KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa %...

of 28 /28
KALE ERABILERAREN KALE ERABILERAREN NEURKETA NEURKETA ZALDIBAR 2006ko neurketa

Embed Size (px)

Transcript of KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa %...

Page 1: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

KALE ERABILERAREN KALE ERABILERAREN NEURKETANEURKETA

ZALDIBAR

2006ko neurketa

Page 2: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

EuskaraEuskara gaitasunagaitasuna etaeta erabileraerabilera

% 49,9

% 19,1

0 20 40 60 80 100

Ezagutza (2001)

Erabilera (2006)

Zaldibarko ezagutza eta erabilera

Page 3: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

ErabilerarenErabileraren bilakaerabilakaera (95(95--06)06)

Erabileraren bilakaera Zaldibarren (1995-2006)

% 19,1

% 29,8

% 26,7

0

20

40

60

80

100

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Page 4: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

EuskararenEuskararen erabileraerabilera adinadin taldeentaldeen araberaarabera

Adin-taldeen araberako erabilera,Zaldibarren

% 11,5% 17,6

% 24% 23,3% 19,1

0

20

40

60

80

100

Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

Adin taldeka Erabilera guztira

Page 5: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

ErabilerarenErabileraren bilakaerabilakaera adinadin--taldekataldeka

% 34 % 36,9

% 23,3 % 18,6% 25,8

% 24 % 20% 24,5

% 17,6

% 56,6

% 43,5

% 11,5

0

20

40

60

80

100

Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

Erabileraren bilakaera adin-taldeka, Zaldibarren

1995 2002 2006

Page 6: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

ErabileraErabilera neurraldineurraldi bakoitzeanbakoitzean

% 14,1

% 21

% 21

% 20,7% 18

% 16,7

0 20 40 60 80 100

asteart, 11-13

asteazk., 18-20

osteg, 11-13

larunb, 11-13

larunb, 18-20

igand, 11-13

Neurraldi bakoitzean jasotako erabilera

Page 7: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

SexuarenSexuaren eraginaeragina erabileranerabileran

% 18,2

% 19,8

0 20 40 60 80 100

Emakumezkoak

Gizonezkoak

Sexuaren eragina erabileran

Page 8: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

SexuarenSexuaren araberakoaraberako erabilerarenerabileraren bilakaerabilakaera

% 19,8% 18,2

% 36,7% 22

0 20 40 60 80 100

2002

2006

Sexuaren araberako erabileraren bilakaera

Emakumezkoak Gizonezkoak

Page 9: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

HaurrenHaurren presentziarenpresentziaren eraginaeragina (I)(I)

% 24,2

% 12

0 20 40 60 80 100

Haurrak bai

Haurrak ez

Haurren presentziaren eragina erabileran (I)

Page 10: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

HaurrenHaurren presentziarenpresentziaren eraginareneraginaren bilakaerabilakaera (I)(I)

% 24,2% 12

% 35,9% 25,4

0 20 40 60 80 100

2002

2006

Haurren presentziaren eraginaren bilakaera (I)

Haurrak bai Haurrak ez

Page 11: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

HaurrenHaurren presentziarenpresentziaren eraginaeragina (II)(II)

% 29,5

% 15,2

% 10,9

% 12

0 20 40 60 80 100

Haurrik ez

Haurren artean

Haurrak ez mintz

Haurrak mintzak.

Haurren presentziaren eragina erabileran (II)

Page 12: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

HaurrenHaurren presentziarenpresentziaren eraginareneraginaren bilakaerabilakaera (II)(II)

% 29,5% 39,6

% 15,2% 21,2

% 10,9% 33,6

% 12% 25,4

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Haurrik ez

Haurren artean

Haurrak ez mintz

Haurrak mintzak.

Haurren presentziaren eraginaren bilakaera (II)

2006 2002

Page 13: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

TaldearenTaldearen osakerarenosakeraren araberakoaraberako erabileraerabilera

% 11,8

% 25,7

0 20 40 60 80 100

Adin t. bereko

Adin t.ezberdineko

Taldearen osakeraren araberako erabilera

% 12

% 11,9

0 20 40 60 80 100

Adin t. bereko

Adin t.ezberdineko

Talde-osakeraren araberako erabilera, haurrik gabe

Page 14: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

AdinAdin--taldetalde berekoenberekoen artekoarteko erabileraerabilera

% 7,4

% 11,9

% 37,5

% 10,9

0 20 40 60 80 100

haurrak

gazteak

helduak

adinekoak

Adin-talde berekoen arteko erabilera

Page 15: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

EuskararenEuskararen ezagutzaezagutza ZaldibarrenZaldibarren

Zaldibarko ezagutza (2001)

