ITP PROGRAMACIÓ DOCENT

download ITP PROGRAMACIÓ DOCENT

of 17

Transcript of ITP PROGRAMACIÓ DOCENT

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  1/17

  1

  curs 2015-16

  NDEX:

  1. Dades de lassignatura (pg. 1)

  2. Equip Docent (pg. 2-3)

  3. Responsables de tutoritzaci i avaluaci (pg. 3)

  4. Programaci de lassignatura (repartiment dels Temes i continguts docents dintredel calendari lectiu)

  4.1 Docncia dirigida (pg. 4)Grup 1 (pg. 5-6)Grup 2 (pg. 7-8)Grup 3 (pg. 9-10)Grup 5 (pg. 11-12)

  5. Evidncies daprenentatge (pg. 13)

  6. Criteris davaluaci i procediment per calcular nota final (pg. 14)

  7. Programaci docent en format grfic (pg. 15-16)Grup 1 (pg. 15)Grup 2 (pg. 15)Grup 3 (pg. 16)Grup 5 (pg. 16)

  1. DADES DE LASSIGNATURA

  Nom assignatura INTRODUCCI TRACTAMENT PSICOLGIC

  Titulaci Grau PsicologiaCodi 102573

  Crdits ECTS 9

  Curs2015-16

  Primer Semestre

  Coordinadora docent

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  2/17

  2

  2. EQUIP DOCENT

  Nom professor/a Josep Dev

  Departament Psicologia Clnica i de la Salut

  e-mail [email protected] 93 581 3856

  DespatxUbicaci B5B/063

  Horari datenci Primer semestre: Dijous 17-19h

  Nom professora/a Merc Mitjavila

  Departament Psicologia Clnica i de la Salut

  e-mail [email protected]

  Telfon 93 581 1031

  Despatx

  Ubicaci B5.158.16

  Horari datenci Dimecres 12:30-14h i dimarts 17:30-19h

  Nom professor/a Marisol Mora

  Departament Psicologia Clnica i de la Salut

  e-mail @uab.cat

  Telfon 93 581 2719

  DespatxUbicaci B5b-049

  Horari datenci Dilluns 10:30-12:30h

  Nom professora/a Slvia Noguer

  Departament Psicologia Clnica i de la Salut

  e-mail [email protected]

  Telfon 93 581 144 52

  Despatx

  Ubicaci B5b/061

  Horari datenci Dimarts 8:30-10:30h. Resta a convenir

  Nom professor/a Joaquim Punt

  Departament Psicologia Clnica i de la Salut

  e-mail [email protected]

  elfon 93 581 44 52

  DespatxUbicaci B5b/061

  Horari datenci

  Nom professor/a Rosa M. Raich Escursell

  Departament Psicologia Clnica i de la Salut

  e-mail [email protected]

  Telfon 93 581 3170

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  3/17

  3

  3. Responsables de TUTORITZACI, SUPERVISI I AVALUACI

  DespatxUbicaci B5b/033

  Horari datenci

  Nom professor/a David Snchez Carracedo

  Departament Psicologia Clnica i de la Salut

  e-mail [email protected] 93 581 3855

  DespatxUbicaci B5b/035

  Horari datenci Dimecres 10:30 12:30h. Resta a convenir

  Nom professor/a Joan Torras

  Departament Psicologia Clnica i de la Salut

  e-mail [email protected]

  Telfon 93 581 44 52

  DespatxUbicaci B5b/063

  Horari datenci Dimecres 10:30-12:30h. Resta a convenir

  Grup dematrcula

  Tutoritzaci i supervisi Responsable davaluaci

  1 Merc Mitjavila Merc Mitjavila

  2 Rosa M. Raich Rosa M. Raich

  3 Marisol Mora Marisol Mora

  5 David Snchez David Snchez

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  4/17

  4

  4. PROGRAMACI DE LASSIGNATURA.La metodologia docent de lassignatura est orientada a fomentar lautonomia i lactitudcrtica.

  Es tracta de poder conixer diverses tcniques d'intervenci teraputica, les seves bases teriques,

  procediment dadministraci, mbits daplicaci i dades sobre la seva eficcia. Lestudiant podrcomplementar els continguts impartits en les classes de teoria amb les lectures previstes.Tanmateix en les classes prctiques es veur la concreci i aplicaci de les diferents tcniquesexplicades en les classes teriques. Es fomentar la visi crtica i el treball autnom.

