Iraunkortasunerako Udal prozesua Ajangizen€¦ · Miren Nekane Garayo. Mundakako alkatesa...

of 80 /80
Tokiko agenda 21: Iraunkortasunerako Udal prozesua Ajangizen II. Dokumentua: Iraunkortasunerako Ekintza-Plana 2005eko Abendua

Embed Size (px)

Transcript of Iraunkortasunerako Udal prozesua Ajangizen€¦ · Miren Nekane Garayo. Mundakako alkatesa...

 • Tokiko agenda 21:

  Iraunkortasunerako Udal prozesua

  Ajangizen

  II. Dokumentua: Iraunkortasunerako Ekintza-Plana

  2005eko Abendua

 • UDALTALDE 21 URDAIBAI-BUSTURIALDEA

  UDALTALDE 21 URDAIBAI-BUSTURIALDEA ESKUALDE-BATZORDEA

  IHOBE, S.A.

  Xabier González. Teknikaria Mª Mar Alonso. Teknikaria

  Agate Goyarrola. Teknikaria Josu Sanz. Teknikaria

  U21 Urdaibai-Busturialdeko Batzorde Teknikoa

  Joseba Irazabal. Udaltalde 21ko Teknikari-koordinatzailea Rafa Ensunza. Gernika Udaleko Izartu Teknikaria

  Gaizka Aurrekoetxea. Bermeo Udaleko Ingurumen Teknikaria Amagoia Beika. Lanbide Ekimenak Zentroko Zuzendaria

  Udal parte-hartzaileak

  Pedro Isasi. Ajangizko alkatea Andoni Mingo. Arratzuko alkatea

  Joseba Andoni Apraiz. Bermeoko Udaletxeko Alkateordea Javier Gondra. Busturiako Alkatea

  Asier Madarieta. Eako alkatea Miren Lourdes Eiguren. Elantxobeko zinegotzia

  Ager Lejarreta. Ereñoko zinegotzia Iñaki Madariaga. Errigoitiko alkatea

  Gorka Uria. Foruko zinegotzia Miren Arantza Madariaga. Gautegiz-Arteagako alkatesa

  Juan Félix Arejita. Gernika-Lumoko zinegotzia Gurutze Solabarrieta. Ibarrangeluko zinegotzia José Antonio Bastegieta. Kortezubiko alkatea

  Ramón Urresti. Mendatako alkatea Joseba Iñaki Lejarraja. Morga alkatea

  Miren Nekane Garayo. Mundakako alkatesa Frantzisko Jabier Ondarza. Muruetako alkatea Francisco Javier Gezuraga. Muxikako alkatea

  Lourdes Aboitiz. Nabarnizko alkatesa Jose Felix Goiri. Sukarrietako Zinegotzia

 • Aholkularitza-taldea: Ingurune S.L.- Prospektiker, S.A.

  Julen Rekondo Bravo. Teknikaria Arkaitz San José Martínez. Teknikaria

  Jon Torre. Teknikaria Ane Bustinduy. Teknikaria

  Ibón Zugasti. Teknikaria Mikel Irasuegi. Teknikaria

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  0. Aurkibidea

  1

  0. AURKIBIDEA

  1. AURKEZPENA ................................................................................................................................................. 2

  2.DIAGNOSTIKOTIK EKINTZA-PLANERA .................................................................................................. 3

  3.IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA-PLANA ......................................................................................... 9

  3.1 HELBURUAK ................................................................................................................................................ 9

  3.2 EGITURA ETA EDUKIAK ............................................................................................................................. 10

  3.2.1 EKINTZA-PLANAREN EGITURA ............................................................................................................. 10

  3.2.2 EKINTZA-PLANAREN OINARRIZKO EZAUGARRIAK ................................................................................ 10

  3.2.3 KARAKTERIZAZIO EKONOMIKOA ETA EKINTZAK BURUTZEKO ERANTZUKIZUNA ................................... 12

  3.2.4. EKINTZEN KARAKTERIZAZIOA.................................................................................................................13 3.3 ILDO ESTRATEGIKOAK, PROGRAMAK ETA EKINTZEN LABURPENA, ETA HELBURUEN LEHENTASUNA ......... 15

  3.4 EKINTZEN FITXA DESKRIBATZAILEAK ....................................................................................................... 19

  4. EKINTZA-PLANAREN SEGIMENDUA ..................................................................................................... 60

  4.1 AURKEZPENA............................................................................................................................................. 60

  4.2. IRAUNKORTASUNERAKO ADIERAZLEEN SISTEMA ...................................................................................... 60

  4.2.1 EZAUGARRIAK ...................................................................................................................................... 60

  4.2.2 HAUTATZEKO IRIZPIDEAK .................................................................................................................... 60

  4.2.3 METODOLOGI-ERREFERENTZIAK ........................................................................................................... 61

  4.2.4 PROPOSATUTAKO ADIERAZLEEN SISTEMA ............................................................................................ 61

  4.2.5 ADIERAZLEAK DESKRIBATZEKO FITXAK ............................................................................................... 69

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  1. Auzkezpena

  1

  1. AURKEZPENA

  Tokiko Ekintza-plana tokiko kudeaketa eta politikak iraunkortasunaren alde zuzentzeko

  borondatezko tresna bat da, eta lortu beharreko helburu-multzo baten bidez eta eskala

  lokalean hainbat urteko epean gauzatu beharreko ekintzen bidez egituratzen da.

  Ekintza-plana Tokiko Agenda 21en funtsezko tresna eratzailea da.

  Tokiko Ekintza-planaren funtsezko helburua da udalerri iraunkorragorantz aurrera

  egitean aurrerapen ekonomikoa, zuzentasun soziala eta ingurumenaren babesa

  bateratzea sustatzen eta bateratzen uzten duena eta herritarren bizi-kalitatea hobetzen

  duena.

  Tokiko Ekintza Planak udalerrian aurrez egindako azterketa eta diagnostiko zabal

  batean oinarritzen dira. Azterketa horren bidez, gaur egungo barne-ahulezia eta –indar

  nagusiak eta etorkizuna muga dezaketen aukerak eta mehatxuak identifikatzen dira.

  Ekintza-planak, batetik, plangintza estrategikorako tresna dira, udalerri gisa lortu

  beharreko helburuak eta ikuspegia ematen baitituzte estatutik eta egungo joeratik

  abiatuz; eta, bestetik, hainbat sektoretako ikuspegien eta lehentasunen adostasuna

  dira.

  Zentzu honetan, agiri honetan kontuan izandako kapituluak ondoko hauek dira:

  DIAGNOSTIKOTIK EKINTZA-PLANERA

  Ondoko hauek barne hartzen ditu: Egungo egoeraren Diagnostikoa, udalerriak

  kontuan hartutako gaikako eremu bakoitzean dituen joerak eta, hortik aurrera,

  Ekintza Planean geroago islatuta agertzen diren jarduteko helburu

  erlazionatuen ezarpena.

  IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA- PLANA

  Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza-planaren edukien deskribapena eta

  karakterizazioa barne ditu, Ildo Estrategikoen, Ekintza-programen eta Ekintzen

  azalpenaz zein deskribapenaz, eta Planaren karakterizazio zehatzez.

  EKINTZA- PLANAREN SEGIMENDUA

  Eskema moduan, Ajangiz udalerriko Tokiko Agenda 21 prozesuaren

  segimendurako diseinatutako Iraunkortasunerako Adierazleen Sistemaren

  deskribapena eta karakterizazioa aurkezten da, udalerriko egoera eta

  Iraunkortasunerako Ekintza-planaren ezarpenerako garapen-maila urtean behin

  ebaluatzeko moduan.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  2. Diagnostikotik Ekintza-planera

  - 2 -

  2. DIAGNOSTIKOTIK EKINTZA-PLANERA

  Azterketako eremu desberdinetan definitutako Diagnostikoko elementuetatik aurrera,

  ondoko orrialdeetan Iraunkortasunerako Ekintza-planaren esparruan garatzekoak diren

  jarduteko programen identifikazioari ekiten zaio.

  Datozen orrialdeetan Diagnostikoko elementuak eta lotuta dituzten iraunkortasun-

  helburuak taulen moduan erakusten dira, aztertutako gai desberdinen arabera

  egituraturik:

  Garapen soziala

  Garapen ekonomikoa

  Lurralde-antolamendua eta hirigintza

  Ingurumen-bektoreak

  Udal-kudeaketa eta herritarren parte-hartzea Gai bakoitzari dagokionez, Diagnostikoko Elementuen hasierako zerrenda bat

  erakusten da, bi zutabetan egituratuta: alde batetik, kontuan hartutako gaiaren

  Diagnostikoko Elementuen multzoa; eta bestetik, erlazionatuta dauden iraunkortasun-

  helburuak.

  Diagnostikoko zenbait elementu desberdinen artean dagoen lotura estua dela eta,

  kasu batzuetan horiek multzokatzea erabaki da, eskuineko zutabean planteatutako

  programak elementuen multzo oso bati lotuta egonik.

  Iraunkortasun-helburuak Ekintza-Programak bihurtuta aurkituko ditugu 3. kapituluan,

  Ildo Estrategikoetan edo helburu orokor handietan kokatutako helburu zehatzen

  antzera. Halaber, Programa bakoitza Planaren ekintza zehaztuetan adarkatuko da.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  2. Diagnostikotik Ekintza-planera

  1

  Diagnostikoko elementuen eta iraunkortasun-helburuen taulak

  BIZTANLERIA ETA ETXEBIZITZA

  DIAGNOSTIKOKO ELEMENTUAK PROPOSAMEN – EKINTZA

  HELBURUAK

  Ajangizeko baserriak birpopulatuak izan dira, garai batean bertan izandako familien

  ondorengoengatik. Udalerria Urdaibai Biosfera erreserbaren

  barnean aurkitzen delako Ajangiz etxe berriak egiteko oztopoak. PRUG arautegiak 3 nukleotan baino ez du uzten etxebizitzak eraikitzen.

  Elexaldeko gunean babes ofizialeko 24 etxebizitza egitea aurrikusten da.

  Elexaldeko gunean egitea etxebizitza garapena.

  Hirigintza garapenetan ingurugiro irizpideak kontutan izatea.

  Inkesta bat egitea auzoka herritarren etxebizitza beharrak aztertzeko.

  HERRI BIZITZA ETA ZERBITZUAK

  DIAGNOSTIKOKO ELEMENTUAK PROPOSAMEN – EKINTZA

  HELBURUAK

  Herria sakabanatua dago auzuneetan, honek, herritarren artean harremanak posibilitatzea zailtzen du.

