informática anais 1

59
1 UNIDAD 1 : SISTEMAS OPERATIVOS Y DE ALMACENAMIENTO Nombre : Anaïs García Martínez Curso : 4ºD Asignatura : Optativa informàtica , grupo C

Transcript of informática anais 1

Page 1: informática anais 1

1

UNIDAD 1 : SISTEMAS OPERATIVOS Y DE

ALMACENAMIENTO

Nombre : Anaïs García Martínez Curso : 4ºD Asignatura : Optativa informàtica , grupo C

Page 2: informática anais 1

2

Qüestiones sencillas 1.Quin sistema operatiu tens instal·lat a I'ordinador de casa teva? I al de I'institut? En el ordenador de mi casa tengo instalado el Windows Vista Home Premium (versión 6.0.6002 Service Pack 2 Compilación 6002) , y en el instituto hay instalado el Windows XP Professional ( versión 5.1.2600 Service Pack 3 Muntatge 2600). 2. Per què creus que el sistema operatiu de Microsoft es diu Windows? Porque en ingés , windows significa ventanas , y el sistema operativo de Microsoft , está basado en ventanas. 3. Identifica els logotips de la figura amb el sistema operatiu corresponent i el seu creador.

Apple Inc. Creador: Steve Jobs y Steve Wozniak

Solaris Creador : Inicialmente ,Sun Microsystem y actualmente por Oracle Corporation.

Page 3: informática anais 1

3

Ubuntu. Creador : Mark Shuttleworth.

Windows Vista. Creador : Microsoft.

Pots ajudar-te d'Internet. 4. Explica les diferències entre directori i arxiu. Que la carpeta es donde se guardan todos los archivos, y los archivos es el contenido que deseas que sea guardado ( una canción , un vídeo , un documento de texto...). El archivo , es la unidad bàsica de almacenamiento que permite a un equipo distinguir un conjunto de datos de otro equipo.

Page 4: informática anais 1

4

TALLER 1

L'administrador de tasques Amb aquesta eina podem veure com treballen els diferents processos i aplicacions, els recursos que utilitzen i la manera de forçar que un procés o aplicació finalitzi.

1.Clica, amb el botó dret del ratolí, sobre un espai Iliure de la barra de tasques i selecciona Administrador de tareas.

Page 5: informática anais 1

5

2.Anota els valors que estan marcats a la figura que correspon al nombre de processos que s'estan executant, la memòria disponible i total, i la memòria que ocupen en nucli o kernel.

Procesos que se están ejecutando.

Memoria disponible y

total.

Page 6: informática anais 1

6

Memoria del núcleo.

Page 7: informática anais 1

7

3.Clica a la pestanya Procesos per veure els processos que s'estan executant. El nombre ha de coincidir amb el que has anotat anteriorment. Fixa't que et dóna la memòria utilitzada i el temps utilitzat de CPU en executar cada procés.

Page 8: informática anais 1

8

4.Ara clica sobre la pestanya Aplicaciones i mira si tens alguna aplicació executant-se. Ara obre el Bloc de notas i fixa't que apareix a la llista d'aplicacions. Selecciona aquesta aplicació que apareix a la llista i clica a Finalizar tarea. Fixa't que es tanca I'aplicació. Aquesta opció és molt útil quan una aplicació o un procés falla: es pot tancar des d'aquesta finestra i recuperar el control del sistema.

Page 9: informática anais 1

9

Page 10: informática anais 1

10

5.Finalment, minimitza I'administrador de tasques i veuràs que es queda a I'àrea de notificació indicant I'ús total de CPU.

Page 11: informática anais 1

11

TALLER 3

Repàs del Microsoft Windows

En cursos anteriors ja has après a fer servir I'entorn gràfic del sistema operatiu de Microsoft XP En aquest taller en farem un repàs per refrescar-te la memòria.

1.Crea I'arbre de carpetes o directoris de la figura a la teva unitat d'emmagatzematge, utilitzant I'Explorador de Windows o Mi PC. Recorda que, per accedir a I'Explorador de Windows, has d'anar a Inicio / Programas / Accesorios.

Page 12: informática anais 1

12

2.Localitza I'arxiu calc.exe. Per fer-ho, vés a Inicio / Buscar todos los archivos y carpetas. Anota'n la ubicació, la mida i el tipus d'arxiu.

3.Copia I'arxiu calc.exe a la carpeta Infor de la teva unitat de treball.

4.Crea un accés directe d'aquest arxiu a I'escriptori de I'ordinador. Per fer-ho, pots clicar sobre I'arxiu amb el botó dret del ratolí.

