dels alumnes.

11.

  • Les grans dimensions de les pissarres, permeten una millor interacci amb el software i els diferents programes.

12. IV Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula Paper del Professorat 13.

  • Deixa de ser el principal transmissor d'informaci als alumnes.
  • Es converteix en el mediador entre la cultura i els estudiants.

14.

  • Gestiona coneixements i orienta els aprenentatges.
  • Guia en la selecci i estructuraci de la informaci disponible.

15.

  • Pot realitzar una avaluaci formativa (Autoavaluaci i Coavaluaci ).
  • Gestor de dinmiques de grup i motivador.

16. IV Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula Paper dels Alumnes 17.

 • Reforar els processos reflexius.
 • Construcci de coneixements.

18.

  • Comprendre i planificar les tasques.
  • Seleccionar i organitzar la informaci de manera critica i creativa.

19.

  • Elaborar aquesta informaci per comprendre-la.
  • Integrar la informaci significativament als seus coneixements previs.

Jerome Bruner 20.

  • Transferir i aplicar els coneixements a la vida real.
  • Avaluar i contrastar els objectius amb els resultats assolits.

21.

  • Paper actiu i autnom en l'organitzaci de les activitats d'aprenentatge.
  • Aprendre amb autonomia.

22.

  • Desenvolupar habilitats metacognitives.
  • Desenvolupar un aprenentatge significatiu per construir nous coneixements.

David Ausubel 23. IV Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula Qu podem fer amb una PDI o PDIP 24.

   • Suport a les explicacions del professorat.
   • Presentaci d'activitats i recursos.

25.

   • Presentaci de treballs per part dels estudiants.
   • Exposici de treballs en grup.

26.

   • Suport a debats de classe.
   • La premsa a l'aula (multilingisme).
   • Videoconferncies.

27.

  • Exercicis collaboratius a classe.
  • Correcci collectiva d'exercicis a l'aula.

28.

  • Resposta a preguntes sobrevingudes.
  • Sntesis conjuntes a classe.

29.

  • Aprenentatge de programes informtics.
  • La Webcam Xats.

30.

  • Vdeos.
  • Pgines interactives.

31. IV Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula Reflexi Final 32.

 • Informar-se i triar la ms adient. 33. Qu vull fer?
 • Qu vull aconseguir?

34.

 • Qu implica?
 • Com ho far?

35.

 • Com ho puc aconseguir?
 • Per on comenar?

36.

 • Quins recursos tinc conec?
 • Quins instruments m'ajudaran?

37.

 • Quan ho far?
 • En quin temps?
 • Per quan temps?

38. Manel Izquierdo CFPA Rafael Farr SMART Notebook software IV Jornada innovem La societat del coneixement a l'aula Mostra d'Activitats