jakintzaren ibilbide - JAKINTZA IKASTOLA · PDF fileJAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09...

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of jakintzaren ibilbide - JAKINTZA IKASTOLA · PDF fileJAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09...

 • jakintzaikastola

  jakintzaren

  ibilbide

  atsegin eta

  aberatsa

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 1

 • jakintzaJAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 2

 • jakintzaikastola

  ikastolanor gara

  Qu somos?

  a

  Herri ekimenetik sortutako ikastola gara, euskara eta euskal kulturarekin konprometituak eta, aldi berean,

  beste kulturetara irekiak; etengabeko hobekuntzaren bidez, hezkuntza-komunitatea osatzen dugun ikasle,

  guraso, langile eta laguntzaileen elkarlanean jarduten duena; pertsona bere osotasunean hezi nahi duena

  eta gure ikasle guztiei prestakuntzarik onena eskaini nahi diena.

  Somos una ikastola surgida de la iniciativa social, comprometidos con el euskera y la cultura vasca, as como

  abiertos a otras culturas. Basndonos en la mejora continua, con la participacin y el trabajo en equipo de la

  comunidad educativa compuesta por [email protected], padres/madres, trabajadores y colaboradores pretendemos

  ofrecer a nuestros alumnos y alumnas una formacin integral de calidad.

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 3

 • eleanitza,euskaraardatz dela

  01

  multilinge con el euskaracomo eje

  identitateoharrak

  Euskara da gure ikasketa eta harremanetarako hizkuntza. Horrekin

  batera, eleaniztasunaren alde apustu egiten dugu; beraz, euskara,

  gaztelania, ingelesa eta frantsesa ezagutu eta erabiliko dituzte

  ikasleek.

  El euskera es nuestra lengua de aprendizaje y tambin nuestra lengua

  de transmisin y comunicacin. Apostamos por el multilingismo.

  Nuestros [email protected] conocen y utilizan el euskara, castellano,

  ingls y francs.

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 4

 • 02identitateoharrak

  barneratzailea

  inclusiva

  Denon eskola denez, sexu, arraza, kultura ezberdinak...

  aberastasuntzat hartzen ditugu, eta ez diskriminatzeko arrazoitzat.

  Herriko, eskualdeko eta inguruko erakundeekin harreman iraunkorrak

  eta gertukoak ditugu arlo honen inguruan.

  Nos identificamos con una escuela abierta para todos los [email protected]

  Consideramos que las diferencias de sexo, raza y cultura nos

  enriquecen como personas.

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 5

 • 03identitateoharrak

  akonfesionala

  aconfesional

  Pertsona bakoitzaren pentsaera eta sinesmena errespetatuz, Erlijioen

  Historia eta Kulturaz gain, Etika eta Gizabide Hezkuntza lantzen

  dituzte ikasle guztiak.

  Respetamos totalmente las convicciones de cada persona. Se

  trabajan con todos los [email protected] tanto temas de Historia y Cultura de

  las religiones, como de tica y Educacin para la Ciudadana.

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 6

 • 04identitateoharrak

  anitza eta demokratikoa

  plural y democrtica

  Giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen bultzatzailea. Oinarrizko

  baloreak diren errespetu, askatasun, elkartasun eta tolerantzian hezten

  ditugu ikasleak.

  Impulsora de los derechos humanos y libertades fundamentales.

  Educamos y transmitimos a los [email protected] los valores bsicos de una

  sociedad democrtica tales como respeto, libertad, solidaridad,

  tolerancia...

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 7

 • 05identitateoharrak

  parte-hartzailea

  participativa

  Guraso, irakasle eta ikasleen parte-hartzean eta elkarlanean

  oinarritzen da gure eguneroko jarduera.

  La participacin y colaboracin entre padres/madres, profesores y

  [email protected] es bsica en nuestra prctica diaria.

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 8

 • 06identitateoharrak

  hezkidetzailea

  coeducadora

  Generoaren estereotipoak gaindituz, ikasle bakoitzaren baloreak eta

  norberaren ezberdintasunak onartu eta barneratzen ditugu.

  Superando los estereotipos de gnero que se han creado

  tradicionalmente, aceptamos y respetamos los valores y las

  diferencias de cada persona.

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 9

 • 07identitateoharrak

  etengabekohobekuntza eta berrikuntza

  EFQM ereduan oinarriturik kudeatzen dugu ikastola. Gure egitura

  malguak pertsonen inplikazioa eta denon parte-hartzea bultzatzen du.

  innovacin y mejora continua

  Apostamos por el modelo EFQM. Nuestra estructura horizontal

  refuerza la implicacin y participacin de todas las personas de la

  comunidad.

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 10

 • giza garapenhandiena ikasleentzat

  Norberaren errealitatea, gizartearena eta naturarena zentzu kritikoan ulertu eta gero, era eraginkorrean

  eraldatzeko gai izan daitezen.

  Bizitza osorako beharko dituzten hezkuntza konpetentzia orokor hauek lor ditzaten: ikasten eta pentsatzen

  ikasi, komunikatzen ikasi, elkarrekin bizitzen ikasi, norbera izaten ikasi, egiten eta ekiten ikasi.

