INFORME ANUAL de SEGUIMENTO Título: Grao en Traballo ... · INFORME ANUAL de SEGUIMENTO Título:...

Click here to load reader

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INFORME ANUAL de SEGUIMENTO Título: Grao en Traballo ... · INFORME ANUAL de SEGUIMENTO Título:...

 • INFORME ANUAL de SEGUIMENTO

  Ttulo: Grao en Traballo Social

  Curso Acadmico: 2011-12

 • Informe de Seguimento 1 2011

  1.- DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO

  DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TTULO

  Denominacin do ttulo Grao en Traballo Social

  Cdigos identificativos (aplicacin Verifica e MEC) Verifica: 3238/2010 MEC: 2502230

  Rama de coecemento Ciencias Sociais e Xurdicas

  Universidade solicitante Santiago de Compostela

  Centro responsable das ensinanzas conducentes ao

  ttulo ou, no seu caso, departamento ou instituto Escola Universitaria de Traballo Social adscrita USC

  Centro/s onde se imparte o ttulo Escola Universitaria de Traballo Social adscrita USC

  No caso de ttulos interuniversitarios, universidade

  coordinadora e universidade/s participante/s

  Responsable do ttulo Directora EUTS: Teresa Facal Fondo

  Correo electrnico do responsable do ttulo [email protected]

  Curso de implantacin do ttulo 2010-2011

  Data ltima acreditacin 2 de xullo de 2010

 • Informe de Seguimento 2 2011

  2.- INFORMACIN PBLICA QUE A UNIVERSIDADE FACILITA DO TTULO

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Descricin do ttulo

  Denominacin

  GRAO EN TRABALLO SOCIAL

  http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html

  http://www.euts.es/ShowItem.do?serviceId=59&itemId=157

  Rama de coecemento Ciencias Sociais e Xurdicas http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html

  Universidade solicitante Santiago de Compostela.

  Centro responsable das ensinanzas conducentes ao ttulo, ou no seu caso, departamento ou instituto

  Escola Universitaria de Traballo Social http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=2&fields=BL

  Centro/s onde se imparte o ttulo Escola Universitaria de Traballo Social http://www.euts.es

  No caso de ttulos interuniversitarios, universidade coordinadora e universidade/s participante/s

  Tipo de ensinanza Presencial http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html

  Rexime de estudo

  Matrcula a tempo completo ou parcial http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/index.html http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/matricula/matricula.html est recollido Gua de Matricula (Convocatoria de matrcula do curso acadmico)

  Periodicidade da oferta ANUAL

  Nmero de plazas de novo ingreso ofertadas 90 http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/matricula/matricula.html

  Nmero mnimo de crditos europeos de matrcula por estudante e periodo lectivo

  30 ECTS para a matrcula a tempo parcial e 60 ECTS para a matrcula a tempo completo http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/matricula/matricula.html

  Normas de permanencia

  http://www.usc.es/gl/normativa/estudantes/index.html Resolucin de 13 de xuo de 2011, aprobada polo Consello Social o 5 de xuo de 2012 e publicada no DOG n 136 do17 de xullo de 2012, pxinas 28451 28455. A normativa vixente atpase na normativa de Xestin Acadmica da USC http://www.usc.es/gl/normativa/xestionacademica/index.html dentro das Normas de Xestin Acadmica (Texto refundido).

  Informacin sobre a expedicin do Suplemento Europeo ao Ttulo http://www.usc.es/gl/perfis/egresados/index.html no epgrafe de Suplemento europeo ao ttulo SET e Europass

 • Informe de Seguimento 3 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Responsable do ttulo Teresa Facal Fondo Directora da EUTS http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=4&fields=

  Coordinador do ttulo Xon Bascuas Jardn

  Data da autorizacin da implantacin do ttulo pola Xunta de Galicia Decreto 150/2010 de 16 de setembro, DOG de 23/09/10

  Data publicacin BOE 03 de marzo de 2011, BOE n 53

  Data ltima acreditacin Data da Resolucin de verificacin do Grao polo Consejo de Universidades: 2/07/2010

  Memoria vixente do ttulo http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html

  http://www.euts.es/ShowItem.do?serviceId=59&itemId=157

  Informe final de avaliacin previo verificacin 09/06/2010 (Informe definitivo da ANECA)

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Xustificacin

  Xustificacin do ttulo proposto, argumentando o seu interese acadmico, cientfico ou profesional

  http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html,

  Apartado 1 da MVT, pxinas 16 a 23.

  Referentes externos Universidade

  Descricin dos procedementos de consulta internos e externos utilizados para a elaboracin do plan de estudos

  Procedemento documentado para o establecemento, revisin e actualizacin da poltica e os obxectivos da calidade

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-04, Proceso PE-02 do Manual do SGIC da Escola

  Poltica de calidade http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf . Proceso PE-02 do Manual do SGIC da Escola

  Obxectivos de calidade http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Proceso PE-02 do Manual do SGIC da Escola

  Plan de mellora (como mnimo ser pblico para estudantes e persoal do centro)

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Formatos F01-PE-01 , F01-PE-02 e F02-PE-01

 • Informe de Seguimento 4 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Competencias Obxectivos

  Obxectivos do ttulo

  http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html, Apartado 1 da MVT, pxinas 24 a 31

  Competencias xerais que os estudantes deben adquirir durante os seus estudos, e que sexan necesarias para outorgar o ttulo Competencias especficas que os estudantes deben adquirir durante os seus estudos, e que sexan necesarias para outorgar o ttulo

  Procedemento documentado para a definicin, revisin e mellora dos obxectivos do plan de estudos

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-04: Proceso PE-01. Captulo MC-06: Procedemento P01-PC-01. Captulo MC-10: Proceso PM-02.