  Lo egiteko herria bihurtzen ari da. Herrigunean kultur-leku bat dago (Abadetxea)

  eta Kanpantxun ere beste kultur-gune bat.

  Herrian argindarraren kalitate arazoa dago. Herrigunean Internet banda zabaleko zerbitzua

  dago, beste guneetan WI-FI teknologiarekin funtzionatzen da, hala ere, kalitatea ez da ona.

  Zerbitzu sozialen kalitatearekin jendea gustura dago.

  Herriko Udal liburutegian haurrentzako

  oporretan hainbat ekitaldi antolatzen dira. Bizitzeko herri lasaia da. Herri euskalduna da.

  Herri bizitza berpizteko, jarduera eta ekimen sozialak sustatzeko iharduerak diseinatu.

  Egungo zerbitzuak biztanleen beharretara egokitzen diren azterketa bat egin.

  Udalerriak batu eta Iberdrolarekin hitz egin argindar arazoa konpontzeko

  Udalerri mailako berriak zabaltzeko mekanismo posibleak aztertu.

  Hirugarren adinekoentzako ekintzak antolatzea.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  2. Diagnostikotik Ekintza-planera

  2

  LEHENENGO SEKTOREA ETA INGURUGIROA

  DIAGNOSTIKOKO ELEMENTUAK PROPOSAMEN – EKINTZA

  HELBURUAK

  Baserriaren beherakada nabarmena da, gero eta

  jende gutxiago bizi da bertatik. Udalerrian nekazal-turismo bat dago eta beste

  bat irekiko da epe laburrean.

  Herriko basoetan monokultiboa da nagusi, herriko biodibertsitatea arriskuan dago.

  Ajangiz naturgune erakargarri batean kokatzen da.

  Udalerriak mendira joateko aukera asko eskaintzen ditu.

  Herriko mendietako bideak geroz eta zikinagoak daude eta jendeari mendira joateko posibilitateak murrizten dizkio.

  Administrazioak dirulaguntzak bideratzen ditu

  zuhaitzak eta e.a. landatzeko baina ondoren ez du jarraipen bat egiten. Beste arazoa da produktu horiek nola bideratu eta nola merkaturatu.

  Elexalden eta Kanpantxun saneamendu sarea

  sartzea aurrikusita dago. Gainerako baserri eta etxebizitzak egungo sistemarekin jarraituko

  dute. Berrakondo eta Golako ibaien uren kalitatea ona

  dela uste da. Hala ere, erreka bazterrak zikinak daude.

  Administrazioak zuhaitzak landatzeko eta

  e.a. ematen dituen dirulaguntzen inguruko jarraipena egin behar duela uste da.

  Herritarrek dirulaguntzen inguruan duten informazio faltaren gainditzeko zerbitzuren bat antolatu behar da.

  Pinuaren monokultiboari alternatibak

  jarri. Herriko produktuak merkaturatu ahal

  izateko dauden posibilitateen azterketa. Herriko mendietako bideak garbi

  mantentzeko posibilitate ezberdinak aztertzea: tailer-eskolak,

  dirulaguntzak... Erreken hertzak garbitzea. Turismo berdea bultzatu . Nekazaritza eta abeltzantza biologikoa

  bultzatzea.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  2. Diagnostikotik Ekintza-planera

  3

  IHARDUERA EKONOMIKOA

  DIAGNOSTIKOKO ELEMENTUAK PROPOSAMEN – EKINTZA

  HELBURUAK

  Udalerrian ez dago komertziorik.

  Elexaldeko gunean taberna bat aurkitzen da. Udalerriko pertsona landunen %60ak zerbitzuen

  sektorean lan egiten du eta %30ak industrian.

  Aterpetxe bat egiteko aukera aztertzea.

  Gernikarengandik duen gertutasuna aprobetxatuaz turismo ekintzak bultzatzea.

  MUGIKORTASUNA

  DIAGNOSTIKOKO ELEMENTUAK PROPOSAMEN – EKINTZA

  HELBURUAK

  Jendearen artean garraio publikoa erabiltzeko

  kontzientzia gutxi. Kanpantxura ez da autobusa iristen. Autobus zerbitzua eskasa da; egunean 2-3 aldiz

  iragaten da eta kontutan izan behar da Ajangizek Gernikarekiko duen menpekotasuna.

  Gernikatik Kanpantxura ez dago argirik ezta espaloirik ere. Gainera, errepidea ere estua da eta ezin dira bi auto batera iragan.

  Gernikatik Mendatarako errepidean, autoak Ajangiztik iragatean abiadura handia hartzen dute oinezkoei arriskua sortuaz.

  ▪ Bizikletazko eta oinezko mugikortasuna

  bultzatzeko, segurtasuna hobetzeko ekintzak martxan jarri (adibidez, Ajangiztik-Gernikara bide bat eginez, Gernikatik-Mendatara doan errepidean neurriak hartuaz).

  ▪ Gernikatik Mendatara doan errepidean dagoen segurtasun faltagatik (autoen abiadura) eskuduntza duen erakundearen aurrean kexa formal bat aurkeztu.

  Autobus zerbitzua hobetzeko beste erakundeekin elkarlana izan.

  Sentsibilizazio kanpaina. Autobus zerbitzua hobetzeko eskualdeko

  udaletxe eta erakundeekin elkarlana egin.

  Autoa konpartitzeko joera sustatu.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  2. Diagnostikotik Ekintza-planera

  4

  AKTIBITATE INDUSTRIALEN INGURUMEN ARRISKUAK

  DIAGNOSTIKOKO ELEMENTUAK PROPOSAMEN – EKINTZA

  HELBURUAK

  Maier enpresak kea botatzen du eta usaina

  sortzen du. Gainera, merkurio eta disolbatzaileka bezalako produktuak erabiltzen

  ditu. Are gehiago, errekara eginiko isurketek aurrezarritako mailak gainditu egiten ditu.

  Maierren ihardueraren berri izan dadin

  enpresarekin kontaktua mantentzea. Errekako uren kalitatea neurtzea eta

  informazioa publikoa izatea.

  INGURUMEN BEKTOREAK: Hiri hondakinak

  DIAGNOSTIKOKO ELEMENTUAK PROPOSAMEN – EKINTZA

  HELBURUAK

  Birziklaia ontziek ondo funtzionatzen dutela uste

  da.

  Olioa jasotzera etorriko den zerbitzua martxan jartzea gainerako udalerriekin elkarlanean.

  Birziklaiaren inguruan sentsibilizazio kanpaina egin eta erakutsi jendeari nola birziklatu.

  Konposta sustatu.

  INGURUMEN BEKTOREAK: Energia berriztagarriak

  DIAGNOSTIKOKO ELEMENTUAK PROPOSAMEN – EKINTZA

  HELBURUAK

  Energia berriztagarrien inguruan informazioa

  falta da.

  Energia berriztagarrien inguruko

  informazioa: sistema ezberdinak eta hornitzaileak.

  Udaletxeak EVE-rekin akordioa sinatzea energia berriztagarriak bultzatzeko.

  Etxebizitza berrietan energia berriztagarriak ezarri.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  5

  3. IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA-PLANA

  3.1. Helburuak

  Iraunkortasunerako Ekintza-planaren helburuak Europako Hiri Iraunkorren Gutunean,

  “Aalborg-eko Gutuna”, ezarritako iraunkortasunerako irizpide zuzentzaileak kontuan

  hartuta zehazten dira, ondoko modu sintetiko honetaz aditzera ematen direnak:

  Baliabide materialen, hidrikoen eta energetiko berriztagarrien kontsumo-erritmoa

  natur-guneek haiek berriztatzeko duten gaitasuna baino txikiagoa.

  Berriztagarriak ez diren baliabideen kontsumo-erritmoa baliabide berriztagarriak

  ordezkatzeko erritmoa baino txikiagoa.

  Poluitzaileen isurpen-erritmoa urak, aireak eta lurrak haiek xurgatu eta

  prozesatzeko duten gaitasuna baino txikiagoa.

  Ingurumen kalitatea, osasun publikoa eta aniztasun biologikoa mantentzea bizitza,

  gizakien ongizatea, landaredia eta fauna babesteko behar adineko mailan.

  Justizia soziala eta biztanleriaren oinarrizko beharrak gogobetetzea.

  Herritarrek eta tokiko sektoreek tokiko garapen iraunkorrean esku-hartzea.

  Tokiko aurrerapen ekonomikoa.

  Iraunkortasunerako irizpide nagusi hauek Iraunkortasunerako Udal Diagnostikoan

  bildutako aspektuekin batera kontuan izateak udalerriarentzako iraunkortasun-helburu

  zehatz batzuk definitzea dakar. Helburu hauetatik eta beren hierarkizaziotik aurrera,

  Ildo Estrategikoen moduan zehaztutako Planaren helburu estrategikoak definitzen dira,

  Ekintza-planaren ardatz egituratzaileak osatzen dituztenak.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  6

  3.2. Egitura eta edukiak

  3.2.1 Ekintza-planaren egitura

  Tokiko Ekintza-planak lerro estrategikoen definizioan oinarriturik egituratzen dira, eta

  hain zuzen, lerro horiek planaren funtsezko helburuak osatzen dituzte.

  Lerro estrategiko bakoitzak helburu espezifikoak ditu eta helburu horiek ekintza-

  programetan adierazten dira. Programa horiek ekintza-multzo batean gauzatzen dira,

  eta horiek planaren oinarrizko batasuna eta eraginkortasuna osatzen dute, eta aldi

  berean, karakterizazio zehatza eta espezifikoa eskatzen dute.

  3.2.2. Ekintza-planaren oinarrizko ezaugarriak

  Tokiko Ekintza-planek hainbat motatako ekintzak dituzte, lerro estrategiko edo ekintza-

  programa gisa planteatutako helburu jakin bat lortzeko bidean aurrera egiten laguntzen

  dutenak. Ekintza horiek maila hauetan sailka daitezke:

  LERRO ESTRATEGIKOAK Tokiko Ekintza-planak egituratzen dituzten funtsezko helburuak

  EKINTZA-PROGRAMAK

  Ekintza-lerro bakoitzaren helburu espezifikoak

  EKINTZAK

  - Izenburua - Zenbatetsitako kostua

  - Deskribapena - Parte hartzen duten

  -Gauzatze-epea erakundeak

  - Periodikotasuna - Finantziazioa

  -Lehentasuna - Adierazleak

  Gauzatu beharreko ekintza edo proiektu zehatzak

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  7

  Sentsibilizazioa, parte-hartzea eta prestakuntza

  Iraunkortasunerako trebakuntza eta hezkuntzarekin, eta herritarren eta komunitate

  horretako hainbat eragileren parte-hartzea sustatzearekin lotutako jarduerak.