  La docncia dirigidadaquesta assignatura est estructurada en:

  1)Classes teriques duna hora i mitja per a tots els alumnes dun mateix mdul.

  2) Sessions de discusside les lectures obligatries. Dues hores de durada, impartida amb lameitat del mdul. Es programa una sessi de discussi per cada classe de teoria. En aquestessessions es posen en com les qestions ms rellevants de les lectures, per tant, s imprescindible

  que, prviament, lestudiant hagi revisat la lectura obligatria corresponent a cada sessi. Esdisposa de la Guia de Treball on hi consten preguntes per orientar la lectura i afavorir la reflexi.Durant cadascuna d'aquestes sessions es faran dos preguntes sobre la lectura obligatria quecomptaran en l'avaluaci final (el total de 20 preguntes, 10 per cada tema, suposa un 10% de laqualificaci final).

  3) Classes de prctiques, de dues hores on es desenvolupen les prctiques: 1.Exposici/2.Relaxaci/ 3. Habilitats Socials / 4. Casos Psicoanlisi / 5.Reestructuraci Cognitiva.

  Els alumnes disposaran d'un Dossier de Lecturesrelatives al temari de l'assignatura (les que noes trobin a la biblioteca), d'una Guia de Treballamb les preguntes de comprensi i reflexi i

  activitats relatives a cada tema i que seran el fil conductor de les sessions de discussi, idun Dossier de Prctiquesamb tota la informaci i materials necessaris per a dur-les a terme.La Guia de treball i el Dossier de Prctiquesestaran disponibles a Campus Virtual i/o a Serveifotocpies.

  Les activitats de treball autnomde lestudiant inclouen: la lectura de materials de contingutsespecialitzats o complementaris despecial inters per l'adquisici de les competncies prpies dela matria i la realitzaci dun treball de prctiques

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  5/17

  5

  4.1. Docncia dirigida

  GRUP 1

  setmana

  17-11 set.

  11 Festiu

  Presentaci / Grup sencer G1 (Prof. M. Mitjavila)

  Tema 1: Introducci al model psicodinmic / Grup sencer G11 (Prof. M. Mitjavila) Lasessi de teoria daquest tema es far en els horaris dels grups de discussi.

  214-18 set.

  Tema 1: Introducci al model psicodinmic / Grup sencer G1 (noms han dassistir elsmatriculats al grup de Discussi G12)(Prof. M. Mitjavila)

  Discussi Tema 1 / Grup 11 i 12 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 1 Exposici (1a part) Grups 111 (Prof.J Torras), i 113 (Prof.S. Noguer).

  321-24 set.24 festiu

  Tema 2 (1a part): La tcnica del model dintervenci psicoanaltica/ Grup sencer G1 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 1 Exposici 1a part) / Grups 112 (Prof.J Torras), 114 (Prof.S. Noguer).

  428 set.-2 oct.

  Tema 2 (2a part): La tcnica del model dintervenci psicoanaltica/ Grup sencer G1 (Prof. M. Mitjavila)

  Discussi Tema 2 (1a part) / Grups 11 i 12 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 1 Exposici (2a part) / Grups 111 (Prof.J Torras), 113 (Prof.S. Noguer).

  55-9 oct.

  Tema 3: Procs dintervenci i habilitats teraputiques implicades / Grup sencer G1(Prof. J.Torras)

  Discussi: Tema 2 (2a part) / Grups 11 i 12 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 1 Exposici (2a part) / Grups 112 (Prof.J Torras), 114 (Prof.S. Noguer).

  612-16 oct.12 festiu

  Tema 4: Tcniques dintervenci en Control Ansietat / Grup sencer G1 (Prof.M. Mora)

  Discussi Tema 3 / Grups 11 i 12 (Prof. J. Torras)

  Prctica 2 Cas Psicoanlisi / Grups 111 i 113 (Prof. M. Mitjavila)

  719-23oct.

  Tema 5: Entrenament en Habilitats Socials / Grup sencer G1 (Prof.J Torras)

  Discussi Tema 4 / Grup 11 i 12 (Prof. M. Mora)

  Prctica 2 Cas Psicoanlisi / Grups 112 i 114 (Prof. M. Mitjavila)

  826-30 oct.