  Plan de mellora (como mnimo ser pblico para estudantes e persoal do centro)

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Formatos asociados F01-PE-01, F02-PE-01, F01-PM-02

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Acceso e admisin de estudantes

  Demanda http://www.usc.es/gl/goberno/vrcalidade/ingresograo.html

  Matrcula http://www.usc.es/gl/goberno/vrcalidade/ingresograo.html

  Informacin previa matriculacin sobre acceso e admisin (criterios de acceso e admisin)

  http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/index.html Admisin e preinscripcin e Convocatoria de matrcula http://www.usc.es/ no epgrafe de Perfis de Acceso o usuario pode escoller segundo sexa Estudante, Futuro estudante, Estudante internacional, Estudantes egresados, que no caso do estudantes e futuros estudantes os redirixe Admisin e Matrcula

  Procedementos de acollida e orientacin dos estudantes de novo ingreso

  O equipo directivo recibe ao alumnado de novo ingreso o primeiro da lectivo do curso facendo unha presentacin do Centro, dos estudos, do equipo directivo, das normas propias, dos servizos de apoio etc, e responde s cuestins plantexadas polo alumnado. Os estudantes tamn poden ter informacin: - de forma telefnica, presencial ou telemtica na pxina http://www.usc.es/gl/servizos/ dentro do epgrafe Centro de Orientacin Integral ao Estudante (COIE) e na Oficina de Informacin Universitaria (OiU) -a travs de pxina web propia do Centro http://www.euts.es -de forma presencial, telefnica ou telemtica na Secretara da EUTS

  Condicins ou probas de acceso especiais, se existen Non se contemplan condicins nin probas de acceso especiais. Recomndase que a formacin do alumnado de novo ingreso en Traballo Social sexa do perfil de Humanidades e Ciencias Sociais.

 • Informe de Seguimento 5 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Informacin sobre o apoio e orientacin aos estudantes

  Os estudantes poden ter informacin: - de forma telefnica, presencial ou telemtica na pxina http://www.usc.es/gl/servizos/ dentro do epgrafe Centro de Orientacin Integral ao Estudante (COIE) e na Oficina de Informacin Universitaria (OiU) -a travs de pxina web propia do Centro http://www.euts.es -de forma presencial, telefnica ou telemtica na Secretara da EUTS

  Informacin sobre a transferencia e recoecemento de crditos

  Na pxina oficial da USC http://www.usc.es/ para o Perfil de Acceso de Estudantes ou Futuros estudantes e dentro do epgrafe Admisin recllense as modalidades de Continuacin de estudose Validacin parcial de estudos estranxeiros A normativa para o recoecemento atpase na pxina de Normativa-Xestin Acadmica http://www.usc.es/gl/normativa/xestionacademica/index.html no epgrafe Normativa de transferencia e recoecemento de crditos para titulacins adaptadas ao espazo europeo de educacin superior (EEES)

  Informacin sobre el curso puente ou de adaptacin (deseo curricular, criterios e condicins de acceso), se existe

  En trmite, con previsin de verificacin no curso 2012-2013 http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html

  Informacin sobre os complementos formativos necesarios, en funcin da formacin previa acreditada polo estudante, se fose o caso

  En xeral, nas titulacins de Grao somtense ao rxime de acceso xeral establecido para todo o estudantado. Nese caso na pxina oficial da USC http://www.usc.es/ para o Perfil de Acceso de Estudantes ou Futuros estudantes Admisin

  Procedemento documentado para a seleccin, admisin e matriculacin de estudantes

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-05 A informacin atpase na pxina http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/matricula. No caso de titulacins con lmite de prazas e estudantes de novo acceso, esa pxina redirixe ao estudantado pxina da CIUG http://ciug.cesga.es/. Por tratarse dun Centro adscrito, o alumnado, unha vez admitido e matriculado na USC, ten que formalizar a sa inscripcin na EUTS nos documentos propios que se atopan no enlace http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=23&fields= e/ou na Secretara da Escola.

  Procedemento documentado para a orientacin aos estudantes

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-07: PC-06 A USC dispn dun Centro de Orientacin Integral ao Estudante (COIE) http://www.usc.es/gl/servizos/coie/

 • Informe de Seguimento 6 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Plan de mellora (como mnimo ser pblico para estudantes e persoal do centro)

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Planificacin das ensinanzas

  Estrutura do programa formativo: denominacin do mdulo ou materia, contido en crditos ECTS, organizacin temporal, carcter obrigatorio ou optativo

  GRAO EN TRABALLO SOCIAL

  http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html

  http://www.euts.es/ShowItem.do?serviceId=59&itemId=157

  Apartado 5 da Memoria de verificacin Distribucin temporal

  Horarios http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=68&fields=L

  Mecanismos de coordinacin docente http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-07: PC-09

  Infraestruturas http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html Apartado 7 da Memoria de verificacin. http://www.euts.es no apartado Servizos

  Guas docentes/Programacin docente Sistema de avaliacin

  http://www.euts.es/ShowItem.do?serviceId=29&itemId=200 http://www.usc.es/gl/centros/tsocial/index.html

  Traballo fin de grao/mster (Comisin, convocatorias, etc.) http://www.euts.es/ShowItem.do?serviceId=29&itemId=200 http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=15&fields=L&startIndex=6

  Procedemento documentado para a planificacin e desenvolvemento da ensinanza

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-07: PC-03 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado para a revisin e mellora do ttulo http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-10: PM-02 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado da oferta formativa http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-06: PC-01 do SGIC da Escola

  Composicin, funcins e responsabilidades da comisin acadmica do ttulo

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-03 do SGIC da Escola A Comisin de Ttulo est formada por: -Teresa Facal Fondo Directora da EUTS -M Jess Castro Neo Secretaria da EUTS e Responsable de Calidade do Centro (RCC) -Xon Carlos Bascuas Jardn Coordinador de Ttulo -Lourdes Besada Agra Coordinadora do Practicum -M Elena Pual Romars Coordinadora do Curso de Transcin ao

 • Informe de Seguimento 7 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS, Grao/3

  Criterios de suspensin do ttulo http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-06: PC-02 do SGIC da Escola

  Desenvolvemento da ensinanza http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-07: PC-06 ata PC-10 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado para a suspensin do ttulo http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-06: PC-02 doSGIC da Escola

  Procedemento documentado para a xestin de incidencias, reclamacins e suxestins

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-10: PM-04 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado para a expedicin de ttulos oficiais Na unidade de Xestin Acadmica http://www.usc.es/sxa/ no enlace Ttulos e certificados atpase o procedemento.