% 49,9

% 31,1

% 19

Euskaldunak Ia euskaldunak Erdaldunak

Euskaldunak Zaldibarren

% 74,1

% 3,3% 22,6

EuskaldunalfabetatuakEuskaldun partzialkialfabetatuakEuskaldunalfabetatugabeak

Ia euskaldunak Zaldibarren

% 27,6

% 19,8

% 52,6

Ia euskaldunalfabetatuakIa euskaldunalfabetatugabeakIa euskaldun pasiboak

Page 16: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

EzagutzarenEzagutzaren bilakaerabilakaeraEzagutzaren bilakaera Zaldibarren (2001)

% 40,1% 44,6 % 48,3 % 49,9

% 19% 15,7

% 18% 12,5

% 31,1% 36% 37,4

% 47,4

0

20

40

60

80

100

1986 1991 1996 2001

Euskaldunak Ia euskaldunak Erdaldunak

Page 17: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

EzagutzarenEzagutzaren bilakaerabilakaera adinadin taldekataldeka

Adin-taldekako ezagutzaren bilakaera Zaldibarren

% 35,7

% 57,6

% 83,5% 82,3

% 42,4% 37,6

% 46,4

% 70,9

% 39,9% 40,7

% 39,4% 23,5

% 58,8% 54,8% 53,1% 47,6

0102030405060708090

100

1986 1991 1996 2001

Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

Page 18: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

EzagutzarenEzagutzaren bilakaerabilakaera adinadin taldekataldeka (II)(II)

Abadiñon, adin-taldekako ezagutzaren bilakaera

% 79,4% 78,5

% 56,6

% 37,3

% 72,3

% 55,8

% 39,2% 38 % 40,5% 42,5% 43,2 % 41,1

% 60,9% 65,9

% 70,3% 74,5

0102030405060708090

100

1986 1991 1996 2001

Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

Iurretan, adin-taldekako ezagutzaren bilakaera

% 73,7% 64,5

% 41

% 33,1

% 63,2

% 49,4

% 36,4% 40,2

% 38,9% 39,3% 39

% 63,1 % 58,6

% 67,4% 69

0102030405060708090

100

1986 1991 1996 2001

Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

Page 19: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

ESPERO DAITEKEEN ERABILERA ESPERO DAITEKEEN ERABILERA ETA ERABILERA ERREALAETA ERABILERA ERREALA

Page 20: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

Espero Espero daitekeendaitekeen erabileraerabilera --isotropiakoaisotropiakoa--((adibideaadibidea))

Euskararen ezagutza mailaren arabera, espero daitekeen erabilerakalkulatzen da. Hau da, ezagutza hainbestekoa izanik, euskaldunak euskaldunekin elkartzeko ze aukera dagoen aztertzen da (bikotekako, hirukotekako, eta laukotekako elkarrizketetan); alegia, euskaraz hitz egitea estatistikoki zenbatean den posible.

Horretarako, gure hipotesian, euskaldunak euskaldunekinelkartzen direnean BETI euskaraz mintzatuko direla suposatuko dugu; egoera baikorrena, beraz. Hipotesi horri jarraituta, ezagutzaren eta erabileraren arteko erlazioa aztertuko dugu.

Adibide bat:

Page 21: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

Espero Espero daitekeendaitekeen erabileraerabilera --isotropiakoaisotropiakoa--((adibideaadibidea))

Eman dezagun laukote batean (A, B, D, eta C) hiru elebidun ditugula:

A, B, eta D.

Laukote horretan euskararen ezagutza % 75ekoa da, lautik hiru baitira euskaraz hitz egiteko gai. Azter dezagun jarraian euskararen erabilera

konbinaketak eginaz:

EUSKARAZ: AB, AD, BD; ABD

GAZTELANIAZ:AC, BC, DC; ABC, BDC eta ADC

Ondorioa garbia da: hamaika taldetatik ⎯6 bikote, 4 hirukote eta laukote 1⎯ lau taldetan arituko dira euskaraz ⎯ 3 bikotetan eta hirukoteko

batean⎯. Hau da, taldeen % 36,4ean arituko dira euskaraz.

