Intel.ligències múltiples i ccbb

65
La teoria de les Intel·ligències Múltiples Jornades de WebQuest. Barcelona 2008

description

presentació de Núria Alart a les Segones Jornades de WebQuest

Transcript of Intel.ligències múltiples i ccbb

Page 1: Intel.ligències múltiples i ccbb

La teoria de les Intel·ligències MúltiplesJornades de WebQuest. Barcelona 2008

Page 2: Intel.ligències múltiples i ccbb

INTEL·LIGÈNCIAINTRAPERSONAL

Capacitat per a accedir alssentiments propis,comprendre’s un mateixi utilitzar aquesta informacióamb eficàcia en la regulació de la pròpia vida.

Page 3: Intel.ligències múltiples i ccbb

Les persones que destaquen en aquestaintel·ligència intrapersonal, els agrada:sommiar, reflexionar, planificar, fixar-se fites.

Page 4: Intel.ligències múltiples i ccbb

Professions: psicòlegs, filòsofs, lídersreligiosos. ( Sigmund Freud, Buda,…)

Page 5: Intel.ligències múltiples i ccbb

Estratègies didàctiques:

projectes Individualitzats, diaris per a la autoregulació, treballs independents,sols, al seu ritme.

Page 6: Intel.ligències múltiples i ccbb

INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL

Capacitat per entendre i respondre de manera adequada als estats d’ànim, temperaments, motivacions i desitjos dels altres.

Page 7: Intel.ligències múltiples i ccbb

Les persones que destaquen en aquestaintel·ligència interpersonal, els agrada: intercanviar idees amb els seus companys/es, dirigir, organitzar, relacionar-se, manipular i mediar quan sorgeixen conflictes.

Page 8: Intel.ligències múltiples i ccbb

Professions: mestres, metges, polítics. (Nelson Mandela)

Page 9: Intel.ligències múltiples i ccbb

Estratègies didàctiques: aprenentatgecooperatiu, tutoria entre iguals, debats, conflictes cognitius...

Page 10: Intel.ligències múltiples i ccbb

INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA

Capacitat per a comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell.

Page 11: Intel.ligències múltiples i ccbb

Les persones que destaquen en aquestaintel·ligència naturalista, els agrada: observar, classificar, categoritzar, gran interés pel món i els fenòmens naturals

Page 12: Intel.ligències múltiples i ccbb

Professions: biòlegs, jardinersecologistes, físics, químics, arqueòlegs

(Charles Darwin)

Page 13: Intel.ligències múltiples i ccbb

Estratègies didàctiques: aprendre a observar i descriure directament les relacions causalsdel seu entorn

Page 14: Intel.ligències múltiples i ccbb

INTEL·LIGÈNCIA VISUALESPACIAL

Capacitat per a percebre amb precisióel món visual i espacial.

Page 15: Intel.ligències múltiples i ccbb

Les persones que destaquen en aquesta intel·ligènciavisualespacial, els agrada: aprendre mitjançant imatge s i fotografies, dissenyar, dibuixar, visualitzar, pens ar ambimatges

Page 16: Intel.ligències múltiples i ccbb

Professions: arquitectes, artistes, navegants, cirurgians, dibuixants. (Picasso)

Page 17: Intel.ligències múltiples i ccbb

Estratègies didàctiques: mapes conceptuals i mentals, taules de doble entrada,trencaclosques, treballs artístics

Page 18: Intel.ligències múltiples i ccbb

Professions: matemàtics, científics, ingeniers, informàtics. (Madame Curie)

Page 19: Intel.ligències múltiples i ccbb

INTEL·LIGÈNCIA LOGICAMATEMÀTICA

Capacitat d’analitzar problemes, portar a terme operacions matemàtiques, sensibilitat als patrons lògics o numèrics.

Page 20: Intel.ligències múltiples i ccbb

Les persones que destaquen en aquestaintel·ligència, els agrada:els números i les seves combinacions, els agrada experimentar, preguntar i resoldre problemes..

Page 21: Intel.ligències múltiples i ccbb

Estratègies didàctiques: aprenentatgecooperatiu, trencaclosques lògics.

Page 22: Intel.ligències múltiples i ccbb

INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA

Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. Sensibilitat al significat i les funcionsde les paraules i del llenguatge.

Page 23: Intel.ligències múltiples i ccbb

Els nens/es que destaquen en aquesta intel·ligèncialingüística, els agrada: llegir, escriure, explicar històries, participar en debats, jugar a jocs de paraules...