Page 13: informática anais 1

13

5.Ara analitza la unitat de disc dur (C: ) i la teva unitat de treball, si és diferent. Per fer-ho, des de Mi PC o I'Explorador de Windows clica a la unitat de disc, amb el botó dret del ratolí, per veure'n les propietats. Anota la informació següent: nom de la unitat, sistema d'arxius utilitzat, capacitat del disc dur, espai utilitzat i espai disponible.

Page 14: informática anais 1

14

6. Ara esbrinaràs amb quins sistemes d'arxius pot treballar aquest sistema operatiu. Clica sobre la unitat de disc dur (C: ), amb el botó dret del ratolí, i tria I'opció Formatear. Vés amb molta cura, ja que podries arribar a esborrar tota la informació que té la unitat. Fixa't que pots canviar de sistema d'arxius. Anota les opcions que et dóna. Cancel·la I'acció.

Page 15: informática anais 1

15

*ANDROID , IPAD Y IPHONE ¿Qué es android ? ¿Dónde se utiliza? ¿Qué empresa lo desarrolló? ¿Cuál es el sistema operativo de iphone y de ipad? Android es una variante de Linux orientada a dispositivos móviles o tablets. Fue desarrollado inicialmente por Android Inc. El sistema operativo proporciona todas las interfaces (conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes), necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy conocido como es Java. Google compró a Android en 2005 y su lanzamiento fue en 2008. Ventaja sobre los iphones y demás marcas Apple : siempre está en pleno desarrollo. Sistema operativo iphone :se trata de una versión reducida de Mac OS X optimizada para procesadores ARM que actualmente se encuentra en su versión 2.0, liberada el 11 de Julio de 2008. Sistema operativo ipad : Funciona a través de una NUI (Interfaz natural de usuario) sobre una versión adaptada del sistema operativo iOS.2 3 Esta interfaz de usuario esta rediseñada para aprovechar el mayor tamaño del dispositivo y la capacidad de utilizar software para lectura de libros electrónicos y periódicos, navegación web y correo electrónico, además de permitir el acceso al usuario a otras actividades de entretenimiento como películas, música y videojuegos

Page 16: informática anais 1

16

TALLER 4

Instal·lar i desinstal·lar programari

1.Obre el navegador i accedeix a http://www.opera.com/ . Clica sobre el botó de la descàrrega que trobaràs en aquesta pàgina web.

Page 17: informática anais 1

17

2.Pots escollir qualsevol de les dues opcions, executar directament o desar primer I'arxiu. Desa'I a I'escriptori.

3.Ara ja pots instal·lar el programa clicant directament sobre I'arxiu que has descarregat.

Page 18: informática anais 1

18

4.Executa el programa. Veuràs que és un navegador com I'Internet Explorer o el Mozilla Firefox. Prova'n e l funcionament i veuràs que és molt senzill d'utilitzar.

5.Ara desinstal·larás el navegador Opera. Per fer-ho, has de tancar totes les finestres del navegador.

Page 19: informática anais 1

19

6.Ara Ara vés a Inicio / Panel de control i clica sobre I'opció Agregar o quitar programas. Mira la llista i clica sobre el programa Opera.

Page 20: informática anais 1

20

7. Finalment, clica a Quitar per desinstal·lar-lo de I'ordinador.

Page 21: informática anais 1

21

8.Ara pots tornar a instal·lar el programa amb la mateixa eina, Agregar o quitar programas.

Page 22: informática anais 1

22

TALLER 5 Comptes d'usuari

El sistema operatiu ens permet crear comptes diferents per a cada usuari. Tot seguit , veuràs alguna de les possibilitats que ens ofereix. 1.Accedeix al tauler de control i clica sobre Cuentas de usuario. Fixa't que a la part inferior de la finestra que s'ha obert apareixen els diferents usuaris que tens actualment. Normalment, tens un compte anomenat Invitado que está desactivat. Per motius de seguretat, és convenient no activar aquest compte.

Page 23: informática anais 1

23

2.Clica sobre Crear una cuenta nueva. Posa «Alum» com a nom del compte.

Page 24: informática anais 1

24

3.Escull com a tipus de compte una Cuenta limitada. Aquest tipus de compte és molt útil per evitar instal·lacions de programes no desitjats i per limitar I'accés a usuaris que no tenen la nostra confiança total. Ja pots clicar sobre Crear.

4. Clica sobre el compte creat. Veuràs que apareixen una sèrie d'opcions a modificar. Primer de tot canvia el nom i posa-hi Alum001. Afegeix una contrasenya al compte. És important treballar sempre amb contrasenya per augmentar la seguretat del sistema.

Page 25: informática anais 1

25

5.Ara ja pots canviar la imatge del teu compte per personalitzar-lo. Pots escollir entre les que t'ofereix el sistema o una de pròpia.