  Perfil de ingreso recomendado http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html Perfil de egreso http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html

  Normativa acadmica do curso

  http://www.usc.es/gl/normativa/ Propia do Centro: http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=15&fields=L&startIndex=1

  Baremo empregado no proceso de admisin

  http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/ no epgrafe Admisin e Matrcula En caso de estudantes de novo ingreso en titulacins con lmite de prazas a pxina onde se redirixe ao estudante (CIUG) contn a normativa sobre o baremo empregado. http://ciug.cesga.es/.

  Calendario de pre-inscripcin

  http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/ no epgrafe Admisin e Matrcula En caso de estudantes de novo ingreso en titulacins con lmite de prazas a pxina onde se redirixe ao estudante (CIUG) contn a informacin. http://ciug.cesga.es/. Publcase no taboleiro da Escola

  Listados de admitidos/excluidos (provisional, definitivo)

  http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/ no epgrafe Admisin e Matrcula En caso de estudantes de novo ingreso en titulacins con lmite de prazas a pxina onde se redirixe ao estudante (CIUG) contn a informacin. http://ciug.cesga.es/.

  Informacin sobre o seguro escolar http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/ no epgrafe de Seguro Escolar

  Informacin sobre o servizo de asesoramento e promocin do estudante http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/ no epgrafe de Asesoramento Xurdico e no enlace Oficina de Informacin Universitaria www.usc.es/oiu

 • Informe de Seguimento 8 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Informacin sobre o servizo de apoio ao emprego Enlace ao perfil de acceso Estudantes Egresados http://www.usc.es/gl/perfis/egresados/index.html no epgrafe de Emprego e Autoemprendemento

  Informacin sobre cursos a estudantes

  En calquera dos perfis de acceso da pxina incial da USC http://www.usc.es no epgrafe de Cursos e Congresos Propia do Centro: http://www.euts.es/ShowHeadlines.do Taboleiros da Escola Pantalla informativa Dossier con informacin dirixido ao alumnado que remata os seus estudios

  Informacin sobre actividades culturais, deportivas e de voluntariado

  En calquera dos perfis de acceso da pxina inicial da USC http://www.usc.es no epgrafe de Actividades Culturais, Actividades deportivas e Actividades de Participacin Social e Voluntariado Taboleiros da Escola

  Informacin sobre a mobilidade

  No perfil de acceso Estudantes http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/index.html no epgrafe de Programas de Mobilidade No perfil de acceso Estudantes Egresados http://www.usc.es/gl/perfis/egresados/index.html no epgrafe de Mobilidade nacional e internacional No perfil de acceso de Estudantes internacionais http://www.usc.es/gl/perfis/internacionais/index.html dentro do epgrafe Portal internacional da USC http://www.euts.es no apartado Estudantes

  Informacin sobre as prcticas externas, se as houbese Na pxina do Consello Social http://www.usc.es/gl/goberno/csocial/ nos epgrafes de Prcticas en empresas e Europrcticum titulados

  Informacin sobre o plan de accin titorial

  Normativa acadmica http://www.usc.es/gl/normativa/ Propia do Centro: http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=15&fields=L

  Procedemento documentado dos perfs de ingreso/egreso e captacin de estudantes

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-05: PC-04 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado para a seleccin, admisin e matriculacin de estudantes

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-05: PC-04 do SGIC da Escola

 • Informe de Seguimento 9 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Procedemento documentado de orientacin aos estudantes http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-07: PC-06 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado de mobilidade dos estudantes http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-07: PC-07 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado de prcticas externas, se as houbese http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-07: PC-08 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado de orientacin profesional http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-07: PC-06 do SGIC da Escola

  Plan de mellora (como mnimo ser pblico para estudantes e persoal do centro)

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Recursos humanos

  Descricin do profesorado http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html Apartado 6 da MVT. http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=5&fields=B

  Descricin de outros recursos humanos necesarios e dispoibles para levar a cabo o plan de estudos

  http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html Apartado 6 da Memoria de verificacin Propia do centro: http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=6&fields=L

  Procedemento documentado da poltica do PDI e PAS http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-08: PS-01 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado da xestin do PDI e PAS (captacin, seleccin, formacin, avaliacin)

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-08: PS-01 e P01-PS-01 do SGIC da Escola

  Plan de mellora (como mnimo ser pblico para estudantes e persoal do centro)

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Recursos materiais e servizos

  Aulas e seminarios http://www.usc.es/gl/centros/tsocial/infraestruturas.html http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html Apartado 7 da MVT

  Espazo do persoal acadmico

  http://www.usc.es/gl/centros/tsocial/titulacions.html?plan=14096&estudio=14097&codEstudio=13649&valor=9 Propia do Centro: O profesorado do centro e o alumnado, establecen unha relacin a travs do Portal do Estudante onde cada materia dispn dun espazo propio. No mesmo ponden intercambiar ficheiros: http://www.euts.es/ShowSubjects.do

 • Informe de Seguimento 10 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS, Taboleiros da Escola

  Laboratorios http://www.usc.es/gl/centros/tsocial/infraestruturas.html http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html Apartado 7 da MVT

  Salas de informatica Salas de estudo Outros espazos para os estudantes

  Biblioteca

  Propia do centro: http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=26&fields= http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/InformacionBiblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CFB009 Da Universidade: Biblioteca Universitaria http://busc.usc.es/ no epgrafe Puntos de Servizo

  Servizos dispoibles http://www.usc.es/gl/centros/tsocial/infraestruturas.html http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html Apartado 7 da MVT

