Informe Comercio exterior 09 2019 - IGE · PDF file ,1)250( 62%5( 2 &20(5&,2 (;7(5,25...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Informe Comercio exterior 09 2019 - IGE · PDF file ,1)250( 62%5( 2 &20(5&,2 (;7(5,25...

 • INFORME SOBRE COMERCIO EXTERIOR

  Setembro 2019

  Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2019

  Instituto Galego de Estatística Complexo Administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela (A Coruña) Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp? Teléfono información: 981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) FAX: 981.54.13.23 Páxina Web : http://www.ige.eu

 • INFORME SOBRE O COMERCIO EXTERIOR. Setembro 2019

  Páxina 1

  1. PRINCIPAIS RESULTADOS

  A taxa interanual das exportacións galegas en setembro de 2019 é do 9,1%, mentres que no conxunto do Estado é do 5,8%.

  As exportacións de “Vehículos automóbiles; tractores” son as que teñen unha maior repercusión positiva na variación interanual.

  As importacións aumentan un 13,7% con respecto a setembro do ano pasado, debido fundamentalmente á subida nas importacións de “Vehículos automóbiles; tractores”. En

  España as importacións soben un 8,9%.

  2.- DATOS POR PRODUTOS

  Exportacións

  En setembro de 2019, en Galicia, as exportacións aumentan un 9,1% respecto ao mesmo mes

  de 2018 e no total deste ano 2019 diminúen un 6,1%.

  Os produtos con maior repercusión positiva nas exportacións de setembro foron os “Vehículos

  automóbiles; tractores” que repercuten en 7,4 puntos e representan o 21,7% das exportacións

  galegas; seguidos, a máis distancia, polos “Barcos e embarcacións” con 3,4 puntos. Deste

  xeito, o grupo do “Material de transporte”, que supón o 24,8% das exportacións galegas neste

  mes, achega 10,7 puntos á taxa de variación das exportacións. Pola contra, os produtos con

  maior influencia negativa foron os “Aparellos e material eléctrico” que, cun peso do 2,4% sobre

  o total das exportacións, repercuten en -3,0 puntos na taxa de variación das exportacións. No

  que vai de 2019, as vendas ao exterior de “Vehículos automóbiles; tractores” (-3,1 puntos) son

  as que inflúen máis negativamente no comportamento das exportacións, mentres que as

  influencias máis positivas no total corresponden ás exportacións de “Barcos e embarcacións”

  (0,9 puntos). (gráfico 1)

  Cadro 1.- PRINCIPAIS MAGNITUDES. AVANCE DE DATOS

  Exportacións/Expedicións Importacións/Introducións Saldo (1)

  Miles de euros Variación igual

  período ano anterior (%)

  Miles de euros Variación igual

  período ano anterior (%)

  Miles de euros

  GALICIA

  setembro2019 2.017.212 9,1 1.743.644 13,7 273.568 115,7

  xaneiro-setembro2019 16.058.368 -6,1 14.631.909 3,8 1.426.459 109,7

  ESPAÑA

  setembro2019 23.468.753 5,8 27.731.273 8,9 -4.262.520 84,6

  xaneiro-setembro2019 215.599.975 1,6 241.045.656 2,0 -25.445.682 89,4

  Fonte: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

  (1) Saldo = exportacións - importacións

  (2) Taxa de cobertura = exportacións/importaciónsx100

  Período

  Taxa de cobertura

  (%) (2)

 • INFORME SOBRE O COMERCIO EXTERIOR. Setembro 2019

  Páxina 2

  Importacións

  En setembro de 2019, en Galicia, as importacións aumentan un 13,7% respecto ao mesmo

  mes de 2018 e no total do ano 2019, soben un 3,8%.

  Os produtos que máis positivamente influíron nas importacións en setembro foron os

  “Vehículos automóbiles; tractores”, que representan o 27,9% das importacións galegas e

  achegan 4,8 puntos á taxa de variación das importacións. Pola contra, as maiores repercusións

  negativas atopámolas nas “Conservas de carne ou pescado” que, cun peso do 2,1% sobre o

  total das importacións, repercuten en -0,7 puntos.

  No que vai do ano 2019, os “Vehículos automóbiles; tractores” (1,6 puntos), as “Máquinas e

  aparellos mecánicos” (1,0 puntos) e os “Aparellos e material eléctrico” (0,8 puntos) representan

  as maiores achegas positivas á variación total. Polo tanto o grupo das “Máquinas e aparellos,

  material eléctrico e as súas partes“ que representa o 7,2% das importacións neste ano 2019

  achega en total 1,8 puntos. Os “Pescados, crustáceos, moluscos” (-1,1 puntos) supoñen a

  maior achega negativa. (gráfico 2)

