Itineraris plurals per a la inserci³

download Itineraris plurals per a la inserci³

of 70

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  21

Embed Size (px)

description

L’informe de recerca que presentem a continuació s’emmarca en el context del projecte ANADROMES: itineraris plurals per a la inserció. L’objectiu d'aquest informe és conèixer la realitat de la inclusió sociolaboral del territori de l’Hospitalet.

Transcript of Itineraris plurals per a la inserci³

 • ESTUDI DE DETECCI DE NECESSITATS COMPETENCIALS,

  FORMATIVES I DE RECURSOS EXISTENTS AL MERCAT

  LABORAL DE COLLECTIUS EN RISC DEXCLUSI

 • SPORA SINERGIES

  Director de projecte:

  Aleix Caussa

  Equip de recerca i producci:

  Marcel Balasch i Aleix Caussa

  SPORA SINERGIES

  Consultoria Psicosocial

  C/ Joaqun Costa 62, pral 2a

  08001 Barcelona

  www.spora.ws

  e-correu: info@spora.ws

  telfon: 93 481 56 22

  2

  www.spora.ws

 • ndex

  0. Introducci 4

  1. La concepci del treball 8

  2. La situaci actual 12

  2.1. Lescenari sociolaboral 12

  2.2. Les problemtiques emergents 15

  2.3. Els efectes associats o collaterals 17

  3. Larribada als serveis 19

  3.1. Laccs als serveis per iniciativa prpia 19

  3.2. Laccs per derivaci des daltres serveis o entitats. 20

  4. Lacollida 21

  5. El procs de inclusi sociolaboral 23

  5.1. La relaci entre persones usuries i professionals 23

  5.2. El procs de cerca de feina 28

  5.3. La formaci 34

  5.4. Les actuacions dorientaci 40

  5.5. Lempoderament comunitari i lenfortiment de les xarxes socials 42

  5.6. Latenci personalitzada vs lenfortiment de les xarxes socials 46

  5.7. Les relacions amb les empreses 47

  5.7. El seguiment 50

  6. Les situacions professionals 52

  7. Treball en xarxa i coordinaci entre entitats, serveis i administraci 56

  8. Consideracions i propostes 61

  3

  www.spora.ws

 • 0. Introducci

  Linforme de recerca que presentem a continuaci semmarca en el context del projecte ANADROMES: itineraris plurals per a la inserci. Aquest projecte es desplega a partir de dues lnies de treball.

  En primer lloc, sha creat una taula participativa conformada per una representaci de ladministraci local (lajuntament de lHospitalet de Llobregat) de lrea de benestar social i del departament de promoci econmica de aix com per dotze entitats locals dinserci sociolaboral de lHospitalet del Llobregat. Les entitats convocades a la taula sn, concretament, Fundaci Fias, Associaci Cultura Tretze, Mujeres Palante, Afemhos, Fundaci Akwaba, Fundaci Ecom, Drecera SCCL, JIS, Insercoop, Recollim, Associaci de vens Collblanc la Torrassa i Fundaci Secretariat Gitano.

  En segon lloc, sha dut a terme la present recerca amb lobjectiu de conixer la realitat de la inclusi sociolaboral del territori de lHospitalet. El conjunt de persones que conformen la taula han participat en el disseny, desenvolupament (la definici dels objectius, el gui temtic de les entrevistes, la definici dels perfils i la cerca dels participants) i implementaci del present estudi.

  Els resultats obtinguts hauran de guiar la fase de planificaci de lacci. Aquesta fase consisteix en el desenvolupament dactuacions territorials des de la taula de treball per optimitzar lmbit i les metodologies dinclusi sociolaboral del territori.

  Objectiu General

  Avaluar el procs dinclusi en lmbit sociolaboral de persones de lrea de lHospitalet del Llobregat.

  Objectius especfics

  Conixer les caracterstiques psicosocials dels usuaris i usuries de les entitats dinserci sociolaboral de lHospitalet de Llobregat.

  Identificar les valoracions i significats atributs al treball

  Explorar i identificar el procs, dacollida, dassessorament, dorientaci i de formaci de les entitats dinserci sociolaboral.

  Analitzar els itineraris i metodologies emprats per a la inserci dels collectius i persones en risc dexclusi social.

  Formular estratgies que afavoreixin la integraci, la inserci i la promoci social de les persones en risc dexclusi social en el context de la ciutat de lHospitalet de Llobregat, partint de les percepcions i coneixements dels diferents agents socials.