Page 26: informática anais 1

26

6.Finalment, canvia el tipus de compte. Escull el d'administrador de l’equip.

7.Canvia d'usuari fent Inicio | Cerrar sesión. Prova el funcionament del nou usuari creat i després torna a canviar a I'usuari original.

Page 27: informática anais 1

27

8.Esborra el compte Alum001 eliminant els arxius que s'hagin creat.

Page 28: informática anais 1

28

TALLER 6

El centre de seguretat

Actualment, els ordinadors estan interconnectats a molts d'altres a través de xarxes locals i Internet. Per tant, la seguretat és fonamental. El centre de seguretat controla I'estat de I'equip en relació amb el tallafoc o firewall, amb les actualitzacions automátiques i amb la protecció antivirus.

1. Obre el tauler de control i accedeix al Centro de seguridad. En primer Iloc, observa visualment I'estat actual. Hauria d'aparèixer tot activat en verd, cosa que indica el funcionament correcte de tot el sistema de seguretat. Ara analitzarem cada aspecte per separat.

Page 29: informática anais 1

29

2. Tot seguit, analitzarem el funcionament del tallafoc. Bàsicament, un firewall s'encarrega de filtrar els accessos des de l'exterior. Com que solem estar connectats a Internet, és fonamental tenir-lo activat. Clica sobre la icona com la que veus a la figura i s'obrirà la finestra de configuració. Recorda que el tallafoc ha d'estar activat. A la pestanya Excepciones, pots veure a quins programes ha donat permís per entrar al teu sistema.

Page 30: informática anais 1

30

Page 31: informática anais 1

31

3.Les actualitzacions automàtiques s'encarreguen de mantenir el sistema operatiu actualitzat. Quan es detecta un mal funcionament o un forat de seguretat, es dissenya una actualització per solucionar el problema. Un equip que no está actualitzat és molt vulnerable. Clica sobre la icona com la que veus a la figura i s'obrirà la finestra de configuració. Fixa't que es pot programar I'hora a la qual vols que actualitzi el sistema.

Page 32: informática anais 1

32

4.Clica sobre la protecció antivirus per saber quin antivirus está funcionant. Si no en tens cap, en pots obtenir un a http://free.grisoft.com/, totalment gratuït.

¿Qué es el ‘’tallafocs’’? Un firewall(tallafocs) es un dispositivo que funciona como cortafuegos entre redes, permitiendo o denegando las transmisiones de una red a la otra. Un uso típico es situarlo entre una red local y la red Internet, como dispositivo de seguridad para evitar que los intrusos puedan acceder a información confidencial.

Page 33: informática anais 1

33

TALLER 8 Tipus d'arxius utilitzats habitualment Tot seguit, analitzarem quin tipus d'arxius utilitzen els programes que fem servir habitualment.

1.Obre el Paint i anota els tipus d'arxius amb què pots desar un dibuix.

Page 34: informática anais 1

34

2.Obre el reproductor del Windows Media i anota els tipus d'arxius multimèdia que pot obrir.

Page 35: informática anais 1

35

3.Busca tots els arxius que tinguin l'extensió exe (*.exe) i anota'n el nombre total.

Page 36: informática anais 1

36

*DISPOSITIVOS DE ALMACENAJE S'han desenvolupat diferents dispositius capaços d'emmagatzemar informació i dissenyats per a diferents propòsits, com ara obtenir una gran capacitat d'emmagatzematge i que siguin portables, de baix consum d'energia, de dimensions reduïdes i fins i tot que no tinguin parts mòbils.

Aquests dispositius ja els has estudiat en cursos passats; per tant, farem un recordatori deis dispositius mes utilitzats, per després centrar-nos en un estudi mes exhaustiu del dispositiu mes important actualment: el disc dur. Els dispositius que has estudiat i les seves capacitats d'emmagatzematge son els següents:

Page 37: informática anais 1

37

Page 38: informática anais 1

38

*PENDRIVES Pendrive con mayor capacidad: DataTraveler 300. Precio:650 euros Página web: http://www.elotrolado.net/noticia_los-pendrives-suben-la-apuesta-hasta-los-256gb_16539

Hace tan solo un mes anunciábamos el hito de que los pendrives habían alcanzado la capacidad de almacenamiento de 128GB, pero Kingston ha tardado poco en doblar esa cifra. El nuevo DataTraveler 300 llega a los 256GB, en tan solo 70,68mm x 16,90mm x 21,99mm. De momento su precio, alrededor de 650 euros, es prohibitivo; pero ya tenemos disponible la tecnología y es cuestión de tiempo que la adopten otros fabricantes más competitivos. En cualquier caso hay que andarse con mucho ojo ante falsificaciones y pendrives que informan de forma incorrecta de su capacidad.