  Espazos para os representantes de estudantes http://www.usc.es/gl/centros/tsocial/infraestruturas.html http://www.usc.es/gl/servizos/sxopra/0313_graos_memorias.html Apartado 7 da MVT Outros equipamentos

  Procedemento documentado da xestin dos recursos materiais http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-09: PS-02 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado sobre a xestin dos servizos http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-09: PS-03 do SGIC da Escola

  Plan de mellora (como mnimo ser pblico para estudantes e persoal do centro)

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Plan estratxico en proceso de elaboracin

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Resultados previstos

  Taxa de rendemento Taxa de abandono Taxa de eficiencia Taxa de graduacin

  Pxina do Vic. de Resp. Social e Calidade http://www.usc.es/vrcalidade no epgrafe Datos Calidade-Graos-Resultados

  Outras taxas que o ttulo fai pblicas (SGIC)

  Pxina do Vic. de Resp. Social e Calidade http://www.usc.es/vrcalidade no epgrafe Datos Calidade-Graos ou Centros

  Taxas de insercin laboral

  Os datos de insercin dispoibles en xeral son os facilitados pola ACSUG que non chegan na sa desagregacin ao nivel de titulacin senn de ramas. O enlace http://www.acsug.es baixo o epgrafe Documentos-Insercin Laboral ou http://www.acsug.es/webs/inser.php

  Procedemento documentado para valorar o progreso e os resultados de aprendizaxe dos estudantes

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-10: PM-01 do SGIC da Escola

 • Informe de Seguimento 11 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Procedemento documentado de satisfaccin, expectativas e necesidades http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-10: PM-01, PM-02 e PM-03 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado para a avaliacin do aprendizaxe

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-07: PC-10 do SGIC da Escola http://www.euts.es a travs do portal do estudante http://www.usc.es/gl/centros/tsocial/programa_materias.html

  Procedemento documentado para o control de resultados acadmicos http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-10: PM-01 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado para a definicin, revisin e mellora dos obxectivos do plan de estudos

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-10: PM-02 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado de informacin pblica http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-11: PC-11 do SGIC da Escola

  Plan de mellora (como mnimo ser pblico para estudantes e persoal do centro)

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf - Plan estratxico en proceso de elaboracin

 • Informe de Seguimento 12 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Sistema de garanta da calidade

  rgano responsable do sistema de garanta da calidade do ttulo http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-03 do SGIC da Escola

  De ser o caso, planificacin estratxica http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-04: PE-01 do SGIC da Escola

  Procedementos documentados de avaliacin e mellora da calidade da ensinanza e o profesorado

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-10: PM-02 e Captulo MC-08: P01-PS01 do SGIC da Escola

  Procedementos documentados para garantizar a calidade das prcticas externas e os programas de mobilidade

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-07: PC-07 e PC-08 do SGIC da Escola

  Procedementos documentados de anlise da insercin laboral dos graduados e da satisfaccin coa formacin recibida

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-10: PM-01 e PM-03 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado para o anlise da satisfaccin dos distintos colectivos implicados (estudantes, persoal acadmico e de administracin e servizos, etc.)

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-10: PM-03 e P01-PM-03. do SGIC da Escola

  Procedemento documentado para o anlise e atencin s suxestins ou reclamacins

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-10: PM-04 do SGIC da Escola

  Procedemento documentado de suspensin/extincin do ttulo http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-06: PC-02 do SGIC da Escola

  Manual do SGIC http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf

  Informe final de certificacin do SGIC http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=72&fields=RL

  Listado de documentos en vigor do SGIC http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf Captulo MC-01: F01-PS-04 do SGIC da Escola

  Plan de mellora (como mnimo ser pblico para estudantes e persoal do centro)

  http://www.euts.es/eutsdata/Items/238/Files/Manual_MC_COMPLETO__SIGC.pdf - Plan estratxico en proceso de elaboracin

 • Informe de Seguimento 13 2011

  CRITERIO INFORMACIN PBLICA WEB, ENLACES, APLICACINS,

  Calendario de implantacin

  Cronograma de implantacin do ttulo

  http://www.usc.es/gl/centros/tsocial/titulacions.html?plan=14096&estudio=14097&codEstudio=13649&valor=9 Plan Propia do Centro: http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=66&fields=L Plan de estudos do Grao

  Informacin sobre a adaptacin, no seu caso, dos estudantes dos estudos existentes ao novo plan de estudos

  http://www.usc.es/gl/centros/tsocial/titulacions.html?plan=14096&estudio=14097&codEstudio=13649&valor=9

  Ensinanzas que se extinguen pola implantacin do correspondente ttulo proposto

  http://www.euts.es/ShowService.do?serviceId=9&fields=L Plan de Estudos da diplomatura en traballo social

 • Seguimento de ttulos 14 2011

  3.- VALORACIN DO CUMPRIMENTO DO PROXECTO ESTABLECIDO E OS RESULTADOS

  OBTIDOS, DETECCIN DE BOAS PRCTICAS, DESVIACINS E TOMA DE DECISINS.

  DESCRICIN DO TTULO

  Valorarase o criterio de Descricin do ttulo da memoria para a solicitude de verificacin de ttulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010).

  Valoracin xeral do grao de cumprimento do criterio

  Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

  Ausencia de

  evidencias

  documentais

  D

  Reflexin (xustificacin da valoracin)/Conclusins:

  A MVT recolle unha descricin do Plan de Estudios axeitada e coherente coa denominacin proposta. Asimesmo, aprtase informacin suficiente e precisa sobre os efectos acadmicos do Ttulo e sobre outros datos que facilitan o coecemento das sas caractersticas bsicas as como dos procesos de matriculacin e de expedicin do suplemento europeo ao Ttulo. No curso 2011-2012 pocedeuse ao deseo e tramitacin do Curso Ponte para diplomados en traballo social, para iniciar a sa docencia no curso 2012-2013 culminando as o proceso de impantacin do grao. Optouse pola configuracin dun grupo especfico para este colectivo, dadas as especiais cirscunstancias e as limitacins por tratarse na maiora dos casos, de persoas en exercicio profesional. Tamn se incluiu o proceso de acceso para maiores de 40 anos polo que se tivo que proceder a realizar unha modificacin da memoria do grao. O plan de estudios est desenvolvndose de acordo co inicialmente planificado na memoria de verificacin, cunha taxa de rendemento do ttulo no curso 2011-2012 de 87%, segundo datos da USC.

