Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean ...Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate....

8
EHULKUren aholkua (Kalko okerrak: ‘bitartean’) 1 Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean, mendietako laponiarrak nomadak dira.

Transcript of Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean ...Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate....

Page 1: Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean ...Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate. Urkiolatik Legutiora bitarteandago Otxandio. Hamazortzitik hogeita sei urte bitarteanzebiltzan

EHULKUren aholkua (Kalko okerrak: ‘bitartean’) 1

Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean, mendietako laponiarrak nomadak dira.

Page 2: Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean ...Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate. Urkiolatik Legutiora bitarteandago Otxandio. Hamazortzitik hogeita sei urte bitarteanzebiltzan

EHULKUren aholkua (Kalko okerrak: ‘bitartean’) 2

Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitarteandiren bitartean, mendietako laponiarrak nomadak dira.

Page 3: Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean ...Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate. Urkiolatik Legutiora bitarteandago Otxandio. Hamazortzitik hogeita sei urte bitarteanzebiltzan

EHULKUren aholkua (Kalko okerrak: ‘bitartean’) 3

bitartean

Bitartean, begi gaiztoz, kirik egiten zioten elkarri, nork lehenik irria zabalduko.

partizipioa + bitartean

Adituen esanetan, ‘Cardiowest’ bihotz artifizialari esker, gaixo gehiagok iraun dezakete bizirik, transplantu beharreko bihotza iritsi bitartean.

Denborazko balioaDenborazko balioa du, batez ere.AldiberekotasunaAldiberekotasuna adierazten du adibide hauetan.

bitarteanbitartean

Page 4: Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean ...Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate. Urkiolatik Legutiora bitarteandago Otxandio. Hamazortzitik hogeita sei urte bitarteanzebiltzan

EHULKUren aholkua (Kalko okerrak: ‘bitartean’) 4

-(e)N bitartean

Hizlaria mintzatzen zen bitartean, entzuleei negarra zerien.

Laosko elefante-ehiztaria ehizara abiatzerakoan, aditzera ematen dio emazteari, arren ez ilerik mozteko, bera kanpoanden bitartean: ilea mozten badu, elefanteak lakioak hautsiko ditu.

James George Frazer, Urrezko abarra I, 1995.

bitarteanbitartean

Baita adibide hauetan ere:

Page 5: Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean ...Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate. Urkiolatik Legutiora bitarteandago Otxandio. Hamazortzitik hogeita sei urte bitarteanzebiltzan

EHULKUren aholkua (Kalko okerrak: ‘bitartean’) 5

Aberetegia erre da, baina etxea ez, bitartean baitzuten laratza.

Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate.

Urkiolatik Legutiora bitartean dago Otxandio.

Hamazortzitik hogeita sei urte bitartean zebiltzan lau gazteok.

Lau eurotik bostera bitartean ordaindu behar izaten da.

Begiak erdi itxirik egoten da zuhaitz-igela ilunabarra bitartean.

bitarteanbitartean

Denborazko balioaz gainera, beste balio batzukbeste balio batzuk ere baditu. Adibide hauetan, espazioespazio-- edo denboradenbora--tarteatartea adierazi nahi du:

Page 6: Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean ...Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate. Urkiolatik Legutiora bitarteandago Otxandio. Hamazortzitik hogeita sei urte bitarteanzebiltzan

EHULKUren aholkua (Kalko okerrak: ‘bitartean’) 6

Balio horietaz gainera, kontrastea adierazteko ere erabiltzen dasarritan, gaztelaniaren interferentziaz. Hala ere, ez dago argi zenbateraino har dezakeen esanahi hori.

Kostaldeko laponiarrak sedentarioak dira; mendietako laponiarrak, berriz, nomadak.Kostaldeko laponiarrak sedentarioak dira; mendietako laponiarrak, ostera, nomadak.Kostaldeko laponiarrak sedentarioak dira; mendietakoak, aldiz, nomadak.Kostaldeko laponiarrak sedentarioak dira, eta mendietakoak, berriz, nomadak.

Aurkaritza-lokailu batzuk erabil daitezke, hasiera-hasierako adibidea zuzentzeko. Honela:

Page 7: Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean ...Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate. Urkiolatik Legutiora bitarteandago Otxandio. Hamazortzitik hogeita sei urte bitarteanzebiltzan

EHULKUren aholkua (Kalko okerrak: ‘bitartean’) 7

# Hogeiko hamarkadan, antzerkigileek esperimentalismo estetikoaren bidetik jo zutenn bitarteanbitartean, hogeita hamarreko hamarkadan errealismo sozialista gailendu zen.

# 2025ean, bi langile egongo dira erretirodun bakoitzeko, egun lau daudenn bitarteanbitartean.

# Irratiko mezua, nolabait esatearren, uhinetan galtzen denenbitarteanbitartean, telebistako mezuak iraun egiten du, sentsu gehiagotatik sartzen delako.

Honako esaldi hauek ere badaezpadakoak dira:

Page 8: Kostaldeko laponiarrak sedentarioak diren bitartean ...Aralar eta Aizkorri bitartean, Etxegarate. Urkiolatik Legutiora bitarteandago Otxandio. Hamazortzitik hogeita sei urte bitarteanzebiltzan

EHULKUren aholkua (Kalko okerrak: ‘bitartean’) 8

Kontrastea Kontrastea adierazi nahi badugu, hobe juntadurarajuntadurara eta justaposiziorajustaposiziorajotzea, eta lokailuren batlokailuren bat (berriz, aldiz, ostera…) erabiltzea.

Hogeiko hamarkadan, antzerkigileek esperimentalismo estetikoaren bidetik jo zuten; hogeita hamarreko hamarkadan,berriz, errealismo sozialista gailendu zen.

2025ean, bi langile egongo dira erretirodun bakoitzeko; egun, aldiz, lau langile daude.

Irratiko mezua galdu egiten da uhinetan, nolabait esatearren, etatelebistakoak, ostera, iraun egiten du, sentsu gehiagotatik sartzen delako.

Hogeiko hamarkadan, antzerkigileek esperimentalismo estetikoaren bidetik jo zuten; hogeita hamarreko hamarkadan,berrizberriz, errealismo sozialista gailendu zen.

2025ean, bi langile egongo dira erretirodun bakoitzeko; egun, aldizaldiz, lau langile daude.

Irratiko mezua galdu egiten da uhinetan, nolabait esatearren, etaetatelebistakoak, osteraostera, iraun egiten du, sentsu gehiagotatik sartzen delako.