  Gráfico 1. Exportacións

  Principais achegas á taxa do total en %

  7,4

  3,4

  2,1

  2,0

  -0,5

  -1,0

  -1,7

  -3,0

  9,1

  87 Vehículos automóbiles; tractores

  89 Barcos e embarcacións

  61 Prendas de vestir, de punto

  62 Prendas de vestir, non de punto

  72 Fundición, ferro e aceiro

  27 Combustibles, aceites minerais

  26 Minerais, escorias e cinzas

  85 Aparellos e material eléctrico

  Total

  Acumulado Interanual

  -3,1

  0,9

  -0,3

  -0,9

  -0,7

  -2,2

  -0,2

  -0,4

  -6,1

  7,4

  3,4

  2,1

  2,0

  -0,5

  -1,0

  -1,7

  -3,0

  9,1

  87 Vehículos automóbiles; tractores

  89 Barcos e embarcacións

  61 Prendas de vestir, de punto

  62 Prendas de vestir, non de punto

  72 Fundición, ferro e aceiro

  27 Combustibles, aceites minerais

  26 Minerais, escorias e cinzas

  85 Aparellos e material eléctrico

  Total

  Interanual Acumulado

  Gráfico 2. Importacións Principais achegas á taxa do total en %

  4,8

  1,6

  1,4

  1,2

  0,3

  0,1

  0,1

  -0,7

  13,7

  87 Vehículos automóbiles; tractores

  10 Cereais

  61 Prendas de vestir, de punto

  03 Pescados, crustáceos, moluscos

  27 Combustibles, aceites minerais

  84 Máquinas e aparellos mecánicos

  85 Aparellos e material eléctrico

  16 Conservas de carne ou pescado

  Total

  Interanual

  7,4

  3,4

  2,1

  2,0

  -0,5

  -1,0

  -1,7

  -3,0

  9,1

  87 Vehículos automóbiles; tractores

  89 Barcos e embarcacións

  61 Prendas de vestir, de punto

  62 Prendas de vestir, non de punto

  72 Fundición, ferro e aceiro

  27 Combustibles, aceites minerais

  26 Minerais, escorias e cinzas

  85 Aparellos e material eléctrico

  Total

  Acumulado Interanual 1,6

  0,3

  0,1

  -1,1

  -1,0

  1,0

  0,8

  -0,1

  3,8

  4,8

  1,6

  1,4

  1,2

  0,3

  0,1

  0,1

  -0,7

  13,7

  87 Vehículos automóbiles; tractores

  10 Cereais

  61 Prendas de vestir, de punto

  03 Pescados, crustáceos, moluscos

  27 Combustibles, aceites minerais

  84 Máquinas e aparellos mecánicos

  85 Aparellos e material eléctrico

  16 Conservas de carne ou pescado

  Total

  Interanual Acumulado

 • INFORME SOBRE O COMERCIO EXTERIOR. Setembro 2019

  Páxina 3

  3.- DATOS POR ZONAS XEOGRÁFICAS

  En setembro, as expedicións dirixidas á UE-28 (75,3% do total) presentan unha taxa de

  variación interanual do 1,5%. Entre os países países cos que o peso das nosas exportacións é

  máis significativo, prodúcense os maiores aumentos en Romanía (34,7%), Grecia (33,0%),

  Polonia (22,0%) e Portugal (6,9%); mentres que os Países Baixos (-30,0%), Italia (-5,2%) e

  Reino Unido (-2,4%) descenden. No caso das introducións da UE-28, que neste mes de

  setembro representan un 59,4% do total, prodúcese un aumento do 28,8% fundamentalmente

  como consecuencia da suba das nosas compras a Reino Unido (669,9%) , Francia (12,6%),

  Italia (43,2%) e Portugal (13,6%); aínda que as procedentes de Alemaña (-16,8%) ou os Países

  Baixos (-0,2%) diminúan.

  Con respecto ao resto de países e no referente ás exportacións, destacaremos o aumento das

  dirixidas cara Turquía fronte a diminución das que teñen como destino Namibia. Mentres que

  no concernente ás importacións, aumentan as procedentes de Argentina e diminúen as de

  Estados Unidos.

  Miles de euros % total Variación igual

  período ano anterior (%)

  Miles de euros % total Variación igual

  período ano anterior (%)

  TOTAL 2.017.212 100,0 9,1 1.743.644 100,0 13,7

  EUROPA 1.607.025 79,7 2,7 1.127.617 64,7 29,7 UE28 1.519.044 75,3 1,5 1.035.777 59,4 28,8

  Zona Euro 1.201.087 59,5 0,0 808.132 46,3 12,8 Alemaña 117.439 5,8 3,0 58.775 3,4 -16,8 Bélxica 77.875 3,9 3,9 23.667 1,4 18,0 Francia 349.738 17,3 2,2 450.886 25,9 12,6 Grecia 34.560 1,7 33,0 1.682 0,1 39,4 Italia 170.887 8,5 -5,2 68.262 3,9 43,2 Países Baixos 101.431 5,0 -30,0 17.123 1,0 -0,2 Portugal 261.572 13,0 6,9 144.709 8,3 13,6 Eslovaquia 14.628 0,7 3,5 20.505 1,2 39,1

  Resto UE28 310.700 15,4 9,5 223.208 12,8 160,6 Reino Unido 133.385 6,6 -2,4 176.414 10,1 669,9 Polonia 81.268 4,0 22,0 11.138 0,6 73,6 Romanía 28.343 1,4 34,7 3.667 0,2 -76,7

  RESTO DE EUROPA 87.981 4,4 29,5 91.841 5,3 41,3 Turquía 42.896 2,1 237,8 59.481 3,4 37,8

  AMÉRICA 185.852 9,2 61,9 246.792 14,2 7,4 AMÉRICA DEL NORTE 106.451 5,3 278,1 18.370 1,1 -76,4

  Estados Unidos 50.734 2,5 129,9 16.604 1,0 -53,4 AMÉRICA LATINA 78.931 3,9 -7,9 185.343 10,6 34,7

  México 20.927 1,0 13,7 53.074 3,0 -9,6 Argentina 13.928 0,7 188,5 38.329 2,2 77,2 Ecuador 4.494 0,2 -4,2 26.993 1,5 13,3

  ASIA 112.552 5,6 60,