  Tema 6: Tcniques Operants / Grup sencer G1 (Prof. J. Torras)

  Discussi Tema 5 / Grups 11 i 12 (Prof. J.Torras)

  Prctica 3 Entrenament en Habilitats Socials / Grups 111 (Prof.J Torras), 113 (S.Noguer).

  9

  2-6 nov.SETMANA AVALUACI

  10

  9-13 nov.

  Tema 7: Tcniques dAutocontrol / Grup sencer G1 (Prof. J. Torras)

  Discussi Tema 6 / Grups 11 i 12 (Prof. J. Torras)

  Sessi de Teoriaru sencer 1/1

  Sessi de Discussiru 1/2

  Sessi de prctiquesru ! 1/2 en ru 5

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  6/17

  6

  Prctica 3: Entrenament en Habilitats Socials / Grups 112 (Prof.J Torras), 114 (S.Noguer).

  1116-20 nov.

  Tema 8: Tcniques de Soluci de Problemes / Grup sencer G1 (Prof. M. Mora)

  Discussi Tema 7 / Grups 11 i 12 (Prof. J. Torras)

  Prctica 4: Relaxaci / Grups 111 (Prof.J Torras), 113 (S. Noguer).

  1223-27 nov.

  Tema 9. Tcniques Cognitives / Grup sencer G1 (Prof. M. Mora)

  Discussi Tema 8 / Grups 11 i 12 (Prof. M. Mora)

  Prctica 4: Relaxaci / Grups 112 (Prof.J Torras), 114 (S. Noguer).

  1330 nov - 4

  des.

  Tema 10: Eficcia y prctica basada en evidencia (Prof. D. Snchez)

  Discussi Tema 9 / Grups 11 i 12. (Prof. M. Mora)

  Prctica 5: Reestructuraci Cognitiva / Grups 111 (Prof.J Torras), 113 (S. Noguer).

  147-11 des.7-8 Festiu

  Setmana sense docncia programada

  1514-18 des.

  Discussi Tema 10 / Grups 11 i 12 (Prof. D. Snchez)

  Prctica 5: Reestructuraci Cognitiva / Grups 112 (Prof.J Torras), 114 (S. Noguer).

  21 desembre Lliurament Treball Prctiques

  164-8 gen.

  5 i 6 FestiuSetmana sense docncia programada

  17 SETMANA AVALUACI 11 - 15 gener18 SETMANA REAVALUACI 18 - 22 gener

  19 SETMANA REAVALUACI 25 - 29 gener

  20 SETMANA Intersemestral 1-5 febrer

  En cas de festius no previstos en el moment de fer aquesta programaci docent, o que es suspenguin lesclasses per qualsevol motiu no previst en la programaci, els estudiants dels grups afectats poden assistir aqualsevol altre grup de lassignatura per no perdre la docncia.

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  7/17

  7

  GRUP 2

  setmana

  1

  7-11 set.11 Festiu

  Presentaci / Grup sencer G2 (Prof. M. Mitjavila)

  Tema 1: Introducci al model psicodinmic / Grups 21 i 22 (Prof. M. Mitjavila) La sessi deteoria daquest tema es far en els horaris dels grups de discussi.

  214-18 set.

  Tema 2 (1a part): La tcnica del model dintervenci psicoanaltica/ Grup sencer G2 (Prof. M. Mitjavila)

  Discussi Tema 1 / Grup 21 i 22 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 1 Exposici (1a part) Grups 211 (Prof. S. Noguer), i 213 (Prof.M. Mora).

  321-24 set.

  24 festiu

  Tema 2 (2a part): La tcnica del model dintervenci psicoanaltica/ Grup sencer G2 (Prof. M. Mitjavila)

  Discussi Tema 2 (1a part) / Grup 21 i 22 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 1 Exposici (1a part) / Grups 212 (Prof. S. Noguer)

  428 set.-2 oct.

  Tema 3: Procs dintervenci i habilitats teraputiques implicades / Grup sencer G2(Prof. J.Torras)

  Discussi Tema 2 (2a part) / Grups 21 i 22 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 1 Exposici (2a part) / Grups 211 (Prof. S. Noguer) i 213 (Prof.M. Mora).Prctica 2 Cas Psicoanlisi / Grups 214 (Prof. M. Mitjavila)

  55-9 oct.

