Instalacións nas vivendas. Tecnoloxía 4º ESO A

of 31 /31
Tecnoloxía 4º ESO A. IES CHAP ELA (Redondela). Curso 2007/0 8 INSTALACIÓN BÁSICA ELÉCTRICA NUNHA VIVENDA (1) Materiais: Base de enchufe (1). Caixa de derivacións (3). Interruptor e conmutador (4). Enchufe (6). Caixa de mecanismos (5). Compoñentes dunha base de enchufe (2). 1 6 5 4 3 2

Embed Size (px)

description

Presentación da instalación eléctrica dos alumnos de 4º ESO a do IES Chapela (Pontevedra)

Transcript of Instalacións nas vivendas. Tecnoloxía 4º ESO A

 • 1. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA (1)
  • Materiais:
 • Base de enchufe (1).
 • Caixa de derivacins (3).
 • Interruptor e conmutador (4).
 • Enchufe (6).
 • Caixa de mecanismos (5).
 • Compoentes dunha base de enchufe (2).

1 6 5 4 3 2 2. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA (2)

 • Pequeno interruptor automtico e a sa caixa (PIA) (1)
 • Portalmpadas e lmpada de 40W (2)
 • Regreta completa para tubo fluorescente (3)
 • Apertura dunha entrada para cables nunha caixa de derivacins cun cutter (4)

3 1 2 4 3. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA (3)

 • Plano:
 • O primeiro paso sera realizar o plano da instalacin.
 • No plano indcanse as medidas de cada elemento e a sa colocacin.

4. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA (4)

 • Por cuestins de seguridade e de hixiene no traballo, realizamos as fichas de seguridade das diferentes ferramentas que imos empregar.
 • Cortmo-las bases de aglomerado de 60x40 cm e de 30x40 cm coa axuda dunha serra caladora.
 • Sobre o taboleiro debuxamos a posicin que ocuparn os elementos mirando aos planos. Dividiremos el proxecto en das partes.
 • Aparafusamos madeira as caixas de mecanismos, as caixas de conexins, a caixa do PIA, a base da regreta

5. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA (5)

 • Montamos o enchufe cos tres cables: fase (marrn), neutro (azul) e toma de terra (bicolor amarelo-verde), segundo o esquema de conexin n 1.
 • Deixamos alomenos 30 cm de cable dende o enchufe ata o PIA.

6. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA (6)

 • Monta-lo PIA segundo o esquema n 2.
 • Prolonga-los cables ata a caixa de derivacin n 1.
 • Introduci-los cables nun tramo de tubo corrugado.
 • Fixa-lo tubo corrugado madeira mediante abrazadeiras

7. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA (6)

 • Prolonga-los cables de fase, neutro e de toma de terra dende la regreta do tubo fluorescente caixa de conexins n 1.
 • Introduci-los cables nun tramo de tubo corrugado.
 • Colocar unha ficha de conexins no extremo de cada cable.

8. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. DETALLE MONTAXE REGRETA DE TUBO FLUORESCENTE E DO PIA 9. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. DETALLE MONTAXE DO PEQUEO INTERRUPTOR AUTOMTICO E DO ENCHUFE 10. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. DETALLE MONTAXE DO INTERRUPTOR E DO CONMUTADOR NA CAIXA DE MACANISMOS

 • Montar o interruptor que controla o arranque do tubo fluorescente segundo o esquema n 2. Instalar o interruptor na caixa de mecanismos.
 • Aproveitamos para montar o conmutador n 1, segundo o esquema n 3
 • Prolongar os dous cables de fase ata a caixa de derivacins. Introducir os cables nun tramo de tubo corrugado. Facer o mesmo cos cables do conmutador.

11. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. DETALLE CONEXINS EN INTERRUPTOR E EN CONMUTADOR. 12. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. DETALLE CABLEADO DO INTERRUPTOR E DO CONMUTADOR NO PANEL 1 13. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. DETALLE MONTAXE INTERRUPTOR, CONMUTADOR E CABLES DE NEUTRO E DE TOMA DE TERRA DA REGRETA DE TUBO FLUORESCENTE E DO PIA 14. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. DETALLE MONTAXE REGRETA DO TUBO FLUORESCENTE 15. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. CONEXINS REGRETA DO TUBO FLUORESCENTE

 • Conectar, nunha mesma ficha de conexins, un dos cables de fase que veen do interruptor co cable de fase que trouxeramos do PIA.
 • A continuacin, conectar o segundo cable de fase do interruptor co cable de fase que trouxeramos da regreta.

16. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. CONEXINS REGRETA DO TUBO FLUORESCENTE

 • Proba: pide ao profesor ou profesora que revise a instalacin. A continuacin pecha a caixa de derivacins, enchufa a caravilla nunha toma do taller e acciona o interrruptor. O tubo debera de acender.

17. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. INSTALACIN DA BASE DO ENCHUFE E DO PORTALMPADAS

 • Montar a base de enchufe segundo o esquema n 4. Seguir en todo momento as regras de seguridade: pelar os cables o xusto e necesario para que entren nos terminais e apertar estes fortemente.
 • Aparafusa a base de enchufe no seu lugar correspondente no panel de madeira.
 • Montar o portalmpadas, segundo o esquema n5.

18. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. DETALLE INSTALACIN BASE DE ENCHUFE 19. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. INSTALACIN DA BASE DO ENCHUFE E DO PORTALMPADAS

 • Aparafusa o portalmpadas no seu lugar correspondente no panel de madeira.
 • Prolongar os cables da base de enchufe e do portalmpada ata o interior da caixa de conexins n 2. Introducir os cables en tramos de tubo corrugado. Fixar os tubos corrugados con abrazadeiras.
 • Coloca o conmutador n 2 na caixa de mecanismos e introduce os tres cables de fase na caixa de derivacins.

20. Instalacin dos conmutadores para controlar desde dous puntos distintos a lampada

 • Montar os conmutadores segundo o esquema numero 6.
 • O conmutador ten tres terminais: o comn, chamado 0, oterminal 1, e o 2.
 • O conmutador nmero 1 conectase do seguinte xeito: 1 cable de fase procedente do enchufe conctase no terminal 0.
 • Conectar os outros dous cables de fase nos terminais 1 e 2 e os sacamos fora da caixa de conexions, por medio de fichas de conexins, e dirixidos cara a caixa de conexions da segunda parte do panel.
 • Conectar o conmutador numero 2 na caixa de conexions numero 2, tendo en conta que no terminal 0 se debe conectar o cable de fase que procede da lampada, e que os otros dous terminais deben recibir os cables de fase que proceden de identicas posicins do conmutador 1.
 • Como todo isto parece moi complicado, as seguintes ilustracins axudarn a facelo ben.

21. Instalacin dos conmutadores para controlar desde dous puntos distintos a lmpada 0 1 2 0 2 1 lmpada 9V (apagada) Conmutador 1 Conmutador 2 22. Instalacin dos conmutadores para controlar desde dous puntos distintos a lmpada: podemos acender a lmpada dende o conmutador 1... Conmutador 1 Conmutador 2 23. ...e apagala dende o conmutador 2 Conmutador 1 Conmutador 2 24. Podemos agora inverter o proceso e acender a lmpada dende o conmutador 2... Conmutador 2 Conmutador 1 25. ...e apagala dende o conmutador 1 Conmutador 1 Conmutador 2 26. Nesta imaxe temos os dous paneis case rematados, s quedan algunhas conexins e logo unir os cables que salguen do panel cos correspondentes do panel 2 27. Conexins da base de enchufe e do portalampadas no panel n 2

 • Xa sabemos que a fase que procede do portalampadas ten que ir ao contacto 0 do conmutador, enton o cable de neutro conectamolo cunha ficha de conexions dentro da caixa de conexions.
 • A base de enchufe funciona de outro xeito: o cable de fase procede directamente do enchufe da primeira parte do proxecto.
 • E o cable de neutro conectamolo a mesma ficha do paso anterior

28. Para finalizar: conectar os dous paneis

 • Lembrade que da primeira parte do proxecto deben sar 5 cables: un neutro (azul) un cable de TT (verde-amerelo) e tres cables de fase ( 2 proceden do conmutador 1 e o terceiro directamente do enchufe e do PIA)
 • Para rematar fixadevos que todos os cables de neutro estean conectados na ficha de conexins da segunda caixa de conexins,(facemos o mesmo cos cables de TT), que o cable de fase que procede directamente do enchufe alimente a base de enchufe do segundo panel, e que os dous cables de fase do conmutador 1 se conecten correctamente ao conmutador 2, segundo os esquemas anteriores

29. Para finalizar: conectar os dous paneis. Detalles conexins dos neutros e das TT 30. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. PROBA DE CALIDADE FINAL

 • Proba: pide ao profesor ou profesora que revise a instalacin. A continuacin pecha as caixas de derivacins, e de macanismos, enchufa a caravilla nunha toma do taller e acciona o interrruptor. O tubo debera de acender, controlado polo interruptor do panel 1; a lmpada debera de poder ser controlada dende os dous paneis coa axuda dos conmutadores.

31. INSTALACIN BSICA ELCTRICA NUNHA VIVENDA. PROBA DE CALIDADE FINAL (DETALLE)