  Adibideak: Eskoletako hezkuntza-kanpainak, Parte hartzeko organo egonkor bat

  sortzea Tokiko Agenda 21en segimendua egiteko, Eguzki-energiaren

  instalatzaileentzat ikastaroak antolatzea.

  Araudia

  Arau hauek gehitzea edo aldatzea: lurraren erabilerak eta jarduerak arautzen

  dituztenak, ingurunearekiko inpaktuak mugatzen dituztenak, ingurumenaren

  kudeaketa hobetzen dutenak edo jasangarritasunerako prozesuak eta jarrerak

  bultzatzen dituztenak eta ingurumen-kostuen edo -abantailen barneratzen

  laguntzen dutenak.

  Adibideak: Eguzki-energia sustatzen duten aginduak egitea, Aginduak udalez

  gaindiko ingurumen-arau berrienetara egokitzea, Lurzoru urbanizaezinaren

  erabileraren errregulazio-plan berezia egitea.

  Pizgarri ekonomikoak

  Herritarren eta enpresen aldetik iraunkortasunerantz zuzendutako prozesuak eta

  jarrerak bultzatzen dituzten zergak, diru-laguntzak, finantziazio-lerroak edo beste

  tresna ekonomiko batzuk aldatzea, ingurumen-kostuak eta –abantailak barneratzen

  laguntzeko.

  Adibidea: Zerga-deskontuak egitea eguzki-kolektoreen instalaziorako obrak egiteko

  baimena ematean.

  Ekipamenduak eta azpiegiturak

  Ekipamenduak erosteko edo azpiegiturak bideratzeko ekintzak.

  Adibideak: Ur-araztegiak eraikitzea, plaka fotovoltaikoak instalatzea,

  bizikletentzako bideak eraikitzea.

  Iraunkortasun-irizpideak integratzea

  Udal kudeaketarekin edo tokiko administrazioaren funtzionamenduarekin lotutako

  hainbat alderditan iraunkortasun-irizpideak kontuan hartzen dituzten ekintzak.

  Adibidea: Hiiri-plangintzan eta udalak produktuak erostean, ingurumen-irizpideak

  integratzea, tokiko administrazioaren funtzionamenduan jardunbide egokiak

  integratzea.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  8

  Azterketak eta planak

  Iraunkortasun-mailari buruzko arlo, prozesu edo arazo nagusiak hobeto

  ezagutzeko edo baloratzeko, edo Tokiko Ekintza-planak gauzatu ezin dituen

  ekintzak definitzeko aukera ematen duten azterketak egitea.

  Adibideak: Bideen Inbentarioa egitea, konpostaje-instalazio baten bideragarritasun-

  azterketa egitea, eraikin publikoen auditoria energetikoa egitea.

  Kudeaketa

  Iraunkortasuna lortzen laguntzen duten hainbat ekintza, udal-kudeaketarekin lotuta

  daudenak, eta ingurumen-kontrola, tramitazioak, esku-hartzeen eskaera eta beste

  hainbat alderdi kontuan hartzen dituztenak.

  Adibideak: Azpiegitura jakin batek ingurumenean duen eraginaren segimendua

  egitea, ziklomotorren maila akustikoa kontrolatzea, udalez gaindiko administrazio

  baten esku-hartzea eskatzea.

  3.2.3. Karakterizazio ekonomikoa eta ekintzak burutzeko erantzukizuna

  Ekintza-plana gauzatzearen eta finantzatzearen ohiko arduradun nagusia udala da.

  Lehendik dituen arlo tekniko ia guztiak neurri handiagoan eta txikiagoan inplikatzen

  ditu, baita tokiko administrazioarekin lotutako enpresa emakidunak ere.

  Udalerriaren arabera, planak osotasunean garatzeko funtsezkoa izango da udalaz

  gaindiko tokiko erakundeek (mankomunitateak, eskualdeko garapen-agentziak,

  koadrilak,...) parte hartzea, bai arlo jakin batean dituzten eskumenengatik, eta bai

  Tokiko Agenda 21en prozesuaren dinamizazioan kasu jakinetan eduki dezaketen

  eginkizunagatik. Azkenik, garrantzitsua izango da Ekintza-planaren funtsezko arloetan

  eskumenak eta baliabideak dituzten udalaz gaindiko administrazioen parte-hartzea

  lortzea.

  Ekintza-planek hainbat urteko programazioa izaten dute eta denbora-eskala

  desberdinetan ematen dira. Euskal Autonomia Erkidegoaren testuinguruan, gehienez

  bost urteko epea ezarri ohi da, eta ekintzak honela banatzen dira: epe laburrekoak

  (urtebete), epe ertainekoak (2-3 urte) edo epe luzekoak (4-5 urte).

  Ekintzen gauzatze-epeak hainbat irizpideren arabera esleitzen dira, besteak beste,

  ekintzaren lehentasuna, bideragarritasun ekonomikoa, beste ekintza batzuk

  baldintzatzen dituen ekintza eratzea edo ekintza ezartzeko behar den denbora.

  Plana kudeatzeko, hasierako urte anitzeko programazioa udalen ohiko urtebeteko

  kudeaketa-programaziora pasatu beharko da, zehaztutako gauzatze-epeen arabera.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  9

  3.2.4. Ekintzen karakterizazioa

  Tokiko Ekintza-planaren eraginkortasun eta funtzionalitate maximoa ziurtatzeko,

  beharrezkoa da ekintza bakoitza behar bazala zehatuta egotea, kudeaketa-tresna gisa

  erabili ahal izateko, betiere, kontuan hartuz, planaren helburua ez dela plan sektorial

  baten (adibidez, mugikortasun-plana, saneamendu-plan zuzentzailea) edo hirigintzako

  plan baten (hiri-antolakuntzarako plan orokorra edo plan partziala) zehaztasun-maila

  lortzea.

  Ekintza bakoitzak fitxa deskribatzaile bat dauka eta fitxa horretako eremuak aldatu egin

  daitezke, baina oinarrizko batzuk izango lituzke, hain zuzen, hurrengo koadroan

  erakusten direnak:

  EKINTZA BATEN OINARRIZKO FITXA DESBRIBATZAILEA

  Ekintzaren izenburua Errreferente sintetikoa, baina ulergarria

  Deskribapena Ekintzaren oinarrizko definizioa eta karakterizazioa, hura gero

  gauzatzeko beharrezkoak diren gutxieneko elementuak ematen

  dituena.

  Gauzatze-epea Ekintza gauzatzeko edo ezartzeko gehienezko epea: motza (0-1

  urte), ertaina (2-3 urte) edo luzea (4-5 urte).

  Periodikotasuna Ekintza egiteko proposatutako maiztasuna.

  Lehentasuna Ekintzaren lehentasun-maila (altua, ertaina, baxua) adierazten du,

  ekintzaren ingurumen-eraginaren, eragin sozialaren edo

  ekonomikoaren arabera, osasunean duen arriskua minimizatzea

  laguntzeagatik edo preskripzio arau-eramaileari erantzuteagatik.

  Kostua Ekintza gauzatzeko edo ezartzeko kostu zenbatetsia, ekintza bera

  martxan jartzeko eta mantentze-lanak egiteko kostuak barne.

  Erakundeak Ekintza gauzatzean edo ezartzean parte hartzen duten erakundeak.

  Finantziazioa Ekintzaren finantziazio ekonomikoan parte hartzen duten edo har

  dezaketen erakundeak.

  Adierazleak Euskal Autonomia Erkidegoko Tokiko Iraunkortasun Adierazleen

  Sistemaren adierazlea edo adierazleak, ekintzarekin zuzenean edo

  zeharka lotuta daudenak.

  Gauzatzearen

  kontrola

  Ekintzaren garapen- edo ezartze-maila adierazten du (hasteko zain,

  hasita, aurreratua, amaitzen, amaituta).

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  10

  ERAKUNDEEN KODEAK INTERPRETATZEKO KLABEA

  UDA Ajangizko Udala

  EUS Eustat

  EEE Energiaren Euskal Erakundea

  IBE Iberdrola

  IHO IHOBE, Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa

  DFB Bizkaiko Foru Aldundia

  INE Enplegurako Institutu Nazionala

  GV Eusko Jaurlaritza

  CTB Bizkaiko Garraio Patzuergoa

  CIP Centro de Iniciativas Profesionales de Gernika Lumo

  CAB Bilbao-Bizkaia Ur Patzuergoa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  11

  333...333 IIILLLDDDOOO EEESSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIKKKOOOEEENNN,,,

  EEEKKKIIINNNTTTZZZAAA---PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMEEENNN EEETTTAAA EEEKKKIIINNNTTTZZZEEENNN

  LLLAAABBBUUURRRPPPEEENNNAAA EEETTTAAA HHHEEELLLBBBUUURRRUUUEEENNN LLLEEEHHHEEENNNTTTAAASSSUUUNNNAAA

  AAAJJJAAANNNGGGIIIZZZKKKOOO TTTOOOKKKIIIKKKOOO AAAGGGEEENNNDDDAAA 222111

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  12

  LERRO ESTRATEGIKOAK

  AJANGIZKO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA-PLANA

  LE1. HIRIGINTZA OREKATU BATEN ALDE APOSTU EGITEA

  LE2. HERRIKO GARAPEN SOZIALA SUSTATU ETA HERRI BIZITZA

  BERPIZTU.

  LE3. LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN

  KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  13

  ILDO ESTRATEGIKOAK, EKINTZA-PROGRAMAK ETA EKINTZAK

  AJANGIZKO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA- PLANA

  1. IE HIRIGINTZA OREKATU BATEN ALDE APOSTU EGITEA

  P 1.1. Etxebizitza programa 1.1.1. Etxebizitza sozialak egiterako garaian neurriak hartu herriko gazteei lehentasuna

  emateko. 1.1.2. Inguruko estilismoa mantentzea etorkizuneko eraikin berriak egiterakoan. 1.1.3. Elexalden Gernikara zuzenduriko behatokia ezartzea.

  2. IE HERRIKO GARAPEN SOZIALA SUSTATU ETA HERRI BIZITZA BERPIZTU

  P 2.1. Herriko bizitza eta parte hartzea sustatu 2.1.1. Herri bizitza sustatzeko, jarduera eta ekimen sozialak eta kulturalak antolatu.

  2.1.2. Egungo zerbitzuak biztanleen beharretara egokitu eta aisialdi eta atsedengune ekipamenduak zaharberritu edo barriak jarri.