  Tema 4: Tcniques dintervenci en Control Ansietat / Grup sencer G2 (Prof. R. Raich)

  Discussi: Tema 3 / Grups 21 i 22 (Prof. J. Torras)

  Prctica 1 Exposici (2a part) / Grup 212 (Prof. S. Noguer)Prctica 2 Cas Psicoanlisi / Grups 211 i 213 (Prof. M. Mitjavila)

  6

  12-16 oct.12 festiu

  Prctica 2 Cas Psicoanlisi / Grup 212 (Prof. M. Mitjavila)Prctica 1 Exposici (1a part) / Grup 214 (Prof. M. Mora)

  7

  19-23oct.

  Tema 5: Entrenament en Habilitats Socials / Grup sencer G2 (Prof. R. Raich)

  Discussi Tema 4 / Grup 11 i 12 (Prof. R. Raich)

  Prctica 1 Exposici (2a part) / 214 (Prof.M. Mora).

  826-30 oct.

  Tema 6: Tcniques Operants / Grup sencer G2 (Prof. J. Torras)Discussi Tema 5 / Grups 21 i 22 (Prof. R. Raich)

  Prctica 3 Entrenament en Habilitats Socials / Grups 211 (Prof. S. Noguer), i 213 (Prof.M. Mora).

  9

  2-6 nov.SETMANA AVALUACI

  10

  9-13 nov.

  Tema 7: Tcniques dAutocontrol / Grup sencer G1 (Prof. J. Torras)

  Discussi Tema 6 / Grups 21 i 22 (Prof. J. Torras)

  Prctica 3: Entrenament en Habilitats Socials / Grups 212 (Prof. S. Noguer), i 214 (Prof.M. Mora).

  1116-20 nov.

  Tema 9. Tcniques Cognitives / Grup sencer G2 (Prof. S. J. Torras)Discussi Tema 7 / Grups 21 i 22 (Prof. J. Torras)

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  8/17

  8

  En cas de festius no previstos en el moment de fer aquesta programaci docent, o que es suspenguin lesclasses per qualsevol motiu no previst en la programaci, els estudiants dels grups afectats poden assistir aqualsevol altre grup de lassignatura per no perdre la docncia.

  Prctica 4: Relaxaci / Grups 211 (Prof. M. Mora), i 213 (Prof.S. Noguer).

  1223-27 nov.

  Tema 8: Tcniques de Soluci de Problemes / Grup sencer G2 (Prof. J. Torras)

  Discussi Tema 9 / Grups 21 i 22 (Prof. J. Torras)

  Prctica 4: Relaxaci / Grups 212 (Prof. S. Noguer), i 214 (Prof.S. Noguer).

  1330 nov - 4

  des.

  Tema 10: Eficcia y prctica basada en evidencia (Prof. J. Torras)

  Discussi Tema 8 / Grups 21 i 22. (Prof. J. Torras)

  Prctica 5: Reestructuraci Cognitiva / Grups 211 (Prof. M. Mora), i 213 (Prof.M. Mora).

  14

  7-11 des.7-8 Festiu

  Setmana sense docncia programada

  15

  14-18 des.

  Discussi Tema 10 / Grups 21 i 22 (Prof. J. Torras)

  Prctica 5: Reestructuraci Cognitiva / Grups 212 (Prof. S. Noguer), i 214 (Prof.M.Mora).

  21 desembre Lliurament Treball Prctiques

  164-8 gen.

  5 i 6 FestiuSetmana sense docncia programada

  17 SETMANA AVALUACI 11 - 15 gener

  18 SETMANA REAVALUACI 18 - 22 gener

  19 SETMANA REAVALUACI 25 - 29 gener

  20 SETMANA Intersemestral 1-5 febrer

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  9/17

  9

  GRUP 3

  setmana

  1

  7-11 set.11 Festiu

  Presentaci / Grup sencer G3 (Prof. D. Snchez)

  Tema 1: Introducci al model psicodinmic / Grups 31 i 32 (Prof. M. Mitjavila) La sessi deteoria daquest tema es far en els horaris dels grups de discussi.

  214-18 set.

  Tema 3: Procs dintervenci i habilitats teraputiques implicades / Grup sencer G3(Prof. J.Torras)

  Discussi Tema 1 / Grup 31 i 32 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 1 Exposici (1a part) Grups 311 (Prof. S. Noguer), i 313 (Prof.S. Noguer).

  3

  21-24 set.24 festiu

  Tema 4: Tcniques dintervenci en Control Ansietat / Grup sencer G3 (Prof. M. Mora)

  Prctica 1 Exposici (1a part) / Grups 312 (Prof. S. Noguer), i 314 (Prof.S. Noguer).

