Juli Primaria

11
Presentació de l'escola Presentació de l'escola Bac de Cerdanya Bac de Cerdanya Juli Juli

Transcript of Juli Primaria

Presentació de l'escolaPresentació de l'escola

Bac de CerdanyaBac de Cerdanya

JuliJuli

Colònies al Delta Colònies al Delta

L'he triat perquè L'he triat perquè vaig ser l'únic vaig ser l'únic que sabia fer que sabia fer servir la barca . servir la barca .

El paradís de la xocolata El paradís de la xocolata

M'agrada M'agrada perquè el Marc perquè el Marc era llaminer per era llaminer per la Setmana la Setmana Cultural i em fa Cultural i em fa molta gràcia.molta gràcia.

Tv tdtTv tdt

M'agrada perquè M'agrada perquè és quan fèiem és quan fèiem les notícies tv3 les notícies tv3 Ceip. Bac de Ceip. Bac de cerdanya, a 5è.cerdanya, a 5è.

Cadí--MoixeróCadí--Moixeró

Aquí és quan Aquí és quan vam anar al Cadí vam anar al Cadí Moixeró Moixeró d‘excursió.d‘excursió.

M'agrada per què M'agrada per què la natura la natura m’encanta.m’encanta.

Amic invisibleAmic invisible

Això és el regal Això és el regal de l'amic de l'amic invisible, que em invisible, que em va fer el Pau. va fer el Pau.

M'agrada per què M'agrada per què el va fer amb el va fer amb pols i suor per pols i suor per mi. mi.

CarnestoltesCarnestoltes Aquí estaven fent Aquí estaven fent

el pregó de el pregó de cinquè, els de cinquè, els de sisè vam apagar sisè vam apagar el rei el rei carnestoltes.carnestoltes.

Ho recordo què Ho recordo què era el primer any era el primer any que apagava el que apagava el carnestoltescarnestoltes

Sant Jordi Sant Jordi

Per Sant Jordi Per Sant Jordi veníem pastissos, veníem pastissos, roses, roses, sabons,etc. sabons,etc.

L‘he posat L‘he posat perquè recordo perquè recordo que vam vendre que vam vendre molta molta mercaderia. mercaderia.

Colònies Colònies

Quan vam tirar Quan vam tirar amb arc a les amb arc a les colònies...colònies...

Em va agradar Em va agradar molt l'activitat de molt l'activitat de tir amb arc.tir amb arc.

6a hora de TAC6a hora de TAC

Aquesta foto, la Aquesta foto, la vaig fer per Tac. vaig fer per Tac. Era la millor foto Era la millor foto que es va fer. que es va fer.

Fi del powerpoint Fi del powerpoint

M’ho he passat molt M’ho he passat molt bé aquest anys que bé aquest anys que

he estat al cole he estat al cole Ceip bac de Ceip bac de Cerdanya.Cerdanya.