  BOAS PRCTICAS:

  -Gua Acadmica, que se edita cada curso, con informacin da titulacin, horarios, datas de exames, normativa vixente para os estudos de grao tanto da USC como propia da EUTS, regulamentos do practicum e TFG, axenda do curso, e outras informacin de interese para o alumnado. Dita gua entrgase gratuitamente en formato papel a todo o alumnado no momento de achegarr a documentacin de inscricin na EUTS. de acceso pblico a travs da pxina web propia da Escola (www.euts.es). -Folleto informativo propio do Centro sobre a titulacin -Dptico informativo para cada curso acadmico

  PROPOSTAS DE MELLORA:

  -Actualizar e mellorar no posible a documentacin descrita no apartado anterior

  BREVE DESCRICIN DAS MODIFICACINS XUSTIFICACIN DAS MODIFICACINS

 • Seguimento de ttulos 15 2011

  XUSTIFICACIN

  Valorarase o criterio de Xustificacin da memoria para a solicitude de verificacin de ttulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010) e a directriz de Poltica e obxectivos de calidade da formacin do Programa FIDES-AUDIT.

  Valoracin xeral do grao de cumprimento do criterio

  Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

  Ausencia de

  evidencias

  documentais

  D

  Reflexin (xustificacin da valoracin)/Conclusins:

  En canto xustificacin da memoria de verificacin, as evidencias existentes poen de manifesto o interese e relevancia acadmica e cientfica do Ttulo no apartado 2 da MVT No curso 2011-2012 non est finalizada a implantacin do ttulo, proceso que culmina no curso 12-13. Estase a definir os distintos modos de participacin dos grupos de interese as como a sa aportacin na elaboracin do plan estratxico do centro. A complexidade da posta en marcha do grao en convivencia coa anterior titulacin, o proceso de modificacin da memoria e a sa posterior verificacin pola inclusin do Curso Ponte para diplomados ao mesmo tempo que se contina impartindo a antiga titulacin, dificultou a creacin do Comit Consultivo do Centro.

  BOAS PRCTICAS:

  Non procede PROPOSTAS DE MELLORA:

  -Continuar cos traballos para a elaboracin da Planificacin estratxica do centro.

  BREVE DESCRICIN DAS MODIFICACINS XUSTIFICACIN DAS MODIFICACINS

 • Seguimento de ttulos 16 2011

  COMPETENCIAS/OBXECTIVOS

  Valorarase o criterio de Competencias da memoria para a solicitude de verificacin de ttulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010) e a directriz de Obxectivos do plan de estudos do Programa FIDES-AUDIT.

  Valoracin xeral do grao de cumprimento do criterio

  Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

  Ausencia de

  evidencias

  documentais

  D

  Reflexin (xustificacin da valoracin)/Conclusins:

  A MVT recolle no apartado 3, as competencias xerais e especficas referidas a Traballo Social, de acordo ao establecido no Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro) No curso 2011-2012 non se alteraron nin as competencias nin os obxectivos propostos. En dito curso graduouse a primeira promocin do grao en traballo social que de procedencia mixta pois este alumnado cursou ata 2 curso da diplomatura, realizou un curso de transicin ao grao diseado especficamente para eles, e cursou o 4 curso do grao, polo que non existe experiencia suficiente de titulacin como para poder determinar si as competencias e obxectivos se axstan ao previsto.

  BOAS PRCTICAS:

  -Enquisas de satisfaccin do alumnado coa docencia -Participacin nas Comisins de Centro nas que estn representados cada un dos grupos de interese -Disponse dos procesos PM-01 de medicin, anlisis e mellora, PM-03 Medicin da satisfaccin dos grupos de interese e o procedemento P01-PM-03 medicin da satisfaccin do estudantado coa docencia.

  PROPOSTAS DE MELLORA:

  -Polas razns aducidas anteriormente non se fan propostas de mellora

  BREVE DESCRICIN DAS MODIFICACINS XUSTIFICACIN DAS MODIFICACINS

 • Seguimento de ttulos 17 2011

  ACCESO E ADMISIN DE ESTUDANTES

  Valorarase o criterio de Acceso e admisin de estudantes da memoria para a solicitude de verificacin de ttulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010) e a directriz de Poltica e procedementos de admisin do Programa FIDES-AUDIT.

  Valoracin xeral do grao de cumprimento do criterio

  Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

  Ausencia de

  evidencias

  documentais

  D

  Reflexin (xustificacin da valoracin)/Conclusins:

  O centro non ten competencias neste criterio, non obstante realiza unha serie de xestins para facilitarlle ao alumnado o seu proceso de acceso Universidade. O proceso de admisin de estudantes, est realizado pola CIUG. A USC, a travs da sa pxina web, proporciona unha informacin que consideramos insuficiente e confusa. Dadas as queixas do alumnado pola complicacin para ver a informacin, a Escola, desde a pxina web propia www.euts.es, facilita a informacin de xeito claro, especfico e concreto. Presntanse os horarios de clase estruturados por curso e grupo interactivo inclundose tanto as clases expositivas como as clases interactivas. Entrgase unha gua acadmica gratuita a cada alumno e se resolven as dbidas que o alumnado presenta tanto a nivel presencial no negociado como por correo electrnico ou telfono, chegando incluso a atender e resolver dbidas de alumnado de novo ingreso que non alumnado deste Centro e consultas en relacin ao proceso de matrcula na propia USC, proceso ao que a Escola completamente alleo. Particpase en xornadas de informacin ao alumnado ao marxe das organizadas pola USC, por invitacin de outros centros e instituciones. Botase en falta a presentacin que antes se faca desde a USC dos distintos servizos da Universidade, ao alumnado de novo ingreso