  428 set.-2 oct.

  Discussi Tema 3 / Grups 31 i 32 (Prof. J. Torras)

  Prctica 1 Exposici (2a part) / Grups 311 (Prof. S. Noguer), i 313 (Prof.S. Noguer).

  55-9 oct.

  Tema 2 (1a part): La tcnica del model dintervenci psicoanaltica/ Grup sencer G3 (Prof. M. Mitjavila)

  Discussi Tema 4 / Grups 31 i 32 (Prof. M. Mora)

  Prctica 1 Exposici (2a part) / Grups 312 (Prof. S. Noguer), i 314 (Prof.S. Noguer).

  612-16 oct.12 festiu

  Tema 2 (2a part): La tcnica del model dintervenci psicoanaltica/ Grup sencer G3

  (Prof. M. Mitjavila)

  Discussi Tema 2 (1a part) / Grups 31 i 32 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 2 Cas Psicoanlisi / Grups 311 (Prof. M. Mitjavila) Per problemes de calendari el Pl313 no t sessi programada per la prctica del cas Psicoanlisi. Els estudiants afectats poden assistira qualsevol dels grups de prctiques de lassignatura per recuperar la sessi.

  7

  19-23oct.

  Tema 5: Entrenament en Habilitats Socials / Grup sencer G3 (Prof. J. Torras)

  Discussi Tema 2 (2a part) / Grup 31 i 32 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 2 Cas Psicoanlisi / Grups 312 i 314 (Prof. M. Mitjavila)

  826-30 oct.

  Tema 6: Tcniques Operants / Grup sencer G2 (Prof. J. Torras)

  Discussi Tema 5 / Grups 31 i 32 (Prof. J. Torras)

  Prctica 3: Entrenament en Habilitats Socials / Grups 311 (Prof. S. Noguer), i 313(Prof.S. Noguer).

  92-6 nov.

  SETMANA AVALUACI

  109-13 nov.

  Tema 8: Tcniques de Soluci de Problemes / Grup sencer G3 (Prof. M. Mora)

  Discussi Tema 6 / Grups 31 i 32 (Prof. J. Torras)

  Prctica 3: Entrenament en Habilitats Socials / Grups 312 (Prof. S. Noguer), i 314(Prof.S. Noguer).

  11 Tema 9. Tcniques Cognitives / Grup sencer G3 (Prof. M. Mora)

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  10/17

  10

  En cas de festius no previstos en el moment de fer aquesta programaci docent, o que es suspenguin lesclasses per qualsevol motiu no previst en la programaci, els estudiants dels grups afectats poden assistir aqualsevol altre grup de lassignatura per no perdre la docncia.

  16-20 nov. Discussi Tema 8 / Grups 31 i 32 (Prof. M. Mora)

  Prctica 4: Relaxaci / Grups 311 (Prof. S. Noguer), i 313 (Prof. S. Noguer).

  12

  23-27 nov.

  Tema 7: Tcniques dAutocontrol / Grup sencer G3 (Prof. S. Noguer)

  Discussi Tema 9 / Grups 31 i 32 (Prof. M. Mora)Prctica 4: Relaxaci / Grups 312 (Prof. S. Noguer), i 314 (Prof. S. Noguer).

  1330 nov - 4

  des.

  Tema 10: Eficcia y prctica basada en evidencia / Grup sencer G3 (D. Snchez)

  Discussi Tema 7 / Grups 31 i 32 (Prof. S. Noguer)

  Prctica 4: Reestructuraci Cognitiva / Grups 311 (Prof. S. Noguer), i 313 (Prof. S.Noguer).

  14

  7-11 des.7-8 Festiu

  Setmana sense docncia programada

  1514-18 des.

  Discussi Tema 10 / Grups 11 i 12 (Prof. D. Snchez)

  Prctica 4: Reestructuraci Cognitiva / Grups 312 (Prof. S. Noguer), i 314 (Prof. S.Noguer).