  Desenvolupament metodolgic

  Aquest informe sha desenvolupat mitjanant la metodologia de recerca qualitativa. Aquesta metodologia sorienta en la recerca de latribuci de sentits i significats que fan els collectius

  4

  www.spora.ws

 • socials de la seva realitat. Concretament, seguint la corrent dels estudis etnogrfics, la recerca qualitativa produeix el que sanomena descripci densa1. Parlem duna descripci que est simultniament constituda pel relat de les persones participants i per la interpretaci que en fan els investigadors i investigadores. La tasca de la descripci densa s extreure estructures de significaci que sovint semblen irregulars, no explcites o inconnexes, per que, al en el transcurs de lanlisi, linvestigador/a ha de poder connectar.

  Aquest tipus denfocament qualitatiu suposa un tractament intensiu de la informaci que no permet universalitzar el coneixement produt. Aquest coneixement sadrea, en canvi, a produir coneixements localitzats i situats en el context i mbit de la recerca. Laprofundiment comprensiu proporciona un major poder explicatiu vers el nostre objecte destudi. Aix s possible, principalment, perqu la utilitzaci de mtodes qualitatius t com a caracterstica principal lanlisi i interpretaci del significat que les persones donen a les seves accions i a les accions dels altres.

  Aix, podem dir que la metodologia qualitativa resulta primordial quan es volen analitzar determinades situacions, identificar les dimensions ms significatives que hi estan implicades i generar orientacions i propostes per a la seva transformaci.

  Tcnica de recollida de dades

  Per tal dobtenir la informaci i coneixements necessaris del conjunt dagents involucrats en lmbit de la inserci sociolaboral del territori sha emprat la tcnica dels grups focals. Aquesta tcnica de recollida de dades consisteix en reunir a un grup de persones per tal que discuteixin i valorin un conjunt de temtiques. Lobjectiu que es persegueix amb aquesta tcnica s que les persones puguin expressar-se amb el seu propi llenguatge.

  L'avantatge que aporta aquesta tcnica de recollida de dades s que lelaboraci de significats es realitza a partir de la discussi entre grups reduts (entre 6 i 10 persones). s precisament aquesta interacci entre el conjunt de membres del grup all que constitueix el fet distintiu del grup focal. La discussi en aquests grups focals no t com objectiu lobtenci dun consens entre els seus membres. Al contrari, aquesta tcnica permet recollir un ampli ventall dopinions i punts de vista, els seus arguments i la mtua contraposici per poder accedir als diferents discursos que envolten la realitat de la temtica estudiada.

  En aquesta recerca, concretament, shan dut a terme un total sis grups focals durant el mes dAbril de 2009. Tres grups han estat constituts per persones usuries dels serveis i recursos dinserci sociolaboral. Els altres tres grups han estat conformats per persones professionals de lmbit de la inserci sociolaboral del territori. En cadascun dels sis grups han participat entre sis i vuit persones de manera que per dur a terme la recerca ha esta necessria la participaci dunes 50 persones aproximadament.

  La constituci daquests grups focals obeeix a un doble procs que busca posar en contacte posicions equivalents i, alhora, heterognies. Aix, el fet de generar grups dusuaris i de

  5

  www.spora.ws

  1 Utilitzem el terme de C. Geertz (1973) descripci densa tal i com apareix en el seu llibre The interpretation of cultures.

 • professionals per separat, permet que les persones participants en les dinmiques comparteixin una posici equivalent.

  3 grups focals constituts per persones professionals dels serveis, recursos i entitats de lHospitalet.

  3 grups focals constituts per persones usuries dels serveis recursos i entitats de lHospitalet.

  Aix mateix, cadascun dels grups focals ha estat conformat per persones amb perfils heterogenis. Per seleccionar les persones de cada grup i assegurar la seva heterogenetat shan tingut en compte un conjunt daspectes que shan operativitzat en categories binries. Els criteris emprats per seleccionar els perfils de les persones participants han estat:

  Persones usuries

  Gnere: Proporci equivalent dhomes i dones.

  Participaci en els dispositius: Proporci equivalent de persones usuries que han fet s dalgun servei del territori i dusuries que no han fet s de cap servei.

  Qualificaci: Proporci equivalent de persones que han rebut formaci postobligatria

  reglada i de persones que no lhan rebuda.

  Trajectria laboral: Proporci equivalent de persones usuries sense experincia

  laboral, amb poca experincia i amb trajectries professionals de llarga durada.

  Els relats, discursos i comprensions aparegudes en el transcurs dels grups focals permeten conixer quin significat i valoracions satorguen en relaci amb els diferents moments del procs de la inclusi sociolaboral i elaborar un diagnstic de lestat de la realitat local de lHospitalet.

  Persones professionals

  Gnere: Proporci equivalent dhomes i done