Page 24: Intel.ligències múltiples i ccbb

Professions: escriptors, oradors advocats. (José Ortega y Gasset)

Page 25: Intel.ligències múltiples i ccbb

Estratègies didàctiques:pluja d’idees, elaboració de diaris, programa de ràdio, gravacions de la veu, joc de rols

Page 26: Intel.ligències múltiples i ccbb

INTEL·LIGÈNCIA CINESTESICACORPORAL

Capacitat per a controlar els moviments del propicos i utilització d’objectes amb destresa

Page 27: Intel.ligències múltiples i ccbb

Les persones que destaquen en aquesta intel·ligènciacinestesicacorporal, els agrada: ballar, córrer, sal tar, tocar, construir, gesticular

Page 28: Intel.ligències múltiples i ccbb

Professions: ballarins, esportistes, escultors, cirurgians, ballarí. ( Víctor Ullate)

Page 29: Intel.ligències múltiples i ccbb

Estratègies didàctiques: “aprendre fent”construint, actuant, tocant i sentint els seus propis aprenentatges.

http://es.youtube.com/watch?v=tw1VVjvMF9k

http://www.youtube.com/watch?v=-nvHMgf0MSU

Page 30: Intel.ligències múltiples i ccbb

INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL

Capacitat per a apreciar, discriminar, transformar i expressarles formes musicals, sensible al ritme, el to i el t imbre.

Page 31: Intel.ligències múltiples i ccbb

Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència , els agrada: cantar, xiular, entonar melodies amb la boca tancada, portar el ritme amb els peus.

Page 32: Intel.ligències múltiples i ccbb

Professions: músics, cantants (Stevie Wonder)

Page 33: Intel.ligències múltiples i ccbb

Estratègies didàctiques: escoltar música, cantar, to car un instrument. Fent preguntes com: Què et fa pensar aque sttipus de música? Quins sentiments et produeix? Colors ?

Page 34: Intel.ligències múltiples i ccbb

Aplicació pràctica de les IM

Page 35: Intel.ligències múltiples i ccbb

Reconeixement de la diversitat cognitiva

Page 36: Intel.ligències múltiples i ccbb

Educació equilibrada de les diferents intel·ligències

Page 37: Intel.ligències múltiples i ccbb

Promoció explícita de les experiències cristal·litzants(projecte de màxims, valoració de mèrits...)

Page 38: Intel.ligències múltiples i ccbb

Projectes personalitzats

Page 39: Intel.ligències múltiples i ccbb

Exercici de responsabilitats Treball en equip cooperatiu

Page 40: Intel.ligències múltiples i ccbb

Diversificació dels estils d’aprenentatgeConeixements previs, Input i output, ritme, persistència,agrupaments, autonomia

Page 41: Intel.ligències múltiples i ccbb

Estils d’aprenentatge

do, re, mivisual

Tècnicacinestèsic

oïda auditiu

Page 42: Intel.ligències múltiples i ccbb

Avaluació diversificada i orientada a la productivitat: portfoli

Page 43: Intel.ligències múltiples i ccbb

Aprofundiment en les TIC: WebQuest, caceres

Page 44: Intel.ligències múltiples i ccbb

Resultats de la utilització de les IM

� Desenvolupament de les habilitats de cooperació i lideratge.

� Augment de l’interès i de la dedicació a l’aprenentatge.

� Increment d’un 40% en el coneixement.

Page 45: Intel.ligències múltiples i ccbb

Minimització dels problemes de conducta

Page 46: Intel.ligències múltiples i ccbb

Increment de l’ autoestima i l’automotivació

Page 47: Intel.ligències múltiples i ccbb

Millor control de les relacions

Page 48: Intel.ligències múltiples i ccbb

Presència permanent d’un bon estat d’ànim.

Page 49: Intel.ligències múltiples i ccbb

Per a què serveixen?

Canviarl’enfocamentde l’ensenyamentaprenentatge

Page 50: Intel.ligències múltiples i ccbb

Per a què serveixen?Desenvoluparestratègiesdidàctiquesque tinguin en compte les diferentspossibilitatsd’adquisició del coneixement.

Ex: poder comprendre amb alguna de les 8 intel·ligències.

Page 51: Intel.ligències múltiples i ccbb

Enriquir l’entorn de l’aula

Page 52: Intel.ligències múltiples i ccbb

Proposar activitats, materials i projectes de treball més oberts i menys prescriptius

Page 53: Intel.ligències múltiples i ccbb

Promoure la interacció de diverses maneres ambels companys i els objectes a elecció de l’alumne

Page 54: Intel.ligències múltiples i ccbb

Modificar el currículum

Page 55: Intel.ligències múltiples i ccbb

COMPETÈNCIES BÀSIQUES = INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Page 56: Intel.ligències múltiples i ccbb

APRENDRE A APRENDRESer capaç de continuar aprenent, conduir el propi aprenentatge,

gust per aprendre, confiança en un mateix, ser responsable

Page 57: Intel.ligències múltiples i ccbb

COMPETÈNCIES I ELEMENTS INVISIBLES

COMPETÈNCIES

ELEMENTS INVISIBLES

Imatge d’un mateix

Motivacions

Rol social

ActitudsHabilitats

Coneixements

Page 58: Intel.ligències múltiples i ccbb

Competències bàsiques. Competència: capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers

Page 59: Intel.ligències múltiples i ccbb

Competències bàsiques

Page 60: Intel.ligències múltiples i ccbb

Competències bàsiques

Page 61: Intel.ligències múltiples i ccbb

Competències bàsiques

Page 62: Intel.ligències múltiples i ccbb

Competències bàsiques

Page 63: Intel.ligències múltiples i ccbb
Page 64: Intel.ligències múltiples i ccbb
Page 65: Intel.ligències múltiples i ccbb

MOLTES GRÀCIES!