  21 desembre Lliurament Treball Prctiques

  16

  4-8 gen.5 i 6 Festiu

  Setmana sense docncia programada

  17 SETMANA AVALUACI 11 - 15 gener

  18 SETMANA REAVALUACI 18 - 22 gener

  19 SETMANA REAVALUACI 25 - 29 gener20 SETMANA Intersemestral 1-5 febrer

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  11/17

  11

  GRUP 5

  setmana

  1

  7-11 set.11 Festiu

  Presentaci / Grup sencer G5 (Prof. D. Snchez)

  Tema 1: Introducci al model psicodinmic / Grups 51 i 52 (Prof. M. Mitjavila) La sessi deteoria daquest tema es far en els horaris dels grups de discussi.

  214-18 set.

  Tema 2 (1a part): La tcnica del model dintervenci psicoanaltica/ Grup sencer 5 (Prof. M. Mitjavila)

  Discussi Tema 1 / Grup 51 i 52 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 1 Exposici (1a part) Grup 51 (Prof. J. Dev), i 52 (J. Punt).

  3

  21-24 set.24 festiu

  Tema 2 (2a part): La tcnica del model dintervenci psicoanaltica/ Grup sencer G5 (Prof. M. Mitjavila)

  4

  28 set.-2 oct.

  Tema 3: Procs dintervenci i habilitats teraputiques implicades / Grup sencer G5(Prof. J.Punt)

  Discussi Tema 2 (1a part) / Grups 51 i 52 (Prof. M. Mitjavila)

  Prctica 1 Exposici (2a part) / Grups 51 (Prof. J. Dev), i 52 (Prof. J. Punt).

  55-9 oct.

  Tema 4: Tcniques dintervenci en Control Ansietat / Grup sencer G5 (Prof. D.Snchez)

  Discussi Tema 2 (2a part) / Grups 51 i 52 (Prof. M. Mitjavila)

  612-16 oct.12 festiu

  Discussi Tema 3 / Grups 51 i 52 (Prof. J. Punt)

  719-23oct.

  Tema 5: Entrenament en Habilitats Socials / Grup sencer G5 (Prof. J. Punt)

  Discussi Tema 4 / Grup 51 i 52 (Prof. D. Snchez)

  Prctica 2 Cas Psicoanlisi / Grups 51 (Prof. M. Mitjavila)

  826-30 oct.

  Tema 6: Tcniques Operants / Grup sencer G5 (Prof. D. Snchez)

  Discussi Tema 5 / Grups 51 i 52 (Prof. J. Punt)Prctica 2 Cas Psicoanlisi / Grups 52 (Prof. M. Mitjavila)

  9

  2-6 nov.SETMANA AVALUACI

  109-13 nov.

  Tema 7: Tcniques dAutocontrol / Grup sencer G5 (Prof. D. Snchez)

  Discussi Tema 6 / Grups 51 i 52 (Prof. D. Snchez)Prctica 3: Entrenament en Habilitats Socials / Grup 51 ( Prof. J. Dev), i 52 (Prof. J.Punt).

  1116-20 nov.

  Tema 8: Tcniques de Soluci de Problemes / Grup sencer G5 (Prof. J. Punt)

  Discussi Tema 7 / Grups 51 i 52 (Prof. D. Snchez)

  12

  23-27 nov.

  Tema 9. Tcniques Cognitives / Grup sencer 5 (Prof. J. Punt)

  Discussi Tema 8 / Grups 51 i 52 (Prof. J. Punt)

  Prctica 4: Relaxaci / Grups 51 (Prof. J. Dev), i 52 (Prof. J. Punt).

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  12/17

  12

  En cas de festius no previstos en el moment de fer aquesta programaci docent, o que es suspenguin lesclasses per qualsevol motiu no previst en la programaci, els estudiants dels grups afectats poden assistir aqualsevol altre grup de lassignatura per no perdre la docncia.

  1330 nov - 4

  des.

  Tema 10: Eficcia y prctica basada en evidencia / Grup sencer G5 (Prof. D. Snchez)

  Discussi Tema 9 / Grups 51 i 52. (Prof. J. Punt)

  Prctica 4: Reestructuraci Cognitiva / Grups 51 (J. Dev), i 52 (Prof. J. Punt).

  147-11 des.7-8 Festiu

  Setmana sense docncia programada

  15

  14-18 des.Discussi Tema 10 / Grups 51 i 52 (Prof. D. Snchez)

  21 desembre Lliurament Treball Prctiques

  16

  4-8 gen.5 i 6 Festiu

  Setmana sense docncia programada

  17 SETMANA AVALUACI 11 - 15 gener

  18 SETMANA REAVALUACI 18 - 22 gener

  19 SETMANA REAVALUACI 25 - 29 gener

  20 SETMANA Intersemestral 1-5 febrer

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  13/17

  13

  5. EVIDNCIES DAPRENENTATGE.

  SETMANAGrups: 1, 2, 3 i 5

  9

  2-6 nov.