  Helduen bizitzan sartu eta gizartean partaide eraginkor izango diren herritarrak izan daitezen.

  buscando el mayordesarrollo personaldel [email protected]

  Proporcionamos los recursos para entender de manera crtica la realidad de uno mismo, de la

  sociedad y de la naturaleza, para que sean capaces de transformarlos de manera responsable.

  Educamos en las siguientes competencias generales necesarias para toda la vida: aprender a

  pensar y a aprender, aprender a comunicar, aprender a convivir, aprender a ser uno mismo y

  aprender a hacer y emprender.

  Preparamos a los [email protected] para que se incorporen a la vida adulta, como ciudadanos y

  miembros activos de la sociedad.

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 11

 • giza baliabideak Jakintzako proiektuarekin identifikatua, ikastolako

  irakasleria iraunkorra da.

  Hezkuntza konpetentzia orokorrak eguneroko lanean

  txertatzen dituena eta bere prestakuntza etengabe

  osatzen ari dena.

  Tutoreez gain, irakasle espezialista ugari dugu:

  eleaniztasun, musika, soinketa, IKT, orientazio, eta

  laguntza premia berezikoak.

  recursos humanos

  El personal de la ikastola es estable, y plenamente

  identificado con el proyecto educativo de la ikastola.

  Est en continua formacin e integra en su funcin

  docente la enseanza de las competencias educativas

  generales.

  Adems de tutores, disponemos de una serie de

  profesores especialistas en plurilingismo, msica,

  educacin fsica, TIC, orientacin, apoyo...

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 12

 • berrikuntzenbila dihardugu

  Eleaniztasuna: Ingelesa:

  4 urtekin hasi.

  15 urtekin gai bat ingelesez (Gizarte Zientziak).

  Lehen Hezkuntza eta DBHkoentzako udalekuak ekainean.

  Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasle guztientzako saio trinkoak

  irailean.

  Gaztelania: 8 urtekin hasi.

  Frantsesa: 12 urtekin hasi (aukeran).

  Hizkuntza Proiektua: Ikastolako eremu guztietan (curricularra, ez curricularra eta

  instituzionala) modu sistematikoan aplikatuz.

  Euskaraz Bizi proiektuan murgilduak.

  Ahozkotasunaren lanketa sistematikoa.

  Komunitate dialogikoak: Ikasleak elkarrengandik ikas dezaten, gela barnean talde

  hetereogeneoak antolatzen ditugu.

  Helburu horrekin, baliabide bereziak erabiltzen ditugu gelan: irakasle

  gehiago, ikasle helduak, gurasoak, aiton-amonak...

  Bizikidetza Proiektua: Elkarrekin bizitzen ikastea da zalantzarik gabe hezkuntzak duen

  erronkarik garrantzitsuenetakoa. Jakintza ikastolako komunitateak

  bere Bizikidetza Proiektua garatu eta aplikatzen du horretarako.

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 13

 • innovadoraMultilingismo: Ingls:

  A partir de los 4 aos.

  A partir de los 15, se imparte la asignatura de Ciencias Sociales en ingls.

  Campamentos de verano en Primaria y Secundaria.

  En septiembre, sesiones intensivas para todos los [email protected] de 4 de Educacin Primaria.

  Lengua Castellana: a partir de los 8 aos

  Francs: a partir de los 12 aos (optativa)

  Proyecto lingstico: Aplicado sistemticamente en todos los mbitos (curricular, no curricular e institucional) de la ikastola.

  Proyecto Euskaraz Bizi.

  Trabajamos sistemticamente la capacidad oral.

  Comunidades dialgicas: Con la finalidad de facilitar el aprendizaje entre los [email protected], se organizan grupos heterogeneos dentro

  del aula.

  Utilizamos recursos especiales para ello (ms profesores, [email protected] [email protected], padres/madres, [email protected]).

  Proyecto de Convivencia: Aprender a convivir es uno de los retos principales de la educacin. En consecuencia, la comunidad escolar

  de Jakintza desarrolla y aplica su Plan de Convivencia.

  JAKINTZA CATALOGO:JAKINTZA CATALOGO 9/1/09 15:44 Pgina 14

 • informazio etakomunikazioteknologiak

  IKT konpetentziak definituta eta garatzen (3-16 urte).

  IKT baliabideak metodologia berritzaileen mesedean.

  XXI. mendeko ikasleak prestatzen.

  Haur HezkuntzaUrtxintxa proiektuaren material osagarria (Ttantto, Txirritx eta Xango).

  Lehen HezkuntzaIkasys proiektua: norberak ordenagailu bidez ikasteko sistema aitzindaria.

  Trebatzeko, memorizatzeko eta nork berea egiteko diseinatutako sistema.

  Txanela IKT: Txanela proiektuko eguneroko jardueretan IKT baliabideen erabilera bultzatzen duen proiektua. IKT

  konpetentziak lortzeaz gain, metodologia aktiboagoa bultzatu eta gainontzeko konpetentzien lorpena ahalbideratzen du.

  DBHIkasys eta Ostadar IKT proiektu