  2.1.3. Hirugarren adinekoentzako ekintzak antolatzea. 2.1.4. Udalerriko haurrentzat ekintzak antolatu neguan zehar (larunbatetan...). 2.1.5. Udalerriko elkarteen artean elkarlana sustatu (dantza-taldea, txoko-taldea, jai-

  batzordea...). P 2.2. Herriko zerbitzuak hobetzeko programa 2.2.1. Udalerriko web-orrialdea antolatu. 2.2.2. Abadetxea ekipamendu bezala errekuperatzeko proiektua aztertzea.

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  P 3.1. Lehen sektorearen sustapenerako programa 3.1.1. Orainarte bezala, turismo berdea bultzatzen jarraitu (Santiago bidea, babarrunaren

  bidea,... eta antzeko ekimenak aurrera eramanaz). 3.1.2. Nekazaritza eta abeltzantza biologikoa bultzatzea eta bideak erraztea.

  3.1.3. Herritarrek dirulaguntzen inguruan duten informazio falta gainditzeko Udaletxean laguntza bideratzen saiatu.

  P 3.2. Ingurune fisikoaren zaintzea bultzatu 3.2.1. Herri bideen inbentarioa egin. 3.2.2. Herriko bideak garbi mantentzeko posibilitate ezberdinak aztertzea (tailer-eskolak,

  dirulaguntzak, udalerriko jendea elkarturik garbiketa egin...). 3.2.3. Erreken hertzak garbitu daitezen eskaera egin konpetentzia duen administrazioari.

  3.2.4. Izpizuako iturria errekuperatzeko azterketa egin.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  14

  P 3.3. Mugikortasun iraunkorragoa sustatzeko programa 3.3.1. Bizikletazko eta oinezko mugikortasunaren alde, segurtasuna bermatzeko ekintzak

  martxan jarri (Elexaldetik-Gernikarako zatian) 3.3.2. Gernikatik Mendatara doan errepidean kotxeen abiadura handiagatik sortzen den

  arriskua dela eta Elexaldeko zatian biribilgune bat egiteko proiektua aztertzea. 3.3.3. Autobus zerbitzua hobetzeko beste udalerriekin elkarlana egin (autobus

  txikiagoa,...). 3.3.4. Ajangizko autobus ordutegiak Gernikako garraio publikoen ordutegiekin koordinatzen

  saiatu.

  P 3.4. Aktibitate industrialek sortzen duten ingurumen arriskuen jarraipena egiteko programa. 3.4.1. Maierren ihardueraren inguruan Eusko Jaurlaritzari eskatzea kontrolak egitea.

  P 3.5. Hiri hondakinen bilketa eta birziklaiarako programa 3.5.1. Hondakinen sorrera eta birziklaiari buruzko biztanleentzako informazioa eta prestakuntza hobetzeko eskualde mailako kanpaina egin. 3.5.2. Etxeko olioa jasotzeko zerbitzua martxan jartzea gainerako udalerriekin elkarlanean.

  P 3.6. Energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa sustatu eta argi kutsadura saihestu 3.6.1. Energia berriztagarrien inguruko informazioa biztanleei luzatzea: sistema ezberdinak, hornitzaileak... 3.6.2. Etxebizitza berrietan energia berriztagarriak ezartzeko aukera aztertzea.

  3.6.3. Udaletxeak EVE-rekin akordioa sinatzea energia berriztagarriak bultzatzeko.

  3.6.4. Ajangizko argiteri publikoan argi-kutsadura saihestu eta energía erabilera murriztea.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  15

  333...444 EEEKKKIIINNNTTTZZZEEENNN FFFIIITTTXXXAAA

  DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAATTTZZZAAAIIILLLEEEAAAKKK

  AAAJJJAAANNNGGGIIIZZZKKKOOO TTTOOOKKKIIIKKKOOO AAAGGGEEENNNDDDAAA 222111

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  16

  Ekintzak, fitxa baten bidez aurkezten dira, non ondoko eremuak biltzen diren:

  EKINTZEN KARAKTERIZAZIOAN ERABILITAKO KONTZEPTUEN DESKRIBAPENA

  KONTZEPTUA DESKRIBAPENA

  Identifikazio kodea Ildo Estrategiko, Ekintza Programa eta Ekintzaren zenbakiaren identifikazioari dagozkion hiru digitu ditu.

  Ildoa Ekintza eta Programari dagozkion Ildo Estrategikoaren titulu eta zenbakia. Ekintzaren helburu orokorra islatzen du.

  Programa Ekintzari dagokion Ekintza Programaren titulu eta zenbakia. Ekintzaren helburu espezifikoa islatzen du.

  Ekintza Ekintzaren titulua

  Deskribapena Eragina egiten dion faktorearen egoeraren eta ekintzaren helburuen deskribapena, nahiz lortu nahi diren emaitzak

  Burutze/ezarpen epea Ekintza garatzeko beharrezko denbora ondoko aldizkakotasunaren arabera: Motza (0-1 urte): Ertaina (1-3 urte): Luzea (3-5 urte):

  Aldizkakotasuna Ekintza egiteko proposaturiko maiztasuna. Ekintza etengabe burutu behar den kasuetan, “etengabekoa” hitzarekin azaltzen da.

  Kostu aurreikusia Burutzeko Ekintzatik estimatzen den kuantifikazio ekonomikoa

  Erakundeak Ekintzaren burutzean inplikaturiko erakundeak

  Finantziazioa Proposaturiko ekintza burutzeko gastuen finantziaziora ekarpenak egin ditzaketen erakundeak

  Adierazleak Ekintzarekin zuzenean edo zeharka erlazioa duten Jasangarritasun Adierazleen Sistemaren Adierazlea edo Adierazleak

  Burutzearen kontrola Ekintzaren garapen edo ezarpen maila azaltzen du, ondoko klasifikazioaren arabera. Burutu gabe: Ekintzarekin erlazionaturiko ekimenak ez dira martxan jarri. Hasita: Ekintzarekin erlazionaturiko ekimenak egin dira (proiektu fasea, inplikatuekin koordinazioa etab. Aurreratua: Ekintzarekin erlazionaturiko ekimenak egiten ari dira eta hasierako faseak gainditu dira. Burutua: Bai ekintzaren burutze kontrolaren urtean burutzen denean inbertsioa; nola aldizkako edo etengabeko burutzea duen ekintza bat denean eta ezartzen hasi dena. Amaitua: Burutze kontrolaren urtearen aurrekoan bukaturiko ekintzak dira.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  17

  EEEKKKIIINNNTTTZZZAAA FFFIIITTTXXXAAAKKK

  1.1.1. Ekintza

  Etxebizitza sozialak egiterako garaian neurriak hartu herriko gazteei lehentasuna

  emateko.

  Ildoa

  1. IE UDALERRIKO ZERBITZUEN GARAPENA UDALERRIKO GAZTEAK BERTAN GERATU DAITEZEN

  Programa P 1.1. Etxebizitza programa

  Deskribapena

  Elexaldeko gunean 24 etxebizitza sozial egitea aurrikusten da. Kontutan izanik udalerri mailan etxebizitzak egiteko dagoen zailtasuna nukleotatik kanpo eta bertako gazteei aukera emateko udalerrian geratzeko, etxebizitza hauetako sarrera izan dezaten, lehentasuna beraiei ematea planteatzen da.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Luzea (0-5 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006-2010

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasita

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  18

  1.1.2. Ekintza

  Inguruko estilismoa mantentzea etorkizuneko eraikin berriak egiterakoan.

  Ildoa

  1. IE UDALERRIKO ZERBITZUEN GARAPENA UDALERRIKO GAZTEAK BERTAN GERATU DAITEZEN

  Programa P 1.1. Etxebizitza programa

  Deskribapena

  Ajangiz nekazal munduko udalerri bat izaki, bere identitatearekin oso lotuta aurkitzen da bertako etxebizitza eta baserrien itxura. Honela, etorkizunean egingo diren etxebizitzek ingurune honetan nagusitzen den estetikarekin ez dezaten apurtu, bertako etxeen estilismoa kontutan izatekoa den irizpidea kontsideratzen da.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1urte)

  Aldizkakotasuna Etengabea Urteak 2006tik aurrera

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  19

  1.1.3. Ekintza

  Elexalden Gernikara zuzenduriko behatokia ezartzea.

  Ildoa

  1. IE UDALERRIKO ZERBITZUEN GARAPENA UDALERRIKO GAZTEAK BERTAN GERATU DAITEZEN

  Programa P 1.1. Etxebizitza programa

  Deskribapena

  Elexaldeko plazak dituen ikuspegiak aprobetxatuaz, behatoki bat egin daitekeela aipatzen da dagoen ikuspegiaz gozatzeko.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Luzea (0-5 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006-2010

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  20

  2.1.1. Ekintza

  Herri bizitza sustatzeko, jarduera eta ekimen sozialak eta kulturalak antolatu.

  Ildoa

  2. IE HERRIKO GARAPEN SOZIALA SUSTATU ETA HERRI BIZITZA SUSTATU

  Programa P 2.1. Herriko bizitza eta parte-hartzea sustatu

  Deskribapena

  Herri bizitza suspertzeko helburuaren barnean eta herritar berrien eta betikoen integrazioa areagotzeko ideiarekin, kultur jarduerekin jarraitzea proposatzen da, bai herrian sor daitekeen talde dinamizatzaile baten aldetik (dantza taldea,...), bai Udalaren aldetik, baita beste udalekin elkarlanean ere. Gara daitezkeen ekimen batzuk hauek izan daitezke:

  Hitzaldiak, ikastaroak

  Ibilaldiak, irteerak Etab.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea 0-5 urte

  Aldizkakotasuna Etengabea Urteak 2006tik aurrera

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  2.1.3. eta 2.1.4. Ekintzekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (2.1.3. Hirugarren adinekoentzako ekintzak antolatzea; 2.1.4. Udalerriko haurrentzat ekintzak antolatu neguan zehar (larunbatetan,...)

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  21

  2.1.2. Ekintza

  Egungo zerbitzuak biztanleen beharretara egokitu eta aisialdi eta atsedengune ekipamenduak zaharberritu edo barriak jarri.

  Ildoa

  2. IE HERRIKO GARAPEN SOZIALA SUSTATU ETA HERRI BIZITZA SUSTATU

  Programa P 2.1. Herriko bizitza eta parte-hartzea sustatu

  Deskribapena

  Ajangizko udalerriaren errealitatea ere pixkanaka aldatzen doa, besteak beste, hirugarren adinekoen kolektiboa handitzen doa, etxebizitza berriak direla eta jende berria dator udalerrira... Udalak ematen dituen zerbitzuak errealitate aldakor horretara egokitu behar dira. Bestalde, udalerrian zehar dauden aisialdi ekipamenduak ere egokitu beharra dago. Horretarako daudenak zaharberritu eta behar den lekuetan barriak jarri beharko lirateke (umeentzako aisialdi-ekipamenduak, jolastokiak, frontoia, aisialdi gunea, etab.))