  EV1

  35%

  Prova de resposta mltiple temes: 1, 2(1 i 2 part), 3, 4 i 5+ prctica 1Exposici (1 i 2 part) i prctica 2 Cas Psicoanlisi.

  17

  11-15 generEV235%

  Prova de resposta mltiple temes 6,7,8,9,10+ prctica 3 Relaxaci, 4Habilitats Socials i 5 Reestructuraci Cognitiva

  1711-15 gener

  EV310%

  20 preguntes contestades a les mateixes sessions presencials dediscussi sobre lectura obligatria, 2 preguntes a cada tema.

  15

  21 desembreEV420% Lliurament Treball Prctiques (treball en grup)

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  14/17

  14

  6. CRITERIS DAVALUACI I PROCEDIMENT PER A CALCULAR LA NOTA

  Presentat / No Presentat Tenint en compte que la EV3 est vinculada a les sessions presencials, que per tant

  lestudiant sempre tindr una qualificaci en la mateixa (un 10% del total) i que el mnim

  reglamentari per considerar-se PRESENTAT s un 40% del pes total, es considerarpresentat lestudiant que shagi presentat a la Ev1 o a la EV2, ja que la qualificaci de laEV3 sempre suma i mai pot ser considerada com evidncia no presentada. L'estudiantque no assisteixi a alguna sessi de discussi on es presentin preguntes corresponentsa la EV3, tindr una qualificaci de cero en les dues preguntes.

  Es considera PRESENTAT lestudiant que shagi presentat a lEv1 o a lEv2. Cas de considerar-se presentat, es qualificaran amb un 0 les evidncies a les que no

  shagi presentat l'estudiant. Es considera NO PRESENTAT lestudiant que no shagi avaluat de la Ev1 ni de la Ev2.

  Nota final / Criteri Aprovat

  Es calcula a partir de la segent frmula i prerequisit: Nota Final = [(Nota Ev1 !0.35) + (Nota Ev2 !0.35) + (Nota Ev3 x 0,1) + (Nota Ev4 !

  0.2)] Per poder sumar la nota de la Ev4 (treball de prctiques) a la nota final, ser prerequisit

  imprescindibleque: (Nota Ev1 + Nota Ev2)/2 "5. Cas de no superar aquest prerequisit, la nota de lEv4 (cas d'haver presentat el treball

  en els terminis establerts), queda reservada per poder afegir-la a la nota de lareavaluaci.

  Les preguntes de la Ev3 impliquen assistncia a les classes de discussi. L'absnciaper qualsevol motiu a aquestes sessions far que la qualificaci de les preguntesd'aquella sessi sigui cero (el valor de cada pregunta s de 0.5; total 20 preguntes, 10per cada tema, pes del 10% sobre el total).

  Es considera APROVATquan la Nota Final sigui "5, sempre i quan (Nota Ev1+ Nota Ev2)/2 "5.

  Sha de tenir en compte que un estudiant pot treure una nota final superior a 5, i tot i aixno aprovar per no superar el prerequisit Nota Ev1 + Nota Ev2/2 "5.

  Reavaluaci

  La prova de reavaluaci ser de les Evidncies 1 i 2. En cap cas es podr optar a

  reavaluar l'Ev4, de la que es guardar la nota cas d'haver presentat el treball en elsterminis establerts. Noms podr optar a reavaluaci lestudiant que no hagi aprovat lavaluaci

  ordinria i que la seva Nota Final sigui "4. Tots dos requisits sn imprescindiblesper poder anar a reavaluaci.

  Noms en el cas de complir-se aquests criteris, es tindr opci a la prova de reavaluacide la/les evidncia/es Ev1 i/o Ev2 no superada/des (nota < 5) en base 10. Lareavaluaci consistir en una prova amb les mateixes caracterstiques de les del'avaluaci ordinria i amb els mateixos criteris de correcci.

  En cap cas es podr optar a reavaluar l'Ev4, de la que es guardar la nota cas d'haverpresentat el treball en els terminis establerts.

  La Ev3 tampoc es re avaluable, doncs est vinculada a la pressencialitat.