Page 22: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

Espero Espero daitekeendaitekeen erabileraerabilera ((isotropiakoaisotropiakoa) ) etaeta kaleankalean neurtutakoaneurtutakoa

% 18,2 % 19,1

020406080

100

Espero daitekeenerabilera

Behatutako erabilera

ZALDIBARren espero daitekeen erabilera eta erabilera erreala

Page 23: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

IngurukoInguruko herriekikoherriekiko alderaketaalderaketa

% 49,9

% 18,2

% 19,1

% 52,4

% 20,4

% 32,3

% 53,8

% 21,7

% 25,8

% 58,9

% 26,9

% 33,9

0

20

40

60

80

100

ZALDIBAR Abadiño Zornotza Elorrio

Ezagutza, espero daitekeen erabilera, eta erabilera erreala eskualdeko hainbat herritan

Ezagutza (01) Espero daitekeen erabilera Erabilera erreala

Page 24: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

EskualdeaEskualdea, , probintziaprobintzia, , etaeta HegoHego EHEH

% 49,9

%18,2%19,1

% 47,2

%16,1

% 24,6 % 25

% 3,9% 11

% 28

% 5

% 14,2

0102030405060708090

100

ZALDIBAR Durangaldea Bizkaia Hego EuskalHerria

Ezagutza, espero daitekeen erabilera, eta erabilera erreala

Ezagutza (01) Espero daitekeen erabilera Erabilera erreala

Page 25: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

BilakaeraBilakaera datozendatozen urteetanurteetan ((prospekzioaprospekzioa))

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Euskaldunak 1409 1378 1370 1362 1355 1347 1340 1332 1325 1317 1310 1303

% 49,9 51,2 51,5 51,9 52,2 52,6 52,9 53,2 53,6 53,9 54,3 54,6

Euskaldun kopuruaren bilakaeraZALDIBAR

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Erabilera (%) 18,2 19,4 19,7 19,9 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5 21,9 22,2 22,5

ZALDIBARErabilera isotropiakoa (estimazioa)

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Erabilera

0102030405060708090

100

Ezagutzaren eta erabileraren bilakaera ZALDIBARren

Erabilera

Ezagutza

Page 26: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

ONDORIO NAGUSIAK (I)ONDORIO NAGUSIAK (I)

1) Erabilera indizea % 19 da. 2002tik 2006ra ia 11 puntuan jaitsi da erabilera Zaldibarren. 1995etik, berriz, 7,6 puntu.

2) Adin-taldeka: haurrak eta gazteak dira euskara gehien erabiltzen dutenak (% 23-24 artean). Gutxien erabiltzen dutenak, berriz, adinekoak (% 11,5). Helduen erabilera ere, batez bestekoaren azpitik (% 17,6).

Bilakaera (1995-2006):Erabilerak behera egin du adin talde guztietan 2002tik 2006ra. Baita

1995etik ere, gazteetan izan ezik.Haurren erabilerak nabarmen egin du behera; baita adinekoenak ere.

Helduengan eta gazteengan jaitsiera apalagoa izan da.

Page 27: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

ONDORIO NAGUSIAK (II)ONDORIO NAGUSIAK (II)

3) Sexua: emakumezkoek eta gizonezkoek neurri beretsuanhitz egin dute Zaldibarren euskaraz (puntu eta erdiko aldea, emakumeek gehiago).

1995eko eta 2002ko neurketan ere emakumeek gehiago.

4) Haurren presentzia: eragile garrantzitsua, haurrak presente izanik erabilera bikoiztu egiten da.

Haurrak mintzakide direnean (elkarrizketan zuzenean parte hartzean), erabilerak nabarmen gora.

Haurraren presentzia soilak eragin txikia du nagusien erabileran.

Page 28: KALE ERABILERAREN NEURKETA · 2010-11-02 · erabilera erreala. Inguruko herriekiko alderaketa % 49,9 % 18,2 % 19,1 % 52,4 % 20,4 % 32,3 % 53,8 % 21,7 % 25,8 % 58,9 % 26,9 % 33,9

ONDORIO NAGUSIAK (III)ONDORIO NAGUSIAK (III)

5) Taldearen osakera: adin-talde berekoen artean (haurrak ere tartean izanda) erabilera maila baxuagoa izan da (% 12), taldea adin-talde ezberdineko kideez osatua izatean baino (% 26).

Haurren arteko eta helduen arteko elkarrizketetan erabilera antzekoa jaso da; haurretan erabilera altuagoa izatea espero zen.

6) Espero zitekeen erabilera (% 18) kale neurketak jaso duen erabilera erreala baino baxuagoa (% 19).

Eskualdeko beste herrietan, erabilera erreala dezente altuagoa izan da espero zitekeenarekin alderatuta.