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Laburra (0-3 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2008

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  22

  2.1.3. Ekintza

  Hirugarren adinekoentzat ekintzak antolatzea.

  Ildoa

  2. IE HERRIKO GARAPEN SOZIALA SUSTATU ETA HERRI BIZITZA SUSTATU

  Programa P 2.1. Herriko bizitza eta parte-hartzea sustatu

  Deskribapena

  Hirugarren adinekoen kolektiboa handitzen doa, zaharkitze fenomenoa dela eta. Honela, geroz eta garrantzia handiagoa duen kolektiboa den einean, egokia ikusten da kolektibo honi zuzenduriko ekintzak antolatzea urtean zehar.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1 urte)

  Aldizkakotasuna Etengabekoa Urteak 2006tik aurrera

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  2.1.1. Ekintzarekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (Herri bizitza sustatzeko, jarduera eta ekimen sozialak eta kulturalak antolatu)

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  23

  2.1.4. Ekintza

  Udalerriko haurrentzat ekintzak antolatu neguan zehar (larunbatetan,…).

  Ildoa

  2. IE HERRIKO GARAPEN SOZIALA SUSTATU ETA HERRI BIZITZA SUSTATU

  Programa P 2.1. Herriko bizitza eta parte-hartzea sustatu

  Deskribapena

  Udan haurrentzat oporrak hartzen dituztenerako hainbat ekintza antolatzen dira gurasoak lanera joan behar dutenez. Ideia honetan oinarrituaz, neguan ere astebukaeretan (adibidez hilabetean behin...) antzeko ekimenak planteatzea proposatzen da, honela, ekimen hauen bidez herriko haurren arteko harremanak sustatzea posibilitatzen delako.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1) urte

  Aldizkakotasuna Etengabekoa Urteak 2006tik aurrera

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  2.1.1. Ekintzarekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (Herri bizitza sustatzeko, jarduera eta ekimen sozialak eta kulturalak antolatu)

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  24

  2.1.5. Ekintza

  Udalerriko elkarteen artean elkarlana sustatu (dantza-taldea, txoko-taldea, jai-batzordea,…).

  Ildoa

  2. IE HERRIKO GARAPEN SOZIALA SUSTATU ETA HERRI BIZITZA SUSTATU

  Programa P 2.1. Herriko bizitza eta parte-hartzea sustatu

  Deskribapena

  Herri bizitza sustatzeko helburua dela eta, beharrezkoa da herriko biztanle eta eragile gehienak inplikatuak egotea. Azken hauen artean, herrian hainbat elkarte daude, besteak-beste: dantza taldea, txoko-taldea, jai-batzordea eta e.a. Beraz, Udal, herritar eta elkartearen artean elkarlana bultzatzea proposatzen da, ekimen sozial eta kultural berriak aurrera eramateko. Gainera bide batez, elkarte hauek herriko jendea dinamizatzeko giltza izan daitezke.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1) urte

  Aldizkakotasuna Etengabekoa Urteak 2006tik aurrera

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  2.1.1. Ekintzarekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (Herri bizitza sustatzeko, jarduera eta ekimen sozialak eta kulturalak antolatu)

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea, Herriko elkarteak

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  25

  2.2.1. Ekintza

  Udalerriko web-orrialdea antolatu.

  Ildoa

  2. IE HERRIKO GARAPEN SOZIALA SUSTATU ETA HERRI BIZITZA SUSTATU

  Programa P 2.2. Herriko zerbitzuak hobetzeko programa

  Deskribapena

  Biztanleria eta Udala bera informazioaren gizartean aurrera joateko prozesuan, udal Web orrialde bat antolatzeak aurrerapauso garrantzitsua suposatu ditzake. Hori dela eta, Web orrialdea antolatzea proposatzen da, besteak-beste herriaren komunikazioa hobetzeko tresna egokia izan daitekeelako kanpokoei begira.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea 0-1 urte

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasita

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  26

  2.2.2. Ekintza

  Abadetxea ekipamendu bezala errekuperatzeko proiektua egitea.

  Ildoa

  2. IE HERRIKO GARAPEN SOZIALA SUSTATU ETA HERRI BIZITZA SUSTATU

  Programa P 2.2. Herriko zerbitzuak hobetzeko programa

  Deskribapena

  Udaletxeak abadetxea errekuperatzeko apostua egin du. Honela, eraikin honen berriztatzea aukera ona izan daiteke herritarrentzat, izan ere, bertan hainbat zerbitzu eta kultur ihardunaldiak eskaintzeko aukera izango litzatekeelako, gainera, herriko gazteenen topaleku ere bihurtu daitekeelarik.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Luzea (0-5 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006-2010

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  27

  3.1.1. Ekintza

  Orainarte bezala turismo berdea bultzatzen jarraitu (Santiago bidea, babarrunaren bidea,… eta antzeko ekimenak aurrera eramanaz).

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.1. Lehen sektorearen sustapenerako programa

  Deskribapena

  Landa eremuetako udalerrietan turismoa gero eta gehiago hazten ari den jarduera sektore bat da, herriaren etorkizun sozioekonomikorako balio handiko baliabide bat bihurtzen ari direlarik. Era berean, turismo aktibo hau lehen sektoreko jarduera dibertsifikatzeko paregabeko aukera bat da. Honela, Udaletxeak orain arte egin dituen ekimenekin jarraitzea eta iniziatiba berriei bideak irekitzea planteatzen da.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Luzea (0-5 urte)

  Aldizkakotasuna Etengabea Urteak 2006-2010

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasita

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  28

  3.1.2. Ekintza

  Nekazaritza eta abeltzaintza biologikoa bultzatzea eta bideak erraztea.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.1. Lehen sektorearen sustapenerako programa

  Deskribapena

  Nahiz eta nekazaritza eta abeltzantza biologikoa landa eremuko udalerrietan zabaltzen ari den iharduera izan, baserritarrentzat aukera bat izan daitekeela erakutsi behar da, beraien iharduerarekin bat etorri daitekeelarik eta baserriaren mantentzea posibilitatzeaz gainera, diru iturri garrantzitsua izan daitekeelarik. Horregatik, beharrezkoa ikusten da baserritarren artean nekazaritza biologikoa aukera bezala aurkeztea eta iharduera honen inguruko informazioa zabaltzea.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Luzea (0-5 urte)

  Aldizkakotasuna Etengabea Urteak 2006-2010

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  29

  3.1.3. Ekintza

  Herritarrek dirulaguntzen inguruan duten informazio falta gainditzeko Udaletxean laguntza bideratzen saiatu.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.1. Lehen sektorearen sustapenerako programa

  Deskribapena

  Herritarrek hainbat kasutan ez dute jakiten zein dirulaguntza eska ditzaketen eta nola egin beraien tramitazioa. Honela, proposatzen da Udaletxeak laguntzea ahal den einean indarrean dauden dirulaguntzen berri emanez, horretarako herritarrek Udaletxera jo ahalko lukete informazioa eskatuz eta Udaletxearen zeregina herritarrei dirulaguntzen inguruko informazio hori eskaintzea litzateke posibilitateen neurrian.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1 urte)

  Aldizkakotasuna Etengabea Urteak 2006tik aurrera

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  30

  3.2.1. Ekintza

  Herri bideen inbentarioa egin.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.2. Ingurune fisikoaren zaintzea bultzatu

  Deskribapena

  Udalerriko herri-bideen inbentarioa egitea interesgarria litzatekeela uste da, honela, udaletxearen tutelapeko bideen berri izango litzateke eta egoera txarrean daudenak errekuperatzen saiatu.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Ertaina (1-3 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2007-2009

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  31

  3.2.2. Ekintza

  Herriko bideak garbi mantentzeko posibilitate ezberdinak aztertzea (tailer-eskolak, dirulaguntzak, udalerriko jendea elkarturik garbiketa egin...).

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.2. Ingurune fisikoaren zaintzea bultzatu

  Deskribapena

  Hainbat herri-bide garbi mantentzeko posibilitate ezberdinak aztertzea planteatzen da. Honela, herriko jendea elkarturik txangoak aprobetxatuz garbiketak egin daitezke (adibidez landare erasotzaileak atera) . Bestalde, iharduera hauek aurrera eramateko dirulaguntzarik dagoen ere aztertu daiteke.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Ertaina (1-3 urte)

  Aldizkakotasuna Etengabea Urteak 2007tik aurrera

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  3.2.1. Ekintzarekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (Herri bideen inbentarioa egin)

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  32

  3.2.3. Ekintza

  Erreken hertzak garbitu daitezen eskaera egin konpetentzia duen administrazioari.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.2. Ingurune fisikoaren zaintzea bultzatu

  Deskribapena

  Udalerriko erreken hertzak garbi mantendu daitezen (enbor eroriak kendu,...) eskumena duen administrazioari jarraipena egitea planteatzen da.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006tik aurrera

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Adierazle 14: URETARA ISURITAKO HONDAKINAK

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  33

  3.2.4. Ekintza

  Izpizuako iturria errekuperatzeko azterketa egin.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.2. Ingurune fisikoaren zaintzea bultzatu

  Deskribapena

  Izpizuako iturria errekuperatzeko azterketa bat egitea planteatzen da, honela, iturria agortuta dagoen ala ez aztertu beharko litzateke eta honen baitan, iturria aurkitzen saiatu.

  Lehentasuna Baxua Ezarpen / burutze epea Luzea (0-5 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006-2010

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  34

  3.3.1. Ekintza

  Bizikletazko eta oinezko mugikortasunaren alde, segurtasuna bermatzeko ekintzak martxan jarri (Elexaldetik Gernikarako zatian).

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.3. Mugikortasun Iraunkorragoa sustatzeko programa

  Deskribapena

  Elexaldetik Gernikara doan errepidean oinezko jendea asko ibiltzen da. Ordea, ez dago oinezkoentzako biderik ezta bidegorririk ere. Honela, bidegorri nahiz oinezkoentzako bidea egiteko aukera aztertzea proposatzen da eta proiektu hau egikaritzeko eskumena duten administrazioekin kontaktuan jartzea eta aurrera eramateko egon daitezkeen dirulaguntzak aztertzea.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Ertaina (1-3 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006-2008

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea, Bizkaiko Foru Aldundia

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  35

  3.3.2. Ekintza

  Gernikatik Mendatara doan errepidean kotxeen abiadura handiagatik sortzen den arriskua dela eta Elexaldeko zatian biribilgune bat egiteko proiektua aztertzea.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.3. Mugikortasun Iraunkorragoa sustatzeko programa

  Deskribapena

  Gernikatik Mendatara doan errepidean hainbat autoetako gidarik abiadura handiz eta modu arriskutsuan gidatzen dute, errepide horretako oinezkoentzat nahiz gainerako gidarientzat arriskua sortzen dutelarik. Abiadura hori murrizteko, Elexaldeko eremuan biribilgune bat egiteko proiektua aztertzea planteatzen da, honela, gidari horiek abiadura jeistera behartuta leudeke eta gainera Elexaldeko sarrera-irteerak seguruagoak bihurtuko lirateke.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Luzea (0-5 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006-2010

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasita

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea, Bizkaiko Foru Aldundia

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  36

  3.3.3. Ekintza

  Autobus zerbitzua hobetzeko beste udalerriekin elkarlana egin (autobus txikiagoa,...).

