Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

13
Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

description

Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!. Jahan mein hain ibrat ke!........har suu namuney! Magar tujhko andha kia.......rang buu ney!. Kabhi ghor se bhi yeh.....dekha hai tu ney!! Jo maamoor the........woh mehel ab hain sooney!!. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Page 1: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai!Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Page 2: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Jahan mein hain ibrat ke!........har suu namuney!Jahan mein hain ibrat ke!........har suu namuney!Magar tujhko andha kia.......rang buu ney!Magar tujhko andha kia.......rang buu ney!

Page 3: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Kabhi ghor se bhi yeh.....dekha hai tu ney!!Kabhi ghor se bhi yeh.....dekha hai tu ney!!Jo maamoor the........woh mehel ab hain sooney!!Jo maamoor the........woh mehel ab hain sooney!!

Page 4: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai!

Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Page 5: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Miley khaak mein........ehl-e-shaan kaise kaise!!Miley khaak mein........ehl-e-shaan kaise kaise!!

Makeen hogaye........la makaan kaise kaise!!Makeen hogaye........la makaan kaise kaise!!

Page 6: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

zameen kha gayi.....naujawan kaise kaise!!zameen kha gayi.....naujawan kaise kaise!!

Hoye naamwar........benishaan kaise kaise!!Hoye naamwar........benishaan kaise kaise!!

Page 7: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai!Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Page 8: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Ajal ne na kis rahi.......chora na daara!Ajal ne na kis rahi.......chora na daara!Issi se sikander sa........fateh bhi haara!!Issi se sikander sa........fateh bhi haara!!

Page 9: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Har ek chor ke......kia kia hasrat sidhara!Har ek chor ke......kia kia hasrat sidhara!para reh gaya.....sab yahin thaat saara!para reh gaya.....sab yahin thaat saara!

Page 10: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Tujhe pehle.....bachpan ne barso khilaya!Tujhe pehle.....bachpan ne barso khilaya!Jawani phir tujhko.......majnoo banaya!Jawani phir tujhko.......majnoo banaya!

Bhurapey ne phir.......aa key kia kia sataya!Bhurapey ne phir.......aa key kia kia sataya!Ajal tera kar degi.......bilkul safaya!Ajal tera kar degi.......bilkul safaya!

Page 11: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Yehi tujhko dhunn hai........rahoon sab se baala!!Yehi tujhko dhunn hai........rahoon sab se baala!!Ho zeenat nirali.........ho fashion nirala!Ho zeenat nirali.........ho fashion nirala!

Jiya karta hai kia.......yun hi marne wala!Jiya karta hai kia.......yun hi marne wala!Tujhe husn-e-zahir ne.........dhoke mein daala!Tujhe husn-e-zahir ne.........dhoke mein daala!

Page 12: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Jahan taak mein khari.......ho ajal bhi!Jahan taak mein khari.......ho ajal bhi!Bus ab iss jahalat se........tu nikal bhi!!Bus ab iss jahalat se........tu nikal bhi!!

Ye tarz-e-maishat.......ab apna badal bhi!!Ye tarz-e-maishat.......ab apna badal bhi!!

Woh hai aish-o-ishrat ka.....koi mehel bhi!Woh hai aish-o-ishrat ka.....koi mehel bhi!

Page 13: Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai! Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!

Ye dunya-e-faani hai mehboob tujhko!!Ye dunya-e-faani hai mehboob tujhko!!Hoyi wah kia cheez marghoob tujhko!Hoyi wah kia cheez marghoob tujhko!

Nahi aqal itni bhi marzoob tujhko!Nahi aqal itni bhi marzoob tujhko!Samajh lena ab chahiye khoob tujhko!!Samajh lena ab chahiye khoob tujhko!!

Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai!Jaga jee lagane ki.......dunya nahi hai!

Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!Ye ibrat ki jaa hai........tamasha nahi hai!!