  BOAS PRCTICAS:

  -Entrega da Gua Acadmica, que se edita cada curso, con informacin da titulacin, horarios, datas de exames, normativa vixente para os estudos de grao tanto da USC como propia da EUTS, regulamentos do practicum e TFG, axenda, e outras informacin de interese para o alumnado. Dita gua entrgase gratuitamente en formato papel a todo o alumnado no momento de entregar a sa documentacin na EUTS. de acceso pblico a travs da pxina web propia da Escola (www.euts.es). -Informacin e asesoramento presencial, telemtico e telefnico ao estudantado durante o proceso e posteriormente, por parte do negociado da EUTS -Participacin en Charlas, Xornadas, Seminarios etc. informativos organizados polos centros de ensino secundario e outras institucins -Na porta de cada Aula, cartel cos horarios de clase nese Aula concreta PROPOSTAS DE MELLORA:

  Non procede

  BREVE DESCRICIN DAS MODIFICACINS XUSTIFICACIN DAS MODIFICACINS

 • Seguimento de ttulos 18 2011

  PLANIFICACIN DAS ENSINANZAS

  Valorarase o criterio de Planificacin das ensinanzas da memoria para a solicitude de verificacin de ttulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010) e as directrices de Planificacin da ensinanza, Garanta da calidade dos programas formativos e Xestin do proceso de ensinanza-aprendizaxe do Programa FIDES-AUDIT.

  Valoracin xeral do grao de cumprimento do criterio

  Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

  Ausencia de

  evidencias

  documentais

  D

  Reflexin (xustificacin da valoracin)/Conclusins:

  Existen evidencias documentais en relacin planificacion das ensinanzas tanto na MVT (apartado 5) como no SGIC (captulo 7, MC07) O curso 2011-2012 foi o ltimo curso con docencia na diplomatura ofertndose 3 curso e realizando as titoras correspondentes nos outros doos cursos da titulacin en extincin (1 e 2). Por outra parte, na titulacin de grao houbo docencia nos cursos 1, 2, Curso de Transicin para o alumnado procedente da diplomatura, e 4 curso. A configuracin de horarios realizouse concentrando unha parte importante da docencia expositiva no primeiro mes de cada cuadrimestre facilitando as dispoer dunha base terica previa ao inicio da interactividade. Nas distintas reunins de coordinacin constatouse a necesidade de revisar os criterios de asignacin de traballos e a carga conseguinte para o alumnado, evitando unha concentracin masiva en perodos determinados. Editouse o Manual do Practicum e Traballo de Fin de Grao (TFG). Ao finalizar o curso 11-12, o alumnado que cursou Practicum e TFG elaborou un documento con ideas e aportacins orientadas a mellorar e completar os procedementos incluidos no Manual. Ditas ideas foron recollidas e plasmadas na edicin do curso seguinte. Completouse o deseo do Curso Ponte de adaptacin ao grao e se realizou a modificacin da MVT correspondente as como a sa verificacin. Psoxe en marcha un protocolo centralizado para a xestin das faltas de asistencia do alumnado para garantir o cumprimiento da Lei de Proteccin de Datos de Carcter Persoal. Este protocolo comezou a aplicarse no curso 2011-2012. Actualizacin e sinatura de novos convenios de prcticas para adaptalos normativa vixente. En total asinronse 74 convenios novos e/ou adaptados desde un anterior. Dentro dos convenios propios da USC, procedeuse extensin de 2 convenios ao alumnado da EUTS. Continuouse co proceso de catalogacin informtica dos fondos da biblioteca propia e se incorporou un enlace desde a pxina web da Escola BOAS PRCTICAS:

  -A posta en marcha dun curso especficamente deseado para a transicin da diplomatura ao Grao. En concreto, unha vez superado segundo da diplomatura e realizado este Curso de Transicin, o alumnado acceda a 4 de Grao. -Elaboracin dun manual que se entrega a cada docente que se vai incorporando ao Grao, con informacin sobre a nova titulacin (presentacin, obxectivos, competencias, plan de estudios, criterios xerais de avaliacin), fichas das materias especficas que imparte cada docente, horarios, calendario de exames, calendario de implantacin, normas de permanencia, nombramentos producidos no centro e composicin das comisins da EUTS. -Reunins de coordinacin do ttulo e cursos, nas que se valoran diferentes aspectos sobre o desenvolvemento do Grao e os programas das materias -Elaboracin do Manual do Practicum e TFG PROPOSTAS DE MELLORA:

  -Actualizacin Manuais

  BREVE DESCRICIN DAS MODIFICACINS XUSTIFICACIN DAS MODIFICACINS

 • Seguimento de ttulos 19 2011

  RECURSOS HUMANOS

  Valorarase o criterio de Persoal acadmico da memoria para a solicitude de verificacin de ttulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010) e a directriz de Garanta da calidade do persoal acadmico e de administracin e servizos do Programa FIDES-AUDIT.

  Valoracin xeral do grao de cumprimento do criterio

  Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

  Ausencia de

  evidencias

  documentais

  D

  Reflexin (xustificacin da valoracin)/Conclusins:

  A valoracin que facemos deste criterio ten que ver coa dificultade das Escola Universitarias para adaptarse s

  esixencias en canto ao nmero de doutores/as e acreditacins dos/as mesmas.

  Neste senso, estase a facer un esforzo importante tanto desde a institucin como persoalmene os/as profesores/as, que

  no curso 11-12 deu como froito a acreditacin pola ACSUG de das profesoras para a figura de contratado/a doutor/a.

  Estas dificultades vronse incrementadas nestos ltimos cursos pola duplicidade na titulacin (convivencia

  diplomatura/grao) e a carga docente que esto supuxo.

  BOAS PRCTICAS:

  -Facilitar a reorganizacin dos horarios do profesorado en fase de elaboracin da tese doutoral.