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.3. Mugikortasun Iraunkorragoa sustatzeko programa

  Deskribapena

  Garraio publikoaren zerbitzua jendearen beharretara egokitzea, garraio publikoaren sustapena bultzatzeko aurrerapausu garrantzitsua da. Horretarako, inguruko herriekin elkarlana egitea planteatzen da autobus zerbitzu zabalago bat jarri ahal izateko.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1 urte)

  Aldizkakotasuna Etengabea Urteak 2006

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  3.3.4. Ekintzarekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (Ajangizko autobus ordutegiak Gernikako garraio publikoen ordutegiekin koordinatzen saiatu)

  Adierazleak

  Adierazle 8: TOKIKO MUGIKORTASUNA ETA BIDAIARIEN GARRAIOA

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  37

  3.3.4. Ekintza

  Ajangizko autobus ordutegiak Gernikako garraio publikoen ordutegiekin koordinatzen saiatu.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.3. Mugikortasun Iraunkorragoa sustatzeko programa

  Deskribapena

  Ajangizen jendearengan garraio publikoa sustatzeko lehenengo aurrerapausuetakoa, dauden garraio publikoko zerbitzuak Gernikako garraio publikoen ordutegiekin koordinatzen saiatzea da.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  3.3.3. Ekintzarekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (Autobus zerbitzua hobetzeko beste udalerriekin elkarlana egin (autobus txikiagoa,...).

  Adierazleak

  Adierazle 8: TOKIKO MUGIKORTASUNA ETA BIDAIARIEN GARRAIOA

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  38

  3.4.1. Ekintza

  Maierren ihardueraren inguruan Eusko Jaurlaritzari eskatzea kontrolak egitea.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.4. Aktibitate industrialek sortzen duten ingurumen arriskuen jarraipena egiteko programa.

  Deskribapena

  Maier enpresak egiten dituen igorketa (airera) eta isurketen (errekara) inguruan, Eusko Jaurlaritzari kontrol gehiago izan dezan eskaera bat luzatzea planteatzen da.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006tik aurrera

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  39

  3.5.1. Ekintza

  Hondakinen sorrera eta birziklaiari buruzko biztanleentzako informazioa eta prestakuntza hobetzeko eskualde mailako kanpaina egin.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.5. Hiri hondakinen bilketa eta birziklaiarako programa.

  Deskribapena

  Nahiz eta azken urteetan birziklatzearen pisua gero eta handiagoa den hondakin tratamenduan, hondakinen sorrera ere gero eta handiagoa da. Oraindik urruti aurkitzen gara birziklatze maila onargarrietatik. Egoera honi aurre egiteko, hondakinen inguruko sentsibilizazio eta informazio kanpaina bat egitea proposatzen da, 3-R (murriztu, berrerabili eta birziklatu) estrategian oinarritua, gomendio praktikoak eskainiz. Ekintza hau eskualdeko beste udalerriekin elkarlanean gara daiteke.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2007

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  3.5.2. Ekintzarekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (Etxeko olioa jasotzeko zerbitzua martxan jartzea gainerako udalerriekin elkarlanean)

  Adierazleak

  Adierazle 13: HONDAKINAK SORTZEA ETA KUDEATZEA

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  40

  3.5.2. Ekintza

  Etxeko olioa jasotzeko zerbitzua martxan jartzea gainerako udalerriekin elkarlanean.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.5. Hiri hondakinen bilketa eta birziklaiarako programa.

  Deskribapena

  Erabilitako olioa jaso eta tratatzeko oztopoetako bat, olioa, bilketa lekuetara eramateko erraztasun eza da (urruti daude…). Horregatik, bilketa errazteko, olioa udalerrian jasoko duen zerbitzu bat ezartzea planteatzen da. Ekimen hau inguruko udalerriekin batera aurrera eraman daiteke.

  Lehentasuna Altua Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  3.5.1. Ekintzarekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (Hondakinen sorrera eta birziklaiari buruzko biztanleentzako informazioa eta prestakuntza hobetzeko eskualde mailako kanpaina egin)

  Adierazleak

  Adierazle 13: HONDAKINAK SORTZEA ETA KUDEATZEA

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  41

  3.6.1. Ekintza

  Energia berriztagarrien inguruko informazioa biztanleei luzatzea: sistema ezberdinak, hornitzaileak...

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.6. Energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa sustatu eta argi kutsadura saihesteko programa

  Deskribapena

  Berriztagarriak ez diren energien kontsumo eta ekoizpenak ingurumen eragin handia du. Hori, ohizko energien koste gero eta altuagoari lotuta, energi berriztagarriak sustatzeko arrazoi garrantzitsua da. Hauek, herrian bertan sortzen dute energia, ekoizpen eta distribuzioaren ingurumen eragina murriztuz eta koste ekonomikoa gutxituz.Honela, herritarren artean energia berriztagarriek eskaintzen dituzten aukerak azaltzeko informazioa zabaltzea proposatzen da, besteak-beste, egun dauden sistema ezberdinen inguruko datuak, hornitzaileak,... azalduaz.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Laburra (0-1 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2007

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  3.6.2. eta 3.6.3. Ekintzekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (3.6.2. Etxebizitza berrietan energia berriztagarriak ezartzeko aukera aztertzea; 3.6.3. Udaletxeak EVE-rekin akordioa sinatzea energia berriztagarriak bultzatzeko)

  Adierazleak

  Adierazle 15: ENERGIA KONTSUMOA

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  42

  3.6.2. Ekintza

  Etxebizitza berrietan energia berriztagarriak ezartzeko aukera aztertzea.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.6. Energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa sustatu eta argi kutsadura saihesteko programa

  Deskribapena

  Azken urteetan, ohizko energien (batez ere petrolioan oinarrituak) etengabeko garestitze bat eman da. Gainera, gero eta handiago da etxebizitzen energia kontsumoa, kontsumo ereduaren ondorioz. Guzti honengatik, etxebizitzetako efizientzia energetikoa sustatzeko beharra ikusten da, honela, etxebizitza berrietan energia berriztagarriak ezartzeko aukera aztertzea planteatzen da.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Luzea (0-5 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006-2010

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  3.6.1. eta 3.6.3. Ekintzekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (3.6.1. Energia berriztagarrien inguruko informazioa biztanleei luzatzea: sistema ezberdinak, hornitzaileak; 3.6.3. Udaletxeak EVE-rekin akordioa sinatzea energia berriztagarriak bultzatzeko)

  Adierazleak

  Adierazle 15: ENERGIA KONTSUMOA

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  43

  3.6.3. Ekintza

  Udaletxeak EVE-rekin akordioa sinatzea energia berriztagarriak bultzatzeko.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.6. Energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa sustatu eta argi kutsadura saihesteko programa

  Deskribapena

  Energia berriztagarriak udalerrian sustatzeko Udaletxeak EVE-rekin akordio bat sinatzea proposatzen da eta honela, azterketa bat egitea udalerrian zein izan daitezkeen gehien egokituko liratekeen energiak aztertzeko.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Ertaina (1-3 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006-2008

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  3.6.1. eta 3.6.2. Ekintzekin zuzenean erlazionaturiko ekintza (3.6.1. Energia berriztagarrien inguruko informazioa biztanleei luzatzea: sistema ezberdinak, hornitzaileak; 3.6.2. Etxebizitza berrietan energia berriztagarriak ezartzeko aukera aztertzea)

  Adierazleak

  Adierazle 15: ENERGIA KONTSUMOA

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea, EVE

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  3. Iraunkortasunerako ekintza-plana

  44

  3.6.4. Ekintza

  Ajangizko argiteri publikoan argi-kutsadura saihestu eta energía erabilera murriztu.

  Ildoa

  3. IE LEHEN SEKTOREA BERPIZTU ETA BALIABIDE NATURALEN KUDEAKETA IRAUNKORRA EGIN

  Programa P 3.6. Energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa sustatu eta argi kutsadura saihesteko programa

  Deskribapena

  Udalak argiteriarengan aktuatzeko konpromesua du, alde batetik argindarraren kontsumoa murriztu eta bestetik argiteri publikoak sortu dezakeen kutsadura sahiezteko. Argiteri publikoko energia kontsumoa murriztu nahi da, bai hirigunean bai bidegurutzetan. Eta helburu bi bete nahi dira: energia aurreztu eta ingurura isurtzen den argi-kutsadura murriztu.

  Lehentasuna Ertaina Ezarpen / burutze epea Ertaina (1-6 urte)

  Aldizkakotasuna Puntuala Urteak 2006-20012

  Kostu aurreikusia Euroak

  Oharra

  Adierazleak

  Adierazlea 15: ENERGIA KONTSUMOA

  Burutzearen kontrola

  Hasi gabe

  Ardura jarraipena/ burutzea

  Udaletxea,

  Finantziazioa

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  45

  4. EKINTZA-PLANAREN SEGIMENDUA

  4.1. Aurkezpena

  Segimenduak Iraunkortasunerako Ekintza-plana ezartzeko prozesuaren

  monitorizaziorako tresnak zehaztea du helburu, proposamenen eta beren

  eraginkortasunaren betetze-maila ebaluatuz. Horren arabera, Ekintza-plana gertatzen

  diren egoera eta baldintza berrietara egokitu daiteke, udalerriko ingurumenaren eta

  testuinguru sozio-ekonomikoaren bilakaerara moldatuz.

  Segimenduak Iraunkortasunerako Adierazleen Sistema bat du oinarri, aipatu

  adierazleak udalerriko egoera eta eboluzioa zenbakiz karakterizatzeko gaitasuna duten

  parametro gisa zehaztuak izanik, eta baita eragile sozialen aldetik eman daitekeen

  erantzuna iraunkortasunerantz abiatzeko eta egoera hobetzeko ere.

  Segimenduak, alde batetik, izaera tekniko bat du, udal teknikariei informazioa emateaz

  arduratzen dena, eta beste aldetik, komunikatzeko izaera bat du, herritarrak

  prozesuaren segimendua egitea baimentzen dituena.