Page 39: informática anais 1

39

TALLER 7 Practiquem amb la línia d'ordres Ara faràs un exercici molt senzill per comprovar el funcionament de la línia de ordres. 1. Vés a Inicio | Ejecutar i executa el comandament cmd. Veuràs que s'obre la finestra de la línia d'ordres.

Page 40: informática anais 1

40

2.Executa les instruccions següents, en el mateix ordre:

Page 41: informática anais 1

41

3.Comprova, mitjançant el comandament tree, que I'estructura de directoris s'ha creat correctament.

Page 42: informática anais 1

42

4. Ara fes-ho amb I'Explorador de Windows.

5. Mou les carpetes a la teva unitat de treball, canviant el nom de la carpeta Taller7 per Taller8.

Page 43: informática anais 1

43

6.Executa l'ordre helpcd. Llegeix-ne el funcionament i explica el que fa el comandament cd.. a I'exercici de l'apartat 2.

Lo que hace el comandamento cd es cambiar directorio.

7.Esborra la pantalla i surt de la finestra amb la instrucció exit.

Page 44: informática anais 1

44

8. Comprova que també pots accedir a la línia d'ordres a través d'Inicio | Programas | Accesorios |Símbolo del sistema.

Page 45: informática anais 1

45

ANÁLISIS

5.- Explica l'avantatge i l'inconvenient principals de les

memòries USB respecte a les targetes de memòria.

La ventaja de las memorias USB es que se puede conectar a casi

cualquier ordenador mientras que las tarjetas tienes que tener el

lector multitarjetas.Además , son pequeñas y se pueden perder y

dañar fácilmente.

La desventaja de las memorias USB es que también se pueden

perder , y des de que se inventan hasta que salen a la venta ,

tardan mucho tiempo.

Page 46: informática anais 1

46

6.- Indica quin tipus de dispositiu d'emmagatzematge seria el

mes adequat per a les aplicacions següents:

a) càmera de fotos

b) reproductor MP3 de 30 GB

c) disc de música

d) desar treballs fets a l'escola

e) telèfon mòbil

f) una pel·lícula

g) instal·lació de l'Open Office

h) portar una presentació

a)Tarjeta de memoria

b)Disco duro

c)CD/Pendrive

d)Pendrive

e)Tarjeta de memoria

f)Pendrive / DVD

g)Pendrive

h)Pendrive

Page 47: informática anais 1

47

*IPHONE 4 http://www.aliexpress.com/product-fm/494823754-2011-Free-Shipping-Wholesale-for-iphone-4-Unlocked-wholesalers.html Positive Feedback (Past 6 months): 100.0% ( comentaris positius) Precio :142.11 USD = 105.374 EUR

Page 48: informática anais 1

48

TALLER 11

Fem una còpia de seguretat

Tot i que hi ha diferents possibilitats a Nora de fer una còpia de seguretat,nosaltres utilitzarem una eina inclosa en el sistema operatiu.

1.Vés a Inicio |Todos los programas |Accesorios |Herramientas del sistema |Copia de seguridad.

Page 49: informática anais 1

49

2.Segueix l'assistent indicant que vols efectuar una còpia de seguretat d'arxius i configuració.

Page 50: informática anais 1

50

3.Escull l'opció Elegir lo que deseo incluir en la copia de seguridad.

4.Selecciona les estructures de carpetes creades als tallers 3 i 11.

Page 51: informática anais 1

51

5.A la unitat de treball, crea una carpeta anomenada Backup per desar la còpia de seguretat.

6.Anomena la copia de seguretat Infor_taller i continua.

Page 52: informática anais 1

52

7.Ara clica a Opciones avanzadas, mira les opcions que t'ofereix el programa i anota-les. No canviïs la selecció.

Page 53: informática anais 1

53

8.Fes la copia de seguretat.

Page 54: informática anais 1

54

9.Envia les dues estructures de carpetes a la paperera de reciclatge.

10.Torna a executar el programa seleccionant l'opció de restauració.

Page 55: informática anais 1

55

11.Selecciona l'arxiu de la copia de seguretat i restaura les carpetes.

Page 56: informática anais 1

56

12.Comprova que la restauració s'ha fet correctament i que tornes a tenir les carpetes eliminades.

Page 57: informática anais 1

57

13.Ara copia l'arxiu de seguretat en una altra unitat externa per assegurar que no es perdí en cas d'avaria del disc.

Page 58: informática anais 1

58

*PROGRAMAS PORTABLES

Page 59: informática anais 1

59