  PROPOSTAS DE MELLORA:

  BREVE DESCRICIN DAS MODIFICACINS XUSTIFICACIN DAS MODIFICACINS

 • Seguimento de ttulos 20 2011

  RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS

  Valorarase o criterio de Recursos materiais e servizos da memoria para a solicitude de verificacin de ttulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010) e a directriz de Garanta da calidade dos recursos materiais e servizos do Programa FIDES-AUDIT.

  Valoracin xeral do grao de cumprimento do criterio

  Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

  Ausencia de

  evidencias

  documentais

  D

  Reflexin (xustificacin da valoracin)/Conclusins:

  Durante o curso 2011-2013 producronse unha serie de melloras nos recursos materiais do centro: Renovacin do equipamento da Aula de Informtica. Adquisicin de porttiles e canns para as Aulas. Mellora da rede Wifi do Centro. Modificacin e mellora da pxina web propia www.euts.es para dar unha mellor accedibilidade ao portal do

  estudante. O Centro dotouse dunha silla salvaescalns. Contratouse o servizo de asesora externa para o mantemento do sistema de proteccin de datos de

  carcter persoal da EUTS e se comenzou a sa aplicacin. Impartiuse un cursio ao persoal da EUTS sobre a lei de proteccin de datos de carcter persoal as como

  sobre o funcionamento do sistema aplicado EUTS. Continuouse coa catalogacin informtica dos fondos da biblioteca propia. Instalouse unha pantalla informativa que se actualiza continuamente con avisos, prazos, ..informacins de

  interese para o alumnado.

  En xeral, estase a facer un esforzo importante para mellorar a dotacin nas TICs. A ubicacin da titulacin nun edificio

  do casco histrico engade dificultades neste senso (acceso a redes, modificacin de estruturas)

  BOAS PRCTICAS:

  PROPOSTAS DE MELLORA:

  -Renovacin de parte do mobiliario das Aulas.

  -Instalacin dunha pantalla grande, para facilitar a docencia, na Aula de Informtica.

  BREVE DESCRICIN DAS MODIFICACINS XUSTIFICACIN DAS MODIFICACINS

 • Seguimento de ttulos 21 2011

  RESULTADOS PREVISTOS

  Valorarase o criterio de Resultados previstos da memoria para a solicitude de verificacin de ttulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010) e as directrices de Anlise e utilizacin dos resultados para a mellora dos programas formativos e Publicacin da informacin e rendicin de contas sobre os programas formativos do Programa FIDES-AUDIT.

  Valoracin xeral do grao de cumprimento do criterio

  Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

  Ausencia de

  evidencias

  documentais

  D

  Reflexin (xustificacin da valoracin)/Conclusins:

  Tal e como recolle a MVT, o nmero de prazas de novo ingreso para o curso 11-12 foi de 90 alumnos/as. O nmero total de alumnado do centro na titulacin de grao durante este curso foi de 357 alumnos distribuidos no catro cursos ofertados. Segundo as taxas publicadas pola Vicerreitora de Responsabilidade Social e Calidade da USC o nmero de alumnado de novo ingreso na EUTS no curso 11-12 foi de 89 alumnos e no curso anterior 94. A porcentaxe de alumnado que accede ao ttulo con puntuacin maior ou igual a 6 de un 71,9% fronte a un 64, 9% do curso anterior, e o alumnado con puntuacin menor a 6 de un 28,1% en 2011 fronte a un 34,0% do curso anterior. A porcentaxe de estudantes matriculados preinscritos sobre as prazas ofertadas de un 92,2% fronte ao 81,1% do curso anterior Segundo datos da USC, as taxas da EUTS son as seguintes: -Taxa de rendemento do ttulo: 87,0% (non contempla a avaliacin do rendemento acadmico de algunhas materias, como pode ser o TFG, que se poden avaliar en setembro). Dita taxa est por riba da media da USC e moi preto da ideal marcada na MVT -Taxa de xito do ttulo: 92,9%, igual que na anterior, o resultado final desta taxa pode variar pola avaliacin de algunhas materias no mes de setembro -Taxa de avaliacin do ttulo: 93,6% (igual anteriores taxas, pode variar a maior) As taxas de eficiencia dos graduados no ttulo as como a taxa de abandonos no se poden calcular pola reciente implantacin dos estudios. En relacin a taxa de satisfaccin do alumnado coa docencia, a puntuacin recibida pola EUTS no curso 2011-2012, dunha puntuacin de 1 a 5 foi de 3,69. Esto supn un descenso respecto do curso anterior (descenso xeneralizado para todas as titulacins da USC). Descoecemos a base de clculo da media (n alumnos/as que respostaron enquisa), pero intuimos que o cambio de modalidade do pase da enquisa (antes presencial) ten afectado aos resultados, que se cubren menos enquisas e os resultados estn mis polarizados

  BOAS PRCTICAS:

  Non procede

  PROPOSTAS DE MELLORA:

  Mellorar a taxa de satisfaccin do alumnado coa docencia e fomentar a participacin do alumnado cubrindo as enquisas

  a travs da web da USC.

  BREVE DESCRICIN DAS MODIFICACINS XUSTIFICACIN DAS MODIFICACINS

 • Seguimento de ttulos 22 2011

  SISTEMA DE GARANTA DA CALIDADE

  Valorarase o criterio de Sistema de garanta de calidade da memoria para a solicitude de verificacin de ttulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010) e o Sistema de Garanta Interna da Calidade (SGIC) do Centro.

  Valoracin xeral do grao de cumprimento do criterio

  Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

  Ausencia de

  evidencias

  documentais

  D

  Reflexin (xustificacin da valoracin)/Conclusins:

  Durante o curso 2011-2012 procdese implantacin do SGIC e se comenza a preparar a planificacin estratxica, Comit Consultivo, etc.

  Gustaranos destacar a dificultade que supn a implantacin e desenvolvemento do SGIC pola complexidade dos procedementos e evidencias que xeneran.