  4.2. Iraunkortasunerako Adierazleen Sistema

  4.2.1. Ezaugarriak

  Adierazleen sistema parametro-multzo bat da eta parametro horiek, normalean, urtero

  lortzen dira. Haien funtzio nagusia da udalerriko ingurumena hobetzeko eta garapen

  iraunkorraren ereduetara zuzendutako prozesuetako funtsezko alderdien bilakaeraren

  segimendua egitea. Bai eta herritarrei ildo horretatik ematen diren aldaketen berri

  ematea eta Ekintza-planaren ezarpena sustatzea ere.

  4.2.2. Hautatzeko irizpideak

  Adierazle gisa hautatutako parametroek ezaugarri hauek eduki behar dituzte:

  Neurgarriak eta epe luzera berriro erabil daitezkeen metodoen bidez lortuak.

  Arrazoizko kostu ekonomikoan erraz lortzeko modukoak, edo ahal izanez

  gero, prozesu normalizatu baten bidez lor daitezkeenak.

  Diseinatzean kontuan hartu diren alderdien aldaketekiko sentikorrak,

  gertatzen diren aldaketak adierazteko gai izan daitezen.

  Interpretatzen errazak, hau da, zalantzarik gabe interpreta daitekeen

  informazioa ematen dutenak.

  Tokiko administrazioak edo eragile sozialek aldatzeko gaitasuna duten arloei

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  46

  erreferentzia egiten dietenak.

  Orokorrean, adierazleen sistemak udalerriaren egoeraren ikuspegi orokorra

  eta azkarra emateko gai izan behar du.

  4.2.3. Metodologi-erreferentziak

  Iraunkortasunerako Adierazleen gainean erreferentzia ugariak eta desberdinak badira:

  OCDEk, OMSek, UNCHSek (habitata), EUROSTATek eta Ingurumenerako Europako

  Agentziak erabiliak, edo berriki eta zehazkiago Europako Tokiko Agenda 21en

  prozesuetarako Herri eta Hiri Jasangarrien Kanpainak bultzatutako Europako Adierazle

  Komunen Sistema.

  Espainiako estatu mailan, Udal, Aldundi eta Autonomia Erkidegoetako gobernu

  desberdinek erabilitako ingurumen adierazleen sistema anitzak ere aurkeztu dira,

  horien artean honako hauek nabarmenduz: Bartzelonako Aldundiko Xarxa de Ciutats i

  Pobles cap a la Sostenibilitaten Udal Ingurumen Adierazleen Sistema eta Bizkaiko

  Aldundiak bultzatutakoa.

  Esperientzia hauek zera nabarmentzen dute: adierazleen sistema bateratu bat

  adosteko eta informazioa alderatzeko zailtasuna, adierazleak beraiek lortzeko

  ezartzen diren metodologiak desberdinak direlako.

  Proposatutako Adierazleen Sistemak aurrez zehaztutako ezaugarri orokorrak betetzen

  ditu, eta bertan adostasun zabal bat duten adierazleen presentzia udalerriko aspektu

  zehatzen arabera espezifikoki definituak diren beste batzuekin konbinatu da.

  4.2.4. Proposatutako Adierazleen Sistema

  Ajangizko Tokiko Agenda 21 burutzeko Iraunkortasunerako Adierazleen Sistemak

  udalerriko egoera Tokiko Agenda 21en prozesuetan murgilduta diren beste udalerri

  batzuekin alderatzea du helburu. Zentzu honetan, egoki jotzen da adierazleek izaera

  komun bat izatea, hots, kontu bera eta modu berean neurtu dezatela. Ajangizko

  Tokiko Agenda 21 burutzeko Iraunkortasunerako Adierazleen Sistema ondoko modu

  honetaz zehazten da:

  Adierazleen Sistema: ADIERAZLE KOMUNAK

  Epigrafe honen pean Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta

  Ingurumen Sailak EAEko udalerri guztientzat proposatu dituen Tokiko

  Iraunkortasunerako 12 Adierazle komunak biltzen dira, betiere

  nazioarteko adierazleetan oinarriturik.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  47

  Adierazleen Sistema: UDALEKO ADIERAZLEAK

  EAEko udalerri guztien berezitasunak kontuan izanik, adierazle

  zehatzen sail bat ere proposatu da udalerriak dituzten beharren arabera

  egokitzeko. Udalerriarentzako kalkulu zehatzeko adierazleak dira eta

  udalerriko berezitasunak integratzea dute helburu.

  Jarraian proposatutako adierazleen taula sintetiko bat eransten da, eta horren ondoren

  adierazle bakoitzari dagokion deskribatzeko fitxa.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  48

  444...222...555 AAADDDIIIEEERRRAAAZZZLLLEEEAAAKKK

  DDDEEESSSKKKRRRIIIBBBAAATTTZZZEEEKKKOOO FFFIIITTTXXXAAAKKK

  AAAJJJAAANNNGGGIIIZZZKKKOOO TTTOOOKKKIIIKKKOOO AAAGGGEEENNNDDDAAA 222111

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  49

  JASANGARRITASUN ADIERAZLEEN SISTEMA

  ALORRAK BALIOA URTEA UNITATEAK JOERA

  1. POBREZIA ETA GIZARTE BAZTERKETA

  Udalerrian oinarrizko errentaren dirulaguntza jasotzen duten familien portzentaia.

  Ez dago daturik %

  2. LANGABEZIA TASA

  Biztanle aktibo langabeen portzentaia. %5,14 2004 % Goruntza

  3. HERRITARREN TOKIKO KOMUNITATEAREKIKO GOGOBETETZE MAILA.

  Herritarrek komunitatea eta horren alderdi espezifiko batzuk nola ikusten dituzten aztertzen du, alegia, horiekiko duten gogobetetze maila neurtzen du.

  2,88 2004 1 etik 4rako

  eskala batean

  4. EUSKARAREN EZAGUTZA

  Udalerriko euskaldunen portzentaia (alfabetatuak izan direnak)

  %59 2001 % Goruntza

  5. HERRITARREN ZAHARTZE INDIZEA

  65 urte edo 65 urtez gora duten herritarren portzentaia

  %20,5 2001 % Goruntza

  6. UDALERRIKO EREMU IREKIAK ETA ZERBITZUAK ERABILTZEKO AUKERAK

  Udalerriko eremu publikoetatik (5.000 m²-tik gorakoak eta edozein tamainatakoak) eta oinarrizko zerbitzuetatik 300 metrora edo gutxiagora bizi diren herritarren portzentaia.

  %10,16 2004 %

  7. LURZORUAREN ERABILERA JASANGARRIA

  Adierazle honek ikuspegi integratu bat eskaintzen du, lurzoruaren erabileraren jasangarritasun mailari buruz. 1: artifizializatutako lurzorua; 2: abandonatutako eta kutsa daitezkeen lurzoruak; 3: lurzoruaren erabileraren intentsitatea; 4: garapen berria; 5: hiri eremuak berreskuratzea; eta 6: babestutako azalera, udalerriko azalera osoaren aldean.

  2.- 28.752 m2

  (potentzialki polituak)

  1998

  %: 1, 4 eta 6

  M²: 2 eta 5

  Bizt./Km²: 3

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  50

  ALORRAK BALIOA URTEA UNITATEAK JOERA

  8. TOKIKO MUGIKORTASUNA ETA BIDAIARIEN GARRAIOA

  Adierazle honek udalerriko herritarren mugikortasuna aztertzen du, hainbat faktoreren bitartez: 1) herritar bakoitzak egunero egiten dituen desplazamendu kopurua, batez beste; 2) herritar bakoitzak egunero egiten duen batezbesteko distantzia; 3) desplazamenduen batezbesteko iraupena; 4) desplazamenduen arrazoiak, eta maiztasuna astean zehar; eta 5) desplazamenduak egiteko erabilitako garraiobidea, eta desplazamendu bakoitzean egindako distantziak.

  1.- 1,5

  2.- 11,65

  3.- 9,04

  4.-

  a) Lana: %40,91

  b)Aisialdia: %20,45

  ©) Ikasketak: %1,14

  d) Eguneroko erosketak: %0,0

  e) Asteko erosketak: %31,82

  f) Haurrak eskolara eraman: %5,68

  g) Besterik: %0,0

  5.-

  a) Auto pribatua: %88,64

  b) Oinez: %11,36

  ©) Autobusa: %0,0

  d)Trena: %0,0

  e)Motorra: %0,0

  f) Bizikleta: %0,0

  g) Konbinatua: %0,0

  h) Besterik: %0,0

  despl./bizt: 1

  Km/bizt.: 2

  Minutu/bizt:3

  %: 4 eta 5

  9. GARRAIO AZPIEGITURETARAKO UDAL AZALERAREN BANAKETA

  Garraio azpiegituretarako udal azaleraren banaketa ebaluatzen du, garraio motaren arabera: 1) oinezkoek erabiltzeko azalera; 2) bizikletetarako egokitutako azalera; 3) garraio publiko kolektiboak erabiltzeko azalera; eta 4) motordun ibilgailuek erabiltzeko azalera.

  Ez dago daturik %

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  51

  ALORRAK BALIOA URTEA UNITATEAK JOERA

  10. BIDE SAREAREN TRAFIKO INTENTSITATEA

  Oinarrizko bide sareko gune esanguratsuetan egunero erregistratutako batezbesteko intentsitateen batezbesteko balioa.

  1.- BI-635 Lemoa-Amorebieta- Gernika errepidea.

  Vista Alegre- Gernika zatian, EBI:

  15.564 ibilgailu

  2.- BI-2224 Gernika-Markina

  errepidea. Gernika- Marmiz-Ibartxu zatian, EBI: 710

  ibilgailu

  2003 Ibilgailu

  kop./egun. Goruntza

  11. PARKE MUGIKORRA

  Ibilgailuen parkea karrozeria motaren arabera (autoak, motozikletak,...)

  604 (1000

  biztanleko

  indizea)

  2004 Ibilgailuen

  kop./karroz. mota

  Goruntza

  12. UR KONTSUMOA

  Udalerriko ur kontsumoa aztertzen du, zenbait ikuspuntutatik begiratuta: 1) etxeko ur kontsumoa; 2) ur eskari osoa; 3) ur eskari osoaren sektore banaketa; eta 4) banaketa sarearen galerak, eskari osoaren portzentaje gisa.

