Intro mates

of 9 /9
VIVIM ELS CONCEPTES MATEMÀTICS MITJANÇANT LA CUINA

Embed Size (px)

Transcript of Intro mates

Page 1: Intro mates

VIVIM ELS CONCEPTES MATEMÀTICS

MITJANÇANT LA CUINA

Page 2: Intro mates

El nostre projecte es basa…

...en un recull d'activitats que es duran a terme durant

el segon i tercer trimestre, organitzades a mode de

tallers creatius d'experimentació i investigació.

I perquè volem oferir una experiència significativa i

motivadora per als nens, hem triat la temàtica de la

cuina amb totes les seves vessants, ja que així

mitjançant una sola activitat podem abordar tot el gran

ventall de coneixements que envolta el món

matemàtic.

Page 3: Intro mates

Sortida al mercatO Número de nens 7 o 8.

O Edat a la que va dirigida Grup d’infants de P5.

O Acompanyants Un mestre i un familiar.

O Temporització Un dia cada dos setmanes durant els dos darrers trimestres del curs.

Page 4: Intro mates

Finalitat

O L'objectiu matemàtic de la sortida al mercat és practicar, mitjançant l'experiència directa i vivencial, amb tots els conceptes treballats a l'aula:

• Els nombres: Han de saber comptar quantes unitats de cada ingredient necessiten, depenent de la recepta triada. Exemple: Un paquet de farina, tres ous, dos paquets de sucre, cinc iogurts, etc.

Page 5: Intro mates

•El càlcul: Els infants hauran de comptar els diners que tenen i saber si el compte total és una quantitat més gran o més petita del que disposen. Per això farem servir monedes d’un euro.

Page 6: Intro mates

Objectius

O Comptar els diners que tenim en monedes d’un euro.

O Organitzar la repartició dels diners per a cada parella

de nens.

O Escollir el producte i la quantitat necessària segons

la llista de la compra.

O Fer comparacions de pes i mida amb els productes

escollits i d’altres de la botiga.

O Fer investigacions i reflexions envers els interessos,

motivacions i curiositats que sorgeixin a la botiga.

Page 7: Intro mates

Taller de cuina

O Número de nens 15 nens repartits en 3 subgrups de 5 infants.

O Temporització Una sessió cada dues setmanes durant dos trimestres.

O Edat a la que va dirigida 5-6 anys

O Material necessari Tot l’habitual a la cuina.

O Espai a on es desenvoluparà La cuina de l’escola.

Page 8: Intro mates

Per què un taller de cuina…?

...Perquè mitjançant la comparació entre atributs,

semblances i diferències dels objectes, s’inicia el

raonament lògic. Podem demanar que classifiquin,

que emparellin, que estimin, que ordenin mitjançant

atributs de mides, de pes, de formes, de color, etc.

Així com també , mitjançant una recepta de cuina

podem fer que reflexionin sobre el pas del temps

mitjançant la temporització del procés d’elaboració

del pastís (temps necessari per cuinar-lo, etc).

Page 9: Intro mates

ObjectiusO Crear conflicte cognitiu mitjançant les propostes de la mestra.

O Solucionar problemes matemàtics partint de les nostres demandes , envers el material emprat a la cuina i els diferents ingredients de la recepta.

O Experimentar i investigar envers diverses maneres de mesurar

O Reconèixer les formes geomètriques bàsiques, mitjançant la correspondència amb els diferents tipus de triangles, quadrat, rectangle, rodona, rombe.

O Adquirir certes competències tals com:

-Sobititzar un grup de dos, tres, quatre i cinc objectes.-Fer senzilles estimacions mitjançant la reflexió per respondre a les demandes del docent. -Resoldre petits problemes operacionals envers sumes i restes simples.