  BOAS PRCTICAS:

  Non procede

  PROPOSTAS DE MELLORA:

  Continuar coa planificacin estratxica e constituir o Comit Consultivo do Centro

  BREVE DESCRICIN DAS MODIFICACINS XUSTIFICACIN DAS MODIFICACINS

 • Seguimento de ttulos 23 2011

  CALENDARIO DE IMPLANTACIN

  Valorarase o criterio de Calendario de implantacin da memoria para a solicitude de verificacin de ttulos oficiais (anexo I do Real Decreto 861/2010).

  Valoracin xeral do grao de cumprimento do criterio

  Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C

  Ausencia de

  evidencias

  documentais

  D

  Reflexin (xustificacin da valoracin)/Conclusins:

  A implantacin do grao estase a facer conforme ao calendario previsto. Neste ano acadmico, sae a primeira promocin de grao co alumnado procedente da diplomatura e se completa o proceso de preparacin para o inicio do Curso Ponte para o ano 2012-2013 tal e como estaba previsto na MVT. De todo este proceso mantense informacin pblica na pxina web propia.

  BOAS PRCTICAS:

  Non procede

  PROPOSTAS DE MELLORA:

  Non procede

  BREVE DESCRICIN DAS MODIFICACINS XUSTIFICACIN DAS MODIFICACINS

 • Seguimento de ttulos 24 2011

  4.- ACCINS LEVADAS A CABO ANTE AS RECOMENDACINS ESTABLECIDAS NO

  INFORME FINAL DE VERIFICACIN E NOS SUCESIVOS INFORMES DE SEGUIMENTO.

  INFORME FINAL DE VERIFICACIN

  Recomendacins establecidas no informe final Accins levadas a cabo (incluindo datas,

  responsable, estado, )

  No informe final de verificacin da ANECA con n expe

  3238/2010, no apartado de recomendacins s se fai

  mencin ao criterio 6 (persoal acadmico) sinalndose:

  Ser de especial seguimiento durante a

  implementacin do ttulo a efectiva posta en marcha do

  plan de apoio ao profesorado co obxectivo de ir

  aumentado a porcentaxe de doutores e dar

  cumprimento LOU

  1.-Flexibilizacin do Horario de traballo ao longo do curso

  2010-2011 do profesorado con adicacin a tempo

  completo no centro en fase de realizacin da tese

  doutoral, e concentracin da docencia para a realizacin e

  redaccin das teses e que as o solicitaran ante a

  Direccin da EUTS.

  2- Das profesoras da EUTS (unha a tempo completo e

  outra a tempo parcial) defenderon a sa tese doutoral no

  curso 2010-2011. O resto de persoal con adicacin a

  tempo completo estn en fase de elaboracin da tese

  doutoral.

  No informe final de avaliacin da modificacin do plano

  de estudos con n expediente 3238/2010 ID MEC

  2502230 establcense como recomendacins:

  Criterio 4: Acceso y admisin: Se recomienda informar

  explcitamente sobre el procedimiento utilizado por la

  USC para realizar el reconocimiento de crditos en el

  curso de adaptacin. Asimismo, se recomienda hacer

  explcito el rgano de admisin de estudiantes, su

  composicin y los criterios de valoracin de los mritos

  Criterio 6: Recursos Humanos: Se aclara en el

  apartado 4.5 (curso de adaptacin para titulados) que el

  plan de nuevas contrataciones docentes previsto en la

  memoria de verificacin ha sido sustituido por un

  incremento en el rgimen de dedicacin de algunos de

  los profesores de la titulacin (en uno de los casos ya se

  ha hecho efectivo este cambio de dedicacin durante el

  curso 2011-2012). No obstante, no se cuantifica el

  incremento ni se informa sobre la dedicacin horario

  prevista

  1.-Criterio 4: Acceso e admisin

  O proceso de acceso e admisin para o alumnado do

  Curso de Adaptacin realizado pola USC. Ao ter un

  nmero limitado de prazas, os interesados teen que

  facer unha solicitude de admisin (no mes de xullo). O

  proceso de seleccin,faise en funcin da nota media do

  expediente acadmico e se convoca a matrcula ata

  completar prazas. Dito proceso o realiza integramente a

  Universidade de Santiago a travs da Secretara Virtual.

  En relacin ao recoecemento de crditos, o plano de

  estudios do Grao en Traballo Social especifica:

  A experiencia profesional poder ser obxecto de

  recoecemento. Os diplomados aos que se oferta

  o curso de adaptacin ou Curso Ponte ao Grao,

  podern ver recoecidos ata 18 crditos ECTS

  por experiencia profesional relacionada coas

  competencias inherentes ao ttulo.

  Os traballadores social que tean titorizado

  alumnado en prcticas da EUTS de Santiago do

  Plan da Diplomatura que se extingue ou do actual

  ttulo de Grao en Traballo Social, podern

  solicitar o recoecemento de dita actividades ata

  un mximo de 18 crditos.

 • Seguimento de ttulos 25 2011

  O recoecemento de crditos axustarase ao

  establecido polo Ministerio de Educacin,

  quedando o Traballo de Fin de Grao e a materia

  Xestin de Organizacins, fora de calquer tipo de

  convalidacin ou recoecemento

  O alumnado do Curso Ponte, solicita o recoecemento na

  UXA Norte, quen o remite ao Centro. Na EUTS o rgano

  encargado de resolver ditas solicitudes a Comisin de

  Ttulo.

  A Escola, na sa web, ten aberto un espazo de

  informacin especfico para o Curso Ponte.

  2.- Criterio 6: Recursos Humanos

  A implantacin do Grao, incluso coa progresiva

  disminucin da docencia na diplomatura, produce un

  incremento das horas de docencia do profesorado. O

  incremento do nmero de crditos ofertados no grao en

  relacin ao curso anterior supn un aumento na docencia

  do profesorado con adicacin exclusiva e/ou plena dun

  22,58%.

  INFORMES DE SEGUIMENTO (indicar o ano)

  Recomendacins establecidas no informe de

  seguimento

  Accins levadas a cabo (incluindo datas,

  responsable, estado, )