  Ez dago daturik

  Lit/bizt./eg.: 1

  M³/urt.: 2,4

  %: 3

  13. HONDAKINAK SORTZEA ETA KUDEATZEA

  Adierazle honek aztertzen du, batetik, sortutako hondakinen bolumena, eta, bestetik, hondakin horiek nola kudeatzen diren: 1) sortutako hiri hondakinak, biztanleko eta eguneko; 2) hiri hondakinen kudeaketa: balorizazioa (birziklatzea, gaikako bilketa, errausketa edo zabortegia); 3) sortutako hondakin arriskutsuak; eta 4) hondakin arriskutsuen kudeaketa: balioespena edo deuseztatzea.

  1.- 0,96

  2.- Gaikako bilketa: %16

  Gainerakoa: %84

  3.- 895 tn

  2004

  Kg/bizt./eg.: 1

  %: 2 eta 4

  Tm/urt.: 3

  Goruntza

  14. URETARA ISURITAKO HONDAKINAK.

  Uren kalitatea aztertzen du, bi ikuspuntu hauetatik aztertu ere: 1) ibaien kalitatea (BMWP indizea), eta, beharrezkoa bada, koefiziente biotikoa; eta 2) udalerrian hondakin uren saneamendu sistemak dituzten etxebizitzak: 2.1) hondakin uren saneamendu sareari konektatuta dauden etxebizitzak; eta 2.2) saneamendu sareari konektatuta ez badaude ere, tratamendu sistema egokiak dituzten etxebizitzak.

  BMWP indizea eta y koefiziente

  biotikoa: 1

  %: 2

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  52

  ALORRAK BALIOA URTEA UNITATEAK JOERA

  15. ENERGIA KONTSUMOA

  Udalerriko energia kontsumoa aztertzen du (elektrizitatea eta gas naturala), ikuspuntu hauetatik aztertu ere: 1) elektrizitateko eta gas naturaleko etxeko kontsumoa; 2) udalerriko elektrizitateko eta gas naturaleko kontsumo osoa; eta 3) udalerriko elektrizitateko eta gas naturaleko kontsumoaren sektore banaketa.

  1.- 1.285,90 kWh

  2.- 1.372.085

  3.-

  a) Egoitzak: %40,95

  b) Industria: %6,6

  ©) Zerbitzuak: %51,9

  d) Sailkatugabeak: %0,43

  2003

  Tel/bizt./urt.:1

  Tel/urt.: 2

  %:3

  16. INGURUMENA KUDEATZEKO SISTEMAK UDALERRIAN

  Ingurumena kudeatzeko sistemak (ISO, 14001, EMAS, Ekoscan, jasangarritasun txostenak) udalerriko jardueretan zenbateraino ezarri diren aztertzen du: 1) enpresa handietan eta ETEetan; 2) erakunde publikoetan; eta 3) GKEetan.

  Ez dago daturik %

  17. HIRIKO ZARATA

  OME-k aholkatutakoaz gaindiko soinu-maila jasaten duten biztanleen portzentajea.

  Ez dago daturik %

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  53

  4.2.5. Adierazleen deskribapena

  AJANGIZKO ADIERAZLEAK

  Adierazle 1

  POBREZIA ETA GIZARTE-BAZTERKETA

  Definizioa Oinarrizko Errentaren prestazioa jasotzen duten udalerriko familien

  portzentajea

  Unitateak %

  Balioa Ez dago

  daturik Urtea

  Lortzeko

  metodoa

  Udaleko Gizarte Zerbitzuen Sailari Oinarrizko Errentaren prestazioa

  jasotzen dutenen kopurua eskatzea.

  Eustat-i eta Udalari familia-unitateen kopurua eskatzea.

  Entitatea Udaleko Gizarte Zerbitzuen Saila

  Kalkulatzeko

  metodoa

  Oinarrizko Errentaren prestazioa jasotzen duten familien kopurua

  Familia-unitateen kopurua

  Lortu nahi den

  joera Txikiagotu

  Europarra Ez

  Oharrak

  Adierazle hau Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta

  Ingurumen Sailak landu dituen eta EAEko udal guztientzat komunak

  diren jasangarritasuneko 12 adierazleen barruan dago, betiere

  nazioarteko adierazleetan oinarriturik.

  X100

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  54

  Adierazle 2

  LANGABEZIA-TASA

  Definizioa Biztanleria aktiboaren barnean dauden langabeen portzentajea.

  Unitateak %

  Balioa % 5,14 Urtea 2004

  Lortzeko

  metodoa Langabezia-tasa INEM-i, EGAILAN-i o Eustat-i eskatzea.

  Entitatea INEM, EGAILAN edo Eustat

  Lortu nahi den

  joera Txikiagotu

  Europarra Ez

  Oharrak

  Adierazle hau Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta

  Ingurumen Sailak landu dituen eta EAEko udal guztientzat komunak

  diren jasangarritasuneko 12 adierazleen barruan dago, betiere

  nazioarteko adierazleetan oinarriturik.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  55

  Adierazle 3

  HERRITARREK UDAL-KOMUNITATEAREKIN DUTEN GOGOBETETZE-

  MAILA

  Definizioa

  Herritarrek beren ustez duten ongizate-maila aztertzen du oro har

  komunitateari, eta, zehazki, beste alderdi zehatz batzuei dagokienez:

  1) Udalerria, bizitzeko eta lan egiteko toki den neurrian; 2)

  Etxebizitzaren kalitatea, erabilgarritasuna eta eskuragarritasuna; 3)

  Bertako lan-aukerak; 4) Natur ingurunearen kalitatea eta kopurua

  (berdeguneak, ibaiak, etab.); 5) Eraikitako ingurunearen kalitatea

  (kaleak, espazio publikoak, eraikinen egoera, etab.); 6) Gizarte- eta

  osasun-zerbitzuen maila; 7) Kultur eta aisialdiko zerbitzuen maila; 8)

  Ikastetxeen kalitatea; 9) Herri-garraioko zerbitzuen maila; 10) Udal-

  plangintza egiteko eta erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzeko

  aukerak; 11) Herritarren segurtasun-maila.

  Unitateak % eta batez besteko balioa (1etik (batere gustora) 4rako (oso gustora)

  eskala batean )

  Balioa 2,88 Urtea 2004

  Lortzeko

  metodoa

  IHOBEk lau urtean behin egindako inkestaren bidez datuak lortzea

  (udal-ekobarometroa)

  Entitatea Udal-ekobarometroa

  Kalkulatzeko

  metodoa

  Lortu nahi den

  joera Handitu

  Europarra Bai

  Oharrak

  Adierazle hau Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta

  Ingurumen Sailak landu dituen eta EAEko udal guztientzat komunak

  diren jasangarritasuneko 12 adierazleen barruan dago, betiere

  nazioarteko adierazleetan oinarriturik.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  56

  Adierazle 4

  EUSKERAREN EZAGUTZA

  Definizioa Herritar euskaldunen portzentajea.

  Unitateak %

  Balioa %59 Urtea 2001

  Lortzeko

  metodoa EUSTAT-en edo Udalaren erroldaren inkesten bidez datuak lortzea.

  Entitatea EUSTAT edo Udala

  Lortu nahi den

  joera Handitu

  Europarra Ez

  Oharrak

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  57

  Adierazle 5

  HERRITARREN ZAHARTZE INDIZEA

  Definizioa 65 urte edo 65 urtetik gorako herritarren portzentaia

  Unitateak %

  Balioa %20,5 Urtea 2001

  Lortzeko

  metodoa

  Entitatea Eustat edo Udala

  Lortu nahi den

  joera Txikitu

  Europarra Ez

  Oharrak

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  58

  Adierazle 6

  EREMU PUBLIKO IREKIEN ETA ZERBITZUEN ERABILGARRITASUNA

  UDALERRIAN

  Definizioa

  Adierazle honek eremu publiko irekietatik (5.000 m2 baino gehiago dituztenak eta

  edozein neurritakoak) eta oinarrizko zerbitzuetatik 300 metrora edo gutxiagora

  bizi den udalerriko (herrigunea eta nekazaritza-auzoetako eremu finkatuak)

  biztanleriaren portzentajea ebaluatzen du. Modu osagarrian, adierazle hau 150 eta

  500 metro bitarteko distantzietarako kalkuluak egiteko erabil daiteke.

  Adierazle honekin egingo diren kalkuluetarako, eremu publiko irekitzat ondokoak

  hartuko dira:

  ▫ Oinezkoek eta txirrindulariek erabiltzeko parke publikoak, lorategiak edo eremu itrekiak. Zirkulatzeko guneak edo banaketa-lerro berdeak eta hilerriak

  ez dira kontuan hartuko, behinik behin, edo horien garrantzi historikoa edo

  kulturala ezartzen ez badute.

  ▫ Dohain erabiltzeko aire zabaleko kirol-instalazioak.

  ▫ Ia urte osoan jendeak dohain erabil diztakeen jabetza pribatuko eremuak: parke pribatuak eta aisialdirako eta aire zabaleko jarduerak egiteko

  nekazaritzarako lurrak (esate baterako, baserri-eskolak).

  Kontuan hartu beharreko zerbitzuak hauek dira:

  ▫ Lehen mailako osasun-laguntza publikoa (medikuntza orokorreko medikua, familia-medikua, farmaziak. ospitaleak, lehen mailako arreta-zentroak edo

  beste edozein osasun-zentro publiko).

  ▫ Gutxieneko maiztasunarekin (ordu erdi) ibiltzen diren garraio publikoko lineak, hiriko autobusaren eta taxien geltokiak bereiziz.

  ▫ Ikastetxe publikoak (derrigorrezko irakaskuntzako zentro publikoak eta haurtzaindegi publikoak).

  ▫ Janari-dendak, elikagaiak saltzeko guneak eta okindegiak.

  ▫ Birziklatzeko zerbitzuak edo instalazioak: gaikako bilketarako edukiontziak, garbiguneak, puntu berdeak.

  ▫ Finantza-erakundeak.

  ▫ Kirol-eremuak.

  ▫ Kultur-eremuak: kultur-etxeak, liburutegiak, gizarte-etxeak, museoak, erakusteta-aretoak, antzokiak, zinema-aretoak, etab.

  Unitateak %

  Balioa %20,16 (300m-ren barruan zerbitzuak

  dituzten biztanle portzentaia) Urtea 2004

  Lortzeko

  metodoa

  IHOBEk lau urtean behin egiten duen galdeketaren bidez datuak

  lortzea.

 • Ajangizko Iraunkortasunerako Ekintza Plana

  4. Ekintza-planaren segimendua

  59

  Entitatea

  Lortu nahi den

  joera Handitu

  Europarra Bai

  Oharrak

  Adierazle hau Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta

  Ingurumen Sailak landu dituen eta EAEko udal guztientzat komunak

  diren jasangarritasuneko 12 adierazleen barruan dago, betiere

  nazioarteko adierazleetan oinarriturik.

 • Ajangizk