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  15/17

  15

  El criteri d'APROVATser el mateix establert per l'avaluaci ordinria. Per tant, casd'haver presentat el treball de prctiques i de superar el requisit (Nota Ev1 + NotaEv2)/2 "5) amb les notes de la reavaluaci, la nota de l'Ev4 s'afegir a la notaobtinguda a la reavaluaci amb la mateixa frmula establerta per calcular la Nota Final.

  En cap cas la re-avaluaci es per pujar nota si levidncia est aprovada

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  16/17

  16

  7. PROGRAMACI DE LASSIGNATURA: FORMAT GRFIC

  * Recordeu que a les sessions de discussi es faran 2 preguntes per cada tema amb un valor de 0,5 punts per pregunta (total10 punts, 10% del valor total en la nota final), constituint aquesta avaluaci continuada la Ev3.

  1 Sessi de teoria de 90 minuts.

  2 Noms han dassistir els matriculats al Grup 12.

  * Recordeu que a les sessions de discussi es faran 2 preguntes per cada tema amb un valor de 0,5 punts per pregunta (total10 punts, 10% del valor total en la nota final), constituint aquesta avaluaci continuada la Ev3.

  1 Sessi de teoria de 90 minuts.

  GRUP: 1 Setmanes

  Tipus ActivitatMidadegrups

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  NADAL

  16 17 18 19

  SETMANA

  INTERSEMESTRALClasse Teoria 1 1/1 2

  AVALUACI

  AVALUACI

  REAVALUACI

  REAVALUACI

  Discussi 11 1/2 1

  Discussi 12 1/2

  Prctiques 111 1/4

  Prctiques 112 1/4

  Prctiques 113 1/4

  Prctiques 114 1/4

  Evidncies daprenentatge * * * * * * Ev1 * * * * * Ev4 Ev2

  GRUP: 2 Setmanes

  Tipus ActivitatMidadegrups

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  NADA

  L

  16 17 18 19

  SETMANA

  INTERS

  EMESTRALClasse Teoria 1 1/1

  AVALUACI

  AVA

  LUACI

  REAVALUACI

  REAVALUACI

  Discussi 21 1/2 1

  Discussi 22 1/2 1

  Prctiques 211 1/4

  Prctiques 212 1/4

  Prctiques 213 1/4

  Prctiques 214 1/4

  Evidncies daprenentatge * * * * * * * Ev1 * * * * * Ev4 Ev2

 • 7/23/2019 ITP PROGRAMACI DOCENT

  17/17

  17

  * Recordeu que a les sessions de discussi es faran 2 preguntes per cada tema amb un valor de 0,5 punts per pregunta (total

  10 punts, 10% del valor total en la nota final), constituint aquesta avaluaci continuada la Ev3.

  1 Sessi de teoria de 90 minuts.

  2 Per problemes de calendari el PL 313 no t sessi programada per la prctica del cas Psicoanlisi. Els estudiants afectatspoden assistir a qualsevol dels grups de prctiques de lassignatura per recuperar la sessi.

  * Recordeu que a les sessions de discussi es faran 2 preguntes per cada tema amb un valor de 0,5 punts per pregunta (total10 punts, 10% del valor total en la nota final), constituint aquesta avaluaci continuada la Ev3.

  1 Sessi de teoria de 90 minuts.

  GRUP: 3 Setmanes

  Tipus Activitat

  Mida

  de

  grups

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  NADAL

  16 17 18 19

  SETMANA

  INTERSEMESTRALClasse Teoria 1 1/1

  AVALUACI

  AVALUACI

  REAVALUACI

  REAVALUACI

  Discussi 31 1/2 1

  Discussi 32 1/2 1

  Prctiques 311 1/4

  Prctiques 312 1/4

  Prctiques 313 1/4 2

  Prctiques 314 1/4Evidncies daprenentatge * * * * * * Ev1 * * * * * Ev4 Ev2

  GRUP: 5 Setmanes

  Tipus ActivitatMidadegrups

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  N

  ADAL

  16 17 18 19

  SETMANA

  INTERSEMESTRALClasse Teoria 1 1/1

  AVALUA

  CI

  A

  VALUACI

  REAVALUA

  CI

  REAVALUA

  CI

  Discussi 51 1/2 1

  Discussi 52 1/2 1

  Prctiques 51 1/2

  Prctiques 52 1/2

  Evidncies daprenentatge * * * * * * Ev1 * * * * * Ev4 Ev2